KAJ-D_2v0.pdf

Cyfral, instrukcja montażu unifonu cyfrowego KAJ-D

Cyfral, Instrukcja montażu unifonu cyfrowego CYFRAL typ KAJ-D


-6-

ADRESOWANIE UNIFONU CYFROWEGO.
W systemie magistrali dwuprzewodowej, w którym unifony
dołączane mogą być w dowolnym miejscu magistrali,
oczywiście z zachowaniem odpowiedniej biegunowości,
każdy unifon musi mieć swój unikalny adres. Adres ten jest
określany ustawieniem zwór w polu adresowym.
W polu tym znajduj się osiem zworek, każda z nich ma
przypisaną wartość : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 i 128.
Numery unifonów w systemie zawierają się w przedziale od 1
do 255. Każdy z tych numerów można ustawić poprzez
zsumowanie podanych powyżej wartości.
Założenie zworki na kołki przy danej wartości powoduje
dodanie jej do ustawianego numeru.

APARAT DOMOFONOWY

KAJ-D
( do central CC2000 )

Przykłady:
Numer unifonu 5:
Zakładamy zworki o wartościach: 1 i 4
1 + 4 = & gt; 5
Numer unifonu 153:
Zakładamy zworki: 1 , 8, 16, 128:
1 + 8 + 16 + 128 = & gt; 153
Numer unifonu 96:
Zakładamy zworki: 32, 64:
32 + 64 = & gt; 96

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

zaciski przyłączeniowe linii L+ i Lpotencjometr regulacji tzw. efektu lokalnego,
fabrycznie ustawiany na minimum szkodliwych
sprzężeń akustycznych pomiędzy mikrofonem i
głośnikiem słuchawki unifonu,
przycisk uruchamiania elektrozaczepu
przycisk wielofunkcyjny (opcjonalny)
złącze do podłączenia sterowania dodatkowymi
urządzeniami poprzez przycisk wielofunkcyjny
pole adresowe - zwory do ustawienia unikalnego
numeru unifonu w systemie
przełącznik poziomu głośności dzwonka:
trzy pozycje: głośno, cicho, wyłączony

Przycisk wielofunkcyjny służy do podłączenia dodatkowych
urządzeń (wyłączniki światła, sterowanie bramą, itp.)
Jest on niezależny od systemu domofonowego i jest zwykłym
przyciskiem zwiernym.
Maksymalne obciążenie: 200mA 12V AC/DC
W przypadku kłopotów z montażem, lub niewłaściwą pracą
aparatu prosimy o telefoniczny kontakt z działem serwisu
firmy 426399870.
Zakaz umieszczania zużytego sprzętu
łącznie innymi odpadami

INSTRUKCJA OBSŁUGI

-2-

Producent:
CYFRAL Chabelska i Wspólnicy S.J.
ul. Konstantynowska 62/70
95 - 100 ZGIERZ
tel. 426399870
fax 426399877
e-mail: info@cyfral.pl
internet: www.cyfral.pl

-3-

Szanowni Państwo !

-4-

Rys. 1. Rozmieszczenie zewnętrznych elementów
funkcyjnych telefonu

Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowaliście się
Państwo na zakup aparatu domofonowego typu
MAC-D.
Wierzymy,
że
dobra
jakość
i
funkcjonalność naszego produktu spełni Państwa
oczekiwania.
UWAGA:

Aparat jest przeznaczony dla systemu cyfrowego
CC-2000
firmy CYFRAL.

DEMONTAŻ APARATU.
Demontaż aparatu KAJ-D jest wyjątkowo prosty - należy
odkręcić wkrętakiem z łbem krzyżowym dwa wkręty
znajdujące się pod słuchawką aparatu.

PODŁĄCZENIE UNIFONU.
Po demontażu pokrywy pokrywy holdera unifonu przewody
instalacyjne LINE i GND przychodzące z centrali należy po
przełożeniu ich przez otwór obudowy podłączyć do zacisków
oznaczonych odpowiednio + (LINE) i - (GND) zgodnie z
rysunkiem (rys. 2). Następnie należy zgodnie z opisem w
dalszej części instrukcji ustawić numer unifonu w systemie.

ROZMIESZCZENIE I OPIS ELEMENTÓW FUNKCYJNYCH.
Na rysunku 1 przedstawiono rozmieszczenie
podstawowych elementów funkcyjnych aparatu, które
pozwalają na:
1. uruchomienie
zaczepu
elektromagnetycznego
przyciskiem
2. sterowanie pracą innych urządzeń (uruchomienie
sterowania bramy, oświetlenia, dodatkowy dzwonek,
itp.) - przycisk wielofunkcyjny.
3. regulacja głośności dzwonka


Download file - link to post
  Search 5 million + Products