CC1000_i_CC_1500_v2_3.pdf

Cyfral, system analogowo -cyfrowy CC1000/1500

Cyfral, system analogowo - cyfrowy CC-1000/1500 http://obrazki.elektroda.pl/4579844100_1428922753_thumb.jpg


DOMOFON Z CYFROWYM
WYBIERANIEM
SYSTEM CC-1000 / CC-1500

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

(v2.3 03.2012)

str. 2

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

DOMOFON CYFROWY
INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA
SYSTEMÓW CC-1000 / CC-1500

1

ZALETY DOMOFONU Z CYFROWYM WYBIERANIEM.
Podstawową zaletą systemów opartych na cyfrowym wybieraniu numerów jest zmniejszenie ilości
paneli zewnętrznych z przyciskami sterującymi sygnałem wywołania do lokatora, z kilku do jednego.
W tym rozwiązaniu funkcję inteligentnego adresowania wywołania przejęła klawiatura numeryczna
wspierana mikrokomputerem z odpowiednim oprogramowaniem, którego zadaniem jest sterowanie
pracą całego systemu. W przyjętych rozwiązaniach ja ko unifony mogą pracować typowe aparaty
analogowe CYFRAL bez jakichkolwiek przeróbek, takie jak np. TCL czy MAC.
Produkowane systemy CYFRAL CC-1000 i CC-1500 różnią się między sobą przede wszystkim sposobem
adresowania unifonów, czyli podłączania ich do systemu. I tak:
system CC-1000 zapewnia podłączenie do 128 lokatorów w wersji podstawowej (bez modułu
rozszerzenia). Wymagane jest doprowadzenie obu przewodów unifonu (LINE -,,gorący" i GND
- masowy) do modułu centrali, który jest łączony w sposób matrycowy zgodnie z tabelą nr 2 i
schematem zamieszczonym na rysunku 2.
UWAGA:

Przy modernizacji instalacji zaleca się wprowadzanie do centrali połączonych u przednio
wspólną masą zespołów 16 szt. unifonów i łączenie ich pod zacisk oznaczony AGND X, a
gorące przewody LINE unifonów łączyć z zaciskami Rxx. Umożliwi to szybszy i łatwiejszy
montaż przez częściowe wykorzystanie istniejącej instalacji.

Widok płytki centrali systemu CC-1000 pokazano na rys. 3.
system CC-1500 w wersji podstawowej umożliwia dołączenie do centrali 64 lokatorów z
możliwością zwiększenia tej ilości o następne 64 lokatorów , po zainstalowaniu modułu
rozszerzającego. System pozwala na kolejne łączenie modułów rozszerzeń (każde o
pojemności 64 lokatorów) aż do łącznej ilości 256 lokatorów (centrala + 3 moduły
rozszerzające). W tym rozwiązaniu jest wymagane doprowadzenie tylko jednego, ,,gorącego"
przewodu unifonu, oznaczonego LINE do modułu centrali, drugi przewód ,,masowy" GND jest
wspólny dla wszystkich unifonów pracujących w systemie. To rozwiązanie jest szczególnie
zalecane przy modernizacji już istniejących systemów 2-przewodowych f-my CYFRAL. Widok
płytki centrali CC-1500 pokazano na rys. 4.
WŁAŚCIWOŚCI OBU SYSTEMÓW SPRAWIAJĄ, ŻE:
? Czynności uruchomieniowe są proste i nieomal intuicyjne. Pracą całego systemu sterują 2
mikroprocesory, w panelu i na płytce centrali, co daje wiele nowych możliwości
funkcjonalnych w porównaniu z tradycyjnymi systemami analogowymi.
? Tor komunikacji cyfrowej jest zrealizowany w oparciu o standard RS -485 mający na celu
zwiększenie zasięgu oraz podwyższenie stopnia ochrony przed zakłóceniami w porównaniu z
interfejsem RS-232.
? Wstępne czynności uruchomieniowe ułatwia bogaty a zarazem łatwy w obsłudze program
instalacyjny. Dzięki niemu zainstalowanie kompletnego systemu jest proste i szybkie.
? Sposób mocowania elementów mechanicznych i przewodów pomyślano tak, aby ułatwić pracę
instalatora.
? Zwiększono odporność na uszkodzenia mechaniczne. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu w
kasecie rozmównej grubej blachy oraz zgrzaniu dodatkowych elementów wzmacniających w
miejscach szczególnie narażonych na mechaniczne uszkodzenia, a wyświetlacz przykryto
grubą, półprzezroczystą płytką z filtrem optycznym.
? Uzyskano wysoką odporność na korozję. Blachy kasety ocynkowano a samą kasetę
zabezpieczono farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne.
? Zastosowana podświetlana klawiatura umożliwia doskonałą widoczność cy fr nawet w
zupełnych ciemnościach.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 3

