FRSTlog.zip

Windows XP - System infekuje pendrivy

Mam skany z jeszcze jednego komputera. Na 99% ten sam wirus, komputer od tej samej osoby.

  • FRSTlog.zip
    • Addition.txt
    • FRST.txt


Download file - link to post

FRSTlog.zip > FRST.txt

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja:31-10-2015
Uruchomiony przez Uzytkownik (administrator) COPYLAND-D042F7 (04-11-2015 09:55:45)
Uruchomiony z C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Moje dokumenty\Pobrane
Załadowane profile: Uzytkownik (Dostępne profile: Uzytkownik)
Platform: Microsoft Windows XP Home Edition Dodatek Service Pack 3 (X86) Język: Polski
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [GrooveMonitor] = & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31016 2006-10-27] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [597040 2015-10-06] (Oracle Corporation)
HKLM\...\Run: [Adobe ARM] = & gt; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1022152 2014-12-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [RTHDCPL] = & gt; C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [16380416 2007-07-05] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [Alcmtr] = & gt; C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE [69632 2005-05-03] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [NvCplDaemon] = & gt; RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
HKLM\...\Run: [NvMediaCenter] = & gt; RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
HKLM\...\Run: [nwiz] = & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe [2593056 2014-07-02] ()
HKLM\...\Run: [KernelFaultCheck] = & gt; %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [683510088] = & gt; C:\Documents and Settings\All Users\msrxho.exe [95786368 2008-04-15] ()

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 83.175.144.9 83.175.144.14
Tcpip\..\Interfaces\{ABC1C996-7D7E-4985-920F-B01A16FC562E}: [DhcpNameServer] 83.175.144.9 83.175.144.14

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.pl/?gws_rd=ssl
HKU\S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-1004 - & gt; DefaultScope {07B359F3-1698-4340-AA6D-254CFFE3DE1E} URL = hxxp://www.google.com/search?hl=pl & q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-1004 - & gt; {07B359F3-1698-4340-AA6D-254CFFE3DE1E} URL = hxxp://www.google.com/search?hl=pl & q={searchTerms}
BHO: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-27] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\ssv.dll [2015-10-27] (Oracle Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\jp2ssv.dll [2015-10-27] (Oracle Corporation)
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll [2006-10-27] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\099nbbbu.default
FF Homepage: hxxps://www.google.pl/?gws_rd=ssl
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_19_0_0_226.dll [2015-10-27] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.65.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-10-27] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.65.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-10-27] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll [2014-05-13] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 - & gt; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2007-11-07] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 idsvc; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [864256 2007-10-11] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R1 AmdK8; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AmdK8.sys [43520 2006-07-01] (Advanced Micro Devices)
R0 nvata; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvata.sys [100736 2006-04-24] (NVIDIA Corporation)
S3 NVENETFD; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NVENETFD.sys [52736 2006-03-22] (NVIDIA Corporation)
R3 nvnetbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvnetbus.sys [18944 2006-03-22] (NVIDIA Corporation)
R3 RT2500; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RT2500.sys [236800 2006-06-01] (Ralink Technology Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 rtl8139; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RTL8139.SYS [20992 2008-04-13] (Realtek Semiconductor Corporation)
S4 IntelIde; Brak ImagePath
U1 WS2IFSL; Brak ImagePath

