proba_kodu.c

[Atmega88] - USART, Realterm komunikacja RS232

Proszę bardzo w załączniku najprostszy działający kod sprawdzony na atmega168 ale to bez znaczenia bo na atmega88 też zadziała. Program kompilowany był w AVRStudio4, kwarc 8MHz, wyłączony wewnętrzny podział przez 8, terminal Br@y, przejścówka wykonana na MAX232. Jak to nie zadziała to radzę dobrze się przyjrzeć układowi, posiadanej przejściówce no i równie dobrze może być problem ze sterownikami.


#include & lt; avr/io.h & gt;

#include & lt; stdio.h & gt;


// FCPU ustawione w projekcie na 8MHz


void usart_init(void)

{

UBRR0L=51;// obliczone ze wzoru
UCSR0C=(1 & lt; & lt; UCSZ01)|(1 & lt; & lt; UCSZ00);// 8 bitów danych, reszta domyœlnie jest 0 jest ok
UCSR0B=(1 & lt; & lt; RXEN0)|(1 & lt; & lt; TXEN0);// za??czenie nadajnika i odbiornika


}void USART_Transmit(uint8_t data)

{

while(! (UCSR0A & (1 & lt; & lt; UDRE0)));

UDR0= data;

}int main(void)

{
uint8_t i;
usart_init();


for(i=0;i & lt; =10;i++)
{

USART_Transmit('k');

}

return 0;

}


Download file - link to post
  Search 5 million + Products