FRST.txt

Wirus który tworzy skrót na pendrive (Win8.1)

Zrobiłem clean tym usbfix i ponizej wstawiam logi takze ze skanu FRST.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:31-10-2015
Uruchomiony przez Adrian (administrator) KOMP (03-11-2015 22:14:58)
Uruchomiony z C:\Users\Adrian\Desktop
Załadowane profile: Adrian (Dostępne profile: Adrian)
Platform: Windows 8.1 Pro (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Motorola Solutions, Inc.) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\CCF_Reputation\fsorsp.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(DT Soft Ltd) C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SkyDrive.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
(F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\fshoster32.exe
(F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\ComputerSecurity\Anti-Virus\fsgk32.exe
(F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\ComputerSecurity\Common\FSMA32.EXE
(F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\ComputerSecurity\Anti-Virus\fssm32.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Autodesk, Inc.) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
(F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\ComputerSecurity\Common\FSHDLL64.EXE
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13267016 2013-01-23] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [NvBackend] = & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2279712 2013-12-10] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] = & gt; C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM\...\Run: [CDAServer] = & gt; C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe [438784 2010-12-17] ()
HKLM\...\Run: [BTMTrayAgent] = & gt; rundll32.exe " C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshellex.dll " ,TrayApp
HKLM-x32\...\Run: [ASUSPRP] = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE [3187360 2013-05-01] (ASUSTek Computer Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [] = & gt; [X]
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [507776 2014-10-07] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [F-Secure Manager] = & gt; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\ComputerSecurity\Common\FSM32.EXE [310312 2015-10-08] (F-Secure Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [F-Secure Hoster (46267)] = & gt; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\fshoster32.exe [187432 2015-07-16] (F-Secure Corporation)
HKLM-x32\...\RunOnce: [] = & gt; [X]
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\...\Run: [Autodesk Sync] = & gt; C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\AdSync.exe [1317256 2013-07-16] (Autodesk, Inc.)
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\...\Run: [screenSHU] = & gt; D:\Program Files (x86)\screenSHU\screenSHU.exe [2112000 2013-09-04] ()
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\...\Policies\Explorer: []
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\...\MountPoints2: {5aea6231-8cf6-11e3-be7e-d850e60bf7e6} - " F:\LaunchU3.exe " -a
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\...\MountPoints2: {7516f21c-5cbe-11e5-bed1-d850e60bf7e6} - " F:\Startme.exe "
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\...\MountPoints2: {d4a58b76-e84f-11e3-be8f-d850e60bf7e6} - " F:\Startme.exe "
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\...\MountPoints2: {dbd21fe7-99ab-11e3-be84-d850e60bf7e6} - " F:\Startme.exe "
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\...\MountPoints2: {f5188290-8370-11e3-be79-681729c740a1} - " G:\Setup.exe "
HKU\S-1-5-18\...\Run: [Autodesk Sync] = & gt; C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\AdSync.exe [1317256 2013-07-16] (Autodesk, Inc.)
AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll = & gt; C:\Windows\system32\nvinitx.dll [174856 2014-10-30] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs: ,C:\WINDOWS\system32\nvinitx.dll = & gt; C:\WINDOWS\system32\nvinitx.dll [174856 2014-10-30] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: C:\WINDOWS\SysWOW64\nvinit.dll = & gt; C:\WINDOWS\SysWOW64\nvinit.dll [156840 2014-10-30] (NVIDIA Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ SkyDrive1] - & gt; {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} = & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ SkyDrive2] - & gt; {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} = & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ SkyDrive3] - & gt; {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} = & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [!AsusWSShellExt_B] - & gt; {6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190} = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\ASUSWSShellExt64.dll [2012-09-27] (ASUS Cloud Corporation.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [!AsusWSShellExt_O] - & gt; {64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808} = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\ASUSWSShellExt64.dll [2012-09-27] (ASUS Cloud Corporation.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [!AsusWSShellExt_U] - & gt; {1C5AB7B1-0B38-4EC4-9093-7FD277E2AF4D} = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\ASUSWSShellExt64.dll [2012-09-27] (ASUS Cloud Corporation.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [AutoCAD Digital Signatures Icon Overlay Handler] - & gt; {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} = & gt; C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll [2014-09-10] (Autodesk, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [Uchwyt nakładania ikony podpisu cyfrowego] - & gt; {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} = & gt; C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll [2014-09-10] (Autodesk, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ SkyDrive1] - & gt; {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} = & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ SkyDrive2] - & gt; {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} = & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ SkyDrive3] - & gt; {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} = & gt; Brak pliku

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 62.179.1.62 62.179.1.63
Tcpip\..\Interfaces\{0A5DD7C8-9707-487A-A90B-E79752108B55}: [DhcpNameServer] 62.179.1.62 62.179.1.63
Tcpip\..\Interfaces\{B6FE9B77-542C-421B-8B79-3A64F19BC31B}: [DhcpNameServer] 62.179.1.62 62.179.1.63

Internet Explorer:
==================
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=226786 & Mkt=pl-PL & Src=WD8 & Tid=0003295F & OHP=about%3Ablank & OSP=
HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Skype for Business Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-09-29] (Microsoft Corporation)
BHO: Browsing Protection - & gt; {45BBE08D-81C5-4A67-AF20-B2A077C67747} - & gt; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\CCF_Scanning\bin\browser\install\fs_ie_https\fs_ie_https64.dll [2015-10-05] (F-Secure Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_25\bin\ssv.dll [2014-12-12] (Oracle Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-09-15] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_25\bin\jp2ssv.dll [2014-12-12] (Oracle Corporation)
BHO-x32: MSS+ Identifier - & gt; {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - & gt; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll [2014-04-09] (McAfee, Inc.)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-09-29] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: BitComet Helper - & gt; {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - & gt; D:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2011-04-11] (BitComet)
BHO-x32: Browsing Protection - & gt; {45BBE08D-81C5-4A67-AF20-B2A077C67747} - & gt; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\CCF_Scanning\bin\browser\install\fs_ie_https\fs_ie_https.dll [2015-10-05] (F-Secure Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll [2015-05-25] (Sun Microsystems, Inc.)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-09-15] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2015-05-25] (Sun Microsystems, Inc.)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2014-03-12] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ilu3lxp5.default
FF Homepage: hxxps://www.google.pl/
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_19_0_0_226.dll [2015-10-17] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.25.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_25\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2014-12-12] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.25.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_25\bin\plugin2\npjp2.dll [2014-12-12] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.40728.0\npctrl.dll [2015-07-28] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_19_0_0_226.dll [2015-10-17] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.42 - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-06-06] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-06-06] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2015-05-25] (Sun Microsystems, Inc.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2015-03-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.40728.0\npctrl.dll [2015-07-28] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-22] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3505.0912 - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2012-09-12] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-15] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-15] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-05-01] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npBitCometAgent.dll [2012-01-12] (BitComet)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll [2015-05-25] (Sun Microsystems, Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npMeetingJoinPluginOC.dll [2015-03-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\NPOFF12.DLL [2006-10-26] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2015-05-01] (Adobe Systems Inc.)