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-04 09:55 - 2015-11-04 09:55 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\LastGood
2015-11-04 09:55 - 2015-11-04 09:55 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-04 09:55 - 2012-06-02 15:18 - 00275696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
2015-11-04 09:55 - 2012-06-02 15:18 - 00214256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\muweb.dll
2015-11-04 09:55 - 2012-06-02 15:18 - 00018160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui
2015-11-03 17:26 - 2015-11-03 17:26 - 00090112 _____ C:\WINDOWS\Minidump\Mini110315-01.dmp
2015-11-03 17:26 - 2015-11-03 17:26 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2015-11-03 10:41 - 2015-11-03 10:41 - 00006144 _____ C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2015-10-30 13:22 - 2015-10-30 13:22 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
2015-10-30 13:18 - 2015-10-30 13:18 - 00000000 ____D C:\Program Files\SecureW2
2015-10-30 13:18 - 2015-10-30 13:18 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Menu Start\Programy\SecureW2
2015-10-27 15:05 - 2011-03-10 15:14 - 00011264 _____ C:\WINDOWS\system32\KOAZ8J_L.DLL
2015-10-27 14:46 - 2015-10-27 14:46 - 00000154 _____ C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Pulpit\Drukarki i faksy.lnk
2015-10-27 14:42 - 2008-04-14 22:50 - 00021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidserv.dll
2015-10-27 14:42 - 2008-04-14 22:50 - 00021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll
2015-10-27 14:42 - 2008-04-14 21:50 - 00014720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhid.sys
2015-10-27 14:42 - 2008-04-14 21:50 - 00014720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\kbdhid.sys
2015-10-27 14:42 - 2008-04-14 00:15 - 00010368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidusb.sys
2015-10-27 14:42 - 2008-04-14 00:15 - 00010368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidusb.sys
2015-10-27 14:42 - 2001-10-26 16:57 - 00012160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mouhid.sys
2015-10-27 14:42 - 2001-10-26 16:57 - 00012160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mouhid.sys
2015-10-27 11:51 - 2015-10-27 11:51 - 00010502 _____ C:\WINDOWS\DPINST.LOG
2015-10-27 11:51 - 2015-10-27 11:51 - 00000000 ___HD C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2015-10-27 11:51 - 2015-10-27 11:51 - 00000000 ____D C:\Program Files\AMD
2015-10-27 11:51 - 2015-10-27 11:51 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Dane aplikacji\InstallShield
2015-10-27 11:51 - 2006-07-01 23:32 - 00043520 _____ (Advanced Micro Devices) C:\WINDOWS\system32\Drivers\AmdK8.sys
2015-10-27 11:48 - 2015-11-03 17:32 - 00000798 _____ C:\WINDOWS\system32\nvAppTimestamps
2015-10-27 11:47 - 2015-10-27 11:47 - 00940794 _____ C:\WINDOWS\system32\LoopyMusic.wav
2015-10-27 11:47 - 2015-10-27 11:47 - 00146650 _____ C:\WINDOWS\system32\BuzzingBee.wav
2015-10-27 11:47 - 2015-10-27 11:47 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Lang
2015-10-27 11:44 - 2015-10-27 11:44 - 00000000 ____D C:\Program Files\AGEIA Technologies
2015-10-27 11:44 - 2015-10-27 11:44 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NVIDIA Corporation
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 21:43 - 00065536 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00335872 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrshe.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00335872 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsar.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00286720 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsfr.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00282624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsit.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00282624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrses.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00282624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsel.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00278528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsde.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00274432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrspt.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00274432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsnl.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00274432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsja.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00274432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsesm.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00270336 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsru.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00270336 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsptb.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00266240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsko.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00262144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrshu.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00258048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrstr.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00258048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrssl.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00258048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrssk.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00258048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrspl.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00253952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsth.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00253952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrssv.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00253952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsno.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00253952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsda.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00249856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrsfi.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00249856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrseng.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00249856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrscs.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00229376 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrszhc.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:43 - 00126976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvrszht.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:41 - 15724320 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:41 - 00376096 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:41 - 00157144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:41 - 00145352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcolor.exe
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:41 - 00054272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll
2015-10-27 11:44 - 2014-07-02 19:40 - 03826628 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
2015-10-27 11:43 - 2015-10-27 11:44 - 01163700 _____ C:\WINDOWS\system32\nvdrsdb0.bin
2015-10-27 11:43 - 2015-10-27 11:44 - 00000001 _____ C:\WINDOWS\system32\nvdrssel.bin
2015-10-27 11:43 - 2015-10-27 11:43 - 01163700 _____ C:\WINDOWS\system32\nvdrsdb1.bin
2015-10-27 11:43 - 2015-10-27 11:43 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\system32\nvdrswr.lk
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 23658496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 15286272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 12695512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nv4_mini.sys
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 11169792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvopencl.dll
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 11108352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 04122880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 02977568 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 02747392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 02422304 _____ C:\WINDOWS\system32\nvdata.data
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 01054552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco3234052.dll
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 00906584 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco3234052.dll
2015-10-27 11:38 - 2014-07-02 21:43 - 00019681 _____ C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb
2015-10-27 11:37 - 2015-10-27 11:44 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2015-10-27 11:32 - 2015-10-27 11:32 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Dane aplikacji\Macromedia
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:47 - 00083072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wdmaud.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:47 - 00083072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wdmaud.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:45 - 00060800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sysaudio.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:45 - 00060800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sysaudio.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00172416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kmixer.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00172416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\kmixer.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00056576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\swmidi.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00056576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\swmidi.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00052864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dmusic.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00052864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\DMusic.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00006272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\splitter.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00006272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\splitter.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00002944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\drmkaud.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:15 - 00002944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\drmkaud.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:09 - 00007552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mskssrv.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:09 - 00007552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSKSSRV.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:09 - 00005376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspclock.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:09 - 00005376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSPCLOCK.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:09 - 00004992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspqm.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-14 00:09 - 00004992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSPQM.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-13 22:09 - 00142592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aec.sys
2015-10-27 11:32 - 2008-04-13 22:09 - 00142592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aec.sys
2015-10-27 11:31 - 2015-10-27 11:50 - 00002347 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Adobe Reader XI.lnk
2015-10-27 11:31 - 2015-10-27 11:46 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Adobe
2015-10-27 11:31 - 2015-10-27 11:31 - 00001734 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Adobe Reader XI.lnk
2015-10-27 11:31 - 2015-10-27 11:31 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\RTCOM
2015-10-27 11:31 - 2015-10-27 11:31 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
2015-10-27 11:31 - 2015-10-27 11:31 - 00000000 ____D C:\Program Files\Adobe
2015-10-27 11:31 - 2008-04-14 22:51 - 00129536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksproxy.ax
2015-10-27 11:31 - 2008-04-14 22:51 - 00129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax
2015-10-27 11:31 - 2008-04-14 22:50 - 00004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksuser.dll
2015-10-27 11:31 - 2008-04-14 22:50 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll
2015-10-27 11:31 - 2008-04-14 00:49 - 00146048 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\portcls.sys
2015-10-27 11:31 - 2008-04-14 00:49 - 00146048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\portcls.sys
2015-10-27 11:31 - 2008-04-14 00:15 - 00060160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\drmk.sys
2015-10-27 11:31 - 2008-04-14 00:15 - 00060160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\drmk.sys
2015-10-27 11:31 - 2007-07-10 09:56 - 04449280 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtkHDAud.sys
2015-10-27 11:31 - 2007-07-05 16:08 - 16380416 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
2015-10-27 11:31 - 2007-06-28 16:44 - 02165760 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\MicCal.exe
2015-10-27 11:31 - 2007-06-15 16:45 - 01826816 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\SkyTel.exe
2015-10-27 11:31 - 2007-03-23 19:19 - 09715200 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTLCPL.EXE
2015-10-27 11:31 - 2007-01-16 10:39 - 01191936 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RtlUpd.exe
2015-10-27 11:31 - 2006-08-18 06:58 - 00282624 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RTSndMgr.CPL
2015-10-27 11:31 - 2006-07-21 16:14 - 00086016 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
2015-10-27 11:31 - 2006-05-04 16:26 - 02808832 _____ (RealTek Semicoductor Corp.) C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
2015-10-27 11:31 - 2005-09-21 10:25 - 00299008 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.CPL
2015-10-27 11:31 - 2005-05-03 18:43 - 00069632 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE
2015-10-27 11:30 - 2015-10-27 11:30 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups
2015-10-27 11:30 - 2006-04-14 07:00 - 00208896 ____N (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvuide.exe
2015-10-27 11:30 - 2006-03-23 19:53 - 00442368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityTable.exe
2015-10-27 11:30 - 2006-02-20 06:00 - 00001570 ____N C:\WINDOWS\system32\nvide.nvu
2015-10-27 11:29 - 2015-10-27 11:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\InstallShield
2015-10-27 11:29 - 2006-04-24 10:52 - 00289792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\idecoiins.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-04-24 10:52 - 00289792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\idecoi.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-04-24 10:52 - 00100736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvata.sys
2015-10-27 11:29 - 2006-04-14 07:01 - 00035840 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NVCOI.DLL
2015-10-27 11:29 - 2006-03-23 19:51 - 00208896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvunrm.exe
2015-10-27 11:29 - 2006-03-23 19:51 - 00208896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE
2015-10-27 11:29 - 2006-03-23 13:51 - 00208896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvusmb.exe
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:24 - 00052736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\NVENETFD.sys
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:24 - 00018944 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvnetbus.sys
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:23 - 01068800 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvnrm.sys
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:23 - 00261120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvsnpu.sys
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:23 - 00109568 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvtcp.sys
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00208384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco1.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00159232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco_l1036.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00159232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco_l1034.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00159232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco_l1031.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00158720 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco_l1046.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00158720 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco_l1040.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00156672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco_l1042.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00156672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco_l1041.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00155648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco_l1028.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:22 - 00155136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdco_l2052.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:21 - 00010240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-22 07:21 - 00010240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-03-14 14:45 - 00035840 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll
2015-10-27 11:29 - 2006-02-20 06:00 - 00003903 _____ C:\WINDOWS\system32\nvnrm.nvu
2015-10-27 11:29 - 2006-02-20 06:00 - 00001864 _____ C:\WINDOWS\system32\nvsmb.nvu
2015-10-27 11:27 - 2015-10-28 08:18 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Dane aplikacji\Adobe
2015-10-27 11:27 - 2015-10-27 11:27 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2015-10-27 11:27 - 2015-10-27 11:27 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Silverlight
2015-10-27 11:23 - 2015-10-27 11:23 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970430$
2015-10-27 11:23 - 2015-10-27 11:23 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2345886$
2015-10-27 11:22 - 2015-10-27 11:22 - 00011473 _____ C:\WINDOWS\KB2834904-v2.log
2015-10-27 11:22 - 2015-10-27 11:22 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834904-v2_WM11$
2015-10-27 11:17 - 2008-04-15 13:00 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll
2015-10-27 11:16 - 2015-10-27 11:17 - 00014123 _____ C:\WINDOWS\KB2510531-IE8.log
2015-10-27 11:16 - 2015-10-27 11:16 - 00000664 _____ C:\WINDOWS\system32\d3d9caps.dat
2015-10-27 11:16 - 2015-10-27 11:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Java
2015-10-27 11:16 - 2015-10-27 11:16 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Sun
2015-10-27 11:16 - 2015-10-27 11:16 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Dane aplikacji\Sun
2015-10-27 11:16 - 2015-10-27 11:16 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\.oracle_jre_usage
2015-10-27 11:16 - 2015-10-27 11:16 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Java
2015-10-27 11:16 - 2015-10-27 11:15 - 00146432 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
2015-10-27 11:16 - 2015-10-27 11:15 - 00097888 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge.dll
2015-10-27 11:15 - 2015-10-27 11:16 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Oracle
2015-10-27 11:15 - 2015-10-27 11:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\Java
2015-10-27 11:15 - 2015-10-27 11:15 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Dane aplikacji\Oracle
2015-10-27 11:13 - 2015-10-27 11:13 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Dane aplikacji\OpenOffice
2015-10-27 11:12 - 2015-10-27 11:12 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Microsoft Office
2015-10-27 11:12 - 2006-10-26 19:56 - 00032592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msonpmon.dll
2015-10-27 11:11 - 2015-11-03 17:38 - 00065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt
2015-10-27 11:10 - 2015-10-27 11:10 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Works
2015-10-27 11:10 - 2015-10-27 11:10 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
2015-10-27 11:10 - 2015-10-27 11:10 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
2015-10-27 11:09 - 2015-10-27 11:09 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft.NET
2015-10-27 11:08 - 2015-10-27 11:08 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8
2015-10-27 11:07 - 2015-10-27 11:12 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help
2015-10-27 11:07 - 2015-10-27 11:10 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2015-10-27 11:07 - 2015-10-27 11:08 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
2015-10-27 11:07 - 2015-10-27 11:07 - 00000000 __RHD C:\MSOCache
2015-10-27 11:07 - 2015-10-27 11:07 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft Help
2015-10-27 10:46 - 2015-10-27 10:47 - 00000000 ___SD C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\OpenOffice 4.0.1
2015-10-27 10:46 - 2015-10-27 10:46 - 00000907 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\OpenOffice 4.0.1.lnk
2015-10-27 10:46 - 2015-10-27 10:46 - 00000000 ____D C:\Program Files\OpenOffice 4
2015-10-27 10:45 - 2015-10-27 11:23 - 00025214 _____ C:\WINDOWS\KB2345886.log
2015-10-27 10:40 - 2015-11-03 17:51 - 00000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-10-27 10:40 - 2015-10-28 08:18 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe
2015-10-27 10:40 - 2015-10-27 11:14 - 00780488 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
2015-10-27 10:40 - 2015-10-27 11:14 - 00142536 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-10-27 10:39 - 2015-11-04 09:55 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Moje dokumenty\Pobrane
2015-10-27 10:38 - 2015-10-27 10:39 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Dane aplikacji\Mozilla
2015-10-27 10:38 - 2015-10-27 10:38 - 00000730 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Mozilla Firefox.lnk
2015-10-27 10:38 - 2015-10-27 10:38 - 00000724 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Mozilla Firefox.lnk
2015-10-27 10:38 - 2015-10-27 10:38 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2015-10-27 10:38 - 2015-10-27 10:38 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2015-10-27 10:38 - 2015-10-27 10:38 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla
2015-10-27 10:28 - 2015-11-03 12:12 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Moje dokumenty\Moje wideo
2015-10-27 10:28 - 2010-06-02 04:55 - 00527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-06-02 04:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-06-02 04:55 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-05-26 11:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-05-26 11:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-05-26 11:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-05-26 11:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-05-26 11:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-02-04 10:01 - 00528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-02-04 10:01 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-02-04 10:01 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
2015-10-27 10:28 - 2010-02-04 10:01 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-09-04 17:44 - 00515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-09-04 17:44 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-09-04 17:44 - 00069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-09-04 17:29 - 05501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-09-04 17:29 - 01974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-09-04 17:29 - 01892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-09-04 17:29 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-09-04 17:29 - 00235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-03-16 14:18 - 00517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-03-16 14:18 - 00235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-03-16 14:18 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-03-09 15:27 - 04178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-03-09 15:27 - 01846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
2015-10-27 10:28 - 2009-03-09 15:27 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-10-27 10:04 - 00514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-10-27 10:04 - 00235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-10-27 10:04 - 00070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-10-27 10:04 - 00023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-10-15 06:22 - 04379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-10-15 06:22 - 02036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-10-15 06:22 - 00452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-07-31 10:41 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-07-31 10:41 - 00068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-07-31 10:40 - 00509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-07-10 11:01 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-07-10 11:00 - 03851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-07-10 11:00 - 01493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-05-30 14:19 - 00507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-05-30 14:18 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-05-30 14:17 - 00065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-05-30 14:17 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-05-30 14:11 - 03850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-05-30 14:11 - 01491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-05-30 14:11 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-03-05 16:03 - 00479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-03-05 16:03 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-03-05 16:00 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-03-05 15:56 - 03786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-03-05 15:56 - 01420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
2015-10-27 10:28 - 2008-02-05 23:07 - 00462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-10-22 03:39 - 00267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-10-22 03:37 - 00017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-10-12 15:14 - 03734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-10-12 15:14 - 01374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-10-02 09:56 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-07-20 00:57 - 00267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-07-19 18:14 - 03727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-07-19 18:14 - 01358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-07-19 18:14 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-06-20 20:46 - 00266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-05-16 16:45 - 03497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-05-16 16:45 - 01124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-05-16 16:45 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-04-04 18:55 - 00261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-04-04 18:53 - 00081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-03-15 16:57 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-03-12 16:42 - 03495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-03-12 16:42 - 01123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-03-05 12:42 - 00015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
2015-10-27 10:28 - 2007-01-24 15:27 - 00255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-12-08 12:02 - 00251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-11-29 13:06 - 03426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-09-28 16:05 - 02414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-09-28 16:05 - 00237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-07-28 09:30 - 00236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-07-28 09:30 - 00062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-05-31 07:24 - 00230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-03-31 12:40 - 02388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-03-31 12:39 - 00229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-03-31 12:39 - 00062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-02-03 08:43 - 02332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-02-03 08:42 - 00230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
2015-10-27 10:28 - 2006-02-03 08:41 - 00014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
2015-10-27 10:28 - 2005-12-05 18:09 - 02323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
2015-10-27 10:28 - 2005-12-05 18:07 - 00061136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput9_1_0.dll
2015-10-27 10:28 - 2005-07-22 19:59 - 02319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
2015-10-27 10:28 - 2005-05-26 15:34 - 02297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
2015-10-27 10:28 - 2005-03-18 17:19 - 02337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
2015-10-27 10:28 - 2005-02-05 19:45 - 02222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
2015-10-27 10:27 - 2015-10-27 10:27 - 00006458 _____ C:\WINDOWS\MSCompPackV1.log
2015-10-27 10:27 - 2015-10-27 10:27 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$
2015-10-27 10:27 - 2010-02-22 15:42 - 00019320 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spmsg.dll
2015-10-27 10:26 - 2015-10-27 10:27 - 00018571 _____ C:\WINDOWS\wmp11.log
2015-10-27 10:26 - 2015-10-27 10:26 - 00029866 _____ C:\WINDOWS\WMFDist11.log
2015-10-27 10:26 - 2015-10-27 10:26 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$
2015-10-27 10:26 - 2015-10-27 10:26 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$
2015-10-27 10:26 - 2015-10-27 10:26 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$
2015-10-27 10:26 - 2015-10-27 10:26 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\LogFiles
2015-10-27 10:26 - 2015-10-27 10:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Media Connect 2
2015-10-27 10:25 - 2015-10-27 10:26 - 00010892 _____ C:\WINDOWS\Wudf01000Inst.log
2015-10-27 10:24 - 2015-10-27 10:24 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Windows Genuine Advantage
2015-10-27 10:18 - 2015-10-27 10:18 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallXPSEPSCLP$
2015-10-27 10:16 - 2015-10-27 10:17 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\XPSViewer
2015-10-27 10:16 - 2015-10-27 10:16 - 00062304 _____ C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\FontCache3.0.0.0.dat
2015-10-27 10:16 - 2015-10-27 10:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2015-10-27 10:16 - 2015-10-27 10:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2015-10-27 10:16 - 2006-06-29 13:07 - 00014048 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spmsg2.dll
2015-10-27 10:15 - 2015-10-28 09:18 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Microsoft.NET
2015-10-27 10:11 - 2015-10-27 10:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
2015-10-27 10:11 - 2015-10-27 10:11 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\7-Zip
2015-10-27 10:10 - 2015-10-27 10:10 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\PrivacIE
2015-10-27 10:10 - 2015-10-27 10:10 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Moje dokumenty\Odebrane pliki
