zlacza.zip

Urwał mi się kabel od monitora

Witam To powinno Ci pomóc:

  • zlacza.zip
    • zlacza.html


Download file - link to post

zlacza.zip > zlacza.html

Gniazda i z??cza FAQ - dla FAQ pl.comp.pecetpowrót na strone g?ówn? ...

Gniazda i z??cza FAQ - dla FAQ pl.comp.pecet
autor dzia?u : Krzysztof Buda ( kbuda@cad.pl )
autor strony : Dominik Siedlak ( pecetfaq@poczta.onet.pl )
Ostatnia aktualizacja: 13:51 01-09-01
wersja: 1.1 beta


5.5 Najpopularniejsze gniazda i z??cza stosowane w pecetach

5.5.1 ISA
5.5.2 PCI under construction ;-)
5.5.3 Port szeregowy

5.5.3.1 DB9
5.5.3.2 DB25

5.5.4 Mysz (PS/2)
5.5.5 Port równoleg?y

5.5.5.1 Od strony komputera (DB25)
5.5.5.2 Od strony drukarki (Centronics)

5.5.6 USB
5.5.7 VGA (VESA DDC)
5.5.8 Klawiatura
5.5.9 Klawiatura (PS/2)
5.5.10 Stacja dyskietek (FDD)
5.5.11 IDE (HDD)
5.5.12 AGP /wkrotce/
5.5.13 AMR /wkrotce?/
5.5.14 SIMM " krótki " (30 pinów)
5.5.15 SIMM " d?ugi " (72 piny)
5.5.16 DIMM /wkrotce?/
5.5 Najpopularniejsze gniazda i z??cza

5.5.1 ISA
Jedno z najwiekszych gniazd na karty, prawie zawsze koloru czarnego,
znajduje sie na p?ycie g?ównej lub specjalnej karcie rozszerzaj?cej
stosowanej przez niektórych producentów komputerów (zw?aszcza w
obudowach typu desktop).A1 A31 C1 C18
|==================|======|
B1 B31 D1 D18

A1 : I/O CH CK (I/O Channel Check) B1 : GND (Ground)
A2 : D7 (Data bit 7) B2 : RESET
A3 : D6 (Data bit 6) B3 : +5V (+5VDC )
A4 : D5 (Data bit 5) B4 : IRQ2 (Interrupt Request 2)
A5 : D4 (Data bit 4) B5 : -5V (-5VDC)
A6 : D4 (Data bit 3) B6 : DRQ2 (DMA Request 2)
A7 : D4 (Data bit 2) B7 : -12V (-12VDC)
A8 : D4 (Data bit 1) B8 : CARD SLCTD (No WaitState)
A9 : D4 (Data bit 0) B9 : +12V (+12VDC)
A10 : I/O CH RDY (I/O Channel ready) B10 : GND (Ground)
A11 : AEN (Address enable) B11 : MEMW (System Memory Write)
A12 : A19 (Address bit 19) B12 : MEMR (System Memory Read)
A13 : A19 (Address bit 18) B13 : IOW (I/O Write)
A14 : A17 (Address bit 17) B14 : IOR (I/O Read)
A15 : A16 (Address bit 16) B15 : DACK3 (DMA Acknowledge 3)
A16 : A15 (Address bit 15) B16 : DRQ3 (DMA Request 3)
A17 : A14 (Address bit 14) B17 : DACK1 (DMA Acknowledge 1)
A18 : A13 (Address bit 13) B18 : DRQ1 (DMA Request 1)
A19 : A12 (Address bit 12) B19 : DACK0 (Refresh)
A20 : A11 (Address bit 11) B20 : CLK (System Clock)
A21 : A10 (Address bit 10) B21 : IRQ7 (Interrupt Request 7)
A22 : A09 (Address bit 09) B21 : IRQ6 (Interrupt Request 6)
A23 : A08 (Address bit 08) B23 : IRQ5 (Interrupt Request 5)
A24 : A07 (Address bit 07) B24 : IRQ4 (Interrupt Request 4)
A25 : A06 (Address bit 06) B25 : IRQ3 (Interrupt Request 3)
A26 : A05 (Address bit 05) B26 : DACK2 (DMA Acknowledge 2)
A27 : A04 (Address bit 04) B27 : T/C (Terminal Count)
A28 : A03 (Address bit 03) B28 : ALE (Address Latch Enable)
A29 : A02 (Address bit 02) B29 : +5V (+5 VDC)
A30 : A01 (Address bit 01) B30 : OSC (High-speed Clock)
A31 : A00 (Address bit 00) B31 : GND Ground

