Zeszyt2.pdf

Excel - Formuła nazwy kolumny dla zadanego kryterium.

Witam, czy istnieje formuła która poda mi nazwę kolumny dla zadanego kryterium? Chodzi mi o to, aby najpierw formuła pokazywała wartość różną od zera (będącą ostatnią wartością na prawo od pierwotnej kolumny) dla danego kryterium (w całym wierszu tabeli), a następnie zamiast wyświetlać to, co jest w danej komórce, żeby pokazała nazwę nagłówka dla danej komórki. Wiem, że źle to rozpisałem, ale w pliku jest wszystko wyszczególnione.


MODEL
Gemini 2/32
Gemini 2/40

MIN. PROD
PRZEWODNIK W1 W2 W3 W4 W5 STATUS
W
chce aby tutaj była przypisana nazwa zagłówka dla ostatniej wartości różnej od 0, czyli " 8 "

45
Gemini 2/32
Gemini 2/40

46
20

47
30

48

49
5

50

51

52
30

53

1

2
20

3

4

5

6
5

7

8
50

9


Download file - link to post