FRST.txt

Asus UX303L - Wyświetlanie się reklam, nie działa internet w przeglądarkach

Znajomy na problem z laptopem. Najpierw wolno zaczął działać i pojawiać się zaczęły reklamy. Teraz w żadnej przeglądarce nie można wyświetlić żadnej strony. Natomiast w wierszu poleceń pingi działają.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:04-11-2015
Uruchomiony przez Psota (administrator) PSOTA (04-11-2015 18:00:20)
Uruchomiony z E:\
Załadowane profile: Psota (Dostępne profile: Psota)
Platform: Windows 8.1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
(Autodesk Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe
(ASUS Cloud Corporation) C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.1.11.399\AsusWSWinService.exe
(Autodesk, Inc.) C:\Program Files\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
() C:\Program Files\Controller\cohc.exe
(Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esif_uf.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\utilities\ibtsiva.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SASrv.exe
(TermCoach) C:\Program Files (x86)\TermCoach_1.10.0.22\Service\tcsvc.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
(Intel) C:\Program Files\Intel Corporation\USB over IP\bin\UoipService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\Temp\DPTF\esif_assist.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
() C:\Windows\System32\igfxTray.exe
() C:\Windows\SysWOW64\UMonit64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
(AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLoader.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:\Users\Jarek\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
(Autodesk, Inc.) C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\AdSync.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:\Users\Jarek\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
(ASUSTeK Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusSmartGestureDetector64.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPHelper.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(ASUSTeK Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe
(ASUS Cloud Corporation) C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.2.2.524\AsusWSPanel.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPCenter.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\msdt.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\sdiagnhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] = & gt; C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [919768 2014-10-13] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [WebStorage] = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.2.2.524\ASUSWSLoader.exe [63272 2015-05-31] ()
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] = & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [37296 2012-01-03] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [843712 2012-01-02] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [ADSKAppManager] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgr.exe [523144 2015-07-30] (Autodesk Inc.)
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8418584 2015-07-17] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = & gt; C:\Users\Jarek\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4691384 2015-07-23] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\...\Run: [Autodesk Sync] = & gt; C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\AdSync.exe [1310088 2015-01-27] (Autodesk, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\...\Policies\Explorer: []
HKU\S-1-5-18\...\Run: [Autodesk Sync] = & gt; C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\AdSync.exe [1310088 2015-01-27] (Autodesk, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [!AsusWSShellExt_B] - & gt; {6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7191} = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\AWS\2.2.2.524\ASUSWSShellExt64.dll [2015-04-22] (ASUS Cloud Corporation.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [!AsusWSShellExt_O] - & gt; {64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D809} = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\AWS\2.2.2.524\ASUSWSShellExt64.dll [2015-04-22] (ASUS Cloud Corporation.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [!AsusWSShellExt_U] - & gt; {1C5AB7B1-0B38-4EC4-9093-7FD277E2AF4E} = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\AWS\2.2.2.524\ASUSWSShellExt64.dll [2015-04-22] (ASUS Cloud Corporation.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [AutoCAD Digital Signatures Icon Overlay Handler] - & gt; {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} = & gt; C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2015-02-06] (Autodesk, Inc.)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{F12630A6-7D0F-4B25-AFC2-84C21B8EE1D0}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.msn.com/?pc=MSE1
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.msn.com/?pc=MSE1
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.msn.com/?pc=MSE1
HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.istartsurf.com/?type=hp & ts=1439729248 & z=a8abbc7e093d4d2031b53e7g5zac6tbm5o7t4gawaw & from=face & uid=HGSTXHTS541010A7E630_S0A000SSGA3EAKGA3EAKX
URLSearchHook: HKLM-x32 - & gt; Domyślne = {CCC7B151-1D8C-11E3-B2AD-F3EF3D58318D}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001 - & gt; {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms} & form=MSSEDF & pc=MSE1
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper - & gt; {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-01-03] (Adobe Systems Incorporated)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\27i4j22l.default
FF NewTab: chrome://quick_start/content/index.html
FF DefaultSearchEngine: istartsurf
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_19_0_0_185.dll [2015-09-22] ()
FF Plugin: @iqiyi.com/npWebPlayer - & gt; C:\IQIYI Video\LStyle\npWebPlayer.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_19_0_0_185.dll [2015-09-22] ()
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit PhantomPDF Plugin,version=1.0,application/pdf - & gt; C:\Program Files (x86)\Foxit PhantomPDF\plugins\npFoxitPhantomPDFPlugin.dll [2013-12-18] ()
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit PhantomPDF Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf - & gt; C:\Program Files (x86)\Foxit PhantomPDF\plugins\npFoxitPhantomPDFPlugin.dll [2013-12-18] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.56 - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2014-09-03] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2014-09-03] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll [2014-05-13] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=10 - & gt; C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npglobalupdateUpdate4.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=4 - & gt; C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npglobalupdateUpdate4.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-15] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-15] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2012-01-03] (Adobe Systems Inc.)
FF SearchPlugin: C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\27i4j22l.default\searchplugins\istartsurf.xml [2015-08-16]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [defsearchp@gmail.com] - C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\27i4j22l.default\extensions\defsearchp@gmail.com = & gt; nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [deskCutv2@gmail.com] - C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\27i4j22l.default\extensions\deskCutv2@gmail.com = & gt; nie znaleziono

