Sony_Xperia_Z5_Dual_PL.pdf

Instrukcja obsługi Sony Xperia Z5 Dual + dane techniczne PL EN

Marka: Sony Model: Xperia Z5 Dual Format: pdf Język: polski, angielski


Instrukcja obsługi

Xperia(TM) Z5 Dual
E6633/E6683

Spis treści
Czynności przygotowawcze...........................................................7
Informacje o tej instrukcji obsługi......................................................... 7
Omówienie..........................................................................................7
Składanie............................................................................................ 8
Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy........................................... 9
Do czego jest potrzebne konto Google(TM)?........................................10
Ładowanie urządzenia.......................................................................10

Podstawy obsługi urządzenia...................................................... 13
Korzystanie z ekranu dotykowego..................................................... 13
Blokowanie i odblokowywanie ekranu............................................... 15
Ekran główny.................................................................................... 15
Ekran aplikacji................................................................................... 17
Nawigowanie po aplikacjach............................................................. 18
Drobne aplikacje............................................................................... 18
Widżety.............................................................................................19
Skróty i foldery.................................................................................. 20
Tło i motywy......................................................................................21
Zarządzanie baterią i zużyciem energii...............................................22
Robienie zrzutu ekranu......................................................................24
Nagrywanie zawartości ekranu.......................................................... 24
Powiadomienia..................................................................................25
Ikony na pasku stanu........................................................................ 27
Omówienie aplikacji...........................................................................29

Pobieranie aplikacji...................................................................... 31
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play(TM).....................................31
Pobieranie aplikacji z innych źródeł....................................................31

Internet i sieci............................................................................... 32
Przeglądanie stron internetowych......................................................32
Ustawienia Internetu i wiadomości MMS .......................................... 32
Sieć Wi-Fi(R) ......................................................................................33
Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych......... 35
Kontrola użycia danych..................................................................... 37
Wybieranie karty SIM używanej do transferu danych......................... 38
Wybieranie sieci komórkowych......................................................... 38
Wirtualne sieci prywatne (VPN).......................................................... 39

Synchronizowanie danych w urządzeniu..................................... 41
Synchronizowanie urządzenia z kontami online................................. 41
Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft(R)
Exchange ActiveSync(R).....................................................................41
2
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie z programem Outlook(R) za pomocą komputera... 42

Ustawienia podstawowe.............................................................. 44
Uzyskiwanie dostępu do ustawień.....................................................44
Dźwięk, dzwonki i głośność ..............................................................44
Ochrona karty SIM ........................................................................... 46
Używanie wielu kart SIM....................................................................47
Ustawienia ekranu.............................................................................48
Daydream......................................................................................... 49
Blokada ekranu................................................................................. 49
Menedżer odcisków palców..............................................................51
Automatyczne odblokowywanie urządzenia...................................... 52
Ustawienia języka..............................................................................56
Data i godzina................................................................................... 56
X-Reality(TM) for mobile........................................................................56
Tryb Super-vivid................................................................................ 57
Poprawianie jakości dźwięku............................................................. 57
Eliminacja zakłóceń........................................................................... 57
Kilka kont użytkowników................................................................... 58

Wprowadzanie tekstu...................................................................61
Klawiatura ekranowa......................................................................... 61
Klawiatura telefonu............................................................................62
Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego............ 63
Edytowanie tekstu.............................................................................63
Personalizowanie klawiatury ekranowej............................................. 64

Łączenie....................................................................................... 66
Nawiązywanie połączeń.................................................................... 66
Odbieranie połączeń......................................................................... 67
Inteligentna obsługa połączeń........................................................... 69
Połączenia w toku............................................................................. 69
Korzystanie z rejestru połączeń......................................................... 70
Przekazywanie połączeń................................................................... 70
Ograniczanie połączeń...................................................................... 71
Wiele połączeń..................................................................................72
Połączenia konferencyjne.................................................................. 73
Poczta głosowa................................................................................ 73
Połączenia alarmowe........................................................................ 73

Kontakty ...................................................................................... 75
Przesyłanie kontaktów.......................................................................75
Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów.............................................. 76
Dodawanie i edytowanie kontaktów.................................................. 77
Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych....... 78
Ulubione i grupy................................................................................ 79
3
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wysyłanie informacji o kontakcie....................................................... 80
Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty......................80
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów...............................................80

Wiadomości i czat........................................................................ 82
Czytanie i wysyłanie wiadomości....................................................... 82
Porządkowanie wiadomości..............................................................83
Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości................................84
Ustawienia wiadomości.....................................................................84
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo............................................ 84

E-mail........................................................................................... 85
Konfigurowanie poczty e-mail........................................................... 85
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail......................................... 85
Porządkowanie wiadomości e-mail................................................... 86
Ustawienia konta e-mail.................................................................... 87
Gmail(TM).............................................................................................88

Muzyka ........................................................................................ 89
Przesyłanie muzyki na urządzenie .....................................................89
Słuchanie muzyki.............................................................................. 89
Menu ekranu głównego aplikacji muzycznej...................................... 91
Listy odtwarzania.............................................................................. 92
Udostępnianie muzyki....................................................................... 93
Poprawianie jakości dźwięku............................................................. 93
Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID(TM)........................ 93

Radio FM......................................................................................95
Słuchanie radia..................................................................................95
Ulubione stacje radiowe.................................................................... 96
Ustawienia dźwięku...........................................................................96

Aparat...........................................................................................97
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo..................................... 97
Wykrywanie twarzy............................................................................98
Używanie funkcji Smile Shutter(TM) do robienia zdjęć uśmiechniętym
twarzom............................................................................................99
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć................................. 99
Ogólne ustawienia aparatu................................................................ 99
Ustawienia aparatu w trybie fotografii.............................................. 103
Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo......................................107

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album............................... 111
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.................................................. 111
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi.............. 112
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć........................ 113
Edytowanie nagrań wideo w aplikacji Tworzenie wideo................... 114
Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo...................................................... 115
4
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Menu ekranu głównego aplikacji Album...........................................115
Wyświetlanie zdjęć na mapie...........................................................116

Nagrania wideo.......................................................................... 118
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Wideo...................................... 118
Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie ............................... 119
Zarządzanie zawartością wideo.......................................................120
Edytor filmów.................................................................................. 120
Usługa PS Video............................................................................. 121

Łączność.................................................................................... 122
Przekazywanie obrazu z urządzenia do telewizora za pomocą
kabla...............................................................................................122
Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor.. 122
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified(TM)............... 123
Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB................................... 126
Łączenie urządzenia z kontrolerem bezprzewodowym
DUALSHOCK(TM).............................................................................. 127
NFC................................................................................................ 127
Technologia bezprzewodowa Bluetooth(R)....................................... 129
Konfiguracja One-touch.................................................................. 131

Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas............ 132
Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart
Connect(TM)...................................................................................... 132
Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT+(TM).134
Korzystanie z urządzenia jako portfela............................................. 134

Podróżowanie i mapy.................................................................135
Korzystanie z usług lokalizacji.......................................................... 135
Mapy Google(TM) i nawigacja.............................................................135
Korzystanie z transmisji danych podczas podróży........................... 136
Używanie urządzenia z systemem informacyjno-rozrywkowym w
samochodzie.................................................................................. 136
Tryb samolotowy.............................................................................137

Kalendarz i budzik...................................................................... 138
Kalendarz........................................................................................138
Budzik i zegar................................................................................. 139

Ułatwienia dostępu.....................................................................142
Gesty umożliwiające powiększanie.................................................. 142
Duży tekst....................................................................................... 142
Korekcja kolorów............................................................................ 142
Zgodność z aparatami słuchowymi................................................. 142
Usługa TalkBack............................................................................. 142
Tryb TTY (dalekopisu)......................................................................143
Wolna rozmowa.............................................................................. 143
5
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomoc techniczna i konserwacja...............................................144
Pomoc techniczna dla urządzenia................................................... 144
Narzędzia komputerowe................................................................. 144
Aktualizowanie urządzenia...............................................................145
Odnajdywanie utraconego urządzenia ............................................ 147
Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia..........................147
Pamięć............................................................................................148
Zarządzanie plikami przy użyciu komputera.....................................149
Tworzenie kopii zapasowych zawartości i ich przywracanie.............150
Uruchamianie testów diagnostycznych na urządzeniu..................... 153
Resetowanie aplikacji...................................................................... 153
Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia............................154
Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia.....156
Gwarancja, wartości SAR i wskazówki dotyczące użytkowania....... 156
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji............................................ 157
Informacje prawne...........................................................................157

6
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Czynności przygotowawcze
Informacje o tej instrukcji obsługi
Niniejszy dokument zawiera instrukcję obsługi Xperia(TM) Z5 Dual dla oprogramowania
Android(TM) 5.1. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu
Ustawienia. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można znaleźć w
sekcji Aktualizowanie urządzenia na stronie 145 .
1
2

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Wersja systemu
Android(TM).

Omówienie

7
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1. Dioda ładowania/powiadomień

10. Otwór na pasek

2. Obiektyw aparatu z przodu

11. Obszar głównej anteny Wi-Fi/Bluetooth

3. Głośnik słuchawki

12. Obiektyw głównego aparatu

4. Czujnik zbliżeniowy/światła

13. Lampa aparatu

5. Klawisz zasilania/czytnik odcisków
palców*

14. Obszar anteny GPS

6. Przycisk głośności/powiększenia

16. Gniazdo zestawu słuchawkowego

7. Przycisk aparatu
8. Główny mikrofon/głośnik
9. Port ładowarki/USB

15. Drugi mikrofon
17. Obszar dodatkowej anteny Wi-Fi
18. Osłona gniazda karty nano SIM i karty
pamięci
19. Obszar wykrywania funkcji NFC(TM)

Przed użyciem czytnika odcisków palców należy sprawdzić, czy jest on czysty i zupełnie
suchy.

Składanie
Twoje urządzenie obsługuje tylko oryginalne karty nano SIM. W wyniku użycia kompatybilnej
karty SIM (w tym większej karty SIM lub karty SIM przyciętej do rozmiaru karty nano SIM)
może dojść do trwałego uszkodzenia karty SIM lub urządzenia. Firma Sony Mobile nie udziela
żadnych gwarancji z tytułu uszkodzeń spowodowanych użyciem niekompatybilnych lub
zmodyfikowanych kart SIM ani też nie może być odpowiedzialna za takie uszkodzenia.

Przed włożeniem karty (lub kart) nano SIM do urządzenia należy umieścić kartę (lub karty) nano
SIM w jej uchwycie. Nie należy pomylić gniazda karty nano SIM z gniazdem karty pamięci.

Jak włożyć karty nano SIM
Jeśli karta nano SIM zostanie włożona do włączonego urządzenia, zostanie ono automatycznie
uruchomione ponownie.

1
2
3
4

Otwórz osłonę gniazd karty nano SIM i karty pamięci.
Paznokciem lub czymś podobnym wyciągnij uchwyt kart nano SIM.
Włóż kartę lub karty nano SIM do ich gniazd w uchwycie, a następnie włóż uchwyt
z powrotem do urządzenia.
Zamknij osłonę.
Upewnij się, że uchwyt kart nano SIM jest wkładany do urządzenia właściwą stroną. Gdy
wyciągasz uchwyt w celu włożenia karty nano SIM, nie obracaj go.

1
2

Jak włożyć kartę pamięci
Otwórz osłonę gniazd karty nano SIM i karty pamięci.
Włóż kartę pamięci do jej gniazda, a następnie zamknij osłonę.
Upewnij się, że wkładasz kartę pamięci do urządzenia właściwą stroną.

8
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyjąć kartę nano SIM

1
2
3
4

Otwórz osłonę gniazd karty nano SIM i karty pamięci.
Paznokciem lub czymś podobnym wyciągnij uchwyt kart nano SIM.
Wyjmij kartę lub karty nano SIM z ich gniazd w uchwycie, a następnie włóż uchwyt
z powrotem do urządzenia.
Zamknij osłonę.
Jak wyjąć kartę pamięci

1
2
3

Wyłącz urządzenie i otwórz osłonę gniazd karty nano SIM i karty pamięci.
Wciśnij kartę pamięci do środka, a następnie szybko ją puść.
Zamknij osłonę.
Kartę pamięci można też wyjąć bez wyłączania urządzenia w kroku 1. W tym celu należy
najpierw odłączyć kartę pamięci w menu Ustawienia, stukając pozycje Pamięć & gt; Odłącz kartę
SD.

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy
Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który
ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, zalogowanie się do niektórych kont i
spersonalizowanie urządzenia. Na przykład mając konto Google(TM), można zalogować się
do niego i natychmiast rozpocząć konfigurację.
Jak włączyć urządzenie

1
2
3

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do momentu wibracji urządzenia.
Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję
.
Zaczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione.

9
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak wyłączyć urządzenie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania
W menu opcji stuknij pozycję Wyłącz.

do momentu otwarcia menu opcji.

Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Do czego jest potrzebne konto Google(TM)?
Urządzenie Xperia(TM) firmy Sony działa pod kontrolą systemu Android(TM) opracowanego
przez firmę Google(TM). Po kupieniu urządzenia można uzyskiwać dostęp do wielu aplikacji
i usług firmy Google(TM), takich jak Gmail(TM), Mapy Google(TM) i YouTube(TM) oraz aplikacja
Sklep Play(TM) zapewniająca dostęp do sklepu online Google Play(TM) z aplikacjami dla
systemu Android(TM) do pobrania. Aby w pełni wykorzystać możliwości tych usług, trzeba
mieć konto Google(TM). Konto Google(TM) jest na przykład wymagane w następujących
celach:
o
o
o
o

Pobieranie i instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play(TM).
Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza.
Rozmawianie ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts(TM).
Synchronizowanie historii przeglądania i zakładek.
Więcej informacji na temat systemu Android(TM) i firmy Google(TM) można znaleźć na stronie
www.sonymobile.com/support.

1
2
3

Jak skonfigurować konto Google(TM) na urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Konta & gt; Dodaj konto & gt; Google.
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google(TM),
lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
Można także zalogować się albo utworzyć konto Google(TM) za pomocą kreatora konfiguracji
przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Konto można też utworzyć, odwiedzając stronę
www.google.com/accounts.

Ładowanie urządzenia
Urządzenie jest wyposażone w ładowalną, wbudowaną baterię, która może być
wymieniana tylko przez firmę Sony lub autoryzowane centrum serwisowe Sony. Pod
żadnym pozorem nie wolno podejmować samodzielnych prób otwierania ani
rozmontowywania urządzenia. Otwarcie urządzenia może doprowadzić do jego
uszkodzenia, które spowoduje unieważnienie gwarancji.
W urządzeniu wysyłanym z fabryki bateria jest naładowana częściowo. W zależności od
czasu, jaki upłynął od zapakowania do zakupu urządzenia, poziom baterii może być
bardzo niski. Z tego powodu zaleca się ładowanie baterii przez co najmniej 30 minut
przed pierwszym włączeniem urządzenia. Podczas ładowania można korzystać z
urządzenia. Aby przeczytać więcej o zwiększaniu wydajności baterii, patrz Zarządzanie
baterią i zużyciem energii na stronie 22 .
Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie wody, należy wytrzeć je suchą
ściereczką z mikrofibry i potrząsnąć nim co najmniej 15 razy w taki sposób, aby port
USB był skierowany w dół. Jeśli w porcie USB będzie nadal widoczna wilgoć, należy
powtórzyć tę procedurę. Przewód USB można podłączyć do portu USB dopiero po
całkowitym wyschnięciu tego portu.

10
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak osuszyć port USB

1
2
3
4

Ściereczką z mikrofibry zetrzyj całą wilgoć z urządzenia.
Trzymając pewnie urządzenie z portem USB skierowanym w dół, potrząśnij nim
energicznie co najmniej kilkanaście razy.
Jeśli w porcie USB nadal będzie widać wilgoć, ponownie wielokrotnie potrząśnij
urządzeniem.
Użyj ściereczki z mikrofibry, aby wytrzeć wszelkie pozostałości wilgoci z portu
USB.

11
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak naładować urządzenie

1
2
3
4

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB
skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie
świecić.
Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę
prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda
powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania .

Stan diody powiadomień baterii
Kolor zielony

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest większy niż 90%

Kolor czerwony

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 15%

Kolor pomarańczowy

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

12
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podstawy obsługi urządzenia
Korzystanie z ekranu dotykowego
Stukanie

o
o
o

Otwieranie lub wybieranie elementu.
Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.
Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Dotykanie i przytrzymywanie

o
o
o

Przesuń element.
Aktywuj menu elementu.
Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

13
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

o

Ten gest umożliwia powiększanie i zmniejszanie stron internetowych, zdjęć, map oraz
obrazu podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Przeciąganie

o
o

Przewijanie listy w górę lub w dół.
Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.

14
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muskanie

o

Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony
internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy
urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu
zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon
nie jest używany. Nowo kupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę
ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Oznacza to, że należy przesunąć
palcem w górę ekranu, aby go odblokować. W późniejszym czasie można zmienić
ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz Blokada ekranu na stronie 49 .

o

Jak uaktywnić ekran
Naciśnij krótko klawisz zasilania

o

Jak zablokować ekran
Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania

.
.

Ekran główny
Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Pełni rolę podobną do pulpitu
na ekranie komputera. Może obejmować do siedmiu okienek wychodzących poza
normalną szerokość ekranu. O liczbie takich okienek informują kropki w dolnej części
ekranu głównego. Wyróżniona kropka wskazuje bieżące okienko.

15
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

o

Widżet Wprowadzenie do Xperia(TM) -- stuknij widżet, aby go otworzyć, i wybierz zadanie, takie jak
skopiowanie zawartości ze starego urządzenia lub skonfigurowanie usług Xperia(TM)
Kropki -- reprezentują liczbę okienek ekranu głównego

Jak przejść do ekranu głównego
Naciśnij klawisz .
Jak przeglądać ekran główny

Okienka ekranu głównego
Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie siedem) i usuwać
istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.

1
2

1
2

Jak dodać panel do ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować.
Aby przejrzeć okienka, muskaj palcem do prawej lub lewej krawędzi ekranu, a
następnie stuknij pozycję .
Jak usunąć okienko z ekranu głównego
Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, aż urządzenie
zacznie wibrować.
Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka do usunięcia, a
następnie stuknij pozycję w prawym górnym rogu okienka.

16
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia ekranu głównego
1
2

Jak dostosować rozmiar ikon na ekranie głównym
Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je do momentu, gdy
urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Rozmiar ikon, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Ekran aplikacji
Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie
zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

1
2
o

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.
Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji
Przy otwartym ekranie aplikacji muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz
aplikację, a następnie ją stuknij.

1
2

Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji
Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .
Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.

1
2

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji
Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Sortowanie aplikacji, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

1
2
3
4

1
2
3

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji
Kiedy otworzy się okno Aplikacje, stuknij pozycję .
Upewnij się, że dla pozycji Własna kolejność wybrano Sortowanie aplikacji.
Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie wybrana, a
następnie przeciągnij ją w górną część ekranu. Zostanie otwarty ekran główny.
Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz
palec z ekranu.
Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji
Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .
Upewnij się, że pozycja Własna kolejność jest wybrana w obszarze Sortowanie
aplikacji.
Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie wybrana, a następnie przeciągnij ją w
nowe miejsce.

17
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji
Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .
Upewnij się, że pozycja Własna kolejność jest wybrana w obszarze Sortowanie
aplikacji.
Dotknij dowolnego miejsca na ekranie aplikacji i przytrzymaj je, aż urządzenie
zacznie wibrować. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są oznaczone
ikoną .
Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję OK.

Nawigowanie po aplikacjach
Między aplikacjami można nawigować przy użyciu przycisków nawigacyjnych, paska
ulubionych i okna ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przełączanie się
między wszystkimi niedawno otwieranymi aplikacjami. Przyciski nawigacyjne to przycisk
ekranu głównego, przycisk ostatnich aplikacji i przycisk cofania się. Niektóre aplikacje są
zamykane, gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie przycisku ekranu głównego ,
podczas gdy inne zostają wstrzymane lub pozostają uruchomione w tle. W przypadku
aplikacji, które są wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można przy następnym
otwarciu kontynuować korzystanie od tego miejsca, w którym się ostatnio przerwało.

1

Okno ostatnio używanych aplikacji -- umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.

2

Pasek ulubionych -- pozwala korzystać ze skrótów dających dostęp do aplikacji lub widżetów.

3

Przycisk ostatnich aplikacji -- umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska ulubionych.

4

Przycisk ekranu głównego -- umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.

5

Przycisk cofania się -- umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

o

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji
Naciśnij .

o

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
.

o

Jak otworzyć menu w aplikacji
Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Drobne aplikacje
Drobne aplikacje to miniaturowe aplikacje, które działają na tle innych aplikacji na tym
samym ekranie, aby umożliwić wielozadaniowość. Jeśli na przykład jest otwarta strona
internetowa z informacjami o kursach wymiany walut, można na niej otworzyć drobną
aplikację kalkulatora i wykonać obliczenia. Dostęp do drobnych aplikacji daje pasek
18
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

ulubionych. Aby pobrać więcej drobnych aplikacji, należy przejść do usługi Google
Play(TM).

1
2

Jak otworzyć drobną aplikację
Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk
Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.

.

Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

o
1
2

Jak zamknąć małą aplikację
Stuknij pozycję w oknie małej aplikacji.
Jak pobrać drobną aplikację
, a następnie stuknij pozycję i pozycję
Na pasku ulubionych stuknij pozycję
.
Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją
pobrać i zainstalować.

o

Jak przenieść małą aplikację
Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a
następnie przenieś ją w żądane miejsce.

o

Jak zminimalizować małą aplikację
Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a
następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

o

Jak zmienić kolejność drobnych aplikacji na pasku ulubionych
Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie
miejsce.

1
2
1
2

1
2
3
4

Jak usunąć drobną aplikację z paska ulubionych
Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do pozycji .
Stuknij pozycję OK.
Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację
Otwórz pasek ulubionych, a następnie stuknij pozycję
.
Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie
przeciągnij na pasek ulubionych.
Jak dodać widżet jako drobną aplikację
Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk
Stuknij kolejno pozycje
& gt; & gt; .
Wybierz widżet.
Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję OK.

.

Widżety
Widżety to drobne aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym.
Funkcjonują one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie
podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego
widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety
można pobrać z usługi Google Play(TM).

19
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1

2
3

Jak dodać widżet do ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go do momentu,
gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję Widżety.
Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.
Jak zmienić rozmiar widżetu
Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji
urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np.
widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany
rozmiaru.
Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć
widżet.
Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran
główny.

o

Jak przenieść widżet
Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie
wibrować, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

o

Jak usunąć widżet
Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie wybrany, a następnie przeciągnij go
do pozycji Usuń z ekranu głównego.

Skróty i foldery
Dzięki skrótom i folderom można zarządzać aplikacjami i utrzymywać porządek na
ekranie głównym.

20
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

1
2
3

Dostęp do aplikacji za pomocą skrótu
Dostęp do folderu zawierającego aplikacje

Jak dodać skrót do aplikacji do ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
W menu dostosowywania stuknij pozycję Aplikacje.
Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana
do ekranu Ekran główny.
W kroku 3 można też stuknąć pozycję Skróty i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji. W
przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać
określone funkcje do skrótu.

o

Jak przenieść element na ekranie głównym
Dotknij elementu i przytrzymaj go, aż zostanie wybrany, a następnie przeciągnij go
w nowe miejsce.

o

Jak usunąć element z ekranu głównego
Dotknij elementu i przytrzymaj go do momentu jego zaznaczenia, po czym
przeciągnij go na ikonę Usuń z ekranu głównego w górnej części ekranu.

o

Jak utworzyć folder na ekranie głównym
Dotknij ikony lub skrótu aplikacji i przytrzymaj ten element, aż zostanie wybrany, a
następnie przeciągnij go i upuść na inną ikonę aplikacji lub inny skrót.

o

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym
Dotknij elementu i przytrzymaj go do momentu jego wybrania, a następnie
przeciągnij go do folderu.

1
2
3

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym
Stuknij folder, aby go otworzyć.
Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole Nazwa folderu.
Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję Gotowe.

Tło i motywy
Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając
tapet i motywów.

21
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1
2
3

Jak zmienić tapetę ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować.
Stuknij pozycję Tapety i wybierz odpowiednią opcję.
Jak ustawić motyw
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować.
Stuknij pozycję Motywy.
Wybierz opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia.
Po zmianie motywu tło w niektórych aplikacjach również się zmieni.

Zarządzanie baterią i zużyciem energii
To urządzenie ma wbudowaną baterię. Możesz na bieżąco śledzić poziom zużycia baterii
i sprawdzać, które aplikacje zużywają najwięcej mocy. Możesz usunąć lub ograniczyć
aplikacje i aktywować wiele różnych trybów oszczędzania energii, aby optymalnie
korzystać z baterii. Możesz również wyświetlić szacunkową wartość czasu pozostałą
przed wyczerpaniem baterii i dostosować ustawienia baterii, aby poprawić wydajność i
wydłużyć czas pracy na zasilaniu bateryjnym.
1
2
3

Jak zarządzać zużyciem baterii
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem & gt; Zużycie energii
przez aplikację. Pojawi się podsumowanie z listą aplikacji o wysokiej prędkości
transferu lub których dawno nie używano.
Sprawdź informacje, a następnie wykonaj odpowiednie czynności, przykładowo
odinstaluj aplikację lub ogranicz jej wykorzystywanie.

1
2

Jak wyświetlić informacje o aplikacjach zużywających najwięcej mocy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem & gt; Użycie baterii.

1
2

Jak wyświetlić szacowany czas pracy baterii
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem.

Tryby oszczędzania energii
Dostępnych jest kilka trybów oszczędzania energii, dzięki którym można wydłużyć czas
pracy baterii:

22
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tryb STAMINA

Wyłącza Wi-Fi(R) oraz transmisję danych przez sieć komórkową, gdy ekran jest
wyłączony, a także ogranicza wydajność sprzętową urządzenia. Kiedy ten tryb
działa, na pasku stanu widoczna jest ikona .

Tryb Ultra STAMINA

Ogranicza funkcje urządzenia do podstawowych zadań, takich jak wykonywanie
połączeń telefonicznych i wysyłanie wiadomości SMS. Po włączeniu tego trybu na
pasku stanu widoczna jest ikona
.

Oszczędzanie słabej
baterii

Pozwala określić ustawienia urządzenia, na przykład dostosować jasność ekranu i
czas jego wygaszenia, które będą używane, gdy poziom baterii spadnie poniżej
danej liczby procent. Gdy ten tryb jest włączony, na pasku stanu jest widoczna
ikona .

Kolejkuj dane w tle

Optymalizuje ruch wychodzący, gdy ekran jest wyłączony, wysyłając dane we
wstępnie zdefiniowanych odstępach czasu.

Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako
właściciel -- główny użytkownik -- w celu włączenia lub wyłączenia trybu oszczędzania
energii.

1
2
3

Jak włączyć tryb oszczędzania energii
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem .
Aby włączyć preferowany tryb, wybierz nazwę trybu i stuknij przełącznik w celu
włączenia tego trybu (o ile jest to konieczne). Czasami trzeba stuknąć pozycję
Aktywuj i potwierdzić włączenie.

Omówienie trybu STAMINA
Tryb STAMINA oferuje szereg funkcji umożliwiających zwiększenie wydajności baterii:
Rozszerzony tryb
gotowości

Zapobiega transmisji danych przez aplikacje, wyłączając funkcję Wi-Fi(R) oraz
komórkowe połączenie do transmisji danych, gdy ekran jest wyłączony. Można
wykluczyć niektóre aplikacje i usługi z wstrzymywania, gdy jest aktywna ta
funkcja.

Zegar STAMINA

Utrzymuje blokadę połączeń sieciowych w przypadku częstego naciskania
przycisku zasilania w celu sprawdzenia godziny.

Rozszerzone
wykorzystanie

Ogranicza wydajność sprzętu podczas użytkowania urządzenia.

Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako
właściciel -- czyli główny użytkownik -- w celu włączenia lub wyłączenia trybu STAMINA.

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

Jak włączyć funkcje trybu STAMINA
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycję Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem , a
następnie stuknij pozycję Tryb STAMINA.
Włącz tryb STAMINA, jeżeli jest wyłączony.
Przeciągnij suwaki funkcji, które chcesz włączyć (stukając opcję Włącz w
przypadku wyświetlenia pytania).
Jak wybrać aplikacje uruchamiane w trybie STAMINA
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zarządzanie zasilaniem , a
następnie stuknij pozycję Tryb STAMINA.
Włącz tryb STAMINA, jeżeli jest wyłączony.
Upewnij się, że funkcja Rozszerzony tryb gotowości jest włączona, a następnie
stuknij pozycje Aplikacje włączone w trybie gotowości & gt; Dodaj aplikacje.
Przewiń ekran w prawo lub w lewo, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i usługi, a
następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru odpowiadające aplikacjom, które
chcesz uruchamiać.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

23
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Robienie zrzutu ekranu
Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty
ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.
1
2

Jak zrobić zrzut ekranu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do czasu wyświetlenia ekranu z monitem.
Stuknij pozycję .
Zrzut ekranu można także zrobić, naciskając jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania
głośności i przytrzymując je. Po utworzeniu zrzutu ekranu można zwolnić klawisze.

o

Jak wyświetlać zrzut ekranu
Przeciągnij pasek stanu w dół do samego końca, a następnie dotknij zrzut ekranu,
który chcesz wyświetlić.
Zrzuty ekranu można również wyświetlić z poziomu aplikacji Album.

Nagrywanie zawartości ekranu
Funkcji nagrywania zawartości ekranu można używać do nagrywania filmów wideo
obrazujących, co się dzieje na ekranie urządzenia. Ta funkcja przydaje się przykładowo
przy tworzeniu samouczków lub nagrywaniu filmów przedstawiających granie w gry na
urządzeniu. Zarejestrowane nagrania wideo są automatycznie zapisywane w folderze
Album.

1
2

2
3
4

Dostęp do ustawień nagrywania zawartości ekranu

5

1

Nagrywanie zawartości ekranu przy włączonym przednim aparacie

4

4

Nagrywanie zawartości ekranu

3

1
2
3

Minimalizacja/przywrócenie okna ekranu nagrywania

Zamknięcie okna nagrywania zawartości ekranu

Jak nagrać zawartość ekranu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do czasu wyświetlenia ekranu z monitem.
Stuknij pozycję .
Po otwarciu okna nagrywania zawartości ekranu stuknij pozycję . Funkcja
nagrywania zawartości ekranu zostanie uruchomiona i pojawi się przycisk
minutnika.
Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij przycisk minutnika, a następnie stuknij pozycję
.
Jak nagrywać zawartość ekranu przy włączonym przednim aparacie
Po otwarciu okna nagrywania zawartości ekranu stuknij pozycję . Zostanie
wyświetlone okno z wizjerem przedniego aparatu.
Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu i wideo przechwytywanego przez
przedni aparat, stuknij pozycję .
Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij przycisk minutnika, a następnie pozycję .
Aby zamknąć okno wizjera przedniego aparatu, stuknij pozycję .
Aby podczas nagrywania zawartości ekranu zrobić zdjęcie przednim aparatem, przeciągnij
pozycję
w miniwizjerze w celu rozszerzenia widoku, a następnie stuknij pozycję .

24
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jak obejrzeć najnowsze nagrania zawartości ekranu
Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij, aby wyświetlić najnowsze
nagrania zawartości ekranu.
Nagrania zawartości ekranu można również wyświetlić z poziomu aplikacji Album.

Powiadomienia
Powiadomienia informują o zdarzeniach takich jak nowe wiadomości i powiadomienia
kalendarzy, a także o działaniach będących w toku, na przykład o pobieraniu plików.
Powiadomienia są wyświetlane w następujących miejscach:
o
o
o

Pasek stanu
Panel powiadomień
Ekran blokady
Jak otworzyć lub zamknąć panel powiadomień

1
2

Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół.
Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij go w górę.

o

Jak wykonać czynność opisaną w powiadomieniu w panelu powiadomień
Stuknij powiadomienie.

o

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień
Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

o

Jak rozwinąć powiadomienie w panelu powiadomień
Przeciągnij powiadomienie w dół.
Nie każde powiadomienie można rozwinąć.

o

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień
Stuknij pozycję
.

o

Jak wykonać czynność opisaną w powiadomieniu na ekranie blokady
Stuknij dwukrotnie powiadomienie.

o

Jak usunąć powiadomienie z ekranu blokady
Umieść palec na powiadomieniu i muśnij nim w lewo lub w prawo.

o

Jak rozwinąć powiadomienie na ekranie blokady
Przeciągnij powiadomienie w dół.
Nie każde powiadomienie można rozwinąć.

25
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zarządzanie powiadomieniami na ekranie blokady
Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyświetlało na ekranie blokady tylko wybrane
powiadomienia. Można udostępnić wszystkie powiadomienia wraz z ich zawartością,
ukryć zawartość poufną dla wszystkich powiadomień lub określonych aplikacji, a także
wyłączyć wyświetlanie jakichkolwiek powiadomień.
1
2
3

Jak wybrać powiadomienia do wyświetlania na ekranie blokady
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Gdy urządzenie
jest zablokowane.
Wybierz jedną z opcji.