FF Extension: BitComet Video Downloader - C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ilu3lxp5.default\Extensions\{B042753D-F57E-4e8e-A01B-7379A6D4CEFB} [2014-03-02] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: Java Console - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0030-ABCDEFFEDCBA} [2015-05-25] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ols@f-secure.com] - C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\CCF_Scanning\bin\browser\install\fs_firefox_https\fs_firefox_https.xpi
FF Extension: Browsing Protection by F-Secure - C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\CCF_Scanning\bin\browser\install\fs_firefox_https\fs_firefox_https.xpi [2015-10-05]
FF HKU\S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
FF Extension: Brak nazwy - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi [2014-04-04] [Brak podpisu cyfrowego]

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default - & gt; hxxp://www.delta-homes.com/?type=hp & ts=1431720661 & z=d862e9cd88989b5129c4732gdz7ccg3m1o9e5qeq1g & from=wpm05153 & uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_73GNS045SXX73GNS045S
CHR Profile: C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-02-10]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-02-10]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-21]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-26]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-02-10]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-09-08]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-11-03]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-07-25]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Adrian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-30]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jmjjnhpacphpjmnnlnccpfmhkcloaade] - C:/Program Files (x86)/Pakiet Bezpieczenstwa UPC/apps/CCF_Scanning/bin/browser/install/fs_chrome_https/fs_chrome_https.crx [2015-03-24]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S2 Asus WebStorage Windows Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\AsusWSWinService.exe [72192 2012-12-19] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Autodesk Content Service; C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe [12288 2012-12-13] (Autodesk, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 BBDemon; C:\Program Files\Dassault Systemes\B21\win_b64\code\bin\CATSysDemon.exe [46592 2011-01-08] (Dassault Systemes) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE; D:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe [1296728 2010-12-28] (www.BitComet.com)
S2 CCFLIC0; C:\Program Files (x86)\Proficy\Proficy Common\M4 Common Licensing\CCFLIC0.exe [68728 2012-11-14] (GE Intelligent Platforms)
S2 DptfParticipantProcessorService; C:\Windows\system32\DptfParticipantProcessorService.exe [31632 2013-01-18] (Intel Corporation)
S2 DptfPolicyConfigTDPService; C:\Windows\system32\DptfPolicyConfigTDPService.exe [33168 2013-01-18] (Intel Corporation)
R2 fshoster; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\fshoster32.exe [187432 2015-07-16] (F-Secure Corporation)
R3 FSMA; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\ComputerSecurity\Common\FSMA32.EXE [216104 2015-10-08] (F-Secure Corporation)
R2 FSORSPClient; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\CCF_Reputation\fsorsp.exe [60456 2015-03-24] (F-Secure Corporation)
S2 iLicenseSvc; C:\Program Files (x86)\M1 Licensing\iLicenseSvc.exe [675840 2012-11-14] (GE Intelligent Platforms) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [129856 2012-06-27] (Intel Corporation)
S2 Intel(R) Wireless Bluetooth(R) 4.0 Radio Management; C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\ibtrksrv.exe [157128 2013-09-18] (Intel Corporation)
S2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [166720 2012-06-25] (Intel Corporation)
S3 McAWFwk; C:\Program Files\Common Files\mcafee\ActWiz\McAWFwk.exe [334608 2013-07-24] (McAfee, Inc.)
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [289256 2014-04-09] (McAfee, Inc.)
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [273136 2013-08-28] ()
S2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1494304 2013-12-10] (NVIDIA Corporation)
S2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [15129376 2013-12-10] (NVIDIA Corporation)
S3 Origin Client Service; D:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2099208 2015-10-23] (Electronic Arts)
S2 PnkBstrA; C:\WINDOWS\SysWOW64\PnkBstrA.exe [76152 2015-02-04] ()
S2 SkypeUpdate; D:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [327296 2015-07-09] (Skype Technologies)
S3 VsEtwService120; C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Packages\Debugger\Services\VsEtwService.exe [89232 2014-07-22] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [366552 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23824 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3378416 2013-08-28] (Intel(R) Corporation)
S2 McOobeSv2; " C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe " /McCoreSvc [X]
S3 Proficy Driver Runtime; D:\PROGRAMY NAUKOWE\Proficy\fxView\Runtime\ProficyDrivers\Win32\GefPdfOpc.exe [X]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 ATP; C:\Windows\System32\drivers\AsusTP.sys [65784 2013-01-16] (ASUS Corporation)
S3 BthLEEnum; C:\Windows\System32\drivers\BthLEEnum.sys [226304 2013-12-04] (Microsoft Corporation)
S3 btmaux; C:\Windows\system32\DRIVERS\btmaux.sys [140600 2013-07-22] (Motorola Solutions, Inc.)
