FRST.txt

dns unlocker usunięcie reklam

podaje logi z frst i proszę o wysłanie tych naprawiających :)


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:31-10-2015
Uruchomiony przez Paula (administrator) PAULA-KOMPUTER (03-11-2015 22:34:47)
Uruchomiony z C:\Users\Paula\Desktop
Załadowane profile: Paula (Dostępne profile: Paula)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Opera)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(SlimWare Utilities, Inc.) C:\Program Files (x86)\SlimDrivers\SlimDrivers.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
() C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\AssistantServices.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe
(Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
() C:\Program Files (x86)\ZTE MF823\CheckNDISPort_df.exe
() C:\Program Files (x86)\ZTE MF823\CancelAutoPlay_df.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Hewlett-Packard) C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
() C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\CancelAutoPlay.exe
() C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\UIExec.exe
(Hewlett-Packard) C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wbem\WMIADAP.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [NvBackend] = & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2465088 2014-11-17] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] = & gt; C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM-x32\...\Run: [CheckNDISPortF0ac70] = & gt; C:\Program Files (x86)\ZTE MF823\CheckNDISPort_df.exe [417536 2013-03-19] ()
HKLM-x32\...\Run: [CancelAutoPlay_df] = & gt; C:\Program Files (x86)\ZTE MF823\CancelAutoPlay_df.exe [446720 2013-02-25] ()
HKLM-x32\...\Run: [IAStorIcon] = & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [284440 2011-11-29] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] = & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31016 2006-10-26] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [HP Software Update] = & gt; C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [96056 2013-05-30] (Hewlett-Packard)
HKLM-x32\...\Run: [] = & gt; [X]
HKLM-x32\...\Run: [CancelAutoPlay] = & gt; C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\CancelAutoPlay.exe [414544 2011-12-27] ()
HKLM-x32\...\Run: [UIExec] = & gt; C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\UIExec.exe [156448 2012-05-11] ()
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] = & gt; C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3696912 2014-03-04] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\...\Run: [Skype] = & gt; C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [57987712 2015-09-28] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\...\MountPoints2: {22e8cb9c-dd63-11e4-842a-e8039a8c902d} - F:\Windows/Autorun.exe
HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\...\MountPoints2: {9bad7337-8c52-11e4-8683-e8039a8c902d} - E:\
HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\...\MountPoints2: {cf103678-78d9-11e4-890c-e8039a8c902d} - F:\LG_PC_Programs.exe
AppInit_DLLs: ,C:\Windows\system32\nvinitx.dll = & gt; C:\Windows\system32\nvinitx.dll [174856 2014-11-13] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: c:\windows\syswow64\nvinit.dll = & gt; c:\windows\syswow64\nvinit.dll [156840 2014-11-13] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: ,C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll = & gt; C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [156840 2014-11-13] (NVIDIA Corporation)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk [2014-10-08]
ShortcutTarget: HP Digital Imaging Monitor.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)
GroupPolicy: Ograniczenia - Chrome & lt; ======= UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
CHR HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{37457F33-61F1-4BB4-8D8E-DC29BF94715F}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{8DC29FC8-EF9F-4E4E-B6FB-22E93F9B7A4A}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=617912 & ResetID=130894933904858698 & GUID=F173EC12-E057-486C-8DB7-C46C785D320E
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=617912 & ResetID=130894933904858698 & GUID=F173EC12-E057-486C-8DB7-C46C785D320E
HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=617912 & ResetID=130894933911410710 & GUID=F173EC12-E057-486C-8DB7-C46C785D320E
HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.google.com/ie
HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000 - & gt; DefaultScope {6A1806CD-94D4-4689 URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000 - & gt; {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.google.com/search?q={sear

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Paula\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\q72kjsu5.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_18_0_0_232.dll [2015-08-30] ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE - & gt; disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_232.dll [2015-08-30] ()
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-02-13] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2000-01-01] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2000-01-01] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.31.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_31\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-02-09] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.31.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_31\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-02-09] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE - & gt; disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-06-27] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-06-27] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.0.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2012-06-27] (VideoLAN)
FF Extension: FreeAps - C:\Users\Paula\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\q72kjsu5.default\Extensions\n_zksbvn_yjrezyznui@qhctjokmrzwa.org [2015-08-08] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [smartwebprinting@hp.com] - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3
FF Extension: HP Smart Web Printing - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3 [2014-10-08] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKU\S-1-5-21-1386459756-3882097004-616053632-1000\...\Firefox\Extensions: [smartwebprinting@hp.com] - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3