Opcje wyświetlania powiadomień na ekranie blokady
Pokaż wszystkie informacje Na ekranie blokady są wyświetlane wszystkie powiadomienia. Gdy to
w powiadomieniach
ustawienie jest włączone, cała zawartość (również z przychodzących
wiadomości e-mail i czatu) jest widoczna na ekranie blokady, chyba że
określone aplikacje zostaną oznaczone jako Poufne w menu ustawień
Powiadomienia aplikacji.
Ukryj poufne informacje w
powiadomieniach

Aby to ustawienie było dostępne, należy ustawić kod PIN, hasło lub wzorek
jako blokadę ekranu. Przy powiadomieniach poufnych na ekranie blokady jest
wyświetlany element Treści ukryte. Na przykład są wyświetlane
powiadomienia o przychodzących wiadomościach e-mail lub czatu, ale ich
zawartość nie jest widoczna na ekranie blokady.

Nie pokazuj żadnych
powiadomień

Na ekranie blokady nie są wyświetlane żadne powiadomienia.

Ustawianie poziomu powiadomień danej aplikacji
Dla poszczególnych aplikacji można ustawić różne zachowania związane z
powiadomieniami. Można na przykład zablokować wszystkie powiadomienia e-mail,
nadać wyższy priorytet powiadomieniom serwisu Facebook(TM) i ukryć zawartość
powiadomień o wiadomościach na ekranie blokady.
1
2
3
4

Jak ustawić poziom powiadomień danej aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Powiadomienia
aplikacji.
Wybierz aplikację, dla której chcesz zmienić ustawienia powiadomień.
Przeciągnij odpowiedni suwak w prawo.

Poziomy i opcje powiadomień dla określonych aplikacji
Zablokuj Nigdy nie są wyświetlane powiadomienia wybranej aplikacji.
Priorytet Powiadomienie priorytetowe jest pokazywane na ekranie blokady nad wszystkimi innymi
powiadomieniami.
Poufne

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku ustawienia kodu PIN, hasła lub wzorku jako blokady
ekranu oraz wybrania opcji Pokaż wszystkie informacje w powiadomieniach ustawienia Gdy
urządzenie jest zablokowane. Powiadomienia danej aplikacji są wyświetlane na ekranie blokady,
ale ich zawartość nie jest widoczna.

Dioda powiadomień
Dioda powiadomień informuje o stanie baterii i niektórych innych zdarzeniach. Na
przykład dioda błyskająca na biało oznacza nową wiadomość lub nieodebrane
połączenie. Dioda powiadomień jest domyślnie włączona, ale można wyłączyć ją ręcznie.

26
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Gdy dioda powiadomień jest wyłączona, świeci wyłącznie w przypadku ostrzeżeń o stanie
baterii, na przykład przy spadku poziomu naładowania baterii poniżej 15%.

1
2
3

Jak włączyć diodę powiadomień
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie.
Przeciągnij w prawo suwak Dioda powiadomień.

Ikony na pasku stanu
Ikona stanu
Brak karty SIM
Siła sygnału
Brak sygnału
Roaming
Wysyłanie i pobieranie danych LTE
Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
Wysyłanie i pobieranie danych 3G
Wysyłanie i pobieranie danych przez sieć komórkową
Połączenie Wi-Fi(R) jest włączone i dane są przesyłane
Połączenie Wi-Fi(R) jest włączone, ale nie ma połączenia z Internetem.
Ta ikona wyświetli się podczas próby połączenia z zabezpieczoną siecią Wi-Fi(R).
Po pomyślnym zalogowaniu, zniknie symbol wykrzyknika.
W miejscach gdzie blokowane są usługi Google(TM), czyli na przykład w Chinach,
symbol wykrzyknika może wyświetlać się nawet, gdy urządzenie jest połączone z
siecią Wi-Fi(R) i działa połączenie z siecią Internet.
Stan baterii
Bateria w trakcie ładowania
Tryb STAMINA jest aktywny
Tryb oszczędzania słabej baterii jest aktywny
Tryb samolotowy jest aktywny
Funkcja Bluetooth(R) aktywna
Karta SIM 1 została włożona
Karta SIM 2 została włożona
Mikrofon jest wyciszony
Tryb głośnomówiący jest włączony
Tryb ,,nie przeszkadzać" jest aktywny
27
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zezwól na wyjątki w trybie ,,nie przeszkadzać"
Tryb wibracji
Alarm ustawiony
Włączono GPS
Synchronizacja w toku
Problem z logowaniem lub synchronizacją
Urządzenie jest gotowe do nawiązania połączenia z innymi urządzeniami
obsługującymi funkcję ANT+(TM)
Funkcja wspomagania słuchu aktywna
Zależnie od usługodawcy, sieci i/lub regionu funkcje lub usługi reprezentowane przez ikony na
tej liście mogą nie być dostępne.

1
2
3

Jak zarządzać ikonami na pasku stanu
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Ikony systemowe.
Zaznacz pola wyboru tych ikon systemowych, które mają być widoczne na pasku
stanu.

Ikony powiadomień
Nowa wiadomość SMS lub MMS
Połączenie nieodebrane
Połączenie zawieszone
Przekierowywanie połączeń jest włączone
Nowa wiadomość głosowa
Nowa wiadomość e-mail
Trwa pobieranie danych
Trwa przesyłanie danych
Komórkowy transfer danych jest wyłączony
Wykonanie podstawowej konfiguracji urządzenia
Dostępna jest aktualizacja oprogramowania
Dostępne są aktualizacje systemu
Pobieranie aktualizacji systemu
Stuknij w celu zainstalowania pobranych aktualizacji systemu
Tryb Ultra STAMINA jest włączony
Redukcja szumów jest włączona
Przechwycono zrzut ekranu
Odebrano nową wiadomość czatu w aplikacji Hangouts(TM)
Czat wideo ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts(TM)
Zbliżające się zdarzenie kalendarza

28
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Uruchomiono drobną aplikację
Aplikacja Smart Connect jest włączona
Trwa odtwarzanie utworu
Radio jest włączone
Urządzenie jest połączone z komputerem kablem USB
Pamięć wewnętrzna jest zajęta w 75%. Stuknij, aby przenieść dane na kartę
pamięci.
Ostrzeżenie
Więcej (niewyświetlonych) powiadomień
Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ikony są
wymienione tylko w celach informacyjnych. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1
2
3
4

Jak zablokować wysyłanie powiadomień przez aplikację
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Powiadomienia
aplikacji.
Wybierz aplikację.
Przeciągnij w prawo suwak Zablokuj.

Omówienie aplikacji
Używaj aplikacji Budzik i zegar, aby ustawiać różne rodzaje alarmów.
Używaj przeglądarki internetowej do nawigowania po stronach internetowych i
ich przeglądania, a także do zarządzania zakładkami, tekstem i obrazami.
Używaj aplikacji Kalkulator do wykonywania podstawowych obliczeń.
Używaj aplikacji Kalendarz do śledzenia zdarzeń i zarządzania terminami.
Używaj aparatu, aby robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo.
Używaj aplikacji Kontakty do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail
oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.
Uzyskuj dostęp do pobranych aplikacji, dokumentów i zdjęć.
Używaj aplikacji Poczta, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, zarówno z
konta prywatnego, jak i firmowego.
Używaj aplikacji Facebook(TM), aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i
współpracownikami na całym świecie.
Przeglądaj stacje radiowe FM i słuchaj ich.
Używaj aplikacji Album, aby oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz nimi
zarządzać.
Używaj aplikacji Gmail(TM), aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
Wyszukuj informacje na urządzeniu i w Internecie.
Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajduj inne lokalizacje i obliczaj długości
tras, używając Map Google(TM).
Używaj aplikacji Sklep Play(TM), aby pobierać darmowe i płatne aplikacje na swoje
urządzenie.

29
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Używaj aplikacji Wiadomości, aby wysyłać i odbierać wiadomości SMS oraz
MMS.
Używaj aplikacji Wideo, aby odtwarzać nagrania wideo na urządzeniu oraz
udostępniać je znajomym.
Używaj aplikacji Muzyka do porządkowania i odtwarzania muzyki, książek audio i
podcastów.
Czytaj wiadomości w aplikacji Socialife.
Używaj aplikacji Pogoda do sprawdzania prognoz pogody.
Dzwoń, wybierając numer ręcznie lub używając funkcji szybkiego wybierania.
Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.
Używaj aplikacji Hangouts(TM), aby rozmawiać ze znajomymi online.
Rozpoznawaj utwory muzyczne odtwarzane w pobliżu oraz pobieraj informacje o
wykonawcy, albumie itp.
Używaj aplikacji YouTube(TM), aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego
świata.
Używaj aplikacji Smart Connect(TM), aby zdefiniować zachowanie urządzenia po
podłączeniu lub odłączeniu akcesorium.
Aplikacja Edytor filmów na urządzeniu Xperia(TM) automatycznie tworzy krótkie
filmy wideo (o długości około 30 s) z istniejących zdjęć i nagrań wideo. Aplikacja
ta automatycznie określa oś czasu na potrzeby utworzenia filmu.
Używaj aplikacji Lifelog, aby automatycznie rejestrować zdarzenia związane z
Twoim codziennym życiem. Możesz na przykład ustawić cele i śledzić postęp w
ich realizacji albo dodawać zakładki dotyczące szczególnych momentów.
Używaj aplikacji Pomoc techniczna, aby uzyskiwać dostęp do pomocy dla
użytkownika bezpośrednio na urządzeniu. Możliwe jest na przykład uzyskanie
dostępu do instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów
oraz porad i wskazówek.
Niektóre aplikacje nie są obsługiwane lub wymieniane przez wszystkie sieci i/lub operatorów
sieci we wszystkich rejonach.

30
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pobieranie aplikacji
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play(TM)
Google Play(TM) to oficjalny sklep internetowy firmy Google, z którego można pobierać
aplikacje, gry, muzykę, filmy i książki. W ofercie sklepu można znaleźć zarówno aplikacje
płatne, jak i darmowe. Przed rozpoczęciem pobierania ze sklepu Google Play(TM) upewnij
się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi(R),
tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.
Do korzystania z usługi Google Play(TM) potrzebne jest konto Google(TM). Usługa Google Play(TM)
może być dostępna tylko w wybranych krajach lub regionach.

1
2
3
4

Jak pobrać aplikację z usługi Google Play(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Sklep Play.
Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji
wyszukiwania.
Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat,
a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć
instalowanie.
Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i
różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień
wyłącznie takim aplikacjom.
Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze
Ustawienia & gt; Aplikacje.

Pobieranie aplikacji z innych źródeł
Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play(TM),
będzie można pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do
odpowiednich instrukcji pobierania.
Zainstalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie.
Zalecamy pobieranie tylko tych aplikacji, które pochodzą z pewnych źródeł. W razie
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.
Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, jedynie właściciel -- główny użytkownik --
może zezwolić na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play(TM). Zmiany wprowadzone
przez właściciela dotyczą wszystkich użytkowników.

Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł
1
2
3
4

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia.
Przeciągnij w prawo suwak Nieznane źródła.
Stuknij pozycję OK.
Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i
różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień
wyłącznie takim aplikacjom.
Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze
Ustawienia & gt; Aplikacje.

31
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Internet i sieci
Przeglądanie stron internetowych
Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową
Google Chrome(TM) dla urządzeń z systemem Android(TM). Szczegółowe informacje na
temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie http://support.google.com/
chrome w sekcji ,,Chrome na komórki".
1
2
3
4

Jak przeglądać Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję .
Jeśli używasz aplikacji Google Chrome(TM) po raz pierwszy, zaloguj się do konta
Google(TM) lub przeglądaj Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome(TM)
anonimowo.
Wprowadź termin wyszukiwania lub adres internetowy w polu wyszukiwania i
adresu, a następnie stuknij przycisk Otwórz na klawiaturze.

Ustawienia Internetu i wiadomości MMS

o
o
o
o

Aby wysłać wiadomości multimedialne lub uzyskać dostęp do Internetu, gdy nie ma
dostępnej sieci Wi-Fi(R), musisz mieć działające połączenie przesyłania danych przez sieć
komórkową oraz prawidłowe ustawienia Internetu i wiadomości MMS (Multimedia
Messaging Service). Oto kilka wskazówek:
W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i
wiadomości MMS są wstępnie zainstalowane na urządzeniu. Można od razu korzystać
z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości multimedialnych.
W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości MMS można pobrać po
pierwszym włożeniu karty SIM i włączeniu urządzenia. Ustawienia te można również
pobrać później z menu ustawień.
Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na urządzeniu można ręcznie dodać, zmienić
lub usunąć w dowolnym momencie. W razie przypadkowej zmiany ustawień Internetu lub
wiadomości MMS albo ich usunięcia, należy pobrać je ponownie.
Jeśli nie masz dostępu do Internetu przez sieć komórkową lub wiadomości
multimedialne nie działają, chociaż wcześniej pomyślnie pobrano ustawienia Internetu i
wiadomości MMS na urządzenie, należy zapoznać się ze wskazówkami rozwiązywania
problemów na urządzeniu dotyczących zasięgu sieci, danych przesyłanych przez sieć
komórkową i wiadomości MMS znajdującymi się na stronie www.sonymobile.com/
support/.
Jeśli tryb STAMINA jest włączony, aby oszczędzić energię, cały ruch danych przesyłanych
przez sieć komórkową zostaje wstrzymany po wyłączeniu ekranu. Jeśli jest to przyczyną
problemów z połączeniem, należy wyłączyć wstrzymywanie ruchu niektórych aplikacji lub
usług albo tymczasowo wyłączyć tryb STAMINA. Więcej informacji zawiera temat Omówienie
trybu STAMINA na stronie 23 .
Jeśli z urządzenia korzysta wielu użytkowników, tylko właściciel (użytkownik podstawowy)
może pobrać ustawienia Internetu i wiadomości z menu Ustawienia, ale pobrane ustawienia są
stosowane do wszystkich użytkowników.

32
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Ustawienia Internetu.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę lub karty SIM, dla których chcesz
pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS.
Stuknij pozycję Akceptuj. Po pomyślnym pobraniu ustawień na pasku stanu
zostanie wyświetlona ikona i nastąpi automatyczne włączenie komórkowego
połączenia do transmisji danych.
Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, należy sprawdzić siłę sygnału sieci komórkowej.
Przed ponowieniem próby należy wyjść na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub
zbliżyć się do okna.

8

Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu lub wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Nazwy punktów dostępu & gt; .
Stuknij pozycję Nazwa i wpisz nazwę.
Stuknij pozycję APN i wprowadź nazwę punktu dostępu.
Wprowadź wszystkie wymagane informacje. Jeśli nie wiesz, jakie informacje są
wymagane, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegóły.
Po zakończeniu stuknij , a następnie pozycję ZAPISZ.

1
2
3
4
5

Jak wyświetlić pobrane ustawienia Internetu i wiadomości MMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Nazwy punktów dostępu.
Aby wyświetlić więcej szczegółów, stuknij dowolną z dostępnych pozycji.

1
2
3
4
5
6
7

Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone
z prawej strony znacznikiem wyboru .

Sieć Wi-Fi(R)
Połączenia z siecią Wi-Fi(R) umożliwiają przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz
wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi(R)
urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w
zasięgu w przyszłości.
W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi(R) jest wymagane zalogowanie się do
strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z
administratorem danej sieci Wi-Fi(R).
Dostępne sieci Wi-Fi(R) mogą być otwarte lub zabezpieczone.
o
o

W przypadku otwartych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi(R) jest wyświetlany symbol .
W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi(R) jest wyświetlany symbol
.
Niektóre sieci Wi-Fi(R) nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa
(SSID) nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy
dostępnych sieci Wi-Fi(R).

1
2
3

Jak włączyć sieć Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Stuknij przełącznik funkcji Wi-Fi(R).
Włączenie funkcji Wi-Fi(R) może potrwać kilka sekund.

33
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Stuknij przełącznik funkcji Wi-Fi. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci
Wi-Fi(R).
Stuknij sieć Wi-Fi(R), aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci
zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło. Po nawiązaniu połączenia na
pasku stanu zostanie wyświetlony symbol .
Aby wyszukać dostępne sieci, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Odśwież. Jeśli nie
można pomyślnie nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi, skorzystaj z odpowiednich procedur
dotyczących używanego urządzenia na stronie www.sonymobile.com/support/ .

1
2
3
4
5
6
7
8

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Stuknij pozycję & gt; Dodaj sieć.
Wprowadź informacje Nazwa sieci (SSID).
Stuknij pole Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.
Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak opcje serwera proxy i
opcje IP, zaznacz pole wyboru Opcje zaawansowane i wprowadź odpowiednie
ustawienia.
Stuknij pozycję Zapisz.
Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi(R).

Zwiększanie siły sygnału sieci Wi-Fi(R)
o
o
o

Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zwiększyć siłę sygnału sieci Wi-Fi(R):
Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi(R).
Odsuń punkt dostępu Wi-Fi(R) od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi(R) urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).

Ustawienia sieci Wi-Fi(R)
Gdy jest nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi(R) lub w pobliżu znajdują się sieci Wi-Fi(R),
możesz wyświetlić stany tych sieci. Ponadto można skonfigurować urządzenie tak, aby
zawsze powiadamiało o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi(R).
Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi(R), można łączyć się z Internetem za
pośrednictwem komórkowego połączenia do transmisji danych (jeśli na urządzeniu
zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie). Dodając zasadę trybu uśpienia sieci
Wi-Fi(R), można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi(R) na komórkowe
połączenie do transmisji danych.
1
2
3
4
5

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi(R)
Włącz funkcję Wi-Fi(R), jeśli jeszcze nie jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Stuknij pozycję & gt; Zaawansowane.
Przeciągnij w prawo suwak Powiadomienie o sieci.

34
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Stuknij sieć Wi-Fi(R), z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje o sieci.

1
2
3

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Zaawansowane & gt; Wi-Fi ma działać
po uśpieniu.
Wybierz jedną z opcji.

4

Tryb WPS
WPS (Wi-Fi(R) Protected Setup) to standard sieciowy, który umożliwia nawiązanie
bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową. Jeśli masz słabą wiedzę ogólną na
temat bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, technologia WPS ułatwi Ci
zabezpieczenie sieci dzięki ustawieniu szyfrowania zabezpieczonego dostępu do sieci
Wi-Fi (WPA). Możesz także dodawać nowe urządzenia do istniejącej sieci bez
konieczności wprowadzania długich haseł.
Aby włączyć tryb WPS, użyj jednej z poniższych metod:
o
o

Naciśnięcie przycisku -- naciśnij przycisk na urządzeniu obsługującym standard WPS,
na przykład na routerze.
Wprowadzenie numeru PIN -- urządzenie tworzy losowy numer PIN (Personal
Identification Number), który należy wprowadzić na urządzeniu obsługującym standard
WPS.

1
2
3
4

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi(R) za pomocą przycisku WPS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Włącz funkcję Wi-Fi(R), jeśli jeszcze nie jest włączona.
Stuknij opcję & gt; Zaawansowane & gt; Przycisk WPS, a następnie naciśnij przycisk
WPS na urządzeniu obsługującym standard WPS.

1
2
3
4
5

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi(R) za pomocą kodu PIN funkcji WPS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wi-Fi.
Włącz funkcję Wi-Fi(R), jeśli jeszcze nie jest włączona.
Stuknij pozycję & gt; Zaawansowane & gt; Kod PIN dla WPS.
Na urządzeniu obsługującym standard WPS wprowadź kod PIN wyświetlony na
Twoim urządzeniu.

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych
o
o
o

Komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić innym urządzeniom na
szereg sposobów:
Tethering USB -- komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić dla
jednego komputera za pomocą przewodu USB.
Tethering Bluetooth(R) -- komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić
maksymalnie pięciu innym urządzeniom przy użyciu technologii Bluetooth(R).
Przenośny hotspot Wi-Fi(R) -- komórkowe połączenie do transmisji danych można
udostępnić maksymalnie 10 innym urządzeniom, w tym urządzeniom obsługujących
technologię WPS.

35
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6

Jak udostępnić połączenie danych przez kabel USB
Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB dostarczonego z
urządzeniem.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Tethering i przen. hotspot.
Przeciągnij w prawo suwak Tethering przez USB, a następnie w razie
wyświetlenia monitu stuknij przycisk OK. Po nawiązaniu połączenia na pasku
stanu będzie wyświetlana ikona .
Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych, przeciągnij w lewo
suwak Tethering przez USB lub odłącz kabel USB.
Kabel USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD urządzenia.

1
2
3
4

5
6

Jak udostępnić komórkowe połączenie do transmisji danych innemu urządzeniu
Bluetooth(R)
Upewnij się, że urządzenia Bluetooth(R) są ze sobą powiązane i na Twoim
urządzeniu włączono transfer danych przez sieć komórkową.
Twoje urządzenie: Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Tethering i przen. hotspot, a
następnie przeciągnij w prawo suwak Tethering przez Bluetooth.
Urządzenie Bluetooth(R): Skonfiguruj urządzenie tak, aby nawiązywało połączenie
z siecią przy użyciu technologii Bluetooth(R). Jeśli urządzeniem jest komputer,
skorzystaj z odpowiednich instrukcji, aby przeprowadzić konfigurację. Jeśli na
urządzeniu działa system operacyjny Android(TM), stuknij ikonę ustawień obok
nazwy powiązanego urządzenia na ekranie Ustawienia & gt; Bluetooth & gt; Powiązane
urządzenia, a następnie zaznacz pole wyboru Dostęp do Internetu.
Twoje urządzenie: Zaczekaj na wyświetlenie ikony na pasku stanu.
Wyświetlenie tej ikony oznacza, że konfiguracja jest zakończona.
Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych przez sieć
komórkową, przeciągnij w lewo suwak Tethering przez Bluetooth.
Funkcja Tethering przez Bluetooth jest wyłączana przy każdym wyłączeniu urządzenia lub
funkcji Bluetooth(R).
Więcej informacji o tworzeniu powiązań urządzeń i włączaniu danych komórkowych można
uzyskać w sekcji Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth(R) na stronie 130 i
w sekcji Jak dodać wirtualną sieć prywatną na stronie 39 .

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Tethering i przen. hotspot.
Stuknij pozycję Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi & gt; Skonfiguruj hotspot
Wi-Fi.
Wprowadź informacje Nazwa sieci (SSID).
Stuknij pole Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli
jest wymagane.
Stuknij pozycję Zapisz.
Stuknij pozycję , a następnie przeciągnij w prawo suwak Przenośny punkt WiFi.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij pozycję OK w celu potwierdzenia. Gdy
jest aktywny przenośny hotspot Wi-Fi(R), na pasku stanu jest wyświetlana ikona .
Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych przez sieć Wi-Fi(R),
przeciągnij w lewo suwak Przenośny punkt Wi-Fi.

36
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

Jak umożliwić urządzeniu obsługującemu standard WPS używanie komórkowego
połączenia do transmisji danych
Upewnij się, że urządzenie działa jako przenośny hotspot Wi-Fi(R).
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Tethering i przen. hotspot & gt;
Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi.
Przeciągnij w prawo suwak Wykrywalne.
Na ekranie Skonfiguruj hotspot Wi-Fi upewnij się, że przenośny hotspot jest
zabezpieczony hasłem.
Stuknij pozycję Przycisk WPS i wykonaj odpowiednie instrukcje. Można też
stuknąć pozycję & gt; Kod PIN dla WPS, a następnie wprowadzić numer PIN
wyświetlony na urządzeniu obsługującym standard WPS.
Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu
Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Tethering i przen. hotspot.
Stuknij pozycję Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi & gt; Skonfiguruj hotspot
Wi-Fi.
Wprowadź Nazwa sieci (SSID) sieci.
Stuknij pole Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.
Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
Stuknij pozycję Zapisz.

Kontrola użycia danych
Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe
połączenie transmisji danych lub Wi-Fi(R) w ciągu określonego czasu. Przykładowo,
można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku
komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia
danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.
Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych,
jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

1
2
3
4

Jak włączyć i wyłączyć transfer danych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Wybierz kartę SIM, której używasz do transferu danych.
Przeciągnij suwak obok pozycji Kom. transfer danych, aby włączyć lub wyłączyć
transfer danych.
Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia WiFi(R), NFC i Bluetooth(R).

1
2
3
4
5

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych
Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Wybierz kartę SIM.
Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość.
Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się
do ustawionego poziomu.

37
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6

Jak ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową
Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Wybierz kartę SIM.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Ustaw limit transferu danych przez sieć
komórkową, a następnie stuknij pozycję OK.
Aby ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową, przeciągnij linię limitu
danych do żądanej wartości.
Gdy poziom transferu danych przez sieć komórkową osiągnie ustawiony limit, transfer danych
w urządzeniu zostanie automatycznie wyłączony.

1
2
3
4

Jak kontrolować korzystanie z transmisji danych przez poszczególne aplikacje
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie przeciągnij suwak
Ogranicz dane aplikacji w tle w prawo i stuknij pozycję OK.
Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli są
dostępne), stuknij pozycję Ustawienia aplikacji i dokonaj żądanych zmian.
Zmiana ustawień korzystania z transmisji danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na
ich wydajność.

1
2
3
4
5

Jak sprawdzić poziom użycia danych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wykorzystanie danych.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Pokaż przesył przez Wi-Fi.
Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez sieć Wi-Fi(R), stuknij
kartę Wi-Fi.
Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez komórkowe
połączenie do transmisji danych, stuknij kartę Sieć komórkowa.

Wybieranie karty SIM używanej do transferu danych
Każda z dwóch karty SIM włożonych do urządzenia może obsługiwać transfer danych,
ale do obsługi danych w danym momencie można wybrać tylko jedną kartę SIM. Kartę
SIM, która będzie używana do transferu danych, można wybrać podczas wstępnej
konfiguracji urządzenia. Możliwe jest również określenie karty SIM w późniejszym czasie,
korzystając z menu Ustawienia.
1
2
3

Jak zmienić kartę SIM używaną do transferu danych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM & gt;
Karta SIM do transferu danych.
Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transferu danych, a następnie stuknij
pozycję OK w celu potwierdzenia.
Aby uzyskać większe szybkości transferu, wybierz kartę SIM obsługującą najszybszą sieć
komórkową (np. 3G lub LTE).

Wybieranie sieci komórkowych
Urządzenie pozwala na obsługę dwóch różnych sieci jednocześnie. Jeśli w urządzeniu
zainstalowano dwie karty SIM, możliwy jest wybór pomiędzy następującymi
konfiguracjami trybów obsługi sieci:
o
o
o

Jedna sieć LTE i jedna sieć GSM
Jedna sieć WCDMA i jedna sieć GSM
Dwie sieci GSM

38
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Dla każdej karty SIM możliwa jest taka konfiguracja urządzenia, aby przełączało się ono
pomiędzy sieciami komórkowymi w zależności od ich dostępności w danym miejscu.
Można również ręcznie skonfigurować urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do sieci
komórkowych działających w konkretnym trybie dla każdej karty SIM, na przykład
WCDMA lub GSM.
W zależności od typu lub trybu sieci, do której jesteś podłączony na pasku stanu
wyświetlane są różne ikony. W Ikona stanu na stronie 27 znajdziesz informacje na temat
wyglądu poszczególnych ikon stanu.
1
2
3
4

Jak wybrać tryb sieci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij opcję Preferowany typ sieci, aby wybrać tryb sieci.

1
2
3
4
5
6

Jak wybrać ręcznie inną sieć
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Operatorzy sieci.
Stuknij pozycję Tryb wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Ręcznie.
Wybierz sieć.
W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy,
gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

1
2
3
4
5

Jak włączyć automatyczny wybór sieci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Operatorzy sieci.
Stuknij pozycję Tryb wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Automatycznie.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)
Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z
poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej.
Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych,
którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią
wewnętrzną (na przykład podczas podróży).
Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci.
Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na
urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia
z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub
organizacji.
Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako
właściciel -- główny użytkownik -- w celu zmiany ustawień sieci VPN.

1
2
3
4
5
6

Jak dodać wirtualną sieć prywatną
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Więcej & gt; VPN.
Stuknij pozycję .
Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
Wprowadź ustawienia sieci VPN.
Stuknij pozycję Zapisz.

39
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
1
2

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Więcej & gt; VPN.
Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
Wprowadź wymagane informacje.
Stuknij pozycję Połącz.
Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej
Przeciągnij pasek stanu w dół.
Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć
lub wyłączyć.

40
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie danych w urządzeniu
Synchronizowanie urządzenia z kontami online
Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można
synchronizować między urządzeniem i kontami online, na przykład kontami e-mail w
usłudze Gmail(TM) lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook(TM),
Flickr(TM) i Twitter(TM). Dane takich kont mogą być synchronizowane automatycznie --
wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna. Można również ręcznie
synchronizować poszczególne konta.
1
2
3

1
2
3
1
2
3
4

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia & gt; Konta & gt; Dodaj konto, a następnie wybierz konto,
które chcesz dodać.
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli
masz już konto.
Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję & gt; Ustawienia & gt; Konta.
W sekcji Konta wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, z którym
chcesz zsynchronizować zawartość. Zostanie wyświetlona lista elementów, które
można zsynchronizować z kontem.
Stuknij te elementy, które chcesz zsynchronizować.
Jak usunąć konto online
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję & gt; Ustawienia & gt; Konta.
W sekcji Konta wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, które chcesz
usunąć.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń konto.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.

Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft(R)
Exchange ActiveSync(R)
Jeśli Twoja firma korzysta z konta Microsoft Exchange ActiveSync, dostęp do firmowych
wiadomości e-mail, terminów kalendarza i kontaktów jest możliwy bezpośrednio na
urządzeniu. Po przeprowadzeniu konfiguracji informacje będą dostępne w aplikacjach Email, Kalendarz i Kontakty.

41
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji
Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących domeny i serwera
udostępnionych przez administratora sieci firmowej.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia & gt; Konta & gt; Dodaj konto & gt; Exchange ActiveSync.
Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
Stuknij pozycję Dalej. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W
przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie informacje dotyczące domeny i
serwera dla konta, a następnie stuknij pozycję Dalej.
Stuknij pozycję OK, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie
urządzeniem.
Wybierz metodę synchronizacji, interwał synchronizacji i dane, które chcesz
zsynchronizować z urządzeniem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
Stuknij pozycję Dalej, a następnie wybierz sposób odbierania powiadomień o
odebraniu nowych wiadomości e-mail.
Ponownie stuknij pozycję Dalej. Wprowadź nazwę konta firmowego i stuknij
pozycję Zakończ konfigurację.
W przypadku wyświetlenia monitu włącz administratora urządzenia, aby zezwolić
sewerowi firmowemu na ustawienie określonych reguł zabezpieczeń na Twoim
urządzeniu, takich jak wyłączenie rejestrowania dźwięku i używanie szyfrowania
pamięci. W przeciwnym razie konfigurowanie konta nie powiedzie się.
Po zmianie hasła logowania konta EAS na komputerze musisz zalogować się ponownie do
konta EAS na urządzeniu.

1
2
3

Jak zmienić ustawienia konta EAS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję E-mail, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia i wybierz konto EAS, a następnie zmień ustawienia
tego konta odpowiednio do własnych potrzeb.

1
2
3
4

Jak ustawić okres synchronizacji konta EAS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję E-mail, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia i wybierz konto EAS.
Stuknij pozycję Częstotliwość sprawdzania & gt; Częstotliwość sprawdzania i
wybierz odpowiedni okres.

1
2
3
4

Jak usunąć konto EAS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję & gt; Ustawienia & gt; Konta.
W sekcji Konta stuknij pozycję Exchange ActiveSync, a następnie wybierz konto
EAS, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń konto.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.

Synchronizowanie z programem Outlook(R) za pomocą komputera
Urządzenie można zsynchronizować z kalendarzem i kontaktami z konta programu
Outlook, używając w tym celu aplikacji Kalendarz i Kontakty dostępnych w
oprogramowaniu komputerowym PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Nie można
synchronizować żadnych danych z urządzenia na komputer.
Informacje na temat instalowania programów PC Companion (na komputerze PC) i Sony
Bridge for Mac (na komputerze Apple(R) Mac(R)) można znaleźć w sekcji Narzędzia
komputerowe na stronie 144 .

42
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

1
2
3

Jak zsynchronizować zawartość z kontaktami programu Outlook za pomocą
komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikacje Kontakty i Synchronizacja
kontaktów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
synchronizowania urządzenia z kontaktami programu Outlook.
Jak zsynchronizować zawartość z kalendarzem programu Outlook za pomocą
komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikacje Kalendarz i Synchronizacja
kalendarza, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
synchronizowania urządzenia z kalendarzem programu Outlook.

43
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia podstawowe
Uzyskiwanie dostępu do ustawień
Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest
dostępne zarówno na ekranie Aplikacje, jak i w panelu szybkich ustawień.
1
2

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia.

1
2

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Informacje o telefonie.

2

Jak włączyć ekran przy użyciu trybu Stuknij, aby obudzić
Upewnij się, że włączono tryb Stuknij, aby obudzić. Aby go włączyć, stuknij
pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz, a następnie przeciągnij w prawo suwak
Stuknij, aby wybudzić.
Stuknij dwukrotnie ekran.

o

Jak otworzyć panel szybkich ustawień
Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół.

