FRST.txt

Proszę o sprawdzenie logów z FRST.

Nowe logi w załączniku. Dzięki wielkie za zainteresowanie.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:31-10-2015
Uruchomiony przez X (administrator) X-KOMPUTER (04-11-2015 17:05:14)
Uruchomiony z C:\Users\X\Desktop\NAPRAWA SYSTEMU
Załadowane profile: X (Dostępne profile: X)
Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(Logitech Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe
(ArcSoft, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\esinter\Bin\eservutil.exe
(Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
() C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
() C:\Program Files\AutoHotkey\AutoHotkey.exe
(Avid Technology, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\MAFWTray.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamUserAgent.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesApp64.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Tonec Inc.) C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe
(Tonec Inc.) C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [ShadowPlay] = & gt; C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM\...\Run: [egui] = & gt; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe [5595848 2015-07-08] (ESET)
HKLM\...\Run: [NvBackend] = & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2655520 2015-10-12] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [16407296 2015-10-22] (Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [M-Audio Taskbar Icon] = & gt; C:\Windows\SysWOW64\MAFWTray.exe [252424 2009-07-29] (Avid Technology, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [AvgUi] = & gt; C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe [1130408 2015-10-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
IFEO\hsscp.exe: [Debugger] " C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe "
IFEO\uninstall.exe: [Debugger] " C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe "
ShellIconOverlayIdentifiers: [ IDM Shell Extension] - & gt; {CDC95B92-E27C-4745-A8C5-64A52A78855D} = & gt; C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMShellExt64.dll [2015-08-14] (Tonec Inc.)
Startup: C:\Users\X\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\left mouse click.ahk [2014-02-05] ()

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{76951D65-BB72-47D4-8CF9-E482DDDAF3AA}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{BE126003-209E-478C-BE82-4CE5F6BA03F5}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-406462450-3022280702-621793960-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://google.pl/
BHO: IDM integration (IDMIEHlprObj Class) - & gt; {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - & gt; C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMIECC64.dll [2015-09-28] (Internet Download Manager, Tonec Inc.)
BHO: Skype for Business Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-08-12] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\ssv.dll [2015-09-09] (Oracle Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-07-14] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\jp2ssv.dll [2015-09-09] (Oracle Corporation)
BHO-x32: IDM integration (IDMIEHlprObj Class) - & gt; {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - & gt; C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMIECC.dll [2015-09-28] (Internet Download Manager, Tonec Inc.)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-08-12] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2014-01-21] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-07-14] (Microsoft Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2015-08-12] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735
FF Homepage: chrome://fastdial/content/fastdial.html
FF NetworkProxy: " type " , 0
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_19_0_0_226.dll [2015-10-22] ()
FF Plugin: @esn/npbattlelog,version=2.7.1 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.7.1\npbattlelogx64.dll [2015-04-30] (EA Digital Illusions CE AB)
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.60.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-09-09] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.60.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-09-09] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.40728.0\npctrl.dll [2015-07-28] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 - & gt; C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-16] (VideoLAN)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll [2015-08-06] (Adobe Systems)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_19_0_0_226.dll [2015-10-22] ()
FF Plugin-x32: @esn/npbattlelog,version=2.7.1 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.7.1\npbattlelog.dll [2015-04-30] (EA Digital Illusions CE AB)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/pdf - & gt; C:\PROGRAM FILES (X86)\FOXIT SOFTWARE\FOXIT READER\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-02-11] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf - & gt; C:\PROGRAM FILES (X86)\FOXIT SOFTWARE\FOXIT READER\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-02-11] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xdp - & gt; C:\PROGRAM FILES (X86)\FOXIT SOFTWARE\FOXIT READER\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-02-11] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xfdf - & gt; C:\PROGRAM FILES (X86)\FOXIT SOFTWARE\FOXIT READER\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-02-11] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2015-08-12] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.40728.0\npctrl.dll [2015-07-28] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-21] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2015-10-03] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2015-10-03] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll [2015-08-06] (Adobe Systems)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npMeetingJoinPluginOC.dll [2015-08-12] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin.dll [2015-09-12] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin2.dll [2015-09-12] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin3.dll [2015-09-12] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin4.dll [2015-09-12] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin5.dll [2015-09-12] (Apple Inc.)