Chrome:
=======
CHR dev: Chrome dev build wykryto! & lt; ======= UWAGA
CHR Profile: C:\Users\Paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-06-27] [UpdateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] & lt; ==== UWAGA
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-06-27] [UpdateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] & lt; ==== UWAGA
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-06-27] [UpdateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] & lt; ==== UWAGA
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-06-27] [UpdateUrl: hxxp://mynamedomain.koko/00] & lt; ==== UWAGA
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-06-27] [UpdateUrl: hxxp://mynamedomain.koko/00] & lt; ==== UWAGA
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-06-27] [UpdateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] & lt; ==== UWAGA
CHR Extension: (Google Wallet) - C:\Users\Paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-06-27] [UpdateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] & lt; ==== UWAGA
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Paula\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-06-27] [UpdateUrl: hxxp://mynamedomain.koko/00] & lt; ==== UWAGA

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1149760 2014-11-17] (NVIDIA Corporation)
R3 hpqcxs08; C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll [249344 2009-09-20] (Hewlett-Packard Co.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 hpqddsvc; C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll [133120 2009-09-20] (Hewlett-Packard Co.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
R2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2000-01-01] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2000-01-01] (Intel Corporation)
R2 Net Driver HPZ12; C:\Windows\system32\HPZinw12.dll [71680 2008-12-03] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1796928 2014-11-17] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [19821376 2014-11-17] (NVIDIA Corporation)
R2 Pml Driver HPZ12; C:\Windows\system32\HPZipm12.dll [89600 2008-12-03] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 UI Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Cyfrowy Polsat\MF669\AssistantServices.exe [274720 2012-05-11] ()
S2 gupdate; " C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe " /svc [X]
S3 gupdatem; " C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe " /medsvc [X]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283064 2014-12-26] (Disc Soft Ltd)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2000-01-01] (Intel Corporation)
R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [20800 2014-11-17] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [38216 2014-10-03] (NVIDIA Corporation)
S3 SWDUMon; C:\Windows\System32\DRIVERS\SWDUMon.sys [16152 2015-11-03] ()
S1 CSN5PDTS82; System32\Drivers\CSN5PDTS82.sys [X]
S1 CSN5PDTS82x64; System32\Drivers\CSN5PDTS82x64.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-03 22:34 - 2015-11-03 22:35 - 00015715 _____ C:\Users\Paula\Desktop\FRST.txt
2015-11-03 22:34 - 2015-11-03 22:34 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Desktop\FRST-OlderVersion
2015-11-03 22:34 - 2015-11-03 22:34 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-03 22:30 - 2015-11-03 22:30 - 00016152 _____ C:\Windows\system32\Drivers\SWDUMon.sys
2015-11-03 22:30 - 2015-11-03 22:30 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\AppData\Local\SlimWare Utilities Inc
2015-11-03 22:26 - 2015-11-03 22:28 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2015-11-03 22:26 - 2015-11-03 22:26 - 01708032 _____ C:\Users\Paula\Downloads\adwcleaner_5.017.exe
2015-11-03 22:25 - 2015-11-03 22:34 - 02198016 _____ (Farbar) C:\Users\Paula\Desktop\FRST64.exe
2015-11-03 21:57 - 2015-11-03 21:57 - 00417688 _____ C:\Users\Paula\Downloads\SimsimayTSR_WildOnesB.package
2015-11-03 21:46 - 2015-11-03 21:47 - 03063922 _____ C:\Users\Paula\Downloads\1317968.zip
2015-11-03 21:44 - 2015-11-03 21:44 - 01549296 _____ C:\Users\Paula\Downloads\1318119.zip
2015-11-03 21:34 - 2015-11-03 21:34 - 00003588 _____ C:\Users\Paula\Downloads\wingzoffeather_a_CAS_trait_mean_pose01x.package
2015-11-03 21:31 - 2015-11-03 21:31 - 00027287 _____ C:\Users\Paula\Downloads\JavaSims4_Fancy Model Pose Pack.package
2015-11-03 20:52 - 2015-11-03 20:52 - 03506768 _____ C:\Users\Paula\Downloads\budgie_sticker fridge 2.0.package
2015-11-03 20:16 - 2015-11-03 20:16 - 00000876 _____ C:\Users\Paula\Downloads\MTS_Shimrod101_1465478_ShimrodTeenYARomance.zip
2015-11-03 19:04 - 2015-11-03 19:08 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Downloads\MTS_TwistedMexi_1466287_tmex-fullhouse-experimental
2015-11-03 19:04 - 2015-11-03 19:04 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Downloads\MTS_TwistedMexi_1466016_tmex-fullhouse-stable
2015-11-03 19:04 - 2015-11-03 19:04 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Downloads\MTS_scripthoge_1458832_BuildBuyModeUnlocker
2015-11-03 19:04 - 2015-11-03 19:04 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Downloads\David_Sweet_Villain_ConvertedRetextureSimista1
2015-11-03 15:33 - 2015-11-03 15:36 - 423308291 _____ C:\Users\Paula\Downloads\mi7ght.and.ma4gi7c.he3roe3s.vii.d.e.1.3.1.32834.part8.rar.part
2015-11-03 15:20 - 2015-11-03 15:35 - 2097152000 _____ C:\Users\Paula\Downloads\mi7ght.and.ma4gi7c.he3roe3s.vii.d.e.1.3.1.32834.part2.rar
2015-11-03 15:20 - 2015-11-03 15:20 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Downloads\Anno 2205
2015-11-03 15:18 - 2015-11-03 15:33 - 2097152000 _____ C:\Users\Paula\Downloads\mi7ght.and.ma4gi7c.he3roe3s.vii.d.e.1.3.1.32834.part1.rar
2015-11-03 15:18 - 2015-11-03 15:18 - 04843003 _____ C:\Users\Paula\Downloads\David_Sweet_Villain_ConvertedRetextureSimista1.zip
2015-11-03 15:14 - 2015-11-03 15:18 - 496527755 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Anno.2205.2015.PL.Gold.Edition-3DM.part07.rar
