Liczby_calkowite.xls

EXCEL- wymuszanie informacji o błędnym wpisie

A nie wystarczy sprawdzanie poprawności danych - opcja pełna liczba i podać zakres od 0 albo od 1 do ile potrzeba. Jeśli dane wprowadzane z klawiatury i użytkownik nie jest złośliwy, to powinno wystarczyć. Co innego jeśli dane są kopiowane z innych komórek, wtedy ten mechanizm nie działa. Wstawiłem do A1. Komunikat MsgBox można wyświetlić przy zmianie wartości komórki przez procedurę obsługi zdarzenia Change. W procedurze trzeba określić zakres komórek, w jakim ma to być sprawdzane. Jeśli to konieczne, to na przykład dla zakresu A2:A4 mógłby być taki kod: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, ) Is Nothing Then Exit Sub If Target < 0 Or Abs(Target - Round(Target, 0)) > 0.0001 Then _ MsgBox "Wprowadź liczbę całkowitą nieujemną": Target = "": Target.Select End Sub W razie błędu pozostawia pustą komórkę.


&quot; 6 &quot;
&quot; 3 &quot;


Download file - link to post
  Search 5 million + Products