FRST.txt

Windows XP brak dostępu do google, bing

Mam raporty FRST.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja:15-09-2015
Uruchomiony przez Administrator (administrator) ELUD (21-09-2015 09:21:01)
Uruchomiony z C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
Załadowane profile: Administrator (Dostępne profile: marlena & Administrator & Gość)
Platform: Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (X86) Język: Polski
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: IE)
Tryb startu: Safe Mode (with Networking)
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [StatusAutoRun3010] = & gt; C:\Program Files\Xerox Office Printing\WorkCentre SSW\PrintingScout\xrksmpl.exe [3658240 2011-04-19] ()
HKLM\...\Run: [SoundMAXPnP] = & gt; C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe [1036288 2007-07-10] (Analog Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [SetRefresh] = & gt; C:\Program Files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe [525824 2003-11-20] (Hewlett-Packard Company)
HKLM\...\Run: [Scheduler] = & gt; C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe [872448 2006-07-10] ()
HKLM\...\Run: [Reminder] = & gt; C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe [761856 2006-03-31] ()
HKLM\...\Run: [Recguard] = & gt; C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe [1138688 2006-05-12] ()
HKLM\...\Run: [PDF Complete] = & gt; C:\Program Files\PDF Complete\pdfsty.exe [318488 2008-04-07] (PDF Complete Inc)
HKLM\...\Run: [Launcher3010] = & gt; C:\Program Files\Xerox Office Printing\WorkCentre SSW\Launcher\xrlaunch.exe [2570752 2011-04-19] (Xerox)
HKLM\...\Run: [DocuPrint 3010 RUN] = & gt; C:\Program Files\Xerox Office Printing\WorkCentre SSW\PrintingScout\xrksmRun.exe [357376 2011-04-19] ()
HKLM\...\Run: [ControlCenter2.0] = & gt; C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe [995328 2005-11-11] (Brother Industries, Ltd.)
HKLM\...\Run: [ATIPTA] = & gt; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe [344064 2008-03-24] (ATI Technologies, Inc.)
HKLM\...\Run: [amd_dc_opt] = & gt; C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe [77824 2007-07-23] (AMD)
Winlogon\Notify\AtiExtEvent: C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2008-03-24] (ATI Technologies Inc.)
HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500\...\Run: [BTBFirstRun] = & gt; C:\Program Files\Hewlett-Packard\SDP\hprun.exe [20480 2008-07-15] (Hewlett-Packard Company)
ShellExecuteHooks: Windows Desktop Search Namespace Manager - {56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5} - C:\Program Files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll [304128 2009-05-24] (Microsoft Corporation)
Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Windows Search.lnk [2014-01-28]
ShortcutTarget: Windows Search.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe (Microsoft Corporation)
Startup: C:\Documents and Settings\marlena\Menu Start\Programy\Autostart\OpenOffice.org 3.2.lnk [2014-01-28]
ShortcutTarget: OpenOffice.org 3.2.lnk - & gt; C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe ()

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
Tcpip\..\Interfaces\{712AA2DC-E0F3-4A03-9539-556DC9864A48}: [NameServer] 208.67.222.222,208.67.220.220
Tcpip\..\Interfaces\{7A83A999-1368-42A3-AB27-9C44B15E0E41}: [NameServer] 194.204.152.34,194.204.159.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=msnhome
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.hp.com
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.hp.com
HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3 & tp=iehome & locale=PL_PL & c=74 & bd=smb & pf=desktop
HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500 - & gt; DefaultScope {D8C774A3-A066-42B4-871A-B6F0F5B18071} URL = hxxp://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=1602 & query={searchTerms} & invocationType=tb50hpcmdtie7-pl-pl
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500 - & gt; {D8C774A3-A066-42B4-871A-B6F0F5B18071} URL = hxxp://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=1602 & query={searchTerms} & invocationType=tb50hpcmdtie7-pl-pl
BHO: SSVHelper Class - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll [2007-09-25] (Sun Microsystems, Inc.)