R3 btmhsf; C:\Windows\system32\DRIVERS\btmhsf.sys [1390904 2013-09-05] (Motorola Solutions, Inc.)
R3 DptfDevDram; C:\Windows\system32\DRIVERS\DptfDevDram.sys [107920 2013-01-18] (Intel Corporation)
R3 DptfDevFan; C:\Windows\system32\DRIVERS\DptfDevFan.sys [43408 2013-01-18] (Intel Corporation)
R3 DptfDevGen; C:\Windows\system32\DRIVERS\DptfDevGen.sys [65424 2013-01-18] (Intel Corporation)
R3 DptfDevProc; C:\Windows\system32\DRIVERS\DptfDevProc.sys [229776 2013-01-18] (Intel Corporation)
R3 DptfManager; C:\Windows\system32\DRIVERS\DptfManager.sys [363920 2013-01-18] (Intel Corporation)
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys [283200 2014-01-31] (DT Soft Ltd)
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
S3 epmntdrv; C:\WINDOWS\system32\epmntdrv.sys [17480 2012-12-21] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 epmntdrv; C:\WINDOWS\SysWOW64\epmntdrv.sys [14920 2012-12-21] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 EuGdiDrv; C:\WINDOWS\system32\EuGdiDrv.sys [9800 2012-12-21] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 EuGdiDrv; C:\WINDOWS\SysWOW64\EuGdiDrv.sys [9160 2012-12-21] () [Brak podpisu cyfrowego]
R3 F-Secure Gatekeeper; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\ComputerSecurity\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [217280 2015-10-20] (F-Secure Corporation)
R1 F-Secure HIPS; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\ComputerSecurity\HIPS\drivers\fshs.sys [73256 2015-10-20] (F-Secure Corporation)
R0 fsbts; C:\Windows\System32\Drivers\fsbts.sys [66736 2015-09-16] ()
R3 fsni; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\CCF_Scanning\bin\fsni64.sys [97832 2015-10-05] (F-Secure Corporation)
R1 fsvista; C:\Program Files (x86)\Pakiet Bezpieczenstwa UPC\apps\ComputerSecurity\Anti-Virus\minifilter\fsvista.sys [13352 2015-10-08] ()
R3 kbfiltr; C:\Windows\System32\drivers\kbfiltr.sys [14992 2012-08-02] ( )
R1 LUMDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\LUMDriver.sys [24848 2008-01-02] (IBM)
R2 NDIS4DCP; C:\Windows\system32\DRIVERS\N4DCPx64.sys [38120 2013-06-12] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R3 NETwNe64; C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwew00.sys [3345376 2013-10-08] (Intel Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [39200 2013-12-05] (NVIDIA Corporation)
R3 SensorsSimulatorDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [226304 2014-10-29] (Microsoft Corporation)
R3 usb3Hub; C:\Windows\System32\drivers\usb3Hub.sys [47072 2012-10-09] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44560 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [270168 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [114520 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
R3 WUDFWpdComp; C:\Windows\System32\drivers\WUDFRd.sys [226304 2014-10-29] (Microsoft Corporation)
R3 XHCIPort; C:\Windows\System32\drivers\XHCIPort.sys [188896 2012-10-09] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
U4 aksdf; Brak ImagePath
U4 aksfridge; Brak ImagePath
U4 hasplms; Brak ImagePath

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-03 22:14 - 2015-11-03 22:15 - 00025747 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\FRST.txt
2015-11-03 22:14 - 2015-11-03 22:15 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-03 22:11 - 2015-11-03 22:11 - 01508804 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\UsbFix_Report.txt
2015-11-03 22:05 - 2015-11-03 22:13 - 00000000 ____D C:\UsbFix
2015-11-03 22:05 - 2015-11-03 22:05 - 00001458 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\UsbFix.lnk
2015-11-03 21:56 - 2015-11-03 21:56 - 03061224 _____ (El Desaparecido - SosVirus.net - UsbFix.net) C:\Users\Adrian\Desktop\UsbFix_2016_8.142.exe
2015-11-03 21:08 - 2015-11-03 21:08 - 02198016 _____ (Farbar) C:\Users\Adrian\Desktop\FRST64.exe
2015-11-03 00:04 - 2015-11-03 00:04 - 00141964 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\Extras.Txt
2015-11-03 00:03 - 2015-11-03 00:03 - 00183984 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\OTL.Txt
2015-11-02 23:48 - 2015-11-02 23:48 - 00602112 _____ (OldTimer Tools) C:\Users\Adrian\Desktop\OTL.exe
2015-11-02 18:21 - 2015-11-02 18:21 - 00000490 _____ C:\WINDOWS\PFRO.log
2015-11-02 18:20 - 2015-11-03 22:05 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Local\F-Secure
2015-11-02 18:01 - 2015-10-26 08:57 - 00019968 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\MTM-2.xls
2015-11-01 14:41 - 2015-11-02 00:25 - 00015101 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\metro cw 3.xlsx
2015-10-30 20:01 - 2015-10-30 20:01 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Local\SSScan
2015-10-29 17:08 - 2015-10-29 17:08 - 00002787 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\Arena.lnk
2015-10-27 19:42 - 2015-10-27 19:42 - 00484864 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\Model1.doe