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default - & gt; hxxp://www.google.com/
CHR StartupUrls: Default - & gt; " hxxp://www.google.com/ "
CHR Profile: C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-08-16]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-08-16]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-08-16]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-25]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-08-16]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-08-16]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-09-04]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-08-16]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Jarek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-08-16]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 AdAppMgrSvc; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe [1129864 2015-07-30] (Autodesk Inc.)
R2 Asus WebStorage Windows Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.1.11.399\AsusWSWinService.exe [71168 2014-08-20] (ASUS Cloud Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Autodesk Content Service; C:\Program Files\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe [31160 2015-02-05] (Autodesk, Inc.)
R2 cohci1394; C:\Program Files\Controller\cohc.exe [379392 2015-08-06] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 esifsvc; C:\Windows\SysWOW64\esif_uf.exe [1037568 2014-09-18] (Intel Corporation)
R2 ibtsiva.exe; C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\utilities\ibtsiva.exe [121288 2014-08-13] (Intel Corporation)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [329104 2014-11-19] (Intel Corporation)
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [887256 2014-05-13] (Intel(R) Corporation)
R2 IntelUSBoverIP; C:\Program Files\Intel Corporation\USB over IP\bin\UoipService.exe [394184 2014-10-15] (Intel)
S2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [154584 2014-09-03] (Intel Corporation)
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [265936 2014-10-29] ()
R2 tcsvc_1.10.0.22; C:\Program Files (x86)\TermCoach_1.10.0.22\Service\tcsvc.exe [300120 2015-08-14] (TermCoach)
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [5611280 2015-08-07] (TeamViewer GmbH)
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [366552 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23824 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3818704 2014-10-29] (Intel(R) Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 ATP; C:\Windows\System32\drivers\AsusTP.sys [69904 2014-11-21] (ASUS Corporation)
S3 AX88772; C:\Windows\system32\DRIVERS\ax88772.sys [113864 2013-07-18] (ASIX Electronics Corp.)
R3 BthLEEnum; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthLEEnum.sys [226304 2014-03-18] (Microsoft Corporation)
R3 dptf_cpu; C:\Windows\System32\drivers\dptf_cpu.sys [38720 2014-09-18] (Intel Corporation)
R3 dptf_pch; C:\Windows\System32\drivers\dptf_pch.sys [38208 2014-09-18] (Intel Corporation)
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
R3 esif_lf; C:\Windows\System32\drivers\esif_lf.sys [216360 2014-09-18] (Intel Corporation)
S3 GeneStor; C:\Windows\System32\drivers\GeneStor.sys [110824 2014-06-11] (GenesysLogic)
R3 ibtusb; C:\Windows\system32\DRIVERS\ibtusb.sys [219592 2014-08-13] (Intel Corporation)
R0 IntelHSWPcc; C:\Windows\System32\drivers\IntelPcc.sys [79016 2014-08-26] (Intel Corporation)
R3 kbfiltr; C:\Windows\System32\drivers\kbfiltr.sys [17280 2012-08-06] ( )
R3 MEIx64; C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [126976 2014-09-03] (Intel Corporation)
R3 NETwNb64; C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwbw02.sys [3482600 2014-11-06] (Intel Corporation)
R3 SensorsAlsDriver; C:\Windows\System32\drivers\WUDFRd.sys [226304 2014-10-29] (Microsoft Corporation)
R1 tcfd_vw_1_10_0_22; C:\Windows\System32\drivers\tcfd_vw_1_10_0_22.sys [57728 2015-08-14] (TermCoach)
R3 usb3Hub; C:\Windows\System32\drivers\usb3Hub.sys [213296 2014-10-15] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44560 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [270168 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
R2 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [114520 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
U0 msahci; system32\drivers\msahci.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-10-15 16:37 - 2015-09-19 04:18 - 00035384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2015-10-15 16:37 - 2015-09-18 14:42 - 01290752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2015-10-15 16:37 - 2015-09-18 14:42 - 01163776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2015-10-15 16:37 - 2015-09-18 14:42 - 00766464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2015-10-15 16:37 - 2015-09-18 14:42 - 00699904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2015-10-15 16:37 - 2015-09-18 14:42 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2015-10-15 16:37 - 2015-09-18 14:42 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2015-10-14 19:13 - 2015-10-14 19:13 - 01318252 _____ C:\Users\Jarek\Downloads\download.zip
