Extras.Txt

Laptop/HP/6715B - Zamulanie, brak podswietalania matrycy i inne

Przepraszam wszystkich trochę dłużej się zeszło zanim dostałem laptopa w swoje ręce z powrotem... Udało mi się zlokalizować przyczynę usterki braku podświetlania matrycy - problem tkwi w przełączniku na pł. gł. odpowiedzialnego za przygaszanie matrycy. Działa on jak chce, a w zasadzie większość czasu powoduje właśnie odcięcie podświetlania. Usunałem z panelu ten przycisk więc powiezmy ze chałupniczo probelm rozwiązany. Co do pracy samego laptopa to nadal działa on b. wolno. Słabo wygląda smart dysku. Proszę o pomoc w weryfikacji. Do postu wrzucam komplet logow: hijack, otl, extras, hd tune, mhdd oraz konfiguracje laptopa z cpu-z


OTL Extras logfile created on: 2015-09-20 20:18:05 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\Arek\Desktop
Professional Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.11.9600.17691)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

1,87 Gb Total Physical Memory | 0,57 Gb Available Physical Memory | 30,54% Memory free
3,75 Gb Paging File | 2,40 Gb Available in Paging File | 63,96% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 50,00 Gb Total Space | 34,19 Gb Free Space | 68,39% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 50,00 Gb Total Space | 11,08 Gb Free Space | 22,16% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 49,05 Gb Total Space | 47,60 Gb Free Space | 97,05% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive G: | 7,47 Gb Total Space | 2,11 Gb Free Space | 28,23% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: AREK-KOMPUTER | User Name: Arek | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
.hlp [@ = hlpfile] -- C:\Windows\winhlp32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
hlpfile [open] -- %SystemRoot%\winhlp32.exe %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [edit] -- " C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msohtmed.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- " C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msohtmed.exe " /p %1 (Microsoft Corporation)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [AddToPlaylistVLC] -- " C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe " --started-from-file --playlist-enqueue " %1 " (VideoLAN)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [PlayWithVLC] -- " C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe " --started-from-file --no-playlist-enqueue " %1 " (VideoLAN)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" cval " = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
" VistaSp1 " = Reg Error: Unknown registry data type -- File not found
" AntiVirusOverride " = 0
" AntiSpywareOverride " = 0
" FirewallOverride " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
" EnableFirewall " = 1
" DisableNotifications " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" EnableFirewall " = 1
" DisableNotifications " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
" EnableFirewall " = 1
" DisableNotifications " = 0

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {667349CA-76FC-4811-8D2D-2A4004BDD76A} " = lport=6004 | protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {16715841-868E-4541-87DE-53D4FBCF24AF} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\360\total security\liveupdate360.exe |
" {1D61A849-9CC0-432B-A86A-3969D3060075} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\360\total security\safemon\qhsafetray.exe |
" {2CDDA5A5-DF1F-4480-879F-12BB9422CEA9} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe |
" {2E58F230-B9DD-46CD-B8DD-74FDA4030857} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\360\total security\safemon\qhsafetray.exe |
" {46156D4B-69E6-45A0-94E1-9FA7A9D2389A} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\360\total security\liveupdate360.exe |
" {6BC97A6A-4EAF-4019-9604-D1985D950D49} " = dir=in | app=c:\program files\skype\phone\skype.exe |
" {7735165B-7425-4E25-8EC6-61F1C6BD58F9} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\arek\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {994B02D7-5EC4-4C5B-AE89-F9A2228ED81F} " = protocol=6 | dir=out | app=c:\users\arek\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {A0943B3C-1376-431F-888E-51461C154BAE} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\360\total security\liveupdate360.exe |
" {A425F113-5FE2-4E23-845E-6C545F0E804C} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\360\total security\safemon\qhsafetray.exe |
" {B0E8BBD2-1E30-4993-A5B7-84962CC7872E} " = protocol=17 | dir=out | app=c:\users\arek\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {B829874D-0C79-432E-B3AD-2D2689E4D1BA} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe |
" {CBA7AC0A-B78C-490E-A9C1-C0905036148C} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\arek\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {D137D49B-00A0-4D0B-AD35-DC4DC139732B} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\arek\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |
" {F09F3EEF-C35B-4520-8EAF-B0B6A0A2B68F} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\360\total security\liveupdate360.exe |
" {F8A559BA-E282-4D94-BD27-1815B4C6F8E7} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\360\total security\safemon\qhsafetray.exe |
" {FC14AB10-7ACB-4C74-83BF-0E85D5A65897} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\arek\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {114BBC40-03BA-40E2-AE12-808FB94BCE8D} " = HP 3D DriveGuard
" {1BE8806A-84F8-4655-A381-0D5524430944} " = ActivClient x86
" {225EC422-A938-34E5-95C0-9FD1A7BC3935} " = Microsoft .NET Framework 4.5.2 (PLK)
" {30E1C2E5-F54C-4898-9954-F425AD7C7020} " = HP ProtectTools Security Manager
" {34D2AB40-150D-475D-AE32-BD23FB5EE355} " = HP Quick Launch Buttons
" {3911CF56-9EF2-39BA-846A-C27BD3CD0685} " = Microsoft .NET Framework 4.5.2
" {4261B2F4-DEDB-4D75-CED7-0A4D4A0B5FB3} " = Catalyst Control Center InstallProxy
" {634DB771-B797-4528-82E5-7C42B4123329} " = Credential Manager for HP ProtectTools
" {6A0549A9-1B96-498C-ACBC-3943001FEB19} " = Skype(TM) 7.8
" {7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {75D7BB3A-9AB7-4ad1-AD5E-0059B90C624B} " = HP ProtectTools Security Manager Suite
" {90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Professional Plus 2013
" {90150000-0015-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Access MUI (Polish) 2013
" {90150000-0016-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Excel MUI (Polish) 2013
" {90150000-0018-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft PowerPoint MUI (Polish) 2013
" {90150000-0019-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Publisher MUI (Polish) 2013
" {90150000-001A-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Outlook MUI (Polish) 2013
" {90150000-001B-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Word MUI (Polish) 2013
" {90150000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Korrekturhilfen 2013 - Deutsch
" {90150000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proofing Tools 2013 - English
" {90150000-001F-0415-0000-0000000FF1CE} " = Narzędzia sprawdzające pakietu Microsoft Office 2013 -- polski
" {90150000-002C-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proofing (Polish) 2013
" {90150000-0044-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft InfoPath MUI (Polish) 2013
" {90150000-006E-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2013
" {90150000-0090-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft DCF MUI (Polish) 2013
" {90150000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft OneNote MUI (Polish) 2013
" {90150000-00BA-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Groove MUI (Polish) 2013
" {90150000-00E1-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office OSM MUI (Polish) 2013
" {90150000-00E2-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office OSM UX MUI (Polish) 2013
" {90150000-012B-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Lync MUI (Polish) 2013
" {92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033 " = Microsoft .NET Framework 4.5.2
" {92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1045 " = Microsoft .NET Framework 4.5.2 (Polski)
" {A990D795-F751-39DA-DDD4-07ED04CEC7CE} " = ATI Catalyst Install Manager
" {BD7A7136-1E88-4EB8-985C-1326DCE5612A} " = AuthenTec Fingerprint System
" {BEF99123-C1DC-479B-9445-DE3E026F320E} " = HP JavaCard for HP ProtectTools
" {C4518D5B-C62C-4984-A615-1FC1DD55B86A} " = Drive Encryption for HP ProtectTools
" {F1D7AC58-554A-4A58-B784-B61558B1449A} " = QLBCASL
" 360TotalSecurity " = 360 Total Security
" 7-Zip " = 7-Zip 9.20
" Adobe Flash Player PPAPI " = Adobe Flash Player 18 PPAPI
" HD Tune Pro_is1 " = HD Tune Pro 5.50
" Mozilla Firefox 40.0.3 (x86 pl) " = Mozilla Firefox 40.0.3 (x86 pl)
" MozillaMaintenanceService " = Mozilla Maintenance Service
" Office15.PROPLUS " = Microsoft Office Professional Plus 2013
" Opera 32.0.1948.25 " = Opera Stable 32.0.1948.25
" VLC media player " = VLC media player

