uart.rar

Jak połączyć uKontroler z komputerem? (rs 232)

1/ lpt to kontroler równoległy (działa pod bazami 0x378 0x278), a kontroler uart(rs232) jest szeregowy więc niewiem poco nawiązywać do lpt.. 2/ z tego co pamiętam to at90s2313 posiada uart.. opis jak go zaprogramować można znaleźć w dokumentacjach.. 3/ co do programowania rs232 od strony komputera w turbo pascalu - niewidze przeszkód jeśli nieużywasz systemu z jądrem NT.. pod windowsami nie NT program w pascalu ma dostęp do uartu bezpośrednio, tak samo w czystym dosie.. mam prosty moduł do obsługi.. (załącznik).. to co ja najczęściej używam z tego modułu to jest: procedure ComInit(com:word;baud:longint); { otwarcie łącza.. } procedure ComFinnaly(com:word); { zamknięcie łącza } procedure ComFlush(com:word); { wyczyszczenie wszystkich danych w buforze } function ComDataReady(com:word):boolean; { sprawdzenie czy odebrano dane } procedure ComSend(com:word;data:byte); { wysłanie danych } function ComRcvd(com:word):byte; { odebranie danych } .. w miejsce 'com' podaje sie adres bazowy.. w module zdefiniowałem 12 stałych od com1 do com12.. zamiast pisać $3f8 można napisać 'com1' itd.. moduł jest niedopracowany (niekorzysta z przerwań ani niema timeout'ów) ale to niejest przeszkodą..

  • uart.rar
    • UART.PAS


Download file - link to post