1

1
2

1
2

Jak wybrać ustawienia wyświetlane w panelu szybkich ustawień
Dwoma palcami przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
Na pasku u góry ekranu dotknij ikony szybkiego ustawienia, które chcesz dodać,
przytrzymaj ją i przeciągnij, upuszczając w dolnej części ekranu.
Jak zmienić rozmieszczenie w panelu szybkich ustawień
Dwoma palcami przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
Dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce.

Dźwięk, dzwonki i głośność
Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień,
jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo. Można przełączyć
urządzenie w tryb Nie przeszkadzać i określić, jak długo ma pozostawać w tym trybie.
Można również skonfigurować automatyczne przechodzenie urządzenia w tryb Nie
przeszkadzać.
o

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności
Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

o

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza
głośności
W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz
zwiększania lub zmniejszania głośności. Głośność można regulować nawet przy
zablokowanym ekranie.

o

Jak włączyć tryb wibracji
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania lub zwiększania głośności do momentu
wyświetlenia elementu .

1
2

Jak włączyć tryb Nie przeszkadzać
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu
Wybierz przedział czasu.

.

44
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak szybko przełączać się między trybem Nie przeszkadzać, trybem wibracji i trybem
dźwięku
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania lub zwiększania głośności do momentu
wyświetlenia elementu ,
lub .
Aby szybko przełączyć się między trybem Nie przeszkadzać, trybem wibracji i
trybem dźwięku, stuknij element ,
lub .

Ustawienia trybu Nie przeszkadzać
Brak godziny zakończenia Działanie urządzenia w trybie cichym do momentu ręcznego włączenia dźwięku.
Przez godzinę

1
2
3
4
5

Działanie urządzenia w trybie cichym przez godzinę. Symbole plus i minus
umożliwiają dostosowanie czasu działania tej funkcji.

Jak zaplanować przedziały czasu w trybie Nie przeszkadzać
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu .
Stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Dni, zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie
stuknij pozycję Gotowe.
Aby dostosować czas rozpoczęcia, stuknij pozycję Godzina rozpoczęcia, wybierz
wartość, a następnie stuknij pozycję OK.
Aby dostosować czas zakończenia, stuknij pozycję Godzina zakończenia,
wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję OK. Urządzenie pozostaje w trybie
Nie przeszkadzać w wybranym przedziale czasu.

Ustawianie wyjątków w trybie Nie przeszkadzać
Możesz określić, które typy powiadomień mogą generować dźwięk w trybie Nie
przeszkadzać, a także filtrować wyjątki na podstawie osób przesyłających
powiadomienia. Najczęstsze typy wyjątków:
o
o
o
o

Zdarzenia i przypomnienia
Połączenia
Wiadomości
Alarmy

1
2

Jak zezwolić na wyjątki odtwarzania dźwięków w trybie Nie przeszkadzać
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Zezwól na wyjątki.

1
2
3

.

Jak ustawić powiadomienia jako wyjątki w trybie Nie przeszkadzać
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu .
Stuknij pozycję .
W obszarze Wyjątki w trybie Nie przeszkadzać przeciągnij odpowiednie suwaki w
prawo.

1
2
3
4

Jak skojarzyć wyjątki z określonymi typami kontaktów
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu
Stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Połączenia/wiadomości od.
Wybierz jedną z opcji.

1
2

Jak zezwolić na alarmy dźwiękowe w trybie Nie przeszkadzać
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Zezwól na alarm.

1
2
3

Jak zezwolić na wyjątki odtwarzania dźwięków w skonfigurowanym przedziale czasu
działania trybu Nie przeszkadzać
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu .
Stuknij pozycję .
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Wyjątki.

.

.

45
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak zmienić głośność
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie.
Przeciągnij suwaki głośności na odpowiednie pozycje.
Można niezależnie dostosować poziom głośności dzwonka, odtwarzania multimediów oraz
alarmu, naciskając przyciski zwiększania i zmniejszania głośności, a następnie stukając
pozycję .

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Jak ustawić wibracje urządzenia przy połączeniach przychodzących
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie.
Przeciągnij w prawo suwak Wibracja przy poł. Przychodzących.
Jak ustawić dzwonek
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Dzwonek
telefonu.
Wybierz kartę SIM.
Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na
urządzeniu.
Aby potwierdzić, stuknij pozycję Gotowe.
Jak wybrać dźwięk powiadomienia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Dźwięk
powiadomienia.
Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na
urządzeniu.
Aby potwierdzić, stuknij pozycję Gotowe.
Niektóre aplikacje mają własne dźwięki powiadomień, które można wybrać w ustawieniach
tych aplikacji.

1
2
3

Jak włączyć dźwięki klawiszy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Inne dźwięki.
Przeciągnij w prawo suwaki Dźwięki panelu numerycznego i Dźwięki przy
dotknięciu.

Ochrona karty SIM
Każdą używaną kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN
(Personal Identity Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z
kartą jest zabezpieczony przed nieprawidłowym wykorzystaniem, co oznacza, że za
każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.
Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje
zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking
Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.
1
2
3
4
5

Jak skonfigurować blokadę karty SIM
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Ustaw blokadę SIM.
Wybierz kartę SIM.
Zaznacz pole wyboru Zablokuj kartę SIM.
Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję OK. Blokada karty SIM jest teraz
aktywna i po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia będzie pojawiać się
monit o wprowadzenie tej blokady.

46
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak usunąć blokadę karty SIM
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Ustaw blokadę SIM.
Wybierz kartę SIM.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Zablokuj kartę SIM.
Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję OK.

1
2
3
4
5
6
7

Jak zmienić kod PIN karty SIM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Ustaw blokadę SIM.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij opcję Zmień PIN do karty SIM.
Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.
Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.
Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.

1
2
3

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK
.
Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję
Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję
.
Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję
.
Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, konieczne będzie skontaktowanie
się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Używanie wielu kart SIM
Urządzenie działa z jedną z dwóch włożonych kart SIM. Połączenia przychodzące są
odbierane przez obie karty SIM i można wybrać, z którego numeru mają być realizowane
połączenia wychodzące. Aby było możliwe używanie obu kart SIM, należy włączyć je i
wybrać kartę SIM do obsługi transferu danych.
Gdy jedna z kart SIM nie jest osiągalna, można przekierowywać jej połączenia
przychodzące do drugiej karty SIM. Jest to tak zwana funkcja osiągalności dwóch kart
SIM. Trzeba włączyć ją ręcznie. Zobacz Przekazywanie połączeń na stronie 70 .
1
2
3

Jak włączyć lub wyłączyć korzystanie z dwóch kart SIM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM.
Przeciągnij w prawo lub w lewo suwaki SIM1 i SIM2.

1
2
3
4

Jak zmienić nazwę karty SIM
Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM.
Wybierz kartę SIM i wprowadź jej nową nazwę.
Stuknij opcję OK.

1
2
3

Jak wybrać kartę SIM do obsługi transferu danych
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM & gt; Karta SIM
do transferu danych.
Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transferu danych, a następnie stuknij
pozycję OK.
Aby uzyskać większe szybkości transferu, wybierz kartę SIM obsługującą najszybszą sieć
komórkową (na przykład 3G lub LTE).

47
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia ekranu
1
2
3

Jak dostosować jasność ekranu
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Poziom jasności.
Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.
Obniżenie poziomu jasności zwiększa wydajność baterii.

1
2
3

1
2
3

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Inne dźwięki.
Przeciągnij w prawo suwak Wibracje przy dotknięciu. Ekran będzie wibrować
przy stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.
Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Uśpienie.
Wybierz jedną z opcji.
Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania

.

Inteligentne podświetlenie
Funkcja inteligentnego podświetlenia sprawia, że ekran pozostaje włączony, dopóki
trzymasz urządzenie w ręce. Dopiero gdy je odłożysz, ekran wyłączy się zgodnie z
ustawieniami usypiania.
1
2
3

Jak włączyć funkcję inteligentnej kontroli podświetlenia
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Intel. sterowanie podświet..
Przeciągnij suwak w prawo.

Przypinanie ekranu
Funkcja przypinania ekranu pozwala skonfigurować urządzenie do wyświetlania tylko
ekranu określonej aplikacji. Jeśli na przykład podczas gry zostanie przypadkiem
naciśnięty przycisk nawigacyjny ekranu głównego, funkcja przypinania ekranu
zapobiegnie minimalizacji ekranu aktywnej aplikacji (gry). Ta funkcja jest też przydatna
przy pożyczaniu komuś urządzenia, ponieważ utrudnia uzyskanie dostępu do więcej niż
jednej aplikacji. Można na przykład pożyczyć komuś urządzenie w celu zrobienia zdjęcia,
przypinając ekran do aplikacji Aparat. Dzięki temu osoba ta nie będzie w stanie łatwo
użyć innych aplikacji, takich jak E-mail.
Funkcja przypinania ekranu nie zabezpiecza urządzenia całkowicie -- nie blokuje opcji
odblokowania ekranu i uzyskania dostępu do urządzenia przez innych użytkowników. Aby
chronić dane, należy skonfigurować na urządzeniu żądanie kodu PIN, hasła lub wzoru w celu
odblokowania ekranu przed odpięciem ekranu.

1
2
3
4

Jak włączyć przypinanie do ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Przypinanie
ekranu.
Przeciągnij suwak w prawo.
Jeśli na urządzeniu nie skonfigurowano blokady ekranu, czyli wzoru, kodu PIN lub
hasła, przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Zablokuj urządzenie przy
odpinaniu, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Jeśli blokada ekranu jest już
włączona, po aktywowaniu przypinania do ekranu przeciągnij suwak, aby włączyć
odpowiednią opcję zabezpieczeń.
Funkcja przypinania do ekranu nie wymaga skonfigurowania wzoru, kodu PIN czy hasła.

48
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6

Jak przypiąć ekran
Upewnij się, że na urządzeniu jest włączona funkcja przypinania ekranów.
Otwórz aplikację i przejdź do ekranu, który chcesz przypiąć.
Stuknij pozycję .
Aby wyświetlić ikonę przypinania ekranu , przesuń palcem w górę.
Stuknij pozycję .
W wyświetlonym oknie podręcznym stuknij pozycję Rozumiem.

1
2

Jak odpiąć ekran
Na przypiętym ekranie dotknij jednocześnie przycisków
Zwolnij oba przyciski.

oraz

i przytrzymaj je.

Jeśli podczas włączania funkcji przypinania ekranu zaznaczono opcję zabezpieczeń, w celu
odpięcia ekranu należy wprowadzić wzór, kod PIN lub hasło, aby odblokować urządzenie.

Daydream
Daydream to interaktywny wygaszacz ekranu, który automatycznie wyświetla kolory,
zdjęcia lub pokaz slajdów, gdy urządzenie jest zadokowane lub ładowane, a ekran nie
jest używany.
Na urządzeniu z wieloma użytkownikami każdy z nich może mieć własne ustawienia
wygaszacza ekranu Daydream.

1
2
3

Jak uaktywnić wygaszacz ekranu Daydream
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Wygaszacz ekranu.
Przeciągnij suwak w prawo.

1
2
3
4

Jak wybrać zawartość wygaszacza ekranu Daydream
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Wygaszacz ekranu.
Przeciągnij suwak w prawo.
Wybierz element do wyświetlania, gdy jest aktywny wygaszacz ekranu.

1
2
3
4
5

Jak określić czas uruchamiania wygaszacza ekranu Daydream
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Wygaszacz ekranu.
Przeciągnij suwak w prawo.
Aby natychmiast włączyć wygaszacz ekranu Daydream, stuknij opcję , a
następnie stuknij opcję Uruchom teraz.
Aby ustawić opcje automatycznego włączania, stuknij pozycję , stuknij pozycję
Ustawienia wygaszacza i wybierz opcję.

Blokada ekranu
Ekran można zablokować na kilka sposobów. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich
typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):
o
o
o
o

Przesuwanie -- brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.
Wzór -- aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty wzór.
Kod PIN -- aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN składający się z co
najmniej czterech cyfr.
Hasło -- aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło składające się z liter i
cyfr.

49
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Odcisk palca -- aby odblokować urządzenie, należy umieścić palec z wcześniej
zarejestrowanym odciskiem na przycisku zasilania.
Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go
nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty
i wiadomości.
Jeśli na urządzeniu Xperia(TM) masz skonfigurowane konto Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)
(EAS), ustawienia zabezpieczeń EAS mogą ograniczyć typ blokady ekranu wyłącznie do kodu
PIN lub hasła. Ma to miejsce, gdy administrator sieci określi konkretny typ blokady ekranu dla
wszystkich kont EAS z powodów związanych z bezpieczeństwem firmy. Skontaktuj się z
administratorem sieci w firmie lub organizacji, aby dowiedzieć się, jakie zasady zabezpieczeń
sieci zostały zaimplemenetowane dla urządzeń przenośnych.

1
2
3

Jak zmienić typ blokady ekranu
Na ekranie głównym stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia i wybierz
inny typ blokady ekranu.

1
2

Jak utworzyć wzór blokady ekranu
Na ekranie głównym stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu
& gt; Wzór.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

3

Jeśli podczas próby odblokowania urządzenia wzór blokady zostanie odrzucony pięć razy z
rzędu, musisz odczekać 30 sekund i spróbować ponownie.

1
2
3
4

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Jak zmienić wzór blokady ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu.
Narysuj wzór odblokowania ekranu.
Stuknij pozycję Wzór i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia.
Jak utworzyć kod PIN blokady ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu
& gt; Kod PIN.
Wprowadź cyfrowy kod PIN i stuknij opcję Kontynuuj.
Ponownie wprowadź i potwierdź kod PIN, a następnie stuknij opcję OK.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.
Jak utworzyć hasło blokowania ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu
& gt; Hasło.
Wprowadź hasło i stuknij pozycję Kontynuuj.
Ponownie wprowadź i potwierdź hasło, a następnie stuknij pozycję OK.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.
Jak włączyć funkcję odblokowywania przeciągnięciem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Blokada ekranu.
Narysuj wzór odblokowania ekranu albo wprowadź kod PIN bądź hasło, jeśli jest
włączony któryś z tych typów blokowania ekranu.
Stuknij pozycję Przeciągnięcie.

50
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Odblokowywanie odciskiem palca
Do szybkiego odblokowywania urządzenia można używać odcisku palca. Aby używać tej
funkcji, trzeba najpierw zarejestrować odcisk palca i włączyć tę funkcję w menedżerze
odcisków palców. Szczegółowe informacje na temat rejestrowania odcisków palców
można znaleźć w temacie Menedżer odcisków palców na stronie 51 .
Po włączeniu opcji odblokowywania odciskiem palca skonfigurowana blokada ekranu z kodem
PIN lub hasłem działa jako zapasowa metoda odblokowywania. Wybranie innych typów
blokady ekranu spowoduje wyczyszczenie wszystkich ustawień odcisków palców.

1
2
3
4
o

Jak włączyć lub wyłączyć odblokowywanie odciskiem palca
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Menedżer
odcisków palców.
Jeśli to konieczne, postępuj zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na urządzeniu
w celu zweryfikowaniu swojego kodu PIN lub hasła.
Przeciągnij w prawo lub w lewo suwak Odblokuj urządzenie.
Jak odblokować urządzenie za pomocą odcisku palca
Przy włączonej blokadzie ekranu umieść palec na przycisku zasilania, aby
urządzenie mogło zeskanować odcisk palca i odblokować ekran. Pamiętaj, aby
użyć palca zarejestrowanego w Menedżerze odcisków palców.
Jeśli odblokowanie ekranu odciskiem palca nie powiedzie się pięć razy z rzędu, wprowadź kod
PIN lub hasło.

Menedżer odcisków palców
Menedżer odcisków palców rejestruje informacje, które mogą być używane jako
dodatkowa metoda zabezpieczeń na potrzeby odblokowywania urządzenia lub
uwierzytelniania zakupów. Na urządzeniu możesz zarejestrować do 5 odcisków palców.
1
2
3

Jak zarejestrować odcisk palca po raz pierwszy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Bezpieczeństwo & gt; Menedżer odcisków
palców.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić rejestrację odcisku
palca.
Jeśli nie masz blokady ekranu wykorzystującej kod PIN bądź hasło, aplikacja Fingerprint
Manager pomoże Ci w skonfigurowaniu kodu PIN lub hasła jako zabezpieczenia dodatkowego
do odcisku palca. Więcej informacji o konfigurowaniu blokady ekranu można znaleźć w
rozdziale Blokada ekranu na stronie 49 .
Czytnik odcisku palca znajduje się w klawiszu zasilania. Jeśli umieścisz palec poza czytnikiem
lub wystąpi błąd podczas rejestrowania odcisku palca, na ekranie wyświetlą się podpowiedzi.
Podczas rejestrowania odcisku palca połóż palec płasko na powierzchni czytnika. Upewnij
się, że palec pokrywa cały obszar czytnika. Podczas rejestracji przytrzymaj palec nieruchomo,
przykładając normalny nacisk.

1
2
3

4

Jak zarejestrować dodatkowe odciski palców
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Bezpieczeństwo & gt; Menedżer
odcisków palców.
Stuknij pozycję , a następnie umieść palec na przycisku zasilania, aby
urządzenie mogło zeskanować odcisk palca i zweryfikować Twoją tożsamość.
Pamiętaj, aby użyć palca zarejestrowanego wcześniej w Menedżerze odcisków
palców.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować
dodatkowy odcisk palca.

51
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
1
2
3
4

Jak usunąć zarejestrowany odcisk palca
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Bezpieczeństwo & gt; Menedżer odcisków
palców.
Stuknij pozycję obok zarejestrowanego odcisku palca, a następnie stuknij OK.
Jak zmienić nazwę zarejestrowanego odcisku palca
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Bezpieczeństwo & gt; Menedżer
odcisków palców.
Stuknij zarejestrowany odcisk palca na liście, a następnie wprowadź nazwę
odcisku palca.
Stuknij pozycję OK.

Automatyczne odblokowywanie urządzenia
Możesz ułatwić sobie odblokowywanie urządzenia, korzystając z funkcji Smart Lock.
Umożliwia ona skonfigurowanie automatycznego odblokowywania urządzenia w
określonych sytuacjach. Urządzenie może pozostawać odblokowane, gdy na przykład
jest połączone z urządzeniem Bluetooth(R) lub gdy masz je przy sobie.

o
o

o
o

Aby skonfigurować automatyczne odblokowywanie urządzenia, wykonaj poniższe
czynności w przedstawionej kolejności:
Upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem
sieci Wi-Fi(R), tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.
Upewnij się, że aplikacja Usługi Google Play(TM) jest aktualna. W tym celu sprawdź, czy
wszystkie aplikacje są aktualizowane za pomocą aplikacji Play Store(TM). Aby można było
korzystać z najnowszych funkcji Smart Lock, aplikacja Usługi Google Play(TM) musi być
aktualna.
Włącz funkcję Smart Lock.
Określ, kiedy chcesz automatycznie odblokowywać urządzenie.
Funkcja Smart Lock została opracowana przez firmę Google(TM). Wraz z upływem czasu
działanie tej funkcji może się zmieniać z powodu aktualizacji wydawanych przez firmę
Google(TM).
Funkcja Smart Lock może nie być dostępna na wszystkich rynkach oraz we wszystkich
krajach lub regionach.

1
2
3
4
5
6
7
8

Jak włączyć funkcję Smart Lock
Upewnij się, że ustawiono blokadę ekranu przy użyciu wzoru, kodu PIN lub hasła.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Agenty zaufania.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Smart Lock (Google).
Stuknij strzałkę wstecz obok pozycji Agenty zaufania.
Znajdź i stuknij pozycję Smart Lock.
Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło. Za każdym razem, gdy zechcesz zmienić
ustawienia funkcji Smart Lock, będzie pojawiać się monit o dezaktywowanie tej
blokady.
Wybierz typ blokady Smart Lock.

Ustawianie sposobu automatycznego odblokowywania urządzenia
o
o
o

Za pomocą poniższych ustawień możesz tak skonfigurować funkcję Smart Lock, aby
urządzenie pozostawało odblokowane:
Zaufane urządzenia -- urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest połączone z
zaufanym urządzeniem Bluetooth(R).
Zaufane miejsca -- urządzenie pozostaje odblokowane, gdy przebywasz w zaufanej
lokalizacji.
Wykrywanie kontaktu z ciałem -- urządzenie pozostaje odblokowane, gdy masz je przy
sobie.

52
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Gdy uruchomisz urządzenie ponownie lub nie będziesz używać go przez cztery godziny,
będzie trzeba odblokować je ręcznie.

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi urządzeniami Bluetooth(R)
Urządzenie Bluetooth(R) możesz oznaczyć jako ,,zaufane", tak aby urządzenie Xperia(TM)
pozostawało odblokowane, gdy się z nim połączy. Jeśli zatem często korzystasz z
urządzeń Bluetooth(R), takich jak głośnik samochodowy, domowy system multimedialny,
zegarek Bluetooth(R) czy monitor aktywności fizycznej, możesz dodać je jako zaufane
urządzenia, co pozwoli pominąć ekran blokady, a dzięki temu zaoszczędzić czas. Ta
funkcja sprawdza się, gdy korzystasz z urządzeń we względnie bezpiecznych miejscach.
W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne odblokowanie urządzenia przed
nawiązaniem połączenia z zaufanym urządzeniem.
Nie zaleca się konfigurowania jako zaufane urządzeń, które stale są połączone z Twoim
urządzeniem -- takich jak klawiatury czy etui Bluetooth(R).
Gdy zaufane urządzenie Bluetooth(R) zostanie wyłączone lub znajdzie się poza zasięgiem,
ekran zostanie zablokowany, a do jego odblokowania będzie potrzebny kod PIN, wzór lub
hasło.

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Jak dodać zaufane urządzenie Bluetooth(R)
Upewnij się, że urządzenie jest powiązane i połączone z urządzeniem Bluetooth(R),
które ma zostać dodane jako zaufane.
W menu Smart Lock stuknij pozycję Zaufane urządzenia.
Stuknij kolejno pozycje Dodaj zaufane urządzenie & gt; Bluetooth.
Stuknij nazwę urządzenia, aby wybrać je z listy połączonych urządzeń. Lista
zawiera tylko nazwy powiązanych urządzeń.
W zależności od zabezpieczeń połączenia może być konieczne ręczne
odblokowanie urządzenia, zanim zaufane urządzenie zacznie utrzymywać je w
stanie odblokowania.
Jak usunąć zaufane urządzenie Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Smart Lock & gt;
Zaufane urządzenia.
Stuknij urządzenie, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń zaufane urządzenie.

Upewnianie się, że korzystanie z zaufanych urządzeń jest bezpieczne
Urządzenia Bluetooth(R) obsługują różne standardy Bluetooth(R) i funkcje zabezpieczeń.
Istnieje ryzyko, że ktoś utworzy fałszywe połączenie Bluetooth(R), aby urządzenie Xperia(TM)
pozostawało odblokowane nawet wtedy, gdy zaufanego urządzenia nie ma już w
pobliżu. Twoje urządzenie nie zawsze może odróżnić bezpieczne połączenie od
fałszywego.
Jeśli urządzenie Xperia(TM) nie może ustalić, czy używasz bezpiecznego połączenia, na
ekranie urządzenia pojawia się powiadomienie. Możliwe, że trzeba będzie wtedy ręcznie
odblokować urządzenie Xperia(TM), zanim zaufane urządzenie zacznie utrzymywać je w
stanie odblokowania.
Zasięg łączności Bluetooth(R) zależy od kilku czynników -- takich jak model urządzenia,
rodzaj połączonego urządzenia Bluetooth(R) czy środowisko. W zależności od tych
czynników łączność Bluetooth(R) może działać w odległości do 100 metrów. Jeśli ktoś
weźmie Twoje urządzenie Xperia(TM), gdy zostanie ono odblokowane przez zaufane
urządzenie znajdujące się w pobliżu, będzie mógł go użyć.

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi miejscami
Gdy działa funkcja Zaufane miejsca i przebywasz w wyznaczonej, zaufanej lokalizacji,
blokada ekranu na urządzeniu Xperia(TM) pozostaje wyłączona. Aby ta funkcja mogła
działać, urządzenie musi być połączone z Internetem (najlepiej za pomocą sieci Wi-Fi(R)) i
mieć dostęp do Twojej aktualnej lokalizacji.
53
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aby skonfigurować zaufane miejsca, najpierw upewnij się, że na urządzeniu jest
włączony tryb lokalizacji z wysoką dokładnością lub oszczędzaniem baterii. Następnie
dodaj lokalizację domu lub niestandardową.
Położenie zaufanego miejsca jest przybliżone i może wykraczać poza obszar domu lub
dodanej lokalizacji niestandardowej. Ta funkcja może utrzymywać urządzenie w stanie
odblokowania w promieniu do 80 metrów. Dodatkowo sygnały lokalizacyjne mogą być
replikowane lub modyfikowane. Osoba korzystająca ze specjalistycznego sprzętu może więc
odblokować Twoje urządzenie.

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Jak dodać lokalizację domu
Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie
Wysoka dokładność lub Oszczędzanie baterii.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Smart Lock & gt; Zaufane
miejsca & gt; Ekran główny.
Stuknij pozycję Włącz tę lokalizację.
Jak edytować lokalizację domu
Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie
Wysoka dokładność lub Oszczędzanie baterii.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Smart Lock & gt;
Zaufane miejsca.
Wybierz lokalizację domu.
Stuknij pozycję Edytuj.
Na pasku wyszukiwania wprowadź lokalizację, której chcesz użyć jako lokalizacji
domu.
Jeśli adres domu obejmuje kilka budynków, może nie pokrywać się z zaufanym miejscem,
które chcesz dodać. Aby zwiększyć dokładność lokalizacji, dodaj miejsce niestandardowe
odpowiadające rzeczywistemu położeniu Twojego domu w kompleksie budynków.

1
2
3
4

Jak usunąć lokalizację domu
Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie
Wysoka dokładność lub Oszczędzanie baterii.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Smart Lock & gt; Zaufane
miejsca & gt; Ekran główny.
Stuknij pozycję Wyłącz tę lokalizację.

Korzystanie z niestandardowych lokalizacji
Dowolną lokalizację można dodać jako zaufane, niestandardowe miejsce, w którym
urządzenie nie będzie blokowane.
1
2
3
4
5
6
7

Jak dodać niestandardowe miejsce
Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie
Wysoka dokładność lub Oszczędzanie baterii.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Smart Lock & gt;
Zaufane miejsca.
Stuknij pozycję Dodaj zaufane miejsce.
Aby oznaczyć bieżącą lokalizację jako niestandardowe, zaufane miejsce, stuknij
pozycję Wybierz tę lokalizację.
Aby wprowadzić inną lokalizację, stuknij ikonę lupy, a następnie wpisz adres.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji. Aby użyć
sugerowanego adresu, stuknij go.
Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę wstecz wyświetlaną obok
adresu, przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji, a następnie stuknij pozycję
Wybierz tę lokalizację.

54
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

Jak edytować niestandardowe miejsce
Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie
Wysoka dokładność lub Oszczędzanie baterii.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Smart Lock & gt;
Zaufane miejsca.
Wybierz miejsce, które chcesz edytować.
Stuknij pozycję Edytuj adres.
Aby wprowadzić inną lokalizację, stuknij ikonę lupy, a następnie wpisz adres.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji. Aby użyć
sugerowanego adresu, stuknij go.
Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę wstecz wyświetlaną obok
adresu, przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji, a następnie stuknij pozycję
Wybierz tę lokalizację.
Jak usunąć niestandardowe miejsce
Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie
Wysoka dokładność lub Oszczędzanie baterii.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Smart Lock & gt;
Zaufane miejsca.
Wybierz miejsce, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń.

Utrzymywanie urządzenia w stanie odblokowania, gdy nosisz je przy
sobie
Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem pozwala na utrzymywanie urządzenia w stanie
odblokowania, gdy masz je przy sobie, na przykład nosisz je w ręce, kieszeni lub torbie.
Gdy wbudowany akcelerometr wykryje, że masz urządzenie przy sobie, pozostaje ono
odblokowane. Gdy odłożysz urządzenie, zostanie ono zablokowane.
Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem nie odróżnia użytkowników. Jeśli wręczysz komuś
urządzenie, które zostało odblokowane przez tę funkcję, niewykluczone jest, że ta osoba
będzie mogła korzystać z niego. Pamiętaj o tym, że wykrywanie kontaktu z ciałem to mniej
skuteczna funkcja zabezpieczeń niż wzór, kod PIN czy hasło.

1
2
3

Jak włączyć wykrywanie kontaktu z ciałem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Smart Lock & gt;
Wykrywanie kontaktu z ciałem.
Przeciągnij w prawo suwak Wyłącz, a następnie stuknij pozycję OK.

Korzystanie z funkcji wykrywania kontaktu z ciałem
o
o
o
o
o
o

Korzystając z funkcji wykrywania kontaktu z ciałem, pamiętaj o następujących kwestiach:
Gdy urządzenie wykryje, że masz je przy sobie, po jednorazowym odblokowaniu
pozostanie odblokowane.
Za każdym razem, gdy odłożysz urządzenie i straci ono kontakt z ciałem, automatycznie
się zablokuje.
Po odłożeniu urządzenia (np. na stół) blokada włączy się w ciągu minuty.
Jeśli wsiądziesz do samochodu, autobusu, pociągu lub innego pojazdu, blokada włączy
się w ciągu 5-10 minut.
Jeśli wsiądziesz do samolotu lub łodzi (albo innego pojazdu, który nie porusza się po
lądzie), urządzenie może nie zablokować się automatycznie. Pamiętaj, aby w razie
potrzeby zrobić to ręcznie.
Gdy ponownie weźmiesz urządzenie lub wysiądziesz z pojazdu, a potem je odblokujesz,
pozostanie ono odblokowane, dopóki będziesz je mieć przy sobie.

55
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak wyłączyć wykrywanie kontaktu z ciałem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Smart Lock & gt;
Wykrywanie kontaktu z ciałem.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Włącz.

Ustawienia języka
Dla urządzenia można wybrać domyślny język, który potem można w razie potrzeby
zmienić. Oprócz tego można zmienić język wprowadzanego tekstu. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Personalizowanie klawiatury ekranowej na stronie 64 .
1
2
3
4

Jak zmienić język
Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
Znajdź i puknij pozycję Ustawienia & gt; Język i wprowadzanie & gt; Język.
Wybierz jedną z opcji.
Stuknij pozycję OK.
Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij
pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony
i wybierz pierwszą pozycję w menu, które
zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Data i godzina
Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.
1
2
3
4
5
6

Jak ręcznie ustawić datę
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Data i godzina.
Przeciągnij w lewo suwak Automatyczna data i godzina.
Stuknij pozycję Ustaw datę.
Przewijaj w górę i w dół, aby wybrać odpowiednią datę.
Stuknij pozycję OK.

1
2
3
4
5
6

Jak ręcznie ustawić godzinę
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Data i godzina.
Przeciągnij w lewo suwak Automatyczna data i godzina.
Stuknij pozycję Ustaw godzinę.
Wybierz odpowiednie wartości godzin i minut.
Stuknij pozycję OK.

1
2
3
4
5

Jak ustawić strefę czasową
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Data i godzina.
Przeciągnij w lewo suwak Automatyczna strefa czasowa.
Stuknij pozycję Wybierz strefę czasową.
Wybierz jedną z opcji.

X-Reality(TM) for mobile
Technologia X-Reality(TM) for mobile firmy Sony zwiększa jakość wyświetlania zrobionych
zdjęć i nagrań wideo, dzięki czemu obrazy są wyraźniejsze, ostrzejsze i bardziej
naturalne. Domyślnie technologia ta jest włączona, ale można ją wyłączyć, aby
zmniejszyć zużycie baterii.
1
2
3

Jak włączyć funkcję X-Reality(TM) for mobile
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Ulepszanie obrazu.
Stuknij przycisk radiowy X-Reality for mobile, jeżeli nie jest jeszcze wybrany.
56
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tryb Super-vivid
Tryb Super-vivid poprawia jasność i nasycenie kolorów na zdjęciach oraz w nagraniach
wideo podczas przeglądania ich na urządzeniu.
1
2
3

Jak włączyć tryb Super-vivid
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Ulepszanie obrazu.
Stuknij przycisk radiowy Tryb superżywych kolorów, jeżeli nie jest jeszcze
wybrany.

Poprawianie jakości dźwięku
Dźwięk urządzenia można poprawić, ręcznie włączając poszczególne ustawienia
dźwięku, takie jak korektor graficzny i dźwięk przestrzenny. Włączenie funkcji
Dynamiczny normalizator umożliwia zminimalizowanie różnic głośności pomiędzy
utworami muzycznymi lub nagraniami wideo. Używając przewodowych słuchawek,
można też podnieść jakość skompresowanych plików muzycznych do zbliżonej do
dźwięku o wysokiej rozdzielczości.
1
2
3
1
2
3
4
5

Jak automatycznie poprawić jakość dźwięku
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Ustawienia
dźwięku.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji ClearAudio+.
Jak ręcznie dostosować ustawienia dźwięku
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Ustawienia
dźwięku.
Przeciągnij w lewo suwak ClearAudio+.
Stuknij pozycję Efekty dźwiękowe & gt; Korektor graf..
Dopasuj ustawienia dźwięku, przeciągając przyciski zakresu częstotliwości w górę
lub w dół.
Ręczne dostosowanie ustawień dźwięku nie wpływa na aplikacje do komunikacji głosowej. Na
przykład nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

1
2
3
1
2
3

Jak zminimalizować różnice w głośności przy użyciu funkcji Dynamiczny normalizator
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Ustawienia
dźwięku.
Przeciągnij w prawo suwak Dynamiczny normalizator.
Jak podnieść jakość dźwięku dla skompresowanych plików muzycznych
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt;
Ustawienia dźwięku.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji DSEE HX.
To urządzenie ma zastosowanie wyłącznie do przewodowych słuchawek obsługujących
dźwięk o wysokiej rozdzielczości.

