FRST.txt

Brontok - Prośba o sprawdzenie logów FRST

Witam. Mój pendrive został zainfekowany Brontok-iem po podłączeniu do netbooka znajomego. Po podłączeniu do własnego komputera zauważyłem imitacje folderów o rozszerzeniu .exe. Zależy mi na odzyskaniu zawartości pendriva. Dodam, że nie jestem pewien czy pc został zarażony. Załączam logi z FRST. Z góry dziękuję za pomoc.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:15-09-2015
Uruchomiony przez Billy (administrator) BILLY-PC (20-09-2015 19:33:20)
Uruchomiony z C:\Users\Billy\Downloads\FRST
Załadowane profile: Billy (Dostępne profile: Billy & Administrator)
Platform: Windows 10 Pro (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(Ellora Assets Corp.) C:\Program Files (x86)\Freemake\CaptureLib\CaptureLibService.exe
() C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe
(Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry64.exe
(Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Spotify Ltd) C:\Users\Billy\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Creative Technology Ltd) C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
() C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
(Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcMon.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
() C:\Program Files (x86)\Common Files\Freemake Shared\ProductUpdater\ProductUpdater.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(GOG.com) C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient.exe
(GOG.com) C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient Helper.exe
(GOG.com) C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient Helper.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [THXCfg64] = & gt; C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe C:\WINDOWS\system32\THXCfg64.dll,RunDLLEntry THXCfg64
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [446392 2012-04-04] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13307496 2011-10-17] (Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [IAStorIcon] = & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [284440 2011-11-29] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [6111824 2015-09-14] (AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [THX TruStudio NB Settings] = & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe [909824 2011-05-19] (Creative Technology Ltd)
HKLM-x32\...\Run: [BCSSync] = & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [91520 2010-03-13] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [SwitchBoard] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [APSDaemon] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [43816 2014-07-03] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [224128 2014-03-18] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [BrMfcWnd] = & gt; C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe [1163264 2012-09-25] ()
HKLM-x32\...\Run: [ControlCenter3] = & gt; C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe [114688 2008-12-24] (Brother Industries, Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [Raptr] = & gt; C:\Program Files (x86)\Raptr\raptrstub.exe [55568 2015-05-15] (Raptr, Inc)
HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] = & gt; C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-08-03] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [ProductUpdater] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Freemake Shared\ProductUpdater\ProductUpdater.exe [64512 2015-08-25] ()
HKLM-x32\...\RunOnce: [] = & gt; [X]
HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] = & gt; C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3696912 2014-03-04] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000\...\Run: [Sony PC Companion] = & gt; C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe [456576 2015-06-10] (Sony)
HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000\...\Run: [Spotify Web Helper] = & gt; C:\Users\Billy\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe [2017848 2015-08-01] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000\...\Run: [EADM] = & gt; C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe [3632472 2015-06-05] (Electronic Arts)
HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000\...\Run: [Spotify] = & gt; C:\Users\Billy\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe [7574584 2015-08-01] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000\...\Run: [GalaxyClient] = & gt; C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient.exe [7693880 2015-09-09] (GOG.com)
HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000\...\Run: [Flvto YouTube Downloader] = & gt; C:\Users\Billy\AppData\Local\Flvto YouTube Downloader\FlvtoYoutubeDownloader.exe [528384 2015-06-22] (Hotger)
HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000\...\Run: [Unified Remote V3] = & gt; " C:\Program Files (x86)\Unified Remote 3\RemoteServerWin.exe "
IFEO\notepad.exe: [Debugger] C:\Users\Billy\Desktop\notepad\Notepad2.exe /z
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] - & gt; {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2015-09-14] (AVAST Software)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Ralink Wireless Utility.lnk [2014-03-16]
ShortcutTarget: Ralink Wireless Utility.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe (Ralink Technology, Corp.)
