FRST.txt

Znowu infekcja? - Dziwny komunikat na starcie systemu

ADW już wcześniej zrobiłem a tu logi


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Karol (administrator) KAROL-KOMPUTER (07-03-2016 16:40:49)
Uruchomiony z C:\Users\Karol\Desktop\Pobrane
Załadowane profile: Karol (Dostępne profile: Karol & DefaultAppPool)
Platform: Windows 10 Pro Wersja 1511 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\mqsvc.exe
(Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
() C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
(VIA Technologies, Inc.) C:\Windows\System32\ViakaraokeSrv.exe
(Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RzKLService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
() C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe
(WIBU-SYSTEMS AG) C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin\CodeMeter.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.13.20000.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamUserAgent.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Nullsoft, Inc.) C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_3.6.17801.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_16.302.8200.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\WWAHost.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\ShadowPlay\nvspcaps64.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [NvBackend] = & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2789248 2016-02-17] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] = & gt; " C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe " C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM\...\Run: [HDAudDeck] = & gt; C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe [5299320 2012-10-25] (VIA)
HKLM-x32\...\Run: [HDAudDeck] = & gt; C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe [5299320 2012-10-25] (VIA)
HKLM-x32\...\Run: [LightGate] = & gt; c:\programdata\lightgate.exe
HKLM-x32\...\Run: [WinampAgent] = & gt; C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [85600 2013-12-13] (Nullsoft, Inc.)
HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] = & gt; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4177784 2016-01-15] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8641240 2016-02-12] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000\...\Run: [kmspice] = & gt; C:\Users\Karol\AppData\Local\Temp\kmspice [3966272 2016-03-06] (Skype Technologies S.A.) & lt; ===== UWAGA
HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000\...\Run: [regedit.exe] = & gt; C:\Users\Karol\AppData\Roaming\OWZCEN323F\regedit.exe [263488 2016-01-29] (Malwarebytes )
HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000\...\Policies\system: [DisableLockWorkstation] 1
HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000\...\Policies\system: [HideFastUserSwitching] 1
HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000\...\Policies\system: [DisableChangePassword] 1
HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000\...\Policies\system: [NoLogoff] 1
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco1] - & gt; {AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47} = & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2015-09-11] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco2] - & gt; {853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303} = & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2015-09-11] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco3] - & gt; {42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB} = & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2015-09-11] ()
Startup: C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Powiadomienia monitorowania tuszu - HP Deskjet 1510 series.lnk [2016-03-07]
ShortcutTarget: Powiadomienia monitorowania tuszu - HP Deskjet 1510 series.lnk - & gt; C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\HPStatusBL.dll (Hewlett-Packard Co.)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 31.41.80.66 8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{18b72204-9b0f-42a9-bdb9-d8867ee5e3d0}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{2463c0cf-9f66-43a4-b2dc-42d6774cbc7d}: [DhcpNameServer] 31.41.80.66 8.8.8.8

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.google.com
SearchScopes: HKLM - & gt; {758B870D-DF78-4A6A-9955-DEDDCACF94DC} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms} & rls=com.microsoft:{language} & ie={inputEncoding} & oe={outputEncoding} & startIndex={startIndex?} & startPage={startPage}
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - & gt; {758B870D-DF78-4A6A-9955-DEDDCACF94DC} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms} & rls=com.microsoft:{language} & ie={inputEncoding} & oe={outputEncoding} & startIndex={startIndex?} & startPage={startPage}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms} & rls=com.microsoft:{language} & ie={inputEncoding} & oe={outputEncoding} & startIndex={startIndex?} & startPage={startPage}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000 - & gt; {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms} & rls=com.microsoft:{language} & ie={inputEncoding} & oe={outputEncoding} & startIndex={startIndex?} & startPage={startPage}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000 - & gt; {758B870D-DF78-4A6A-9955-DEDDCACF94DC} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms} & rls=com.microsoft:{language} & ie={inputEncoding} & oe={outputEncoding} & startIndex={startIndex?} & startPage={startPage}
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\ssv.dll [2015-09-22] (Oracle Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\jp2ssv.dll [2015-09-22] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2011-02-11] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d7h0wcqd.default-1457361357160
FF Homepage: google.pl
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_306.dll [2016-03-01] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.60.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-09-22] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.60.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-09-22] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [2015-09-17] (Adobe Systems)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_306.dll [2016-03-01] ()
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2016-02-23] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2016-02-23] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-01] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-01] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [2015-09-17] (Adobe Systems)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-1274563024-4224871066-3471455752-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 - & gt; C:\Users\Karol\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-12-17] (Unity Technologies ApS)
FF Extension: Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K] - C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d7h0wcqd.default-1457361357160\extensions\artur.dubovoy@gmail.com [2016-03-07]
FF Extension: Video AdBlock - C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d7h0wcqd.default-1457361357160\extensions\{068e178c-61a9-4a63-b74f-87404a6f5ea1} [2016-03-07]