Eliminacja zakłóceń
Urządzenie obsługuje współpracę z zestawami słuchawkowymi wyposażonymi w funkcję
eliminacji zakłóceń. Po podłączeniu do urządzenia zestawu słuchawkowego z funkcją
eliminacji zakłóceń można otrzymać dużo lepszą jakość dźwięku, na przykład podczas

57
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

słuchania muzyki w hałaśliwym środowisku (w autobusie, pociągu lub samolocie).
Funkcja ta umożliwia również uzyskanie cichego otoczenia do pracy lub nauki.
Aby uzyskać optymalne działanie, zaleca się używanie zestawów słuchawkowych firmy Sony.

1
2
3
4

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego redukującego szumy
Podłącz zestaw słuchawkowy redukujący szumy do urządzenia.
Na ekranie głównym stuknij pozycję & gt; Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt;
Ustawienia akcesoriów & gt; Eliminacja hałasu, a następnie przeciągnij w prawo
suwak Eliminacja hałasu.
Aby funkcja Eliminacja hałasu była włączona tylko w trakcie odtwarzania muzyki
lub wideo albo przy aktywnym ekranie, przeciągnij suwak Tryb oszczędzania
energii w prawo.
Aby funkcja Eliminacja hałasu byłą włączona zawsze wtedy, gdy jest podłączony
zestaw słuchawkowy, przeciągnij suwak Tryb oszczędzania energii w lewo.
Zestaw słuchawkowy redukujący szumy może nie być dołączony do urządzenia przy zakupie.

1
2
3
4

Jak dostosować ustawienia do miejsca, w którym występują zakłócenia
Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym z funkcją
eliminacji zakłóceń.
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Dźwięk i powiadomienie & gt; Ustawienia
akcesoriów & gt; Eliminacja hałasu & gt; Hałaśliwe otoczenie.
Wybierz odpowiedni rodzaj hałaśliwego środowiska, a następnie stuknij pozycję
OK.

Kilka kont użytkowników
Urządzenie obsługuje kilka kont użytkowników, dzięki czemu każdy użytkownik może
oddzielnie logować się na urządzeniu i z niego korzystać. Funkcja ta jest przydatna w
sytuacjach, gdy z urządzenia korzysta kilka osób lub urządzenie jest pożyczane innej
osobie na pewien czas. Użytkownik, który jako pierwszy skonfiguruje urządzenie, staje
się jego właścicielem. Tylko właściciel może zarządzać kontami innych użytkowników.
Oprócz konta właściciela istnieją dwa inne typy kont:
o
o

Zwykły użytkownik: Konta tego typu są odpowiednie dla osób, które często korzystają z
urządzenia.
Gość: Opcję konta gościa należy włączyć dla osoby, która będzie korzystać z urządzenia
tymczasowo.
Do niektórych funkcji ma dostęp jedynie właściciel. Na przykład tylko właściciel może zezwolić
na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play(TM).

Informacje o zwykłych kontach użytkowników
Dodając zwykłe konta użytkowników, można zezwolić różnym osobom na stosowanie
odrębnych ekranów głównych, tapet i ustawień ogólnych. Użytkownicy uzyskują też
oddzielny dostęp do aplikacji i pamięci na pliki, takie jak muzyka czy zdjęcia. Można
dodać maksymalnie trzy zwykłe konta użytkowników na urządzenie.

58
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7

Jak dodać zwykłe konto użytkownika
Upewnij się, że jesteś zalogowany jako właściciel, czyli użytkownik, który jako
pierwszy skonfigurował urządzenie.
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Użytkownicy & gt; Dodaj użytkownika lub
profil.
Stuknij pozycję OK. Utworzono nowe konto.
Stuknij pozycję SKONFIGURUJ. Ekran zablokuje się, a w prawym górnym rogu
pojawi się ikona przedstawiająca nowo dodanego użytkownika.
Odblokuj ekran, przesuwając palcem po ekranie w górę.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować
konto dla użytkownika.
W przypadku, gdy osoba używająca nowego konta chce skonfigurować konto, aby nie jest
dostępna, można stuknąć pozycję NIE TERAZ w kroku 5. Gdy użytkownik będzie już
dostępny, należy wybrać pozycję Użytkownicy w Ustawienia i wyświetlić nowe konto, które
pojawi się jako Nowy użytkownik. Stuknij konto i postępuj zgodnie z instrukcją, aby zakończyć
jego konfigurację.
Możesz również dodać zwykłe konto użytkownika z pasku stanu na dowolnym ekranie.
Przeciągnij dwoma palcami pasek stanu w dół, stuknij ikonę użytkownika, a następnie pozycję
Dodaj użytkownika.

1
2
3
4

1
2
3
4

Jak umożliwić zwykłemu użytkownikowi nawiązywanie połączeń i używanie
wiadomości SMS
Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Użytkownicy.
Stuknij pozycję obok nazwy odpowiedniego użytkownika, a następnie
przeciągnij suwak Zezwalaj na poł. telefoniczne i SMS-y w prawo.
Jak usunąć zwykłe konto użytkownika z urządzenia
Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Użytkownicy.
Stuknij pozycję obok nazwy użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie
stuknij pozycję Usuń użytkownika & gt; Usuń.

Informacje o koncie użytkownika gościa
Jeśli ktoś chce używać urządzenia tymczasowo, można włączyć dla tej osoby konto
gościa. W trybie gościa urządzenie uruchamiane jest z systemem w stanie takim, jak
zaraz po instalacji -- są dostępne tylko fabrycznie zainstalowane aplikacje. Gdy gość
zakończy korzystanie z urządzenia, można wymazać sesję, co pozwoli następnemu
gościowi zacząć od początku. Konto użytkownika gościa jest zainstalowane fabrycznie i
nie można go usunąć.
1
2
3

Jak włączyć konto użytkownika-gościa
Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel -- użytkownik, który przeprowadził
początkową konfigurację urządzenia.
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Użytkownicy & gt; Gość.
Konto użytkownika-gościa można też włączyć z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie.
Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami, stuknąć ikonę użytkownika i
stuknąć pozycję Dodaj gościa.

59
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Jak umożliwić gościowi wykonywanie połączeń telefonicznych
Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Użytkownicy.
Stuknij pozycję obok pozycji Gość, a następnie przeciągnij suwak Zezwalaj na
połączenia telefoniczne w prawo.
Jak wyczyścić dane sesji gościa
Upewnij się, że zalogowano się na konto gościa.
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Użytkownicy.
Znajdź i stuknij pozycję Usuń gościa.
Stuknij pozycję Usuń.
Sesję gościa można też wyczyścić z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie. Użytkownik
musi być zalogowany na konto gościa. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma
palcami, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję Usuń gościa.

Przełączanie między wieloma kontami użytkowników
1
2

Jak przełączać się między wieloma kontami użytkowników
Aby wyświetlić listę użytkowników, przeciągnij pasek stanu w dół dwoma palcami,
a następnie stuknij ikonę użytkownika w górnej części ekranu.
Stuknij ikonę konta użytkownika, na które chcesz się przełączyć. Zostanie
wyświetlony ekran blokady ekranu dla tego konta.
W przypadku przełączania się na konto gościa stuknij pozycję Zacznij od nowa, jeśli chcesz
wymazać poprzednią sesję, lub Tak, kontynuuj, aby kontynuować poprzednią sesję.
Ekran blokady można skonfigurować indywidualnie dla każdego użytkownika. Zobacz
Blokada ekranu na stronie 49 .

Ustawienia dotyczące wielu kont użytkownika
Na urządzeniach z wieloma użytkownikami są trzy różne typy ustawień:
o
o
o

Ustawienia dostępne do zmiany przez dowolnego użytkownika, które wpływają na
wszystkich użytkowników. Obejmuje to między innymi język, funkcję Wi-Fi(R), tryb
samolotowy oraz łączność NFC i Bluetooth(R).
Ustawienia mające wpływ tylko na dane konto użytkownika. Obejmuje to między innymi
automatyczną synchronizację danych, blokadę ekranu, dodawanie kont oraz tapety.
Niektóre ustawienia, na przykład dotyczące sieci VPN, są widoczne tylko dla właściciela i
są stosowane do wszystkich użytkowników.

60
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wprowadzanie tekstu
Klawiatura ekranowa
Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając
poszczególne litery lub przesuwając palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu
(funkcja pisania przeciągnięciami). Klawiatura ekranowa jest też dostępna w mniejszym
rozmiarze dostosowanym do wpisywania tekstu jedną ręką
W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. W trakcie pisania funkcja
inteligentnego rozpoznawania języka wykrywa język i na bieżąco podaje propozycje
wyrazów z tego języka. Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i
wiadomości SMS, automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.

1 Usuwanie znaku przed kursorem.
2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
3 Wprowadzanie spacji.
4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.
5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę
.
6 Przełączanie między małymi , dużymi
i samymi dużymi
ten klawisz daje dostęp do dodatkowych znaków.

literami. W przypadku niektórych języków

o

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst
Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

o

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.
W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

1
2

o

Jak wprowadzać tekst znak po znaku
Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i
przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz
pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę ,,é", dotknij litery ,,e" i
przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec
przyciśnięty do klawiatury, przesuń go w celu wybrania pozycji ,,é".
Jak wprowadzić kropkę
Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

61
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby
utworzyć żądany wyraz.
Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się
na podstawie wskazanych liter.
Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję , aby wyświetlić
inne opcje i wybierz żądaną. Jeśli żądana opcja się nie pojawi, usuń całe słowo i
ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

1
2
3

Jak zmienić ustawienia funkcji pisania przeciągnięciami
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisania przeciągnięciami, przeciągnij
odpowiednio suwak obok pozycji Pisanie przeciągnięciami.

1
2
3

Jak używać klawiatury jednoręcznej
Otwórz klawiaturę ekranową w trybie pionowym, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Klaw. do obsługi jedną ręką.
Aby przenieść klawiaturę jednoręczną na lewą lub prawą stronę ekranu, stuknij
lub .
pozycję
Aby ponownie używać pełnej klawiatury ekranowej, stuknij pozycję

.

Klawiatura telefonu
Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12
klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę
kolejnych naciśnięć. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można
określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji
pionowej.

1 Wybieranie opcji wprowadzania tekstu. Tekst można wpisywać, jednokrotnie stukając poszczególne znaki
i korzystając z podpowiedzi wyrazów albo stukając każdy klawisz tak długo, aż zostanie wybrany właściwy
znak.
2 Usuwanie znaku przed kursorem.
3 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
4 Wprowadzanie spacji.
5 Wyświetlanie symboli i buziek.
6 Wyświetlanie liczb.
7 Zmiana wielkości liter i włączanie funkcji Caps lock.

1
2
3

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy
Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury.
Stuknij pozycję Klawiatura w pionie, a następnie wybierz opcję Klawiatura
telefonu.

62
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

o

o

1
2

Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury telefonu
Jeśli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stukaj klawisz każdego
znaku tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.
Stuknij i przytrzymaj wiersz propozycji, aby wyświetlić więcej sugestii wyrazów i
wybrać wyraz z listy.
Jeśli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy
ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Stukaj ten klawisz do momentu wybrania
odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić
kolejne znaki.
Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu
Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję
klawiatura numeryczna telefonu.

. Zostanie wyświetlona

Jak wstawiać symbole i buźki za pomocą klawiatury telefonu
. Zostanie
Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję
wyświetlona siatka symboli i buziek.
Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub
buźkę, aby ją wybrać.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego
Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz
skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które
chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google(TM)
dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.
1
2
3
4

1
2
3
4

Jak włączyć wprowadzanie głosowe
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Klawisz wprowadzania głos. Google(TM).
Stuknij pozycję , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej zostanie
wyświetlona ikona mikrofonu .
Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego
Otwórz klawiaturę ekranową.
Stuknij pozycję . Po wyświetleniu symbolu zacznij mówić, aby wprowadzić
tekst.
Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany
tekst.
W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.
Aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst ręcznie, stuknij pozycję

.

Edytowanie tekstu
Wpisywany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Dostęp do narzędzi
edytowania można uzyskać dwukrotnie stukając wprowadzony tekst. Narzędzia
edytowania zostają wówczas udostępnione za pośrednictwem paska aplikacji.

Pasek aplikacji

1

Zamknięcie paska aplikacji

2

Zaznaczenie całego tekstu

63
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

3

Wycięcie tekstu

4

Skopiowanie tekstu

5

Wklejenie tekstu

Ikona

1
2
1
2

o

pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Zaznaczanie tekstu
Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte
słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.
Jak edytować tekst
Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby
wyświetlić pasek aplikacji.
Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie
zmiany za pomocą narzędzi paska aplikacji.
Korzystanie z lupy
Podczas wprowadzania tekstu stuknij i przytrzymaj pole tekstowe, aby wyświetlić
powiększony tekst i umieścić kursor w żądanym miejscu pola tekstowego.

Personalizowanie klawiatury ekranowej
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można uzyskiwać
dostęp do ustawień klawiatury i innych ustawień wprowadzania tekstu w celu
dostosowania opcji języków używanych do pisania oraz funkcji przewidywania i
poprawiania tekstu. W każdej chwili można uzyskać podpowiedzi słów dla określonego
języka, wyłączając funkcję inteligentnego wykrywania języka.
W celu rozpoznawania stylu pisma użytkownika klawiatura może odczytywać tekst
wpisywany w wiadomościach lub innych aplikacjach. Dostępny jest też przewodnik po
personalizacji, który zawiera procedury określania najbardziej podstawowych ustawień i
pozwala szybko rozpocząć pisanie. Można wybrać opcję stosowania innych klawiatur
oraz przełączać klawiatury. Są na przykład dostępne chińska i japońska klawiatura
Xperia(TM).
1
2
3
4
1
2
3

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury i zmień
ustawienia w odpowiedni sposób.
Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję Języki wpisywania tekstu i
zaznacz odpowiednie pola wyboru.
Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.
Jak zmienić ustawienia sugerowanych słów
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury & gt;
Proponowanie słów.
Wybierz jedną z opcji.

64
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić język pisania za pomocą klawiatury ekranowej
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dodano więcej niż jeden język wprowadzania, a
funkcja inteligentnego wykrywania języka jest wyłączona lub wybrane języki obejmują języki
inne niż łacińskie.

o

1
2

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można
przełączać języki, stukając ikonę języka pisania. Można na przykład stukać ikonę
, aż zostanie wyświetlony odpowiedni język.
Jak zmienić ustawienia stylu pisma
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury & gt; Używaj
mojego stylu pisania i wybierz jedną z opcji.
Jak zmienić ustawienia inteligentnego wykrywania języka
Funkcja inteligentnego wykrywania języka jest dostępna tylko w przypadku języków łacińskich.

1
2
3

Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję inteligentnego wykrywania języka, przeciągnij
odpowiednio suwak obok pozycji Inteligentne wykrywanie języka.
Jak wybrać wariant układu klawiatury
Warianty układu klawiatury ekranowej mogą być niedostępne dla niektórych języków pisanych.
Można wybrać różne układy klawiatur dla poszczególnych języków pisanych.

1
2
3
4
5
1
2

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury.
obok
Stuknij pozycję Języki wpisywania tekstu, a następnie stuknij pozycję
języka pisanego.
Wybierz wariant układu klawiatury.
Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.
Jak wybrać klawiaturę
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję
u dołu ekranu.
Wybierz jedną z opcji.
Aby włączyć więcej opcji klawiatury, stuknij pozycję Wybierz klawiatury, a następnie
przeciągnij odpowiednie suwaki w prawo.

65
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączenie
Nawiązywanie połączeń
W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć
numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru
połączeń. Aby odnaleźć numery na liście kontaktów lub w rejestrze połączeń, można
również użyć funkcji szybkiego wybierania. Wystarczy wpisać część numeru lub nazwy
kontaktu, a następnie wybrać odpowiedni wpis z listy sugestii. Aby nawiązać połączenie
wideo, można użyć znajdującej się na urządzeniu aplikacji Hangouts(TM) do komunikacji
błyskawicznej i czatów wideo. Zobacz Komunikacja błyskawiczna i czat wideo na
stronie 84 .

1

Wyświetlanie innych opcji

2

Usuwanie numeru

3

Panel wybierania numeru

4

Przycisk nawiązywania połączenia

1
2
3

Jak otworzyć panel wybierania numeru
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję .
Jeśli panel wybierania numeru nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję

1
2

Jak wybrać numer telefonu
Otwórz panel wybierania numeru.
Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz kartę SIM.
Aby usunąć numer wprowadzony przez pomyłkę, stuknij pozycję

1
2
3
4
1
2
3

.

.

Jak nawiązywać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania
Otwórz panel wybierania numeru.
Wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz
zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista
możliwych dopasowań.
Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.
Wybierz kartę SIM.
Jak nawiązać połączenie międzynarodowe
Otwórz panel wybierania numeru.
Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku ,,+".
Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowych zer) i numer telefonu,
a następnie wybierz kartę SIM.

66
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak dodać numer telefonowania bezpośredniego do ekranu głównego
Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie
zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
W menu dostosowywania stuknij kolejno pozycje Aplikacje & gt; Skróty.
Przewiń listę aplikacji i wybierz pozycję Telefonowanie bezpośrednie.
Wybierz kontakt i numer, którego chcesz używać jako numeru telefonowania
bezpośredniego.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu
Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na
ekranach urządzeń Twoich rozmówców.
1
2
3
4

Jak pokazać lub ukryć numeru telefonu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Ustawienia dodatkowe & gt; Identyfikacja rozmówcy.

Odbieranie połączeń
W przypadku odebrania połączenia w trybie uśpienia lub przy zablokowanym ekranie,
aplikacja urządzenia otworzy się w trybie pełnoekranowym. Jeśli połączenie jest
odbierane przy aktywnym ekranie, zostanie ono wyświetlone w formie powiadomienia, tj.
w zminimalizowanym oknie umieszczonym na górze otwartego ekranu. Gdy takie
powiadomienie się pojawi, można odebrać połączenie i otworzyć ekran aplikacji telefonu
lub odrzucić połączenie i pozostać na bieżącym ekranie.
o
o

Jak odebrać połączenie przychodzące przy nieaktywnym ekranie
Przeciągnij ikonę w prawo.
Jak odebrać połączenie przychodzące, gdy ekran jest aktywny
W powiadomieniu o połączeniu wyświetlanym na górze ekranu stuknij pozycję
ODBIERZ.
Zamiast odbierać połączenie możesz przejść do głównego ekranu aplikacji, stukając górną
część okna powiadomienia o połączeniu. W ten sposób zyskujesz więcej opcji zarządzania
połączeniem. Na przykład możesz zdecydować o odrzuceniu połączenia z wiadomością lub
przekazaniem go do automatycznej sekretarki.

o

o

Jak odrzucić połączenie przychodzące przy nieaktywnym ekranie
Przeciągnij element w lewo.
Jak odrzucić połączenie przychodzące, gdy ekran jest aktywny
W powiadomieniu o połączeniu wyświetlanym na górze ekranu stuknij pozycję
ODRZUĆ.
Zamiast odrzucać połączenie możesz przejść do głównego ekranu aplikacji, stukając górną
część okna powiadomienia o połączeniu. W ten sposób zyskujesz więcej opcji zarządzania
połączeniem. Na przykład możesz zdecydować o odrzuceniu połączenia z wiadomością lub
przekazaniem go do automatycznej sekretarki.

o

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego
W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki
Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy
użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję
automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym
odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do
67
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do
wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio
z urządzenia.
Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość
powitalną.

1
2
3
4
5

Jak nagrać wiadomość powitalną dla automatycznej sekretarki
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Automatyczna sekretarka Xperia(TM) & gt; Powitania.
Stuknij pozycję Nagraj nowe powitanie i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3

Jak włączyć automatyczną sekretarkę
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM, a następnie stuknij pozycję Automatyczna sekretarka
Xperia(TM).
Przeciągnij w prawo suwak Automatyczna sekretarka.

4

Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną
sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

1
2
3
4
5
6
o

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM, a następnie stuknij pozycję Automatyczna sekretarka
Xperia(TM).
Stuknij pozycję Odbieraj po.
Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.
Stuknij pozycję Gotowe.
Jak przekierować połączenie przychodzące do automatycznej sekretarki
Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę Opcje reakcji, a
następnie wybierz pozycję Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę.
Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, można też zaczekać na upłynięcie ustawionego
czasu opóźnienia, po którym automatyczna sekretarka przejmie połączenie.

1
2
3
4
5

Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Automatyczna sekretarka Xperia(TM) & gt; Wiadomości.
Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.
Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru
połączeń, stukając ikonę .

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości SMS
Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości SMS. Po odrzuceniu
połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do dzwoniącego i
zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.
Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo
wpisać nową wiadomość. Można również utworzyć własne, spersonalizowane
wiadomości, edytując predefiniowane szablony.

68
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

1
2

1
2
3
4

Jak odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości SMS
Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę Opcje reakcji, a
następnie stuknij pozycję Odrzuć i wyślij wiadomość.
Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową
wiadomość.
Jak odrzucić drugie połączenie z wysłaniem wiadomości SMS
Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję
Odrzuć i wyślij wiadomość w górę.
Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową
wiadomość.
Jak edytować wiadomość tekstową wysyłaną przy odrzucaniu połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie & gt; Ogólne & gt; Odrzuć i wyślij
wiadomość.
Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
Stuknij opcję OK.

Inteligentna obsługa połączeń
o
o
o

Funkcja inteligentnej obsługi połączeń umożliwia Ci reagowanie na połączenia
przychodzące bez dotykania ekranu. Po aktywowaniu jej możesz:
odbierać połączenia przez przyłożenie urządzenia do ucha,
odrzucać połączenia przez potrząśnięcie urządzeniem,
wyłączać dzwonek przez obrócenie urządzenia ekranem do dołu.

1
2
3
4
5

Jak włączyć szybką obsługę połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Intelig. obsługa połączeń.
W obszarze Intelig. obsługa połączeń przeciągnij suwak w prawo.

Połączenia w toku

1

Wskaźnik karty SIM -- wyświetla kartę SIM używaną dla trwającego połączenia

2

Wprowadzanie cyfr podczas połączenia

3

Włączanie głośnika w trakcie połączenia

4

Zawieszanie bieżącego połączenia lub wznawianie zawieszonego połączenia

69
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

5

Nawiązywanie drugiego połączenia

6

Wyłączanie mikrofonu podczas połączenia

7

Kończenie połączenia

o

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia
Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

o

Jak uaktywnić ekran podczas rozmowy
Naciśnij krótko klawisz .

Korzystanie z rejestru połączeń
W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane
i wybrane .
1
2
3

Jak otworzyć rejestr połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję .
Jeśli rejestr połączeń nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję

, odebrane

.

2

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia
Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona
Przeciągnij pasek stanu w dół.
Stuknij pozycję Połączenie nieodebrane.

o

Jak zadzwonić pod numer z rejestru połączeń
Stuknij numer, a następnie wybierz kartę SIM.

1

.

Aby edytować numer przed nawiązaniem połączenia, dotknij numeru w rejestrze połączeń
i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję Edytuj numer przed połączeniem.

3

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów
Dotknij numeru wyświetlanego w rejestrze połączeń i przytrzymaj go, a następnie
stuknij pozycję Dodaj do kontaktów.
Wybierz istniejący kontakt, do którego chcesz dodać numer, lub stuknij pozycję
Utwórz nowy kontakt.
Edytuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję ZAPISZ.

o

Jak wyświetlić opcje rejestru połączeń
Przy otwartym rejestrze połączeń stuknij pozycję .

1
2

Wykonanie powyższej instrukcji pozwala też otworzyć ogólne ustawienia połączeń.

Przekazywanie połączeń
Połączenie można skierować do innego odbiorcy, na przykład na inny numer telefonu, do
innego urządzenia lub do usługi poczty głosowej. Gdy jedna z kart SIM nie jest osiągalna,
można przekierowywać jej połączenia przychodzące do drugiej karty SIM. Jest to tak
zwana funkcja osiągalności dwóch kart SIM. Trzeba włączyć ją ręcznie.
1
2
3
4
5

Jak przekierowywać połączenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Przekierowywanie połączeń i wybierz odpowiednią opcję.
Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie
stuknij pozycję Włącz.

70
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij opcję Przekierowywanie połączeń.
Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję Wyłącz.
Jak włączyć funkcję osiągalności dwóch kart SIM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ustawienia obsługi 2 kart SIM & gt;
Dostępność podwójnej karty SIM.
W obszarze Dostępność podwójnej karty SIM przeciągnij suwak w prawo.
Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Jeśli funkcja osiągalności dwóch kart SIM nie będzie działać po włączeniu, sprawdź, czy dla
każdej z kart SIM został wprowadzony poprawny numer telefonu. W niektórych przypadkach
numery są automatycznie wykrywane podczas konfiguracji. Jeśli tak nie jest, pojawia się
prośba o wprowadzenie ich ręcznie.

Ograniczanie połączeń
Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można
zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także
ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Jeśli
abonament obejmuje usługę poczty głosowej, wszystkie połączenia przychodzące od
danego kontaktu można przesyłać bezpośrednio do poczty głosowej. Aby zablokować
konkretny numer, można przejść do usługi Google Play(TM) i pobrać z niej aplikację, która
to umożliwia.
Lista numerów wybierania stałego nie jest obsługiwana przez wszystkich operatorów sieci
komórkowych. Aby sprawdzić, czy dana karta SIM lub usługa sieciowa obsługuje tę funkcję,
należy skontaktować się z operatorem sieci.

1
2
3
4
5

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Blokada połączeń, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Wprowadź hasło i stuknij pozycję Włącz.
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji blokowania połączeń, należy wprowadzić hasło
uaktywniające tę funkcję. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień blokowania
połączeń w późniejszym czasie.

1
2
3
4
5
6

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Numery wybierania stałego.
Stuknij pozycję Włącz ustalone numery lub Wyłącz ustalone numery.
Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję OK.

1
2
3
4

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Numery wybierania stałego & gt; Numery wybierania stałego.

71
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Numery wybierania stałego & gt; Zmień PIN2.
Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję OK.
Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję OK.
Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję OK.
Jak wysyłać połączenia przychodzące od konkretnego kontaktu bezpośrednio do
poczty głosowej
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję .
Wybierz kontakt, dla którego chcesz automatycznie przekierowywać wszystkie
połączenia przychodzące do poczty głosowej.
Stuknij pozycję & gt; .
Zaznacz pole wyboru Wszystkie poł. na pocztę gł..
Stuknij pozycję ZAPISZ.

Wiele połączeń
W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele
połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego
połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.
1
2
3
4
5

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij opcję Ustawienia dodatkowe.
Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję
Połączenia oczekujące.

o

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie
Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję
w prawo.

o

Jak odrzucić drugie połączenie
Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę
w lewo.

1
2
3

o

o
o

Jak nawiązać drugie połączenie
Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję . Zostanie wyświetlony rejestr
połączeń.
Stuknij pozycję , aby wyświetlić panel wybierania numeru.
Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie
zawieszone.
Jak odebrać trzecie połączenie i zakończyć trwające połączenie
Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję Zakończ to połączenie i
odbierz.
Jak odrzucić trzecie połączenie
Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję Odrzuć poł. przychodzące.
Jak przełączać się między wieloma połączeniami
Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij
pozycję Przełącz na to połącz..

72
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Połączenia konferencyjne
Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż
jedną osobą.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do
konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

1
2
3
4
5

1
2
3

Jak nawiązać połączenie konferencyjne
Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję . Pojawi się rejestr połączeń.
Aby wyświetlić panel wybierania numeru, stuknij pozycję .
Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Pierwszy uczestnik
zostanie tymczasowo zawieszony.
Aby dodać drugiego uczestnika do połączenia i rozpocząć konferencję, stuknij
pozycję .
Aby dodać kolejnych uczestników do połączenia, powtórz odpowiednie z
powyższych kroków.
Jak odbyć prywatną rozmowę z uczestnikiem połączenia konferencyjnego
Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję Zarządzaj konferencją.
Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną
rozmowę.
Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego,
stuknij pozycję .

1
2

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej
Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję Zarządzaj konferencją.
Stuknij przycisk
obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

o

Jak zakończyć połączenie konferencyjne
Podczas połączenia puknij pozycję .

Poczta głosowa
Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą
pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer
usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz
go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

5
6

Jak wprowadzić numer poczty głosowej
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie.
Wybierz kartę SIM.
Stuknij pozycję Poczta głosowa & gt; Ustawienia poczty głosowej & gt; Numer poczty
głosowej.
Wprowadź numer poczty głosowej.
Stuknij pozycję OK.

1
2

Jak połączyć się z usługą poczty głosowej
Otwórz panel wybierania numeru.
Dotknij pozycji 1 i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kartę SIM.

1
2
3
4

Przy pierwszym połączeniu z systemem poczty głosowej danego operatora sieci użytkownik
jest zwykle proszony o skonfigurowanie poczty głosowej. Na przykład może pojawić się monit
o nagranie powitania i ustawienie hasła.

Połączenia alarmowe
Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów
można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju,
z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.
73
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak nawiązać połączenie alarmowe
Otwórz panel wybierania numeru.
Wprowadź numer alarmowy, a następnie wybierz kartę SIM.
Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty
SIM lub połączenia wychodzące są zablokowane.

1
2
1
2
3

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana
Stuknij pozycję Połącz. alarmowe.
Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję .
Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy ekran jest zablokowany
Na ekranie blokady przeciągnij ikonę telefonu w prawą stronę.
Jeśli aktywnym rodzajem blokady ekranu jest Przeciągnięcie, stuknij ikonę , aby
wyświetlić panel numeryczny, a następnie wybierz numer alarmowy, i wybierz
kartę SIM.
Jeśli ekran jest zablokowany z użyciem wzoru, kodu PIN lub hasła, stuknij pozycję
Połącz. alarmowe, a następnie wybierz numer alarmowy i stuknij ikonę .

74
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kontakty
Przesyłanie kontaktów
Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów do nowego urządzenia. Kontakty można
synchronizować z konta online lub importować bezpośrednio z innego urządzenia.

Przesyłanie kontaktów za pomocą komputera
Xperia(TM) Transfer to aplikacja pozwalająca pobrać kontakty ze starego urządzenia i
przesłać je na nowe urządzenie. Dostęp do aplikacji Xperia(TM) Transfer można uzyskać z
poziomu programu komputerowego PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Obsługuje
ona urządzenia przenośne z wieloma systemami operacyjnymi, w tym systemami iOS,
Android(TM), Windows(R) i BlackBerry(TM).
Aby korzystać z aplikacji Xperia(TM) Transfer, musisz mieć:
o
o
o
o
o
1

2

Komputer połączony z Internetem
Przewód USB do starego urządzenia
Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android(TM)
Stare urządzenie
Nowe urządzenie z systemem Android(TM)
Przesyłanie kontaktów na nowe urządzenie
Znajdź i pobierz aplikację PC Companion (PC) lub Sony Bridge for Mac (Mac) ze
strony http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion lub http://
support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/, jeśli nie została jeszcze
zainstalowana.
Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for
Mac, a następnie kliknij pozycję Xperia(TM) Transfer i wykonaj odpowiednie
instrukcje, aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online
Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w
usłudze czy Google Sync(TM), serwisie Facebook(TM) albo usłudze Microsoft(R) Exchange
ActiveSync(R), można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego
konta.
1
2
3

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje Ustawienia & gt; Konta i
synchronizacja.
Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij
pozycje & gt; Synchronizuj teraz.
Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów
Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych
sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub
przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth(R). Więcej informacji na temat
konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w
stosownej instrukcji obsługi.
1
2
3

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycje Importuj kontakty & gt; Karta
SD.
Wybierz pliki, które chcesz zaimportować i stuknij pozycję OK.
75
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth(R)
1
2
3
4
5

Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako
widoczne.
Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij
pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
Stuknij pozycję Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
Stuknij odebrany plik.
Jak zaimportować kontakty z karty SIM
Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub
utworzenie wielu pozycji kontaktów.

1
2
3
4

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje
Stuknij pozycje , a następnie Importuj kontakty.
Wybierz kartę SIM.
Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby
zaimportować wszystkie kontakty, stuknij pozycję Importuj wszystko.

.

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

1
2

Wyświetlanie innych opcji

3

Karty Kontakty, Ulubione i Grupy

4

Edytowanie i wyświetlanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

5

Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie

6

Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery

7

1
2

Wyszukiwanie kontaktów

Dodawanie kontaktów

Jak wyszukać kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu
Szukaj kontaktów. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego
znaku.

76
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij , a następnie stuknij Filtr.
Na wyświetlonej liście zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli
kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na
liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.