2015-10-27 10:10 - 2008-04-14 00:15 - 00026368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys
2015-10-27 10:10 - 2008-04-14 00:15 - 00026368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
2015-10-27 09:57 - 2015-11-04 09:54 - 00000232 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP -- logowanie.job
2015-10-27 09:57 - 2015-10-27 11:27 - 00000226 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP -- co miesiąc.job
2015-10-27 09:57 - 2015-10-27 09:57 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\IETldCache
2015-10-26 18:01 - 2015-10-26 18:01 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2922229$
2015-10-26 18:01 - 2015-10-26 18:01 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2868626$
2015-10-26 18:00 - 2015-10-26 18:01 - 00075392 _____ C:\WINDOWS\KB951376-v2.log
2015-10-26 18:00 - 2015-10-26 18:00 - 00087128 _____ C:\WINDOWS\KB2909921-IE8.log
2015-10-26 18:00 - 2015-10-26 18:00 - 00080434 _____ C:\WINDOWS\KB2598845-IE8.log
2015-10-26 18:00 - 2015-10-26 18:00 - 00079783 _____ C:\WINDOWS\KB2467659.log
2015-10-26 18:00 - 2015-10-26 18:00 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959426$
2015-10-26 18:00 - 2015-10-26 18:00 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$
2015-10-26 18:00 - 2015-10-26 18:00 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$
2015-10-26 18:00 - 2015-10-26 18:00 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2467659$
2015-10-26 18:00 - 2015-10-26 18:00 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\ie8updates
2015-10-26 18:00 - 2014-02-06 00:08 - 00522240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\jsdbgui.dll
2015-10-26 18:00 - 2011-08-16 11:45 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iecompat.dll
2015-10-26 17:59 - 2015-10-26 18:06 - 00065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt
2015-10-26 17:59 - 2015-10-26 18:00 - 00097320 _____ C:\WINDOWS\KB982381-IE8.log
2015-10-26 17:59 - 2014-02-06 00:08 - 11113472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll
2015-10-26 17:59 - 2014-02-06 00:08 - 02006016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iertutil.dll
2015-10-26 17:59 - 2014-02-06 00:08 - 00743424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedvtool.dll
2015-10-26 17:59 - 2014-02-06 00:08 - 00630272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeeds.dll
2015-10-26 17:59 - 2014-02-06 00:08 - 00247808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieproxy.dll
2015-10-26 17:59 - 2014-02-06 00:08 - 00055296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeedsbs.dll
2015-10-26 17:59 - 2014-02-06 00:08 - 00012800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xpshims.dll
2015-10-26 17:58 - 2015-10-26 17:59 - 00095157 _____ C:\WINDOWS\ie8.log
2015-10-26 17:58 - 2015-10-26 17:59 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\ie8
2015-10-26 17:56 - 2015-10-27 10:12 - 00056242 _____ C:\WINDOWS\ie8_main.log
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00043748 _____ C:\WINDOWS\KB2387149.log
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00043638 _____ C:\WINDOWS\KB946648.log
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00041032 _____ C:\WINDOWS\KB2659262.log
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00040304 _____ C:\WINDOWS\KB2564958.log
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960859$
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946648$
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2916036$
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2712808$
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2659262$
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2564958$
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2479943$
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2478971$
2015-10-26 17:56 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2387149$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-27 11:23 - 00053137 _____ C:\WINDOWS\KB975558.log
2015-10-26 17:55 - 2015-10-27 11:23 - 00051651 _____ C:\WINDOWS\KB2378111.log
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00042472 _____ C:\WINDOWS\KB955759.log
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00041845 _____ C:\WINDOWS\KB2536276-v2.log
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00039413 _____ C:\WINDOWS\KB2296011.log
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00039054 _____ C:\WINDOWS\KB2834886.log
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00038777 _____ C:\WINDOWS\KB2900986.log
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975558_WM8$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974318$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969059$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955759$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2900986$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2847311$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834886$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2691442$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2631813$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2585542$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2544893-v2$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2536276-v2$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2378111_WM9$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2296011$
2015-10-26 17:55 - 2015-10-26 17:55 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2115168$
2015-10-26 17:54 - 2015-10-26 17:54 - 00040105 _____ C:\WINDOWS\KB2229593.log
2015-10-26 17:54 - 2015-10-26 17:54 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2802968$
2015-10-26 17:54 - 2015-10-26 17:54 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2655992$
2015-10-26 17:54 - 2015-10-26 17:54 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2443105$
2015-10-26 17:54 - 2015-10-26 17:54 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2229593$
2015-10-26 17:53 - 2015-10-26 17:54 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2015-10-26 17:53 - 2015-10-26 17:53 - 00038775 _____ C:\WINDOWS\KB2485663.log
2015-10-26 17:53 - 2015-10-26 17:53 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975713$
2015-10-26 17:53 - 2015-10-26 17:53 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$
2015-10-26 17:53 - 2015-10-26 17:53 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2929961$
2015-10-26 17:53 - 2015-10-26 17:53 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2898715$
2015-10-26 17:53 - 2015-10-26 17:53 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2598479$
2015-10-26 17:53 - 2015-10-26 17:53 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2485663$
2015-10-26 17:53 - 2015-10-26 17:53 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2481109$
2015-10-26 17:53 - 2015-10-02 12:10 - 141105520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2015-10-26 17:52 - 2015-10-27 11:22 - 00048421 _____ C:\WINDOWS\KB954155.log
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00040854 _____ C:\WINDOWS\KB956572.log
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00038866 _____ C:\WINDOWS\KB2686509.log
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00036981 _____ C:\WINDOWS\KB2862335.log
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00033732 _____ C:\WINDOWS\KB2904266.log
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00006764 _____ C:\WINDOWS\system32\TZLog.log
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982132$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978338$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974112$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB972270$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971657$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954155_WM9$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2909212$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2904266$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876217$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862335$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2780091$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2686509$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2510581$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2507938$
2015-10-26 17:52 - 2015-10-26 17:52 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2347290$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:52 - 00035394 _____ C:\WINDOWS\KB956844.log
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00034560 _____ C:\WINDOWS\KB973869.log
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00033738 _____ C:\WINDOWS\KB2592799.log
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00033558 _____ C:\WINDOWS\KB2535512.log
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979687$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977816$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975560$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975025$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974571$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973869$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973507$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956844$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952004$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2930275$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2864063$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862152$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2770660$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2719985$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2592799$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2535512$
2015-10-26 17:51 - 2015-10-26 17:51 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2483185$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-27 11:25 - 00010772 _____ C:\WINDOWS\spupdsvc.log
2015-10-26 17:50 - 2015-10-27 11:17 - 00041015 _____ C:\WINDOWS\KB978695.log
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00033610 _____ C:\WINDOWS\KB950762.log
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00033446 _____ C:\WINDOWS\KB973904.log
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00033372 _____ C:\WINDOWS\KB2807986.log
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00032834 _____ C:\WINDOWS\KB2570947.log
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00032784 _____ C:\WINDOWS\KB952287.log
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00032368 _____ C:\WINDOWS\KB2603381.log
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978695_WM9$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973904$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973540_WM9$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2893294$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876331$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2859537$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2850869$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2820917$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2807986$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2757638$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2603381$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2570947$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2508429$
2015-10-26 17:50 - 2015-10-26 17:50 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2419632$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00022477 _____ C:\WINDOWS\KB2698365.log
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00017762 _____ C:\WINDOWS\KB952069.log
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00014625 _____ C:\WINDOWS\KB2803821-v2.log
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978542$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977914$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974392$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971029$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952069_WM9$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2892075$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2879017$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2803821-v2_WM9$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2749655$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2705219-v2$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2698365$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2653956$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2619339$
2015-10-26 17:49 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2506212$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00020897 _____ C:\WINDOWS\KB2723135-v2.log
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00020282 _____ C:\WINDOWS\KB981997.log
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00018147 _____ C:\WINDOWS\KB2934207.log
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981997$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979482$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979309$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978706$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973815$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960803$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2934207$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862330$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2813345$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2727528$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2723135-v2$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2676562$
2015-10-26 17:48 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2509553$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-27 11:23 - 00064566 _____ C:\WINDOWS\updspapi.log
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00020610 _____ C:\WINDOWS\KB2393802.log
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00018978 _____ C:\WINDOWS\KB923561.log
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00017193 _____ C:\WINDOWS\KB2566454.log
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00016984 _____ C:\WINDOWS\KB2661637.log
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00014787 _____ C:\WINDOWS\KB2914368.log
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00014358 _____ C:\WINDOWS\KB2423089.log
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982665$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975467$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968389$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923561$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2914368$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2661637$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2620712$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2584146$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2566454$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2478960$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2423089$
2015-10-26 17:47 - 2015-10-26 17:47 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2393802$
2015-10-26 17:32 - 2015-10-26 18:01 - 00086087 _____ C:\WINDOWS\KB2868626.log
2015-10-26 17:32 - 2015-10-26 18:01 - 00085449 _____ C:\WINDOWS\KB2922229.log
2015-10-26 17:32 - 2015-10-26 18:00 - 00087634 _____ C:\WINDOWS\KB952954.log
2015-10-26 17:32 - 2015-10-26 18:00 - 00087169 _____ C:\WINDOWS\KB959426.log
2015-10-26 17:32 - 2015-10-26 17:56 - 00055488 _____ C:\WINDOWS\KB2712808.log
2015-10-26 17:32 - 2015-10-26 17:56 - 00054969 _____ C:\WINDOWS\KB960859.log
2015-10-26 17:32 - 2008-06-14 18:36 - 00273024 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthport.sys
2015-10-26 17:32 - 2008-06-14 18:36 - 00273024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bthport.sys
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:56 - 00055049 _____ C:\WINDOWS\KB2479943.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:56 - 00053619 _____ C:\WINDOWS\KB2478971.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:56 - 00052771 _____ C:\WINDOWS\KB2544893-v2.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:56 - 00051411 _____ C:\WINDOWS\KB2916036.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:55 - 00053611 _____ C:\WINDOWS\KB2585542.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:55 - 00053164 _____ C:\WINDOWS\KB2691442.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:55 - 00052885 _____ C:\WINDOWS\KB2631813.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:55 - 00052177 _____ C:\WINDOWS\KB2115168.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:55 - 00052054 _____ C:\WINDOWS\KB974318.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:55 - 00051617 _____ C:\WINDOWS\KB951978.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:55 - 00050214 _____ C:\WINDOWS\KB2847311.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:54 - 00052595 _____ C:\WINDOWS\KB2655992.log
2015-10-26 17:31 - 2015-10-26 17:54 - 00052134 _____ C:\WINDOWS\KB2802968.log
2015-10-26 17:31 - 2011-07-15 14:29 - 00456320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mrxsmb.sys
2015-10-26 17:30 - 2015-10-26 17:55 - 00050599 _____ C:\WINDOWS\KB969059.log
2015-10-26 17:30 - 2015-10-26 17:54 - 00050680 _____ C:\WINDOWS\KB2443105.log
2015-10-26 17:30 - 2015-10-26 17:53 - 00050724 _____ C:\WINDOWS\KB950974.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:53 - 00051517 _____ C:\WINDOWS\KB2481109.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:53 - 00049606 _____ C:\WINDOWS\KB975713.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:53 - 00049369 _____ C:\WINDOWS\KB2598479.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:53 - 00048582 _____ C:\WINDOWS\KB2898715.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:53 - 00046148 _____ C:\WINDOWS\KB2929961.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:52 - 00050338 _____ C:\WINDOWS\KB2510581.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:52 - 00048900 _____ C:\WINDOWS\KB2780091.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:52 - 00048359 _____ C:\WINDOWS\KB2507938.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:52 - 00048199 _____ C:\WINDOWS\KB974112.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:52 - 00048165 _____ C:\WINDOWS\KB982132.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:52 - 00048144 _____ C:\WINDOWS\KB978338.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:52 - 00048108 _____ C:\WINDOWS\KB971657.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:52 - 00046917 _____ C:\WINDOWS\KB2909212.log
2015-10-26 17:29 - 2015-10-26 17:50 - 00040683 _____ C:\WINDOWS\KB2876331.log
2015-10-26 17:29 - 2013-07-03 03:12 - 00025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidparse.sys
2015-10-26 17:29 - 2013-07-03 02:59 - 00014976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbscan.sys
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:52 - 00043146 _____ C:\WINDOWS\KB2876217.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:51 - 00045570 _____ C:\WINDOWS\KB2483185.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:51 - 00045544 _____ C:\WINDOWS\KB979687.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:51 - 00042970 _____ C:\WINDOWS\KB2930275.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:51 - 00042345 _____ C:\WINDOWS\KB2864063.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:51 - 00040955 _____ C:\WINDOWS\KB2862152.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:51 - 00040068 _____ C:\WINDOWS\KB2850869.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:50 - 00042270 _____ C:\WINDOWS\KB2820917.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:50 - 00041424 _____ C:\WINDOWS\KB2859537.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:50 - 00041350 _____ C:\WINDOWS\KB2757638.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:50 - 00039568 _____ C:\WINDOWS\KB2893294.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:49 - 00034777 _____ C:\WINDOWS\KB2749655.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:49 - 00033836 _____ C:\WINDOWS\KB2879017.log
2015-10-26 17:28 - 2015-10-26 17:28 - 00005208 _____ C:\WINDOWS\system32\pid.PNF
2015-10-26 17:28 - 2013-02-12 01:32 - 00012928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usb8023x.sys
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:51 - 00043938 _____ C:\WINDOWS\KB952004.log
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:51 - 00043716 _____ C:\WINDOWS\KB2719985.log
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:51 - 00042669 _____ C:\WINDOWS\KB975025.log
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:51 - 00041896 _____ C:\WINDOWS\KB974571.log
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:51 - 00041386 _____ C:\WINDOWS\KB973507.log
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:51 - 00041360 _____ C:\WINDOWS\KB977816.log
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:50 - 00035840 _____ C:\WINDOWS\KB2508429.log
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:50 - 00034698 _____ C:\WINDOWS\KB2653956.log
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:49 - 00034208 _____ C:\WINDOWS\KB974392.log
2015-10-26 17:27 - 2015-10-26 17:49 - 00030777 _____ C:\WINDOWS\KB971029.log
2015-10-26 17:26 - 2015-10-26 17:50 - 00041621 _____ C:\WINDOWS\KB2419632.log
2015-10-26 17:26 - 2015-10-26 17:49 - 00029924 _____ C:\WINDOWS\KB977914.log
2015-10-26 17:26 - 2015-10-26 17:49 - 00028801 _____ C:\WINDOWS\KB2506212.log
2015-10-26 17:26 - 2015-10-26 17:49 - 00028726 _____ C:\WINDOWS\KB2705219-v2.log
2015-10-26 17:26 - 2015-10-26 17:49 - 00026395 _____ C:\WINDOWS\KB2892075.log
2015-10-26 17:26 - 2015-10-26 17:48 - 00029554 _____ C:\WINDOWS\KB2676562.log
2015-10-26 17:26 - 2015-10-26 17:48 - 00028804 _____ C:\WINDOWS\KB2813345.log
2015-10-26 17:26 - 2015-10-26 17:48 - 00027182 _____ C:\WINDOWS\KB2727528.log
2015-10-26 17:26 - 2015-10-26 17:48 - 00026893 _____ C:\WINDOWS\KB979482.log
2015-10-26 17:26 - 2014-02-27 00:28 - 00013312 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
2015-10-26 17:26 - 2014-02-27 00:28 - 00013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xp_eos.exe
2015-10-26 17:26 - 2013-08-09 01:55 - 00144128 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbport.sys
2015-10-26 17:26 - 2013-08-09 01:55 - 00032384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbccgp.sys
2015-10-26 17:26 - 2013-08-09 01:55 - 00032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbccgp.sys
2015-10-26 17:26 - 2013-08-09 01:55 - 00005376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbd.sys
2015-10-26 17:26 - 2009-03-18 12:02 - 00030336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbehci.sys
2015-10-26 17:25 - 2015-10-27 11:24 - 00000806 _____ C:\WINDOWS\wiadebug.log
2015-10-26 17:25 - 2015-10-27 11:13 - 00000050 _____ C:\WINDOWS\wiaservc.log
2015-10-26 17:25 - 2015-10-26 17:49 - 00026923 _____ C:\WINDOWS\KB2619339.log
2015-10-26 17:25 - 2015-10-26 17:49 - 00026125 _____ C:\WINDOWS\KB978542.log
2015-10-26 17:25 - 2015-10-26 17:48 - 00028448 _____ C:\WINDOWS\KB2509553.log
2015-10-26 17:25 - 2015-10-26 17:48 - 00027002 _____ C:\WINDOWS\KB960803.log
2015-10-26 17:25 - 2015-10-26 17:48 - 00026696 _____ C:\WINDOWS\KB978706.log
2015-10-26 17:25 - 2015-10-26 17:48 - 00026003 _____ C:\WINDOWS\KB973815.log
2015-10-26 17:25 - 2015-10-26 17:48 - 00024579 _____ C:\WINDOWS\KB982665.log
2015-10-26 17:25 - 2015-10-26 17:25 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\Sti_Trace.log
2015-10-26 17:25 - 2013-07-04 08:34 - 02194816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntoskrnl.exe
2015-10-26 17:25 - 2013-07-04 08:34 - 02071424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe
2015-10-26 17:25 - 2013-07-04 08:33 - 02151424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe
2015-10-26 17:25 - 2013-07-04 08:33 - 02030080 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntkrpamp.exe
2015-10-26 17:25 - 2008-04-14 22:35 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\redbook.sys
2015-10-26 17:25 - 2008-04-13 23:05 - 00020992 _____ (Realtek Semiconductor Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTL8139.sys
2015-10-26 17:25 - 2001-08-17 22:59 - 00003072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\audstub.sys
2015-10-26 17:25 - 2001-08-17 22:46 - 00006400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\enum1394.sys
2015-10-26 17:24 - 2015-10-26 17:47 - 00023185 _____ C:\WINDOWS\KB2620712.log
2015-10-26 17:24 - 2015-10-26 17:24 - 00012984 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.bak
2015-10-26 17:24 - 2012-01-11 20:07 - 00003072 ____N C:\WINDOWS\system32\iacenc.dll
2015-10-26 17:24 - 2012-01-11 20:07 - 00003072 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\iacenc.dll
2015-10-26 17:24 - 2008-04-14 23:50 - 00077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 14:45 - 01254092 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00901873 _____ C:\WINDOWS\FaxSetup.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00468446 _____ C:\WINDOWS\ocgen.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00349840 _____ C:\WINDOWS\tsoc.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00310823 _____ C:\WINDOWS\comsetup.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00186836 _____ C:\WINDOWS\ntdtcsetup.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00144656 _____ C:\WINDOWS\iis6.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00056469 _____ C:\WINDOWS\ocmsn.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00045367 _____ C:\WINDOWS\msgsocm.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00001393 _____ C:\WINDOWS\imsins.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:23 - 00001393 _____ C:\WINDOWS\imsins.BAK
2015-10-26 17:23 - 2015-10-27 11:10 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2015-10-26 17:23 - 2015-10-26 17:48 - 00025702 _____ C:\WINDOWS\KB979309.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-26 17:47 - 00022593 _____ C:\WINDOWS\KB2584146.log
2015-10-26 17:23 - 2015-10-26 17:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines
2015-10-26 17:23 - 2015-10-26 17:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ODBC
2015-10-26 17:23 - 2015-10-26 16:42 - 00004293 _____ C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 01685606 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\sam.spd
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00774144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spttseng.dll
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00741376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapi.dll
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00643717 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\ltts1033.lxa
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00605050 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\r1033tts.lxa
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00155648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapi.cpl
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spcommon.dll
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spcplui.dll
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapisvr.exe
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00000888 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\sam.sdf
2015-10-26 17:22 - 2015-11-03 17:32 - 01074861 _____ C:\WINDOWS\setupapi.log
2015-10-26 17:22 - 2015-11-03 12:31 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start
2015-10-26 17:22 - 2015-11-03 12:14 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty
2015-10-26 17:22 - 2015-10-27 11:50 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy
2015-10-26 17:22 - 2015-10-27 11:31 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji
2015-10-26 17:22 - 2015-10-27 11:31 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit
2015-10-26 17:22 - 2015-10-27 10:46 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\All Users\Szablony
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:47 - 00023401 _____ C:\WINDOWS\KB975467.log
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:23 - 00001548 _____ C:\WINDOWS\regopt.log
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\Default User\Ustawienia lokalne
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\Default User\Dane aplikacji
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ___SD C:\Documents and Settings\Default User\Ustawienia lokalne\Historia
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Autostart
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Default User\Ustawienia lokalne\Temp
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Default User\Ulubione
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Default User\Pulpit
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Default User\Moje dokumenty
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Ulubione
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\Default User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
2015-10-26 17:22 - 2015-10-26 16:39 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\Default User\Szablony
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 02033887 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 01246357 ____R C:\WINDOWS\SET3.tmp
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 01246357 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\SP3.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 01088840 ____R C:\WINDOWS\SET4.tmp
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 01088840 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NTPRINT.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00808524 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5IIS.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00545588 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5INF.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00399670 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MAPIMIG.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00176157 ____C (Digi International, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dgrpsetu.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00176157 _____ (Digi International, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00171588 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\startoc.cat