2015-10-27 14:43 - 2015-10-27 14:43 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Desktop\malec
2015-10-27 13:37 - 2015-10-27 15:25 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2015-10-27 13:36 - 2015-10-27 13:36 - 02126848 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\AdwCleaner 4.111.exe
2015-10-25 11:13 - 2015-10-25 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\Default\Documents\Visual Studio 2010
2015-10-25 11:13 - 2015-10-25 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\Documents\Visual Studio 2010
2015-10-24 16:42 - 2015-10-24 16:42 - 00002136 _____ C:\Users\Public\Desktop\Atmel Studio 6.2.lnk
2015-10-24 14:12 - 2015-10-24 16:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Atmel
2015-10-24 14:12 - 2015-10-24 14:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Atmel
2015-10-24 14:12 - 2015-10-24 14:12 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Documents\Atmel Studio
2015-10-24 14:12 - 2015-10-24 14:12 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Atmel
2015-10-24 14:12 - 2015-10-24 14:12 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Local\Atmel
2015-10-24 12:44 - 2015-10-24 12:44 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Help Viewer
2015-10-24 12:43 - 2015-10-24 12:43 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Documents\Visual Studio 2010
2015-10-24 12:42 - 2015-10-24 12:43 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0
2015-10-22 14:30 - 2015-11-03 20:43 - 00001309 _____ C:\WINDOWS\setupact.log
2015-10-22 14:30 - 2015-10-22 14:30 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\setuperr.log
2015-10-21 19:25 - 2015-10-21 19:25 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Local\3dmouse
2015-10-21 19:24 - 2015-10-21 20:44 - 00002461 _____ C:\Users\Public\Desktop\CATIA V5R21.lnk
2015-10-21 19:10 - 2015-10-26 12:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\Dassault Systemes
2015-10-21 16:42 - 2014-04-16 00:35 - 00028352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aspnet_counters.dll
2015-10-21 16:42 - 2014-04-16 00:34 - 00029888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aspnet_counters.dll
2015-10-21 16:40 - 2015-11-03 22:15 - 01773710 _____ C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
2015-10-20 23:01 - 2015-10-20 23:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CATIA
2015-10-20 22:42 - 2015-10-21 21:19 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\DassaultSystemes
2015-10-20 22:42 - 2015-10-21 21:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\DassaultSystemes
2015-10-20 22:42 - 2015-10-21 19:25 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Local\DassaultSystemes
2015-10-20 22:28 - 2015-10-20 22:28 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\wininit.ini
2015-10-20 22:26 - 2015-10-20 22:26 - 00000000 ___HD C:\Users\Adrian\temp.1026703802
2015-10-20 16:58 - 2015-10-20 16:58 - 00002579 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\Microsoft Office Visio 2007.lnk
2015-10-20 16:17 - 2015-10-20 16:17 - 00003108 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\{18705668-2CF0-40D0-82C4-994355C4EBDB}
2015-10-17 13:24 - 2015-10-17 13:24 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Documents\PVZ Garden Warfare
2015-10-16 21:22 - 2015-10-16 21:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PVZ Garden Warfare
2015-10-15 16:21 - 2015-09-19 04:18 - 00035384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
2015-10-15 16:21 - 2015-09-18 14:42 - 01290752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
2015-10-15 16:21 - 2015-09-18 14:42 - 01163776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
2015-10-15 16:21 - 2015-09-18 14:42 - 00766464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
2015-10-15 16:21 - 2015-09-18 14:42 - 00699904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
2015-10-15 16:21 - 2015-09-18 14:42 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
2015-10-15 16:21 - 2015-09-18 14:42 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
2015-10-14 18:25 - 2015-10-14 18:29 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Documents\AktywnyTreninig
2015-10-14 18:18 - 2015-10-14 18:18 - 00001270 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\Fiszki plus Angielski Zwroty konwersacyjne 1.lnk
2015-10-14 18:18 - 2015-10-14 18:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fiszki plus Aktywny trening
2015-10-14 18:18 - 2015-10-14 18:18 - 00000000 ____D C:\Edgard
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00901264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00984448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-22 14:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-07 22:40 - 01134752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-07 22:40 - 00686960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-07 22:40 - 00507176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\advapi32.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-07 15:13 - 00862720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-06 18:05 - 00669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