GroupPolicyScripts: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
GroupPolicyScripts\User: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{3c673767-f57a-4de4-8091-7c2f07958c1f}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-03-25] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre8\bin\ssv.dll [2014-06-07] (Oracle Corporation)
BHO: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2015-09-14] (AVAST Software)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre8\bin\jp2ssv.dll [2014-06-07] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper - & gt; {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-03-25] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-09-14] (AVAST Software)
BHO-x32: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-02-28] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - Brak pliku

FireFox:
========
FF Plugin: @esn/npbattlelog,version=2.6.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.6.2\npbattlelogx64.dll [2014-12-03] (EA Digital Illusions CE AB)
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.5.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre8\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2014-06-07] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.5.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre8\bin\plugin2\npjp2.dll [2014-06-07] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.dll [2014-02-14] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @esn/npbattlelog,version=2.6.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.6.2\npbattlelog.dll [2014-12-03] (EA Digital Illusions CE AB)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.dll [2014-02-13] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @real.com/nppl3260;version=6.0.12.69 - & gt; C:\Program Files (x86)\Magic Video Converter\codec\real\browser\plugins\nppl3260.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @real.com/nprpjplug;version=6.0.12.69 - & gt; C:\Program Files (x86)\Magic Video Converter\codec\real\browser\plugins\nprpjplug.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-17] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-17] (Google Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 - & gt; C:\Users\Billy\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-03-24] (Unity Technologies ApS)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-773195231-1191607627-2135351177-1000: ubisoft.com/uplaypc - & gt; C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\npuplaypc.dll [2012-10-26] (Ubisoft)
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2014-03-16]
FF Extension: Brak nazwy - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha7887\ff [nie znaleziono]

Chrome:
=======
CHR Plugin: (Widevine Content Decryption Module) - C:\Users\Billy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\WidevineCDM\1.4.6.703\_platform_specific\win_x86\widevinecdmadapter.dll = & gt; Brak pliku
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\45.0.2454.93\PepperFlash\pepflashplayer.dll ()
CHR Plugin: (Chrome PDF Viewer) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\45.0.2454.93\pdf.dll = & gt; Brak pliku
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Browser\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
CHR Plugin: (RealPlayer(tm) G2 LiveConnect-Enabled Plug-In (32-bit) ) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\plugins\nppl3260.dll (RealNetworks, Inc.)
CHR Plugin: (RealPlayer Version Plugin) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\plugins\nprpjplug.dll (RealNetworks, Inc.)
CHR Plugin: (Microsoft Office 2010) - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Microsoft Office 2010) - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\NPSPWRAP.DLL (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Battlelog Game Launcher) - C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.6.2\npbattlelog.dll (EA Digital Illusions CE AB)
CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\npGoogleUpdate3.dll = & gt; Brak pliku
CHR Plugin: (Silverlight Plug-In) - C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Uplay PC) - C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\npuplaypc.dll (Ubisoft)
CHR Profile: C:\Users\Billy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Billy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-08-10]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Billy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2014-03-16]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Billy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2014-03-15]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-04-14]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [146600 2015-09-14] (AVAST Software)
S2 avast! Firewall; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe [113704 2014-03-16] (AVAST Software)
S3 BRSptStub; C:\ProgramData\BitRaider\BRSptStub.exe [363208 2014-10-24] (BitRaider, LLC)
R2 FreemakeVideoCapture; C:\Program Files (x86)\Freemake\CaptureLib\CaptureLibService.exe [9216 2014-11-18] (Ellora Assets Corp.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 GalaxyClientService; C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClientService.exe [1738808 2015-09-09] (GOG.com)
S3 GalaxyCommunication; C:\ProgramData\GOG.com\Galaxy\redists\GalaxyCommunication.exe [6943800 2015-09-09] (GOG.com)
R2 ISCTAgent; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe [133632 2012-02-09] ()
S2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1133880 2015-06-18] (Malwarebytes Corporation)
S3 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [1997168 2015-06-05] (Electronic Arts)
S3 RaMediaServer; C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaMediaServer.exe [621632 2011-03-04] ()
S3 SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [362928 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 AvastVBoxSvc; " C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe " [X]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S0 amdkmafd; C:\Windows\System32\drivers\amdkmafd.sys [31992 2015-06-03] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\drivers\amdkmpfd.sys [62152 2014-10-28] (Advanced Micro Devices, Inc.)
S3 andnetadb; C:\Windows\System32\Drivers\lgandnetadb.sys [31744 2014-05-27] (Google Inc)
S3 AndnetBus; C:\Windows\System32\drivers\lgandnetbus64.sys [20992 2014-05-27] (LG Electronics Inc.)
S3 AndNetDiag; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgandnetdiag64.sys [29184 2014-07-07] (LG Electronics Inc.)
S3 ANDNetModem; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgandnetmodem64.sys [36352 2014-07-07] (LG Electronics Inc.)