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00901264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00984448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-22 14:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-07 22:40 - 01134752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-07 22:40 - 00686960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-07 22:40 - 00507176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-07 15:13 - 00862720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-06 18:05 - 00669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
2015-10-14 18:07 - 2015-08-06 17:47 - 04710400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-08-06 17:37 - 00536576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
2015-10-14 18:07 - 2015-08-06 17:18 - 04068352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
2015-10-14 18:07 - 2015-07-16 19:58 - 00074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NcdAutoSetup.dll
2015-10-14 03:30 - 2015-09-29 13:31 - 07457624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2015-10-14 03:30 - 2015-09-29 13:31 - 01658536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2015-10-14 03:30 - 2015-09-29 13:31 - 01519592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2015-10-14 03:30 - 2015-09-29 13:31 - 01487008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2015-10-14 03:30 - 2015-09-29 13:31 - 01355848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2015-10-14 03:30 - 2015-09-24 17:42 - 00348672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdesvc.dll
2015-10-14 03:30 - 2015-09-24 17:40 - 00737280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
2015-10-14 03:30 - 2015-08-27 03:43 - 22372152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2015-10-14 03:30 - 2015-08-27 03:42 - 19795904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2015-10-14 03:30 - 2015-08-07 22:40 - 01736520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2015-10-14 03:30 - 2015-08-07 22:40 - 01499920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2015-10-14 03:28 - 2015-09-10 19:02 - 25851392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2015-10-14 03:28 - 2015-09-10 18:14 - 05990400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2015-10-14 03:28 - 2015-09-10 18:09 - 20358144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2015-10-14 03:28 - 2015-09-10 17:24 - 14456832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2015-10-14 03:28 - 2015-09-10 17:02 - 04527616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-29 13:29 - 00136904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:45 - 03705344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:26 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUSettingsProvider.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:25 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:25 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:25 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:22 - 00124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:22 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:22 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:15 - 02243072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:13 - 00891904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-28 19:12 - 00721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 18:19 - 00585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 18:18 - 02886656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 18:18 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 18:06 - 00616960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 18:04 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:51 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:39 - 00504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:37 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:37 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:35 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:33 - 02279936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:28 - 01032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:28 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:27 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:21 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:19 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:19 - 00720896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:19 - 00374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:17 - 02126336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:17 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:07 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:05 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:01 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 17:00 - 12853760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:57 - 02487808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:57 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:55 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:55 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:55 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:45 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:34 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:31 - 02011136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:27 - 01311232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2015-10-14 03:27 - 2015-09-10 16:26 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2015-10-06 11:34 - 2015-10-06 11:34 - 00017694 _____ C:\Users\Jarek\Downloads\4BSQ -went_e - 05.10.15.txt

