FRST.txt

CCleaner nie chce się włączyć

Witam, otóż mam problem z CCleanerem, który nie chce się włączyć. Zeskanowałem kompa FRST i chciałbym, żeby ktoś stworzył fixlist, abym mógł się pozbyć tego czegoś. Wrzucam logi.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:15-09-2015
Uruchomiony przez Grooby (administrator) SUPERKOMPUTER (21-09-2015 02:03:59)
Uruchomiony z D:\Download
Załadowane profile: Grooby (Dostępne profile: Grooby)
Platform: Windows 10 Home (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
(Hi-Rez Studios) D:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe
() C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\mqsvc.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.Systray.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Farbar) D:\Download\ffff.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13885696 2015-06-24] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [IAStorIcon] = & gt; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [286704 2013-03-22] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [avgnt] = & gt; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [782008 2015-08-26] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
HKLM-x32\...\Run: [Avira SystrayStartTrigger] = & gt; C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.SystrayStartTrigger.exe [66936 2015-08-13] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
HKLM-x32\...\Run: [CMD] = & gt; cmd.exe /c start http://gangnamgame.org & & exit
HKU\S-1-5-21-1603057357-884923004-757650543-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8358680 2015-06-01] (Piriform Ltd)
IFEO\adwcleaner_5.005.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\AnVir.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\AutoLogger.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\avz.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner64.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\FRST.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\FRST64.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\HiJackThis.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\mbam.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\regedit.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\RegWorks.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\RSIT.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\RSITx64.exe: [Debugger] svchost.exe

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\..\Interfaces\{1a4b1b9d-9698-4818-9a7e-354860561e49}: [DhcpNameServer] 62.179.1.62 62.179.1.63
Tcpip\..\Interfaces\{357CE213-2145-45A3-B9A8-F33C94554A86}: [DhcpNameServer] 7.254.254.254

Internet Explorer:
==================
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKU\S-1-5-21-1603057357-884923004-757650543-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=msnhome
SearchScopes: HKLM - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1603057357-884923004-757650543-1000 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Skype for Business Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; D:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-08-12] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; D:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-07-14] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-08-12] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\ssv.dll [2015-05-01] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-07-14] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\jp2ssv.dll [2015-05-01] (Oracle Corporation)
DPF: HKLM-x32 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2015-02-17] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_18_0_0_209.dll [2015-07-31] ()
FF Plugin: @esn/npbattlelog,version=2.6.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.6.2\npbattlelogx64.dll [Brak pliku]
FF Plugin: @esn/npbattlelog,version=2.7.1 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.7.1\npbattlelogx64.dll [2015-04-30] (EA Digital Illusions CE AB)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.40728.0\npctrl.dll [2015-07-28] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_209.dll [2015-07-31] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer - & gt; C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll [2013-12-05] (Adobe Systems, Inc.)
FF Plugin-x32: @esn.me/esnsonar,version=0.70.4 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\Sonar\0.70.4\npesnsonar.dll [2011-11-03] (ESN Social Software AB)
FF Plugin-x32: @esn/esnlaunch,version=2.3.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.3.0\npesnlaunch.dll [2013-09-16] (ESN Social Software AB)
FF Plugin-x32: @esn/npbattlelog,version=2.6.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.6.2\npbattlelog.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @esn/npbattlelog,version=2.7.1 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.7.1\npbattlelog.dll [2015-04-30] (EA Digital Illusions CE AB)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=3.0.72 - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-03-12] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-03-12] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.45.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-05-01] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.45.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-05-01] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2015-08-12] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.40728.0\npctrl.dll [2015-07-28] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-22] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @ngm.nexoneu.com/NxGame - & gt; C:\ProgramData\NexonEU\NGM\npNxGameEU.dll [2014-05-17] (Nexon)