C1 : SBHE (System Bus High Enable) D1 : MEMCS16 (Memory Chip Select)
C2 : LA23 (Address bit 23) D2 : IOCS16 (I/O Chip Select)
C3 : LA22 (Address bit 22) D3 : IRQ10 (Interrupt Request 10)
C4 : LA21 (Address bit 21) D4 : IRQ11 (Interrupt Request 11)
C5 : LA20 (Address bit 20) D5 : IRQ12 (Interrupt Request 12)
C6 : LA19 (Address bit 19) D6 : IRQ15 (Interrupt Request 15)
C7 : LA18 (Address bit 18) D7 : IRQ14 (Interrupt Request 14)
C8 : LA17 (Address bit 17) D8 : DACK0 (DMA Acknowledge 0)
C9 : MEMR (Memory Read) D9 : DRQ0 (DMA Request 0)
C10 : MEMW (Memory Write) D10 : DACK5 (DMA Acknowledge 5)
C11 : SD08 (Data bit 8) D11 : DRQ5 (DMA Request 5)
C12 : SD09 (Data bit 9) D12 : DACK6 (DMA Acknowledge 6)
C13 : SD10 (Data bit 10) D13 : DRQ6 (DMA Request 6)
C14 : SD11 (Data bit 11) D14 : DACK7 (DMA Acknowledge 7)
C15 : SD12 (Data bit 12) D15 : DRQ7 (DMA Request 7)
C16 : SD13 (Data bit 13) D16 : +5 V
C17 : SD14 (Data bit 14) D17 : MASTER
C18 : SD15 (Data bit 15) D18 : GND (Ground)


Powrót ...


5.5.2 PCI

under construction ;-)

Powrót ...


5.5.3 Port szeregowy

W pecetach stosuje sie gniazda zgodne ze standardem DTE ((Data Terminal
Equipment), czyli popularnie zwane " meskimi " , z bolcami. Wyprowadzone jest na zewn?trz
obudowy.
Powrót ...


5.5.3.1 Port szeregowy - DB9


1 _________ 5
\o o o o o/
\o_o_o_o/
6 9

1: CD (Carrier Detect) 6: DSR (Data Set Ready)
2: RXD (Receive Data) 7: RTS (Request to Send)
3: TXD (TransmitData) 8: CTS ( Clear to Send)
4: DTR (Data Terminal Ready) 9: RI (Ring Indicator)
5: GND (Signal GND)
Powrót ...


5.5.3.2 Port szeregowy - DB25

1 ________________________ 13
\o o o o o o o o o o o o o/
\o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o/
14 25

1 : GND (Ground) 14: Reserved
2 : TXD (Transmit Data) 15: Reserved
3 : RXD (Received Data) 16: Reserved
4 : RTS (Request to Send) 17: Reserved
5 : CTS (Clear to Send) 18: Reserved
6 : DSR (Data Set Ready) 19: Reserved
7 : GND (Ground) 20: DTR (Data Term Ready)
8 : CD (Carrier Detect) 21: Reserved
9 : Reserved 22: RI (Ring Indicator)
10: Reserved 23: Reserved
11: Reserved 24: Reserved
12: Reserved 25: Reserved
13: Reserved

Powrót ...


5.5.4 Mysz (PS/2)

Patrz: klawiatura PS/2
Powrót ...5.5.5 Port równoleg?y
Port równoleg?y (czesto zwany " eLPeTekiem " ) najacześciej u?ywa sie w domowym systemie komputertowym
jako z??cze do komunikacji z drukark?. Innym urz?dzeniem mo?e byae skaner.
Powrót ...


5.5.1 Port równoleg?y - od strony komputera (DB25)

Gniazdo posiada 25 pinów, jest typu " ?enskiego " , z otworami. Wyprowadzone jest na zewn?trz
obudowy.


