hijackthis_1.txt

Laptop/HP/6715B - Zamulanie, brak podswietalania matrycy i inne

Przepraszam wszystkich trochę dłużej się zeszło zanim dostałem laptopa w swoje ręce z powrotem... Udało mi się zlokalizować przyczynę usterki braku podświetlania matrycy - problem tkwi w przełączniku na pł. gł. odpowiedzialnego za przygaszanie matrycy. Działa on jak chce, a w zasadzie większość czasu powoduje właśnie odcięcie podświetlania. Usunałem z panelu ten przycisk więc powiezmy ze chałupniczo probelm rozwiązany. Co do pracy samego laptopa to nadal działa on b. wolno. Słabo wygląda smart dysku. Proszę o pomoc w weryfikacji. Do postu wrzucam komplet logow: hijack, otl, extras, hd tune, mhdd oraz konfiguracje laptopa z cpu-z


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 20:17:38, on 2015-09-20
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17689)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\AsGHost.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe
C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\pthosttr.exe
C:\Program Files\360\Total Security\safemon\QHSafeTray.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\VolCtrl.exe
C:\Users\Arek\Desktop\HijackThis_2.0.4.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [acevents] " C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [accrdsub] " C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\Program Files\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
O4 - HKLM\..\Run: [QHSafeTray] " C:\Program Files\360\Total Security\safemon\QHSafeTray.exe " /start
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\Program Files\HEWLET~1\IAM\bin\APSHook.dll C:\Program Files\HEWLET~1\IAM\bin\APSHook.dll C:\Program Files\HEWLET~1\IAM\bin\APSHook.dll C:\Program Files\HEWLET~1\IAM\bin\APSHook.dll
O23 - Service: ActivIdentity Shared Store Service (ac.sharedstore) - ActivIdentity - C:\Program Files\Common Files\ActivIdentity\ac.sharedstore.exe
O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: AuthenTec Fingerprint Service (ATService) - AuthenTec, Inc. - C:\Program Files\Fingerprint Sensor\AtService.exe
O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
O23 - Service: HP ProtectTools Service - Hewlett-Packard Development Company, L.P - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTChangeFilterService.exe
O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard - C:\Windows\system32\Hpservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: 360 Total Security (QHActiveDefense) - QIHU 360 SOFTWARE CO. LIMITED - C:\Program Files\360\Total Security\safemon\QHActiveDefense.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--
End of file - 4591 bytes


Download file - link to post
  Search 5 million + Products