FF Extension: MEGA - C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d7h0wcqd.default-1457361357160\Extensions\firefox@mega.co.nz.xpi [2016-03-04]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d7h0wcqd.default-1457361357160\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2016-02-24]

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\Karol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\Karol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-11-14]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Karol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-11-14]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Karol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-11-14]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Karol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-14]
CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Karol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-11-14]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Karol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-03-01]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Karol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-11-14]
StartMenuInternet: Google Chrome - Chrome.exe

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S4 AdobeUpdateService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe [669872 2015-09-15] (Adobe Systems Incorporated)
R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2020056 2016-02-09] (Adobe Systems, Incorporated)
R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1369464 2016-01-15] (Disc Soft Ltd)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1164672 2016-02-17] (NVIDIA Corporation)
S2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1135416 2015-10-05] (Malwarebytes)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1880960 2016-02-17] (NVIDIA Corporation)
R3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [6474112 2016-02-17] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [2609024 2016-02-17] (NVIDIA Corporation)
S3 OverwolfUpdater; C:\Program Files (x86)\Overwolf\OverwolfUpdater.exe [1009904 2016-02-11] (Overwolf LTD)
R2 PnkBstrA; C:\WINDOWS\SysWOW64\PnkBstrA.exe [76888 2016-02-21] ()
R2 Razer Game Scanner Service; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe [188072 2015-09-23] ()
R2 RzKLService; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RzKLService.exe [129168 2015-11-13] (Razer Inc.)
R2 VIAKaraokeService; C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe [33240 2015-12-09] (VIA Technologies, Inc.)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [364464 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-10-30] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2016-02-03] (Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2016-02-03] (Disc Soft Ltd)
R1 HWiNFO32; C:\WINDOWS\system32\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2016-02-21] (REALiX(tm))
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-10-05] (Malwarebytes)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-10-05] (Malwarebytes Corporation)
R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [28032 2016-02-17] (NVIDIA Corporation)
S3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [47760 2015-12-18] (NVIDIA Corporation)
R2 rzpmgrk; C:\Windows\system32\drivers\rzpmgrk.sys [37184 2015-09-23] (Razer, Inc.)
S3 tsusbhub; C:\Windows\System32\drivers\tsusbhub.sys [117248 2010-11-21] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [293216 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [118112 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 xhunter1; C:\WINDOWS\xhunter1.sys [36904 2016-02-20] (Wellbia.com Co., Ltd.)
U3 idsvc; Brak ImagePath
U3 wpcsvc; Brak ImagePath

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-07 15:44 - 2016-03-07 15:44 - 00000000 ____H C:\ProgramData\cm-lock
2016-03-07 15:41 - 2016-03-07 15:43 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AdwCleaner
2016-03-07 15:41 - 2016-03-07 15:41 - 01524224 _____ C:\Users\Karol\Downloads\adwcleaner_5.101.exe
2016-03-07 15:41 - 2016-03-07 15:41 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-03-07 15:38 - 2016-03-07 15:38 - 00242304 _____ C:\Users\Karol\Downloads\Firefox Setup Stub 44.0.2.exe
2016-03-07 15:38 - 2016-03-07 15:38 - 00001232 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-07 15:38 - 2016-03-07 15:38 - 00001220 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-07 15:38 - 2016-03-07 15:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-03-07 15:36 - 2016-03-07 15:36 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Desktop\Stare dane programu Firefox
2016-03-06 22:12 - 2016-03-06 22:12 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\Ubisoft Game Launcher
2016-03-06 22:11 - 2016-03-06 22:11 - 00003372 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Virtual Disk Service Manager
2016-03-06 19:03 - 2016-03-06 19:03 - 00000000 __SHD C:\Users\Karol\AppData\Roaming\OWZCEN323F
2016-03-06 18:40 - 2016-03-06 18:41 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Desktop\Nowy folder (4)
2016-03-06 18:30 - 2016-03-06 18:30 - 00000975 _____ C:\Users\Public\Desktop\CPUID HWMonitor.lnk
2016-03-06 18:30 - 2016-03-06 18:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID
2016-03-06 18:30 - 2016-03-06 18:30 - 00000000 ____D C:\Program Files\CPUID
2016-03-06 18:27 - 2016-03-06 18:27 - 00001036 _____ C:\Users\Karol\Desktop\TechPowerUp GPU-Z.lnk
2016-03-06 18:27 - 2016-03-06 18:27 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GPU-Z
2016-03-06 16:05 - 2016-03-06 19:16 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\LocalLow\BitTorrent
2016-03-06 15:49 - 2016-03-06 15:50 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\alpica
2016-03-05 17:16 - 2016-03-05 17:16 - 00000202 _____ C:\Users\Karol\Desktop\Hitman Absolution.url
2016-03-05 17:04 - 2016-03-05 17:04 - 00001786 _____ C:\Users\Karol\Desktop\Nowy dokument tekstowy.txt
2016-03-05 16:50 - 2016-03-05 16:51 - 00358180 _____ C:\WINDOWS\Minidump\030516-21937-01.dmp
2016-03-05 16:50 - 2016-03-05 16:50 - 373576495 _____ C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
2016-03-05 16:50 - 2016-03-05 16:50 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2016-03-04 22:09 - 2016-03-04 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Documents\Square Enix
2016-03-04 21:12 - 2016-03-04 21:12 - 00000202 _____ C:\Users\Karol\Desktop\Just Cause 2 Multiplayer Mod.url
2016-03-04 21:09 - 2016-03-04 21:09 - 00000200 _____ C:\Users\Karol\Desktop\Just Cause 2.url
2016-03-01 20:00 - 2016-03-06 22:10 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\MPC-HC
2016-03-01 19:37 - 2016-03-01 19:37 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Doctor Web
