KAJ_-_instrukcja_obs__ugi_1v1.pdf

Cyfral, instrukcja montażu unifonu analogowego KAJ

Cyfral, instrukcja montażu analogowego unifonu Cyfral typ KAJ


-6-

-5-

4. Elementy Regulacyjne telefonu.
1. Złącze
do
podłączenia
linii
unifonu
przychodzącej z centrali
2. Potencjometr regulacji efektu antylokalnego fabrycznie ustawiany na minimum szkodliwych
sprzężeń akustycznych pomiędzy mikrofonem i
głośnikiem słuchawki unifonu,
UWAGA: regulacja efektu lokalnego nie
powinna być przeprowadzana bez wyraźnej
potrzeby.
3. złącze dwunóżkowe - jumper - zwarcie zworą
przekształca unifon z wersji bez podsłuchu na
wersję z podsłuchem, szczególnie przydatną w
instalacjach w domkach jednorodzinnych, gdzie
podsłuch wejścia, jak również pełna aktywność
unifonu po zdjęciu z uchwytu, bez konieczności
wcześniejszego jego wywołania, może być
pożądana.
4. przycisk otwierania zamka
5. przycisk wielofunkcyjny (opcjonalny)
6. złącze do podłączenia dodatkowego urządzenia
w
przypadku
istnienia
przycisku
wielofunkcyjnego (opcjonalne)
7. trójpozycyjny przełącznik głośności dzwonka:
- wysoki poziom głośności
- średni poziom
- dzwonek wyłączony

APARAT DOMOFONOWY

KAJ

W przypadku kłopotów z montażem, lub niewłaściwą
pracą aparatu prosimy o telefoniczny kontakt z działem
serwisu firmy
Rys.2. Rozmieszczenie elementów regulacyjnych oraz
złączy we wnętrzu unifonu.

426399870.

Życzymy Państwu zadowolenia w użytkowania
naszego aparatu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
(v1.1)

- 2-

Producent:
CYFRAL Chabelska i Wspólnicy S.J.
ul. Konstantynowska 62/70
95-100 ZGIERZ
tel. 426399870
fax 426399877
e-mail: info@cyfral.pl WWW: www.cyfral.pl

-3-

-4-

SZANOWNI PAŃSTWO !
Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowaliście się
Państwo na zakup aparatu domofonowego typu KAJ.
Wierzymy, że dobra jakość i funkcjonalność naszego
produktu spełni Państwa oczekiwania.

UWAGA
Aparat zapewnia prawidłowe działanie w
systemach analogowych CYFRAL opartych
na centralach typu TD-1, TD-2, TD-3, TD4,
TD-6, TD-6B oraz systemach cyfrowoanalogowych CC1000 & 1500
1. Rozmieszczenie i opis elementów funkcyjnych.
Na rysunku (rys.1) przedstawiono rozmieszczenie
podstawowych elementów funkcyjnych aparatu:
-

-

przycisku włączającego elektrozaczep
przycisku wielofunkcyjnego - służacego np. do
otwierania dodatkowej bramy - przycisk ten jest
opcjonalny

2. Demontaż aparatu.
Demontaż aparatu KAJ jest wyjątkowo prosty - należy
odkręcić wkrętakiem z łbem krzyżowym dwa wkręty
znajdujące się pod słuchawką aparatu.
3. Montaż unifonu.
Po demontażu pokrywy pokrywy holdera unifonu
przewody instalacyjne LINE i GND przychodzące z
centrali należy po przełożeniu ich przez otwór obudowy
podłączyć do zacisków oznaczonych odpowiednio +
(LINE) i - (GND) zgodnie z rysunkiem (rys. 2).
Rozmieszczenie ważniejszych elementów regulacyjnych
i funkcyjnych

Rys. 1. Rozmieszczenie elementów funkcyjnych telefonu


Download file - link to post
  Search 5 million + Products