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-04 18:00 - 2015-08-15 19:53 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-04 18:00 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sru
2015-11-04 18:00 - 2013-08-22 15:46 - 00026702 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-11-04 17:56 - 2015-08-27 11:03 - 00003474 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ASUS Live Update1
2015-11-04 17:56 - 2015-06-28 07:31 - 00000000 __SHD C:\Users\Jarek\AppData\LocalLow\EmieUserList
2015-11-04 17:56 - 2015-06-28 07:29 - 00003464 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ASUS Live Update2
2015-11-04 17:56 - 2015-06-28 07:28 - 00000000 __SHD C:\Users\Jarek\AppData\LocalLow\EmieSiteList
2015-11-04 17:56 - 2015-02-08 11:16 - 01303999 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-11-04 17:56 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2015-11-04 17:53 - 2015-08-18 20:53 - 00000125 _____ C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\sp_data.sys
2015-10-29 08:58 - 2015-08-16 13:53 - 00000974 _____ C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job
2015-10-29 08:46 - 2015-07-09 17:16 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-10-25 11:24 - 2015-08-15 12:38 - 00001064 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-10-25 08:30 - 2014-10-21 12:14 - 00808596 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2015-10-25 08:30 - 2014-10-21 12:14 - 00163898 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2015-10-25 08:30 - 2014-03-18 16:26 - 01825074 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-10-24 12:10 - 2015-08-15 12:38 - 00000992 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
2015-10-24 10:09 - 2015-07-29 17:16 - 00003868 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1438186562
2015-10-24 10:09 - 2015-07-29 17:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2015-10-20 14:49 - 2013-08-22 16:20 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2015-10-19 13:58 - 2015-08-16 13:53 - 00000970 _____ C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job
2015-10-17 07:35 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2015-10-17 07:33 - 2015-06-28 07:09 - 00003598 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-2898350105-1872382386-508321475-1001
2015-10-17 07:22 - 2015-06-28 07:09 - 00001539 _____ C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AsusSmartGestureDetector.lnk
2015-10-17 07:22 - 2015-02-08 11:22 - 00363809 _____ C:\Windows\SysWOW64\Gms.log
2015-10-17 07:19 - 2013-08-22 15:45 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-10-17 07:18 - 2013-08-22 14:25 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2015-10-17 07:17 - 2015-07-17 08:04 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2015-10-17 07:17 - 2015-07-14 10:06 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2015-10-17 07:17 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ___RD C:\Windows\ToastData
2015-10-17 07:14 - 2015-06-28 07:03 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek
2015-10-17 07:14 - 2015-02-08 11:32 - 07828204 _____ C:\Users\Public\CAFADEBUG.log
2015-10-16 15:47 - 2015-07-11 19:41 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2015-10-16 15:41 - 2015-07-11 19:41 - 143481208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2015-10-16 05:51 - 2013-08-22 16:38 - 00810488 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2015-10-16 05:51 - 2013-08-22 16:38 - 00176632 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-10-15 19:38 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2015-10-07 23:29 - 2015-09-03 17:37 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Local\Akamai
2015-10-06 23:41 - 2015-06-28 07:01 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\GWX
2015-10-06 17:55 - 2015-09-04 03:45 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\Desktop\wentylacja
2015-10-06 12:10 - 2015-06-28 07:01 - 00000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\GWX

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-08-18 20:53 - 2015-11-04 17:53 - 0000125 _____ () C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\sp_data.sys
2015-09-03 17:51 - 2015-09-03 17:51 - 0000133 _____ () C:\ProgramData\Microsoft.SqlServer.Compact.351.64.bc
2014-10-21 05:28 - 2012-09-07 12:40 - 0000256 _____ () C:\ProgramData\SetStretch.cmd
2014-10-21 05:28 - 2009-07-22 11:04 - 0024576 _____ () C:\ProgramData\SetStretch.exe
2014-10-21 05:28 - 2012-09-07 12:37 - 0000103 _____ () C:\ProgramData\SetStretch.VBS

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Jarek\AppData\Local\Temp\AcDeltree.exe
C:\Users\Jarek\AppData\Local\Temp\Foxit PhantomPDF Updater.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll
[2015-07-10 01:42] - [2015-08-16 12:13] - 0657920 ____A (Microsoft Corporation) 0DCBC3412904CD115F84A58981BBC377

C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll BRAK & lt; ==== UWAGA
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-10-17 07:12

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post