FF Extension: A Better Firefox Add-on Bar - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\a-better-firefox-addon-bar@jetpack [2015-09-24]
FF Extension: Fast Dial - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\fastdial@telega.phpnet.us [2015-09-24]
FF Extension: Classic Opera - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\classic-opera@oele.net.xpi [2015-09-24]
FF Extension: MEGA - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\firefox@mega.co.nz.xpi [2015-10-29] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: Eliminator Slajdów - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\jid0-GaZOxvWNYcafEsmayJDIG3XXVi8@jetpack.xpi [2015-09-24]
FF Extension: Translate This! - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\jid0-k75TfRGfOXPHfEZmJ9cKu5eCgLc@jetpack.xpi [2015-09-24]
FF Extension: Secure Login - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\secureLogin@blueimp.net.xpi [2015-10-02]
FF Extension: VLC Youtube Shortcut - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\vlc_shortcut@kosan.kosan.xpi [2015-10-08]
FF Extension: Hide BookmarksBar - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\{311ece6e-ea6a-442f-a02a-a362e561d892}.xpi [2015-09-24]
FF Extension: Pearl Crescent Page Saver Basic - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\{c151d79e-e61b-4a90-a887-5a46d38fba99}.xpi [2015-09-24]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\X\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tkwu5ybu.default-1443108741735\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-09-24]
FF HKU\S-1-5-21-406462450-3022280702-621793960-1001\...\Firefox\Extensions: [mozilla_cc2@internetdownloadmanager.com] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi
FF Extension: IDM integration - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi [2015-10-02]
FF HKU\S-1-5-21-406462450-3022280702-621793960-1001\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc@internetdownloadmanager.com] - C:\Users\X\AppData\Roaming\IDM\idmmzcc5
FF Extension: IDM CC - C:\Users\X\AppData\Roaming\IDM\idmmzcc5 [2015-10-19] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKU\S-1-5-21-406462450-3022280702-621793960-1001\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc2@internetdownloadmanager.com] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi

Chrome:
=======
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx [2015-10-16]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx [2015-10-16]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 ADExchange; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\esinter\Bin\eservutil.exe [44736 2013-10-24] (ArcSoft, Inc.)
R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2015936 2015-09-29] (Adobe Systems, Incorporated)
R2 avgsvc; C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe [1046952 2015-10-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe [1353720 2015-07-08] (ESET)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1156384 2015-10-12] (NVIDIA Corporation)
S4 HssTrayService; C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\HssTrayService.EXE [96600 2015-10-30] ()
S4 HssWd; C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\hsswd.exe [851152 2015-10-30] ()
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1873696 2015-10-12] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [5568288 2015-10-12] (NVIDIA Corporation)
S3 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2099208 2015-10-23] (Electronic Arts)
R2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [76152 2015-09-16] ()
R2 TuneUp.UtilitiesSvc; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe [4368808 2015-10-14] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2015-06-23] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [255240 2015-07-13] (ESET)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
U5 edevmon; C:\Windows\System32\Drivers\edevmon.sys [251632 2015-07-13] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [178520 2015-07-13] (ESET)
R2 epfw; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfw.sys [231520 2015-07-13] (ESET)
R1 EpfwLWF; C:\Windows\System32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [53360 2015-07-13] (ESET)
R0 epfwwfp; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys [72400 2015-07-13] (ESET)
S3 GenericMount; C:\Windows\System32\DRIVERS\GenericMount.sys [54320 2009-09-21] (Symantec Corporation)
R1 HssDRV6; C:\Windows\System32\DRIVERS\hssdrv6.sys [44648 2015-06-03] (AnchorFree Inc.)
R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [26528 2015-09-09] (REALiX(tm))
R3 MAFW; C:\Windows\System32\DRIVERS\mafw.sys [231944 2009-07-29] (Avid Technology, Inc.)
