Fixlog.txt

Programy szpiegujące - logi i ich analiza - FRST.

Wykonane. Czekam na dalsze instrukcje. Uporczywe programy dalej się pojawiają. Po wpisaniu w Uruchom: Chkdsk.exe zaczęło coś przeszukiwać. Jednak po 9%* skończyło z sekundowym zawiadomieniem o błędzie i wyłączeniem programu.


Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x86) Wersja:15-09-2015
Uruchomiony przez xxx (2015-09-20 22:11:07) Run:1
Uruchomiony z G:\Pobrane
Załadowane profile: xxx (Dostępne profile: xxx)
Tryb startu: Normal

==============================================

fixlist - zawartość:
*****************
Task: {026B7758-CC38-4C70-8EF2-DF5E6F134A29} - System32\Tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013 = & gt; C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\OneClick.exe
Task: {042638C4-3C83-42D6-8566-38BBFF1B7742} - System32\Tasks\Norton 360\Norton Error Analyzer = & gt; C:\Program Files\Norton 360\Engine\21.3.0.12\SymErr.exe
Task: {C895DDE2-37EF-43D8-B944-BD88B7CD409B} - System32\Tasks\Norton WSC Integration = & gt; C:\Program Files\Norton 360\Engine\21.3.0.12\WSCStub.exe
Task: {C9303220-9A52-41B0-A10A-69983F03503C} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore = & gt; C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {C93429FA-6651-47CF-8971-4A6619BCED50} - System32\Tasks\Norton 360\Norton Error Processor = & gt; C:\Program Files\Norton 360\Engine\21.3.0.12\SymErr.exe
Task: C:\Windows\Tasks\Dr.Web Daily scan.job = & gt; C:\Program Files\DrWeb\dwscanner.exe
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot = & gt; " AlternateShell " = " "
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [501a5e782156e@501a5e78215a8.info] - C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ai9cenx0.default\extensions\501a5e782156e@501a5e78215a8.info
S3 DrWebEngine; C:\Program Files\Common Files\Doctor Web\Scanning Engine\dwengine.exe [2128784 2015-09-20] (Doctor Web, Ltd.)
S3 DrWebNetFilter; " C:\Program Files\DrWeb\dwnetfilter.exe " --ats [X]
R1 ccSet_N360; C:\Windows\system32\drivers\N360\1503000.00C\ccSetx86.sys [127064 2013-09-26] (Symantec Corporation)
R1 eeCtrl; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys [377648 2014-06-30] (Symantec Corporation)
S3 EraserUtilRebootDrv; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [109872 2014-06-19] (Symantec Corporation)
U3 Partizan; C:\Windows\System32\drivers\Partizan.sys [35816 2013-08-10] (Greatis Software)
S3 RegGuard; C:\Windows\system32\Drivers\regguard.sys [24416 2013-08-10] (Greatis Software)
S1 DrWebWfp; system32\drivers\dw_wfp.sys [X]
S0 DwDevGuard; system32\drivers\dwdg.sys [X]
S0 DwProt; system32\drivers\dwprot.sys [X]
S0 SpiderG3; system32\drivers\spiderg3.sys [X]
U3 adnbaq3e; Brak ImagePath
2015-09-20 17:26 - 2015-09-20 17:27 - 00000282 _____ C:\Windows\Tasks\Dr.Web Daily scan.job
2015-09-20 17:26 - 2015-09-20 17:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\DrWeb
2015-09-20 16:32 - 2015-09-20 16:52 - 00103140 ____C C:\gswq.exe
2015-09-20 15:41 - 2015-09-20 15:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Doctor Web
2015-09-20 15:38 - 2015-09-20 15:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Doctor Web
*****************

" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{026B7758-CC38-4C70-8EF2-DF5E6F134A29} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{026B7758-CC38-4C70-8EF2-DF5E6F134A29} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013 = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013 " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{042638C4-3C83-42D6-8566-38BBFF1B7742} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{042638C4-3C83-42D6-8566-38BBFF1B7742} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\Norton 360\Norton Error Analyzer = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Norton 360\Norton Error Analyzer " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{C895DDE2-37EF-43D8-B944-BD88B7CD409B} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{C895DDE2-37EF-43D8-B944-BD88B7CD409B} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\Norton WSC Integration = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Norton WSC Integration " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{C9303220-9A52-41B0-A10A-69983F03503C} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{C9303220-9A52-41B0-A10A-69983F03503C} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\GoogleUpdateTaskMachineCore " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{C93429FA-6651-47CF-8971-4A6619BCED50} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{C93429FA-6651-47CF-8971-4A6619BCED50} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\Norton 360\Norton Error Processor = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Norton 360\Norton Error Processor " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\Tasks\Dr.Web Daily scan.job = & gt; pomyślnie przeniesiono
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\\Default = & gt; Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\\AlternateShell = & gt; Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Mozilla\Firefox\Extensions\\501a5e782156e@501a5e78215a8.info = & gt; Wartość pomyślnie usunięto
DrWebEngine = & gt; serwis pomyślnie usunięto
DrWebNetFilter = & gt; serwis pomyślnie usunięto
ccSet_N360 = & gt; Nie można zatrzymać usługi.
ccSet_N360 = & gt; serwis pomyślnie usunięto
eeCtrl = & gt; Usługa pomyślnie zatrzymana.
eeCtrl = & gt; serwis pomyślnie usunięto
EraserUtilRebootDrv = & gt; serwis pomyślnie usunięto
Partizan = & gt; serwis pomyślnie usunięto
RegGuard = & gt; serwis pomyślnie usunięto
DrWebWfp = & gt; serwis pomyślnie usunięto
DwDevGuard = & gt; serwis pomyślnie usunięto
DwProt = & gt; serwis pomyślnie usunięto
SpiderG3 = & gt; serwis pomyślnie usunięto
adnbaq3e = & gt; serwis nie znaleziono.
" C:\Windows\Tasks\Dr.Web Daily scan.job " = & gt; plik/folder nie znaleziono.
" C:\Program Files\DrWeb " = & gt; plik/folder nie znaleziono.
C:\gswq.exe = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\Common Files\Doctor Web = & gt; pomyślnie przeniesiono
" C:\ProgramData\Doctor Web " = & gt; plik/folder nie znaleziono.


System wymagał restartu.

==== Koniec Fixlog 22:11:15 ====


Download file - link to post
  Search 5 million + Products