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\WINSPOOL.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00127008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MSVIDEO.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00109488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\AVIFILE.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00103424 ____C (Equinox Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\eqnclass.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00103424 _____ (Equinox Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00085532 ____C (Digi International) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dgsetup.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00085532 _____ (Digi International) C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\OLECLI.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00073616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCIAVI.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00070096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\AVICAP.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00069552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MMSYSTEM.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_869.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_866.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_857.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_855.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_737.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_869.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_866.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_857.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_855.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_737.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_875.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28603.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28599.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28597.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28595.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28594.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20127.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10082.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10081.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10029.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10017.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10010.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10007.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10006.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_875.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_28603.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_28599.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28597.NLS
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28595.NLS
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28594.NLS
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_20127.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10082.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10081.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10029.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10017.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10010.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10007.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10006.nls
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00037509 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MW770.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00033765 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\FP4.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00033376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\COMMDLG.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCIWAVE.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00025296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCISEQ.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00024661 ____C (Perle Systems Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spxcoins.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00024661 _____ (Perle Systems Ltd.) C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\OLESVR.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0408.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt040e.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt041f.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0419.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0415.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0405.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00019200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\TAPI.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00016825 ____R C:\WINDOWS\SET8.tmp
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00016825 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\IMS.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\taskman.exe
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00013600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\WFWNET.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00013497 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\HPCRDP.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\irclass.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00012363 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSMSGS.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\irenum.sys
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\irenum.sys
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00010027 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSTSWEB.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00009936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\LZEXPAND.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00009168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\VER.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\batt.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\batt.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00008599 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\IASNT4.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00008192 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhept.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00007407 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\OEMBIOS.CAT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00007334 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmerrenu.cat
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdycl.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsl1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsl.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhu.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhela3.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz2.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcr.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdal.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtuq.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtuf.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlv1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlv.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhela2.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdgkl.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdest.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdycc.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbduzb.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdur.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtat.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdru1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdru.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdkaz.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbu.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdblr.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdaze.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdycc.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbduzb.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdur.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtat.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdru1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdru.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdro.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdmon.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlt1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlt.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdkyr.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdkaz.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhu1.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe319.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe220.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdbu.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdblr.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdazel.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdaze.dll
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SHELL.DLL
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\TIMER.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00003360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SYSTEM.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00002596 ____N C:\WINDOWS\system32\CONFIG.TMP
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00002176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\VGA.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00002032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MOUSE.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00002000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\KEYBOARD.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00001744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SOUND.DRV
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00001734 _____ C:\WINDOWS\system32\AUTOEXEC.NT
2015-10-26 17:22 - 2008-04-15 13:00 - 00001152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MMTASK.TSK
2015-10-26 17:22 - 2008-04-14 23:50 - 00075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
2015-10-26 17:21 - 2015-10-27 14:42 - 00179021 _____ C:\WINDOWS\setupact.log
2015-10-26 17:21 - 2015-10-27 11:25 - 00296456 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2015-10-26 17:21 - 2015-10-26 17:47 - 00024061 _____ C:\WINDOWS\KB968389.log
2015-10-26 17:21 - 2015-10-26 17:21 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\setuperr.log
2015-10-26 17:20 - 2015-10-27 11:51 - 00000223 __RSH C:\boot.ini
2015-10-26 17:20 - 2015-10-26 17:20 - 01069056 _____ C:\WINDOWS\system32\config\software.sav
2015-10-26 17:20 - 2015-10-26 17:20 - 00446464 _____ C:\WINDOWS\system32\config\system.sav
2015-10-26 17:20 - 2015-10-26 17:20 - 00262144 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
2015-10-26 17:20 - 2015-10-26 17:20 - 00094208 _____ C:\WINDOWS\system32\config\default.sav
2015-10-26 17:20 - 2015-10-26 17:20 - 00001024 ____H C:\WINDOWS\system32\config\userdiff.LOG
2015-10-26 17:20 - 2015-10-26 17:20 - 00001024 ____H C:\WINDOWS\system32\config\TempKey.LOG
2015-10-26 17:16 - 2015-10-27 11:16 - 00000000 ___HD C:\WINDOWS\$hf_mig$
2015-10-26 17:16 - 2015-10-26 17:16 - 00008423 _____ C:\WINDOWS\KB898461.log
2015-10-26 17:16 - 2015-10-26 17:16 - 00000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$
2015-10-26 17:16 - 2015-10-26 17:16 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PreInstall
2015-10-26 17:16 - 2009-01-07 18:21 - 00026144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
2015-10-26 17:14 - 2015-10-27 11:44 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Help
2015-10-26 17:14 - 2015-10-27 11:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pl-pl
2015-10-26 17:14 - 2015-10-27 10:16 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
2015-10-26 17:14 - 2015-10-27 10:15 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\pchealth
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:59 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Media
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:20 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\usmt
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:20 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\PeerNet
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:20 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:19 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pl
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:19 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\npp
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:19 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\msagent
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:16 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\twain_32
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:16 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:15 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:15 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1045
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:15 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1033
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wins
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExt
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mui
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\export
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\disdn
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\dhcp
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\3com_dmi
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\3076
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\2052
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1054
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1042
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1041
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1037
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1031
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1028
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1025
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\repair
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\NLDRV
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\mui
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\java
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Driver Cache
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Connection Wizard
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 17:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\addins
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\security
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\ime
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 16:42 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\Web
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 16:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
2015-10-26 17:14 - 2015-10-26 16:39 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
2015-10-26 16:57 - 2015-10-28 08:21 - 00074464 _____ C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-10-26 16:50 - 2015-11-04 09:56 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Temp
2015-10-26 16:50 - 2015-11-03 17:54 - 00000188 ___SH C:\Documents and Settings\Uzytkownik\ntuser.ini
2015-10-26 16:50 - 2015-11-03 12:36 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Pulpit
2015-10-26 16:50 - 2015-11-03 12:12 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Moje dokumenty\Moje obrazy
2015-10-26 16:50 - 2015-11-03 12:12 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Moje dokumenty\Moja muzyka
2015-10-26 16:50 - 2015-11-03 12:11 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Moje dokumenty
2015-10-26 16:50 - 2015-11-03 11:46 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Menu Start\Programy\Autostart
2015-10-26 16:50 - 2015-11-03 10:41 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
2015-10-26 16:50 - 2015-10-30 13:18 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Menu Start\Programy
2015-10-26 16:50 - 2015-10-27 15:07 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne
2015-10-26 16:50 - 2015-10-27 11:32 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Dane aplikacji
2015-10-26 16:50 - 2015-10-27 11:16 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Uzytkownik
2015-10-26 16:50 - 2015-10-27 10:28 - 00000788 _____ C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Menu Start\Programy\Windows Media Player.lnk
2015-10-26 16:50 - 2015-10-27 09:57 - 00000803 _____ C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Menu Start\Programy\Internet Explorer.lnk
2015-10-26 16:50 - 2015-10-27 09:57 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ulubione
2015-10-26 16:50 - 2015-10-27 09:57 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Menu Start\Programy\Akcesoria
2015-10-26 16:50 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Menu Start
2015-10-26 16:50 - 2015-10-26 16:50 - 00000738 _____ C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Menu Start\Programy\Outlook Express.lnk
2015-10-26 16:50 - 2015-10-26 16:50 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Historia
2015-10-26 16:50 - 2015-10-26 16:43 - 00001599 _____ C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Menu Start\Programy\Pomoc zdalna.lnk
2015-10-26 16:50 - 2015-10-26 16:39 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Szablony
2015-10-26 16:49 - 2015-11-04 09:54 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2015-10-26 16:49 - 2015-11-03 17:54 - 00028876 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2015-10-26 16:49 - 2015-10-27 10:16 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
2015-10-26 16:49 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia
2015-10-26 16:49 - 2015-10-26 16:49 - 00000020 ___SH C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.ini
2015-10-26 16:49 - 2015-10-26 16:49 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\LocalService
2015-10-26 16:49 - 2015-10-26 16:49 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne
2015-10-26 16:49 - 2015-10-26 16:49 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temp
2015-10-26 16:49 - 2015-10-26 16:49 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\LocalService\Dane aplikacji
2015-10-26 16:46 - 2015-10-26 17:22 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Historia
2015-10-26 16:46 - 2015-10-26 16:46 - 00008192 _____ C:\WINDOWS\REGLOCS.OLD
2015-10-26 16:46 - 2015-10-26 16:46 - 00000020 ___SH C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.ini
2015-10-26 16:46 - 2015-10-26 16:46 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\NetworkService
2015-10-26 16:46 - 2015-10-26 16:46 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
2015-10-26 16:46 - 2015-10-26 16:46 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne
2015-10-26 16:46 - 2015-10-26 16:46 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Temp
2015-10-26 16:46 - 2015-10-26 16:46 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\NetworkService\Dane aplikacji
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 13463552 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxjpn.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 10129408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxkor.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 10096640 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxcht.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 01875968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msir3jp.lex
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 01158818 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\korwbrkr.lex
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00811064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjp81k.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00716856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpcus.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00571392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintlgnt.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00482304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlgnt.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00471102 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imskdic.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00463872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpsvc.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00455168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintsetp.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00426041 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\voicepad.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00400896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsxp32.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00368696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpcic.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00358400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpincl.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00340023 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjp81.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00315455 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imskf.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00311359 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imepadsv.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00307257 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdct.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00274489 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjputyc.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00262200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjputy.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00259072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpcl.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00236544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smi2smir.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00233527 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjprw.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00229439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\multibox.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00208952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpmig.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00196665 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpinst.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00194560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxswzrd.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00188416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpsmir.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\thawbrkr.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00175104 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlcsa.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winzm.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winsp.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winpy.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00155705 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdsvr.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00143422 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\softkey.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00134339 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekr.lex
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxviceo.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00119808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtstocom.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00108827 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\hanja.lex
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00106496 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrcic.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00102463 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imepadsm.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00102456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imlang.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00101376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srusbusd.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00098304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msir3jp.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00094720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekr61.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00092416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mga.sys
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00092032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mga.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00086073 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\voicesub.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00086016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrmbx.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00083748 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\prcp.nls
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00083748 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\prc.nls
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00081976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdct.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00080384 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwia330.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00080384 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwia001.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00079360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winar30.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00079360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\phon.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\quick.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00076288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uniime.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00072704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wingb.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00070656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\korwbrkr.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00070144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlphr.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00067584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmigrate.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winime.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00065024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\unicdime.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imkrinst.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00059392 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imscinst.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00057398 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdadm.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00053760 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlcsd.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00048256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w32.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00047066 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksc.nls
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00045109 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpuex.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00044032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintlphr.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00044032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrmig.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00041600 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\weitekp9.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msiregmv.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpthrd.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hostmib.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm9aw.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00036927 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs411.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hanjadic.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iprip.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lmmib2.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmp.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smb6w.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sma3w.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00031360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\weitekp9.sys
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm87w.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm81w.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00029184 ____C (RICOH Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rw330ext.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8cw.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00028288 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\xjis.nls
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00028160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rw001ext.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm93w.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm92w.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm90w.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8dw.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8aw.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm89w.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\romanime.ime
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm59w.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00023040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lpdsvc.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00021896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdipx.sys
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00020736 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ramdisk.sys
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00019464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdspx.sys
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lprmon.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\simptcp.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\jupiw.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\quser.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smierrsm.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs404.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs804.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\register.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsprof.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs412.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00013192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdasync.sys
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxmcro.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tmigrate.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpstup.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\query.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnecat.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmptrap.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\migregdb.exe
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnecnt.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnec95.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdibm02.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlk41a.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpmib.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxgl.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth3.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth2.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlk41j.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinpun.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdax2.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd106n.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd101a.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd101.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smimsgif.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smierrsy.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdvntc.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdusa.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdurdu.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth1.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth0.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsyr2.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsyr1.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdintel.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdintam.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinmar.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinkan.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinhin.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinguj.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdindev.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdheb.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdfa.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbddiv2.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbddiv1.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda3.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda2.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda1.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdgeo.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdarmw.dll