Dodawanie i edytowanie kontaktów
1
2
3

4
5

Jak dodać kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję .
Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt
jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać
ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję Bez kopii zapasowej, aby używać tego
kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
Po zakończeniu stuknij pozycję ZAPISZ.
Konto do synchronizacji wybrane w kroku 3 będzie wyświetlane jako domyślne przy
dodawaniu kolejnych kontaktów. Po tym, jak kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie,
to konto będzie proponowane jako domyślne przy zapisywaniu następnego dodanego
kontaktu. Jeśli masz kontakt zapisany na jakimś koncie i chcesz to zmienić, musisz utworzyć
nowy kontakt i wybrać inne konto do zapisania go.
Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w
przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

1
2
3
4

Jak przeprowadzić edycję kontaktu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
Dokonaj edycji żądanych informacji.
Po zakończeniu stuknij pozycję ZAPISZ.

.

Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie szczegółów kontaktów.

1
2
3
4

Jak powiązać zdjęcie z kontaktem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję
, wybierz metodę dodania zdjęcia kontaktu i wprowadź
niezbędne poprawki.
Po dodaniu zdjęcia stuknij pozycję ZAPISZ.
Zdjęcie do kontaktu można także dodać bezpośrednio z aplikacji Album. Aby dodać zdjęcie
zapisane na koncie online, należy najpierw pobrać to zdjęcie.

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję & gt; Ustaw dzwonek.
Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na
urządzeniu, a następnie stuknij pozycję Gotowe.
Stuknij pozycję ZAPISZ.
Jak usunąć kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu
rozwijane, a następnie wybierz pozycję Zaznacz wszystkie.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń.

77
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak edytować swoje informacje kontaktowe
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Stuknij pozycję Ja, a następnie stuknij pozycję .
Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
Po zakończeniu stuknij pozycję ZAPISZ.

1
2
3
4

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Stuknij ikonę obok numeru telefonu, a następnie stuknij pozycję Zapisz.
Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję ZAPISZ.

.

.

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych
Aplikacja Kontakty umożliwia dodanie informacji przydatnych w nagłych wypadkach (ICE,
In Case of Emergency) oraz edytowanie ich. Można wprowadzić informacje medyczne,
na przykład dotyczące alergii lub przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe do
krewnych i znajomych, których należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu
procesu konfiguracji informacje awaryjne mogą być dostępne na zablokowanym ekranie.
To oznacza, że nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem,
członkowie personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji awaryjnych.

1

Powrót do głównego ekranu kontaktów.

2

Wyświetlanie innych opcji

3

Wyświetlanie informacji medycznych i osobistych w ramach informacji ICE

4

Informacje medyczne

5

Lista kontaktów awaryjnych (ICE)

6

Tworzenie nowych kontaktów awaryjnych (ICE)

7

Używanie istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

1
2
3

Jak wyświetlić informacje medyczne i osobiste w ramach informacji ICE
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl informacje osobiste.

1
2
3
4
5

Jak wprowadzić informacje medyczne
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Edytuj informacje medyczne.
Poddaj edycji żądane informacje.
Po zakończeniu stuknij pozycję ZAPISZ.

78
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

4
5

Jak dodać nowy kontakt ICE
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency, a następnie stuknij pozycję .
Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt
jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać
ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję Bez kopii zapasowej, aby używać tego
kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
Po zakończeniu stuknij pozycję ZAPISZ.
Wpis kontaktu ICE musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą mogły w
razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie
zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko numer telefonu kontaktu ICE, nawet jeśli w
aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne dane tego kontaktu.

1
2
3
4

Jak używać istniejących kontaktów jako kontaktów ICE
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency, a następnie stuknij pozycję
Oznacz kontakty, których chcesz używać jako kontaktów ICE.
Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

.

Wybrane kontakty ICE muszą mieć co najmniej jeden numer telefonu, pod który mogą
zadzwonić ratownicy w sytuacji awaryjnej. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie
zablokowany kodem, ratownicy będę mogli wyświetlić tylko numery telefonu kontaktów
awaryjnych, nawet jeśli w aplikacji Kontakty zostały wprowadzone inne dane tych kontaktów

1
2
3
4

Jak włączyć wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Zaznacz pole wyboru ICE na ekranie blokady.

.

Wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie jest domyślnie włączone.

1
2
3
4

Jak włączyć możliwość dzwonienia do kontaktów ICE z poziomu zablokowanego
ekranu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję ICE -- In Case of Emergency.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Zaznacz pole wyboru Włącz połączenia w ICE.
Niektórzy operatorzy sieci komórkowych mogą nie obsługiwać połączeń z kontaktami ICE.

Ulubione i grupy
Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w
aplikacji Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia również przypisanie kontaktów do grup
w celu szybszego ich wyszukiwania.
1
2
3

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
Stuknij opcję .

1
2

Jak wyświetlić ulubione kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
Stuknij pozycję Ulubione.

, a następnie stuknij pozycję

.

79
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak przypisać kontakt do grupy
W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod
pozycją Grupy.
Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.
Stuknij pozycję ZAPISZ.

Wysyłanie informacji o kontakcie
1
2
3
4

Jak wysłać wizytówkę
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Stuknij pozycję Ja.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Udostępnij.
Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3
4

Jak wysłać kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Udostępnij.
Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3
4

.

.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Zaznacz kilka.
Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz
wysłać wszystkie kontakty.
Stuknij
i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty
W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji
o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach.
Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego
wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.
1
2
3
4

1
2
3

Jak połączyć ze sobą kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Połącz kontakt.
Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij
pozycję OK, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane
do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden na liście
Kontakty.
Jak rozdzielić połączone kontakty
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję
Stuknij pozycję Odłącz kontakt & gt; Odłącz.

.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów
Kopię zapasową kontaktów można utworzyć na karcie pamięci, na karcie SIM lub w
pamięci USB. Więcej informacji o przywracaniu kontaktów na urządzeniu można znaleźć
w sekcji Przesyłanie kontaktów na stronie 75 .

80
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Eksportuj kontakty & gt; Karta SD.
Stuknij pozycję OK.
Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM
Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM niektóre informacje mogą nie zostać
wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

1
2
3
4
5
6

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Eksportuj kontakty.
Wybierz kartę SIM.
Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję Zaznacz
wszystkie, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
Stuknij pozycję Eksportuj.
Wybierz pozycję Dodaj kontakty, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów
istniejących na karcie SIM, lub pozycję Zastąp wszystkie kontakty, aby zastąpić
istniejące kontakty na karcie SIM.
Jak wyeksportować wszystkie kontakty do pamięci USB
W przypadku eksportowania kontaktów za pomocą tej metody należy najpierw podłączyć
urządzenie do pamięci USB, takiej jak pamięć flash czy zewnętrzny dysk twardy, za pomocą
kabla adaptera USB Host. Więcej informacji o podłączaniu urządzenia do pamięci USB można
uzyskać w sekcji Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB na stronie 126 .

1
2
3

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Eksportuj kontakty & gt; Pamięć USB.
Stuknij pozycję OK.

81
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wiadomości i czat
Czytanie i wysyłanie wiadomości
Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy -- oznacza to,
że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem. Aby wysyłać
wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS
w urządzeniu. Zobacz Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na stronie 32 .
Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od
operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości multimedialnej, w tym
rozmiar dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji
można uzyskać u operatora sieci.

1
2

Wysłane i odebrane wiadomości

5

Wysłanie utworzonej wiadomości za pomocą karty SIM 2

6

Wysłanie utworzonej wiadomości za pomocą karty SIM 1

7

Pole wprowadzania tekstu

8

5
6
7

Wyświetlanie innych opcji

4

4

Nawiązywanie połączenia z nadawcą wiadomości

3

1
2
3

Powrót do listy rozmów

Dodawanie załączników

Jak utworzyć i wysłać wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję .
Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje
kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.
Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
Aby wysłać wiadomość grupową, powtórz powyższe kroki w celu dodania
odbiorców.
Stuknij pozycję Napisz wiadomość i wpisz tekst wiadomości.
Aby dodać załącznik, stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.
Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję .
Jeśli opuścisz obszar tworzenia wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako
kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona etykietą Wers. robocza:.

82
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Stuknij odpowiednią rozmowę.
Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.

.

Wszystkie pobrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

1
2
3

Jak odpowiedzieć na wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję .

.

5

Jak przekazać dalej wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij
pozycję Przekaż wiadomość dalej.
Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje
kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.
Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję .

1
2
3

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.
Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

1
2
3
4

.

Porządkowanie wiadomości
1
2
3

Jak usunąć wiadomość
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje
Usuń wiadomość & gt; Usuń.

1
2
3

Jak usunąć rozmowy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń rozmowy.
Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij kolejno
pozycje & gt; Usuń.

1
2
3
4

1
2
3
1
2
3

.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
Dotknij wiadomości do oznaczenia gwiazdką i przytrzymaj ją, a następnie stuknij
pozycję Dodaj gwiazdkę.
Aby usunąć oznaczenie wiadomości gwiazdką, dotknij wiadomość z gwiazdką i
przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję Usuń gwiazdkę.
Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Wiadomości z gwiazdką.
Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

.

Jak wyszukać wiadomości
Na ekranie Ekran główny stuknij , a następnie znajdź i stuknij .
Stuknij , a następnie Szukaj.
Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się na
liście.
83
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości
1
2

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Stuknij rozmowę, stuknij pozycję , a następnie wybierz kartę SIM.

1
2
3
4

Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Stuknij ikonę obok numeru telefonu, a następnie stuknij pozycję Zapisz.
Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję Zapisz.

.

.

Ustawienia wiadomości
1
2
3
4
5

1
2
3

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję Dźwięk powiadomienia, a
następnie wybierz opcję lub stuknij pozycję i wybierz plik muzyczny zapisany na
urządzeniu.
Aby potwierdzić, stuknij pozycję Gotowe.
Jeśli chcesz zmienić inne ustawienia powiadomień, przeciągnij odpowiednie
suwaki w prawo lub w lewo.
Jak włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzeń dostarczenia dla wiadomości
wychodzących
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Przeciągnij w prawo lub w lewo suwak Potwierdzenie dostarczenia.

.

Gdy funkcja potwierdzeń dostarczenia jest włączona, w pomyślnie dostarczonych
wiadomościach wyświetlany jest znacznik wyboru.

Komunikacja błyskawiczna i czat wideo
Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts(TM) umożliwia prowadzenie
rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach,
urządzeniach z systemem Android(TM) i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą
konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do
znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.
Aplikacja Hangouts(TM) wymaga dostępu do internetu oraz konta Google(TM). Przejdź do
http://support.google.com/hangouts i kliknij łącze ,,Hangouts na urządzenie Android",
aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji.
Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

1
2

Jak używać aplikacji Hangouts(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję Hangouts.

84
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

E-mail
Konfigurowanie poczty e-mail
Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail
za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail
równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.
1
2
3

Jak skonfigurować konto poczty e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć
konfigurację.
Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z
dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

1
2
3
4
5

Jak dodać dodatkowe konto e-mail
Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje Ustawienia & gt; Dodaj konto.
Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję Dalej. Jeśli
ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można
dokończyć konfigurację ręcznie.
Po zakończeniu stuknij pozycję Dalej.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

1
2

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

3

Dostęp do ustawień i opcji

4

Lista wiadomości e-mail

5

o

Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów

Pisanie wiadomości e-mail

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail
Przy otwartej skrzynce odbiorczej przesuń palcem w dół na liście wiadomości.
Zanim spróbujesz pobrać nowe wiadomości e-mail, upewnij się, że działa połączenie do
transmisji danych. Więcej informacji o pomyślnym nawiązywaniu połączeń do transmisji
danych można znaleźć w sekcji Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na stronie 32 .

85
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

4

1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

Jak odczytać wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
W przypadku używania kilku kont e-mail przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo
i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby równocześnie sprawdzić wszystkie
konta e-mail, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij
pozycję Wszystkie skrzynki odb..
W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą
chcesz przeczytać.
Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
W przypadku używania kilku kont e-mail przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo
i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
Stuknij pozycję , wpisz nazwę i adres e-mail odbiorcy, a następnie wybierz
odbiorcę lub odbiorców z listy rozwijanej.
Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .
Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail
W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć,
a następnie stuknij pozycję Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim.
Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .
Jak przekazać dalej wiadomość e-mail
W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz
przekazać dalej, a następnie stuknij pozycję Przekaż.
Wprowadź nazwę i adres e-mail odbiorcy, a następnie wybierz odbiorcę lub
odbiorców z listy rozwijanej.
Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .
Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail
Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić.
Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij pozycję Załaduj. Rozpocznie się pobieranie
załącznika.
Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję Widok.
Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach
Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij OK.
Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję
Gotowe.

Porządkowanie wiadomości e-mail
1
2
3

4
5

Jak sortować wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
W przypadku używania kilku kont e-mail przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo
i wybierz konto zawierające pocztę e-mail, którą chcesz posortować. Aby
równocześnie posortować wiadomości e-mail na wszystkich kontach, przeciągnij
lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję Wszystkie skrzynki
odb..
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Sortuj.
Wybierz sposób sortowania.

86
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

3
4
5

1
2
3

Jak szukać wiadomości e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
W przypadku używania kilku kont e-mail przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo
i wybierz konto, które chcesz przeszukać. Aby równocześnie przeszukać
wszystkie konta e-mail, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie
stuknij pozycję Wszystkie skrzynki odb..
Stuknij pozycję .
Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk na klawiaturze.
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat.
Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.
Jak wyświetlić wszystkie foldery jednego konta e-mail
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję E-mail.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie wybierz konto, które
chcesz sprawdzić.
W polu konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję Pokaż wszystkie foldery.

o

Jak usunąć wiadomość e-mail
W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i muśnij w prawo wiadomość, którą
chcesz usunąć.

1

Jak przenieść wiadomość e-mail do innego folderu
W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i muśnij w lewo wiadomość, którą
chcesz przenieść.
Stuknij pozycję Przenieś, a następnie wybierz folder.

2

Ustawienia konta e-mail
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń konto & gt; OK.
Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki
odbiorczej.
Stuknij kolejno pozycje Częstotliwość sprawdzania & gt; Częstość sprawdzania i
wybierz odpowiednią opcję.
Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange
Active Sync
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Email.
Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić
odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
Stuknij pozycję Poza biurem.
Przeciągnij suwak obok pozycji Poza biurem w prawo, aby włączyć tę funkcję.
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Ustaw zakres czasu i ustaw zakres czasu
dla odpowiedzi automatycznych.
Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.

87
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Gmail(TM)
Jeśli masz konto Google(TM), możesz używać aplikacji Gmail(TM) do czytania i pisania
wiadomości e-mail.

1
2

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

3

Lista wiadomości e-mail

4

o

Wyświetlanie listy wszystkich kont i folderów Gmail

Pisanie wiadomości e-mail

Jak dowiedzieć się więcej na temat usługi Gmail(TM)
Gdy aplikacja Gmail jest otwarta, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a
następnie znajdź i stuknij pozycję Pomoc.

88
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muzyka
Przesyłanie muzyki na urządzenie
o
o

o

Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:
Połącz urządzenie i komputer przewodem USB, a następnie przeciągnij pliki muzyczne
bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze i upuść je. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami przy użyciu komputera na stronie 149 .
W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go(TM) firmy Sony,
aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania czy zasubskrybować
podcasty. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go(TM), przejdź na stronę
http://mediago.sony.com/enu/features.
W przypadku korzystania z komputera Apple(R) Mac(R) możesz użyć aplikacji Sony Bridge
for Mac, aby przesłać pliki multimedialne z programu iTunes na urządzenie. Aby
dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę
www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
Aplikacja Muzyka może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych. Aby uzyskać
więcej informacji o obsługiwanych formatach plików i sposobie korzystania z plików
multimedialnych (z dźwiękiem, zdjęciami i nagraniami wideo), pobierz dokumentację dla
swojego urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.

Słuchanie muzyki
Aplikacja muzyczna umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.

1

Umożliwia przejście do głównego ekranu muzyki.

2

Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu

3

Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania

4

Okładka albumu (jeśli jest dostępna)

5

Wskaźnik postępu - przeciągnięcie wskaźnika albo stuknięcie wzdłuż linii w celu przewinięcia do przodu
lub do tyłu

6

Pozostały czas bieżącego utworu

7

Całkowita długość bieżącego utworu

8

Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

9

Stuknięcie pozwala przejść do następnego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do przodu

10

Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu

89
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

11

Stuknięcie pozwala przejść do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania
Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu

12

Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

Ekran główny aplikacji Muzyka

1
2

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

3

Odtwarzanie utworu w aplikacji Muzyka

4

1
2
3
4

Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji
Muzyka

Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki

Jak odtworzyć utwór w aplikacji Muzyka
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.
Wybierz kategorię muzyki.
Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

.

Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy
masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

o

Jak znaleźć informacje związane z utworem w trybie online
Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu, a
następnie stuknij pozycję Więcej informacji.
Zasoby online powiązane z utworem obejmują nagrania wideo w serwisie YouTube(TM), teksty
piosenek i informacje o wykonawcach w witrynie Wikipedia.

2
3

Jak edytować informacje o muzyce
W aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu, a następnie stuknij pozycję Edytuj
inform. o muzyce.
Zmień żądane informacje.
Po zakończeniu stuknij pozycję Zapisz.

o

Jak wyregulować głośność zawartości audio
Naciśnij klawisz głośności.

1

o

Jak zminimalizować aplikację Muzyka
Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran
główny. Aplikacja Muzyka będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

90
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak otworzyć aplikację Muzyka działającą w tle
Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję
używanych aplikacji.
Stuknij aplikację Muzyka.

, aby otworzyć okno ostatnio

Menu ekranu głównego aplikacji muzycznej
Menu ekranu głównego aplikacji muzycznej zawiera przegląd wszystkich utworów na
urządzeniu. Za pomocą tego ekranu można zarządzać albumami i listami odtwarzania
oraz porządkować muzykę według nastroju i tempa dzięki kanałom SensMe(TM).

1
2

Przeglądanie wszystkich utworów

6

Przeglądanie biblioteki utworów i filtrowanie wg wykonawcy, albumu lub nazwy utworu

7

Przeglądanie wszystkich list odtwarzania

8

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

9

Wyświetlanie wszystkich zasubskrybowanych lub pobranych plików w aplikacji Podcast

10

Otwieranie menu ustawień dla aplikacji muzycznej

11

1
2

Przeglądanie wszystkich albumów

5

o

Przeglądanie wszystkich wykonawców

4

o

Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania

3

1
2

Powoduje powrót do głównego ekranu muzyki.

Zarządzanie muzyką i edycja utworów za pomocą usługi Spotify

Jak otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Muzyka
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.

.

Jak wrócić do ekranu głównego aplikacji Muzyka
Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Muzyka stuknij pozycję Strona
główna.
Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Muzyka stuknij ekran na prawo od
menu.
Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje
Na ekranie głównym aplikacji muzycznej stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Pobierz informacje o muzyce & gt; Uruchom. Urządzenie wyszuka
online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę albumu.

91
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak usunąć utwór
Z poziomu menu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu, który
chcesz usunąć.
Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję Usuń na
wyświetlonej liście.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.

Listy odtwarzania
Na głównym ekranie aplikacji Muzyka można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki
zapisanej w pamięci urządzenia.
1
2
3

Jak tworzyć własne listy odtwarzania
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka dotknij nazwy albumu lub utworu,
który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj ją.
W wyświetlonym menu stuknij pozycję Dodaj do listy odtwarzania & gt; Utwórz nową
listę odtwarzania.
Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję OK.
Aby utworzyć nową listę odtwarzania, możesz także stuknąć okładkę albumu i stuknąć
pozycję Dodaj do listy odtwarzania.

1
2
3

1
2
3

1
2

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję Listy
odtwarzania.
W obszarze Listy odtwarzania wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.
Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory, stuknij pozycję Odtwarzaj losowo
wszystko.
Jak dodawać utwory do listy odtwarzania
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu lub albumu, który
chcesz dodać do listy odtwarzania.
Dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję
Dodaj do listy odtwarzania.
Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album
lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.
Jak usunąć utwór z listy odtwarzania
Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
Stuknij opcję Usuń z listy odtwarzania.
Opcja usunięcia utworu zapisanego na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej urządzenia
może nie być dostępna.

1
2
3
4

Jak usunąć listę odtwarzania
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję Listy
odtwarzania.
Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
Stuknij pozycję Usuń.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.
Automatycznych list odtwarzania nie można usuwać.

92
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Udostępnianie muzyki
1
2
3

Jak udostępnić utwór
Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu lub albumu, który
chcesz udostępnić.
Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję Udostępnij.
Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
W ten sam sposób można także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

Poprawianie jakości dźwięku
1
2

1
2

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji muzycznej, a następnie stuknij pozycje
Ustawienia & gt; Ustawienia dźwięku & gt; Efekty dźwiękowe & gt; Korektor graf..
Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w
górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję
i wybierz styl.
Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego
Otwórz menu ekranu głównego aplikacji muzycznej, a następnie stuknij pozycje
Ustawienia & gt; Ustawienia dźwięku & gt; Efekty dźwiękowe & gt; Dźw. przestrzenny
(VPT).
Aby wybrać ustawienie, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij
pozycję OK, aby potwierdzić wybór.

Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID(TM)
Usługa TrackID(TM) umożliwia identyfikowanie utworów odtwarzanych w otoczeniu
użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund
otrzymać informacje o wykonawcy, tytule i albumie. Można kupić utwory zidentyfikowane
przez usługę TrackID(TM), a także przeglądać listy przebojów TrackID(TM), aby zobaczyć,
jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID(TM) na całym
świecie. Z usługi TrackID(TM) najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

1

Tworzenie profilu online aplikacji TrackID(TM)

2

Wyświetlanie aktualnych list przebojów

3

Wyświetlanie opcji aplikacji TrackID(TM)

4

Wyświetlanie historii wcześniejszych wyszukiwań

93
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

5

Identyfikowanie słuchanej muzyki

Aplikacja TrackID(TM) oraz usługa TrackID(TM) są obsługiwane tylko w wybranych państwach/
regionach oraz przez wybrane sieci i dostawców usług na określonych obszarach.

1
2
3

Jak zidentyfikować muzykę za pomocą technologii TrackID(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję TrackID(TM), a następnie umieść urządzenie w pobliżu
źródła muzyki.
Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID(TM), wyniki
pojawią się na ekranie.
Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji TrackID(TM), stuknij pozycję

1
2

1
2
3

.

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu
Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez aplikację TrackID(TM), wyniki pojawią się na
jej ekranie głównym.
Przewiń ekran do wyniku, który chcesz wyświetlić, a następnie stuknij go w celu
otworzenia.
Jak usunąć utwór z historii utworów
Otwórz aplikację TrackID(TM) i przejdź do utworu, który chcesz usunąć.
Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pozycję .
Stuknij pozycję .

94
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Radio FM
Słuchanie radia
Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na
przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione.
Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy
zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu
jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

1
2

Przycisk włączania/wyłączania radia

3

Wyświetlenie opcji menu

4

Dostrojona częstotliwość

5

Zapisanie lub usunięcie stacji z listy ulubionych

6

Pokrętło strojenia

7

Pasmo częstotliwości; przeciąganie w lewo lub w prawo pozwala przełączać się między stacjami

8

Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

9

Zapisana ulubiona stacja

10

1
2
3

Lista ulubionych

Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

Jak słuchać radia FM
Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycję Radio FM
. Dostępne stacje będą wyświetlane w
trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja
transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

o
1
2

Jak przełączać między stacjami radiowymi
Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.
Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij opcję Szukaj stacji. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną
wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

95
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Dźwięk przez głośnik.
Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki,
naciśnij klawisz i stuknij pozycję Dźwięk przez słuchawki.

1
2
3

Jak zidentyfikować utwór w radiu FM przy użyciu usługi TrackID(TM)
Podczas odtwarzania utworu w radiu FM urządzenia stuknij opcję , a następnie
wybierz opcję TrackID(TM).
W trakcje sprawdzania fragmentu utworu przez aplikację TrackID(TM) jest
wyświetlany wskaźnik postępu. Jeśli identyfikacja się powiedzie, aplikacja
wyświetla wynik lub listę potencjalnych wyników.
Aby wrócić do radia FM, stuknij opcję .
Aplikacja TrackID(TM) oraz usługa TrackID(TM) są obsługiwane tylko w wybranych państwach/
regionach przez wybrane sieci i wybranych dostawców usług w określonych obszarach.

Ulubione stacje radiowe
1
2
3

Jak zapisać stację jako ulubioną
Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
Stuknij pozycję .
Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij Zapisz.

1
2

Jak słuchać ulubionej stacji radiowej
Stuknij pozycję .
Wybierz jedną z opcji.

1
2

Jak usunąć stację z listy ulubionych
Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
Stuknij pozycję , a następnie pozycję Usuń.

Ustawienia dźwięku
1
2
3

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Włącz dźwięk stereo.
Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij i stuknij pozycję
Wymuś dźwięk mono.

1
2
3

Jak wybrać region radia
Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
Stuknij pozycję Ustaw region radiowy.
Wybierz jedną z opcji.

1
2
3

Jak dostosować funkcję Visualiser
Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Wizualizacja.
Wybierz jedną z opcji.

96
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aparat
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

1

Obiektyw przedniego aparatu

2

Powiększanie i pomniejszanie

3

Główny ekran aparatu

4

Klawisz aparatu -- umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

5

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

6

Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

7

Przechodzenie wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu

8

Ikona ustawień trybu robienia zdjęć

9

Ikona ustawień aparatu i ikony skrótów

Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady
1
2
3

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
Aby włączyć aparat, dotknij ikony aparatu i przytrzymaj ją, a następnie
przeciągnij ją w lewo.
Po włączeniu aparatu stuknij pozycję .

1
2

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu
Uaktywnij aparat.
Naciśnij klawisz aparatu do końca.

1
2
3

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu
Uaktywnij aparat.
Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po
zabraniu palca.

1
2
3

Jak zrobić autoportret za pomocą aparatu przedniego
Włącz aparat.
Stuknij pozycję
.
Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast
po zabraniu palca.

1
2
3

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu
Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję .
Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej.
Zrób zdjęcie.

97
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia
o
o

Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
Po otwarciu aparatu na ekranie zbliż dwa palce do siebie lub rozsuń je.

1
2
3
4
5

Jak zarejestrować nagranie wideo za pomocą klawisza aparatu
Włącz aparat.
Stuknij pozycję i wybierz pozycję .
Jeśli nie został wybrany tryb kamery wideo, stuknij pozycję .
Aby rozpocząć rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij klawisz aparatu.
Aby zatrzymać rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij ponownie klawisz aparatu.

1
2
3
4
5
o

1
2

1
2
3
4

Jak zarejestrować nagranie wideo
Włącz aparat.
Skieruj kamerę na obiekt.
Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij pozycję .
Aby wstrzymać nagrywanie wideo, stuknij pozycję
stuknij pozycję .
Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij pozycję .

. Aby wznowić nagrywanie,

Jak zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo
Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, stuknij opcję
zrobione natychmiast po zabraniu palca.

. Zdjęcie zostanie

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo
Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie
wideo.
Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w
prawo.
Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo
Przejdź do zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
Stuknij ekran w celu wyświetlenia pozycji .
Stuknij opcję .
Stuknij pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Wykrywanie twarzy
Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza
środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane
białymi ramkami. Kolorowa ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość.
Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając
odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.
1
2
3
4
1
2
3

Jak włączyć wykrywanie twarzy
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycje Tryb ostrości & gt; Wykrywanie twarzy.
Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy
Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Wykrywanie twarzy skieruj aparat
w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie maksymalnie pięciu twarzy. Każda
wykryta twarz jest oznaczana ramką.
Naciśnij przycisk aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest
zaznaczona kolorową ramką.
Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk aparatu do końca.

98
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Używanie funkcji Smile Shutter(TM) do robienia zdjęć
uśmiechniętym twarzom
Technologia Smile Shutter(TM) pozwala zrobić zdjęcie twarzy, gdy tylko pojawi się na niej
uśmiech. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji
wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz
jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.
1
2
3
1
2
3

Jak włączyć funkcję Smile Shutter(TM)
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Zdjęcie z uśmiechem i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.
Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter(TM)
Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter(TM) skieruj aparat w stronę
obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.
Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie
zrobione automatycznie.
Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie
ręcznie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć
Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone
informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za
pomocą sieci bezprzewodowych lub technologii GPS.
Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona,
ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol ,
funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu
geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać
żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.
1
2
3
4
5
6

Jak włączyć geotagowanie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ustawienia & gt; Lokalizacja.
Stuknij przełącznik.
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Przeciągnij w prawo suwak Geotag.

.

Ogólne ustawienia aparatu
Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć
Lepsza automatyka
Służy do optymalizacji ustawień dla dowolnej scenerii.
Ręcznie
Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.
Portret stylowy
Pozwala robić zdjęcia ze stosowanymi w czasie rzeczywistym stylami portretów.
Maska rzecz. rozszerzonej
Pozwala tworzyć zabawne zdjęcia własnej twarzy z nałożonymi elementami twarzy innej osoby.
Twarz na zdjęciu
Umożliwia robienie zdjęć jednocześnie aparatami przednim i tylnym.
Sound Photo
Umożliwia robienie zdjęć z dźwiękiem w tle.
Wiele aparatów
Pozwala nagrać tę samą scenę pod wieloma kątami na jednym ekranie.

99
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wideo 4K
Umożliwia nagrywanie filmów wideo w jakości Ultra HD 4K.
Timeshift video
Umożliwia nagrywanie filmów wideo z dużą liczbą klatek na sekundę i odtwarzanie nagrania w
zwolnionym tempie.
Efekt rzeczywistości rozszerzonej
Umożliwia robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo z wirtualnymi sceneriami i postaciami.
Efekt kreatywny
Służy do wzbogacania zdjęć i nagrań wideo o dodatkowe efekty.
Rozległa panorama
Pozwala robić zdjęcia szerokokątne i panoramiczne.
Kreator naklejek
Pozwala tworzyć unikatowe naklejki na podstawie ulubionych zdjęć lub obrazu widocznego w wizjerze
aparatu.

Aby dowiedzieć się, jak robić lepsze zdjęcia, odwiedź stronę
support.sonymobile.com.

Superior auto
Tryb Superior auto wykrywa warunki fotografowania i automatycznie dostosowuje do
nich ustawienia, tak aby zdjęcie było możliwie najlepsze.

Tryb ręczny
Tryb ręczny umożliwia dostosowanie ustawień aparatu na potrzeby robienia zdjęć i
nagrywania filmów wideo.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej
Możesz włączyć funkcję efektów rzeczywistości rozszerzonej dla swoich zdjęć lub
nagrań wideo i bawić się nimi. Przy używaniu kamery, to ustawienie pozwala na
integrację scenerii 3D w zdjęciach lub nagraniach wideo podczas ich robienia. Po prostu
wybierz scenerię, której chcesz zrobić zdjęcie i dostosuj jej ustawienie w wizjerze.

Dodawanie twórczych efektów
Do zdjęć i filmów wideo można zastosować różne efekty. Na przykład efekt nostalgii
sprawi, że zdjęcia będą wyglądały na starsze niż są w rzeczywistości, a dzięki efektowi
szkicu zdjęcia staną się bardziej ożywione.

Rozległa panorama
Używając prostego ruchu naciśnięcia i przesunięcia, można wykonywać zdjęcia
szerokokątne i panoramiczne w orientacji poziomej lub pionowej.
1
2
3
4

Jak zrobić zdjęcie panoramiczne
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Aby wybrać kierunek robienia zdjęć, stuknij pozycję
.
Naciśnij klawisz aparatu i powoli, stałym tempem przesuwaj aparat w kierunku
ruchu pokazanym na ekranie.

Wideo w trybie Timeshift
Ten tryb umożliwia nagrywanie wideo z szybkością aż 120 klatek na sekundę. Po
zastosowaniu specjalnych efektów można następnie odtwarzać takie nagranie lub jego
fragmenty w zwolnionym tempie.

100
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Twarz na zdjęciu
Tryb twarzy na zdjęciu pozwala jednocześnie włączyć aparat przedni i główny, aby zrobić
zdjęcie swoje i innej osoby naraz.

Tryb wielu aparatów
Tryb wielu aparatów umożliwia zrobienie zdjęcia, które łączy obrazy z dwóch różnych
ujęć i urządzeń. W wizjerze aparatu są widoczne dwa obrazy -- jedno ujęcie pochodzi z
trzymanego aparatu, a drugie z połączonego z nim urządzenia Xperia(TM) lub aparatu firmy
Sony z obsługą technologii NFC i Wi-Fi Direct(TM). Przed zrobieniem zdjęcia można
edytować obraz wyświetlany w wizjerze.
Na przykład jeśli uczestniczysz w koncercie i chcesz zrobić zdjęcie, które obejmuje
widok zespołu oraz ujęcie przedstawiające publiczność, możesz skorzystać z trybu wielu
aparatów, aby uzyskać najlepszy efekt.
Tryb wielu aparatów można skonfigurować za pomocą funkcji NFC, która tworzy
powiązanie między dwoma urządzeniami, korzystając z technologii Wi-Fi Direct(TM).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jak korzystać z trybu wielu aparatów
Włącz funkcję NFC na obu urządzeniach, które chcesz połączyć.
Włącz aparat na swoim urządzeniu.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Stuknij pozycję na ekranach obu urządzeń.
Umieść urządzenia tak, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń
przenikały się. Nastąpi nawiązanie połączenia przy użyciu technologii Wi-Fi
Direct(TM).
Po nawiązaniu połączenia w wizjerze Twojego urządzenia pojawią się dwa obrazy
-- jeden pochodzący z Twojego aparatu, a drugi z aparatu połączonego
urządzenia.
Aby edytować obrazy w wizjerze, stuknij pozycję .
Przeprowadź edycję obrazów. Możesz na przykład stuknąć i przytrzymać obraz, a
następnie przeciągnąć go na drugą stronę wizjera, aby zmienić kolejność ujęć.
Po zakończeniu edycji stuknij kolejno pozycje Gotowe & gt; , aby zapisać
ostateczną wersję połączonego obrazu.