2015-10-14 15:47 - 2015-08-06 17:47 - 04710400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-08-06 17:37 - 00536576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
2015-10-14 15:47 - 2015-08-06 17:18 - 04068352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
2015-10-14 15:47 - 2015-07-16 19:58 - 00074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NcdAutoSetup.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 19:02 - 25851392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 18:19 - 00585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 18:18 - 02886656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 18:18 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MshtmlDac.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 18:14 - 05990400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 18:09 - 20358144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 18:06 - 00616960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieui.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 18:04 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:51 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtmsft.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:39 - 00504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:37 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:37 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:35 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:33 - 02279936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:28 - 01032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:28 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieui.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:27 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:24 - 14456832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:21 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:19 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:19 - 00720896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:19 - 00374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:17 - 02126336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:17 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:07 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:05 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:02 - 04527616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:01 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcomm.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 17:00 - 12853760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:57 - 02487808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:57 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webcheck.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:55 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:55 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:55 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:45 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:34 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:31 - 02011136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:27 - 01311232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-09-10 16:26 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-08-27 03:43 - 22372152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2015-10-14 14:23 - 2015-08-27 03:42 - 19795904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2015-10-14 14:22 - 2015-09-29 13:31 - 07457624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2015-10-14 14:22 - 2015-09-29 13:31 - 01658536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
2015-10-14 14:22 - 2015-09-29 13:31 - 01519592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
2015-10-14 14:22 - 2015-09-29 13:31 - 01487008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
2015-10-14 14:22 - 2015-09-29 13:31 - 01355848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
2015-10-14 14:22 - 2015-09-24 18:51 - 00130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BdeHdCfg.exe
2015-10-14 14:22 - 2015-09-24 18:38 - 00108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BdeHdCfgLib.dll
2015-10-14 14:22 - 2015-09-24 18:30 - 00322048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fvecpl.dll
2015-10-14 14:22 - 2015-09-24 17:42 - 00348672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bdesvc.dll
2015-10-14 14:22 - 2015-09-24 17:40 - 00737280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
2015-10-14 14:22 - 2015-08-07 22:40 - 01736520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