FF Plugin-x32: @pandonetworks.com/PandoWebPlugin - & gt; C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-07-31] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-07-31] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-05-01] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-1603057357-884923004-757650543-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 - & gt; C:\Users\Grooby\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-06-11] (Unity Technologies ApS)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npMeetingJoinPluginOC.dll [2015-08-12] (Microsoft Corporation)

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default - & gt; hxxps://www.facebook.com/?_rdr=p
CHR StartupUrls: Default - & gt; " hxxp://www.google.com " , " hxxp://mysearch.avg.com?cid={118ED38F-247A-479E-8326-C2FF0527E33E} & mid=f518930559174cdca2731952cda8f78d-ad1491be2ce6c122f6b66faa90e70c2decf7d34c & lang=pl & ds=ad011 & coid=avgtbdisad & cmpid= & pr=sa & d=2014-05-15 06:51:50 & v=18.1.0.443 & pid=safeguard & sg= & sap=hp " , " hxxp://mysearch.avg.com?cid={118ED38F-247A-479E-8326-C2FF0527E33E} & mid=f518930559174cdca2731952cda8f78d-ad1491be2ce6c122f6b66faa90e70c2decf7d34c & lang=pl & ds=ad011 & coid=avgtbdisad & cmpid= & pr=sa & d=2014-05-15 06:51:50 & v=18.1.5.512 & pid=safeguard & sg= & sap=hp " , " hxxp://www.msn.com/en-us/?pc=U270 & ocid=U270DHP " , " www.wp.pl/?src01=dp220150501 " , " hxxp://www.oursurfing.com/?type=hp & ts=1441902131 & z=44f704cc49444545af3ada2g3z3z4g7t7eboce3meg & from=exp1 & uid=ST1000NC001-1DY162_Z1D5KJHSXXXXZ1D5KJHS "
CHR Profile: C:\Users\Grooby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\DEFAULT
CHR Extension: (Angry Birds) - C:\Users\Grooby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\DEFAULT\Extensions\aknpkdffaafgjchaibgeefbgmgeghloj [2015-05-09]
CHR Extension: (Snooker) - C:\Users\Grooby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\DEFAULT\Extensions\bjohiacoelemalmancnccjggomjnkfod [2015-05-18]
CHR Extension: (Eliminator Slajdów) - C:\Users\Grooby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\DEFAULT\Extensions\eplekpmdodlgejgogbojajncdlapamff [2015-05-09]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Grooby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\DEFAULT\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-05-09]
CHR Extension: (2048) - C:\Users\Grooby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\DEFAULT\Extensions\hekhdfjankbhklfkjmnmnefcacndeoll [2015-05-09]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Grooby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\DEFAULT\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2014-03-11]
CHR Extension: (Adblock Pro) - C:\Users\Grooby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\DEFAULT\Extensions\ocifcklkibdehekfnmflempfgjhbedch [2015-06-04]
CHR Extension: (Tor) - C:\Users\Grooby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\DEFAULT\Extensions\ohielanlcdleofjibfmjbbkaajdcpoil [2015-09-08]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\extensions\extension_chrome [2015-05-28]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S2 AntiVirMailService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe [887128 2015-07-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [461672 2015-08-26] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [461672 2015-08-26] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S4 AntiVirWebService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe [1213072 2015-08-26] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 ASGT; C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe [55296 2012-01-17] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Avira.ServiceHost; C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe [228104 2015-08-13] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S3 GalaxyCommunication; C:\ProgramData\GOG.com\Galaxy\redists\GalaxyCommunication.exe [6517304 2015-05-19] (GOG.com)
S3 gupdate1d0cb83a17c8c42; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [144200 2015-07-31] (Google Inc.)
S3 gupdatem1d0cb83a17d79b1; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [144200 2015-07-31] (Google Inc.)
U2 HiPatchService; D:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe [9216 2014-02-28] (Hi-Rez Studios) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15344 2013-03-22] (Intel Corporation)
S4 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [731648 2013-02-13] (Intel(R) Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [820184 2013-02-13] (Intel(R) Corporation)
S4 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2013-03-12] (Intel Corporation)
S3 iumsvc; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe [174368 2014-02-28] ()
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-03-12] (Intel Corporation)
R2 MSMQ; C:\Windows\system32\mqsvc.exe [26112 2015-07-31] (Microsoft Corporation)
S3 Origin Client Service; D:\Program Files\Origin\OriginClientService.exe [2007048 2015-07-31] (Electronic Arts)
S3 w3logsvc; C:\Windows\system32\inetsrv\w3logsvc.dll [84480 2015-07-31] (Microsoft Corporation)
R2 W3SVC; C:\Windows\system32\inetsrv\iisw3adm.dll [578560 2015-07-31] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [362928 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-07-10] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 amdacpksd; C:\WINDOWS\system32\drivers\amdacpksd.sys [297672 2015-07-16] (Advanced Micro Devices)
S0 amdkmafd; C:\Windows\System32\drivers\amdkmafd.sys [31992 2015-06-03] (Advanced Micro Devices, Inc.)