2016-03-01 19:36 - 2016-03-01 19:36 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 12:27 - 07475040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 12:27 - 02654872 _____ C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 12:25 - 02152288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 12:25 - 01818696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 12:23 - 00713568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 12:22 - 01173344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 12:15 - 00513888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:34 - 01859960 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:34 - 01542816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:32 - 08705672 _____ (Microsoft Corp.) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:32 - 02544264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:32 - 01152328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:32 - 01062480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:32 - 00369912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:31 - 01017032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:31 - 00847656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:31 - 00819648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:31 - 00536256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:31 - 00408120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:25 - 03671888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:21 - 22564328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 11:21 - 06606568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:45 - 02773096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:45 - 01998176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:45 - 00576352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:38 - 06952088 _____ (Microsoft Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:38 - 02180136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:38 - 00980352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:38 - 00895080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:38 - 00882720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:38 - 00709176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:37 - 00713824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:30 - 02919320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:27 - 21124344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 10:26 - 05241984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:58 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininetlui.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:58 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:56 - 02186864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:37 - 00617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:29 - 00591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmsRouterSvc.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:28 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:12 - 00852480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:09 - 01390592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:09 - 01054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:06 - 01213440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwansvc.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:06 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininetlui.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:06 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:04 - 01131520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:02 - 01318912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifinetworkmanager.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 09:00 - 02624512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:58 - 00345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TextInputFramework.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:52 - 00456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ipnathlp.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:41 - 03594240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:30 - 02275840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:30 - 01731584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:26 - 02158592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:25 - 01996288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActiveSyncProvider.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:24 - 02755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:22 - 01944576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:21 - 00245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TextInputFramework.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 08:17 - 02635264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:59 - 01500672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:55 - 04894208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:55 - 02229760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:55 - 01707520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:52 - 11545600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:50 - 22396416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:50 - 09919488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:41 - 02912256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnroll.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:40 - 24603136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:39 - 13382656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:39 - 02581504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:36 - 19341312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:36 - 18680320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:36 - 12125696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:36 - 03666432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:33 - 14254080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:30 - 02061312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-23 07:26 - 12587520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-09 04:24 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-09 04:07 - 01626624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
2016-03-01 19:19 - 2016-02-09 04:04 - 01946624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 12:29 - 01030416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 12:29 - 00874968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 12:27 - 01317640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 12:27 - 01141504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 12:25 - 00563552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\acpi.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 12:15 - 00779384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\taskschd.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 12:09 - 01614176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 12:08 - 00989536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 11:33 - 00696160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupEngine.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 11:33 - 00389992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 11:32 - 00498448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 11:31 - 00476728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 11:22 - 00572272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\taskschd.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 11:17 - 00146272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\appid.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:49 - 00216416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:45 - 00394080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:45 - 00259336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sqmapi.