2015-11-03 15:06 - 2015-11-03 15:07 - 00772600 _____ C:\Users\Paula\Downloads\DN-TSR_Jacquard Top.package
2015-11-03 14:59 - 2015-11-03 15:20 - 2147483648 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Anno.2205.2015.PL.Gold.Edition-3DM.part06.rar
2015-11-03 14:57 - 2015-11-03 15:13 - 2147483648 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Anno.2205.2015.PL.Gold.Edition-3DM.part05.rar
2015-11-03 14:54 - 2015-11-03 14:54 - 00002114 _____ C:\Users\Paula\Downloads\MTS_TwistedMexi_1466287_tmex-fullhouse-experimental.zip
2015-11-03 14:54 - 2015-11-03 14:54 - 00001886 _____ C:\Users\Paula\Downloads\MTS_TwistedMexi_1466016_tmex-fullhouse-stable.zip
2015-11-03 14:52 - 2015-11-03 14:52 - 00002065 _____ C:\Users\Paula\Downloads\MTS_scripthoge_1458832_BuildBuyModeUnlocker.zip
2015-11-03 14:46 - 2015-11-03 14:59 - 2147483648 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Anno.2205.2015.PL.Gold.Edition-3DM.part04.rar
2015-11-03 14:43 - 2015-11-03 14:57 - 2147483648 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Anno.2205.2015.PL.Gold.Edition-3DM.part03.rar
2015-11-03 14:21 - 2015-11-03 14:46 - 2147483648 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Anno.2205.2015.PL.Gold.Edition-3DM.part02.rar
2015-11-03 14:18 - 2015-11-03 14:43 - 2147483648 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Anno.2205.2015.PL.Gold.Edition-3DM.part01.rar
2015-11-03 14:18 - 2015-11-03 14:18 - 02579524 _____ C:\Users\Paula\Downloads\ALI213-Crack.Only.rar
2015-11-03 14:18 - 2015-11-03 13:18 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Downloads\Bin
2015-11-03 14:15 - 2015-11-03 14:21 - 731613184 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Despicable.Me.2010.DUBPL.DVDRip.XviD.avi
2015-11-03 14:09 - 2015-11-03 14:18 - 730763904 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Epic.2013.PLDUB.BDRip.XviD-BiDA.avi
2015-11-03 14:09 - 2015-11-03 14:15 - 734220288 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Inside.Out.2015.PLDUB.BDRip.XviD-KiT.avi
2015-11-03 14:09 - 2015-11-03 14:09 - 73416704 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Frozen.Fever.2015.PLDUB.BRRip.XviD-KiT.avi
2015-11-03 14:05 - 2015-11-03 14:09 - 734209708 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Momentum.2015.PL.BDRip.XviD-MORS.avi
2015-11-03 14:00 - 2015-11-03 14:05 - 735267694 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Knock.Knock.2015.PL.BRRiP.XViD-MX.avi
2015-11-03 13:59 - 2015-11-03 14:09 - 1192867780 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Curve.2015.PLSUBBED.HQDVDRip.XViD.AC3-SLiSU.avi
2015-11-03 13:53 - 2015-11-03 13:57 - 734427136 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Mad.Max.Fury.Road.2015.PL.BDRip.XviD-KiT.avi
2015-11-03 13:51 - 2015-11-03 13:58 - 733978624 _____ C:\Users\Paula\Downloads\Into.the.Woods.2014.PL.BDRip.XviD-KiT.avi
2015-11-01 16:14 - 2015-11-01 16:17 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Desktop\NosTale
2015-11-01 11:49 - 2015-11-01 11:49 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Desktop\Spolszczenie by Kyosha
2015-10-18 16:06 - 2015-10-23 21:15 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Desktop\League of Legends
2015-10-16 18:17 - 2015-09-18 20:31 - 00391784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-18 19:58 - 00345688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:48 - 25851904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:36 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:36 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:22 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:21 - 02886656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:21 - 00585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:21 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:21 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:21 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:14 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:13 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:10 - 00616960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:09 - 05990912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:08 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:08 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:08 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:08 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 05:01 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:58 - 20357632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:58 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:50 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:46 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:45 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:45 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:43 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:41 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:33 - 00504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:33 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:32 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:32 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:31 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:31 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:29 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:29 - 00720896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:28 - 02279936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:28 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:26 - 02126336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:26 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:26 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:24 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:23 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:22 - 14458368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:22 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:22 