S3 AsrDrv101; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\AsrDrv101.sys [22280 2014-03-10] (ASRock Incorporation)
R0 AsrRamDisk; C:\Windows\System32\drivers\AsrRamDisk.sys [34640 2012-08-09] (ASRock Inc.)
S3 AtiHDAudioService; C:\Windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [102912 2015-07-22] (Advanced Micro Devices)
R2 atksgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\atksgt.sys [88480 2014-08-11] ()
R2 avgntflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [137288 2015-07-31] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avipbb; C:\Windows\system32\DRIVERS\avipbb.sys [148632 2015-07-31] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avkmgr; C:\Windows\system32\DRIVERS\avkmgr.sys [28600 2014-06-24] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 avnetflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\avnetflt.sys [43576 2015-07-31] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys [283064 2014-03-12] (Disc Soft Ltd)
R1 ElRawDisk; C:\Windows\system32\drivers\ElRawDsk.sys [30752 2014-04-30] (EldoS Corporation)
R2 lirsgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\lirsgt.sys [46400 2014-08-11] ()
R3 MQAC; C:\Windows\System32\drivers\mqac.sys [175104 2015-07-31] (Microsoft Corporation)
R1 RawDisk3; C:\Windows\system32\drivers\rawdsk3.sys [32912 2014-07-13] (EldoS Corporation)
R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [587264 2015-07-10] (Realtek )
R3 tapoas; C:\Windows\System32\drivers\tapoas.sys [30720 2012-07-15] (The OpenVPN Project)
S3 UdeCx; C:\Windows\System32\drivers\udecx.sys [44032 2015-07-10] ()
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [291680 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119648 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
U3 idsvc; Brak ImagePath
S3 wfpcapture; \SystemRoot\System32\drivers\wfpcapture.sys [X]
U3 wpcsvc; Brak ImagePath

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-09-21 02:03 - 2015-09-21 02:04 - 00000000 ___DC C:\FRST
2015-09-21 01:44 - 2015-09-21 01:44 - 00016148 ____C C:\WINDOWS\system32\SUPERKOMPUTER_Grooby_HistoryPrediction.bin
2015-09-21 00:48 - 2015-09-21 00:48 - 00000000 ___DC C:\$SysReset
2015-09-21 00:22 - 2015-09-02 03:20 - 00077400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-09-02 02:25 - 03586560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2015-09-21 00:22 - 2015-09-02 02:25 - 01382912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 08:36 - 03620736 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 08:32 - 00608936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 08:04 - 21874688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:59 - 02880032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:55 - 24594944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:54 - 00541248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:54 - 00365568 ____C (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:51 - 02350592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:51 - 01774592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:49 - 01008640 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:47 - 12503552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:43 - 00826880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:43 - 00576000 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:42 - 00596480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:42 - 00578560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:42 - 00187904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.PicturePassword.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:42 - 00184320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shacct.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:39 - 00045568 ____C (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:23 - 19324416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:23 - 00303104 ____C (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:16 - 18806272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:16 - 02153472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\authui.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:16 - 01612288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:12 - 00650752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:12 - 00504320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:11 - 00484352 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:11 - 00139776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shacct.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:09 - 11262464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-27 07:08 - 00037376 ____C (Adobe Systems) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmlib.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-20 08:07 - 08019296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2015-09-21 00:22 - 2015-08-20 08:06 - 00609592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-20 08:02 - 22324656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-20 07:26 - 00168960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallAgent.exe
2015-09-21 00:22 - 2015-08-20 07:21 - 00193024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseModernAppMgmtCSP.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-20 07:16 - 20857848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-20 07:13 - 02235904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:56 - 02498808 ____C C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:55 - 00373072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:54 - 01396064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:27 - 01771592 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:24 - 00963920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:13 - 00497664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WlanMediaManager.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:13 - 00387584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupShim.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:12 - 02225664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:07 - 02226688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:04 - 01234944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 09:04 - 00859136 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:59 - 01294336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcnwiz.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:59 - 00140288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WcnApi.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:58 - 00187392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:58 - 00117760 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafWCN.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:58 - 00112640 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdWCN.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:58 - 00050176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WcnNetsh.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:57 - 00045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wfdprov.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:56 - 00079872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BthRadioMedia.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:55 - 02178560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:54 - 00322048 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vaultsvc.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:54 - 00247296 ____C C:\WINDOWS\system32\facecredentialprovider.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:52 - 01888768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:50 - 01795072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:49 - 01061888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:49 - 00274432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:49 - 00246272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PackageStateRoaming.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:36 - 01226752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wcnwiz.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:35 - 00100352 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WcnApi.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:35 - 00095744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fdWCN.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:34 - 00037376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wfdprov.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:29 - 01593344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 08:26 - 00195584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PackageStateRoaming.dll
2015-09-21 00:22 - 2015-08-18 06:44 - 00008847 ____C C:\WINDOWS\system32\ResPriHMImageList
2015-09-21 00:11 - 2015-09-21 00:11 - 00000000 ___DC C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2015-09-21 00:09 - 2015-09-21 00:09 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\ATI
2015-09-20 23:56 - 2015-09-20 23:56 - 00000594 ____C C:\WINDOWS\PFRO.log
2015-09-20 23:48 - 2015-09-20 23:48 - 00061817 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\CCCInstall_201509202348141426.log
2015-09-20 23:48 - 2015-09-20 23:48 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center
2015-09-20 23:48 - 2015-09-20 23:48 - 00000000 ___DC C:\Program Files\ATI Technologies
2015-09-20 23:47 - 2015-09-20 23:48 - 00000000 ___DC C:\Program Files (x86)\ATI Technologies
2015-09-20 23:47 - 2015-09-20 23:47 - 00052563 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\CCCInstall_201509202347483585.log
2015-09-20 23:47 - 2015-09-20 23:47 - 00000000 ___DC C:\Users\Default\AppData\Roaming\ATI
2015-09-20 23:47 - 2015-09-20 23:47 - 00000000 ___DC C:\Users\Default\AppData\Local\ATI
2015-09-20 23:47 - 2015-09-20 23:47 - 00000000 ___DC C:\Users\Default User\AppData\Roaming\ATI
2015-09-20 23:47 - 2015-09-20 23:47 - 00000000 ___DC C:\Users\Default User\AppData\Local\ATI
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 47795680 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\amdocl64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 39723504 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 30760944 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\atio6axx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 27544560 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\amdocl12cl64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 25308656 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\atioglxx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 22328800 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl12cl.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 15727072 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\aticaldd64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 14312416 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\aticaldd.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 09191312 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdxc64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 08979760 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiumd6a.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 08865496 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiumd64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 07575664 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdxc32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 06486000 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdmantle64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 05076976 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdmantle32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 03471376 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\atiumdva.cap
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 03437632 ____C C:\WINDOWS\system32\atiumd6a.cap
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 01257952 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 01196032 ____C C:\WINDOWS\system32\amdocl_as64.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 01070592 ____C C:\WINDOWS\system32\amdocl_ld64.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 01005552 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl_as32.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00936928 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiadlxy.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00936928 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiadlxx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00807424 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl_ld32.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00681456 ____C (AMD) C:\WINDOWS\system32\atieclxx.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00660928 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\atiapfxx.blb
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00660928 ____C C:\WINDOWS\system32\atiapfxx.blb