1 ________________________ 13
\o o o o o o o o o o o o o/
\o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o/
14 25

1 : STROBE 14: AUTOFD (Auto Feed)
2 : D0 (Data Bit 0) 15: ERROR (Error)
3 : D1 (Data Bit 1) 16: INIT (Initialize Printer)
4 : D2 (Data Bit 2) 17: SELIN (Select Input)
5 : D3 (Data Bit 3) 18: GND (Signal Ground)
6 : D4 (Data Bit 4) 19: GND (Signal Ground)
7 : D5 (Data Bit 5) 20: GND (Signal Ground)
8 : D6 (Data Bit 6) 21: GND (Signal Ground)
9 : D7 (Data Bit 7) 22: GND (Signal Ground)
10: ACK (Acknowledge) 23: GND (Signal Ground)
11: BUSY 24: GND (Signal Ground)
12: PE (Paper Error/Out) 2:5 GND (Signal Ground)13: SEL (Select)

Powrót ...


5.5.5.2 Port równoleg?y - od strony drukarki (Centronics)

18 1
-------------
\ HHHHHHHHH /
---------
36 19

1 : STROBE 19: GND (Signal Ground)
2 : D0 (Data Bit 0) 20: GND (Signal Ground)
3 : D1 (Data Bit 1) 21: GND (Signal Ground)
4 : D2 (Data Bit 2) 22: GND (Signal Ground)
5 : D3 (Data Bit 3) 23: GND (Signal Ground)
6 : D4 (Data Bit 4) 24: GND (Signal Ground)
7 : D5 (Data Bit 5) 25: GND (Signal Ground)
8 : D6 (Data Bit 6) 26: GND (Signal Ground)
9 : D7 (Data Bit 7) 27: GND (Signal Ground)
10: ACK (Acknowledge) 28: GND (Signal Ground)
11: BUSY 29: GND (Signal Ground)
12: POUT (Paper Out) 30: GNDRESET (Reset Ground)
13: SEL (Select) 31: RESET
14: AUTOFEED (Auto Feed XT) 32: FAULT
15: Reserved 33: 0V (Signal GND)
16: 0V (Logic GND) 34: Not used
17: CHASSIS GND 35: +5V (+5VDC)
18: +5V (+5 V DC) 36: SLCT IN (Select In)

Powrót ...
5.5.6 USB

Czyli Universal Serial Bus. Z??cza znajduj? sie najcze?ciej na p?ycie
g?ównej w okolicach portów PS/2, na dodatkowym ?ledziu wpinanym
w p?yte lub na dodatkowych elementach pod??czanych do p?yty typu asusowski
iPanel. Wygl?d gniazda jest do?ae trudny do odwzorowania przy pomocy ASCII,
ale spróbujmy:

__________
| _ |
----=-----
(efekt koncowy jest _tylko troche_ do USB podobny.. :) )

1: VCC (+5VDC)
2: D- (Data -)
3: D+ (Data +)
4: GND (Ground)

Powrót ...5.5.7 VGA (VESA DDC)

Typowe gniazdo do pod??czenia karty graficznej do monitora. Znajduje
sie na ?ledziu karty graficznej lub bezpo?rednio na p?ycie g?ównej
w wypadku grafiki zintegrowanej z p?yt?.


Od strony monitora: Od strony karty graficznej:

___ 1 ___ 5 ___ ___ 5 ___ 1 ___
\ ooooo / \ ooooo /
6 \ooooo / 10 10 \ ooooo/ 6
\ooooo/ \ooooo/
11 15 15 11

(gniazdo typu " meskiego " ) (gniazdo typu " ?enskiego " )


1 : RED (Red Video) 9 : +5V (+5VDC)
2 : GREEN (Green Video) 10: SGND (Sync Ground)
3 : BLUE (Blue Video) 11: ID0 (Monitor ID bit 0)
4 : Reserved 12: SDA (DDC Serial Data Line)
5 : GND (Ground) 13: HSYNC (Horizontal Sync)
6 : RGND (Red Ground) 14: VSYNC (Vertical Sync)
7 : GGND (Green Ground) 15: SCL (DDC Data Clock Line)
8 : BGND (Blue Ground)


Powrót ...5.5.8 Klawiatura

Z??cze klawiatury starego typu, potocznie zwane starym, grubym, DINem itp.,
znajduje sie na p?ycie g?ównej i wyprowadzone jest na zewn?trz.
Rysunku nie bedzie z przyczyn technicznych, gdy? jest ono idealnie wrecz
okr?g?e. W ka?dym razie nie sposób go z niczym innym pomyliae. Piny
oznaczone s? nastepuj?co:

6 5
4 3
2 1

1 : CLOCK 4 : GND (Ground)
2 : DATA 5 : VCC (+5VDC)
3 : nieu?ywane -- RESET na niektórych bardzo starych klawiaturach


Powrót ...5.5.9 Klawiatura
5.5.9 Klawiatura (PS/2)

Z??cze nowszego typu, zwane popularnie PS/2. Kszta?t równie? trudny do
przedstawienia przy u?yciu ASCII, w ka?dym razie jest okr?g?e i ?atwe do
pomylenia z gniazdem myszy PS/2. Obecnie zarówno p?yty jak i obudowy
czesto maj? oznaczenia obu tych gniazd w celu unikniecia irytuj?cych
pomy?ek (ikony lub kolory -- gniazdo klawiatury jest fioletowe, za? myszy
zielone). Piny numerowane s? poczynaj?c od prawego najni?szego w kierunku
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

1 : DATA 4 : VCC (+5VDC)
2 : nieu?ywane 5 : CLK (Clock)
3 : GND 6 : nieu?ywane


Powrót ...
5.5.10 Stacja dyskietek (FDD)
Gniazdo do pod??czenia stacji dyskietek, znajduje sie na p?ycie g?ównej.

2______________________34
|::::::::::::::::::::::|
1----------------------33

Wszystkie piny nieparzyste to sygna? GND (Ground)

2 : REDWC (Density Select) 20: STEP
4 : & gt; Reserved 22: WDATE (Write Data)
6 : & gt; Reserved 24: WGATE (Floppy Write Enable)
8 : INDEX 26: TRK00 (Track 00)
10: MOTEA (Motor Enable A) 28: WPT (Write Protect)
12: DRVSB (Drive Sel B) 30: RDATA (Read Data)
14: DRVSA (Drive Sel A) 32: SIDE1 (Head Select)
16: MOTEB (Motor Enable B) 34: DSKCHG (Disk Change)
18: DIR (Direction)

Powrót ...


5.5.11 IDE (HDD)

Gniazdo do pod??czania twardych dysków IDE.

2_____________________________40
|:::::::::::::::::::::::::::::|
1-----------------------------39

1 : RESET 21: DMARQ (DMA Request)
2 : GNS (Ground) 22: GND (Ground)
3 : DD7 (Data bit 7) 23: DIOW (Write Strobe)
4 : DD8 (Data bit 8) 24: GND (Ground)
5 : DD6 (Data bit 6) 25: DIOR (Read Strobe)
6 : DD9 (Data bit 9) 26: GND (Ground)
7 : DD5 (Data bit 5) 27: IORDY (I/O Ready)
8 : DD10 (Data bit 10) 28: SPSYNC:CSEL (Spindle Sync/Cable Select)
9 : DD4 (Data bit 4) 29: DMACK (DMA Acknowledge)
10: DD11 (Data bit 11) 30: GND (Ground)
11: DD3 (Data bit 3) 31: INTRQ (Interrupt Request)
12: DD12 (Data bit 12) 32: IOCS16 (I/O Chip Select 16bit)
13: DD2 (Data bit 2) 33: DA1 (Address 1)
14: DD13 (Data bit 13) 34: PDIAG (Passed Diagnostics)
15: DD1 (Data bit 1) 35: DA0 (Address 0)
16: DD14 (Data bit 14) 36: DA2 (Address 2)
17: DD0 (Data bit 0) 37: IDE_CS0 (1F0-1F7)
18: DD15 (Data bit 15) 38: IDE_CS1 (3F6-3F7)
19: GND (Ground) 39: ACTIVE (Led driver)
20: KEY (Pin usuniety!) 40: GND (Ground)

Powrót ...

Pozosta?e punkty under construction ;-)

5.x.y Informacje zawarte w w tym FAQ s? niewystarczaj?ce
FAQ to najcze?ciej zadawane pytania. Wiecej informacji mo?na znale 1/4 ae w internecie pod adresami:
http://cos.pl (cos)

literatura:
" cos " Ktosia ;-)
" cos " Ktosia ;-)
Wszelkie komentarze, uwagi, pomysly i rzeczowa kryta beda mile widziane.

Wpisz uwagi, które zostan? wys?ane po naci?nieciu przycisku
powrót na strone g?ówn? ...