BHO: AOL Toolbar BHO - & gt; {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - & gt; C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll [2007-10-16] (AOL LLC)
BHO: Google Toolbar Helper - & gt; {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - & gt; C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2015-07-24] (Google Inc.)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - Brak pliku
Toolbar: HKLM - AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll [2007-10-16] (AOL LLC)
Toolbar: HKLM - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2015-07-24] (Google Inc.)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1903507855-3354715305-1371671706-500 - & gt; AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll [2007-10-16] (AOL LLC)
DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab
DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

FireFox:
========
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_232.dll [2015-08-13] ()
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 - & gt; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-30] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-18] (Google Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-18] (Google Inc.)
FF Plugin: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
FF Extension: Microsoft .NET Framework Assistant - c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2010-03-17]

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default - & gt; hxxp://www.google.com/
CHR StartupUrls: Default - & gt; " hxxp://www.google.com/ "
CHR Profile: C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-09-21]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-09-21]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-09-21]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-21]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-09-21]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-09-21]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-09-21]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-09-21]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-09-21]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S2 BrcmMgmtAgent; C:\Program Files\Broadcom\MgmtAgent\BrcmMgmtAgent.exe [110592 2008-07-01] (Broadcom Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 PCA; C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe [364544 2006-06-13] (SoftThinks) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 pdfcDispatcher; C:\Program Files\PDF Complete\pdfsvc.exe [576024 2008-04-07] (PDF Complete Inc)
S2 WinVNC4; C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe [439632 2008-10-15] (RealVNC Ltd.)
S2 XRNADB; C:\Program Files\Xerox Office Printing\WorkCentre SSW\PrintingScout\xrksmdb.exe [79872 2011-04-19] () [Brak podpisu cyfrowego]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 ac97intc; C:\WINDOWS\System32\drivers\ac97intc.sys [96256 2001-08-18] (Intel Corporation)
S3 ADIHdAudAddService; C:\WINDOWS\System32\drivers\ADIHdAud.sys [307712 2007-07-10] (Analog Devices, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S4 adpu320; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adpu320.sys [105472 2002-05-09] (Adaptec, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 AEAudio; C:\WINDOWS\System32\drivers\AEAudio.sys [103424 2007-06-19] (Andrea Electronics Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R0 ahcix86; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ahcix86.sys [171024 2007-12-19] (AMD Technologies Inc.)
S1 AmdK8; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AmdK8.sys [43520 2006-07-02] (Advanced Micro Devices)
S2 BASFND; C:\Program Files\Broadcom\MgmtAgent\BASFND.sys [10480 2008-07-18] (Broadcom Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Blfp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\baspxp32.sys [98816 2008-06-06] (Broadcom Corporation)
S3 i81x; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\i81xnt5.sys [161020 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimFP0; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wADV01nt.sys [12415 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimFP1; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wADV02NT.sys [12127 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimFP2; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wADV05NT.sys [11775 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimFP3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wSiINTxx.sys [12063 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimFP4; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wVchNTxx.sys [19455 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimFP5; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wADV07nt.sys [11807 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimFP6; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wADV08nt.sys [11295 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimFP7; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wADV09nt.sys [11871 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimTV0; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wATV01nt.sys [29311 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimTV1; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wATV02NT.sys [19551 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimTV3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wATV04nt.sys [33599 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimTV4; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wCh7xxNT.sys [23615 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimTV5; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wATV10nt.sys [25471 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