Stylowy portret
Funkcja stylowego portretu pozwala stosować efekty poprawiające wygląd zdjęć
portretowych w czasie ich robienia, dzięki czemu uzyskuje się najlepsze wyniki.
Dodatkowo można użyć ustawienia Magiczny promień, aby dodać efekt oświetlenia
odbijającego się w oczach.
1
2
3
4
5

1
2
3

Jak korzystać z funkcji stylowego portretu
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Aby wyświetlić wszystkie style, stuknij nazwę aktualnie wybranego stylu, na
przykład Bańki.
Aby dodać więcej stylów, stuknij pozycję Więcej.
Wybierz styl do zastosowania, a następnie stuknij pozycję w celu zrobienia
zdjęcia.
Jak korzystać z funkcji Magic Beam
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję & gt; .
Aby zastosować efekt oświetlenia odbijającego się w oczach, wybierz
dostosowany wzór.

Maska rzeczywistości rozszerzonej
Funkcja maski rzeczywistości rozszerzonej pozwala połączyć zdjęcie własnej twarzy z
elementami twarzy innej osoby lub głowy zwierzęcia. Możesz na przykład scalić zdjęcie
swojej twarzy ze zdjęciem znajomego, aby utworzyć zabawne zdjęcie hybrydowe.
101
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak korzystać z funkcji maski rzeczywistości rozszerzonej
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Skieruj aparat w stronę twarzy, a następnie wybierz maskę, którą chcesz
zastosować.
Aby zrobić zdjęcie, najpierw stuknij pozycję , aby ukryć wszystkie maski, a
następnie stuknij pozycję .
Aby wyświetlić ponownie wszystkie typy masek, znajdź twarz przy użyciu
kolorowej ramki wyświetlanej w wizjerze aparatu, a następnie stuknij pozycję

.

Pobieranie aplikacji aparatu
Możesz pobierać darmowe lub płatne aplikacje aparatu za pośrednictwem Google
Play(TM) lub z innych źródeł. Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz
działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi(R), aby
ograniczyć opłaty związane z transmisją danych.
1
2
3

Jak pobrać aplikacje aparatu
Otwórz aplikację aparatu.
Stuknij , a następnie stuknij DO POBRANIA.
Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami, aby zakończyć instalację.

Szybkie uruchamianie
Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy
zablokowanym ekranie.
Tylko uruchom
Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku aparatu.
Uruchom i zrób zdjęcie
Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i automatyczne zrobienie zdjęcia, gdy ekran jest
zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.
Uruchom i nagraj wideo
Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i rozpoczęcie nagrywania wideo, gdy ekran jest
zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.
Wyłącz

Geotagowanie
Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

Rejestrowanie dotykiem
Wybierz obszar ostrości, a następnie dotknij palcem ekranu aparatu. Zdjęcie zostanie
zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Linie siatki
Wybranie tej opcji pozwala włączyć lub wyłączyć linie siatki w wizjerze aparatu.

Dźwięk
Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki.

Pamięć danych
Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci
wewnętrznej urządzenia.
Pamięć wewnętrzna
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.

102
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Karta SD
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Blokowanie dotyku
Ekran dotykowy można wyłączyć, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia podczas
korzystania z aparatu.

Jasność i kolory
Po wyświetleniu się ikony ustawień jasności i kolorów
parametry.

można ręcznie dostawać te

Balans bieli
To ustawienie, dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie, umożliwia dostosowanie
balansu kolorów do warunków oświetlenia. Umożliwia ono też ręczne dostosowanie
ekspozycji w zakresie od -2,0 EV do +2,0 EV. Można na przykład zwiększyć jasność
obrazu lub zmniejszyć całkowitą ekspozycję, stukając odpowiednio elementy sterujące
ze znakiem plus lub minus, gdy jest wyświetlana ikona ustawienia balansu bieli .
Auto
Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Żarowe
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry
żarówek.
Światło fluoresc.
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.
Światło dzienne
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.
Zachmurzenie
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

Ustawienia aparatu w trybie fotografii
1
2
3

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii
Włącz aparat.
Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii
Rozdzielczość
Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać jego rozdzielczość i współczynnik proporcji.
Zdjęcia o wyższej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.
23MP
5520×4140(4:3)
Rozdzielczość 23 megapiksele, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
20MP
5984×3366(16:9)
Rozdzielczość 20 megapikseli, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach panoramicznych.
8MP
3264×2448(4:3)
Rozdzielczość 8 megapikseli, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
8MP
3840×2160(16:9)

103
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Rozdzielczość 8 megapikseli, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach panoramicznych.
3MP
2048×1536(4:3)
Rozdzielczość 3 megapiksele, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.
2MP
1920×1080(16:9)
Rozdzielczość 2 megapiksele, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być
wyświetlane na ekranach panoramicznych.

Samowyzwalacz
Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania
urządzenia. Funkcja ta służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których
mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Korzystając z samowyzwalacza, można także
uniknąć drgań aparatu podczas robienia zdjęć.
Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.
Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.
Wł. (0,5 s)
Służy do ustawienia półsekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.
Wyłącz
Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Smile Shutter(TM)
Funkcji Smile Shutter(TM) należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki
rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

Tryb ostrości
To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła
automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, aby obszar
wewnątrz ramki ostrości pozostawał ostry.
Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości ramka ostrości zmieni kolor. Zdjęcie
zostanie zrobione po zabraniu palca z ekranu.
Aut. ostrość wielopunktowa
Ostrość jest automatycznie ustawiana na kilku obszarach obrazu. Należy dotknąć ekranu aparatu i go
przytrzymać. Po ustawieniu ostrości ramka ostrości zmieni kolor. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca
z ekranu. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.
Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie. Aparat
automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być
ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu kolorowa ramka informuje, która
twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować
z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Ust. ostrości dotykiem
Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna
ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości ramka
ostrości zmieni kolor. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca z ekranu.
Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

104
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

HDR
Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range), można zrobić zdjęcie przy
mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR
kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i
ciemniejsze obszary mają spójną jakość.
To ustawienie jest dostępne tylko w ustawieniach Balans bieli trybu robienia zdjęć Ręcznie.

Ustawienie ISO
Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmazywanie się obrazu powodowane
ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów. Czułość ISO można też ustawić na
większą wartość, aby zarejestrować jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu.
Auto
Automatyczne ustawianie czułości ISO.
50
Ustawianie czułości ISO na wartość 50.
100
Ustawianie czułości ISO na wartość 100.
200
Ustawianie czułości ISO na wartość 200.
400
Ustawianie czułości ISO na wartość 400.
800
Ustawianie czułości ISO na wartość 800.
1600
Ustawianie czułości ISO na wartość 1600.
3200
Ustawianie czułości ISO na wartość 3200.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Pomiar światła
Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji
przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.
Centralny
Ta funkcja mierzy środek obrazu i ustala ekspozycję na podstawie jasności obiektu w środku.
Punktowy
Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.
Twarz
Ta funkcja mierzy ilość światła padającego na twarz i dostosowuje ekspozycję, aby twarz nie była ani zbyt
ciemna, ani zbyt jasna.
Wielopunktowy
Ta funkcja dzieli obraz na wiele obszarów i wykonuje pomiar w każdym obszarze, aby uzyskać dobrze
zrównoważoną ekspozycję.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

Stabilizator obrazu
Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęć może być trudne. Stabilizator
pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.
To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

105
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podgląd
Istnieje możliwość wyświetlania podglądu zdjęć bezpośrednio po ich zrobieniu.
Bez ograniczeń
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.
5 sekund
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 5 sekundy po jego zarejestrowaniu.
3 sekundy
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 3 sekundy po jego zarejestrowaniu.
Edytuj
Zdjęcie lub nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.
Wyłącz
Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Rozpoznawanie twarzy
Aplikacja Aparat umożliwia rejestrację twarzy. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się w
wizjerze, aparat automatycznie ustawi na niej ostrość.

Lampa błyskowa
Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy
obiekt jest oświetlony od tyłu. Oto opcje dostępne po stuknięciu ikony lampy błyskowej
na ekranie aparatu:
Auto
Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.
Włącz lampę błyskową
Tego ustawienia należy użyć, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Dzięki temu ustawieniu można
usunąć niechciane cienie.
Redukcja czerw. oczu
Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.
Wyłącz
Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami nawet przy słabym oświetleniu zdjęcie zrobione bez lampy
błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby
urządzenie było trzymane nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z
samowyzwalacza.
Latarka
Lampa błyskowa jest włączona podczas robienia zdjęć.

Wybór scenerii
Funkcja wyboru scenerii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem
typowych sytuacji przy użyciu zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za
użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą
możliwą jakość zdjęcia.
Wyłącz
Funkcja wyboru scenerii jest wyłączona i można robić zdjęcia ręcznie.
Gładka skóra
Służy do robienia zdjęć z zastosowaniem efektu upiększenia.
Miękkie ujęcie
Służy do robienia zdjęć z rozmytym tłem.
Korekcja drgań
Umożliwia zminimalizowanie skutków poruszenia aparatem przy robieniu zdjęć w nieco słabszym
oświetleniu.
Pejzaż
Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.
Korekcja pod światło HDR

106
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Służy do zwiększania szczegółowości ujęć o wysokim kontraście. Wbudowana funkcja korekty
podświetlenia analizuje obraz i automatycznie dostosowuje ustawienia, aby zdjęcie było właściwie
naświetlone.
Nocny portret
Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z
długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej
powierzchni.
Nocny widok
Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem
ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
Z ręki o zmierzchu
Umożliwia zredukowanie szumów i rozmazania obrazu przy robieniu zdjęć z ręki w słabym świetle.
Duża czułość
Służy do robienia zdjęć bez lampy błyskowej przy słabym oświetleniu. Zmniejsza rozmazanie obrazu.
Kulinaria
Służy do fotografowania jedzenia w jasnych kolorach.
Zwierzę domowe
Służy do robienia zdjęć zwierzakom domowym. Redukuje rozmazanie obrazu i efekt czerwonych
oczu.
Plaża
Służy do robienia zdjęć nad morzem lub jeziorem.
Śnieg
Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec prześwietlonym zdjęciom.
Przyjęcie
Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria wydobywa oświetlenie z
tła lub światło świec we wnętrzach. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany
nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
Sport
Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala
zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.
Dokument
Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.
Fajerwerki
Służy do fotografowania sztucznych ogni.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo
1
2
3
4
5

Jak dostosować ustawienia kamery wideo
Włącz aparat.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
Jeśli nie jest wybrany tryb kamery wideo, stuknij pozycję .
Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij pozycję .
Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź
odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo
Rozdzielczość wideo
Można dostosować rozdzielczość wideo dla różnych formatów.
Full HD (30 kl./s)
1920×1080(16:9)
Format Full HD (Full High Definition), 30 klatek na sekundę, proporcje 16:9.
Full HD (60 kl./s)
1920×1080(16:9)
Format Full HD (Full High Definition), 60 klatek na sekundę, proporcje 16:9.

107
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

HD
1280×720(16:9)
Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9.
VGA
640×480(4:3)
Format VGA o proporcjach 4:3.
Wiadomość MMS
Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysyłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym
formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysyłać pliki wideo w wiadomości MMS.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

Samowyzwalacz
Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania
urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na
których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Korzystając z samowyzwalacza,
można także uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrań wideo.
Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem
rejestrowania nagrania.
Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem
rejestrowania nagrania.
Wł. (0,5 s)
Służy do ustawienia półsekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem
rejestrowania nagrania.
Wyłącz
Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Funkcja Smile Shutter(TM) (wideo)
Funkcji Smile Shutter(TM) należy użyć przed zarejestrowaniem nagrania wideo, aby
sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu reaguje kamera.

Tryb ostrości
Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona
jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar
wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.
Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat
automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być
ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu żółta ramka informuje, która twarz
została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi
typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.
Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Pomiar światła
Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji
przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.
Centralny
Ta funkcja mierzy środek obrazu i ustala ekspozycję na podstawie jasności obiektu w środku.

108
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Punktowy
Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.
Twarz
Ta funkcja mierzy ilość światła padającego na twarz i dostosowuje ekspozycję, aby twarz nie była ani zbyt
ciemna, ani zbyt jasna.
Wielopunktowy
Ta funkcja dzieli obraz na wiele obszarów i wykonuje pomiar w każdym obszarze, aby uzyskać dobrze
zrównoważoną ekspozycję.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

SteadyShot(TM)
Nieruchome trzymanie urządzenia podczas rejestrowania nagrania wideo może być
trudne. Stabilizator pomaga, kompensując drobne ruchy ręki.
Inteligentne aktywne
Aktywuj, aby usunąć ogólne i szczegółowe wstrząsy aparatu.
Standard
Aktywuj, aby usunąć wstrząsy aparatu o wysokiej częstotliwości.
Wyłącz
Stabilizator jest wyłączony.

Mikrofon
Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany
dźwięk otoczenia.

Podgląd
Istnieje możliwość wyświetlania podglądu nagrań wideo bezpośrednio po ich
zarejestrowaniu.
Włącz
Podgląd nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.
Edytuj
Nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.
Wyłącz
Nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Lampa
Lampa umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w ciemnym otoczeniu lub w przypadku,
gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Ikona lampy kamery wideo
jest dostępna tylko na
ekranie kamery wideo. Warto pamiętać, że czasami jakość nagrania wideo może być
lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.
Włącz
Wyłącz

Wybór scenerii
Funkcja wyboru scenerii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem
typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za
użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą
możliwą jakość nagrania wideo.
Wyłącz
Funkcja wyboru scenerii jest wyłączona, a filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.
Miękkie ujęcie

109
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Służy do nagrywania filmów wideo z tłem o niskim kontraście.
Pejzaż
Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.
Noc
Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w
słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być
rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na
nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić
jakość nagrania.
Plaża
Służy do nagrywania filmów wideo nad morzem lub jeziorem.
Śnieg
Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu
nagrań wideo.
Sport
Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji
pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.
Przyjęcie
Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia
nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Nagrania wideo z
szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy
trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

110
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji
Album
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo
Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo
zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej
w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i
uporządkowane w kolejności chronologicznej.

1
2

Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji
Album

4

Zakres dat elementów w bieżącej grupie

5

Stuknięcie zdjęcia lub nagrania wideo pozwala je wyświetlić w widoku pełnoekranowym

6

4

Wyświetlanie pokazu slajdów zawierającego wszystkie obrazy lub tylko obrazy dodane do ulubionych

3

1
2
3

Stuknięcie tej ikony pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz wyświetlić. Jeśli zostanie
wyświetlony monit, stuknij kolejno pozycje & gt; Wideo & gt; TYLKO RAZ.
Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby
wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
Aby zmienić aplikację wybraną jako domyślną do otwierania nagrań wideo, stuknij pozycję
Ustawienia & gt; Aplikacje, przejdź na kartę Wszystkie, wybierz aplikację i stuknij pozycję
WYCZYŚĆ DOMYŚLNE w obszarze Uruchom domyślnie.
Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, stuknij
pozycję Obróć zawartość ekranu na ekranie Ustawienia & gt; Wyświetlacz & gt; Podczas obrotu
urządzenia.

o

Jak zmienić rozmiar miniatur
Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa
palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.
Jak powiększyć zdjęcie

o

Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce,
aby je zmniejszyć.
111
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi,
a następnie stuknij & gt; Pokaz slajdów, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich
zdjęć z albumu.
Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

1
2
3

Jak odtworzyć nagranie wideo
W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Wideo & gt; TYLKO RAZ.
Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je
wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

1

Jak wstrzymać nagranie wideo
Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy
sterujące.
Stuknij pozycję .

2
1
2

o

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu
Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy
sterujące.
Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo,
aby przewinąć do przodu.
Jak dostosować głośność nagrania wideo
Naciśnij klawisz głośności.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi
Zdjęcia i nagrania wideo zapisane na urządzeniu można udostępniać. Można również
zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje obsługi
zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami. Jeśli na urządzeniu
zapisujesz dużą liczbę zdjęć, dobrze jest regularnie przenosić je na komputer lub do
pamięci zewnętrznej, aby ich niechcący nie stracić. W ten sposób zwalnia się także
miejsce w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie
plikami przy użyciu komputera na stronie 149 .
Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie
być obsługiwane. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest
zbyt duży.

1
2
3

1
2
3
1
2

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo
Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.
Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycje & gt; Użyj jako & gt; Zdjęcie kontaktu.
Wybierz kontakt, a następnie poddaj edycji zdjęcie.
Stuknij pozycję Gotowe.
Jak ustawić zdjęcie jako tapetę
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycje & gt; Użyj jako & gt; Tapeta.
Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

112
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
1
2
1
2
3

Jak obrócić zdjęcie
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Wybierz opcję Obróć. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.
Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Usuń.
Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album
Podczas przeglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album dotknij
elementu i przytrzymaj go, aż zostanie wyróżniony.
Stuknij inne elementy, z którymi chcesz pracować, aby je wybrać. Aby wybrać
wszystkie elementy, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Wybierz
wszystko.
Wykonaj operacje na wybranych elementach, używając pozycji na pasku narzędzi.

Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album
Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze,
można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona,
umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu
funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym
folderze.
1
2
3

1
2
3
1
2
3
4

Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij pozycję Twarze. Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane
i pogrupowane w folderze Twarze bez nazw.
Jak przypisać nazwę do twarzy
W kafelku Twarze stuknij folder Twarze bez nazw, a następnie przejdź do folderu
Inne twarze i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.
Stuknij pozycję Dodaj nazwę.
Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycje Gotowe & gt; Dodaj jako nową osobę.
Jak edytować nazwę twarzy
Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby
wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje & gt; Edytuj tagi nazw.
Stuknij pozycję OK.
Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.
Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycje Gotowe & gt; Dodaj
jako nową osobę.

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć
Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu
różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest
zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.
o

Jak edytować zdjęcie
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .

113
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Jak przyciąć zdjęcie
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Edytor zdjęć.
Stuknij pozycję & gt; Przytnij.
Stuknij pozycję Przytnij i wybierz odpowiednią opcję.
Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy
kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na
zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij
jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach
zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i
przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
Stuknij pozycję .
Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Edytor zdjęć.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Poddaj zdjęcie edycji, a następnie stuknij pozycję Zapisz.
Jak poprawić jakość zdjęcia za pomocą ustawień zaawansowanych
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Edytor zdjęć.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak dostosować ustawienia oświetlenia dla zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Edytor zdjęć.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję i wprowadź potrzebne poprawki.
Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak ustawić poziom nasycenia kolorów zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a
następnie stuknij pozycję .
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Edytor zdjęć.
Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz.

Edytowanie nagrań wideo w aplikacji Tworzenie wideo
Nagrania wideo wykonane za pomocą aparatu można edytować. Jest na przykład
możliwe przycięcie nagrania wideo do żądanej długości lub dostosowanie jego
szybkości. Nagranie wideo ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał
pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.
1
2
3
4

Jak przyciąć nagranie wideo
W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję & gt;
Przytnij.
Aby przesunąć ramkę przycięcia w inne miejsce na osi czasu, dotknij krawędzi tej
ramki, przytrzymaj ją i przeciągnij w odpowiednie miejsce, a następnie stuknij
pozycję Zastosuj.
Aby zapisać kopię przyciętego nagrania wideo, stuknij pozycję Zapisz.
114
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak zmienić szybkość filmu wideo
W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję & gt;
Szybkość.
Wybierz opcję, dotknij krawędzi osi czasu i przytrzymaj ją, po czym przeciągnij do
odpowiedniego położenia i stuknij opcję Zastosuj.
Aby zapisać kopię filmu wideo po edycji, stuknij pozycję Zapisz.

Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo
Każde zdjęcie i nagranie wideo można ukryć na ekranie głównym aplikacji Album. Po
ukryciu zdjęć i wideo na tym ekranie można wyświetlać je tylko w folderze Ukryte.
1
2
3
1
2
3

1
2
3
4

Jak ukryć zdjęcie lub nagranie wideo
Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ukryć.
Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Ukryj & gt; OK.
Jak wyświetlać ukryte zdjęcia i nagrania wideo
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij pozycję Ukryte.
Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby
wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
Jak pokazać ukryte zdjęcie lub nagranie wideo
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij pozycję Ukryte.
Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ponownie pokazać.
Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
Stuknij opcję Nie ukrywaj.

Menu ekranu głównego aplikacji Album
Menu ekranu głównego aplikacji Album pozwala przeglądać wszystkie albumy zdjęć, w
tym zdjęcia i nagrania wideo zarejestrowane aparatem urządzenia z użyciem efektów
specjalnych, a także zawartość udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług
takich jak PlayMemories Online, Picasa(TM) i Facebook. Po zalogowaniu się do takich
usług można zarządzać zawartością i wyświetlać obrazy online. W aplikacji Album można
też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz
udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth(R) lub
poczty e-mail.

115
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi PlayMemories Online

2

Powrót do ekranu głównego aplikacji Album w celu wyświetlenia całej zawartości

3

Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo

4

Wyświetlanie wszystkich nagrań wideo zapisanych na urządzeniu

5

Wyświetlanie zdjęć na mapie w widoku globusa

6

Wyświetlanie ukrytych zdjęć i nagrań wideo

7

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem urządzenia z użyciem efektów
specjalnych

8

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach w pamięci urządzenia

9

Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze

10

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na urządzeniach w tej samej sieci

11

Otwieranie menu ustawień aplikacji Album

12

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

13

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Facebook(TM)

Usługa PlayMemories Online jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Wyświetlanie zdjęć na mapie
Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie.
Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie,
gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się
z sekcją Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć na stronie 99 .
Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować
bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.

1

Wyświetlanie zdjęć z geotagami w widoku globusa

2

Wyszukiwanie lokalizacji na mapie

3

Wyświetlenie opcji menu

4

Dwukrotne stuknięcie powoduje powiększenie obrazu. Zsunięcie palców powoduje zmniejszenie obrazu.
Przeciągnięcie pozwala wyświetlić inne obszary mapy.

5

Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji

116
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

6

Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknięcie elementu powoduje wyświetlenie go na
pełnym ekranie.

Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z
nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby
wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z
miniatur na dole ekranu.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Jak dodać geotag do zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi.
Stuknij pozycję , a następnie pozycję Dodaj geotag, aby otworzyć ekran mapy.
Aby ustawić lokalizację zdjęcia, stuknij ją na mapie.
Aby zresetować lokalizację zdjęcia, stuknij nową lokalizację na mapie.
Po zakończeniu stuknij pozycję OK.
Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij pozycję Miejsca.
Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na mapie.
Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie
stuknij kolejno pozycje Miejsca & gt; .
Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na globusie.
Jak zmienić geotag zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i
przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij
odpowiednią lokalizację na mapie.
Stuknij pozycję OK.
Jak zmienić widok mapy

o

Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie wybierz
pozycję Widok klasyczny lub Widok satelitarny.

117
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nagrania wideo
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Wideo
Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie
pobranych można użyć aplikacji Wideo. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać
plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów.
Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej
sieci.
Odtwarzanie niektórych plików wideo w aplikacji Wideo może być niemożliwe.

1

Wyświetlenie opcji menu

2

Wyświetlenie ostatnio odtwarzanego nagrania wideo

3

Przeglądanie wszystkich pobranych i zapisanych nagrań wideo przez przeciągnięcie lewej krawędzi
ekranu w prawo

4

Odtwarzanie zapisanych lub pobranych plików wideo

5

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

Usługa Sony Entertainment Network z usługą PS Video nie jest dostępna na niektórych
rynkach. Obowiązują dodatkowe warunki używania.

1
2

3
4
5

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Wideo.
Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie
zostanie wyświetlone na ekranie, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby
otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Wideo, a następnie znajdź i stuknij
nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij
pozycję .
Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby
przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.
Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

118
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie
elementy sterujące.
Stuknij kolejno pozycje & gt; Throw.
Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo.
Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z
instrukcjami na ekranie.

1

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Wideo.
Stuknij pozycję & gt; Ustawienia, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

2
1
2
3
1
2

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania nagrania wideo
Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy
sterujące.
Stuknij pozycję & gt; Ustawienia dźwięku, a następnie zmień odpowiednio
ustawienia.
Po zakończeniu stuknij pozycję OK.
Jak udostępnić nagranie wideo
Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Udostępnij.
Stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo,
a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Wideo warto przenieść filmy, programy
telewizyjne i inną zawartość wideo na swoje urządzenie z innych urządzeń, na przykład
komputera. Można to zrobić na kilka sposobów:
o

o

o

Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB, a następnie przeciągnij i
upuść pliki wideo bezpośrednio w aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej
informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami przy użyciu komputera na
stronie 149 .
W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go(TM) firmy Sony,
aby uporządkować zawartość i przesłać pliki wideo na urządzenie przy użyciu
komputera. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go(TM), przejdź na stronę
http://mediago.sony.com/enu/features.
W przypadku korzystania z komputera Apple(R) Mac(R) możesz użyć aplikacji Sony Bridge
for Mac, aby przesłać pliki wideo z programu iTunes na urządzenie. Aby dowiedzieć się
więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę www.sonymobile.com/
global-en/tools/bridge-for-mac/.

119
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zarządzanie zawartością wideo
1
2
3
4
5
6

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie
Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Wideo.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego
aplikacji Wideo, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,
dla którego chcesz pobrać informacje.
Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję
Wyszukaj informacje.
W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a
następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista
wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję Gotowe.
Rozpocznie się pobieranie informacji.
Aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o dodanych filmach przy każdym otwarciu
aplikacji Wideo, w obszarze Ustawienia kliknij przycisk Pobierz szczegóły wideo.
Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów
kluczowych.

1
2
3

1
2
3
4

Jak wyczyścić informacje o nagraniu wideo
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Wideo.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego
aplikacji Wideo, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,
który chcesz edytować.
Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję
Wyczyść informacje.
Jak usunąć nagranie wideo
Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wideo.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego
aplikacji Wideo, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,
który chcesz usunąć.
Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję Usuń na
wyświetlonej liście.
Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.

Edytor filmów
Aplikacja Edytor filmów na urządzeniu Xperia(TM) automatycznie tworzy krótkie filmy wideo
(o długości około 30 s) z istniejących zdjęć i nagrań wideo. Aplikacja ta automatycznie
określa oś czasu na potrzeby utworzenia filmu. Może na przykład wybrać zdjęcia i
nagrania wideo z sobotniego popołudnia lub losowego okresu siedmiu dni i utworzyć z
nich film. Po przygotowaniu filmu z wyróżnionymi elementami jest wyświetlane
powiadomienie. Następnie można edytować taki film. Na przykład można zmienić tytuł,
usunąć sceny, zmienić muzykę albo dodać więcej zdjęć i nagrań wideo.
1
2

Jak otworzyć aplikację Edytor filmów
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
Znajdź i stuknij pozycję Movie Creator.

.

Jeśli na urządzeniu nie ma żadnych zdjęć ani nagrań wideo, po otwarciu aplikacji Edytor
filmów nie są dostępne żadne funkcje.

120
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

1
2
3

Jak wyłączyć powiadomienia aplikacji Edytor filmów
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Movie Creator.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia i wyłącz opcję
Powiadomienia.
Jak wyłączyć aplikację Edytor filmów
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Aplikacje & gt; Wszystkie.
Znajdź i stuknij pozycję Movie Creator & gt; Wyłącz.

Usługa PS Video
W usłudze PS Video można kupować oraz wypożyczać filmy i programy, a następnie
oglądać je nie tylko na urządzeniu z systemem Android(TM), ale również na komputerze PC
i konsoli PlayStation(R) Portable (PSP(R)), PlayStation(R) 3, PlayStation(R) 4 lub PlayStation(R)
Vita. Dostępne są filmy z wielu kategorii: najnowszych produkcji hollywoodzkich, filmów
akcji, komedii, filmów klasycznych i innych.
Aby móc kupować i wypożyczać filmy przy użyciu usługi PS Video, musisz utworzyć
konto usługi Sony Entertainment Network. Możesz też korzystać z konta w sieci
PlayStation(R), o ile je masz.
Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, musisz zalogować się jako właściciel -- czyli
główny użytkownik -- aby korzystać z usługi PS Video.
Usługa Sony Entertainment Network z usługą PS Video nie jest dostępna na niektórych
rynkach. Obowiązują dodatkowe warunki używania.

1
2

Jak zacząć korzystać z usługi PS Video
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć korzystać z usługi PS Video.

121
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączność
Przekazywanie obrazu z urządzenia do telewizora za pomocą
kabla
Korzystając z kabla MHL, można podłączyć urządzenie do zgodnego telewizora i
przekazywać do niego zawartość ekranu urządzenia.
Kable MHL i HDMI(TM) oraz adaptery są sprzedawane osobno.
Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie typy kabli MHL i HDMI(TM) oraz rodzaje adapterów
będą obsługiwane przez urządzenie.

1
2

Jak przeglądać zawartość urządzenia na telewizorze z wejściem MHL
Gdy połączenie
Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą kabla MHL.
zostanie ustanowione, na pasku stanu urządzenia pojawi się ikona .
Na telewizorze będzie wyświetlana zawartość ekranu urządzenia.
Jeśli urządzenie nie wykryje ekranu podłączonego kablem MHL, ponownie podłącz kabel MHL
i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność przez USB & gt; Wykryj urządzenie
USB.

1
2
3
1
2
3

Jak wyświetlić zawartość z urządzenia na telewizorze obsługującym sygnał HDMI(TM)
Podłącz urządzenie do adaptera MHL, a adapter do zasilanego portu USB.
Gdy połączenie
Podłącz adapter do telewizora przy użyciu kabla HDMI(TM).
zostanie ustanowione, na pasku stanu urządzenia pojawi się ikona .
Na telewizorze będzie wyświetlana zawartość ekranu urządzenia.
Jak wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z pilota telewizora
Gdy urządzenie jest podłączone do telewizora, przeciągnij pasek stanu w dół w
celu otwarcia panelu powiadomień.
Stuknij pozycję Podłączono przez łącze MHL. Na ekranie telewizora zostaną
wyświetlone ustawienia MHL.
Wybierz pozycję Korzystanie z pilota.
Wybierając pozycję Rozmiar wyjścia wideo, można dopasować rozmiar obrazu wyjściowego
do ekranu telewizora. Jeśli jest już włączona funkcja automatycznego skalowania w
telewizorze, to ustawienie nie jest wyświetlane w ustawieniach MHL.
Aby otworzyć panel powiadomień, możesz również nacisnąć żółty przycisk na pilocie
telewizora.

o

Jak odłączyć urządzenie od telewizora
Odłącz przewód MHL lub adapter MHL od urządzenia.

Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor
Funkcja lustrzanej kopii ekranu pozwala na przekazywanie obrazu z ekranu urządzenia
na odbiornik TV lub na inny duży wyświetlacz bez konieczności podłączania kabli.
Technologia Wi-Fi Direct(TM) tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma
urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na
kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z urządzenia przez
głośniki telewizora.
Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii
ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast(TM). Jeśli telewizor nie obsługuje
wyświetlania lustrzanej kopii ekranu, można dokupić do niego specjalny bezprzewodowy
adapter.
Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeśli
powstają zakłócenia z innych sieci Wi-Fi(R).

122
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak uzyskać lustrzaną kopię ekranu urządzenia na ekranie telewizora
Telewizor: Wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora, aby włączyć
funkcję lustrzanej kopii ekranu.
Twoje urządzenie: Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Kopia lustrzana
ekranu.
Stuknij opcję Rozpocznij.
Stuknij pozycję OK i wybierz odpowiednie urządzenie.
Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi
urządzenia.
Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii
ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast(TM).

1
2
3

Jak wyłączyć funkcję lustrzanej kopii ekranu łączącą urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Kopia lustrzana
ekranu.
Stuknij pozycję Rozłącz, a następnie stuknij pozycję OK.

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified(TM)
Zawartość multimedialną zapisaną na urządzeniu można odtwarzać na innych
urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Te urządzenia muszą znajdować się w
tej samej sieci bezprzewodowej. Mogą to być telewizory lub głośniki firmy Sony albo
urządzenia z certyfikatem DLNA Certified(TM) przyznawanym przez organizację Digital
Living Network Alliance. Można też odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych
urządzeń DLNA Certified(TM).
Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości multimedialnej między urządzeniami
można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na
komputerze domowym lub wyświetlać na wielkoekranowym telewizorze zdjęcia zrobione
aparatem urządzenia.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified(TM)
Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified(TM), to
drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na
urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości
i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony
do tej samej sieci Wi-Fi(R), co urządzenie.
1
2
3
4
5

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory
Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do
tej samej sieci Wi-Fi(R), co urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji muzycznej w prawo, a
następnie stuknij pozycję Sieć domowa.
Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz
odtworzyć. Po zaznaczeniu utwory zostaną automatycznie odtworzone.