2015-10-26 16:44 - 2008-04-15 13:00 - 00005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdarme.dll
2015-10-26 16:44 - 2001-10-26 17:30 - 00023040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_regtrace.exe
2015-10-26 16:44 - 2001-10-26 17:29 - 00065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_mailmsg.dll
2015-10-26 16:44 - 2001-10-26 17:29 - 00057856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_scripto.dll
2015-10-26 16:44 - 2001-10-26 17:29 - 00038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_ntfsdrv.dll
2015-10-26 16:44 - 2001-10-26 17:29 - 00026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_seos.dll
2015-10-26 16:44 - 2001-10-26 17:29 - 00012800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_smtpctrs.dll
2015-10-26 16:44 - 2001-10-26 17:29 - 00007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_snprfdll.dll
2015-10-26 16:43 - 2015-10-27 10:27 - 00023392 _____ C:\WINDOWS\system32\nscompat.tlb
2015-10-26 16:43 - 2015-10-27 10:27 - 00016832 _____ C:\WINDOWS\system32\amcompat.tlb
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00316640 _____ C:\WINDOWS\WMSysPr9.prx
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00002596 _____ C:\WINDOWS\system32\CONFIG.NT
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00001607 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.lnk
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00001599 _____ C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Pomoc zdalna.lnk
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00001507 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Windows Update.lnk
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000792 _____ C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Windows Media Player.lnk
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000398 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Wykaz systemu Windows.lnk
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 __RSH C:\MSDOS.SYS
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 __RSH C:\IO.SYS
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xircom
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\xerox
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\microsoft frontpage
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\control.ini
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 _____ C:\CONFIG.SYS
2015-10-26 16:43 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 _____ C:\AUTOEXEC.BAT
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 01677824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chsbrkr.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00838144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtbrkr.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00562688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsst.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00514587 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\edb500.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00480256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintsetp.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00451584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsapi.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00397312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxstiff.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00333312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aqueue.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00285184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscomex.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00268288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxssvc.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00246272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxst30.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00233472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscover.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00218112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_g18030.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00198656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintime.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00195618 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10002.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00189986 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1361.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00187938 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20005.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00186402 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20001.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00185378 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20003.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00180770 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20932.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00180258 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20004.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00180258 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20000.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00177698 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20949.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00177698 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10003.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20936.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20002.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10008.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00173568 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtskf.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00162850 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10001.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00155648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsui.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00142848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsclnt.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00137728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsclntr.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00112128 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscfgwz.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00105984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntagnt.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtmbx.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00093184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntwin.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00082172 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\bopomofo.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00078848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dayi.ime
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00078336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chajei.ime
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00072192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscom.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066728 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\big5.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_864.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_862.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_858.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_720.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_870.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_708.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28596.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_21027.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_21025.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20924.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20880.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20871.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20838.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20833.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20424.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20423.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20420.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20297.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20290.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20285.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20284.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20280.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20278.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20277.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20273.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20269.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20108.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20107.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20106.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20105.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1149.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1148.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1147.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1146.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1145.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1144.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1143.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1142.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1141.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1140.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1047.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10021.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10005.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10004.nls
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00058880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsevent.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00057856 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esuimgd.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00057399 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cplexe.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtskdic.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00054528 ____C (Philips Semiconductors GmbH) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cap7146.sys
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00045056 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esunid.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00031744 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esucmd.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsroute.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsdrv.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntcmd.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00025856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\et4000.sys
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsmon.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsext32.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintlgnt.ime
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cprofile.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0804.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0412.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0411.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt040d.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0404.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0401.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chgport.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\flattemp.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chgusr.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00013824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chglogon.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxssend.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00010752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_iscii.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\change.exe
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsperf.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsres.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\f3ahvoas.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_is2022.dll
2015-10-26 16:43 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftlx041e.dll
2015-10-26 16:43 - 2004-05-13 00:39 - 00876653 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4awel.dll
2015-10-26 16:43 - 2004-05-13 00:39 - 00598071 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpmmc.dll
2015-10-26 16:43 - 2004-05-13 00:39 - 00184435 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4amsft.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-04-14 21:06 - 00212992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpmmcsat.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-04-14 21:06 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcptsat.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00618605 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4autl.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00188494 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpcount.exe
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00188480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cfgwiz.exe
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00147513 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4apws.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00102509 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4atxt.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00082035 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4anscp.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00049212 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4awebs.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00049210 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4areg.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00041020 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4avnb.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00032827 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcptest.exe
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00032826 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4avss.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00024632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpadmcgi.exe
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00020541 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpexedll.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00020541 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpadmdll.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00020540 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\author.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00020540 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admin.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00020538 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpremadm.exe
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00020536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shtml.dll
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00016439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\author.exe
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00016439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admin.exe
2015-10-26 16:43 - 2003-03-24 15:52 - 00016437 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shtml.exe
2015-10-26 16:43 - 2002-05-14 13:08 - 00109328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp98swin.exe
2015-10-26 16:43 - 2002-05-14 13:08 - 00094208 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpencode.dll
2015-10-26 16:43 - 2002-05-14 13:08 - 00014608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp98sadm.exe
2015-10-26 16:43 - 2001-10-26 17:29 - 00045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_aqadmin.dll
2015-10-26 16:43 - 2001-10-26 17:29 - 00043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_fcachdll.dll
2015-10-26 16:43 - 2001-10-26 17:29 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_adsiisex.dll
2015-10-26 16:42 - 2015-11-04 09:55 - 01821316 _____ C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
2015-10-26 16:42 - 2015-10-27 10:26 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\All Users\DRM
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000786 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Movie Maker.lnk
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000749 ___RH C:\WINDOWS\WindowsShell.Manifest
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.manifest
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\sapi.cpl.manifest
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\nwc.cpl.manifest
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl.manifest
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000488 ___RH C:\WINDOWS\system32\WindowsLogon.manifest
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000488 ___RH C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
2015-10-26 16:42 - 2015-10-26 16:42 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsUpdate
2015-10-26 16:42 - 2008-04-15 13:00 - 00112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
2015-10-26 16:41 - 2015-10-27 10:28 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DirectX
2015-10-26 16:41 - 2015-10-26 17:48 - 00000000 ____D C:\Program Files\Movie Maker
2015-10-26 16:41 - 2015-10-26 16:49 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Restore
2015-10-26 16:41 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programy\Akcesoria
2015-10-26 16:41 - 2015-10-26 16:41 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
2015-10-26 16:41 - 2015-10-26 16:41 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\srchasst
2015-10-26 16:41 - 2015-10-26 16:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\Usługi online
2015-10-26 16:41 - 2015-10-26 16:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
2015-10-26 16:41 - 2015-10-26 16:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\MSSoap
2015-10-26 16:41 - 2014-02-06 00:08 - 00759296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\vgx.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 01933848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 01933848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00577048 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00577048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00329240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00329240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00219160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaucpl.cpl
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00219160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00210968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00210968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00053784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00053784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00035864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll
2015-10-26 16:41 - 2012-06-02 15:19 - 00035864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups.dll
2015-10-26 16:41 - 2010-06-18 14:36 - 03558912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\moviemk.exe
2015-10-26 16:41 - 2010-06-14 15:31 - 00744448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helpsvc.exe
2015-10-26 16:41 - 2009-02-04 19:12 - 01678336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\setup_wm.exe
2015-10-26 16:41 - 2009-02-04 18:42 - 00096256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmpband.dll
2015-10-26 16:41 - 2009-02-04 18:42 - 00064512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmplayer.exe
2015-10-26 16:41 - 2009-02-04 18:40 - 00244224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mpvis.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 04399505 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\nls302en.lex
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 04275200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2res.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 03166208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msgr3en.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00786432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\migrate.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00769024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helpctr.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00726590 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srchui.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00566272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobmain.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00502272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2fxa.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00409088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qmgr.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00402432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2filt.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00382976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rstrui.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00380416 ____C () C:\WINDOWS\system32\dllcache\msinfo.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00364544 ____C (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.)) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npdsplay.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00325632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2fxb.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00240128 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srrstr.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00240128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00235520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mssoap1.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00226816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npdrmv2.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00221184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmpns.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msh261.drv
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00184320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng1.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00171520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srsvc.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00171520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msconfig.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00168960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt1.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00167936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2ae.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00151040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uploadm.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00129792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltmgr.sys
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00129792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00122368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobcomm.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msg723.acm
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00102912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pchshell.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00099840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helphost.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00094208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieinfo5.ocx
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ils.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ils.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwtutor.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00073472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sr.sys
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00073472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sr.sys
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00069632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msconf.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msconf.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00067584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srclient.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00067584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\acctres.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acctres.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwres.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00058434 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srchctls.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00051712 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oobebaln.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00048680 ___SH C:\WINDOWS\winnt256.bmp
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00048680 ___SH C:\WINDOWS\winnt.bmp
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00047104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srdiag.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrslv.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrslv.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrcdlg.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\racpldlg.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\trialoc.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dcap32.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00040448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msinfo32.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00038400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pchsvc.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\notiflag.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00034560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mnmdd.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00034560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\custsat.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mnmsrvc.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00032768 ____C (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isrdbg32.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00032768 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobshel.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00029696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrdm.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrdm.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoobe.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmmkcert.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wisc10.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mssoapr.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00023040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltmc.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fltMc.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\brpinfo.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobweb.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qmgrprxy.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hscupd.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltlib.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobdl.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isignup.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icfgnt5.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wb32.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmevtmsg.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cb32.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\atrace.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\atrace.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npwmsdrm.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx2.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2ext.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hcappres.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx4.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx3.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauserv.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2res2.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00004639 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mplayer2.exe
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2eres.dll
2015-10-26 16:41 - 2008-04-15 13:00 - 00000984 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\srframe.mmf
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 17:49 - 00000000 ____D C:\Program Files\Outlook Express
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 16:43 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 16:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 16:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\NetMeeting
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 16:40 - 00021856 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 16:40 - 00000130 _____ C:\WINDOWS\DtcInstall.log
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 16:40 - 00000037 _____ C:\WINDOWS\vbaddin.ini
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 16:40 - 00000036 _____ C:\WINDOWS\vb.ini
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 16:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\ComPlus Applications
2015-10-26 16:40 - 2015-10-26 16:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
2015-10-26 16:40 - 2012-05-28 19:17 - 00536576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado15.dll
2015-10-26 16:40 - 2011-10-10 15:22 - 00692736 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcomm.dll
2015-10-26 16:40 - 2011-10-10 15:22 - 00692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
2015-10-26 16:40 - 2010-11-18 19:15 - 00086016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isign32.dll
2015-10-26 16:40 - 2010-11-18 19:15 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\isign32.dll
2015-10-26 16:40 - 2010-11-09 15:52 - 00200704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadox.dll
2015-10-26 16:40 - 2010-11-09 15:52 - 00180224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadomd.dll
2015-10-26 16:40 - 2010-11-09 15:52 - 00143360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadco.dll
2015-10-26 16:40 - 2010-11-09 15:52 - 00102400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msjro.dll
2015-10-26 16:40 - 2010-11-08 13:41 - 00081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado27.tlb
2015-10-26 16:40 - 2010-11-08 13:41 - 00081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado26.tlb
2015-10-26 16:40 - 2010-11-08 13:41 - 00081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado25.tlb
2015-10-26 16:40 - 2010-11-08 13:41 - 00061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado21.tlb
2015-10-26 16:40 - 2010-11-08 13:41 - 00061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado20.tlb
2015-10-26 16:40 - 2010-10-11 15:59 - 00045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab.exe