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00472832 ____C C:\WINDOWS\system32\amdmiracast.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00452576 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\atidemgy.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00377312 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\atiapfxx.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00341488 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\ATIODE.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00256992 ____C (AMD) C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00243696 ____C C:\WINDOWS\system32\clinfo.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00213488 ____C C:\WINDOWS\system32\amdgfxinfo64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00201184 ____C (AMD) C:\WINDOWS\system32\atitmm64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00198640 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00170464 ____C C:\WINDOWS\system32\atieah64.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00165360 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atig6txx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00153456 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\amdhcp64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00152560 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\atieah32.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00152032 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atigktxx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00143344 ____C C:\WINDOWS\system32\amdhdl64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00138384 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdhcp32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00136176 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\mantle64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00132080 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\amdhdl32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00131592 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiu9p64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00122352 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\mantle32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00117600 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdave64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00111832 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdave32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00111600 ____C C:\WINDOWS\system32\hsa-thunk64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00111088 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\hsa-thunk.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00102384 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\mantleaxl64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00099296 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atisamu64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00095216 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\mantleaxl32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00091104 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atisamu32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00089520 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atimpc64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00088000 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdpcom64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00085472 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atig6pxx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00082680 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdpcom32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00081160 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atimpc32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00078320 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiglpxx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00078320 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiglpxx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00073712 ____C (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00071152 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\aticalrt64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00069600 ____C (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenCL.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00064496 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\aticalcl64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00062432 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\aticalrt.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00061408 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\ATIODCLI.exe
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00059376 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdmmcl6.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00059360 ____C (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\aticalcl.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00052208 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ati2erec.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00049632 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdmmcl.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00039904 ____C (AMD) C:\WINDOWS\system32\atimuixx.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00012784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\detoured.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00012784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\detoured.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-09-20 23:46 - 00000000 ___DC C:\AMD
2015-09-20 23:30 - 2015-08-13 06:22 - 02093056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-13 06:20 - 00414208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-13 05:53 - 00311808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 12:04 - 04532304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 12:04 - 02462648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 12:04 - 01087296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 12:03 - 00442208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 12:02 - 00554744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\directmanipulation.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 12:02 - 00292856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppHost.exe
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 12:02 - 00080720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\stornvme.sys
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:52 - 00993104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ReAgent.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:50 - 01643872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:40 - 04048808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:40 - 02151208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:40 - 00918320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:38 - 00454000 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\directmanipulation.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:37 - 00243800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppHost.exe