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

SYSTEM DOMOFONOWY ZAPEWNIA:
? Wywołanie i rozmowę z dowolnym lokatorem.
? Wejście bez klucza realizowane na kilka sposobów:
? Drzwi wejściowe mogą być otworzone bez użycia mechanicznego klucza. Wystarczy na
klawiaturze kasety rozmównej wybrać numer mieszkania i indywidualny c zterocyfrowy kod
dostępu.
? Do otwarcia drzwi można użyć tzw. pastylki Dallas. Tablica przyzywowa posiada
zamontowany jej czytnik; przyłożenie zarejestrowanej w systemie pastylki Dallas, czyli
specjalnego dotykowego klucza kodowego, umożliwia uruchomienie zaczepu na
zaprogramowany uprzednio czas. Klucz kodowy ma postać hermetycznej, stalowej pastylki
o średnicy 17 mm i wysokości 3 lub 6 mm, wewnątrz której znajduje się specjalizowany
układ scalony serii DS19XX firmy DALLAS. Kod klucza stanowi unikatowy identyfikator
zapewniający 1014 kombinacji. Klucze kodowe charakteryzują się bardzo dużą

?
?

?

?
?

wytrzymałością mechaniczną i odpornością na wpływ pól elektromagnetycznych , i co
najważniejsze nie wymagają własnego zasilania.
Dużą elastyczność i konfigurowalność systemu w zależności od upodobań i oczekiwań
użytkownika.
Łatwy dostęp do wprowadzanych danych.
Duży wyświetlacz cyfrowy (4- cyfrowy o wysokości 14 mm) ułatwia wprowadzenie numeru
mieszkania, zapewnia wysoką czytelność wyświetlanych informacji.
Brak podsłuchu. System zapewnia sekretność prowadzonych rozmów tzn., nie jest możliwe
podsłuchiwanie rozmowy przez osobę, której unifon nie został wcześniej wybrany. Wybranie
numeru na klawiaturze kasety rozmównej po woduje nawiązanie łączności tylko z jednym ,
wybranym unifonem.
Brak możliwości otworzenia drzwi z innych - aktualnie niewybranych unifonów.
Możliwość tworzenia konfiguracji wielowejściowych (np. układ panel nadrzędny+panele
podrzędne).

SPIS TREŚCI
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.

Instalacja domofonu CC-1000 & 1500
Instalacja panela rozmownego PC1000 w budynku.
Łączenie panela z kasetą elektroniki centrali.
Podłączenie unifonów do kasety elektroniki.
Podłączenie unifonów do kasety elektroniki systemu CC-1000
Podłączenie unifonów do kasety elektroniki systemu CC-1500
Podłączenie zaczepu elektromagnetycznego.
Podłączenie zewnętrznego przycisku do uruchamiania zaczepu elektromagnetycznego.
Podłączenie zasilania domofonu.
Montaż płytki rozszerzenia
Programowanie systemu domofonowego.
Opis programów
Program 01 (P-01). Typ panela.
Panel Podrzędny typ 1
Panel Nadrzędny typ 2
Panel Specjalny typ 3
Panele nadrzędne. Układ wielowejściowy
Program 02 (P-02). Dodawanie nowych abonentów
Program 03 (P-03). Proste inicjowanie tablicy abonentów.
Program 04 (P-04). Zaawansowane inicjowanie tablicy abonentów.
Program 05 (P-05). Usuwanie abonenta.
Program 06 (P-06). Dodawanie kodów otwarcia.
Program 07 (P-07). Zmiana kodów otwarcia.
Program 08 (P-08). Usuwanie wszystkich kodów abonenta.
Program 09 (P-09). Wspólny kod otwarcia dla wszystkich abonentów
Program 10 (P-10). Dodawanie pastylek Dallas.
Program 11 (P-11). Usuwanie pastylek Dallas
Program 12 (P-12). Usuwanie wszystkich pastylek abonenta
Program 13 (P-13). Dodawanie pastylek nie ewidencjonowanych
Program 14 (P-14). Usuwanie wszystkich pastylek nie ewidencjonowanych
Program 15 (P-15). Kasowanie pamięci centrali
Program 16 (P-16). Zmiana kodu administratora
Program 17 (P-17). Zmiana czasu dzwonienia
Program 18 (P-18). Zmiana czasu trwania rozmowy
Program 19 (P-19). Zmiana czasu otwarcia zaczepu.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

