FRST.txt

Skan FRST - prośba o sprawdzenie logów

Witam. Proszę o sprawdzenie logów pod kątem wirusów.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja:31-10-2015
Uruchomiony przez comp (administrator) COMP-KOMPUTER (04-11-2015 11:56:59)
Uruchomiony z C:\Users\comp\Downloads
Załadowane profile: comp (Dostępne profile: comp & DefaultAppPool)
Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X86) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: IE)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\psxss.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CISVC.EXE
() C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe
(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\TCPSVCS.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\snmp.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
() C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.6.1180.0\McCSPServiceHost.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McUICnt.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McChHost.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [NvCplDaemon] = & gt; RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
HKU\S-1-5-21-2836711100-4198130755-4031581230-1000\...\Run: [BingSvc] = & gt; C:\Users\comp\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2015-04-07] ((C) 2015 Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] = & gt; C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe [280576 2013-06-06] (Microsoft Corporation)
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.254
Tcpip\..\Interfaces\{5264A70F-1469-448B-B193-7FED24BCAAB9}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{572B70A7-F54F-4307-A517-F1D479C143A0}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{5F42D620-6F14-4691-80BE-ACE66160A10F}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{673FD7CC-3A56-43C5-B69D-A6B789B47A5D}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{E293EEBD-D4F9-4E3E-80FB-46DD37BA8AF8}: [DhcpNameServer] 192.168.1.254

Internet Explorer:
==================
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKU\S-1-5-21-2836711100-4198130755-4031581230-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=msnhome
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-2836711100-4198130755-4031581230-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\S-1-5-21-2836711100-4198130755-4031581230-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.pl/?gws_rd=ssl
SearchScopes: HKLM - & gt; DefaultScope {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Norton Vulnerability Protection - & gt; {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - & gt; C:\Program Files\Norton 360\Engine\21.7.0.11\IPS\IPSBHO.DLL = & gt; Brak pliku
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - & gt; {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer - & gt; {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - & gt; C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2015-10-12] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2836711100-4198130755-4031581230-1000 - & gt; Brak nazwy - {A13C2648-91D4-4BF3-BC6D-0079707C4389} - Brak pliku
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2836711100-4198130755-4031581230-1000 - & gt; Brak nazwy - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - Brak pliku
Handler: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McIEPlg.dll [2015-10-27] (McAfee, Inc.)
Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - Brak pliku
Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - Brak pliku
Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McIEPlg.dll [2015-10-27] (McAfee, Inc.)
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2014-05-02] (Skype Technologies)
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2015-10-12] (Microsoft Corporation)
Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files\McAfee\MSC\McSnIePl.dll [2015-09-28] (McAfee, Inc.)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\comp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zz4jpit7.default
FF Plugin: @mcafee.com/MSC,version=10 - & gt; c:\PROGRA~1\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2015-09-28] ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE - & gt; disabled [Brak pliku]
FF Plugin: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3508.0205 - & gt; C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2013-02-05] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-16] (Google Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-16] (Google Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2836711100-4198130755-4031581230-1000: @lightspark.github.com/Lightspark;version=1 - & gt; C:\Program Files\Lightspark 0.5.3-git\nplightsparkplugin.dll [Brak pliku]
FF Extension: OnetToolbar - C:\Users\comp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zz4jpit7.default\Extensions\toolbar.addon@onet.pl.xpi [2014-04-29] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\saffplg.xpi
FF Extension: Brak nazwy - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\saffplg.xpi [2015-10-21] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK
FF Extension: McAfee Anti-Spam Thunderbird Extension - C:\Program Files\McAfee\MSK [2015-10-30] [Brak podpisu cyfrowego]