2015-10-26 16:40 - 2010-01-29 16:01 - 01315328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoe.dll
2015-10-26 16:40 - 2009-07-27 23:27 - 00128512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dhtmled.ocx
2015-10-26 16:40 - 2009-06-21 22:48 - 00153088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\triedit.dll
2015-10-26 16:40 - 2009-03-08 14:09 - 00638816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
2015-10-26 16:40 - 2009-03-08 04:24 - 00068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hmmapi.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-05-01 15:37 - 00331776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadce.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 02512384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoeres.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 01036288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\conf.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00554008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dao360.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00510976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00487424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oledb32.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00385024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\callcont.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00315392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasql.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00278528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstask.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00278528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcfg.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00278528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00278528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00274432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mst120.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00255488 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32res.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00252928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoeacct.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00233472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaora.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00229376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmas.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00221184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nac.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00217088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sqlxmlx.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00216576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn1.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00204800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaps.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00200704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaprst.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00193536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\schedsvc.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00188416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmwb.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00176128 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwhelp.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00172032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmoldwb.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00155648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadds.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00151552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmft.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00118784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdarem.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00105984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoert2.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00104448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oeimport.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00094208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdatl3.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00086528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\directdb.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00086016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn2.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabimp.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmchat.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmcom.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaosp.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\setup50.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwdial.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00069632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oledb32r.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwphbk.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rrcm.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcf.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oemig50.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msimn.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mst123.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadrh15.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msador15.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\h323cc.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcs.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00049664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetres.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetres.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00049152 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwutil.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\confmrsl.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdfmap.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00035840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oemiglib.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabfind.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwdl.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabmig.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmasnt.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msader15.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxactps.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msaddsr.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwrmind.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdatt.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaorar.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcer.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetwiz.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasqlr.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaremr.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaprsr.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcor.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcfr.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstinit.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaurl.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasc.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaer.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaenum.dll
2015-10-26 16:40 - 2008-04-15 13:00 - 00004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdadc.dll
2015-10-26 16:39 - 2015-10-27 11:23 - 00018714 _____ C:\WINDOWS\wmsetup.log
2015-10-26 16:39 - 2015-10-26 17:56 - 00000000 ____D C:\Program Files\Messenger
2015-10-26 16:39 - 2015-10-26 16:39 - 00001017 _____ C:\WINDOWS\sessmgr.setup.log
2015-10-26 16:39 - 2015-10-26 16:39 - 00000643 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Windows Messenger.lnk
2015-10-26 16:39 - 2015-10-26 16:39 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Gry
2015-10-26 16:39 - 2015-10-26 16:39 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2015-10-26 16:39 - 2015-10-26 16:39 - 00000000 ____D C:\Program Files\MSN Gaming Zone
2015-10-26 16:39 - 2010-07-16 12:58 - 00220672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wordpad.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 02178131 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvlres.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 01817687 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckgres.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 01175635 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtzres.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 01041491 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmnresm.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00781397 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkrres.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00753236 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvseres.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00605696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\getuname.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00605696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\getuname.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00545792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dialer.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00351744 _____ (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00283136 ____C (Cinematronics) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pinball.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00273920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msiprov.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00231424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avtapi.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00217160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmnclim.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00188416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\accwiz.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00139264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sndvol32.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00132608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sndrec32.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00128000 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshearts.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00124928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mplay32.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00120320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dsprov.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00119808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmine.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmine.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00116224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\updprov.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00115200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\calc.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\calc.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00113222 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zoneclim.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00093702 _____ C:\WINDOWS\system32\subrange.uce
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00082501 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckg.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00080896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\charmap.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00076800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipicmp.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00073216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avwav.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avwav.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00070656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\access.cpl
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\access.cpl
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00066113 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvl.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00065978 _____ C:\WINDOWS\Bąbelki.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00065954 _____ C:\WINDOWS\Pod mikroskopem.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00065832 _____ C:\WINDOWS\Stiuk z Santa Fe.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00063488 _____ C:\WINDOWS\system32\wmimgmt.msc
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00061952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tmplprov.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmimsg.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00060458 _____ C:\WINDOWS\system32\ideograf.uce
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemdisp.tlb
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\trnsprov.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00057409 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtz.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sol.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sol.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00055808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\freecell.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\freecell.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fwdprov.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00052224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmitimep.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00048706 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvse.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmi2xml.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00044544 _____ (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00042577 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckgzm.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00042575 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkrzm.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00042574 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvsezm.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00042573 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvlzm.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00042573 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtzzm.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00041029 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zcorem.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpcons.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00040515 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkr.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00036937 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zclientm.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winchat.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winchat.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\regini.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\regini.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00032339 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uniansi.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00031232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemads.tlb
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00029760 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\znetm.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00026717 _____ C:\WINDOWS\system32\tslabels.ini
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00026680 _____ C:\WINDOWS\Wachlarze.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00026582 _____ C:\WINDOWS\Nefryt.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00024006 _____ C:\WINDOWS\system32\gb2312.uce
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00022984 _____ C:\WINDOWS\system32\bopomofo.uce
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00022528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qwinsta.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00022528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msg.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msg.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtsadmin.tlb
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00017920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmgmtr.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00017920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsshutdn.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00017408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qappsrv.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00017362 _____ C:\WINDOWS\Rododendron.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00017336 _____ C:\WINDOWS\Na rybkach.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00017062 _____ C:\WINDOWS\Kawa.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\unsecapp.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00016740 _____ C:\WINDOWS\system32\shiftjis.uce
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00016730 _____ C:\WINDOWS\Puch.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tskill.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwinsta.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avmeter.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tskill.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logoff.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdmodem.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\logoff.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsdiscon.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tscon.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shadow.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tscon.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shadow.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00013894 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zonelibm.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00013824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmgmt.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00013312 ____C (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\htrn_jis.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00012876 _____ C:\WINDOWS\system32\korean.uce
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemads.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\reset.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reset.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00009522 _____ C:\WINDOWS\Indiański pled.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00008484 _____ C:\WINDOWS\system32\kanji_2.uce
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00006948 _____ C:\WINDOWS\system32\kanji_1.uce
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\write.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00005632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\write.exe
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00004677 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zeeverm.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00004608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpcfgex.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00003813 _____ C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.ini
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00003286 _____ C:\WINDOWS\system32\tslabels.h
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00001272 _____ C:\WINDOWS\Niebieska koronka 16.bmp
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00001225 _____ C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd
2015-10-26 16:39 - 2008-04-15 13:00 - 00000768 _____ C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.h
2015-10-26 16:38 - 2015-10-26 16:40 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
2015-10-26 16:38 - 2015-10-26 16:40 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Com
2015-10-26 16:38 - 2013-02-27 08:58 - 02067456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lhmstscx.dll
2015-10-26 16:38 - 2013-02-27 08:58 - 02067456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2015-10-26 16:38 - 2012-07-04 15:05 - 00139784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpwd.sys
2015-10-26 16:38 - 2012-07-04 15:05 - 00139784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpwd.sys
2015-10-26 16:38 - 2011-01-27 12:57 - 00677888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lhmstsc.exe
2015-10-26 16:38 - 2011-01-27 12:57 - 00677888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
2015-10-26 16:38 - 2009-12-17 08:42 - 00345088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspaint.exe
2015-10-26 16:38 - 2009-12-17 08:42 - 00345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
2015-10-26 16:38 - 2009-02-09 11:53 - 00473600 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fastprox.dll
2015-10-26 16:38 - 2009-02-09 11:53 - 00453120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprvsd.dll
2015-10-26 16:38 - 2009-02-06 11:10 - 00227840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprvse.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00956928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtctm.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00956928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00428032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtcprx.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00161792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtcuiu.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00091648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxoci.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00058880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtclog.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-06-12 15:23 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 01359360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cimwin32.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 01267200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comsvcs.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 01267200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00625664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrvut.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00539648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comuid.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00539648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comuid.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00538624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spider.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00538624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spider.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00531456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcore.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00498688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clbcatq.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00296448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\termsrv.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00290304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rhttpaa.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00290304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00273920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemess.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00247808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esscli.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00237056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\provthrd.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00226304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrv.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00214528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcomn.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00212992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntevt.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00199680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcntl.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00197120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemupgd.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00196608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiadap.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00195072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comadmin.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00187904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmprops.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\framedyn.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00178176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemdisp.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00178176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\repdrvfs.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00167424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comsnap.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipcima.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00147968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdchost.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00145408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmisvc.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00144896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprov.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00142336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sessmgr.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00140800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmidcprv.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00136192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aaclient.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00132096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipdskq.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\viewprov.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00126464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiapsrv.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00124928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mofd.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00118272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemtest.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00110592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clbcatex.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00110592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00103424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clipbrd.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00098304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiutils.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrepl.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00094720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tscfgwmi.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00088576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiaprpl.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00087176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpwsx.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00087176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00086528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\stdprov.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrvps.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00071680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcons.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00067072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdshost.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00062976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpclip.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00062464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipjobj.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00061952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipiprt.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmicookr.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\remotepg.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\colbact.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\colbact.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00059392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\stclient.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stclient.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00058880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\licwmi.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\servdeps.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsgqec.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00047104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ncprov.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemsvc.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00041472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipsess.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cfgbkend.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00036352 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\scrcons.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00034304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxlegih.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxdm.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00028160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comaddin.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\krnlprov.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00021896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdtcp.sys
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00021896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tdtcp.sys
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00020992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qprocess.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpsnd.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemprox.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00017920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mmfutil.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00017408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mofcomp.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00013824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdsaddin.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00012040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdpipe.sys
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00012040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tdpipe.sys
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00011776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xolehlp.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icaapi.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrepl.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiapres.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtc.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dcomcnfg.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrereg.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxex.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-15 13:00 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll
2015-10-26 16:38 - 2008-04-14 22:52 - 00040840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\termdd.sys
2015-10-26 16:38 - 2008-04-14 00:02 - 00196224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys
2015-10-26 16:37 - 2015-10-26 16:39 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria
2015-10-26 16:37 - 2015-10-26 16:37 - 00000200 _____ C:\WINDOWS\cmsetacl.log