R0 AsrRamDisk; C:\Windows\System32\drivers\AsrRamDisk.sys [31016 2012-01-13] (ASRock Inc.)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [28656 2015-09-14] (AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswKbd.sys [28184 2014-03-16] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [90968 2015-09-14] (AVAST Software)
S1 aswNdisFlt; C:\Windows\system32\DRIVERS\aswNdisFlt.sys [440672 2014-03-16] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2015-09-14] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65224 2015-09-14] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1048344 2015-09-14] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [447944 2015-09-14] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [150672 2015-09-14] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [274808 2015-09-14] (AVAST Software)
R3 AtiHDAudioService; C:\Windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [102912 2015-07-22] (Advanced Micro Devices)
S3 DroidCam; C:\Windows\system32\drivers\droidcam.sys [25216 2014-12-27] (Dev47Apps) [Brak podpisu cyfrowego]
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys [283064 2014-05-11] (Disc Soft Ltd)
S3 ggsomc; C:\Windows\System32\drivers\ggsomc.sys [30424 2014-07-29] (Sony Mobile Communications)
R3 ikbevent; C:\Windows\system32\DRIVERS\ikbevent.sys [25536 2012-02-09] ()
R3 imsevent; C:\Windows\system32\DRIVERS\imsevent.sys [25536 2012-02-09] ()
R3 ISCT; C:\Windows\System32\drivers\ISCTD64.sys [44992 2012-02-09] ()
R1 ISODrive; C:\Program Files (x86)\UltraISO\drivers\ISODrv64.sys [115448 2013-11-21] (EZB Systems, Inc.)
R3 MBAMProtector; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-06-18] (Malwarebytes Corporation)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\WINDOWS\system32\drivers\mwac.sys [64216 2015-06-18] (Malwarebytes Corporation)
R3 netr28ux; C:\Windows\System32\drivers\netr28ux.sys [2204304 2015-07-10] (MediaTek Inc.)
R2 npf; C:\Windows\System32\drivers\npf.sys [35344 2011-02-11] (CACE Technologies, Inc.)
R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [587264 2015-07-10] (Realtek )
S3 UdeCx; C:\Windows\System32\drivers\udecx.sys [44032 2015-07-10] ()
S3 uvhid; C:\Windows\System32\drivers\uvhid.sys [25592 2015-09-02] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R0 vsock; C:\Windows\System32\drivers\vsock.sys [76480 2015-01-07] (VMware, Inc.)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [291680 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119648 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
R3 WPRO_41_2001; C:\Windows\System32\drivers\WPRO_41_2001.sys [34752 2015-09-20] ()
S2 VBoxAswDrv; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]
S3 VBoxNetFlt; \SystemRoot\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [X]
S3 wfpcapture; \SystemRoot\System32\drivers\wfpcapture.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-09-20 19:22 - 2015-09-20 19:22 - 00007099 _____ C:\Users\Billy\Desktop\UsbFix_Report.txt
2015-09-20 19:11 - 2015-09-20 19:11 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\Downloads\usbfix
2015-09-20 19:09 - 2015-09-20 19:33 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\Downloads\FRST
2015-09-20 19:01 - 2015-09-20 19:01 - 00016148 _____ C:\WINDOWS\system32\BILLY-PC_Billy_HistoryPrediction.bin
2015-09-20 19:00 - 2015-09-20 19:00 - 00094656 _____ (CACE Technologies) C:\WINDOWS\system32\WPRO_41_2001woem.tmp
2015-09-20 18:33 - 2015-09-20 18:34 - 00051726 _____ C:\Users\Billy\Downloads\Addition.txt
2015-09-20 18:32 - 2015-09-20 19:33 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-09-20 18:31 - 2015-09-20 18:31 - 00113880 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2015-09-20 18:30 - 2015-09-20 18:30 - 00001171 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2015-09-20 18:30 - 2015-09-20 18:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2015-09-20 18:30 - 2015-09-20 18:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2015-09-20 18:30 - 2015-09-20 18:30 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2015-09-20 18:30 - 2015-06-18 08:42 - 00064216 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
2015-09-20 18:30 - 2015-06-18 08:41 - 00109272 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2015-09-20 18:30 - 2015-06-18 08:41 - 00025816 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
2015-09-20 18:29 - 2015-09-20 18:30 - 24345872 _____ (Malwarebytes Corporation ) C:\Users\Billy\Downloads\mbam-setup-2.1.8.1057.exe
2015-09-20 18:15 - 2015-09-20 19:15 - 00000000 ____D C:\UsbFix
2015-09-20 18:15 - 2015-09-20 18:15 - 00001485 _____ C:\Users\Billy\Desktop\UsbFix.lnk
2015-09-20 18:04 - 2015-09-20 18:04 - 01662976 _____ C:\Users\Billy\Downloads\AdwCleaner5.exe
2015-09-19 11:36 - 2015-09-19 11:36 - 01031920 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091915-25500-01.dmp
2015-09-18 23:49 - 2015-09-18 23:49 - 01032240 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091815-14187-01.dmp
2015-09-18 19:42 - 2015-09-18 19:42 - 01058480 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091815-13734-01.dmp
2015-09-17 23:10 - 2015-09-17 23:10 - 01031304 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091715-24859-01.dmp
2015-09-17 19:18 - 2015-09-17 19:18 - 00005114 _____ C:\Users\Billy\Downloads\index (1).php
2015-09-16 18:16 - 2015-09-16 18:17 - 01057856 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091615-15500-01.dmp
2015-09-15 19:01 - 2015-09-15 19:01 - 00761856 _____ C:\Users\Billy\Downloads\baza11.accdb
2015-09-15 17:18 - 2015-09-15 17:18 - 01058736 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091515-18296-01.dmp
2015-09-15 11:05 - 2015-09-15 11:05 - 01030984 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091515-16218-01.dmp
2015-09-14 19:39 - 2015-07-05 12:08 - 00300704 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
2015-09-14 19:30 - 2015-09-14 19:30 - 00378880 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
2015-09-14 19:30 - 2015-09-14 19:30 - 00043112 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\avastSS.scr
2015-09-14 19:23 - 2015-09-14 19:23 - 01031936 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091415-14703-01.dmp
2015-09-13 19:24 - 2015-09-13 19:24 - 01056688 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091315-14750-01.dmp
2015-09-12 16:24 - 2015-09-12 16:24 - 01030632 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091215-14875-01.dmp
2015-09-11 20:55 - 2015-09-11 20:55 - 01164064 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091115-16437-01.dmp
2015-09-11 19:45 - 2015-09-11 19:45 - 01021256 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091115-18093-01.dmp
2015-09-10 16:27 - 2015-09-10 16:33 - 190601056 _____ C:\Users\Billy\Downloads\kartky.shadowplay.2015.zip
2015-09-10 15:11 - 2015-09-10 15:12 - 01014272 _____ C:\WINDOWS\Minidump\091015-17093-01.dmp
2015-09-09 20:45 - 2015-09-09 20:45 - 00002209 _____ C:\Users\Billy\Downloads\index.php
2015-09-09 16:01 - 2015-09-09 16:01 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\AppData\Local\CEF