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default - & gt; msn.com/?pc=__PARAM__ & ocid=__PARAM__DHP & osmkt=pl-pl
CHR DefaultSearchURL: Default - & gt; hxxp://www.bing.com/search?FORM=__PARAM__DF & PC=__PARAM__ & q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Default - & gt; bing.com
CHR DefaultSuggestURL: Default - & gt; hxxp://ss-sym.ask.com/query?q={searchTerms} & sstype=prefix & li=ff
CHR Profile: C:\Users\comp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\comp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-02-21]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\comp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-25]
CHR Extension: (SiteAdvisor) - C:\Users\comp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho [2015-09-23]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\comp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-09-05]
CHR Extension: (Norton Identity Safe) - C:\Users\comp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif [2015-02-21]
CHR Extension: (Norton Safe) - C:\Users\comp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmgcfemagnogdodbambjhdcmfcpicngl [2015-02-12]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\comp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-09-05]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McChPlg.crx [2015-10-27]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - C:\Program Files\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx [2015-10-12]
CHR HKU\S-1-5-21-2836711100-4198130755-4031581230-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1433216 2015-10-12] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1773696 2015-10-12] (Microsoft Corporation)
R2 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM); C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe [387616 2009-07-23] ()
R2 HomeNetSvc; C:\Program Files\Common Files\Mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [315512 2015-09-01] (McAfee, Inc.)
U2 iprip; C:\Windows\System32\iprip.dll [29696 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
R2 McAfee SiteAdvisor Service; C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [134208 2015-10-27] (McAfee, Inc.)
R2 McAPExe; C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe [711032 2015-09-28] (McAfee, Inc.)
R2 mccspsvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.6.1180.0\McCSPServiceHost.exe [1251264 2015-09-01] (McAfee, Inc.)
R2 McMPFSvc; C:\Program Files\Common Files\Mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [315512 2015-09-01] (McAfee, Inc.)
R2 McNaiAnn; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [315512 2015-09-01] (McAfee, Inc.)
S3 McODS; C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe [502936 2015-08-11] (McAfee, Inc.)
R2 mcpltsvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [315512 2015-09-01] (McAfee, Inc.)
R2 McProxy; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [315512 2015-09-01] (McAfee, Inc.)
R3 mfefire; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [196600 2015-07-31] (McAfee, Inc.)
R2 mfemms; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe [338696 2015-08-10] (McAfee, Inc.)
R3 mfevtp; C:\Windows\system32\mfevtps.exe [242408 2015-07-31] (McAfee, Inc.)
S2 Mobile Broadband HL Service; C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbservice.exe [230240 2015-02-12] ()
R2 MSK80Service; C:\Program Files\Common Files\Mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [315512 2015-09-01] (McAfee, Inc.)
R2 nSvcIp; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe [178720 2009-07-23] ()
S2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 cfwids; C:\Windows\System32\drivers\cfwids.sys [73080 2015-08-10] (McAfee, Inc.)
S3 HipShieldK; C:\Windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [157288 2015-05-19] (McAfee, Inc.)
R3 mfeaack; C:\Windows\System32\drivers\mfeaack.sys [319168 2015-08-10] (McAfee, Inc.)
R3 mfeavfk; C:\Windows\System32\drivers\mfeavfk.sys [271304 2015-08-10] (McAfee, Inc.)
R3 mfefirek; C:\Windows\System32\drivers\mfefirek.sys [381520 2015-08-10] (McAfee, Inc.)
R0 mfehidk; C:\Windows\System32\drivers\mfehidk.sys [646800 2015-08-10] (McAfee, Inc.)
R3 mfencbdc; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencbdc.sys [425968 2015-08-12] (McAfee, Inc.)
S3 mfencrk; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencrk.sys [89552 2015-08-12] (McAfee, Inc.)
R3 mfesapsn; C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\mfesapsn.sys [32816 2015-10-27] (McAfee, Inc.)
R0 mfewfpk; C:\Windows\System32\drivers\mfewfpk.sys [201288 2015-08-10] (McAfee, Inc.)
S3 s1039mdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\s1039mdm.sys [124016 2010-03-01] (MCCI Corporation)
U3 catchme; \??\C:\Users\comp\AppData\Local\Temp\catchme.sys [X]
S3 cpuz134; \??\C:\Users\comp\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x32.sys [X]
S3 ew_hwusbdev; system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
S3 ew_usbenumfilter; system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [X]
S3 huawei_cdcacm; system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [X]
S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
S3 huawei_ext_ctrl; system32\DRIVERS\ew_juextctrl.sys [X]
S3 huawei_wwanecm; system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [X]
S3 massfilter; system32\drivers\massfilter.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]
U3 mbr; \??\C:\ComboFix\mbr.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-04 11:56 - 2015-11-04 11:58 - 00015670 _____ C:\Users\comp\Downloads\FRST.txt
2015-11-04 11:56 - 2015-11-04 11:57 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-04 11:55 - 2015-11-04 11:55 - 01701888 _____ (Farbar) C:\Users\comp\Downloads\FRST.exe
2015-11-04 11:17 - 2011-06-26 07:45 - 00256000 _____ C:\Windows\PEV.exe
2015-11-04 11:17 - 2010-11-07 18:20 - 00208896 _____ C:\Windows\MBR.exe
2015-11-04 11:17 - 2009-04-20 05:56 - 00060416 _____ (NirSoft) C:\Windows\NIRCMD.exe
2015-11-04 11:17 - 2000-08-31 01:00 - 00518144 _____ (SteelWerX) C:\Windows\SWREG.exe
2015-11-04 11:17 - 2000-08-31 01:00 - 00406528 _____ (SteelWerX) C:\Windows\SWSC.exe
2015-11-04 11:17 - 2000-08-31 01:00 - 00098816 _____ C:\Windows\sed.exe
2015-11-04 11:17 - 2000-08-31 01:00 - 00080412 _____ C:\Windows\grep.exe
2015-11-04 11:17 - 2000-08-31 01:00 - 00068096 _____ C:\Windows\zip.exe
2015-11-04 11:16 - 2015-11-04 11:52 - 00000000 ____D C:\Qoobox
2015-11-04 11:16 - 2015-11-04 11:38 - 00000000 ____D C:\Windows\erdnt
2015-11-04 11:14 - 2015-11-04 11:15 - 05637361 ____R (Swearware) C:\Users\comp\Downloads\ComboFix.exe
2015-11-04 11:14 - 2015-11-04 11:15 - 05637361 _____ (Swearware) C:\Users\comp\Downloads\ComboFix (1).exe
2015-11-04 11:05 - 2015-11-04 11:05 - 01708032 _____ C:\Users\comp\Downloads\AdwCleaner_5 (1).exe
2015-10-22 21:50 - 2015-10-22 21:50 - 05985648 _____ C:\Users\comp\Downloads\WP_20151017_16_47_56_Pro (1).mp4