123
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane nagrania wideo
Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą
samą siecią Wi-Fi(R) co używane urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Wideo.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Wideo w prawo, a następnie
stuknij pozycję Sieć domowa.
Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz nagrania wideo, które chcesz
odtworzyć.
Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia
Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą
samą siecią Wi-Fi(R) co używane urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Album.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo i stuknij
pozycję Urządzenia.
Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA
Certified(TM)
Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach
DLNA Certified(TM), najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim
urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami
klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet.
Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom
klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać
zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone
jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są
wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.
1
2
3
4
5

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified(TM)
Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi(R).
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Serwer multimediów.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Udostępnij multimedia.
Użyj komputera lub innego urządzenia klienckiego DLNA(TM) w tej samej sieci WiFi(R), aby połączyć się z urządzeniem.
Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i
ustaw prawa dostępu dla każdego urządzenia klienckiego, które próbuje połączyć
się z Twoim urządzeniem.
Czynności konieczne do uzyskania dostępu do plików multimedialnych na urządzeniu z
klientem DLNA(TM) zależą od rodzaju urządzenia klienckiego. Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji obsługi podłączonego urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest w stanie połączyć się z
klientem za pośrednictwem sieci, sprawdź, czy sieć Wi-Fi(R) jest funkcjonalna.
Dostęp do menu Serwer multimediów w aplikacji muzycznej można także uzyskać,
przeciągając lewą krawędź ekranu głównego muzyki w prawo, a następnie stukając pozycje
Ustawienia & gt; Serwer multimediów.

1
2
3

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Serwer
multimediów.
Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji Udostępnij multimedia.

124
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Serwer multimediów.
Wybierz urządzenie z listy Urządzenia oczekujące.
Wybierz poziom prawa dostępu.

4

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Serwer multimediów.
Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane, a następnie wybierz
pozycję Zmień nazwę.
Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

1
2
3
4

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Serwer multimediów.
Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane.
Stuknij pozycję Zmień poziom dostępu i wybierz odpowiednią opcję.

1
2
3

1
2
3

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA
Certified(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Serwer
multimediów.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Pomoc.

Wyświetlanie plików na innym urządzeniu przy użyciu funkcji Throw
Technologia DLNA(TM) umożliwia przesyłanie przy użyciu funkcji Throw zawartości
multimedialnej z urządzenia na inne urządzenie podłączone do tej samej sieci Wi-Fi(R).
Urządzenie odbiorcze musi być w stanie działać jako urządzenie Digital Media Renderer
(DMR) i odtwarzać zawartość odbieraną z Twojego urządzenia. Przykłady urządzeń DMR
to telewizor obsługujący standard DLNA(TM) oraz komputer PC z systemem Windows(R) 7
lub nowszym.
Kroki, które należy wykonać w celu odtworzenia udostępnionych multimediów, mogą się
różnić w zależności od urządzenia klienckiego. Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi urządzenia DMR.
Zawartości objętej zabezpieczeniem Digital Rights Management (DRM) nie można odtworzyć
na urządzeniu Digital Media Renderer za pomocą technologii DLNA(TM).

1
2
3
4
5
6

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo na urządzeniu klienckim przy użyciu funkcji
Throw
Upewnij się, że urządzenie klienckie DMR lub DLNA(TM) zostało skonfigurowane
poprawnie i jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi(R) co Twoje urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Album.
Wyszukaj i otwórz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz wyświetlić.
Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie stuknij pozycję
i
wybierz urządzenie, któremu chcesz udostępnić zawartość.
Aby wyłączyć udostępnianie zdjęcia lub nagrania wideo urządzeniu klienckiemu,
stuknij pozycję i wybierz pozycję Rozłącz.
Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Wideo na urządzeniu, stukając nagranie
wideo, a następnie stukając pozycję
.

125
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak odtwarzać utwory muzyczne na urządzeniu klienckim z użyciem funkcji Throw
Sprawdź, czy urządzenie klienckie DMR lub DLNA(TM) zostało skonfigurowane
poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi(R), co Twoje urządzenie.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić,
a następnie stuknij utwór.
Stuknij pozycję
i wybierz urządzenie klienckie, dla którego chcesz udostępnić
zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
Aby rozłączyć z urządzeniem klienckim, stuknij pozycję .

Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB
Możesz skorzystać z adaptera USB Host, aby połączyć swoje urządzenie z akcesoriami
USB, takimi jak urządzenie pamięci masowej USB lub mysz USB. Jeśli urządzenie USB
zawiera złącze micro USB, korzystanie z adaptera USB Host nie jest konieczne.
To urządzenie jest wyposażone w gniazdo USB bez zatyczki. Jeśli urządzenie zostanie
narażone na kontakt z wodą, to przed włożeniem przewodu USB upewnij się, że port USB jest
suchy.
Adaptery USB Host sprzedawane są osobno. Firma Sony nie może zagwarantować, że
wszystkie akcesoria USB będą obsługiwane przez Twoje urządzenie.

1
2
3

Jak podłączyć akcesoria USB za pomocą adaptera USB Host
Podłącz adapter USB Host do urządzenia, a następnie podłącz do akcesorium
USB.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność przez USB
& gt; Wykryj urządzenie USB.
W celu skonfigurowania kontrolerów do gier oraz akcesoriów USB audio i USB Ethernet mogą
być wymagane dodatkowe czynności lub elementy oprogramowania. Firma Sony nie może
zagwarantować, że wszystkie akcesoria USB będą obsługiwane przez Twoje urządzenie.

1
2
3
4

Jak uzyskiwać dostęp do zawartości w pamięci USB, używając adaptera USB Host
Podłącz adapter USB Host do swojego urządzenia, a następnie podłącz do tego
adaptera pamięć USB.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność
przez USB & gt; Wykryj urządzenie USB.
Aby uzyskać dostęp do plików i folderów w pamięci USB, użyj aplikacji menedżera
plików, na przykład aplikacji File Commander.
Możesz też na urządzeniu uruchomić odpowiednią aplikację do obsługi multimediów, aby
bezpośrednio otworzyć zawartość. Przykładowo możesz uruchomić aplikację Album, aby
obejrzeć zdjęcia zapisane w pamięci USB.

1
2
3
1
2
3

Jak odłączyć pamięć USB
Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie
stuknij pozycję Podłączono pamięć USB.
Stuknij pozycję OK.
Odłącz adapter USB Host od urządzenia.
Jak podłączyć akcesoria USB za pomocą złącza micro USB
Podłącz złącze micro USB akcesorium USB do urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Łączność przez USB
& gt; Wykryj urządzenie USB.
Firma Sony nie może zagwarantować, że wszystkie akcesoria USB ze złączem micro USB
będą obsługiwane przez Twoje urządzenie.

126
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączenie urządzenia z kontrolerem bezprzewodowym
DUALSHOCK(TM)
W grach przechowywanych na urządzeniu można używać kontrolera bezprzewodowego
DUALSHOCK(TM). Można też przekazywać zawartość ekranu urządzenia na telewizor lub
inny wyświetlacz. Więcej informacji o lustrzanej kopii ekranu można uzyskać w
odpowiedniej sekcji instrukcji obsługi.
1
2
3

Jak połączyć kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK(TM)4 z urządzeniem
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Seria
DUALSHOCK(TM).
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć łączenie.

NFC
Z komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby
przesyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron
internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą funkcji NFC można
także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi
aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.
NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a
więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby można było
korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny.
Funkcja komunikacji NFC może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach. Niektóre
aplikacje na kompatybilnych urządzeniach mogą korzystać z funkcji NFC nawet jeśli
urządzenie nie mają zasilania. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

1
2
3
1
2
3
4
5
6

Jak włączyć funkcję NFC
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej.
Stuknij przełącznik obok pozycji Komunikacja NFC.
Jak udostępnić kontakt dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC
Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są
aktywne.
Aby wyświetlić kontakty, przejdź do ekranu Ekran główny, stuknij ikonę , a
następnie stuknij ikonę .
Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura kontaktu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone
na ekranie urządzenia odbiorczego i zapisane w nim.

127
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

Jak udostępnić plik muzyczny dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC
Upewnij się, że na używanym urządzeniu i na urządzeniu odbierającym jest
włączona funkcja NFC oraz że ekrany obu urządzeń są aktywne.
Aby otworzyć aplikację Muzyka, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij
pozycję .
Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć pozycję , aby
wstrzymać odtwarzanie utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór
jest odtwarzany, czy wstrzymany.
Przytrzymaj oba urządzenia obok siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania
funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą
połączenie, pojawi się miniatura utworu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na
urządzeniu odbierającym. Plik zostanie także zapisany na urządzeniu
odbierającym.
Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo dla innego urządzenia za pomocą funkcji
NFC
Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są
aktywne.
Aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w urządzeniu, przejdź do ekranu Ekran
główny, stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Album.
Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze
sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na
ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu
odbiorczym.
Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC
Upewnij się, że na obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i oba ekrany są
aktywne.
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij pozycję .
Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu
obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Po nawiązaniu połączenia
przez urządzenia zostanie wyświetlona miniatura.
Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie
urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC
Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi,
które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w
sklepie. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje, na przykład adresy
internetowe.
1
2

Jak skanować tag NFC
Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC
urządzenia. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego treść. Stuknij treść tagu, aby
ją otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC
Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC
wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas
128
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi
zgodnego urządzenia.
Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi(R) lub Bluetooth(R) na obu tych
urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth(R)
Funkcja Bluetooth(R) służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z
technologią Bluetooth(R) oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Połączenie Bluetooth(R)
działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie
ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczna
ręczna konfiguracja współdziałania urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth(R).
Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth(R) może się różnić.
Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, każdy z nich może zmieniać ustawienia
Bluetooth(R), przy czym zmiany te będą dotyczyć wszystkich użytkowników.

1
2
3

Jak włączyć funkcję Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Bluetooth.
Stuknij przełącznik Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth(R). Urządzenie stanie
się widoczne dla urządzeń w pobliżu i zostanie wyświetlona lista dostępnych
urządzeń Bluetooth(R).

Nadawanie nazwy urządzeniu
Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym
urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth(R) i opcja widoczności.
Jak przypisać nazwę do urządzenia
1
2
3
4
5
6

Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Bluetooth.
Stuknij pozycję & gt; Zmień nazwę tego urządzenia.
Wprowadź nazwę urządzenia.
Stuknij pozycję Zmień nazwę.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth(R)
Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć
urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth(R) lub zestawem samochodowym
Bluetooth(R) i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.
Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth(R), zapamięta
utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a
urządzeniem Bluetooth(R) może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie
automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie
zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth(R), aby znaleźć kod
dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym
wcześniej urządzeniem Bluetooth(R) nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.
Niektóre urządzenia Bluetooth(R), na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth(R),
wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.
Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth(R), ale należy nawiązywać
połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth(R) jednocześnie.

129
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6

1
2
3

1
2
3
4

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth(R)
Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma
włączoną funkcję Bluetooth(R) oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth(R).
Na ekranie Ekran główny na swoim urządzeniu stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Bluetooth .
Przeciągnij suwak Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth(R). Zostanie
wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth(R).
Stuknij urządzenie Bluetooth(R), które chcesz powiązać z urządzeniem.
Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu
na obu urządzeniach.
Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth(R), z którym chcesz się połączyć.
Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Bluetooth.
W sekcji Powiązane urządzenia stuknij pozycję obok nazwy urządzenia, dla
którego chcesz usunąć powiązanie.
Stuknij pozycję Zapomnij.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth(R)
Za pomocą technologii Bluetooth(R) można udostępniać elementy innym urządzeniom
zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth(R), takim jak telefony i komputery.
Można wysłać i odbierać następujące rodzaje elementów:
o
o
o

Zdjęcia i nagrania wideo
Muzykę i inne pliki dźwiękowe
Strony internetowe
Jak wysłać dane za pomocą funkcji Bluetooth(R)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Urządzenie odbierające: Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona i że
urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth(R).
Urządzenie wysyłające: Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz
wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na
przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub
naciśnięcie . Mogą istnieć też inne metody wysyłania elementu.
Wybierz Bluetooth.
Włącz funkcję Bluetooth(R), jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
Urządzenie odbierające: Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
Urządzenie wysyłające: Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do
urządzenia odbierającego.
Urządzenie odbierające: Zaakceptuj element przychodzący.

130
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth(R)
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

Upewnij się, że funkcja Bluetooth(R) jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla
innych urządzeń Bluetooth(R).
Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu
urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij
pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
Stuknij pozycję Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie
powiadomienie.
Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth(R)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Bluetooth.
Naciśnij przycisk i wybierz pozycję Pokaż odebrane pliki.

Konfiguracja One-touch
Funkcja konfiguracji One-touch pozwala automatycznie uruchamiać konfigurowanie
szeregu funkcji, które współpracują bezprzewodowo na dwóch różnych urządzeniach
Xperia(TM). Za pomocą konfiguracji One-touch można na przykład uruchomić
konfigurowanie podstawowych ustawień funkcji Kopia lustrzana ekranu i funkcji Xperia
Link(TM). Po zakończeniu konfiguracji do uruchomienia tak skonfigurowanych funkcji
wystarczy jedno dotknięcie.
Funkcję konfiguracji One-touch aktywuje się za pomocą komunikacji NFC. Szczegółowe
informacje o konfiguracji kopii lustrzanej ekranu, serwera multimediów i komunikacji NFC
oraz Bluetooth(R) urządzenia można uzyskać w odpowiednich sekcjach instrukcji obsługi.
1
2
3
4
5

Jak uruchomić konfigurację One-touch w urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; Ustaw.
jednym dotknięciem. Funkcja NFC zostanie automatycznie włączona.
Upewnij się, że funkcja NFC drugiego urządzenia Xperia(TM) jest włączona.
Ekrany obu urządzeń powinny być odblokowane i aktywne.
Umieść urządzenia obok siebie, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu
urządzeń przenikały się. Funkcja konfiguracji One-touch uruchomi się
automatycznie.
Oba urządzenia muszą obsługiwać funkcję konfiguracji One-touch.

131
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Inteligentne aplikacje i funkcje, które
oszczędzają czas
Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji
Smart Connect(TM)
Używaj aplikacji Smart Connect(TM), aby zdefiniować zachowanie urządzenia po
podłączeniu lub odłączeniu akcesorium. Za jej pomocą można na przykład
skonfigurować urządzenie w taki sposób, aby zawsze po podłączeniu zestawu
słuchawkowego włączało się radio FM.
Można również skonfigurować aplikację Smart Connect(TM) do odczytywania na głos
przychodzących wiadomości SMS. Można jej też użyć do określenia konkretnych
czynności lub grup czynności, które zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych
porach dnia. Można na przykład nakazać urządzeniu wykonanie następujących zadań,
jeśli między godziną 7 a 9 rano zostanie do niego podłączony zestaw słuchawkowy:
o
o
o

Uruchomienie aplikacji radia FM.
Otwarcie aplikacji ulubionego serwisu społecznościowego, np. aplikacji Facebook.
Ustawienie dzwonka na wibracje.
Aplikacja Smart Connect(TM) umożliwia też zarządzanie akcesoriami, takimi jak tagi
Xperia(TM) SmartTags lub zegarki z serii Sony SmartWatch. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi konkretnego akcesorium.
Jeśli urządzenia używa kilku użytkowników, to aby korzystać z aplikacji Smart Connect(TM),
musisz zalogować się jako właściciel, czyli główny użytkownik.

1

Wyświetlanie dostępnych akcesoriów

2

Dodawanie akcesorium lub zdarzenia

3

Wyświetlenie opcji menu

4

Wyświetlanie wszystkich zdarzeń

5

Aktywowanie zdarzenia

6

Wyświetlanie szczegółowych informacji o zdarzeniu

132
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jak utworzyć zdarzenie aplikacji Smart Connect(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Tools & gt; .
Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect(TM) po raz pierwszy, stuknij pozycję OK,
aby zamknąć ekran wprowadzenia.
Na karcie Zdarz. stuknij pozycję .
Jeśli tworzysz zdarzenie po raz pierwszy, jeszcze raz stuknij pozycję OK, aby
zamknąć ekran wprowadzenia.
Dodaj warunki, w których zdarzenie ma się uaktywniać. Warunkiem może być na
przykład podłączenie akcesorium, jakiś przedział czasowy lub jedno i drugie naraz.
Stuknij pozycję , aby kontynuować.
Wybierz, co ma się dziać, gdy podłączysz akcesorium, i ustaw inne opcje
odpowiednio do potrzeb.
Stuknij pozycję , aby kontynuować.
Podaj nazwę zdarzenia, a następnie stuknij pozycję Koniec.
Aby dodać akcesorium Bluetooth(R), należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

1
2
3
4

Jak edytować zdarzenie aplikacji Smart Connect(TM)
Uruchom aplikację Smart Connect(TM).
Na karcie Zdarz. stuknij zdarzenie.
Jeśli zdarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo, aby je włączyć.
Stuknij pozycję Edytuj zdarzenie, a następnie dostosuj ustawienia do własnych
potrzeb.

1
2

Jak usunąć zdarzenie
Uruchom aplikację Smart Connect(TM).
Na karcie Zdarz. dotknij nazwy zdarzenia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj ją, a
następnie stuknij pozycję Usuń zdarzenie.
Stuknij pozycję Usuń, aby potwierdzić.

3

Możesz także otworzyć zdarzenie, które chcesz usunąć, i stuknąć kolejno pozycje & gt; Usuń
zdarzenie & gt; Usuń.

1
2
3

Jak skonfigurować aplikację Smart Connect(TM) do odczytywania na głos
przychodzących wiadomości SMS
Uruchom aplikację Smart Connect(TM).
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Zaznacz pole wyboru Przetwarzanie tekstu na mowę, a następnie potwierdź
aktywację w razie potrzeby.
Jeśli ta funkcja jest włączona, wszystkie wiadomości przychodzące są odczytywane na głos.
W celu ochrony prywatności może być konieczne wyłączenie tej funkcji, na przykład podczas
używania urządzenia w miejscu publicznym lub w pracy.

Zarządzanie akcesoriami
Aplikacja Smart Connect(TM) pozwala na zarządzanie rozmaitymi inteligentnymi
akcesoriami, które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi Xperia(TM) SmartTags,
zegarki z serii SmartWatch czy bezprzewodowe zestawy słuchawkowe firmy Sony.
Aplikacja Smart Connect(TM) pobiera wszelkie potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje
innych firm, jeśli są dostępne. Akcesoria, które były wcześniej podłączone, są
wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać informacje o funkcjach
każdego z nich.

133
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4

1
2
3
4

Jak powiązać i połączyć akcesorium
Uruchom aplikację Smart Connect(TM). Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect(TM)
po raz pierwszy, stuknij pozycję OK, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
Stuknij pozycję Akcesoria, a następnie stuknij pozycję .
Włącz funkcję Bluetooth(R), jeśli nie jest jeszcze włączona, a następnie stuknij
nazwę urządzenia, z którym chcesz wykonać powiązanie i nawiązać połączenie.
Jeśli jest to wymagane, wprowadź lub potwierdź kod dostępu na urządzeniu i
akcesorium.
Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium
Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.
Uruchom aplikację Smart Connect(TM).
Stuknij pozycję Akcesoria, a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.
Dostosuj odpowiednie ustawienia.

Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT
+(TM)
Urządzenie może współpracować z produktami do monitorowania kondycji i uprawiania
fitnessu, które też obsługują technologię ANT+(TM). Jeśli na przykład biega się z
pulsometrem i krokomierzem (do mierzenia tempa i odległości) zgodnymi z funkcją ANT
+(TM), wszystkie dane na temat biegów można zapisywać na urządzeniu. Następnie
można poddawać dane analizie, aby zobaczyć, co można poprawić.
Z usługi Google Play(TM) można pobrać wiele aplikacji współpracujących z urządzeniami
do monitorowania kondycji i uprawiania fitnessu lub sportu, które są zgodne z funkcją
ANT+(TM). Więcej informacji o produktach zgodnych z funkcją ANT+(TM) zawiera strona
www.thisisant.com/directory.

Korzystanie z urządzenia jako portfela
Możesz używać swojego urządzenia jako portfela do płacenia za towary bez sięgania po
prawdziwy portfel. Wszystkie zainstalowane usługi płatności zostają zestawione, dzięki
czemu można je przeglądać i nimi zarządzać. Należy pamiętać, że przy realizacji
płatności należy włączyć funkcję NFC zanim urządzenie dotknie czytnika kart. Aby
uzyskać więcej informacji o funkcji NFC, patrz NFC na stronie 127 .
Płatności inicjowane za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu karty SIM
obsługującej funkcję NFC do gniazda karty SIM 1 (dolnego gniazda karty SIM). Ponadto usługi
płatności mobilnych mogą wciąż nie być dostępne w niektórych regionach.

1
2
3

Jak zarządzać usługami płatności
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Stuknij i zapłać. Pojawi się lista usług
płatności.
Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami, przykładow zmieniając
domyślną usługę płatności.

134
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podróżowanie i mapy
Korzystanie z usług lokalizacji
Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy aparatowi używanie
informacji z sieci komórkowej i Wi-Fi(R) oraz systemu Global Positioning System (GPS) do
określania Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeśli satelity GPS nie będą Cię ,,widzieć",
urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z funkcji Wi-Fi(R). A jeśli będziesz
poza zasięgiem sieci Wi-Fi(R), urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z
sieci komórkowej.
Aby za pomocą urządzenia określać miejsce pobytu, trzeba włączyć usługi lokalizacji.
Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję
danych.

1
2
3

Jak włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Lokalizacja, a następnie stuknij przełącznik,
aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.
Jeśli w kroku 2 zostaną włączone usługi lokalizacji, należy stuknąć pozycję
Zgadzam się, aby potwierdzić zmianę.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS
Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu funkcji GPS w urządzeniu może zająć od 5
do 10 minut. Aby przyśpieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić
niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny
GPS (obszar zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i
przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki
lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

Mapy Google(TM) i nawigacja
Aplikacja Mapy Google(TM) pozwala sprawdzać aktualną lokalizację, oglądać ruch uliczny
w czasie rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji
docelowej.
Aplikacja Mapy Google(TM) używana w trybie online wymaga połączenia internetowego.
Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za
transmisję danych. Szczegółowe informacje o sposobie używania tej aplikacji można
uzyskać, przechodząc na stronę http://support.google.com i klikając łącze Mapy Google
na komórki.
Aplikacja Mapy Google(TM) jest dostępna na wybranych rynkach w wybranych krajach i
regionach.

1
2

Jak korzystać z Map Google(TM)
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Google & gt; Mapy.

135
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Korzystanie z transmisji danych podczas podróży
Gdy podczas podróży utraci się dostęp do macierzystej sieci komórkowej, może być
konieczne uzyskanie dostępu do Internetu za pośrednictwem komórkowej transmisji
danych. Trzeba wtedy włączyć roaming danych na urządzeniu. Włączenie roamingu
danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie
odpowiednich opłat za transmisję danych.
Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako
właściciel -- czyli główny użytkownik -- w celu włączenia lub wyłączenia roamingu danych.

1
2
3
4

Jak włączyć dane w roamingu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej & gt; Sieci komórkowe.
Wybierz kartę SIM.
Przeciągnij w prawo suwak Dane w roamingu.
Nie można włączyć roamingu danych, jeśli komórkowa transmisja danych jest wyłączona.

Używanie urządzenia z systemem informacyjno-rozrywkowym w
samochodzie
Po połączeniu urządzenia z samochodowym systemem informacyjno-rozrywkowym
mającym certyfikat MirrorLink(TM) za pomocą kabla USB można na przykład odtwarzać
muzykę z urządzenia podczas jazdy lub korzystać z aplikacji do nawigacji. Po nawiązaniu
połączenia można nawigować między aplikacjami przy użyciu elementów sterujących
systemu w samochodzie.
Niektóre aplikacje mogą nie być dostępne podczas połączenia MirrorLink(TM). Dane chronione,
takie jak filmy wideo objęte zabezpieczeniem DRM (Digital Rights Management), również nie są
dostępne za pośrednictwem aplikacji MirrorLink(TM).

o

Jak połączyć urządzenie z samochodowym systemem informacyjno-rozrywkowym
Podłącz urządzenie do systemu informacyjno-rozrywkowego w samochodzie przy
użyciu kabla USB. Zawartość ekranu urządzenia powinna się pojawić na
wyświetlaczu systemu informacyjno-rozrywkowego.
Jeśli urządzenie nie połączy się automatycznie z systemem informacyjno-rozrywkowym, trzeba
będzie ręcznie uruchomić aplikację MirrorLink(TM).

1
2
3
4
5

Jak ręcznie uruchomić aplikację MirrorLink(TM)
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone za pomocą kabla USB do
samochodowego systemu infotainment.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Łączność Xperia(TM) & gt; MirrorLink(TM).
Stuknij pozycję Uruchom MirrorLink(TM), a następnie stuknij pozycję OK.
Jeżeli w dalszym ciągu nie można nawiązać połączenia, stuknij pozycję Adres
sieciowy, aby przejść do innego adresu sieciowego jeżeli ten sam adres sieciowy
jest wykorzystywany przez inne usługi, takie jak Bluetooth(R) i Wi-Fi(R), a następnie
spróbuj ponownie.

136
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tryb samolotowy
W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu,
wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można
jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one
zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli
zostały włączone.
Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

1
2
3

Jak włączyć tryb samolotowy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Więcej.
Przeciągnij w prawo suwak Tryb samolotowy.

137
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kalendarz i budzik
Kalendarz
Aplikacja Kalendarz służy do zarządzania własnym harmonogramem. Po zalogowaniu się
na konto lub konta online z kalendarzami (takie jak konto Google(TM) lub konto Xperia(TM) z
usługą Facebook) i przeprowadzeniu synchronizacji z nimi zdarzenia kalendarza z takich
kont pojawią się także w aplikacji Kalendarz. Można wybrać kalendarze do zintegrowania
w połączonym widoku aplikacji Kalendarz.
Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje dźwięk powiadomienia, aby o nim
przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .
Dodatkowo za pomocą aplikacji PC Companion można zsynchronizować z urządzeniem
kalendarz w aplikacji Outlook. Po wykonaniu tej czynności wszystkie terminy z kalendarza w
aplikacji Outlook będą widoczne w widoku kalendarza na urządzeniu.

1
2

2

Plan wybranego dnia

6

1

Muśnięcie w lewo lub w prawo pozwala na szybsze przeglądanie

5

4
5

Dostęp do ustawień i innych opcji

4

2
3

Powrót do bieżącej daty

3

1

Wybieranie typu widoku i kalendarzy, które mają być wyświetlane

Dodawanie zdarzenia kalendarza

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję .
Jeśli kalendarz został zsynchronizowany z co najmniej jednym kontem, wybierz
konto, do którego chcesz dodać zdarzenie. Jeśli chcesz dodać zdarzenie tylko na
urządzeniu, stuknij pozycję Kalendarz urządzenia.
Wprowadź lub wybierz żądane informacje i dodaj uczestników do zdarzenia.
Aby zapisać zdarzenie i rozesłać zaproszenia, stuknij pozycję Zapisz.
Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

138
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2

o

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4

Jak wyświetlić wiele kalendarzy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby wybrać
kalendarze, które chcesz wyświetlić.
Jak zmieniać powiększenie widoku kalendarza
Przy wybranym widoku Tydzień lub Dzień możesz zmieniać powiększenie
widoku, zsuwając lub rozsuwając palce na ekranie.
Jak wyświetlić święta państwowe w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Święta państwowe.
Wybierz opcję lub kombinację opcji, a następnie stuknij pozycję OK.
Jak wyświetlić urodziny w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia & gt; Urodziny.
Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Urodziny.
Jak wyświetlić prognozy pogody w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Prognoza pogody, a następnie przeciągnij w prawo suwak
Prognoza pogody.
Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, stuknij pozycję Miejsce zamieszkania, a
następnie odszukaj miasto, które chcesz dodać.
Informacje na temat włączania usług lokalizacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z usług
lokalizacji na stronie 135 .

1
2
3
4

Jak zmienić ustawienia prognozy pogody w aplikacji Kalendarz
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję
Kalendarz.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
Stuknij pozycję Prognoza pogody.
Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.

Budzik i zegar
Możliwe jest ustawienie alarmu lub kilku alarmów i używanie dowolnego dźwięku
zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmu. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm
nie włączy się.
Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych
ustawieniach godziny na telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

139
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1

Dostęp do strony głównej alarmu

2

Wyświetlanie zegara światowego i zmienianie ustawień

3

Dostęp do funkcji stopera

4

Dostęp do funkcji minutnika

5

Wyświetlanie opcji

6

Otwieranie ustawień daty i godziny dla zegara

7

Włączanie i wyłączanie alarmu

8

Dodawanie nowego alarmu

1
2
3
4
5
6
7

Jak ustawić nowy alarm
Na ekranie głównym stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Budzik i zegar.
Stuknij pozycję .
Stuknij pozycję Godzina i wybierz odpowiednią wartość.
Stuknij pozycję OK.
W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
Stuknij pozycję Zapisz.

o

Jak odłożyć uruchomiony alarm
Stuknij pozycję Odłóż.

o

Jak wyłączyć uruchomiony alarm
Przeciągnij ikonę w prawo.
Aby wyłączyć odłożony alarm, możesz przeciągnąć w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu
powiadomień i stuknąć pozycję .

1
2
3

Jak edytować istniejący alarm
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Wprowadź żądane zmiany.
Stuknij pozycję Zapisz.

o

Jak włączyć lub wyłączyć alarm
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do
pozycji ,,włączony" lub ,,wyłączony".

1

Jak usunąć alarm
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który
chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń alarm, a następnie stuknij pozycję Tak.

2

140
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak ustawić dźwięk alarmu
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Stuknij pozycję Dźwięk alarmu i wybierz opcję albo stuknij pozycję w celu
wybrania pliku muzycznego.
Stuknij pozycję Gotowe, a następnie stuknij pozycję Zapisz.
Więcej informacji o dostosowywaniu poziomu głośności alarmu zawiera sekcja Dźwięk,
dzwonki i głośność na stronie 44 .

3

Jak regulować poziom głośności alarmu
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Przeciągnij suwak głośności w obszarze Głośność alarmu na odpowiednią
pozycję.
Stuknij pozycję Zapisz.

1
2
3
4

Jak ustawić alarm cykliczny
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Stuknij pozycję Powtarzaj.
Zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie stuknij pozycję OK.
Stuknij pozycję Zapisz.

1
2
3

Jak włączyć wibracje dla alarmu
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
Zaznacz pole wyboru Wibracje.
Stuknij pozycję Zapisz.

1
2

1
2
3

Jak ustawić działanie przycisków bocznych
Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie wybierz alarm, który chcesz
edytować.
Stuknij pozycję Działanie kl. bocznych, a następnie wybierz działanie przycisków
bocznych podczas alarmu.
Stuknij pozycję Zapisz.

141
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ułatwienia dostępu
Gesty umożliwiające powiększanie
Można powiększać określone obszary ekranu dotykowego, stukając go trzykrotnie.
1
2
3
1
2

Jak włączyć lub wyłączyć gesty powiększania
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ułatwienia dostępu & gt; Gesty
powiększania.
Stuknij przełącznik.
Jak powiększyć obszar i przesunąć ekran
Upewnij się, że funkcja Gesty powiększania jest włączona.
Stuknij trzykrotnie obszar, a następnie przytrzymaj palec i przeciągnij nim po
ekranie.

Duży tekst
Domyślny rozmiar tekstu wyświetlanego na urządzeniu można zwiększyć, włączając
opcję Duży tekst.
1
2
3

Jak włączyć lub wyłączyć duży tekst
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ułatwienia dostępu.
Przeciągnij suwak Duży tekst.

Korekcja kolorów
Ustawienie korekcji kolorów umożliwia użytkownikom z daltonizmem lub mającym
trudności z odróżnianiem barw dostosowanie wyświetlania kolorów na ekranie.
1
2
3
4

Jak włączyć korekcję kolorów
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ułatwienia dostępu & gt; Korekcja
kolorów.
Stuknij przełącznik.
Stuknij pozycję Tryb korekcji, a następnie wybierz odpowiednią wartość głębi
kolorów.
Korekcja kolorów to funkcja eksperymentalna, która może wpływać na wydajność urządzenia.

Zgodność z aparatami słuchowymi
Opcja zgodności z aparatami słuchowymi zapewnia współdziałanie funkcji dźwiękowych
urządzenia ze standardowymi aparatami słuchowymi.
1
2
3

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję zgodności z aparatami słuchowymi
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Połączenie & gt; Ogólne.
Przeciągnij suwak obok Hearing aids.

Usługa TalkBack
TalkBack jest usługą czytnika ekranu, która pomaga użytkownikom niewidomym i
niedowidzącym. Usługa ta odczytuje zawartość ekranu oraz informuje o wykonywanych
czynnościach i zdarzeniach, które mają miejsce na urządzeniu z systemem Android.