S3 iAimTV6; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wATV06nt.sys [22271 2004-08-04] (Intel(R) Corporation)
R3 IFXTPM; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\IFXTPM.SYS [36608 2007-01-23] (Infineon Technologies AG)
S1 P3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\p3.sys [46848 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
S3 RTL8023; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Rtlnic.sys [70144 2010-11-23] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 rtl8139; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RTL8139.SYS [20992 2004-08-03] (Realtek Semiconductor Corporation)
S4 Symmpi; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\symmpi.sys [28416 2002-04-04] (LSI Logic) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys [X]
S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
U5 ScsiPort; C:\WINDOWS\system32\drivers\scsiport.sys [96384 2008-04-13] (Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-09-21 09:21 - 2015-09-21 09:21 - 00015470 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\FRST.txt
2015-09-21 09:20 - 2015-09-21 09:20 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe
2015-09-21 09:20 - 2015-09-21 09:20 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Adobe
2015-09-21 09:20 - 2015-09-21 09:19 - 01695232 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\FRST.exe
2015-09-21 09:13 - 2015-09-21 09:13 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google
2015-09-21 09:12 - 2015-09-21 09:12 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\FRST-OlderVersion
2015-09-21 07:27 - 2015-09-21 09:21 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-09-21 07:27 - 2015-09-21 07:36 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Pulpit\FRST-OlderVersion
2015-09-17 07:02 - 2015-09-21 06:59 - 00118784 _____ (SoftThinks) C:\WINDOWS\system32\chg.exe
2015-09-14 12:23 - 2015-09-14 13:58 - 02700707 _____ C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\KFS_formularz.xlsx
2015-09-08 18:53 - 2015-09-08 18:53 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Dane aplikacji\BACS.exe
2015-09-08 18:37 - 2015-09-21 09:21 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\temp
2015-09-08 18:37 - 2015-09-08 18:37 - 00016777 _____ C:\ComboFix.txt
2015-09-08 18:37 - 2015-09-08 18:37 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\temp
2015-09-08 18:37 - 2015-09-08 18:37 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\temp
2015-09-08 18:37 - 2015-09-08 18:37 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Gość\Ustawienia lokalne\temp
2015-09-08 18:33 - 2015-09-08 18:33 - 00008192 ____H C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.tmp.LOG
2015-09-08 18:33 - 2015-09-08 18:33 - 00000000 ____H C:\WINDOWS\system32\config\system.tmp.LOG
2015-09-08 18:33 - 2015-09-08 18:33 - 00000000 ____H C:\WINDOWS\system32\config\software.tmp.LOG
2015-09-08 18:33 - 2015-09-08 18:33 - 00000000 ____H C:\WINDOWS\system32\config\SAM.tmp.LOG
2015-09-08 18:33 - 2015-09-08 18:33 - 00000000 ____H C:\WINDOWS\system32\config\default.tmp.LOG
2015-09-08 18:27 - 2015-09-08 18:27 - 00000000 _RSHD C:\cmdcons
2015-09-08 18:27 - 2014-01-28 09:15 - 00000224 _____ C:\Boot.bak
2015-09-08 18:27 - 2004-08-03 23:00 - 00262400 __RSH C:\cmldr
2015-09-08 18:26 - 2011-06-26 08:45 - 00256000 _____ C:\WINDOWS\PEV.exe
2015-09-08 18:26 - 2010-11-07 19:20 - 00208896 _____ C:\WINDOWS\MBR.exe
2015-09-08 18:26 - 2009-04-20 06:56 - 00060416 _____ (NirSoft) C:\WINDOWS\NIRCMD.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00518144 _____ (SteelWerX) C:\WINDOWS\SWREG.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00406528 _____ (SteelWerX) C:\WINDOWS\SWSC.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00212480 _____ (SteelWerX) C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00098816 _____ C:\WINDOWS\sed.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00080412 _____ C:\WINDOWS\grep.exe
2015-09-08 18:26 - 2000-08-31 02:00 - 00068096 _____ C:\WINDOWS\zip.exe
2015-09-08 18:25 - 2015-09-08 18:37 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\erdnt
2015-09-08 18:25 - 2015-09-08 18:37 - 00000000 ____D C:\Qoobox
2015-09-08 18:25 - 2015-09-08 18:25 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Moje wideo
2015-09-08 18:25 - 2015-09-08 18:25 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne
2015-09-08 18:25 - 2015-09-08 18:21 - 05635119 ____R (Swearware) C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\ComboFix.exe