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-03 07:55 - 2008-04-15 13:00 - 00012984 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
2015-10-27 14:45 - 2008-04-15 13:00 - 00555462 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2015-10-27 14:45 - 2008-04-15 13:00 - 00104494 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2015-10-27 10:26 - 2008-04-15 13:00 - 00000507 _____ C:\WINDOWS\win.ini
2015-10-26 17:23 - 2008-04-15 13:00 - 00000231 _____ C:\WINDOWS\system.ini

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-11-03 10:41 - 2015-11-03 10:41 - 0006144 _____ () C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2008-04-15 13:00 - 2008-04-15 13:00 - 95786368 ___SH () C:\Documents and Settings\All Users\msrxho.exe

Pliki do przeniesienia lub usunięcia:
====================
C:\Documents and Settings\All Users\msrxho.exe


Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Temp\cdo2092038649.dll
C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Temp\cdo2372057460.dll
C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Temp\cdo2715669460.dll
C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Temp\cdo3240056377.dll
C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Temp\WZCPlugin_VISTA.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo

==================== Koniec FRST.txt ============================


FRSTlog.zip > Addition.txt

Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x86) Wersja:31-10-2015
Uruchomiony przez Uzytkownik (2015-11-04 09:57:03)
Uruchomiony z C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Moje dokumenty\Pobrane
Microsoft Windows XP Home Edition Dodatek Service Pack 3 (X86) (2015-10-26 15:44:51)
Tryb startu: Normal
==========================================================


==================== Konta użytkowników: =============================

Administrator (S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-500 - Administrator - Enabled)
ASPNET (S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-1005 - Limited - Enabled)
Gość (S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-501 - Limited - Disabled)
Pomocnik (S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-1000 - Limited - Disabled)
SUPPORT_388945a0 (S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-1002 - Limited - Disabled)
Uzytkownik (S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-1004 - Administrator - Enabled) = & gt; %SystemDrive%\Documents and Settings\Uzytkownik

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)


==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą " Hidden " w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

7-Zip 9.20 (HKLM\...\7-Zip) (Version: - )
Adobe Flash Player 19 ActiveX (HKLM\...\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 19.0.0.226 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 19 NPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 19.0.0.226 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Reader XI (11.0.08) - Polish (HKLM\...\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AB0000000001}) (Version: 11.0.08 - Adobe Systems Incorporated)
Aktualizacja dla systemu Windows Internet Explorer 8 (KB2598845) (HKLM\...\KB2598845-IE8) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB2345886) (HKLM\...\KB2345886) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB2467659) (HKLM\...\KB2467659) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB2749655) (HKLM\...\KB2749655) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB2904266) (HKLM\...\KB2904266) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB2934207) (HKLM\...\KB2934207) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB898461) (HKLM\...\KB898461) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB951978) (Version: 1 - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB955759) (HKLM\...\KB955759) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB968389) (HKLM\...\KB968389) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB971029) (HKLM\...\KB971029) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB973815) (HKLM\...\KB973815) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla Microsoft Windows (KB2564958) (HKLM\...\KB2564958) (Version: - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB2378111) (Version: - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB2803821-v2) (Version: - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB2834904-v2) (HKLM\...\KB2834904-v2_WM11) (Version: - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB952069) (Version: - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB954155) (Version: - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB973540) (Version: - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB975558) (Version: - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB978695) (Version: - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Internet Explorer 8 (KB2510531) (HKLM\...\KB2510531-IE8) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Internet Explorer 8 (KB2909921) (HKLM\...\KB2909921-IE8) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Internet Explorer 8 (KB982381) (HKLM\...\KB982381-IE8) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2115168) (HKLM\...\KB2115168) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2229593) (HKLM\...\KB2229593) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2296011) (HKLM\...\KB2296011) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2347290) (HKLM\...\KB2347290) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2387149) (HKLM\...\KB2387149) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2393802) (HKLM\...\KB2393802) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2419632) (HKLM\...\KB2419632) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2423089) (HKLM\...\KB2423089) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2443105) (HKLM\...\KB2443105) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2478960) (HKLM\...\KB2478960) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2478971) (HKLM\...\KB2478971) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2479943) (HKLM\...\KB2479943) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2481109) (HKLM\...\KB2481109) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2483185) (HKLM\...\KB2483185) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2485663) (HKLM\...\KB2485663) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2506212) (HKLM\...\KB2506212) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2507938) (HKLM\...\KB2507938) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2508429) (HKLM\...\KB2508429) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2509553) (HKLM\...\KB2509553) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2510581) (Version: 1 - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2535512) (HKLM\...\KB2535512) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2536276-v2) (HKLM\...\KB2536276-v2) (Version: 2 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2544893-v2) (HKLM\...\KB2544893-v2) (Version: 2 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2566454) (HKLM\...\KB2566454) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2570947) (HKLM\...\KB2570947) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2584146) (HKLM\...\KB2584146) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2585542) (HKLM\...\KB2585542) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2592799) (HKLM\...\KB2592799) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2598479) (HKLM\...\KB2598479) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2603381) (HKLM\...\KB2603381) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2619339) (HKLM\...\KB2619339) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2620712) (HKLM\...\KB2620712) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2631813) (HKLM\...\KB2631813) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2653956) (HKLM\...\KB2653956) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2655992) (HKLM\...\KB2655992) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2659262) (HKLM\...\KB2659262) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2661637) (HKLM\...\KB2661637) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2676562) (HKLM\...\KB2676562) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2686509) (HKLM\...\KB2686509) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2691442) (HKLM\...\KB2691442) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2698365) (HKLM\...\KB2698365) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2705219-v2) (HKLM\...\KB2705219-v2) (Version: 2 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2712808) (HKLM\...\KB2712808) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2719985) (HKLM\...\KB2719985) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2723135-v2) (HKLM\...\KB2723135-v2) (Version: 2 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2727528) (HKLM\...\KB2727528) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2757638) (HKLM\...\KB2757638) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2770660) (HKLM\...\KB2770660) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2780091) (HKLM\...\KB2780091) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2802968) (HKLM\...\KB2802968) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2807986) (HKLM\...\KB2807986) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2813345) (HKLM\...\KB2813345) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2820917) (HKLM\...\KB2820917) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2834886) (HKLM\...\KB2834886) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2847311) (HKLM\...\KB2847311) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2850869) (HKLM\...\KB2850869) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2859537) (HKLM\...\KB2859537) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2862152) (HKLM\...\KB2862152) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2862330) (HKLM\...\KB2862330) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2862335) (HKLM\...\KB2862335) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2864063) (HKLM\...\KB2864063) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2868626) (HKLM\...\KB2868626) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2876217) (HKLM\...\KB2876217) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2876331) (HKLM\...\KB2876331) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2879017) (Version: 1 - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2892075) (HKLM\...\KB2892075) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2893294) (HKLM\...\KB2893294) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2898715) (HKLM\...\KB2898715) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2900986) (HKLM\...\KB2900986) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2909212) (Version: 1 - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2914368) (HKLM\...\KB2914368) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2916036) (HKLM\...\KB2916036) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2922229) (HKLM\...\KB2922229) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2929961) (HKLM\...\KB2929961) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB2930275) (HKLM\...\KB2930275) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB923561) (HKLM\...\KB923561) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB923789) (HKLM\...\KB923789) (Version: - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB946648) (HKLM\...\KB946648) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB950762) (HKLM\...\KB950762) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB950974) (HKLM\...\KB950974) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB951376-v2) (HKLM\...\KB951376-v2) (Version: 2 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB952004) (HKLM\...\KB952004) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB952954) (HKLM\...\KB952954) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB956572) (HKLM\...\KB956572) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB956844) (HKLM\...\KB956844) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB959426) (HKLM\...\KB959426) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB960803) (HKLM\...\KB960803) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB960859) (HKLM\...\KB960859) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB969059) (HKLM\...\KB969059) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB970430) (HKLM\...\KB970430) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB971657) (HKLM\...\KB971657) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB972270) (HKLM\...\KB972270) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB973507) (HKLM\...\KB973507) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB973869) (HKLM\...\KB973869) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB973904) (HKLM\...\KB973904) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB974112) (HKLM\...\KB974112) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB974318) (HKLM\...\KB974318) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB974392) (HKLM\...\KB974392) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB974571) (HKLM\...\KB974571) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB975025) (HKLM\...\KB975025) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB975467) (HKLM\...\KB975467) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB975560) (HKLM\...\KB975560) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB975713) (Version: 1 - Microsoft Corporation) Hidden
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB977816) (HKLM\...\KB977816) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB977914) (HKLM\...\KB977914) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB978338) (HKLM\...\KB978338) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB978542) (HKLM\...\KB978542) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB978706) (HKLM\...\KB978706) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB979309) (HKLM\...\KB979309) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB979482) (HKLM\...\KB979482) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB979687) (HKLM\...\KB979687) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB981997) (HKLM\...\KB981997) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB982132) (HKLM\...\KB982132) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB982665) (HKLM\...\KB982665) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
AMD Processor Driver (HKLM\...\{C151CE54-E7EA-4804-854B-F515368B0798}) (Version: 1.3.2.0053 - AMD)
Java 8 Update 65 (HKLM\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218065F0}) (Version: 8.0.650.17 - Oracle Corporation)
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (HKLM\...\{B508B3F1-A24A-32C0-B310-85786919EF28}) (Version: 2.1.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Language Pack - PLK (HKLM\...\{036FD544-AED6-3F33-856D-A2292D0CF471}) (Version: 2.1.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 (HKLM\...\{2BA00471-0328-3743-93BD-FA813353A783}) (Version: 3.1.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Language Pack - PLK (HKLM\...\{7C77393F-8237-3825-A88A-AFAF3C69C072}) (Version: 3.1.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 3.5 (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 3.5) (Version: - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Extended (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP (HKLM\...\MSCompPackV1) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Enterprise 2007 (HKLM\...\ENTERPRISE) (Version: 12.0.4518.1014 - Microsoft Corporation)
Microsoft Silverlight (HKLM\...\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}) (Version: 5.1.30514.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 (HKLM\...\Wudf01000) (Version: - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 41.0.2 (x86 pl) (HKLM\...\Mozilla Firefox 41.0.2 (x86 pl)) (Version: 41.0.2 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 41.0.2 - Mozilla)
NVIDIA Drivers (HKLM\...\NVIDIA Drivers) (Version: - )
NVIDIA nView 141.24 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NView) (Version: 141.24 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.13.1220 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.13.1220 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik graficzny 340.52 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 340.52 - NVIDIA Corporation)
OpenOffice 4.0.1 (HKLM\...\{DA0106A3-216E-48DE-9CF6-655DA8FC1D22}) (Version: 4.01.9714 - Apache Software Foundation)
Pakiet językowy programu Microsoft .NET Framework 3.5 -- PLK (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - plk) (Version: - Microsoft Corporation)
Panel sterowania NVIDIA 340.52 (Version: 340.52 - NVIDIA Corporation) Hidden
Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Extended (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Poprawka dla systemu Windows XP (KB952287) (HKLM\...\KB952287) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: - )
SecureW2 EAP Suite 1.1.3 for Windows (HKLM\...\SecureW2 EAP Suite) (Version: - )
WebFldrs XP (Version: 9.50.7523 - Microsoft Corporation) Hidden
Windows Internet Explorer 8 (HKLM\...\ie8) (Version: 20090308.140743 - Microsoft Corporation)
Windows Media Format 11 runtime (HKLM\...\Windows Media Format Runtime) (Version: - )
Windows Media Player 11 (HKLM\...\Windows Media Player) (Version: - )
XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0 (Version: - Microsoft Corporation) Hidden
XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0 (Version: - Microsoft Corporation) Hidden