R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [20768 2015-10-12] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [50472 2015-08-11] (NVIDIA Corporation)
R3 SaiK0728; C:\Windows\System32\DRIVERS\SaiK0728.sys [129024 2015-09-09] (Saitek)
R3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [33448 2015-09-09] (Synaptics Incorporated)
R3 taphss6; C:\Windows\System32\DRIVERS\taphss6.sys [42088 2015-06-03] (Anchorfree Inc.)
R3 TuneUpUtilitiesDrv; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [31144 2015-10-14] (TuneUp Software)
S3 X86BDA; C:\Windows\System32\DRIVERS\OEMDrv.sys [268416 2011-06-08] ( )

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-04 17:03 - 2015-11-04 17:03 - 117566796 _____ C:\Users\X\Documents\PSDKEYS.COM_Abstrakt_Photo_Frame_Bundle_12321527.rar
2015-11-04 17:01 - 2015-11-04 17:02 - 183354330 _____ C:\Users\X\Documents\psd-gr-different-collage-photoframe-template-v2-8625116.rar
2015-11-04 16:33 - 2015-11-04 16:38 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2015-11-04 15:20 - 2015-11-04 17:05 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-04 13:54 - 2015-11-04 15:54 - 00001287 _____ C:\Users\X\Desktop\Nowy dokument tekstowy (2).txt
2015-11-04 13:32 - 2015-11-04 13:32 - 00572250 _____ C:\Users\X\Desktop\logo.psd
2015-11-04 13:28 - 2015-11-04 17:05 - 00000000 ____D C:\Users\X\Desktop\NAPRAWA SYSTEMU
2015-11-03 23:21 - 2015-11-03 23:21 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\Photo-Hour-Logo
2015-11-03 19:38 - 2015-11-03 19:38 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\psdkeys-crm-16-Water-Drop-Grunge-Overlay-Texture
2015-11-03 17:21 - 2015-11-03 17:21 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\PSDKEYS_20_Fireflies_Photo_Overlays
2015-11-03 17:21 - 2015-11-03 17:21 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\PSDKEYS.COM_abstract_photo_collage_pro_v3_12945532
2015-11-03 17:11 - 2015-11-03 17:11 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\Proven_Product_Partnering
2015-11-02 17:12 - 2015-11-02 17:12 - 00000000 _____ C:\Windows\setuperr.log
2015-11-01 17:32 - 2015-11-01 17:36 - 355428605 _____ C:\Users\X\Documents\rn8b6.How.I.Get.Paid.1000.Every.Friday.Trading.Options.rar
2015-10-31 13:08 - 2015-10-31 13:08 - 29911750 _____ C:\Users\X\Documents\Creating Water Reflections in Photoshop - Tutorial - YouTube.mp4
2015-10-27 16:34 - 2015-10-27 16:35 - 00000000 ____D C:\Users\X\Desktop\Kubka - maluszek
2015-10-26 20:46 - 2015-11-02 21:09 - 00000000 ____D C:\Users\X\Desktop\ok
2015-10-26 17:41 - 2015-10-26 17:41 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\EPSON
2015-10-26 17:38 - 2015-10-26 17:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\epson
2015-10-26 17:38 - 2011-08-10 00:00 - 00464384 _____ (Seiko Epson Corporation) C:\Windows\system32\esxw2ud.dll
2015-10-26 17:38 - 2009-10-16 00:00 - 00132560 _____ (Seiko Epson Corporation) C:\Windows\system32\esdevapp.exe
2015-10-26 17:38 - 2009-10-16 00:00 - 00013824 _____ (Seiko Epson Corporation) C:\Windows\system32\esxcdev.dll
2015-10-26 17:12 - 2015-10-27 10:45 - 00000000 ____D C:\Users\X\Desktop\Sesja - John
2015-10-25 18:02 - 2015-10-25 18:02 - 00000493 _____ C:\Users\X\Desktop\Nowy dokument tekstowy.txt
2015-10-25 07:25 - 2015-10-25 07:26 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\2s551.GraphicRiver..Typography.2.Photoshop.Action
2015-10-25 07:24 - 2015-10-25 07:24 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\67skk.CreativeMarket..Bokeh.Photoshop.Action
2015-10-25 07:16 - 2015-10-25 07:18 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\HPA.29032015
2015-10-25 07:06 - 2015-10-25 07:06 - 06019861 _____ C:\Users\X\Documents\No.More.Bands.In.Gradients.0.5.PS.Action.26.09.rar
2015-10-25 06:16 - 2015-10-25 06:16 - 00002147 _____ C:\Users\Public\Desktop\honestech TVR 2.5.lnk
2015-10-25 06:16 - 2015-10-25 06:16 - 00002064 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Program Updates.lnk
2015-10-25 06:16 - 2015-10-25 06:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\honestech TVR 2.5
2015-10-25 06:16 - 2006-05-17 01:58 - 00073728 _____ (Macrovision Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ISUSPM.cpl
2015-10-25 06:15 - 2015-10-25 06:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Fushicai VIDEO DVR
2015-10-23 05:52 - 2015-10-23 05:52 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\BESTGFX.ME_Super_Details___Photoshop_Panel_12953342
2015-10-22 23:31 - 2015-10-22 23:31 - 00002762 _____ C:\Windows\System32\Tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013
2015-10-22 21:21 - 2015-10-22 21:21 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Foxit Software
2015-10-22 18:27 - 2015-10-22 18:25 - 00000030 _____ C:\AVScanner.ini
2015-10-22 18:25 - 2015-10-22 18:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2015-10-22 18:13 - 2015-10-22 18:13 - 00002220 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp.lnk
2015-10-22 18:13 - 2015-10-22 18:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp
2015-10-22 18:13 - 2015-10-14 10:05 - 00045992 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\TURegOpt.exe
2015-10-22 18:13 - 2015-10-14 09:59 - 00037288 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\authuitu.dll
2015-10-22 18:13 - 2015-10-14 09:59 - 00032680 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\SysWOW64\authuitu.dll
2015-10-22 18:11 - 2015-10-22 18:13 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Local\AvgSetupLog
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 03299832 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE2.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 02190992 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 02110600 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\WavesGUILib64.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 01382240 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tosade.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 00888480 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tossaeapo64.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 00873464 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tadefxapo264.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 00596120 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tosasfapo64.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 00224264 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tossaemaxapo64.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 00172584 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\toseaeapo64.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 00158704 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tadefxapo.dll