2015-10-14 14:22 - 2015-08-07 22:40 - 01499920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
2015-10-14 14:21 - 2015-09-29 13:29 - 00136904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:45 - 03705344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:26 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WUSettingsProvider.dll
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:25 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuwebv.dll
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:25 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wudriver.dll
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:25 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapp.exe
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:22 - 00124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:22 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wudriver.dll
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:22 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapp.exe
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:15 - 02243072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wucltux.dll
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:13 - 00891904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
2015-10-14 14:21 - 2015-09-28 19:12 - 00721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapi.dll
2015-10-13 14:45 - 2015-10-13 14:45 - 00000702 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\STUDIA II ROK -- skrót.lnk
2015-10-13 14:26 - 2015-10-13 14:26 - 00000711 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\STUDIA III rok -- skrót.lnk
2015-10-13 14:18 - 2015-10-18 14:12 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Rockwell Software
2015-10-13 14:18 - 2015-10-13 14:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Rockwell Software
2015-10-13 14:17 - 2015-10-13 14:17 - 00000057 _____ C:\WINDOWS\rocksoft.ini
2015-10-13 14:17 - 2015-10-13 14:17 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Rockwell Software
2015-10-13 14:17 - 2015-10-13 14:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Rockwell Automation
2015-10-13 14:17 - 2015-10-13 14:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockwell Software
2015-10-13 14:17 - 2015-10-13 14:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Rockwell Software
2015-10-07 14:28 - 2015-10-07 14:28 - 00014940 _____ C:\Users\Adrian\Desktop\LISTA GR. 13A6 WRAZ Z PODZIAŁEM LAB. KOMP. SPD.xlsx
2015-10-05 21:17 - 2015-10-05 21:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\JS
2015-10-05 21:17 - 2015-10-05 21:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\JS
2015-10-05 21:16 - 2015-10-05 21:16 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\InstallShield

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-03 22:08 - 2014-02-07 23:04 - 00000000 __RDO C:\Users\Adrian\SkyDrive
2015-11-03 22:05 - 2014-11-14 21:47 - 00000000 __SHD C:\Users\Adrian\AppData\Local\EmieUserList
2015-11-03 22:05 - 2014-11-14 21:47 - 00000000 __SHD C:\Users\Adrian\AppData\Local\EmieSiteList
2015-11-03 22:05 - 2014-11-14 21:47 - 00000000 __SHD C:\Users\Adrian\AppData\Local\EmieBrowserModeList
2015-11-03 22:00 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sru
2015-11-03 21:59 - 2015-03-17 20:05 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Desktop\inne
2015-11-03 21:47 - 2014-11-16 20:17 - 00001066 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-11-03 21:41 - 2015-02-26 00:14 - 00000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-11-03 21:10 - 2013-11-14 08:32 - 01825074 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2015-11-03 21:10 - 2013-11-14 08:13 - 00813218 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2015-11-03 21:10 - 2013-11-14 08:13 - 00166028 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2015-11-03 20:41 - 2014-01-21 19:29 - 00000062 _____ C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\sp_data.sys
2015-11-03 20:40 - 2014-11-16 20:17 - 00001062 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-11-03 20:40 - 2014-11-05 19:53 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Local\screenSHU
2015-11-03 00:43 - 2014-01-31 19:49 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Origin
2015-11-03 00:29 - 2014-03-23 15:14 - 00003972 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{72BF6D24-7F04-4645-A6CD-86EBD47FE7C2}
2015-11-02 18:29 - 2015-06-20 10:33 - 00000039 _____ C:\WINDOWS\vbaddin.ini
2015-11-02 18:29 - 2015-04-12 15:51 - 00170432 _____ C:\Users\Adrian\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-11-02 18:29 - 2014-01-22 20:48 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft Help
2015-11-02 18:22 - 2013-08-22 15:45 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2015-11-02 18:22 - 2013-08-22 15:44 - 00610880 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2015-11-02 18:21 - 2013-08-22 14:25 - 00524288 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2015-11-02 18:04 - 2015-06-14 11:37 - 00003474 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\ASUS Live Update1