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Punkty Przywracania systemu =========================

26-10-2015 16:50:41 Punkt kontrolny systemu
26-10-2015 17:16:23 Software Distribution Service 3.0
26-10-2015 17:47:13 Software Distribution Service 3.0
27-10-2015 10:16:05 Installed %1 %2.
27-10-2015 10:16:11 Zainstalowane sterowniki drukarek: Microsoft XPS Document Write
27-10-2015 10:18:13 Installed %1 %2.
27-10-2015 10:25:53 Installed Windows Media Player 11
27-10-2015 10:26:04 Installed Windows XP Wudf01000.
27-10-2015 10:27:09 Installed Windows XP MSCompPackV1.
27-10-2015 10:28:10 Zainstalowany program DirectX
27-10-2015 10:46:11 Installed Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
27-10-2015 10:46:26 Zainstalowano: OpenOffice 4.0.1
27-10-2015 11:07:06 Installed Microsoft Office Enterprise 2007
27-10-2015 11:12:02 Zainstalowane sterowniki drukarek: Send To Microsoft OneNote Dr
27-10-2015 11:16:52 Software Distribution Service 3.0
27-10-2015 11:43:42 Installed NVIDIA ForceWare Network Access Manager
27-10-2015 11:43:48 Aktualizuj do niepodpisanego sterownika
27-10-2015 11:49:50 Aktualizuj do niepodpisanego sterownika
27-10-2015 11:51:56 Zainstalowane AMD Processor Driver
28-10-2015 12:31:35 Punkt kontrolny systemu
29-10-2015 13:01:00 Punkt kontrolny systemu
30-10-2015 14:47:45 Punkt kontrolny systemu
03-11-2015 09:15:04 Punkt kontrolny systemu

==================== Hosts - zawartość: ===============================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2008-04-15 13:00 - 2008-04-15 13:00 - 00000742 ____A C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hosts

127.0.0.1 localhost

==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)

Task: C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job = & gt; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP -- co miesiąc.job = & gt; C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP -- logowanie.job = & gt; C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe

==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============


==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========

==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość " AlternateShell " zostanie przywrócona.)


==================== EXE - Powiązania (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)


==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)


==================== Inne obszary ============================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKU\S-1-5-21-839522115-651377827-682003330-1004\Control Panel\Desktop\\Wallpaper - & gt; C:\Documents and Settings\Uzytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp
DNS Servers: 83.175.144.9 - 83.175.144.14
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)


==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe] = & gt; Enabled:Firefox (C:\Program Files\Mozilla Firefox)
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE] = & gt; Enabled:Microsoft Office Groove
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE] = & gt; Enabled:Microsoft Office OneNote

==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============

Name: NVIDIA nForce Networking Controller
Description: NVIDIA nForce Networking Controller
Class Guid: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Manufacturer: NVIDIA
Service: NVENETFD
Problem: : This device is disabled. (Code 22)
Resolution: In Device Manager, click " Action " , and then click " Enable Device " . This starts the Enable Device wizard. Follow the instructions.


==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================

Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (11/03/2015 10:42:22 AM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Aplikacja zawieszająca WINWORD.EXE, wersja 12.0.4518.1014, moduł zawieszenia hungapp, wersja 0.0.0.0, adres zawieszenia 0x00000000.

Error: (11/03/2015 10:41:34 AM) (Source: Microsoft Office 12) (EventID: 1000) (User: )
Description: Faulting application winword.exe, version 12.0.4518.1014, stamp 45428028, faulting module kobzej_x.dll, version 1.0.0.1, stamp 4b4befbf, debug? 0, fault address 0x0001a563.


Dziennik System:
=============
Error: (11/03/2015 05:42:29 PM) (Source: W32Time) (EventID: 29) (User: )
Description: Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany, tak aby pobierać czas z jednego lub kilku
źródeł czasu, jednak żadne ze źródeł jest obecnie niedostępne.
Przez 14 min nie nastąpi próba kontaktu ze źródłem.
NtpClient nie ma źródła dokładnego czasu.

Error: (11/03/2015 05:42:29 PM) (Source: W32Time) (EventID: 17) (User: )
Description: Dostawca czasu NtpClient: Wystąpił błąd podczas wyszukiwania serwera DNS
ręcznie skonfigurowanej końcówki ,,time.windows.com,0x1". Klient NtpClient ponowi próbę
wyszukania serwera DNS za 15 min.
Wystąpił błąd: Próba przeprowadzenia operacji, wykonywanej przez gniazdo, na nieosiągalnym hoście. (0x80072751)

Error: (11/03/2015 05:34:12 PM) (Source: W32Time) (EventID: 29) (User: )
Description: Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany, tak aby pobierać czas z jednego lub kilku
źródeł czasu, jednak żadne ze źródeł jest obecnie niedostępne.
Przez 15 min nie nastąpi próba kontaktu ze źródłem.
NtpClient nie ma źródła dokładnego czasu.

Error: (11/03/2015 05:34:12 PM) (Source: W32Time) (EventID: 17) (User: )
Description: Dostawca czasu NtpClient: Wystąpił błąd podczas wyszukiwania serwera DNS
ręcznie skonfigurowanej końcówki ,,time.windows.com,0x1". Klient NtpClient ponowi próbę
wyszukania serwera DNS za 15 min.
Wystąpił błąd: Próba przeprowadzenia operacji, wykonywanej przez gniazdo, na nieosiągalnym hoście. (0x80072751)

Error: (11/03/2015 05:32:52 PM) (Source: W32Time) (EventID: 29) (User: )
Description: Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany, tak aby pobierać czas z jednego lub kilku
źródeł czasu, jednak żadne ze źródeł jest obecnie niedostępne.
Przez 14 min nie nastąpi próba kontaktu ze źródłem.
NtpClient nie ma źródła dokładnego czasu.

Error: (11/03/2015 05:32:52 PM) (Source: W32Time) (EventID: 17) (User: )
Description: Dostawca czasu NtpClient: Wystąpił błąd podczas wyszukiwania serwera DNS
ręcznie skonfigurowanej końcówki ,,time.windows.com,0x1". Klient NtpClient ponowi próbę
wyszukania serwera DNS za 15 min.
Wystąpił błąd: Próba przeprowadzenia operacji, wykonywanej przez gniazdo, na nieosiągalnym hoście. (0x80072751)

Error: (11/03/2015 05:26:59 PM) (Source: System Error) (EventID: 1003) (User: )
Description: Kod błędu 1000007e, parametr 1 c0000005, parametr 2 00000000, parametr 3 b84f7ac0, parametr 4 b84f77bc.

Error: (11/03/2015 11:45:57 AM) (Source: W32Time) (EventID: 29) (User: )
Description: Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany, tak aby pobierać czas z jednego lub kilku
źródeł czasu, jednak żadne ze źródeł jest obecnie niedostępne.
Przez 240 min nie nastąpi próba kontaktu ze źródłem.
NtpClient nie ma źródła dokładnego czasu.

Error: (11/03/2015 11:45:57 AM) (Source: W32Time) (EventID: 17) (User: )
Description: Dostawca czasu NtpClient: Wystąpił błąd podczas wyszukiwania serwera DNS
ręcznie skonfigurowanej końcówki ,,time.windows.com,0x1". Klient NtpClient ponowi próbę
wyszukania serwera DNS za 240 min.
Wystąpił błąd: Próba przeprowadzenia operacji, wykonywanej przez gniazdo, na nieosiągalnym hoście. (0x80072751)

Error: (11/03/2015 10:21:43 AM) (Source: 0) (EventID: 55) (User: )
Description: G:


==================== Statystyki pamięci ===========================

Procesor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Procent pamięci w użyciu: 14%
Całkowita pamięć fizyczna: 2815.48 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 2397.26 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 4703.27 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 4462.57 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:85.93 GB) (Free:73.99 GB) NTFS == & gt; [dysk z komponentami startowymi (Windows XP)]
Drive d: () (Fixed) (Total:146.94 GB) (Free:100.08 GB) NTFS

==================== MBR & Tablica partycji ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 232.9 GB) (Disk ID: 891D891D)
Partition 1: (Active) - (Size=85.9 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=146.9 GB) - (Type=OF Extended)

==================== Koniec Addition.txt ============================