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 04:05 - 03990976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 04:05 - 03936192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 04:02 - 01308160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:59 - 00655360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:59 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:59 - 00400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:59 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:59 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:59 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:59 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:58 - 00262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:58 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:58 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:58 - 00038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:58 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:58 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:53 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:53 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:49 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 03:49 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 02:43 - 00225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 02:43 - 00124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2015-10-15 18:23 - 2015-09-29 02:43 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2015-10-15 18:23 - 2015-09-15 18:42 - 00139096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2015-10-15 18:23 - 2015-09-15 18:42 - 00067520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2015-10-15 18:23 - 2015-09-15 18:36 - 01061376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-15 18:36 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-15 18:36 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-15 18:36 - 00100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-15 18:36 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-15 18:36 - 00015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-09-15 18:35 - 00022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00901264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2015-10-15 18:23 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2015-10-15 18:16 - 2015-09-18 18:47 - 00023384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2015-10-15 18:16 - 2015-09-18 18:44 - 01120768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2015-10-15 18:16 - 2015-09-18 18:44 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2015-10-15 18:16 - 2015-09-18 18:44 - 00587776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2015-10-15 18:16 - 2015-09-18 18:44 - 00423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2015-10-15 18:16 - 2015-09-18 18:44 - 00062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2015-10-15 18:16 - 2015-09-18 18:35 - 00999936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2015-10-15 18:08 - 2015-10-01 18:50 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2015-10-15 18:08 - 2015-10-01 18:50 - 00050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2015-10-15 18:08 - 2015-10-01 18:50 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2015-10-15 18:08 - 2015-10-01 18:50 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2015-10-15 18:08 - 2015-10-01 18:50 - 00016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2015-10-15 18:08 - 2015-10-01 17:53 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2015-10-15 08:11 - 2015-09-18 19:58 - 00345688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:58 - 20357632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:45 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:45 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:33 - 00504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:33 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:32 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:32 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:31 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:28 - 02279936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:26 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:26 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:24 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:23 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:23 - 00102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:22 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:22 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:18 - 00667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:15 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:10 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:07 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:06 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:05 - 04527616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:05 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 04:04 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 03:58 - 12853760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 03:58 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 03:56 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 03:56 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 03:55 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 03:55 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 03:37 - 02011136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 03:34 - 01311232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2015-10-15 08:11 - 2015-09-16 03:32 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:59 - 02955776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:59 - 02061824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:59 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:59 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:59 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:59 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:59 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:58 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:58 - 00073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:58 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-10-14 07:06 - 2015-09-25 18:58 - 00011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-08-06 18:44 - 12875776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2015-10-14 07:06 - 2015-08-06 18:44 - 01498624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2015-10-11 17:21 - 2015-10-11 17:21 - 00001197 _____ C:\Users\comp\Desktop\photo.htmaleja marzen!!.htm -- skrót (2).lnk
2015-10-11 17:16 - 2015-10-11 17:16 - 00001197 _____ C:\Users\comp\Desktop\photo.htmaleja marzen!!.htm -- skrót.lnk
2015-10-11 09:52 - 2015-10-11 09:52 - 00425904 _____ C:\Users\comp\photo.htmaleja marzen!!.htm