2015-09-09 15:52 - 2015-09-19 11:36 - 724602213 _____ C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
2015-09-09 15:52 - 2015-09-09 15:52 - 01110544 _____ C:\WINDOWS\Minidump\090915-19109-01.dmp
2015-09-08 22:15 - 2015-09-02 03:20 - 00077400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-09-02 02:25 - 03586560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2015-09-08 22:15 - 2015-09-02 02:25 - 01382912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 08:36 - 03620736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 08:32 - 00608936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 08:04 - 21874688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:59 - 02880032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:55 - 24594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:54 - 00541248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:54 - 00365568 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:51 - 02350592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:51 - 01774592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:49 - 01008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:47 - 12503552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:43 - 00826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:43 - 00576000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:42 - 00596480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:42 - 00578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:42 - 00187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.PicturePassword.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:42 - 00184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shacct.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:39 - 00045568 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:23 - 19324416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:23 - 00303104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:16 - 18806272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:16 - 02153472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\authui.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:16 - 01612288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:12 - 00650752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:12 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:11 - 00484352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:11 - 00139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shacct.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:09 - 11262464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2015-09-08 22:15 - 2015-08-27 07:08 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmlib.dll
2015-09-08 21:49 - 2015-09-09 21:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Unified Remote
2015-09-08 21:49 - 2015-09-02 15:55 - 00025592 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\system32\Drivers\uvhid.sys
2015-09-08 21:49 - 2015-09-02 15:55 - 00007680 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidkmdf.sys
2015-09-08 21:47 - 2015-09-08 21:48 - 23525608 _____ (Unified Intents AB ) C:\Users\Billy\Downloads\ServerSetup-3-3-1-878.exe
2015-09-08 18:28 - 2015-09-08 18:28 - 01030264 _____ C:\WINDOWS\Minidump\090815-16437-01.dmp
2015-09-07 16:19 - 2015-09-07 16:19 - 01056760 _____ C:\WINDOWS\Minidump\090715-24312-01.dmp
2015-09-06 18:38 - 2015-09-06 18:38 - 00000944 _____ C:\Users\Billy\Desktop\Life Is Strange.lnk
2015-09-06 18:38 - 2015-09-06 18:38 - 00000383 _____ C:\WINDOWS\DirectX.log
2015-09-06 18:38 - 2015-09-06 18:38 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\AppData\Roaming\Life Is Strange
2015-09-06 18:38 - 2015-09-06 18:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Mechanics
2015-09-06 18:21 - 2015-09-06 18:21 - 01030424 _____ C:\WINDOWS\Minidump\090615-16484-01.dmp
2015-09-06 11:37 - 2015-09-06 11:37 - 01030256 _____ C:\WINDOWS\Minidump\090615-15953-01.dmp
2015-09-05 14:00 - 2015-09-05 14:00 - 09366817 _____ C:\Users\Billy\Downloads\LIS_PL.exe
2015-09-05 11:09 - 2015-09-05 11:10 - 00069475 _____ C:\Users\Billy\Downloads\life.is_.strange.episode.2.codex_.torrent
2015-09-05 09:58 - 2015-08-20 08:07 - 08019296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-20 08:06 - 00609592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-20 08:02 - 22324656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-20 07:26 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallAgent.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-20 07:21 - 00193024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseModernAppMgmtCSP.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-20 07:16 - 20857848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-20 07:13 - 02235904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:56 - 02498808 _____ C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:55 - 00373072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:54 - 01396064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:27 - 01771592 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:24 - 00963920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:13 - 00497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WlanMediaManager.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:13 - 00387584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupShim.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:12 - 02225664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:07 - 02226688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:04 - 01234944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 09:04 - 00859136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:59 - 01294336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcnwiz.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:59 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WcnApi.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:58 - 00187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:58 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafWCN.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:58 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdWCN.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:58 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WcnNetsh.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:57 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wfdprov.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:56 - 00079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BthRadioMedia.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:55 - 02178560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:54 - 00322048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vaultsvc.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:54 - 00247296 _____ C:\WINDOWS\system32\facecredentialprovider.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:52 - 01888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:50 - 01795072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:49 - 01061888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:49 - 00274432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:49 - 00246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PackageStateRoaming.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:36 - 01226752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wcnwiz.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:35 - 00100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WcnApi.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:35 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fdWCN.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:34 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wfdprov.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:29 - 01593344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 08:26 - 00195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PackageStateRoaming.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-18 06:44 - 00008847 _____ C:\WINDOWS\system32\ResPriHMImageList