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:26 - 00845664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ReAgent.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:23 - 16706560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:21 - 00148992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tetheringservice.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:21 - 00052224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tetheringclient.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:20 - 00483328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:19 - 00235520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:18 - 00235008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserMgrProxy.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:16 - 02416640 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:14 - 00404480 ____C C:\WINDOWS\system32\diagtrack_wininternal.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:13 - 00413184 ____C C:\WINDOWS\system32\diagtrack_win.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:11 - 02446336 ____C C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:11 - 00553472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:10 - 00778752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:10 - 00324096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:10 - 00293376 ____C C:\WINDOWS\system32\TextInputFramework.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:09 - 00032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuautoappupdate.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:08 - 00893440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:08 - 00563200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApi.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:07 - 01178112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwansvc.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:07 - 00593920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:07 - 00115712 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeParserTask.exe
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:06 - 07523328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:06 - 02662400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:05 - 03527168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:05 - 00996352 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:05 - 00342016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationGeofences.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:05 - 00269312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationFramework.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:05 - 00137216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationPermissions.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:05 - 00078848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationFrameworkInternalPS.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:03 - 02558976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:02 - 00621056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:02 - 00186368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cloudAP.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:01 - 01334784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIAutomationCore.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:00 - 00336384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 11:00 - 00274432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\syncutil.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:59 - 01106432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sysmain.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:59 - 00642560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdbui.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:59 - 00123392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:59 - 00042496 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tetheringclient.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:58 - 00372224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:57 - 13024768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:57 - 00159744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserMgrProxy.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:51 - 01916928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:51 - 01823232 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:50 - 00420352 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GamePanel.exe
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:50 - 00200704 ____C C:\WINDOWS\SysWOW64\TextInputFramework.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:50 - 00131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:49 - 00586752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:49 - 00247808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:48 - 00671232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:47 - 00448512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MbaeApi.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:45 - 01820672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:43 - 02748416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:42 - 05454848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:40 - 01964544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssrch.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:40 - 01112064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:39 - 00280576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2015-09-20 23:30 - 2015-08-11 10:38 - 00162304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ReInfo.dll
2015-09-15 17:14 - 2015-09-20 23:18 - 00000000 ___DC C:\AdwCleaner
2015-09-15 14:24 - 2015-09-15 14:24 - 00000869 ____C C:\Users\Public\Desktop\Metal Gear Solid V Phantom Pain.lnk
2015-09-15 14:24 - 2015-09-15 14:24 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Metal Gear Solid V Phantom Pain
2015-09-13 17:47 - 2015-09-13 17:47 - 00000603 ____C C:\Users\Public\Desktop\Foldit.lnk
2015-09-13 17:47 - 2015-09-13 17:47 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foldit
2015-09-12 17:42 - 2015-09-21 01:47 - 00003808 ____C C:\WINDOWS\System32\Tasks\AutoKMS
2015-09-12 14:34 - 2015-09-12 14:34 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\DA909E623B454BA18B58FCAEBA4BCEC9.TMP
2015-09-10 23:11 - 2015-09-21 00:42 - 00000917 ____C C:\WINDOWS\setupact.log
2015-09-10 23:11 - 2015-09-21 00:42 - 00000000 ____C C:\WINDOWS\setuperr.log
2015-09-10 21:26 - 2015-09-10 21:07 - 01660416 ____C C:\Users\Grooby\Desktop\AdwCleaner.exe
2015-09-10 20:29 - 2015-09-10 20:29 - 00000080 ____C C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\uTorrent.lnk
2015-09-10 20:16 - 2015-09-21 01:46 - 00000275 ____C C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
2015-09-10 18:31 - 2015-09-10 18:31 - 00000102 ____C C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat
2015-09-10 18:22 - 2015-09-10 18:22 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\SpringFiles
2015-09-10 18:22 - 2015-09-10 18:22 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\SpringFiles
2015-09-10 18:22 - 2015-09-10 18:22 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\LuckyBrowse
2015-09-10 17:17 - 2015-09-10 20:29 - 00000708 ____C C:\Users\Public\Desktop\Mad Max.lnk
2015-09-10 17:17 - 2015-09-10 17:17 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mad Max