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:44 - 00640984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:44 - 00147808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wermgr.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:40 - 00430944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:39 - 00502112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:38 - 00450912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:38 - 00420928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:32 - 00791744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:27 - 00376536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:25 - 00534368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:20 - 01139712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XblGameSave.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:20 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\xboxgip.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:19 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\xinputhid.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:17 - 00649216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:12 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provpackageapidll.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:10 - 00027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiConfigSP.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:07 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:07 - 00026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvcpal.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:06 - 00129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\flvprophandler.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:01 - 00104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rasl2tp.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:00 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 10:00 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wfdprov.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:58 - 00187744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:58 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\irmon.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:57 - 00199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallAgent.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:55 - 00221600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sqmapi.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:55 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bridge.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:54 - 00539256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:54 - 00141664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wermgr.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:53 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:53 - 00099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngckeyenum.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:52 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDMAppInstaller.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:50 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:48 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppCapture.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:48 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TimeBrokerClient.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:40 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SMSRouter.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:39 - 00178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psmsrv.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:38 - 00320000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSFlacDecoder.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:38 - 00287712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:37 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DisplayManager.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:37 - 00204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:36 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\QuickActionsDataModel.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:34 - 00305664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifiprofilessettinghandler.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:34 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiDisplay.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:33 - 00558080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MBMediaManager.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:32 - 00414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvr.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:31 - 00463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansec.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:30 - 00360448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vaultsvc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:28 - 00685568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\scapi.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:27 - 00307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usbmon.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:26 - 00372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDEServer.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:25 - 00288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vaultcli.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:25 - 00229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsqmcons.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:23 - 00412672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanmsm.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:22 - 00567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:22 - 00451584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:20 - 00847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:20 - 00606720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:20 - 00493568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmkvsrcsnk.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:20 - 00330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:19 - 00948736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XblAuthManager.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:19 - 00517632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winspool.drv