2015-09-05 09:58 - 2015-08-13 06:22 - 02093056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-13 06:20 - 00414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-13 05:53 - 00311808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 12:04 - 04532304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 12:04 - 02462648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 12:04 - 01087296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 12:03 - 00442208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 12:02 - 00554744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\directmanipulation.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 12:02 - 00292856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppHost.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 12:02 - 00080720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\stornvme.sys
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:52 - 00993104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ReAgent.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:50 - 01643872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:40 - 04048808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:40 - 02151208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:40 - 00918320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:38 - 00454000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\directmanipulation.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:37 - 00243800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppHost.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:26 - 00845664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ReAgent.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:23 - 16706560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:21 - 00148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tetheringservice.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:21 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tetheringclient.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:20 - 00483328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:19 - 00235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:18 - 00235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserMgrProxy.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:16 - 02416640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:14 - 00404480 _____ C:\WINDOWS\system32\diagtrack_wininternal.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:13 - 00413184 _____ C:\WINDOWS\system32\diagtrack_win.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:11 - 02446336 _____ C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:11 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:10 - 00778752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:10 - 00324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:10 - 00293376 _____ C:\WINDOWS\system32\TextInputFramework.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:09 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuautoappupdate.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:08 - 00893440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:08 - 00563200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApi.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:07 - 01178112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwansvc.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:07 - 00593920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:07 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeParserTask.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:06 - 07523328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:06 - 02662400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:05 - 03527168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:05 - 00996352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:05 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationGeofences.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:05 - 00269312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationFramework.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:05 - 00137216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationPermissions.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:05 - 00078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationFrameworkInternalPS.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:03 - 02558976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:02 - 00621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:02 - 00186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cloudAP.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:01 - 01334784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIAutomationCore.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:00 - 00336384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 11:00 - 00274432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\syncutil.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:59 - 01106432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sysmain.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:59 - 00642560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdbui.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:59 - 00123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:59 - 00042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tetheringclient.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:58 - 00372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:57 - 13024768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:57 - 00159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserMgrProxy.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:51 - 01916928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:51 - 01823232 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:50 - 00420352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GamePanel.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:50 - 00200704 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\TextInputFramework.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:50 - 00131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:49 - 00586752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:49 - 00247808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:48 - 00671232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:47 - 00448512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MbaeApi.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:45 - 01820672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:43 - 02748416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:42 - 05454848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:40 - 01964544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssrch.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:40 - 01112064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:39 - 00280576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2015-09-05 09:58 - 2015-08-11 10:38 - 00162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ReInfo.dll