2015-09-08 21:10 - 2015-09-10 20:29 - 00000913 ____C C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Start Tor Browser.lnk
2015-09-08 21:10 - 2015-09-08 21:10 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\Desktop\Tor Browser
2015-09-02 12:28 - 2015-09-02 12:29 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\Documents\This War of Mine
2015-09-02 12:28 - 2015-09-02 12:28 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\11bitstudios
2015-09-02 12:27 - 2015-09-02 12:27 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\This War of Mine [GOG.com]
2015-09-02 11:06 - 2015-09-02 11:06 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\BadApple!!
2015-08-31 10:32 - 2015-09-10 20:29 - 00001175 ____C C:\Users\Public\Desktop\Avira Launcher.lnk
2015-08-30 16:09 - 2015-08-30 16:09 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\dzrepack games
2015-08-30 13:48 - 2015-08-30 13:48 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\Apps\2.0
2015-08-29 14:38 - 2015-08-29 14:39 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\SatelliteReign
2015-08-28 17:22 - 2015-08-28 17:22 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\Documents\BNE
2015-08-27 22:21 - 2015-08-27 22:21 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Shovel Knight [GOG.com]
2015-08-27 14:00 - 2015-09-10 20:29 - 00000847 ____C C:\Users\Public\Desktop\Pillars of Eternity - The White March Part I.lnk
2015-08-24 21:24 - 2015-09-10 20:29 - 00000716 ____C C:\Users\Public\Desktop\Dragon Ball Xenoverse.lnk
2015-08-23 00:06 - 2015-08-23 00:07 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\Documents\Assassin's Creed Unity

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-09-21 01:48 - 2015-07-31 11:37 - 02158662 ____C C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2015-09-21 01:48 - 2015-07-10 18:30 - 00930550 ____C C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2015-09-21 01:48 - 2015-07-10 18:30 - 00208830 ____C C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2015-09-21 01:43 - 2015-07-31 11:35 - 00065536 ____C C:\WINDOWS\system32\spu_storage.bin
2015-09-21 01:43 - 2015-07-10 14:21 - 00000006 ___HC C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2015-09-21 01:43 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\sru
2015-09-21 01:43 - 2015-07-10 11:05 - 00262144 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2015-09-21 00:46 - 2015-07-31 13:15 - 00004220 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{4EC1FCC4-973B-4AB4-AA35-49039009D6DF}
2015-09-21 00:42 - 2014-06-26 17:33 - 00002562 ____C C:\WINDOWS\diagwrn.xml
2015-09-21 00:42 - 2014-06-26 17:33 - 00001908 ____C C:\WINDOWS\diagerr.xml
2015-09-21 00:41 - 2014-05-10 09:01 - 00003834 ____C C:\WINDOWS\System32\Tasks\IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473
2015-09-21 00:29 - 2015-07-10 14:20 - 00341432 ____C C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2015-09-21 00:25 - 2015-07-10 18:34 - 00000000 ___DC C:\Program Files\Windows Journal
2015-09-21 00:25 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\oobe
2015-09-21 00:25 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\appraiser
2015-09-21 00:23 - 2015-07-10 12:55 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\CbsTemp
2015-09-21 00:14 - 2015-05-20 15:57 - 00000000 __RDC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
2015-09-21 00:14 - 2015-05-20 15:55 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft Help
2015-09-21 00:13 - 2009-07-14 04:34 - 00000580 ____C C:\WINDOWS\win.ini
2015-09-20 23:53 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2015-09-20 23:52 - 2014-03-10 18:10 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\MRT
2015-09-20 23:47 - 2015-07-31 12:34 - 00000000 ___DC C:\Program Files (x86)\AMD
2015-09-20 23:46 - 2015-07-31 11:35 - 00000000 ___DC C:\Program Files\AMD
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:11 - 12062040 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atidxx64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:11 - 10191264 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atidxx32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:11 - 08009344 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiumdva.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:11 - 07482560 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiumdag.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:11 - 01468224 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\aticfx64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:11 - 01213192 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\aticfx32.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:11 - 00162240 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiuxp64.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:11 - 00143048 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiuxpag.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:11 - 00113880 ____C (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiu9pag.dll
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 04:06 - 21632992 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\atikmdag.sys
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 03:13 - 00675296 ____C (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\atikmpag.sys
2015-09-20 23:46 - 2015-07-16 03:12 - 00874480 ____C (AMD) C:\WINDOWS\system32\coinst_15.20.dll
2015-09-20 14:39 - 2014-03-10 19:43 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\foobar2000
2015-09-20 01:55 - 2015-07-31 13:14 - 00000992 ____C C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
2015-09-19 09:58 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\AppReadiness
2015-09-18 00:30 - 2014-03-10 19:47 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\vlc
2015-09-17 14:00 - 2014-03-10 18:04 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\uTorrent
2015-09-17 13:56 - 2014-03-10 18:05 - 00000798 ____C C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\uTorrent.lnk
2015-09-17 05:00 - 2015-08-03 19:51 - 00002178 ____C C:\Users\Grooby\Desktop\Minecraft.lnk
2015-09-17 05:00 - 2014-03-10 19:14 - 00001128 ____C C:\Users\Grooby\Desktop\Odkurzacz.lnk
2015-09-16 11:26 - 2015-07-31 11:53 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\Packages
2015-09-15 14:25 - 2015-08-04 00:12 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
2015-09-15 14:25 - 2015-07-31 11:35 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Package Cache
2015-09-12 16:30 - 2015-05-01 04:31 - 00000080 ____C C:\Users\Grooby\AppData\Local???????????????????
2015-09-12 14:37 - 2014-03-24 00:27 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Catalyst
2015-09-12 14:34 - 2015-07-31 11:38 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby
2015-09-12 14:33 - 2014-03-12 18:14 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\SKIDROW