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:18 - 00557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:14 - 00828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.AccountsControl.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:14 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:13 - 00915456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\configurationclient.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:13 - 00286720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\deviceaccess.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:11 - 01224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Unistore.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:11 - 00587776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:10 - 00997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:10 - 00474624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupShim.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:09 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedStartModel.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:09 - 00870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:06 - 01848832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMPDMC.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:05 - 00161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallAgent.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:04 - 00673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:04 - 00382464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:02 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 09:02 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:58 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:58 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TimeBrokerServer.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:58 - 00108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputLocaleManager.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:57 - 00031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TimeBrokerClient.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:54 - 00402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sharemediacpl.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:50 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSFlacDecoder.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:49 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DisplayManager.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:48 - 00838144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:47 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataService.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:47 - 00157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:38 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:37 - 01118208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:37 - 00613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:37 - 00394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werui.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:36 - 00713728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:36 - 00379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:36 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:35 - 00400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winspool.drv
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:31 - 00585216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.AccountsControl.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:31 - 00228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\deviceaccess.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:30 - 01832448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:30 - 00646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:29 - 00949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Unistore.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:29 - 00349696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:28 - 00555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncController.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:28 - 00256512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\accountaccessor.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:26 - 01498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMPDMC.exe
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:24 - 04827136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:24 - 01105920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:24 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:21 - 00133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:20 - 00083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputLocaleManager.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:14 - 00990720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:11 - 01390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Shell.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:05 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 08:01 - 02295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 07:58 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncController.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 07:56 - 04412928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 07:53 - 01799168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 07:51 - 00754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 07:42 - 03425792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 07:35 - 07533568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 07:33 - 02604032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnroll.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 07:32 - 02793472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-23 07:28 - 06740992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-09 05:28 - 00277856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sdbus.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-09 05:13 - 00185184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dumpsd.sys
2016-03-01 19:18 - 2016-02-09 04:18 - 00297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\thumbcache.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-09 04:18 - 00237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\thumbcache.dll
2016-03-01 19:18 - 2016-02-09 04:07 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
2016-03-01 18:55 - 2016-03-07 16:40 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-01 18:41 - 2016-03-01 18:41 - 00001052 _____ C:\Users\Public\Desktop\Winamp.lnk
2016-03-01 18:41 - 2016-03-01 18:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp
2016-03-01 18:28 - 2016-03-01 18:29 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack
2016-03-01 18:28 - 2016-03-01 18:28 - 00003024 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\klcp_update
2016-03-01 18:28 - 2016-03-01 18:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
2016-03-01 18:22 - 2016-02-23 20:59 - 00111672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvStreaming.exe
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 42983480 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 37616184 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcompiler.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 31120952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvoglv64.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 24944064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvoglv32.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 21201784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvopencl.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 20742072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 17631304 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvopencl.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 17224472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuda.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 17175056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvwgf2um.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 17117128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvd3dumx.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 02541504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 02187712 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuvid.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 01924152 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6436200.