2015-10-22 18:02 - 2015-10-22 18:02 - 00075544 _____ (TOSHIBA CORPORATION.) C:\Windows\system32\tepeqapo64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 72203792 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoRes64.dat
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 14057256 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioRealtek64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 13120760 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVoiceAPO3064.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 12986528 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVoiceAPO4064.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 09997848 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\IntelSSTAPO.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 07172920 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEP64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 07096192 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 06264640 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64AF3.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 05774640 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NAHIMICV2apo.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 05338936 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOv211.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 05289952 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NAHIMICAPOlfx.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 04613888 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 03951402 _____ C:\Windows\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 03278416 _____ (Fortemedia Corporation) C:\Windows\system32\FMAPO64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 03271912 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 03154607 _____ C:\Windows\system32\Drivers\rtkSSTsetting.dat
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 02997504 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 02958904 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RltkAPO64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 02893568 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 02823280 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO7064.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 02605048 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RltkAPO.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 02437144 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOv201.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 02050184 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 02028672 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInstII64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01965816 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01959608 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64AF3.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01780624 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01601952 _____ (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\system32\CX64APO.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01591064 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01508936 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBoostDLL64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01435144 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRRPTR64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01395768 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO6064.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01352000 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01334384 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxSpeechAPO64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01211840 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO5064.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01186168 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\IntelSstCApoPropPage.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01164336 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO4064.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01121864 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\slcnt64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 01003864 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NahimicAPONSControl.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00998032 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVoiceAPO2064.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00965032 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\SFSS_APO.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00961848 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\sl3apo64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00952984 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOProp.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00933640 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEHDRA64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00931624 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPOShell64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00923744 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\MISS_APO.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00749000 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\sltech64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00743968 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00727440 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSSymmetryDLL64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00716112 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SECOMN64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00708320 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00689888 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtDataProc64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00678192 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO30.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00677680 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVolumeSDAPO.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00618192 _____ (Knowles Acoustics ) C:\Windows\system32\KAAPORT64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00589072 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\SECOMN32.DLL