2015-09-05 09:23 - 2015-09-05 09:23 - 01049624 _____ C:\WINDOWS\Minidump\090515-15015-01.dmp
2015-09-03 20:58 - 2015-09-03 20:58 - 01030664 _____ C:\WINDOWS\Minidump\090315-16484-01.dmp
2015-09-03 17:50 - 2015-09-03 17:50 - 01030232 _____ C:\WINDOWS\Minidump\090315-18156-01.dmp
2015-09-02 17:58 - 2015-09-02 17:58 - 01057256 _____ C:\WINDOWS\Minidump\090215-17875-01.dmp
2015-08-31 22:34 - 2015-08-31 22:34 - 01057400 _____ C:\WINDOWS\Minidump\083115-18203-01.dmp
2015-08-28 22:35 - 2015-08-28 22:35 - 01056616 _____ C:\WINDOWS\Minidump\082815-25234-01.dmp
2015-08-27 17:44 - 2015-08-27 17:45 - 01030200 _____ C:\WINDOWS\Minidump\082715-24671-01.dmp
2015-08-27 15:24 - 2015-08-27 15:34 - 30002136 _____ (Ellora Assets Corporation ) C:\Users\Billy\Downloads\FreemakeVideoConverterFull.exe
2015-08-27 15:18 - 2015-08-27 15:23 - 25783840 _____ C:\Users\Billy\Downloads\VirtualdubFFMpegPlugin_1835.zip
2015-08-27 15:14 - 2015-08-27 15:14 - 00185098 _____ C:\Users\Billy\Downloads\DShowInputDriver-0.8.zip
2015-08-27 14:52 - 2015-08-27 14:52 - 01057368 _____ C:\WINDOWS\Minidump\082715-16015-01.dmp
2015-08-26 23:42 - 2015-08-26 23:42 - 01057328 _____ C:\WINDOWS\Minidump\082615-18234-01.dmp
2015-08-26 23:10 - 2015-08-26 23:18 - 37201762 _____ ( ) C:\Users\Billy\Downloads\K-Lite_Codec_Pack_1140_Full.exe
2015-08-26 22:49 - 2015-08-26 22:50 - 04765279 _____ (ffdshow ) C:\Users\Billy\Downloads\ffdshow_rev4532_20140717_clsid.exe
2015-08-26 22:46 - 2015-08-26 22:46 - 00196410 _____ C:\Users\Billy\Downloads\QuickTime.zip
2015-08-26 22:43 - 2015-08-26 22:43 - 02209528 _____ C:\Users\Billy\Downloads\VirtualDub-1.10.4-AMD64.zip
2015-08-26 22:43 - 2015-08-26 22:43 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\Desktop\dasd
2015-08-26 22:31 - 2015-08-26 22:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ATI
2015-08-26 22:29 - 2015-08-26 22:29 - 01014192 _____ C:\WINDOWS\Minidump\082615-30187-01.dmp
2015-08-26 15:19 - 2015-08-26 15:19 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\Documents\Virtual Machines
2015-08-26 14:30 - 2015-08-26 16:39 - 00000408 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2015-08-26 14:29 - 2015-08-26 14:29 - 00827816 _____ (Akeo Consulting (http://akeo.ie)) C:\Users\Billy\Downloads\rufus-2.2.exe
2015-08-26 12:44 - 2015-08-26 12:44 - 01089105 _____ (pendrivelinux.com) C:\Users\Billy\Downloads\Universal-USB-Installer-1.9.6.1.exe
2015-08-26 12:10 - 2015-08-26 16:33 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\Desktop\ubuntu
2015-08-26 12:02 - 2015-08-26 12:02 - 00061817 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\CCCInstall_201508261202528613.log
2015-08-26 12:02 - 2015-08-26 12:02 - 00052563 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\CCCInstall_201508261202175082.log
2015-08-26 12:02 - 2015-08-26 12:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center
2015-08-26 12:02 - 2015-08-26 12:02 - 00000000 ____D C:\Program Files\ATI Technologies
2015-08-26 12:02 - 2015-08-26 12:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ATI Technologies
2015-08-26 12:01 - 2015-08-26 12:01 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Roaming\ATI
2015-08-26 12:01 - 2015-08-26 12:01 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Local\ATI
2015-08-26 12:01 - 2015-08-26 12:01 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Roaming\ATI
2015-08-26 12:01 - 2015-08-26 12:01 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Local\ATI
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 47795680 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\amdocl64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 39723504 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 30760944 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\atio6axx.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 27544560 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\amdocl12cl64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 25308656 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\atioglxx.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 22328800 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl12cl.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 15727072 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\aticaldd64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 14312416 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\aticaldd.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 10191264 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atidxx32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 09191312 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdxc64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 08009344 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiumdva.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 07575664 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdxc32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 07482560 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiumdag.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 06486000 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdmantle64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 05076976 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdmantle32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 03471376 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\atiumdva.cap
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 03437632 _____ C:\WINDOWS\system32\atiumd6a.cap
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 01213192 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\aticfx32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 01196032 _____ C:\WINDOWS\system32\amdocl_as64.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 01070592 _____ C:\WINDOWS\system32\amdocl_ld64.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 01005552 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl_as32.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00936928 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiadlxy.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00936928 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiadlxx.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00807424 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl_ld32.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00681456 _____ (AMD) C:\WINDOWS\system32\atieclxx.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00660928 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\atiapfxx.blb