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 01571776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6436200.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00950328 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvFBC64.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00880576 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFR64.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00747064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvFBC.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00689600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFR.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00541184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvumdshimx.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00445912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvumdshim.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00175552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvinitx.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00153208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvinit.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00151368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvoglshim64.dll
2016-03-01 18:20 - 2016-02-24 00:57 - 00128512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvoglshim32.dll
2016-03-01 18:10 - 2016-03-01 19:25 - 04946336 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-01 17:49 - 2016-03-01 17:49 - 00002868 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2016-03-01 17:49 - 2016-03-01 17:49 - 00000863 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2016-03-01 17:49 - 2016-03-01 17:49 - 00000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2016-03-01 17:45 - 2016-03-01 17:45 - 00000000 ___HD C:\$Windows.~WS
2016-03-01 17:45 - 2016-03-01 17:45 - 00000000 ____D C:\$WINDOWS.~BT
2016-03-01 17:41 - 2016-03-01 17:41 - 00000000 ____D C:\$SysReset
2016-03-01 17:31 - 2016-03-01 17:31 - 00000000 ___HD C:\OneDriveTemp
2016-03-01 17:15 - 2016-03-01 17:15 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\talimama
2016-03-01 17:12 - 2016-03-01 17:12 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tee
2016-03-01 16:57 - 2016-03-01 16:57 - 00000161 _____ C:\ProgramData\xcgui_debug.txt
2016-03-01 16:44 - 2016-03-01 16:44 - 00005120 _____ C:\Users\Karol\AppData\Roaming\GiftBag.db
2016-03-01 15:32 - 2016-03-01 15:31 - 00351435 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hp.bak
2016-02-29 20:19 - 2016-02-29 20:27 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Documents\WWE2K15
2016-02-29 20:02 - 2016-03-01 17:15 - 00000365 _____ C:\Users\Public\Desktop\WWE 2K15.lnk
2016-02-26 12:49 - 2016-03-01 17:23 - 00000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2016-02-25 10:01 - 2016-02-25 10:07 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Desktop\Nowy folder (3)
2016-02-24 11:37 - 2016-02-24 11:37 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Documents\FreeReign
2016-02-24 11:37 - 2016-02-24 11:37 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\FreeReign
2016-02-24 11:24 - 2016-02-24 11:24 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\CrashRpt
2016-02-23 20:24 - 2016-02-24 11:34 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\wf-launcher
2016-02-23 20:24 - 2016-02-24 11:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\GFACE
2016-02-23 19:23 - 2016-02-23 19:23 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\LocalLow\WARTEAM
2016-02-23 19:18 - 2016-02-23 19:18 - 00000202 _____ C:\Users\Karol\Desktop\Warface.url
2016-02-23 19:15 - 2016-02-23 19:15 - 00000202 _____ C:\Users\Karol\Desktop\WARMODE.url
2016-02-22 11:42 - 2016-03-04 20:44 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Desktop\Nowy folder (2)
2016-02-21 18:33 - 2016-02-21 18:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
2016-02-21 18:32 - 2016-02-21 17:44 - 03130440 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\pbsvc_blr.exe
2016-02-21 17:42 - 2016-02-21 17:42 - 00027552 _____ (REALiX(tm)) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HWiNFO64A.SYS
2016-02-21 17:33 - 2016-02-21 17:33 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
2016-02-21 17:32 - 2016-03-07 14:47 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server
2016-02-21 17:32 - 2016-03-01 17:15 - 00001159 _____ C:\Users\Karol\Desktop\MSI Afterburner.lnk
2016-02-21 17:32 - 2016-02-21 17:32 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server
2016-02-21 17:32 - 2016-02-21 17:32 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner
2016-02-21 17:31 - 2016-03-06 21:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
2016-02-21 17:31 - 2016-02-21 17:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HWiNFO64
2016-02-21 17:31 - 2016-02-21 17:31 - 00000000 ____D C:\Program Files\HWiNFO64
2016-02-21 17:13 - 2016-02-21 17:13 - 00000202 _____ C:\Users\Karol\Desktop\Blacklight Retribution.url
2016-02-21 14:22 - 2016-03-01 17:16 - 00000992 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-Deklaracje.lnk
2016-02-21 14:22 - 2016-02-21 14:22 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\e-Deklaracje.A1909296681C7ACEFE45687D3A64758C8659BF46.1
2016-02-21 14:22 - 2016-02-21 14:22 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\e-Deklaracje
2016-02-21 14:22 - 2016-02-21 14:22 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Roaming\Macromedia
2016-02-21 14:22 - 2016-02-21 14:22 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Macromedia
2016-02-21 14:22 - 2016-02-21 14:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\e-Deklaracje
2016-02-20 21:56 - 2016-02-20 22:02 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\CSO
2016-02-20 21:56 - 2016-02-20 21:56 - 00036904 _____ (Wellbia.com Co., Ltd.) C:\WINDOWS\xhunter1.sys
2016-02-20 21:56 - 2016-02-20 21:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Nexon
2016-02-20 20:11 - 2016-03-04 20:01 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\The Witcher
2016-02-20 20:11 - 2016-02-20 21:23 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Documents\The Witcher
2016-02-20 19:59 - 2016-03-01 17:15 - 00001650 _____ C:\Users\Karol\Desktop\The Witcher - Enhanced Edition.lnk
2016-02-20 19:59 - 2011-05-14 11:05 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\The Witcher
2016-02-20 19:48 - 2016-02-20 19:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\R.G. Catalyst
2016-02-20 18:25 - 2016-02-20 18:25 - 609291656 _____ (Macrovision Corporation) C:\Users\Karol\Downloads\TWEE_Polish_language_pack.exe
2016-02-20 14:35 - 2016-02-20 19:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Catalyst
2016-02-20 14:35 - 2016-02-20 14:37 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Documents\Witcher 2
2016-02-20 14:35 - 2016-02-20 14:35 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\The Witcher 2
2016-02-10 15:43 - 2016-01-29 07:57 - 04502352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
2016-02-10 15:43 - 2016-01-29 07:33 - 04064320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 07:15 - 01557776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 07:01 - 01997328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:59 - 00304752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\systemreset.exe