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-04 11:53 - 2014-12-22 13:17 - 00001036 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-11-04 11:42 - 2014-04-22 20:21 - 00000000 ____D C:\Users\dub_cm_auto
2015-11-04 11:42 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 __RHD C:\Users\Default
2015-11-04 11:42 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ___RD C:\Users\Public
2015-11-04 11:37 - 2009-07-14 03:04 - 00000215 _____ C:\Windows\system.ini
2015-11-04 11:23 - 2009-07-14 05:34 - 00017296 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-04 11:23 - 2009-07-14 05:34 - 00017296 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-04 11:18 - 2013-06-03 13:00 - 01055653 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-11-04 11:12 - 2014-12-22 13:17 - 00001032 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-11-04 11:12 - 2014-12-20 17:36 - 00065536 _____ C:\Windows\system32\Ikeext.etl
2015-11-04 11:12 - 2009-07-14 05:53 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-11-04 11:12 - 2009-07-14 05:39 - 00201484 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-11-04 11:08 - 2013-06-03 13:09 - 00000000 ____D C:\Users\comp
2015-11-04 11:05 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\tracing
2015-11-04 11:01 - 2014-12-04 21:43 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-11-04 10:58 - 2013-06-06 13:45 - 00000000 ____D C:\Users\comp\AppData\Roaming\Skype
2015-11-03 16:17 - 2013-06-30 11:56 - 00000000 ____D C:\Users\comp\AppData\Local\CrashDumps
2015-11-03 12:43 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2015-11-02 07:28 - 2014-12-01 18:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2015-10-31 12:08 - 2013-06-03 13:14 - 01774864 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-10-31 12:08 - 2009-07-14 09:07 - 00780990 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2015-10-31 12:08 - 2009-07-14 09:07 - 00170988 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2015-10-30 23:02 - 2015-09-17 18:37 - 00000000 ____D C:\Program Files\McAfee
2015-10-30 23:01 - 2013-06-03 15:54 - 02052832 _____ C:\Windows\PFRO.log
2015-10-30 08:10 - 2015-09-10 19:57 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\McAfee
2015-10-25 08:44 - 2014-12-22 13:17 - 00002095 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2015-10-23 18:10 - 2009-07-14 05:53 - 00032604 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2015-10-20 22:31 - 2013-07-06 05:21 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2015-10-20 22:31 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Msdtc
2015-10-20 21:36 - 2013-06-03 13:06 - 00000000 ____D C:\Recovery
2015-10-20 21:36 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Recovery
2015-10-20 21:33 - 2009-07-14 09:28 - 00000000 ____D C:\Windows\CSC
2015-10-17 10:25 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2015-10-17 09:08 - 2014-12-22 20:51 - 00000000 ___RD C:\Program Files\Skype
2015-10-17 09:01 - 2014-12-04 21:43 - 00780488 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2015-10-17 09:01 - 2014-12-04 21:43 - 00142536 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-10-16 17:54 - 2013-06-03 14:32 - 00000000 ____D C:\Users\comp\AppData\Local\Google
2015-10-16 09:03 - 2014-12-11 08:03 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2015-10-16 09:03 - 2014-04-30 09:41 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2015-10-16 09:03 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\pl-PL
2015-10-16 08:45 - 2013-08-20 10:19 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2015-10-16 08:11 - 2013-06-03 14:48 - 141105520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2015-10-09 07:17 - 2015-04-15 09:28 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\GWX

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2014-12-01 08:27 - 2014-12-01 08:27 - 6000640 _____ () C:\Program Files\GUT59B4.tmp
2014-03-07 08:54 - 2014-03-07 08:54 - 49940480 _____ () C:\Program Files\GUT667.tmp
2013-06-03 14:32 - 2013-06-03 14:41 - 4167680 _____ () C:\Program Files\GUTFF55.tmp

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-11-03 13:14

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post