Shortcut.txt

Skan FRST - prośba o sprawdzenie logów

Witam. Proszę o sprawdzenie logów pod kątem wirusów.


Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x86) Wersja:31-10-2015
Uruchomiony przez comp (2015-11-04 12:01:11)
Uruchomiony z C:\Users\comp\Downloads
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk - & gt; C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Movie Maker.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\MovieMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Gallery.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\WLXPhotoGallery.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk - & gt; C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Mail.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Family Safety.lnk - & gt; C:\Windows\Installer\{BF286606-9E68-472C-BAEA-41162F2BF4D1}\fssicon.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Writer.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriter.exe (Microsoft Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype\Skype.lnk - & gt; C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\NVIDIA Control Panel\Control Panel.lnk - & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Control Panel Client\nvCplUI.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk - & gt; C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - & gt; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk - & gt; C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Connection Manager Administration Kit.lnk - & gt; C:\Program Files\CMAK\cmak.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk - & gt; C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\IIS Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\inetsrv\InetMgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk - & gt; C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk - & gt; C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk - & gt; C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\NetworkProjection.lnk - & gt; C:\Windows\System32\NetProj.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk - & gt; C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk - & gt; C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk - & gt; C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk - & gt; C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk - & gt; C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk - & gt; C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk - & gt; C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\Biblioteki -- skrót.lnk - & gt; C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries ()
Shortcut: C:\Users\comp\Links\Desktop.lnk - & gt; C:\Users\comp\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\comp\Links\Downloads.lnk - & gt; C:\Users\comp\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\comp\Links\SkyDrive.lnk - & gt; C:\Users\comp\SkyDrive (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\comp\Desktop\IMG_9483 -- skrót (2).lnk - & gt; D:\SWSETUP\dane z c\obrazy\IMG_9483.jpg (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\comp\Desktop\photo.htmaleja marzen!!.htm -- skrót (2).lnk - & gt; C:\Users\comp\photo.htmaleja marzen!!.htm ()
Shortcut: C:\Users\comp\Desktop\photo.htmaleja marzen!!.htm -- skrót.lnk - & gt; C:\Users\comp\photo.htmaleja marzen!!.htm ()
Shortcut: C:\Users\comp\Desktop\ARCHIWUM\LogoColorTextBelow.lnk - & gt; C:\Users\comp\Desktop\ARCHIWUM\ania zdiecia\zdiecia janko\LogoColorTextBelow.JPG ()
Shortcut: C:\Users\comp\Desktop\ARCHIWUM\logo\jpeg -- skrót.lnk - & gt; C:\Users\comp\Desktop\ARCHIWUM\logo\jpeg ()
Shortcut: C:\Users\comp\Desktop\ARCHIWUM\ania zdiecia\zdiecia janko\muzyka janko\Ballada o Janicku (www.wyszukiwarka.radioparty.pl).lnk - & gt; C:\Users\comp\Documents\Ballada o Janicku (www.wyszukiwarka.radioparty.pl).mp3 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk - & gt; C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk - & gt; C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - & gt; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - & gt; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Photo Gallery.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\WLXPhotoGallery.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Internet Explorer.lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk - & gt; C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk - & gt; C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk - & gt; C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk - & gt; C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Videos\Dokumenty -- skrót.lnk - & gt; C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\Documents.library-ms ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk - & gt; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk - & gt; C:\Windows\Installer\{6A0549A9-1B96-498C-ACBC-3943001FEB19}\SkypeIcon.exe ()
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk - & gt; C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) - & gt; startmenu
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /showgadgets
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Subsystem for UNIX-based Applications\What's New in Subsystem for UNIX-based Applications.lnk - & gt; C:\Windows\hh.exe (Microsoft Corporation) - & gt; sua.chm::/html/f808072e-5b17-4146-8188-f0b3b7e5c629.htm
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\NVIDIA Control Panel\Networking.lnk - & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Control Panel Client\nvCplUI.exe (NVIDIA Corporation) - & gt; /page:{687512A9-60CB-4748-8E3F-5B2D71E96F41}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee\McAfee LiveSafe - Internet Security.lnk - & gt; C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe (McAfee, Inc.) - & gt; /desktopicon /platui
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.BackupAndRestore
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\compmgmt.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eventvwr.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\perfmon.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\secpol.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk - & gt; C:\Windows\System32\taskschd.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) - & gt; -NoExit -ImportSystemModules
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /open
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) - & gt; %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk - & gt; C:\Windows\System32\taskschd.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk - & gt; C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Skype.lnk - & gt; C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.) - & gt; /sendto:
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\McAfee LiveSafe - Internet Security.lnk - & gt; C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe (McAfee, Inc.) - & gt; /desktopicon /platui


InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\317Jedna jest miłość- Kapela Górale.url - & gt; hxxp://wyszukiwarkamp3.eu/szukaj/kapela-gorale/
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Aktuelle Lottozahlen - Lotto 6 aus 49 am Samstag und Mittwoch.url - & gt; hxxp://www.lottozahlenonline.de/
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\HiLink.url - & gt; hxxp://192.168.1.1/html/index.html
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--allegro.pl-.url - & gt; hxxps://ieonline.microsoft.com/
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--i.ytimg.com-vi-6f5xB0EVLmg-hqdefault.jpgsto lat.url - & gt; hxxp://i.ytimg.com/vi/6f5xB0EVLmg/hqdefault.jpg
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--poczta.onet.pl-thumb.htmlkid=7228112 & mid=719722520 & partPath=10 & size=42x42 & onError=404.url - & gt; hxxp://poczta.onet.pl/index.html
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--poczta.onet.pl-thumb.htmlkid=7228112 & mid=719722520 & partPath=11 & size=42x42 & onError=404.url - & gt; hxxp://poczta.onet.pl/index.html
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--poczta.onet.pl-thumb.htmlkid=7228112 & mid=719722520 & partPath=2 & size=42x42 & onError=404.url - & gt; hxxp://poczta.onet.pl/index.html
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--poczta.onet.pl-thumb.htmlkid=7228112 & mid=719722520 & partPath=3 & size=42x42 & onError=404.url - & gt; hxxp://poczta.onet.pl/index.html
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--poczta.onet.pl-thumb.htmlkid=7228112 & mid=719722520 & partPath=4 & size=42x42 & onError=404.url - & gt; hxxp://poczta.onet.pl/index.html
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--poczta.onet.pl-thumb.htmlkid=7228112 & mid=719722520 & partPath=6 & size=42x42 & onError=404.url - & gt; hxxp://poczta.onet.pl/index.html
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--wp.pl-.url - & gt; hxxps://ieonline.microsoft.com/
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--www.interia.pl-.url - & gt; hxxps://ieonline.microsoft.com/
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\http--www.vertis.pl-albumy-fotogenesis-pl-hasior.url - & gt; hxxp://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vertis.pl%2Falbumy%2Ffotogenesis-pl%2Fhasior & h=YAQF3m8Z6
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\https--scontent.xx.fbcdn.net-hphotos-xap1-v-t1.0-9-s720x720-11229404_951389694926125_8252628539588779504_n.jpgoh=23ea3a491046e6b8be5aa9d173634617 & oe=568A4219.url - & gt; file:///C:/Users/comp/photo.htmaleja%20marzen!!.htm
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Już oznaczony(a).url - & gt; hxxps://www.facebook.com/anna.hasiorpiliszko/media_set?set=a.106516096080160.10978.100001653105314 & type=3
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Mein E-Plus Meine Rechnung.url - & gt; hxxps://my.eplus.de/Mein-E-Plus/Meine-Rechnung
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Na ryby lets-fish.com.url - & gt; hxxp://lets-fish.com/naryby
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Onet.pl.url - & gt; hxxp://www.onet.pl/
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Wetter Speyer - meinestadt.de.url - & gt; hxxp://www.meinestadt.de/speyer/wetter
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Zdjęcie użytkownika Anna Hasior-Piliszko..url - & gt; hxxps://www.facebook.com/anna.hasiorpiliszko/media_set?set=a.820969737968122.1073741833.100001653105314 & type=3 & uploaded=1
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url - & gt; hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url - & gt; hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url - & gt; hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl -- oficjalny serwis pogodowy IMGW.url - & gt; hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url - & gt; hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url - & gt; hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\comp\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url - & gt; hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice

==================== Koniec Shortcut.txt =============================


Download file - link to post