2015-11-02 18:04 - 2015-05-23 11:01 - 00003464 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\ASUS Live Update2
2015-11-02 18:04 - 2014-01-29 14:16 - 04317184 ___SH C:\Users\Adrian\Desktop\Thumbs.db
2015-11-02 00:02 - 2014-01-21 19:28 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Local\Packages
2015-10-27 15:44 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2015-10-27 14:27 - 2014-01-22 15:11 - 00003598 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-4120714009-3189098484-247916960-1002
2015-10-27 13:39 - 2014-11-16 20:19 - 00001314 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2015-10-27 13:39 - 2014-11-16 20:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome
2015-10-27 13:39 - 2014-01-23 14:26 - 00001013 _____ C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2015-10-27 13:39 - 2014-01-21 19:51 - 00001075 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2015-10-27 13:39 - 2014-01-21 19:51 - 00001063 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2015-10-26 18:46 - 2012-07-26 08:59 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2015-10-26 12:29 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2015-10-24 14:12 - 2013-09-10 17:55 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2015-10-24 13:55 - 2014-01-21 19:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2015-10-24 12:43 - 2014-10-15 18:35 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\1033
2015-10-24 12:43 - 2014-01-22 20:52 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
2015-10-24 10:23 - 2014-02-26 18:48 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\AIMP3
2015-10-21 20:30 - 2014-02-15 23:09 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Desktop\Gry
2015-10-20 23:02 - 2013-08-22 14:25 - 00017708 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
2015-10-20 22:26 - 2014-01-23 14:06 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian
2015-10-20 16:19 - 2014-01-21 21:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maple 16
2015-10-19 09:48 - 2014-12-11 06:20 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
2015-10-19 09:48 - 2014-07-10 20:29 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\CompatTel
2015-10-17 18:41 - 2015-02-26 00:14 - 00003818 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2015-10-16 05:51 - 2014-10-18 10:50 - 00810488 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2015-10-16 05:51 - 2014-10-18 10:50 - 00176632 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-10-14 23:49 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\ToastData
2015-10-14 23:48 - 2014-01-22 11:47 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2015-10-14 23:43 - 2014-01-22 11:47 - 143481208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2015-10-14 14:44 - 2014-01-22 20:53 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
2015-10-14 14:40 - 2012-07-26 06:26 - 00000375 _____ C:\WINDOWS\win.ini
2015-10-13 22:25 - 2014-06-13 22:26 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Origin
2015-10-13 20:53 - 2015-03-18 17:17 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Documents\MATLAB
2015-10-13 14:17 - 2014-01-22 20:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2015-10-12 11:06 - 2015-03-24 17:58 - 00020530 _____ C:\WINDOWS\prodsett_copy.ini
2015-10-06 21:50 - 2015-04-07 16:30 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\GWX
2015-10-06 16:30 - 2015-04-07 16:30 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\GWX
2015-10-05 21:21 - 2015-09-28 20:00 - 00000000 ____D C:\Users\Adrian\Documents\FIFA 16

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2014-01-27 19:54 - 2014-01-27 19:54 - 0000021 _____ () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\my_intel.sys
2014-02-19 22:33 - 2009-03-16 11:54 - 0076407 _____ () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Smiley.ico
2014-01-21 19:29 - 2015-11-03 20:41 - 0000062 _____ () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\sp_data.sys
2015-01-14 01:25 - 2015-01-14 01:25 - 0003584 _____ () C:\Users\Adrian\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2014-01-30 13:52 - 2015-08-07 23:47 - 0007597 _____ () C:\Users\Adrian\AppData\Local\resmon.resmoncfg
2014-10-07 18:46 - 2014-10-07 18:46 - 0000153 _____ () C:\ProgramData\Microsoft.SqlServer.Compact.351.32.bc
2013-05-01 09:27 - 2012-09-07 12:40 - 0000256 _____ () C:\ProgramData\SetStretch.cmd
2013-05-01 09:27 - 2009-07-22 11:04 - 0024576 _____ () C:\ProgramData\SetStretch.exe
2013-05-01 09:27 - 2012-09-07 12:37 - 0000103 _____ () C:\ProgramData\SetStretch.VBS

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-11-02 20:53

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post