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00574760 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAC64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00532384 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00514528 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSU2PLFX64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00504312 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSNeoPCDLL64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00500560 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSU2PGFX64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00467168 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRAPO64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00448592 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEAPO64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00447720 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EED64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00445408 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLimiterDLL64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00441272 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00428232 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSU2PREC64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00387320 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00381416 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRCOM64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00362056 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64AF3.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00357528 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\HiFiDAX2API.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00343712 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00341160 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SRCOM.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00341160 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRCOM.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00340648 _____ (ICEpower a/s) C:\Windows\system32\ICEsoundAPO64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00330568 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00327456 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00321720 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00321720 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00310424 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64F3.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00272720 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00258504 _____ (TODO: & lt; Company name & gt; ) C:\Windows\system32\slprp64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00253904 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPO64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00253872 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLFXAPO64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00252880 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPONS64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00231920 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFNHK64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00221976 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00214840 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00209544 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSHP64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00195192 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00166208 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00151792 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEL64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00134200 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEA64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00122328 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\Windows\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00118600 _____ C:\Windows\system32\AcpiServiceVnA64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00118600 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAR64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00110992 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00105312 _____ C:\Windows\system32\audioLibVc.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00090920 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFCOM64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00088352 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00088328 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFAPO64.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00084624 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEG64A.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00083632 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\SysWOW64\SFCOM.dll
2015-10-22 18:01 - 2015-10-22 18:01 - 00023704 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCoLDR64.dll
2015-10-22 18:00 - 2015-10-22 18:00 - 00981744 _____ (Realtek ) C:\Windows\system32\Drivers\Rt64win7.sys
2015-10-22 18:00 - 2015-10-22 18:00 - 00084072 _____ (Realtek Semiconductor Corporation) C:\Windows\system32\RtNicProp64.dll
2015-10-22 17:56 - 2015-10-25 06:29 - 00003242 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Driver Booster Scheduler
2015-10-22 17:56 - 2015-10-22 17:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\IObit
2015-10-22 17:50 - 2015-10-22 17:50 - 00000000 ____D C:\Windows\Tasks\ImCleanDisabled
2015-10-22 15:50 - 2015-10-22 17:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