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00660928 _____ C:\WINDOWS\system32\atiapfxx.blb
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00472832 _____ C:\WINDOWS\system32\amdmiracast.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00377312 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\atiapfxx.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00341488 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\ATIODE.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00243696 _____ C:\WINDOWS\system32\clinfo.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00213488 _____ C:\WINDOWS\system32\amdgfxinfo64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00201184 _____ (AMD) C:\WINDOWS\system32\atitmm64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00198640 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00170464 _____ C:\WINDOWS\system32\atieah64.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00165360 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atig6txx.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00153456 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\amdhcp64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00152560 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\atieah32.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00152032 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atigktxx.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00143344 _____ C:\WINDOWS\system32\amdhdl64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00143048 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiuxpag.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00138384 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdhcp32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00136176 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\mantle64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00132080 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\amdhdl32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00122352 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\mantle32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00117600 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdave64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00113880 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiu9pag.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00111832 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdave32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00111600 _____ C:\WINDOWS\system32\hsa-thunk64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00111088 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\hsa-thunk.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00102384 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\mantleaxl64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00099296 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atisamu64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00095216 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\mantleaxl32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00091104 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atisamu32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00089520 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atimpc64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00088000 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdpcom64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00085472 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atig6pxx.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00082680 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdpcom32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00081160 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atimpc32.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00078320 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiglpxx.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00078320 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiglpxx.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00073712 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00071152 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\aticalrt64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00069600 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenCL.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00064496 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\aticalcl64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00062432 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\aticalrt.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00061408 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\ATIODCLI.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00059376 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdmmcl6.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00059360 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\aticalcl.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00052208 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ati2erec.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00049632 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdmmcl.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00039904 _____ (AMD) C:\WINDOWS\system32\atimuixx.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00012784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\detoured.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-26 12:00 - 00012784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\detoured.dll
2015-08-26 11:48 - 2015-08-26 11:48 - 01030688 _____ C:\WINDOWS\Minidump\082615-17843-01.dmp
2015-08-25 08:13 - 2015-09-02 21:51 - 00000000 _____ C:\Users\Billy\Documents\Nuance Image Printer Writer Port
2015-08-25 08:08 - 2015-08-25 08:08 - 01030720 _____ C:\WINDOWS\Minidump\082515-24390-01.dmp
2015-08-22 15:10 - 2015-08-22 15:10 - 01037152 _____ C:\WINDOWS\Minidump\082215-18765-01.dmp

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-09-20 19:31 - 2014-03-15 20:14 - 00001074 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-09-20 19:07 - 2015-07-10 12:55 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2015-09-20 19:06 - 2015-08-07 18:56 - 01844218 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2015-09-20 19:06 - 2015-07-10 18:30 - 00815204 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2015-09-20 19:06 - 2015-07-10 18:30 - 00157264 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2015-09-20 19:02 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2015-09-20 19:01 - 2014-03-15 20:14 - 00001070 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-09-20 19:00 - 2015-08-07 23:40 - 00000275 _____ C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