2015-09-08 18:24 - 2015-09-08 18:24 - 00000000 __SHD C:\WINDOWS\CSC
2015-09-08 18:08 - 2015-09-08 18:09 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2015-09-08 11:42 - 2010-11-23 11:11 - 00070144 _____ (Realtek Semiconductor Corporation ) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Rtlnic.sys
2015-09-08 08:02 - 2004-08-03 23:31 - 00020992 _____ (Realtek Semiconductor Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTL8139.sys
2015-09-08 08:02 - 2004-08-03 23:31 - 00020992 _____ (Realtek Semiconductor Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rtl8139.sys
2015-09-03 09:43 - 2015-09-03 09:46 - 00011176 _____ C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\telefony do komisji.odt
2015-09-01 10:29 - 2015-09-01 10:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2015-08-27 11:25 - 2015-09-15 08:57 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\sejm,senat RP2015
2015-08-27 08:34 - 2015-08-27 08:26 - 00012800 _____ C:\Documents and Settings\marlena\Pulpit\subskrypcje_20150827-082649.rx

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-09-21 09:21 - 2010-03-09 20:20 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
2015-09-21 09:20 - 2010-03-09 20:20 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji
2015-09-21 09:20 - 2010-03-09 20:20 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
2015-09-21 09:12 - 2010-03-09 20:18 - 00001158 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
2015-09-21 09:10 - 2012-03-27 13:46 - 00131072 _____ C:\WINDOWS\system32\config\OAlerts.evt
2015-09-21 09:10 - 2010-03-09 20:18 - 00032460 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2015-09-21 09:10 - 2010-03-09 20:18 - 00000373 _____ C:\WINDOWS\wiadebug.log
2015-09-21 09:10 - 2010-03-09 20:18 - 00000050 _____ C:\WINDOWS\wiaservc.log
2015-09-21 09:10 - 2010-03-09 12:58 - 00000188 ___SH C:\Documents and Settings\marlena\ntuser.ini
2015-09-21 09:10 - 2010-03-09 12:58 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\Temp
2015-09-21 09:10 - 2006-05-16 21:36 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2015-09-21 09:10 - 2006-05-05 02:12 - 01130778 _____ C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
2015-09-21 08:54 - 2014-07-18 12:06 - 00000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-09-21 08:31 - 2010-03-09 12:57 - 00013030 _____ C:\PDOXUSRS.NET
2015-09-21 08:25 - 2014-05-08 07:57 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\kbw
2015-09-21 08:21 - 2014-07-18 12:07 - 00001036 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-09-21 08:21 - 2014-07-18 12:07 - 00001032 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-09-21 07:27 - 2010-03-09 12:58 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Pulpit
2015-09-21 07:00 - 2014-03-28 08:18 - 00000226 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP -- logowanie.job
2015-09-21 07:00 - 2010-03-09 12:50 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SMINST
2015-09-18 12:53 - 2012-12-14 13:25 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\logo urzedu
2015-09-18 12:02 - 2010-03-09 12:58 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty
2015-09-18 12:00 - 2015-05-12 11:57 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\Moje dokumenty2
2015-09-18 11:58 - 2012-11-19 08:59 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\50-lecie
2015-09-18 11:57 - 2011-01-31 13:23 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\bip
2015-09-18 11:55 - 2012-11-09 15:10 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\zaproszenie
2015-09-18 10:11 - 2013-09-12 09:57 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\kadrowe
2015-09-18 08:21 - 2010-03-09 12:58 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
2015-09-17 07:07 - 2014-07-03 10:23 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\Pobrane
2015-09-16 13:17 - 2015-02-05 14:57 - 00001819 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Google Chrome.lnk
2015-09-15 14:06 - 2013-09-19 12:11 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\fundusz socjalny
2015-09-15 09:35 - 2011-11-18 12:50 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\urlopy
2015-09-15 08:56 - 2013-07-04 14:22 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\Moje dokumenty
2015-09-14 11:24 - 2012-12-05 11:45 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\sprawy obronne
2015-09-11 12:00 - 2011-10-21 12:19 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\ochrona informacji niejawnych
2015-09-11 11:59 - 2013-03-07 10:54 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\polityka bezpieczeństwa
2015-09-11 11:58 - 2011-08-08 10:37 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\sprawozdanie dla wojta
2015-09-11 11:52 - 2012-03-27 13:33 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\pulpit
2015-09-11 11:48 - 2010-10-27 11:49 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\Pobieranie
2015-09-11 11:43 - 2012-06-18 11:11 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\DUWsprawozdanie
2015-09-11 11:40 - 2014-02-25 12:05 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\zadania obronne