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:15 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:11 - 02487808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:10 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:07 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:06 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:05 - 04527616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:05 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 04:04 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:59 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:58 - 12853760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:58 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:56 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:55 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:55 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:48 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:37 - 02011136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:34 - 01311232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2015-10-16 18:17 - 2015-09-16 03:32 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:16 - 05569472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:13 - 01730496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:11 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:11 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:11 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:11 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:11 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:11 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:11 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:11 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 01216512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 01164800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 00729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 00424960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:10 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:09 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:09 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:05 - 03990976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:05 - 03936192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:05 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:05 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:02 - 01311768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:59 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:59 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:59 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:59 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:59 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:59 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:58 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:58 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:58 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:58 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:57 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:57 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:57 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:57 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:53 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:53 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 02:50 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 02:49 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 02:49 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 02:43 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 02:43 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 02:40 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 02:40 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 02:40 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-29 02:40 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 19:17 - 00157016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 19:17 - 00097112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 19:11 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 19:11 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 19:11 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 19:11 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 19:11 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 19:11 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 19:10 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 18:36 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 18:36 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 18:36 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-09-15 18:35 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-08-06 19:04 - 14176768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-08-06 19:03 - 01866752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-08-06 18:44 - 12875776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2015-10-16 17:51 - 2015-08-06 18:44 - 01498624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-10-01 19:06 - 00692672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2015-10-16 17:49 - 2015-10-01 19:04 - 00616360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2015-10-16 17:49 - 2015-10-01 19:00 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2015-10-16 17:49 - 2015-10-01 19:00 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-10-01 19:00 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-10-01 19:00 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-10-01 19:00 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2015-10-16 17:49 - 2015-10-01 18:50 - 00050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-10-01 18:00 - 00061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:07 - 03168768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:07 - 02607104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:07 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:07 - 00192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:07 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:07 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:07 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:06 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:06 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:06 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 19:06 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 18:59 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 18:59 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 18:59 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 18:59 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-25 18:58 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-10-16 17:49 - 2015-09-18 20:22 - 00025432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2015-10-16 17:49 - 2015-09-18 20:19 - 01291264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-18 20:19 - 00766464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-18 20:19 - 00700416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-18 20:19 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-18 20:19 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2015-10-16 17:49 - 2015-09-18 20:09 - 01163776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00984448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00901264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2015-10-16 17:47 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-03 22:33 - 2014-10-26 20:17 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\AppData\Roaming\Skype
2015-11-03 22:33 - 2014-10-05 11:42 - 01282185 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-11-03 22:30 - 2014-10-06 14:53 - 00002836 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SlimDrivers Startup
2015-11-03 22:30 - 2014-10-06 14:53 - 00000410 _____ C:\Windows\Tasks\SlimDrivers Startup.job
2015-11-03 22:30 - 2009-07-14 05:51 - 00136748 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-11-03 22:29 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-11-03 22:28 - 2015-03-27 15:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2015-11-03 20:35 - 2009-07-14 05:45 - 00024608 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-03 20:35 - 2009-07-14 05:45 - 00024608 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-03 20:33 - 2011-03-21 20:49 - 00740490 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2015-11-03 20:33 - 2011-03-21 20:49 - 00156008 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2015-11-03 20:33 - 2009-07-14 06:13 - 01669714 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-11-02 21:17 - 2015-02-09 16:20 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\AppData\Roaming\.minecraft
2015-11-01 18:51 - 2014-11-19 04:58 - 00000000 ____D C:\Users\Paula\Downloads\Gameforge Live
2015-11-01 11:51 - 2014-11-19 04:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gameforge Live
2015-11-01 11:51 - 2014-11-19 04:58 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GameforgeLive
2015-10-31 15:36 - 2015-07-15 16:25 - 00000992 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
2015-10-29 16:08 - 2015-04-06 13:29 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2015-10-29 08:23 - 2014-12-26 02:17 - 00000266 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2015-10-22 18:24 - 2015-07-28 15:26 - 00000118 _____ C:\Users\Paula\Desktop\gammacfg.ini
2015-10-18 12:45 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2015-10-17 10:11 - 2014-11-19 04:46 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2015-10-17 09:51 - 2014-12-16 16:23 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2015-10-17 09:51 - 2014-10-08 20:06 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2015-10-16 19:22 - 2015-08-30 13:42 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\RelayAppend
2015-10-16 19:22 - 2015-08-30 13:42 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\LibrarySystem
2015-10-16 19:22 - 2015-06-15 15:47 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Shaky Independence
2015-10-16 19:15 - 2014-11-19 04:46 - 143481208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2015-10-10 09:13 - 2015-04-04 12:00 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\GWX
2015-10-10 09:08 - 2014-10-26 20:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2015-10-09 18:15 - 2015-04-04 12:00 - 00000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\GWX

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-04-16 14:46 - 2015-08-08 13:17 - 0000079 _____ () C:\Program Files (x86)\prefs.js
2015-07-04 17:00 - 2015-08-06 14:23 - 0000020 _____ () C:\Users\Paula\AppData\Roaming\appdataFr2.bin
2014-10-12 05:16 - 2014-10-12 05:16 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2014-10-08 21:31 - 2014-10-23 19:00 - 0000814 _____ () C:\ProgramData\hpzinstall.log

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\130638526148011296.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\13063852616501131991.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\18be6784_.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\294823_.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\bitool.dll
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\FP_AX_MSI_INSTALLER.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\PicasaUpdater_1386.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\PicasaUpdater_392d.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\PicasaUpdater_7918.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\setacl.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\SRLDetectionLibrary2364029208505495791.dll
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\SRLDetectionLibrary282384512708000519.dll
C:\Users\Paula\AppData\Local\Temp\supoptsetup.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-11-01 12:10

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post