2015-10-22 09:13 - 2015-10-22 09:13 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\m0ccr.D.SLR.C.P.F.D.V.T
2015-10-21 12:02 - 2015-10-21 12:05 - 788636262 _____ C:\Users\X\Documents\---Wheels On The Bus - Plus Lots More Nursery Rhymes - 54 Minutes Compilation from LittleBabyBum!.mp4
2015-10-20 20:57 - 2015-10-21 06:11 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\06uj0.E.M.A.a.O
2015-10-20 18:00 - 2015-10-20 18:00 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\The Reverie Collection
2015-10-20 09:53 - 2015-10-03 02:18 - 00102520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 42914096 _____ C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 37882488 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 22306936 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 18359928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 16541040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 15716648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 15002304 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 14832968 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 13518496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 12032200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 11114616 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 02869880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 02489976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 01905456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6435850.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 01564976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6435850.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00877176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00861816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00689456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00673912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00467912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00388024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00177416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00155976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00151368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
2015-10-20 09:50 - 2015-10-03 05:06 - 00128696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
2015-10-19 21:36 - 2015-10-19 21:36 - 00002560 _____ C:\Windows\_MSRSTRT.EXE
2015-10-19 21:03 - 2015-10-26 20:07 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\honestech TVR
2015-10-19 17:08 - 2015-10-19 17:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Avanquest Software
2015-10-19 17:03 - 2015-10-19 17:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\USB_video_device
2015-10-19 17:01 - 2015-10-19 17:01 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Avanquest Software
2015-10-19 16:56 - 2015-10-19 16:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Avanquest
2015-10-19 16:50 - 2015-10-19 17:51 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\sunshine2012.Avanquest.VHS.2.DVD.v7.83.b.105
2015-10-19 16:35 - 2015-10-19 16:35 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Local\VHS to DVD
2015-10-19 16:33 - 2015-10-19 16:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\honestech VHS to DVD 8.0 Deluxe
2015-10-19 16:29 - 2015-10-19 16:29 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\VIDBOX NW03
2015-10-19 16:25 - 2015-10-19 16:25 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\H0nesT3ch8.0.3
2015-10-19 16:23 - 2015-10-19 16:26 - 411807105 _____ C:\Users\X\Documents\sunshine2012.Avanquest.VHS.2.DVD.v7.83.b.105.rar
2015-10-19 16:23 - 2015-10-19 16:25 - 280560398 _____ C:\Users\X\Documents\H0nesT3ch8.0.3.rar
2015-10-19 15:47 - 2015-10-19 21:04 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\honestech TVR2.5
2015-10-19 15:46 - 2015-10-25 06:16 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\honestech
2015-10-19 15:45 - 2015-10-25 06:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\InstallShield
2015-10-16 12:29 - 2015-06-12 02:00 - 00197616 _____ (Tonec Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\idmwfp.sys
2015-10-16 07:24 - 2015-11-01 21:15 - 00000000 ____D C:\Users\X\Desktop\examples
2015-10-14 02:39 - 2015-10-18 18:14 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\FIFA 16
2015-10-13 11:54 - 2015-10-13 11:54 - 00000024 _____ C:\Users\X\Documents\fifa.txt
2015-10-09 04:16 - 2015-10-09 04:16 - 57739439 _____ C:\Users\X\Documents\Studio Lighting Techniques- Using Only 2 Lights - YouTube.mp4
2015-10-08 23:53 - 2015-10-14 00:55 - 00000000 ____D C:\Users\X\Desktop\brochure
2015-10-08 23:47 - 2015-10-08 23:48 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\Photography Bifold Brochure
2015-10-08 18:39 - 2015-10-08 18:39 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\GR.Architect.Brochure.2450517
2015-10-08 13:08 - 2015-10-08 13:08 - 609454638 _____ C:\Users\X\Documents\---LG FLATRON W2052TQ MONITOR Teardown and Repair.mp4
2015-10-08 11:00 - 2015-10-31 22:35 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\vlc
2015-10-08 11:00 - 2015-10-08 11:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\VideoLAN
2015-10-08 10:58 - 2015-10-08 10:58 - 29833438 _____ C:\Users\X\Documents\vlc-2.2.1-win64.exe
2015-10-07 21:43 - 2015-10-07 21:46 - 00000000 ____D C:\Users\X\Documents\BTSDDWin.7.Ultimate.SP1.x64.en.US.Final.October.2015
2015-10-06 12:16 - 2015-10-08 15:17 - 00000000 ___RD C:\Users\X\Desktop\104EOS1D
2015-10-05 17:25 - 2015-10-05 17:25 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_WinUsb_01007.Wdf
2015-10-05 11:13 - 2015-10-05 11:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Samsung
2015-10-05 11:13 - 2015-10-05 11:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\SAMSUNG

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-04 17:03 - 2015-09-10 08:52 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\Skype