2015-09-11 11:32 - 2013-01-24 14:08 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\statystyka
2015-09-11 11:17 - 2012-01-17 15:30 - 00000000 ____D C:\Program Files\sprawozdania_dw
2015-09-11 11:14 - 2012-11-12 10:33 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\mswia
2015-09-11 08:35 - 2012-08-20 13:00 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\pup
2015-09-10 10:32 - 2014-04-29 10:04 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\archiwum
2015-09-09 14:52 - 2012-03-27 13:41 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help
2015-09-09 14:51 - 2010-03-09 20:18 - 00000582 _____ C:\WINDOWS\win.ini
2015-09-09 14:50 - 2013-08-19 15:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2015-09-09 07:08 - 2013-10-30 13:29 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\AK
2015-09-08 19:22 - 2006-05-05 02:11 - 00944196 _____ C:\WINDOWS\setupapi.log
2015-09-08 18:53 - 2010-03-09 12:58 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\marlena\Dane aplikacji
2015-09-08 18:37 - 2013-08-01 09:08 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\Gość\Ustawienia lokalne
2015-09-08 18:37 - 2010-03-09 20:20 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne
2015-09-08 18:37 - 2010-03-09 20:20 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne
2015-09-08 18:37 - 2010-03-09 20:20 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne
2015-09-08 18:35 - 2010-03-09 20:18 - 00000227 _____ C:\WINDOWS\system.ini
2015-09-08 18:33 - 2006-05-16 21:27 - 00000188 ___SH C:\Documents and Settings\Administrator\ntuser.ini
2015-09-08 18:33 - 2006-05-05 11:13 - 30932992 _____ C:\WINDOWS\system32\config\software.bak
2015-09-08 18:33 - 2006-05-05 02:12 - 05242880 _____ C:\WINDOWS\system32\config\system.bak
2015-09-08 18:33 - 2006-05-05 02:12 - 00524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\default.bak
2015-09-08 18:33 - 2006-05-05 02:12 - 00262144 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.bak
2015-09-08 18:33 - 2006-05-05 02:12 - 00262144 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM.bak
2015-09-08 18:27 - 2010-03-09 20:19 - 00000340 __RSH C:\boot.ini
2015-09-08 18:25 - 2010-03-09 20:20 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty
2015-09-08 18:25 - 2010-03-09 20:20 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy
2015-09-08 17:50 - 2010-03-09 12:33 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups
2015-09-08 17:39 - 2012-06-15 08:53 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\starostwo
2015-09-08 15:03 - 2014-03-28 08:18 - 00000220 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP -- co miesiąc.job
2015-09-07 13:18 - 2010-03-09 20:20 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji
2015-09-04 11:58 - 2015-06-23 10:57 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\Referendum 2015
2015-09-03 07:17 - 2015-02-13 12:17 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\wybory Prezydenta RP
2015-09-02 10:26 - 2013-01-21 16:07 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\informacja
2015-09-02 10:26 - 2012-12-27 13:15 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\e ucińska
2015-09-02 10:25 - 2011-03-04 09:49 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\biuletyn
2015-09-02 09:51 - 2011-07-12 07:29 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\bhp
2015-09-02 07:18 - 2012-11-12 12:47 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2015-08-27 11:29 - 2011-08-31 12:16 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\wybory sejm i senat
2015-08-26 18:36 - 2010-03-30 09:30 - 132039072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2015-08-26 12:30 - 2015-07-17 08:18 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\zarzadzenia
2015-08-26 10:28 - 2014-09-01 10:24 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\wybory samorządowe 2014
2015-08-26 10:14 - 2011-06-30 11:01 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\wyb.uzup
2015-08-26 10:13 - 2012-06-05 11:06 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\wybory przedterminowe
2015-08-26 10:08 - 2014-02-25 12:12 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena\Moje dokumenty\wybory PE
2015-08-24 15:00 - 2010-03-09 12:58 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\marlena

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2010-03-09 12:27 - 2010-03-09 12:27 - 0000138 _____ () C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\fusioncache.dat

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\temp\Deldevice.dll
C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\temp\DelVista.dll
C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\temp\GoogleToolbarStandaloneSetup_7_5_4501_1952.exe
C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\temp\Installer.dll
C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\temp\pity_akt.exe
C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\temp\Quarantine.exe
C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\temp\sqlite3.dll
C:\Documents and Settings\marlena\Ustawienia lokalne\temp\WinTools2117170259696878129.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post
  Search 5 million + Products