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:57 - 01824264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:57 - 00820704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:55 - 00081112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenWith.exe
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:54 - 00295264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:46 - 02606824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:46 - 01270072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:44 - 00604928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:44 - 00085320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OpenWith.exe
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:43 - 00359776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:21 - 00162816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msorcl32.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:15 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ztrace_maps.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:11 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mtxoci.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:10 - 00099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hlink.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:08 - 00299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\microsoft-windows-system-events.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:08 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ztrace_maps.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:07 - 00203264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iassam.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:04 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:02 - 00109056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hlink.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 06:01 - 00792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:59 - 00258048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iassam.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:57 - 00764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:52 - 00970752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:50 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxdav.sys
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:49 - 05662208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:44 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cfgbkend.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:42 - 01387520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:38 - 07835648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:32 - 01087488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
2016-02-10 15:43 - 2016-01-27 05:31 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-07 16:40 - 2015-09-26 17:04 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Desktop\Pobrane
2016-03-07 16:40 - 2015-09-22 14:21 - 00000000 ____D C:\Temp
2016-03-07 16:16 - 2015-09-22 17:41 - 00000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-03-07 15:55 - 2015-11-14 18:38 - 00001086 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-03-07 15:45 - 2015-11-14 18:38 - 00001082 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-03-07 15:45 - 2015-09-27 14:06 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\CrashDumps
2016-03-07 15:44 - 2016-01-22 15:14 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2016-03-07 15:44 - 2015-12-28 13:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2016-03-07 15:43 - 2015-10-30 07:28 - 00262144 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2016-03-07 15:38 - 2016-01-10 12:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-03-07 14:58 - 2016-01-22 15:03 - 00000000 ____D C:\Users\Karol
2016-03-07 14:58 - 2016-01-22 14:55 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
2016-03-07 14:48 - 2015-10-19 14:49 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-03-07 14:38 - 2015-09-22 17:40 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\Adobe
2016-03-06 22:13 - 2015-11-08 10:49 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\BitTorrent
2016-03-06 21:56 - 2015-10-10 12:59 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2016-03-06 21:50 - 2016-01-03 16:34 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Documents\The Witcher 3
2016-03-06 21:11 - 2015-12-26 17:13 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Documents\OCCT
2016-03-06 18:55 - 2015-09-26 17:33 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Desktop\muzyka
2016-03-06 18:45 - 2015-09-29 16:32 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Desktop\filmu
2016-03-06 18:38 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2016-03-06 18:29 - 2015-10-09 13:59 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Desktop\Programy
2016-03-06 14:53 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2016-03-05 21:23 - 2015-09-22 17:41 - 00000992 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
2016-03-05 17:50 - 2015-09-26 17:26 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Winamp
2016-03-05 16:58 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-03-02 16:56 - 2015-10-30 08:21 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2016-03-01 19:39 - 2016-01-22 15:02 - 02128776 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-01 19:39 - 2015-10-30 20:19 - 00921600 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2016-03-01 19:39 - 2015-10-30 20:19 - 00203682 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2016-03-01 19:31 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ___HD C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2016-03-01 19:26 - 2016-01-22 15:23 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 20:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 __RSD C:\WINDOWS\Media
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\PurchaseDialog
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 07:28 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2016-03-01 19:23 - 2015-10-30 07:28 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2016-03-01 19:20 - 2015-10-30 08:11 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2016-03-01 18:42 - 2015-09-26 17:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Winamp
2016-03-01 18:23 - 2015-12-28 13:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2016-03-01 18:23 - 2015-12-28 13:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2016-03-01 18:17 - 2015-09-22 17:41 - 00003904 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-03-01 18:12 - 2015-12-28 13:29 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\NVIDIA
2016-03-01 18:12 - 2015-11-14 15:45 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\NVIDIA Corporation
2016-03-01 18:09 - 2015-11-14 18:39 - 00001385 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-01 17:55 - 2016-01-22 15:27 - 00000000 ___RD C:\Users\Karol\OneDrive
2016-03-01 17:51 - 2015-10-29 17:00 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Sony
2016-03-01 17:51 - 2015-09-27 09:31 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\uTorrent
2016-03-01 17:45 - 2016-01-30 19:52 - 07635472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Karol\Downloads\GetWindows10-sds_____________.exe
2016-03-01 17:45 - 2016-01-22 14:25 - 00013899 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
