Fixlog.txt

Asus UX303L - Wyświetlanie się reklam, nie działa internet w przeglądarkach

Wrzucam log po wykonaniu fixa. Przeglądarki nadal nie działają: http://obrazki.elektroda.pl/1678974400_1446658805_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/5201290800_1446658807_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/1453148100_1446658807_thumb.jpg Natomiast przy instalacji Malwarebytes mam taki błąd: http://obrazki.elektroda.pl/7382822500_1446658836_thumb.jpg


Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja:04-11-2015
Uruchomiony przez Psota (2015-11-04 18:30:15) Run:4
Uruchomiony z C:\Users\Jarek\Desktop
Załadowane profile: Psota (Dostępne profile: Psota)
Tryb startu: Normal
==============================================

fixlist - zawartość:
*****************
globalupdate Helper (x32 Version: 1.3.25.0 - globalupdate Inc.) Hidden & lt; ==== UWAGA
Task: {0E9D0019-2E92-45A3-94CA-A3D9C0E57CCF} - System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA = & gt; C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\globalupdate.exe & lt; ==== UWAGA
Task: {16934AD9-2884-4677-93A2-8DA7B006C6E1} - \01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-1-6 - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {36D6F3EF-2F6F-4D89-ADB3-6EA4240EB443} - \01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-1-7 - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {51101D42-CB91-4095-8D6E-DA791205D3C4} - \01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-7 - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {51305C52-B771-4207-9EEB-27253FD08600} - \01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-11 - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {632D7BF5-DE0E-4EC3-8BA2-0BEFCFC2F8C3} - \01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-6 - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {728C1C52-4205-425D-94FE-C7644668059B} - System32\Tasks\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-10_user = & gt; C:\Program Files (x86)\Plus.HD_3.5V14.08\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-10.exe & lt; ==== UWAGA
Task: {883812B7-B7EC-4C61-965D-B910994E3882} - \OL5fG3iTexqCL - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {8C2E87F8-F79C-48E8-BD61-297CDDD1BC7F} - System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore = & gt; C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\globalupdate.exe & lt; ==== UWAGA
Task: {AA6DF408-EF9D-4DB5-AC32-894EDA6ED102} - \01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-3 - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {ABADEFD9-BDBF-4BC9-BEFC-B1F57C2FE41C} - \01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-4 - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {F1C7BAC4-942F-451E-9CD4-8358B84B83E2} - \ylRpiDPd2Cb1bMrsj5uYbMZB - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {FB374FDE-244B-46E4-8BE6-DF67E99174F7} - \01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-5 - & gt; Brak pliku & lt; ==== UWAGA
Task: {FFFA9D9F-9FFB-4E6A-9418-D4CF5A4FA3CB} - System32\Tasks\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-5_user = & gt; C:\Program Files (x86)\Plus.HD_3.5V14.08\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-5.exe & lt; ==== UWAGA
Task: C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job = & gt; C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\globalupdate.exe & lt; ==== UWAGA
Task: C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job = & gt; C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\globalupdate.exe & lt; ==== UWAGA
HKLM-x32\...\Run: [WebStorage] = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.2.2.524\ASUSWSLoader.exe [63272 2015-05-31] ()
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] = & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [37296 2012-01-03] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [843712 2012-01-02] (Adobe Systems Incorporated)
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = & gt; C:\Users\Jarek\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4691384 2015-07-23] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\...\Policies\Explorer: []
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.istartsurf.com/?typ...10A7E630 S0A000SSGA3EAKGA3EAKX
FF DefaultSearchEngine: istartsurf
FF SearchPlugin: C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\27i4j22l.default\searchplugins\istartsurf.xml [2015-08-16]
R2 tcsvc_1.10.0.22; C:\Program Files (x86)\TermCoach_1.10.0.22\Service\tcsvc.exe [300120 2015-08-14] (TermCoach)
R1 tcfd_vw_1_10_0_22; C:\Windows\System32\drivers\tcfd_vw_1_10_0_22.sys [57728 2015-08-14] (TermCoach)
U0 msahci; system32\drivers\msahci.sys [X]
EmptyTemp:
*****************