142
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Usługa TalkBack umożliwia również opisywanie interfejsu użytkownika i odczytywanie
błędów oprogramowania, powiadomień i komunikatów.
1
2
3

Jak włączyć usługę TalkBack
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Ułatwienia dostępu & gt; TalkBack.
Stuknij przełącznik, a następnie stuknij przycisk OK.
Aby zmienić preferencje mowy, dotyku i odczytywania w usłudze TalkBack, stuknij pozycję
Ustawienia.
Po włączeniu funkcji TalkBack zostanie uruchomiony samouczek. Aby go zamknąć, stuknij
dwukrotnie przycisk Zakończ.

1
2
3

Jak wyłączyć usługę TalkBack
Na ekranie Ekran główny stuknij dwukrotnie pozycję .
Znajdź i stuknij dwukrotnie pozycję Ustawienia & gt; Ułatwienia dostępu & gt; TalkBack.
Stuknij dwukrotnie przełącznik, a następnie stuknij dwukrotnie przycisk OK.

Tryb TTY (dalekopisu)
Urządzenie jest wyposażone w funkcję dalekopisu (TTY), która umożliwia osobom
niesłyszącym lub słabo słyszącym albo osobom z zaburzeniami mowy lub trudnościami
w posługiwaniu się językiem komunikowanie się za pomocą urządzenia TTY lub usługi
przekazującej.
1
2
3

Jak włączyć tryb TTY
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno Ustawienia & gt; Połączenie & gt; Ogólne & gt; Tryb TTY.
Wybierz odpowiedni tryb TTY.

Wolna rozmowa
Funkcja wolnej rozmowy zwalnia szybkość mówienia drugiej osoby podczas rozmowy.
1
2
3

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję wolnej rozmowy
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Połączenie & gt; Ogólne.
Przeciągnij suwak wyświetlany obok pozycji Wolna rozmowa w odpowiednie
położenie.

143
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomoc techniczna i konserwacja
Pomoc techniczna dla urządzenia
Użyj aplikacji Pomoc na swoim urządzeniu, aby wyszukać Instrukcję obsługi, przeczytać
wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz znaleźć informacje na temat
aktualizacji oprogramowania i inne związane z produktem.
1
2

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc techniczna
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję , a następnie stuknij odpowiednią pozycję pomocy
technicznej.
Aby uzyskać najlepsze możliwe wsparcie, zalecamy korzystanie z aplikacji Pomoc techniczna
przy aktywnym połączeniu z Internetem.

Funkcja pomocy w menu i aplikacjach
Niektóre aplikacje i ustawienia w menu opcji mają dostępną funkcję pomocy, którą
zazwyczaj uruchamia w określonej aplikacji.

Pomóż nam udoskonalać nasze oprogramowanie
Możesz włączyć funkcję wysyłania informacji o użyciu ze swojego urządzenia - Sony
Mobile otrzyma anonimowy raport błędów i statystyki, które pomogą udoskonalić nasze
oprogramowanie. Gromadzone dane nie zawierają żadnych informacji osobistych.
1
2
3
4

Jak zezwolić na wysyłanie informacji o użyciu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Ustawienia
informacji o użyciu.
Zaznacz pole wyboru Wyślij inf. o użyciu, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
Stuknij pozycję Zgadzam się.

Narzędzia komputerowe
Dostępnych jest kilka narzędzi, które ułatwiają połączenie urządzenia z komputerem i
zarządzanie zawartością, taką jak kontakty, filmy, pliki muzyczne i zdjęcia.
To urządzenie jest wyposażone w port USB bez osłony. Jeśli urządzenie zostało wystawione
na działanie wody, upewnij się, że port USB jest całkowicie suchy, zanim podłączysz do niego
kabel USB.

Aplikacja PC Companion dla systemu Microsoft(R) Windows(R)
Aplikacja PC Companion udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają
wykonywanie następujących czynności:
o
o
o
o
o

Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i
starym urządzeniem.
Przenoszenie zawartości ze starego telefonu iPhone(TM), urządzenia BlackBerry(TM),
urządzenia z systemem Android(TM) lub urządzenia firmy Sony przy użyciu funkcji Xperia(TM)
Transfer.
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze.
Synchronizowanie kalendarzy między komputerem i urządzeniem.
Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i
jednym z następujących systemów operacyjnych:

o
o
o

Microsoft(R) Windows(R) 10
Microsoft(R) Windows(R) 8.1
Microsoft(R) Windows(R) 7
144
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o
o

Microsoft(R) Windows Vista(R)
Microsoft(R) Windows(R) XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym
Program PC Companion można pobrać ze strony http://support.sonymobile.com/globalen/tools/pc-companion.

Aplikacja Media Go(TM) dla systemu Microsoft(R) Windows(R)
Aplikacja Media Go(TM) dla komputerów z systemem Windows(R) umożliwia przenoszenie
zdjęć, nagrań wideo i muzyki między urządzeniem a komputerem. Aplikację Media Go(TM)
możesz zainstalować i obsługiwać w aplikacji PC Companion. Aby przeczytać więcej na
temat korzystania z aplikacji Media Go(TM), przejdź na stronę http://
mediago.sony.com/enu/features.
Do używania aplikacji Media Go(TM) wymagany jest jeden z następujących systemów
operacyjnych:
o
o
o
o

Microsoft(R) Windows(R) 10
Microsoft(R) Windows(R) 8 / 8.1
Microsoft(R) Windows(R) 7
Microsoft(R) Windows Vista(R)

Sony Bridge for Mac
Aplikacja Sony Bridge for Mac udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają
wykonywanie następujących czynności:
o
o
o
o
o

Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i
starym urządzeniem.
Przenoszenie zawartości ze starego telefonu iPhone(TM), urządzenia BlackBerry(TM),
urządzenia z systemem Android(TM) lub urządzenia firmy Sony przy użyciu funkcji Xperia(TM)
Transfer.
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
Przenoszenie plików multimedialnych między urządzeniem i komputerem Apple(R) Mac(R).
Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze Apple(R) Mac(R).
Do korzystania z aplikacji Sony Bridge for Mac wymagane są komputer Apple(R) Mac(R)
z systemem operacyjnym Mac OS 10.6 lub nowszym oraz połączenie internetowe.
Aplikację Sony Bridge for Mac możesz także pobrać ze strony http://
support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Aktualizowanie urządzenia
Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych
funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy
dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona .
Dostępność nowych aktualizacji można też szybko sprawdzić ręcznie.
Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego
bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać
bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC z
aplikacją PC Companion lub komputera Apple(R) Mac(R) z aplikacją Sony Bridge for Mac.
Więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania można uzyskać na stronie
www.sonymobile.com/update.
Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, należy zalogować się jako właściciel -- czyli
główny użytkownik -- aby zaktualizować urządzenie.
Niewystarczająca ilość wolnej pamięci może uniemożliwić aktualizowanie. Przed próbą
aktualizacji należy się upewnić, że ilość pamięci jest wystarczająca.

145
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak sprawdzić aktualizacje oprogramowania
Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, upewnij się, że jesteś zalogowany
jako właściciel.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Aktualizacja
oprogram..
Jeśli nie jest dostępne nowe oprogramowanie, w urządzeniu może być za mało wolnej
pamięci. Gdy urządzenie Xperia(TM) ma poniżej 500 MB wolnej pamięci wewnętrznej (pamięci
urządzenia), jego użytkownik nie otrzymuje informacji o nowym oprogramowaniu. W panelu
Powiadomienia wyświetla się następujące powiadomienie, ostrzegające o braku wolnego
miejsca: Wyczerpuje się w miejsce w pamięci. Niektóre funkcje systemu mogą przestać
działać. Jeśli otrzymasz to powiadomienie, musisz zwolnić pamięć wewnętrzną (pamięć
urządzenia), aby otrzymywać powiadomienia o nowym dostępnym oprogramowaniu.

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu
Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, upewnij się, że jesteś zalogowany
jako właściciel.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Aktualizacja
oprogram..
Jeśli aktualizacja systemu jest dostępna, stuknij pozycję Pobierz, aby pobrać ją na
urządzenie.
Po zakończeniu pobierania stuknij Instaluj i wykonuj polecenia na ekranie w celu
zakończenia instalacji.
Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu z poziomu panelu powiadomień
Jeśli z urządzenia korzysta wielu użytkowników, upewnij się, że zalogowano się
jako właściciel.
Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.
Przewiń ekran w dół, wybierz odpowiednią aktualizację systemu, a następnie
stuknij pozycję Pobierz.
Po ukończeniu pobierania ponownie otwórz panel powiadomień, stuknij pozycję
Zainstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
ukończyć instalację.

Aktualizowanie urządzenia za pomocą komputera
Aktualizacje oprogramowania można pobrać i zainstalować na urządzeniu, posługując
się komputerem podłączonym do Internetu. Potrzebny jest przewód USB i komputer PC
z aplikacją PC Companion lub komputer Apple(R) Mac(R) z aplikacją Sony Bridge for Mac.
Jeśli nie masz na komputerze zainstalowanej aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for
Mac, podłącz urządzenie do komputera przewodem USB i postępuj zgodnie z instrukcjami
instalacji wyświetlanymi na ekranie.

1
2
3
4

Jak zaktualizować urządzenie za pomocą komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.
Komputer: uruchom aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Po chwili
komputer wykryje urządzenie i wyszuka dla niego nowe oprogramowanie.
Komputer: w przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia
zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

146
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Odnajdywanie utraconego urządzenia

Jeśli masz konto Google(TM), usługa internetowa ,,Ochrona przez my Xperia" może pomóc
Ci znaleźć i zabezpieczyć urządzenie w przypadku jego zgubienia. Jeśli ta usługa została
włączona na urządzeniu, możesz:
o
o
o
o

zlokalizować swoje urządzenie na mapie;
odtworzyć alarm, który będzie słyszalny nawet wtedy, gdy urządzenie będzie w trybie Nie
przeszkadzać;
zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim swoje informacje kontaktowe
skierowane do każdego, kto je znajdzie;
w ostateczności zdalnie wyczyścić pamięć wewnętrzną i zewnętrzną urządzenia.
Usługa ,,Ochrona przez my Xperia" jest dostępna w wybranych krajach i regionach.
Jeśli pamięć wewnętrzna urządzenia zostanie wyczyszczona za pomocą usługi internetowej
"Ochrona przez my Xperia", po kolejnym włączeniu urządzenia trzeba będzie zalogować się na
konto Google(TM) zsynchronizowane wcześniej na tym urządzeniu.

1
2
3
4
5
6

Jak włączyć na urządzeniu usługę Ochrona przez my Xperia
Upewnij się, że jest dostępne aktywne połączenie danych.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Zabezpieczenia & gt; Ochrona w
usłudze my Xperia & gt; Aktywuj.
Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki korzystania z usługi Ochrona
przez my Xperia, a następnie stuknij pozycję Akceptuj.
Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się na swoim koncie Google(TM) lub utwórz
nowe konto, jeśli jeszcze go nie masz.
Włącz usługi lokalizacji na urządzeniu, jeśli nie są jeszcze włączone.
Aby po włączeniu usługi Ochrona przez my Xperia sprawdzić, czy może ona znaleźć Twoje
urządzenie, przejdź na stronę myxperia.sonymobile.com i zaloguj się, używając konta
Google(TM) skonfigurowanego na urządzeniu.
Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, należy pamiętać, że usługa Ochrona przez my
Xperia jest dostępna tylko dla użytkownika zalogowanego jako właściciel.

Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia
Urządzenie ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny. W przypadku tego urządzenia jest
on określany jako numer IMEI (International Mobile Equipment Identity). Należy zachować
kopię tego numeru. Może on być potrzebny między innymi w celu zarejestrowana
urządzenia, aby uzyskać dostęp do usługi pomocy technicznej Xperia(TM) Care. W
przypadku kradzieży urządzenia niektórzy operatorzy mogą zablokować dostęp do sieci
w danym kraju urządzeniom o tym numerze.
Urządzenia z dwiema kartami SIM mają dwa numery IMEI -- po jednym na każde gniazdo
karty SIM.

147
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak sprawdzić numery IMEI na tacce z etykietą

1
2

Zdejmij osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.
Wsuń paznokieć lub przedmiot z długą, cienką końcówką pod krawędź tacki z
etykietą, a następnie wyciągnij tackę. Numery IMEI można znaleźć na tacce z
etykietą.
Aby sprawdzić numery IMEI , można również otworzyć ekran wybierania numeru i wprowadzić
ciąg *#06#.

1
2
3

Jak sprawdzić numery IMEI w ustawieniach urządzenia
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Informacje o
telefonie.
Wybierz kartę SIM, a następnie przewiń ekran do pozycji IMEI, aby zobaczyć
numer IMEI.

Pamięć
Urządzenie zawiera pamięć różnych typów i udostępnia szereg opcji przechowywania.
o

o

o

Pamięć eMMC (embedded Multi-Media Controller), która składa się z pamięci systemu i
pamięci wewnętrznej, ma pojemność około 32 GB. Pamięć systemu jest używana przez
system operacyjny Android(TM) i przez większość wstępnie zainstalowanych aplikacji.
Pamięć wewnętrzna jest używana do przechowywania pobranej i przesłanej zawartości
oraz ustawień i danych osobistych. W pamięci wewnętrznej są między innymi
przechowywane ustawienia alarmów, głośności i języka, wiadomości e-mail, zakładki,
zdarzenia kalendarza, zdjęcia, nagrania wideo oraz muzyka.
Aby mieć więcej pamięci, można użyć wymiennej karty pamięci o pojemności do 200
GB. Przenosząc pliki multimedialne i niektóre aplikacje (wraz z ich danymi) do pamięci
tego typu, można zwolnić pamięć wewnętrzną. Niektóre aplikacje, na przykład aplikacja
Aparat, mogą zapisywać dane bezpośrednio na karcie pamięci.
Pamięć dynamiczna (RAM) ma około 3 GB pojemności i nie może być używana jako
pamięć masowa. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.
Może być konieczne nabycie karty pamięci osobno.
Więcej informacji o używaniu pamięci na urządzeniach z systemem Android(TM) można znaleźć,
pobierając dokumentację urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.

Zwiększanie wydajności pamięci
Normalne korzystanie z urządzenia może doprowadzić do zapełnienia się jego pamięci.
Jeśli szybkość działania urządzenia zacznie spadać lub aplikacje zaczną się
nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.
o
o
o
o
o
o

Zawsze miej ponad 500 MB wolnej pamięci wewnętrznej.
Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.
Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
Jeśli pamięć wewnętrzna jest pełna, przenieś aplikacje na kartę pamięci.
Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

148
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

o

Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być
konieczne jej sformatowanie. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z
karty.
Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, w celu wykonania niektórych czynności należy
zalogować się jako właściciel -- czyli główny użytkownik. Dotyczy to między innymi
przenoszenia danych na kartę pamięci i formatowania karty pamięci.

1
2

Jak wyświetlić stan pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć.

1
2

Jak wyświetlić ilość wolnej i używanej pamięci RAM
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Aplikacje & gt; Działające.

1
2
3

Jak wyczyścić pamięć podręczną wszystkich aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć.
Stuknij pozycje Dane w pamięci podręcznej & gt; OK.
Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani
ustawień.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci
Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Pamięć & gt; Prześlij dane na kartę SD.
Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę pamięci.
Stuknij pozycję Prześlij.
Jak przenieść aplikacje na kartę pamięci
Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Aplikacje .
Przejdź na kartę Na karcie SD. Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które mogą
zostać przeniesione.
Zaznacz aplikację, którą chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję PRZENIEŚ
NA KARTĘ SD. Po przeniesieniu aplikacji obok jej nazwy pojawi się zaznaczone
pole wyboru.

1
2
3

Jak zatrzymywać działanie aplikacji i usług
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Aplikacje & gt; Działające.
Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję ZATRZYMAJ.

1
2
3

Jak sformatować kartę pamięci
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Pamięć & gt; Wyczyść kartę SD.
Aby potwierdzić, stuknij pozycję Wyczyść kartę SD & gt; Wymaż wszystko.
Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Przed
sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, które
mają zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na
komputer. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami przy użyciu
komputera na stronie 149 .

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera
Połączenie za pomocą przewodu USB między komputerem z systemem Windows(R)
a urządzeniem umożliwia przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu urządzeń
149
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

można za pomocą eksploratora plików na komputerze przeciągać i upuszczać
zawartość między urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą
SD w urządzeniu.
W przypadku korzystania z komputera Apple(R) Mac(R) można użyć aplikacji Sony Bridge
for Mac, aby uzyskać dostęp do systemu plików na urządzeniu. Aplikację Sony Bridge
for Mac można pobrać ze strony http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridgefor-mac/.
To urządzenie jest wyposażone w port USB bez osłony. Jeśli urządzenie zostało wystawione
na działanie wody, upewnij się, że port USB jest całkowicie suchy, zanim podłączysz do niego
kabel USB.
W przypadku przesyłania do urządzenia muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików
multimedialnych z komputera z systemem Windows(R) można użyć aplikacji Media Go(TM).
Aplikacja Media Go(TM) konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich
używać na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go(TM), przejdź na
stronę http://mediago.sony.com/enu/features.

Tworzenie kopii zapasowych zawartości i ich przywracanie
Nie jest zalecane przechowywanie zdjęć, nagrań wideo i innej osobistej zawartości
wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. Jeśli coś stanie się z urządzeniem lub
zostanie ono zgubione albo skradzione, dane zapisane w pamięci wewnętrznej
przepadną bezpowrotnie. Zalecane jest tworzenie kopii zapasowych danych za pomocą
aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Dzięki temu dane są zapisywane
bezpiecznie na komputerze, czyli urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie
zalecana w przypadku aktualizowania oprogramowania urządzenia do innej wersji, na
przykład z wersji 4.4 systemu Android do wersji 5.0.
Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej umożliwia szybkie tworzenie kopii
zapasowej online podstawowych ustawień i danych przy użyciu konta Google(TM). Przy
użyciu tej aplikacji można też tworzyć lokalne kopie zapasowe, na przykład na karcie SD
w urządzeniu lub w zewnętrznej pamięci USB.
Bardzo ważne jest zapamiętanie hasła ustawionego podczas tworzenia kopii zapasowej
danych. Jeśli zapomnisz hasło, może nie być możliwe przywrócenie ważnych danych, takich
jak kontakty i wiadomości.

Tworzenie kopii zapasowych danych na komputerze
Używając aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac, można tworzyć kopie
zapasowe danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple(R) Mac(R). Te aplikacje
pozwalają na tworzenie kopii zapasowych następujących typów danych:
o
o
o
o
o
o
1
2
3
4
5

Kontakty i rejestry połączeń
Wiadomości
Kalendarz
Ustawienia
Pliki multimedialne, takie jak muzyka i nagrania wideo
Zdjęcia i obrazy
Jak utworzyć kopię zapasową danych za pomocą komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion, a
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Komputer: Otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikację Kopia zapasowa i przywracanie.
Stuknij pozycję Utwórz kopię zapasową i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać kopię zapasową danych urządzenia.

150
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

Jak przywrócić dane za pomocą komputera
Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub
na komputerze Apple(R) Mac(R) jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
Kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikację Kopia zapasowa i przywracanie.
Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, stuknij pozycję
Przywróć i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
przywrócić dane w urządzeniu.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i
przywracanie kopii zapasowej Xperia(TM)
Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia(TM) umożliwia tworzenie kopii
zapasowej danych online lub lokalnie. Można na przykład ręcznie tworzyć kopie
zapasowe danych lub włączyć funkcję automatycznej kopii zapasowej w celu
okresowego zapisywania danych.
Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia(TM) jest zalecana do tworzenia
kopii zapasowych danych przed przywróceniem danych fabrycznych. Za pomocą tej
aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych następujących typów na koncie
online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy
użyciu adaptera USB Host:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
2
3
4
5
6
7
1

2
3
4
5
6
7

Zakładki
Kontakty i rejestr połączeń
Rozmowy
Dane kalendarza
Konta e-mail
Sieci Wi-Fi(R)
Ustawienia urządzenia
Aplikacje
Układ ekranu głównego Xperia(TM)
Jak wykonać kopię zapasową danych na koncie online
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie.
Aby włączyć funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej, stuknij
pozycję Autom. kopia zapasowa, a następnie stuknij przełącznik.
Aby włączyć funkcję ręcznego wykonywania kopii zapasowej, stuknij pozycje
Więcej & gt; Ręczna kopia zapasowa.
W Gdzie zapisywać pliki dotknij Konto online.
Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję Zgadzam się, a następnie postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zalogować się do konta Google(TM).
Wybierz rodzaj danych do kopii zapasowej i stuknij pozycję OK.
Jak ustawić funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej
W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB upewnij się,
że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W
przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD upewnij się, że karta SD
została prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową
zawartości na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google(TM).
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie.
Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia(TM) stuknij pozycję
Autom. kopia zapasowa.
Aby włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej, stuknij
przełącznik.
Wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, miejsce zapisywania ich
plików, czas tworzenia kopii zapasowych oraz typy danych do objęcia kopią
zapasową.
Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję .
151
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1

2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1

2
3
4
5
6

Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości
W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB upewnij się,
że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli
tworzysz kopię zapasową na karcie SD, upewnij się, że karta SD jest prawidłowo
włożona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na koncie
online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google(TM).
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie.
Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia(TM) stuknij pozycję
Więcej.
Stuknij pozycję Ręczna kopia zapasowa, a następnie wybierz lokalizację
docelową kopii zapasowej i typy danych, które chcesz uwzględnić w kopii
zapasowej.
Stuknij pozycję Utwórz kopię zapasową.
Po utworzeniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję Zakończ.
Jak edytować plik kopii zapasowej
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie.
Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia(TM) stuknij pozycję
Więcej.
Stuknij pozycję Edytuj plik kopii zapasow., a następnie wybierz źródło kopii
zapasowej i typy danych, które chcesz usunąć.
Stuknij pozycję Usuń dane.
Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.
Po usunięciu danych stuknij pozycję Zakończ.
Jak przywrócić kopię zapasową zawartości
Jeśli przywracasz zawartość z pamięci USB, upewnij się, że ta pamięć jest
podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli przywracasz
zawartość z karty SD, upewnij się, że karta ta jest prawidłowo włożona do
urządzenia. Jeśli przywracasz zawartość z konta online, upewnij się, że
zalogowano się na koncie Google(TM).
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie.
W obszarze Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia(TM) stuknij pozycję
Przywróć dane, a następnie wybierz źródło przywracania i typy danych, które
chcesz przywrócić.
Stuknij pozycję Przywróć dane.
Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję Zakończ.
Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej, w
tym pobrane aplikacje, zostaną usunięte podczas procedury przywracania.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i
przywracanie kopii zapasowej Google
Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć
kopię zapasową swoich danych na serwerze Google. Możesz też włączyć funkcję
automatycznego przywracania danych, aby przywróć dane i ustawienia aplikacji po jej
ponownej instalacji.
Ta aplikacja pozwala na tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:
o
o
o
o

Aplikacje
Zakładki
Sieci Wi-Fi(R)
Inne ustawienia

152
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

1
2
3

Jak utworzyć kopię zapasową danych na koncie online
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie.
W obszarze Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google(TM) przeciągnij
suwak Utwórz kopię zapasową danych w prawo.
Jak włączyć automatyczne przywracanie danych po ponownym zainstalowaniu
aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie.
W obszarze Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google(TM) przeciągnij
suwak Autoprzywracanie w prawo.

Uruchamianie testów diagnostycznych na urządzeniu
Aplikacja Xperia(TM) Diagnostics pozwala testować określone funkcje oraz udostępnia
pełny test diagnostyczny. Można dzięki niej sprawdzić, czy urządzenie Xperia(TM) działa
poprawnie.
Funkcje aplikacji Xperia(TM) Diagnostics:
o
o
o
o

Wykrywanie problemów sprzętowych i z oprogramowaniem urządzenia Xperia(TM)
Analizowanie wydajności aplikacji na urządzeniu
Rejestrowanie liczby zerwanych połączeń w ciągu ostatnich 10 dni
Wykrywanie zainstalowanego oprogramowania i wyświetlanie przydatnych informacji o
urządzeniu
Aplikacja Xperia(TM) Diagnostics jest wstępnie instalowana na większości urządzeń firmy Sony z
systemem Android(TM). Jeśli aplikacja Diagnostics nie jest dostępna na ekranie Ustawienia & gt;
Informacje o telefonie, można pobrać jej wersję podstawową (light) przy użyciu aplikacji Sklep
Play(TM).

1
2
3
4

1
2
3

1
2

Jak uruchomić określony test diagnostyczny
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Diagnostyka & gt;
Test .
Wybierz test z listy.
Wykonaj wyświetlone instrukcje, stukając przycisk Tak lub Nie zależnie od tego,
czy dana funkcja działa.
Jak uruchomić wszystkie testy diagnostyczne
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Diagnostyka & gt;
Test & gt; Uruchom wszystkie.
Wykonaj wyświetlone instrukcje, stukając przycisk Tak lub Nie zależnie od tego,
czy dana funkcja działa.
Jak wyświetlić informacje o urządzeniu
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Diagnostyka & gt;
Informacje.

Resetowanie aplikacji
Jeśli jakaś aplikacja przestanie odpowiadać lub spowoduje nieoczekiwane działanie
urządzenia, można ją zresetować lub wyczyścić jej dane.

153
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3

Jak zresetować preferencje aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia & gt; Aplikacje.
Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Resetuj preferencje aplikacji.
Zresetowanie preferencji aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z
urządzenia.

1
2
3

Jak wyczyścić dane aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Aplikacje, a następnie przejdź na kartę
Wszystkie.
Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję WYCZYŚĆ DANE.
Wyczyszczenie danych wybranej aplikacji powoduje ich trwałe usunięcie z urządzenia.
Opcja umożliwiająca wyczyszczenie danych aplikacji nie jest dostępna dla wszystkich aplikacji
lub usług.

1
2
3

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Aplikacje, a następnie przejdź na kartę
Wszystkie.
Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję WYCZYŚĆ PAMIĘĆ
PODRĘCZNĄ.
Opcja umożliwiająca wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji nie jest dostępna dla
wszystkich aplikacji lub usług.

1
2
3

Jak wyczyścić domyślne ustawienia aplikacji
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Aplikacje, a następnie przejdź na kartę
Wszystkie.
Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję WYCZYŚĆ
DOMYŚLNE.
Opcja umożliwiająca wyczyszczenie domyślnych ustawień aplikacji nie jest dostępna dla
wszystkich aplikacji lub usług.

Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia
Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono
odpowiadać lub występuje problem z ponownym uruchomieniem. Wykonanie tej
czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.
Urządzenie można również zresetować w celu przywrócenia oryginalnych ustawień
fabrycznych wraz z jednoczesnym usunięciem danych osobistych (takich jak utwory
muzyczne czy zdjęcia) lub bez ich usuwania. Działanie to jest czasami konieczne, gdy
urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane, należy jednak
wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub innej pamięci
niewewnętrznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Tworzenie kopii
zapasowych zawartości i ich przywracanie na stronie 150 .
Jeśli nie uda się włączyć urządzenia lub w przypadku konieczności zresetowania jego
oprogramowania, w celu naprawy urządzenia można użyć oprogramowania PC

154
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Companion lub Bridge for Mac. Informacje na temat korzystania z programów PC
Companion i Bridge for Mac można znaleźć w sekcji Narzędzia komputerowe.
Ponowne uruchomienie urządzenia może nie powieść się, jeśli poziom naładowania baterii jest
niski. Należy podłączyć urządzenie do ładowarki i przeprowadzić próbę ponownego
uruchomienia jeszcze raz.
Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako
właściciel -- główny użytkownik -- w celu zresetowania urządzenia i przywrócenia
oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jak wymusić ponowne uruchomienie urządzenia
1
2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania .
W wyświetlonym menu stuknij pozycję Uruchom ponownie. Urządzenie
automatycznie uruchomi się ponownie.
Jak wymusić wyłączenie urządzenia

1
2
3

Otwórz osłonę gniazd karty nano SIM i karty pamięci.
Za pomocą końcówki długopisu lub podobnego przedmiotu naciśnij i przytrzymaj
przez kilka sekund przycisk Wyłącz.
Po tym, jak urządzenie wyemituje serię krótkich wibracji, zwolnij przycisk Wyłącz.
Urządzenie wyłączy się automatycznie.
Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne
W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w
czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.

1
2
3
4
5
6
7

Przed rozpoczęciem należy pamiętać o utworzeniu na karcie pamięci lub w innej
pamięci niewewnętrznej kopii zapasowej wszystkich ważnych danych zapisanych
w pamięci wewnętrznej urządzenia.
Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia & gt; Kopia zapasowa i resetowanie & gt;
Ustawienia fabryczne.
Aby z pamięci wewnętrznej usunąć informacje takie jak zdjęcia i utwory muzyczne,
zaznacz odpowiednie pole wyboru.
Stuknij opcję Resetuj telefon.
Jeśli to konieczne, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub
wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
Aby potwierdzić, stuknij pozycję Wymaż wszystko.
Urządzenie nie wróci do wcześniejszej wersji systemu Android(TM) nawet po przeprowadzeniu
przywracania ustawień fabrycznych.
Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu w kroku 6, możesz użyć
funkcji naprawy urządzenia w aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac w celu
usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne
zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych
osobistych.

155
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Jak ponownie zainstalować oprogramowanie urządzenia za pomocą programu PC
Companion
Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie PC
Companion.
Otwórz aplikację PC Companion na komputerze, a następnie w obszarze Support
Zone kliknij pozycję Start.
W obszarze Phone / Tablet Software Update kliknij pozycję Start.
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla micro USB dostarczonego z
urządzeniem, a następnie kliknij pozycję repair my phone / tablet.
Aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę, postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jak ponownie zainstalować oprogramowanie urządzenia za pomocą aplikacji Sony
Bridge for Mac
Upewnij się, że na komputerze Mac jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for
Mac.
Otwórz aplikację Sony Bridge for Mac i podłącz urządzenie do komputera Mac za
pomocą przewodu micro USB dostarczonego razem z urządzeniem.
Kliknij opcję Xperia(TM) & gt; Repair Xperia(TM) device & gt; Continue.
Aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę, postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia
Opisywane urządzenie jest wodo- i pyłoodporne, dlatego nie musisz się martwić o to,
czy zmoknie podczas deszczu, lub gdy zechcesz je przemyć pod bieżącą wodą, ale
pamiętaj: wszystkie gniazda i dołączone pokrywy należy ściśle zamknąć. Nie należy:
umieszczać całego urządzenia pod wodą ani narażać go na działanie wody morskiej,
wody słonej, wody z chlorem bądź innych cieczy, takich jak drinki. Nieprawidłowe
korzystanie z urządzenia będzie skutkować unieważnieniem gwarancji. Urządzenie ma
certyfikat IP65/68 (Ingress Protection). Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.sonymobile.com/waterproof.
To urządzenie jest wyposażone w gniazdo USB bez zatyczki. Gniazdo USB należy
całkowicie osuszyć przed podłączeniem przewodu, m.in. do transferu danych czy
ładowania urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie narażone na wodę, a gniazdo USB w
tym czasie zamoknie, wytrzyj urządzenie za pomocą szmatki z mikrowłókna i potrząśnij
nim kilka razy, utrzymując gniazdo USB na dole. Powtarzaj te czynności do momentu,
gdy gniazdo stanie się całkowicie suche.
Gwarancja użytkowania nie obejmuje zniszczeń lub uszkodzeń wynikających z nadużycia
lub użycia urządzenia niezgodne z instrukcją Sony Mobile. Informacje o gwarancji można
znaleźć w sekcji Ważne informacje, która jest dostępna za pośrednictwem strony
support.sonymobile.com lub Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt; Informacje prawne.

Gwarancja, wartości SAR i wskazówki dotyczące użytkowania
Informacje na temat gwarancji i współczynnika absorpcji swoistej (SAR, Specific
Absorption Rate) oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji
Ważne informacje dostępnej po wybraniu pozycji Ustawienia & gt; Informacje o telefonie & gt;
Informacje prawne na urządzeniu.

Recykling urządzenia
Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie
wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do
ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie
znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com/recycle.

156
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji
Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we
wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów
na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru
alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz
ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z
operatorem sieci lub usługodawcą.
Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać
dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się
wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy
usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

Sony E6633/E6683
Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę
z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile
Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów
typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą
uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą
odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.
Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.sonymobile.com/us/legal/.
W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne
podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego
podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji
uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się
z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie udziela
żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani
oferowanych przez nich usług.
To urządzenie przenośne umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na
przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami
innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie
autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie przenośne lub
przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości
dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób
użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości
oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.
Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie
i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.
Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych
Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej
przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele
mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania
lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną.
Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość
chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu
uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać
dostępu do zawartości, która tego wymaga.
Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku
osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem
wizualnym MPEG-4 (,,wideo MPEG-4") lub standardem AVC (,,wideo AVC") i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo
MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź
uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub
wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe
informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także
licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: www.mpegla.com.
Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.
FIRMA SONY MOBILE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE I/LUB
NADPISANIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM TAKŻE, ALE NIE
TYLKO KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA
DOWOLNĄ Z METOD OPISANĄ W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU
WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA
UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE
PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.
(C)2015 Sony Mobile Communications Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

157
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. (C) Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.


Download file - link to post