[color=#E56717]========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" uTorrent " = uTorrent

[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]

[ Application Events ]
Error - 2015-08-23 15:53:42 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2015-09-03 15:46:12 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = .NET Runtime | ID = 1026
Description =

Error - 2015-09-03 15:46:13 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: AutoKMS.exe, wersja: 2.5.1.0, sygnatura
czasowa: 0x5329f349 Nazwa modułu powodującego błąd: KERNELBASE.dll, wersja: 6.1.7601.18409,
sygnatura czasowa: 0x531599f6 Kod wyjątku: 0xe0434352 Przesunięcie błędu: 0x0000812f
Identyfikator
procesu powodującego błąd: 0x748 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:
0x01d0e681247f8150 Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe
Ścieżka
modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll Identyfikator raportu:
6e916718-5274-11e5-b235-0017a4e5db58

Error - 2015-09-03 15:46:38 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2015-09-03 15:57:22 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2015-09-03 16:47:02 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8200
Description = Szczegóły błędu pozyskiwania licencji. hr=0x80072EE7

Error - 2015-09-03 16:47:02 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8208
Description = Pozyskiwanie oryginalnego biletu (hr=0x80072EE7) dla szablonu o identyfikatorze
66c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f nie powiodło się.

Error - 2015-09-05 07:45:14 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2015-09-05 07:55:15 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

Error - 2015-09-05 09:08:27 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = WinMgmt | ID = 10
Description =

[ System Events ]
Error - 2015-09-05 07:52:46 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = EventLog | ID = 6008
Description = Poprzednie zamknięcie systemu przy 13:49:15 na ?2015-?09-?05 było
nieoczekiwane.

Error - 2015-09-05 07:54:31 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7011
Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji
z usługi ShellHWDetection.

Error - 2015-09-05 09:07:43 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = EventLog | ID = 6008
Description = Poprzednie zamknięcie systemu przy 14:02:04 na ?2015-?09-?05 było
nieoczekiwane.

Error - 2015-09-06 03:26:55 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7011
Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji
z usługi QHActiveDefense.

Error - 2015-09-06 05:26:40 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = EventLog | ID = 6008
Description = Poprzednie zamknięcie systemu przy 09:56:34 na ?2015-?09-?06 było
nieoczekiwane.

Error - 2015-09-06 05:37:15 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 2015-09-07 14:36:01 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = DCOM | ID = 10001
Description =

Error - 2015-09-07 19:20:37 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = EventLog | ID = 6008
Description = Poprzednie zamknięcie systemu przy 20:40:40 na ?2015-?09-?07 było
nieoczekiwane.

Error - 2015-09-09 06:12:48 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = Ntfs | ID = 262199
Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie nadaje się
do użytku. Uruchom narzędzie chkdsk na woluminie D:.

Error - 2015-09-09 06:18:02 | Computer Name = Arek-Komputer | Source = EventLog | ID = 6008
Description = Poprzednie zamknięcie systemu przy 12:16:18 na ?2015-?09-?09 było
nieoczekiwane.


& lt; End of report & gt;


Download file - link to post
  Search 5 million + Products