2016-03-01 17:45 - 2016-01-22 14:25 - 00012943 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
2016-03-01 17:16 - 2016-01-22 15:08 - 00001576 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2016-03-01 17:16 - 2015-10-09 17:37 - 00001023 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audacity.lnk
2016-03-01 17:16 - 2015-10-03 10:24 - 00001120 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIMP 2.lnk
2016-03-01 17:16 - 2015-09-27 18:26 - 00002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-03-01 17:16 - 2015-09-27 09:41 - 00001266 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe After Effects CC 2015.lnk
2016-03-01 17:16 - 2015-09-27 09:39 - 00001372 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Character Animator (Preview).lnk
2016-03-01 17:16 - 2015-09-26 17:24 - 00001225 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk
2016-03-01 17:15 - 2016-02-03 15:42 - 00002289 _____ C:\Users\Public\Desktop\HP Deskjet 1510 series.lnk
2016-03-01 17:15 - 2016-01-22 15:27 - 00002455 _____ C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2016-03-01 17:15 - 2016-01-22 15:26 - 00001051 _____ C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Funkcje opcjonalne.lnk
2016-03-01 17:15 - 2016-01-06 11:12 - 00000708 _____ C:\Users\Karol\Desktop\Sniper Elite 3.lnk
2016-03-01 17:15 - 2015-12-31 23:02 - 00000890 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mortal Kombat Complete Edition.lnk
2016-03-01 17:15 - 2015-12-18 14:19 - 00001038 _____ C:\Users\Public\Desktop\Vegas Pro 11.0 (64-bit).lnk
2016-03-01 17:15 - 2015-11-23 17:51 - 00001106 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2016-03-01 17:15 - 2015-11-04 18:37 - 00001168 _____ C:\Users\Public\Desktop\Camtasia Studio 8.lnk
2016-03-01 17:15 - 2015-10-09 17:37 - 00001011 _____ C:\Users\Public\Desktop\Audacity.lnk
2016-03-01 17:15 - 2015-09-29 16:48 - 00001059 _____ C:\Users\Karol\Desktop\mp3DirectCut.lnk
2016-03-01 17:13 - 2011-04-12 14:32 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
2016-03-01 16:43 - 2015-09-22 14:16 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\VirtualStore
2016-03-01 15:33 - 2009-07-14 03:34 - 00000505 _____ C:\WINDOWS\win.ini
2016-02-27 20:55 - 2015-11-11 15:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Orbit
2016-02-27 20:55 - 2015-11-07 19:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Mechanics
2016-02-27 20:55 - 2015-10-17 18:48 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Documents\My Games
2016-02-27 16:08 - 2016-01-25 17:10 - 00000000 ____D C:\Users\DefaultAppPool
2016-02-25 11:28 - 2015-10-22 19:27 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\Desktop\tapety
2016-02-25 02:04 - 2015-07-13 20:45 - 12479040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2016-02-24 00:57 - 2015-07-13 20:45 - 19779456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvwgf2umx.dll
2016-02-24 00:57 - 2015-07-13 20:45 - 14115136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvd3dum.dll
2016-02-24 00:57 - 2015-07-13 20:45 - 03649760 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll
2016-02-24 00:57 - 2015-07-13 20:45 - 03231360 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvapi.dll
2016-02-24 00:57 - 2015-07-13 20:45 - 00035832 _____ C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb
2016-02-23 21:28 - 2015-12-28 13:28 - 06368824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
2016-02-23 21:28 - 2015-12-28 13:28 - 06154909 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
2016-02-23 21:28 - 2015-12-28 13:28 - 02993720 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
2016-02-23 21:28 - 2015-12-28 13:28 - 02563128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
2016-02-23 21:28 - 2015-12-28 13:28 - 01263040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe
2016-02-23 21:28 - 2015-12-28 13:28 - 00530368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
2016-02-23 21:28 - 2015-12-28 13:28 - 00393784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
2016-02-23 21:28 - 2015-12-28 13:28 - 00081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
2016-02-23 21:28 - 2015-12-28 13:28 - 00071224 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
2016-02-23 12:38 - 2015-10-05 18:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Overwolf
2016-02-21 20:50 - 2015-11-11 15:10 - 00283032 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\PnkBstrB.xtr
2016-02-21 20:50 - 2015-11-11 15:08 - 00283032 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\PnkBstrB.exe
2016-02-21 20:50 - 2015-11-11 15:08 - 00076888 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\PnkBstrA.exe
2016-02-21 20:49 - 2015-11-11 15:10 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\PunkBuster
2016-02-21 18:32 - 2015-11-11 15:08 - 00189248 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\PnkBstrB.ex0
2016-02-21 14:22 - 2015-09-22 17:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2016-02-21 14:22 - 2015-09-22 17:42 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2016-02-21 14:21 - 2015-09-22 17:14 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\Adobe
2016-02-20 21:56 - 2015-12-28 20:15 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\NVIDIA
2016-02-20 20:10 - 2015-09-22 14:31 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-02-20 18:25 - 2015-09-26 17:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2016-02-17 07:40 - 2015-12-28 13:29 - 01903344 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll
2016-02-17 07:40 - 2015-12-28 13:29 - 01756424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvspbridge64.dll
2016-02-17 07:40 - 2015-12-28 13:29 - 01571624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvspcap.dll
2016-02-17 07:40 - 2015-12-28 13:29 - 01316184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvspbridge.dll
2016-02-17 07:40 - 2015-12-28 13:29 - 00112216 _____ C:\WINDOWS\system32\NvRtmpStreamer64.dll
2016-02-10 19:08 - 2016-01-24 14:10 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2016-02-10 19:03 - 2016-01-24 14:09 - 146614896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2016-02-07 20:28 - 2015-10-05 18:37 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Roaming\TS3Client
2016-02-06 15:56 - 2015-10-05 18:37 - 00000000 ____D C:\Users\Karol\AppData\Local\TeamSpeak 3 Client

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2016-03-01 16:44 - 2016-03-01 16:44 - 0005120 _____ () C:\Users\Karol\AppData\Roaming\GiftBag.db
2015-12-20 11:24 - 2015-12-20 11:24 - 0001729 _____ () C:\Users\Karol\AppData\Local\recently-used.xbel
2015-10-24 19:23 - 2015-10-24 19:23 - 0000017 _____ () C:\Users\Karol\AppData\Local\resmon.resmoncfg
2015-10-09 13:11 - 2015-10-09 13:11 - 0000057 _____ () C:\ProgramData\Ament.ini
2016-03-07 15:44 - 2016-03-07 15:44 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\cm-lock
2016-03-01 16:57 - 2016-03-01 16:57 - 0000161 _____ () C:\ProgramData\xcgui_debug.txt

Pliki do przeniesienia lub usunięcia:
====================
C:\Users\Karol\AppData\Local\Temp\kmspice


Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Karol\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-03-03 17:43

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post
  Search 5 million + Products