Fixlog_21-09-2015_10-29-53.txt

Windows XP brak dostêpu do google, bing

Wykona³em polecenie. Ale dalej nie mam google. Za³±czam wyniki naprawy.


?>>?Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x86) Wersja:15-09-2015
Uruchomiony przez marlena (2015-09-21 10:25:28) Run:1
Uruchomiony z C:\Documents and Settings\marlena\Pulpit
Za?‚adowane profile: marlena (DostÄ™pne profile: marlena & Administrator & Go?›Ä‡)
Tryb startu: Normal

==============================================

fixlist - zawarto?›Ä‡:
*****************
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zako?„czeniu obs?‚ugi systemu Microsoft Windows XP — co miesiÄ…c.job = & gt; C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zako?„czeniu obs?‚ugi systemu Microsoft Windows XP — logowanie.job = & gt; C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
Hosts:
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: AOL Toolbar BHO - & gt; {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - & gt; C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll [2007-10-16] (AOL LLC)
Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - Brak pliku
Toolbar: HKLM - AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll [2007-10-16] (AOL LLC)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500 - & gt; AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll [2007-10-16] (AOL LLC)
DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab
S3 catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys [X]
S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
2015-09-21 09:12 - 2015-09-21 09:12 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\FRST-OlderVersion
2015-09-08 18:26 - 2011-06-26 08:45 - 00256000 _____ C:\WINDOWS\PEV.exe
2015-09-08 18:26 - 2010-11-07 19:20 - 00208896 _____ C:\WINDOWS\MBR.exe
2015-09-08 18:26 - 2009-04-20 06:56 - 00060416 _____ (NirSoft) C:\WINDOWS\NIRCMD.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00518144 _____ (SteelWerX) C:\WINDOWS\SWREG.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00406528 _____ (SteelWerX) C:\WINDOWS\SWSC.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00212480 _____ (SteelWerX) C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00098816 _____ C:\WINDOWS\sed.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00080412 _____ C:\WINDOWS\grep.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00068096 _____ C:\WINDOWS\zip.exe
2015-09-08 18:08 - 2015-09-08 18:09 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
CMD: ipconfig /flushdns
CMD: netsh firewall reset
EmptyTemp:
*****************

C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zako?„czeniu obs?‚ugi systemu Microsoft Windows XP — co miesiÄ…c.job = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zako?„czeniu obs?‚ugi systemu Microsoft Windows XP — logowanie.job = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
Hosts pomy?›lnie przywr??cono.
" HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer = & gt; klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope = & gt; Warto?›Ä‡ pomy?›lnie usuniÄ™to
HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope = & gt; Warto?›Ä‡ pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKCR\CLSID\{7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} = & gt; Warto?›Ä‡ pomy?›lnie usuniÄ™to
HKCR\CLSID\{0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} = & gt; klucz nie znaleziono.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} = & gt; Warto?›Ä‡ pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKCR\CLSID\{DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} = & gt; Warto?›Ä‡ nie znaleziono.
HKCR\CLSID\{DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} = & gt; klucz nie znaleziono.
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKCR\CLSID\{7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKCR\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKCR\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKCR\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
" HKCR\CLSID\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} " = & gt; klucz pomy?›lnie usuniÄ™to
catchme = & gt; serwis pomy?›lnie usuniÄ™to
esgiguard = & gt; serwis pomy?›lnie usuniÄ™to
C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\FRST-OlderVersion = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\PEV.exe = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\MBR.exe = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\NIRCMD.exe = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\SWREG.exe = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\SWSC.exe = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\sed.exe = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\grep.exe = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\WINDOWS\zip.exe = & gt; pomy?›lnie przeniesiono
C:\AdwCleaner = & gt; pomy?›lnie przeniesiono

========= ipconfig /flushdns =========Konfiguracja IP systemu WindowsPomyœlnie opró?niono pami?ae podr?czn? programu rozpoznawania nazw DNS.


========= Koniec CMD: =========


========= netsh firewall reset =========

Ok.


========= Koniec CMD: =========

EmptyTemp: = & gt; 2.2 GB danych tymczasowych Usunięto.


System wymaga?‚ restartu.

==== Koniec Fixlog 10:29:43 ====


Download file - link to post
  Search 5 million + Products