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}\\SystemComponent = & gt; Wartość pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{0E9D0019-2E92-45A3-94CA-A3D9C0E57CCF} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{0E9D0019-2E92-45A3-94CA-A3D9C0E57CCF} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\globalUpdateUpdateTaskMachineUA " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{16934AD9-2884-4677-93A2-8DA7B006C6E1} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{16934AD9-2884-4677-93A2-8DA7B006C6E1} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-1-6 " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{36D6F3EF-2F6F-4D89-ADB3-6EA4240EB443} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{36D6F3EF-2F6F-4D89-ADB3-6EA4240EB443} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-1-7 " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{51101D42-CB91-4095-8D6E-DA791205D3C4} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{51101D42-CB91-4095-8D6E-DA791205D3C4} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-7 " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{51305C52-B771-4207-9EEB-27253FD08600} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{51305C52-B771-4207-9EEB-27253FD08600} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-11 " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{632D7BF5-DE0E-4EC3-8BA2-0BEFCFC2F8C3} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{632D7BF5-DE0E-4EC3-8BA2-0BEFCFC2F8C3} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-6 " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{728C1C52-4205-425D-94FE-C7644668059B} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{728C1C52-4205-425D-94FE-C7644668059B} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-10_user = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-10_user " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{883812B7-B7EC-4C61-965D-B910994E3882} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{883812B7-B7EC-4C61-965D-B910994E3882} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\OL5fG3iTexqCL " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{8C2E87F8-F79C-48E8-BD61-297CDDD1BC7F} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{8C2E87F8-F79C-48E8-BD61-297CDDD1BC7F} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\globalUpdateUpdateTaskMachineCore " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{AA6DF408-EF9D-4DB5-AC32-894EDA6ED102} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{AA6DF408-EF9D-4DB5-AC32-894EDA6ED102} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-3 " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{ABADEFD9-BDBF-4BC9-BEFC-B1F57C2FE41C} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{ABADEFD9-BDBF-4BC9-BEFC-B1F57C2FE41C} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-4 " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{F1C7BAC4-942F-451E-9CD4-8358B84B83E2} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{F1C7BAC4-942F-451E-9CD4-8358B84B83E2} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\ylRpiDPd2Cb1bMrsj5uYbMZB " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{FB374FDE-244B-46E4-8BE6-DF67E99174F7} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{FB374FDE-244B-46E4-8BE6-DF67E99174F7} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-5 " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{FFFA9D9F-9FFB-4E6A-9418-D4CF5A4FA3CB} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{FFFA9D9F-9FFB-4E6A-9418-D4CF5A4FA3CB} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-5_user = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\01838cee-1f05-492f-a57d-c98fa9adce60-5_user " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job = & gt; pomyślnie przeniesiono
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\WebStorage = & gt; Wartość nie znaleziono.
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Adobe Reader Speed Launcher = & gt; Wartość nie znaleziono.
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Adobe ARM = & gt; Wartość nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Akamai NetSession Interface = & gt; Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\\ = & gt; Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL = & gt; Wartość pomyślnie przywrócono
Firefox DefaultSearchEngine pomyślnie usunięto
C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\27i4j22l.default\searchplugins\istartsurf.xml = & gt; pomyślnie przeniesiono
tcsvc_1.10.0.22 = & gt; serwis nie znaleziono.
tcfd_vw_1_10_0_22 = & gt; Nie można zatrzymać usługi.
tcfd_vw_1_10_0_22 = & gt; serwis pomyślnie usunięto
msahci = & gt; serwis pomyślnie usunięto
EmptyTemp: = & gt; 1.5 GB danych tymczasowych Usunięto.


System wymagał restartu.

==== Koniec Fixlog 18:31:11 ====


Download file - link to post