2015-11-04 16:59 - 2009-07-14 04:51 - 00100932 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-11-04 16:46 - 2009-07-14 04:45 - 00031312 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-04 16:46 - 2009-07-14 04:45 - 00031312 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-04 16:39 - 2015-09-09 10:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2015-11-04 16:39 - 2009-07-14 05:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-11-04 16:29 - 2015-09-09 08:12 - 01195260 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-11-04 16:26 - 2010-11-21 03:47 - 00675806 _____ C:\Windows\PFRO.log
2015-11-04 16:21 - 2015-09-09 17:32 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\DMCache
2015-11-04 14:56 - 2015-09-09 09:36 - 00000000 ____D C:\Users\X
2015-11-03 16:16 - 2011-04-12 13:21 - 00739694 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2015-11-03 16:16 - 2011-04-12 13:21 - 00155268 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2015-11-03 16:16 - 2009-07-14 05:13 - 01668226 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-11-02 21:07 - 2015-09-09 15:07 - 00000000 ____D C:\Users\X\Desktop\PROGRAMY
2015-11-02 20:46 - 2015-09-13 18:01 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield
2015-11-02 18:00 - 2015-09-09 17:49 - 00000490 _____ C:\Windows\Tasks\ESET Smart Security Update.job
2015-11-02 12:27 - 2015-09-10 10:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Origin
2015-11-02 11:53 - 2015-09-16 00:17 - 00348360 _____ C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.xtr
2015-11-02 11:53 - 2015-09-10 13:03 - 00348360 _____ C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe
2015-11-02 11:52 - 2015-09-10 13:03 - 00280904 _____ C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.ex0
2015-11-01 13:39 - 2009-07-14 03:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2015-10-31 23:39 - 2009-07-14 03:20 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2015-10-26 17:38 - 2015-09-10 06:49 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON
2015-10-25 06:29 - 2015-09-09 11:04 - 00002872 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (X)
2015-10-25 06:16 - 2015-09-10 06:13 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2015-10-24 21:32 - 2015-09-09 16:57 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\AIMP3
2015-10-23 06:26 - 2015-09-09 09:37 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\Adobe
2015-10-23 00:34 - 2015-09-10 10:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Origin
2015-10-22 20:00 - 2015-09-10 07:07 - 00003756 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoKMS
2015-10-22 18:25 - 2015-09-10 21:57 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Local\Adobe
2015-10-22 18:25 - 2015-09-09 11:13 - 00780488 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2015-10-22 18:25 - 2015-09-09 11:13 - 00142536 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-10-22 18:13 - 2015-09-09 21:21 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\AVG
2015-10-22 18:13 - 2015-09-09 21:18 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Local\Avg
2015-10-22 18:12 - 2015-09-09 21:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVG
2015-10-22 18:12 - 2015-09-09 21:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVG
2015-10-22 18:03 - 2015-09-09 11:07 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\DAX2
2015-10-22 18:02 - 2015-09-09 11:07 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
2015-10-22 18:00 - 2015-09-09 11:08 - 00117824 _____ (Realtek Semiconductor Corporation) C:\Windows\system32\RTNUninst64.dll
2015-10-22 17:57 - 2015-09-09 09:57 - 00111520 _____ C:\Users\X\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-10-22 17:52 - 2009-07-14 04:45 - 05103448 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2015-10-20 09:54 - 2015-09-10 08:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2015-10-20 09:54 - 2015-09-09 10:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2015-10-20 05:55 - 2015-09-09 17:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager
2015-10-19 21:51 - 2015-09-09 17:32 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\IDM
2015-10-19 21:25 - 2015-09-09 17:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
2015-10-19 16:35 - 2015-09-09 09:36 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Local\VirtualStore
2015-10-17 05:50 - 2015-09-09 11:01 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2015-10-17 05:50 - 2009-07-14 05:08 - 00032520 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2015-10-16 17:43 - 2015-09-10 06:49 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2015-10-16 08:53 - 2015-09-20 17:53 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2015-10-14 04:56 - 2015-09-10 12:24 - 00000000 ____D C:\Users\X\Desktop\GRY
2015-10-14 02:00 - 2015-09-09 11:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2015-10-14 02:00 - 2009-07-14 05:32 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2015-10-14 01:46 - 2015-09-10 10:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Origin Games
2015-10-14 00:57 - 2015-09-10 10:53 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\Origin
2015-10-13 15:36 - 2015-09-10 08:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2015-10-12 19:17 - 2015-09-18 17:14 - 00000408 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2015-10-12 03:05 - 2015-09-10 08:03 - 01423304 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
2015-10-12 03:05 - 2015-09-10 08:03 - 01316000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspbridge.dll
2015-10-12 03:04 - 2015-09-10 08:03 - 01756424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspbridge64.dll
2015-10-12 03:04 - 2015-09-10 08:03 - 01710752 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
2015-10-10 08:26 - 2015-10-02 08:33 - 00000000 ____D C:\Users\X\AppData\Roaming\Nero
2015-10-08 23:04 - 2015-09-25 01:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hotspot Shield

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2014-07-10 06:16 - 2014-07-10 06:16 - 2174976 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\atimpenc.dll
2015-09-18 14:51 - 2015-09-18 14:51 - 0007605 _____ () C:\Users\X\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2015-09-09 11:07 - 2015-09-09 11:07 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\X\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-10-31 07:21

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post