2015-09-20 19:00 - 2015-08-07 23:39 - 00146720 _____ C:\WINDOWS\PFRO.log
2015-09-20 19:00 - 2015-07-10 14:21 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2015-09-20 19:00 - 2014-03-16 12:16 - 00034752 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\WPRO_41_2001.sys
2015-09-20 18:59 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sru
2015-09-20 18:59 - 2015-07-10 11:05 - 00262144 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2015-09-20 18:59 - 2014-09-28 11:08 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2015-09-20 16:28 - 2015-08-07 23:30 - 00004958 _____ C:\WINDOWS\setupact.log
2015-09-19 11:36 - 2015-08-07 20:31 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2015-09-19 00:33 - 2014-03-15 20:17 - 00002266 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2015-09-17 19:55 - 2015-08-07 18:41 - 00000000 ____D C:\Users\Billy
2015-09-17 17:26 - 2014-03-15 20:14 - 00004132 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2015-09-17 17:26 - 2014-03-15 20:14 - 00003900 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2015-09-17 17:06 - 2014-03-16 13:15 - 00004280 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2015-09-16 18:32 - 2014-03-15 20:08 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\AppData\Local\Packages
2015-09-16 18:31 - 2014-03-15 20:14 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\AppData\Local\Google
2015-09-15 11:08 - 2015-08-07 19:39 - 00002416 _____ C:\Users\Billy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2015-09-15 11:08 - 2015-08-07 19:39 - 00000000 ___RD C:\Users\Billy\OneDrive
2015-09-14 19:30 - 2014-08-07 13:03 - 00028656 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHwid.sys
2015-09-14 19:30 - 2014-03-16 13:15 - 01048344 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswsnx.sys
2015-09-14 19:30 - 2014-03-16 13:15 - 00447944 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
2015-09-14 19:30 - 2014-03-16 13:15 - 00274808 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
2015-09-14 19:30 - 2014-03-16 13:15 - 00150672 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
2015-09-14 19:30 - 2014-03-16 13:15 - 00093528 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2015-09-14 19:30 - 2014-03-16 13:15 - 00090968 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2015-09-14 19:30 - 2014-03-16 13:15 - 00065224 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2015-09-09 16:01 - 2015-05-23 16:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GalaxyClient
2015-09-09 15:55 - 2015-07-10 14:20 - 05006416 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2015-09-09 15:53 - 2015-07-10 18:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2015-09-09 15:53 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
2015-09-08 22:25 - 2014-04-09 17:16 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2015-09-08 21:49 - 2014-03-15 20:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2015-09-07 19:51 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2015-09-06 16:17 - 2014-04-07 20:10 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\AppData\Roaming\uTorrent
2015-09-06 11:39 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2015-09-06 11:39 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2015-09-05 13:56 - 2013-08-25 11:45 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\Documents\My Games
2015-09-05 13:48 - 2014-03-26 18:36 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2015-08-27 15:35 - 2014-11-25 18:31 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\Documents\Freemake
2015-08-27 15:35 - 2014-11-25 18:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Freemake
2015-08-27 15:35 - 2014-11-25 18:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Freemake
2015-08-27 15:35 - 2014-11-25 18:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Freemake
2015-08-26 18:37 - 2014-04-09 17:16 - 134753440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2015-08-26 15:26 - 2015-05-26 17:38 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\AppData\Roaming\VMware
2015-08-26 15:25 - 2015-05-26 17:38 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\AppData\Local\VMware
2015-08-26 14:29 - 2015-07-10 13:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicy
2015-08-26 12:02 - 2015-08-07 23:58 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
2015-08-26 12:01 - 2015-04-28 16:21 - 00000000 ____D C:\AMD
2015-08-26 12:00 - 2015-08-07 22:57 - 21632992 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\atikmdag.sys
2015-08-26 12:00 - 2015-08-07 22:57 - 12062040 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atidxx64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-07 22:57 - 01468224 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\aticfx64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-07 22:57 - 00874480 _____ (AMD) C:\WINDOWS\system32\coinst_15.20.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-08-07 22:57 - 00675296 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\atikmpag.sys
2015-08-26 12:00 - 2015-08-07 22:57 - 00162240 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiuxp64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-07-29 05:42 - 00131592 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiu9p64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-07-29 05:39 - 08979760 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiumd6a.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-07-29 05:39 - 08865496 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\atiumd64.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-07-29 04:26 - 00452576 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\atidemgy.dll
2015-08-26 12:00 - 2015-07-29 04:25 - 00256992 _____ (AMD) C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe
2015-08-26 12:00 - 2015-07-29 04:22 - 01257952 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll
2015-08-25 08:11 - 2013-08-24 14:16 - 00000000 ____D C:\Users\Billy\Downloads\obrazki

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2014-04-13 12:40 - 2014-04-13 12:40 - 0000132 _____ () C:\Users\Billy\AppData\Roaming\Preferencje formatu PNG CS6 firmy Adobe
2014-04-02 23:01 - 2014-05-25 21:56 - 0000600 _____ () C:\Users\Billy\AppData\Roaming\winscp.rnd
2014-05-18 20:33 - 2014-05-18 20:33 - 0001496 _____ () C:\Users\Billy\AppData\Local\Adobe Zapisz dla Internetu 13.0 Prefs
2014-04-29 20:17 - 2014-04-29 20:17 - 0001239 _____ () C:\Users\Billy\AppData\Local\recently-used.xbel
2015-08-08 11:06 - 2015-08-08 11:06 - 0007680 _____ () C:\Users\Billy\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2014-12-27 00:48 - 2014-12-27 00:48 - 0000032 _____ () C:\ProgramData\droidcam-settings

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Billy\AppData\Local\Temp\pylE42E.tmp.exe
C:\Users\Billy\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
C:\Users\Billy\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-09-10 17:01

==================== Koniec FRST.txt ============================


Download file - link to post
  Search 5 million + Products