2015-09-12 14:33 - 2014-03-10 19:33 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\Documents\My Games
2015-09-12 12:37 - 2015-08-09 10:09 - 00007844 ____C C:\Users\Grooby\Documents\TombRaider.log
2015-09-11 15:45 - 2015-06-04 01:37 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\Battle.net
2015-09-11 15:25 - 2015-08-11 03:03 - 00000000 ___DC C:\Program Files (x86)\Battle.net
2015-09-11 14:53 - 2014-03-14 12:43 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Mechanics
2015-09-11 12:05 - 2014-03-10 16:38 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\GOOGLE
2015-09-11 00:00 - 2015-05-01 04:28 - 00000000 ___DC C:\Program Files\Rockstar Games
2015-09-11 00:00 - 2014-03-26 15:27 - 00000000 ___DC C:\Program Files (x86)\Rockstar Games
2015-09-10 20:30 - 2015-07-31 11:43 - 00001540 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2015-09-10 20:30 - 2015-05-28 14:32 - 00000475 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audiosurf 2.lnk
2015-09-10 20:30 - 2014-05-16 16:17 - 00002429 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk
2015-09-10 20:30 - 2014-03-10 19:43 - 00001101 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\foobar2000.lnk
2015-09-10 20:29 - 2015-08-11 03:36 - 00000760 ____C C:\Users\Public\Desktop\Diablo III.lnk
2015-09-10 20:29 - 2015-08-04 00:12 - 00000894 ____C C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Call of Duty 2 SinglePlayer.lnk
2015-09-10 20:29 - 2015-08-04 00:12 - 00000894 ____C C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Call of Duty 2 MultiPlayer.lnk
2015-09-10 20:29 - 2015-08-01 01:26 - 00001013 ____C C:\Users\Public\Desktop\CPUID HWMonitor.lnk
2015-09-10 20:29 - 2015-07-31 11:58 - 00001047 ____C C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Funkcje opcjonalne.lnk
2015-09-10 20:29 - 2015-07-31 11:56 - 00002381 ____C C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2015-09-10 20:29 - 2015-07-21 00:04 - 00000969 ____C C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2015-09-10 20:29 - 2015-07-02 17:44 - 00000683 ____C C:\Users\Grooby\Desktop\World of Warships.lnk
2015-09-10 20:29 - 2014-04-02 11:46 - 00001037 ____C C:\Users\Public\Desktop\ASUS GPU Tweak.lnk
2015-09-10 20:29 - 2014-03-10 17:01 - 00000655 ____C C:\Users\Grooby\Desktop\Download.lnk
2015-09-10 20:29 - 2014-03-10 16:34 - 00001257 ____C C:\Users\Public\Desktop\A-Tuning.lnk
2015-09-10 20:29 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 __RDC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2015-09-10 17:18 - 2014-11-01 03:12 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\Documents\WB Games
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnet.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00395264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnet.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dplayx.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnathlp.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnathlp.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpwsockx.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnsvr.exe
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpmodemx.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnsvr.exe
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dplaysvr.exe
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnhupnp.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnhpast.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnhupnp.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnhpast.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00005632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnlobby.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpnaddr.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnlobby.dll
2015-09-08 22:58 - 2015-07-10 12:59 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpnaddr.dll
2015-09-08 22:51 - 2014-03-10 23:00 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2015-09-08 22:47 - 2014-04-07 12:28 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Activision
2015-09-08 22:47 - 2014-03-10 16:21 - 00000000 __HDC C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2015-09-08 22:42 - 2014-03-13 00:27 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Ubisoft
2015-09-08 22:42 - 2014-03-13 00:27 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Ubisoft
2015-09-08 21:39 - 2014-04-24 13:09 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LEGO Company
2015-09-08 21:29 - 2014-05-02 20:29 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\CAPCOM
2015-09-08 21:28 - 2014-04-08 19:02 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\Activision
2015-09-08 21:13 - 2014-03-10 18:46 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2015-09-07 12:41 - 2014-06-04 13:02 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avira
2015-08-31 11:20 - 2014-05-02 20:29 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\Documents\CAPCOM
2015-08-27 22:22 - 2014-07-06 11:57 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\Yacht Club Games
2015-08-27 19:37 - 2014-03-29 01:13 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Origin
2015-08-27 19:15 - 2014-03-29 16:29 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\Ubisoft Game Launcher
2015-08-27 02:09 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 _RHDC C:\Users\Public\Libraries
2015-08-26 18:37 - 2014-03-10 18:10 - 134753440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2015-08-23 13:44 - 2015-07-31 13:14 - 00000930 ____C C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-08-23 00:06 - 2014-03-23 11:50 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Orbit
2015-08-22 23:45 - 2014-08-05 14:30 - 00000000 ___DC C:\Users\Grooby\AppData\Local\Glyph
2015-08-22 23:45 - 2014-08-05 14:30 - 00000000 ___DC C:\ProgramData\Glyph
2015-08-22 12:13 - 2015-07-31 13:14 - 00004128 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2015-08-22 12:13 - 2015-07-31 13:14 - 00003918 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-07-31 13:24 - 2015-07-31 13:24 - 0000000 ____C () C:\Program Files\Microsoft Office
2015-07-31 13:24 - 2015-07-31 13:24 - 0000000 ____C () C:\Program Files (x86)\My Product Name
2014-03-28 09:59 - 2014-03-28 09:59 - 0051826 ____C () C:\Users\Grooby\AppData\Roaming\icarus-dxdiag.xml
2015-07-31 11:35 - 2015-07-31 11:35 - 0000000 ___HC () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2015-09-10 18:31 - 2015-09-10 18:31 - 0000102 ____C () C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat

Pliki do przeniesienia lub usunięcia:
====================
C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat


Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Grooby\AppData\Local\Temp\avgnt.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-08-13 23:39

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post
  Search 5 million + Products