Str

-3-3-3-

-3-3-3-
-4-4-5-5-5-6-7-7-7-8-8-8-9-9-9-9-10-10-10-10-10-10-11-11-11-

str. 4

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

3.1.20. Program 20 (P-20). Regulacja głośności wywołania
3.1.21. Program 21 (P-21). Włączanie/Wyłączanie sygnalizacji otwarcia drzwi kodem lub pastylką
3.1.22. Program 22 (P-22). Test zaczepów
3.1.23. Program 23 (P-23). Podgląd wersji programu centrali
3.1.24. Program 24 (P-24). Podgląd wersji programu panela.
3.1.25. Program 25 (P-25). Zakres dopuszczalnych numerów mieszkań dla panela
3.1.26. Program 26 (P-26). Zakres dopuszczalnych numerów mieszkań dla panela
4.
Strojenie toru rozmownego
5.
Użytkowanie domofonu cyfrowego CC-1000 & 1500
5.1.
Połączenie z lokalem
5.2.
Korzystanie z kodów otwarcia
5.3.
Zmiana kodu otwarcia
5.4.
Dodawanie nowego kodu otwarcia
5.5.
Kasowanie określonego kodu otwarcia
5.6.
Kasowanie wszystkich kodów otwarcia
6.
System wielowejściowy.
6.1.
Panel typu Nadrzędnego wg procedury opisanej w punkcie 2.1.1.2
6.1.1.
Dzwonienie z panela
6.1.1.1. Podrzędnego
6.1.1.2. Nadrzędnego
6.1.2.
Otwieranie kodem z panela
6.1.2.1. Podrzędnego
6.1.2.2. Nadrzędnego
6.2.
Panel typu nadrzędnego wg procedury opisanej w punkcie 2.1.1.3
6.2.1.
Niepowtarzające się numery mieszkań
6.2.2.
Powtarzające się numery mieszkań
6.2.3.
Funkcje użytkownika w systemach wielowejściowych.
Tab. nr 1. Tabela kodów błędów i ich interpretacja
Tab. nr 2. Tabela konwersji numerów mieszkań z matrycowej na numeryczne

2

-11-12-12-12-12-12-12-12-13-13-14-14-14-15-15-15-15-16-16-16-16-16-16-17-17-17-

INSTALACJA DOMOFONU CC-1000/CC-1500.
2.1 INSTALACJA PANELA ROZMÓWNEGO PC-1000 W BUDYNKU.
Po wykuciu otworu w ścianie budynku lub nieruchomym skrzydle drzwi spód kasety rozmownej
domofonu należy zamocować za pomocą 4 wkrętów z kołkami rozporowymi, wprowadzając je przez
4 otwory w części spodniej kasety. Wymiary spodu kasety pokazano na rys nr 1.
Duży otwór przeznaczony jest do poprowadzenia przewodów łączących panel kasety z modułem
elektronicznym centrali.
Płyta czołowa, po założeniu osłony (daszka) i wsunięciu jej do części spodniej kasety zainstalowanej
na ścianie, przykręcana jest dwoma wkrętami M5 i zabezpieczona przed kradzieżą poprzez zanitowanie
dwoma nitami zrywalnymi dołączonymi do kompletu.
Jeśli tylko istnieje taka możliwość, należy instalować kasetę wewnątrz budynku (przedsionek,
wiatrochron) unikając montażu zewnętrznego. Silne z abrudzenie klawiatury (śnieg, błoto) lub zalanie
jej wodą może spowodować zakłócenia w jej działaniu. To samo dotyczy czytnika Dallas i
wyświetlacza.
2.2 ŁĄCZENIE PANELA Z KASETĄ ELEKTRONIKI CENTRALI.
Do połączenia kasety rozmównej (panela) z kasetą ele ktroniki niezbędny jest przewód instalacyjny, co
najmniej 6-żyłowy. Zaciski kasety rozmównej łączymy z tak samo oznaczonymi zaciskami kasety
elektroniki, np. GND z GND, MIC z MIC, itd. Oznaczenie kolejnych zacisków jest następujące:
GND - masa
+ZAS - zasilanie panelu (napięcie stałe przychodzące z elektroniki centrali)
SERB - łącze cyfrowej transmisji danych B
SERA - łącze cyfrowej transmisji danych A
GL
- głośnik panelu, od wersji panela 1.3 oznaczenie - GDI
MIK - mikrofon panela (dołączony)
GND - masa, od wersji panela 1.3 oznaczenie -GLI
DAL - wejście czytnika Dallas (dołączone)
Widok panela pokazano na rys. 3.
UWAGA:

Przetworniki akustyczne panela (głośnik i mikrofon) są fabrycznie podłączone do zacis ków
odpowiednio GL i MIK panela (od wersji panela 1.3 do GLO i MIK). Do tych zacisków (od wersji panela
1.3 GLI i MIK) należy, podczas montażu, doprowadzić przewody z centrali
- od zacisków GL 1 i MIK 1, jeżeli panel został zdefiniowany jako podrzędny lub

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 5

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

- GL 2 i MIK 2 dla panela nadrzędnego i specjalnego (patrz punkt 2.1.1. Typ panela) .
Przy wyborze odpowiednich żył w przewodzie, należy kierować się zasadą, aby sygnały cyfrowe były
jak najbardziej odległe od sygnałów analogowych i w miarę możliwości oddzielone przewodem masy
analogowej GND. Przewody należy łączyć przy wyłączonym zasilaniu.
2.3 PODŁĄCZENIE UNIFONÓW DO KASETY ELEKTRONIKI.
W zależności od typu centrali elektroniki, CC-1000 czy CC-1500 podłączenie unifonów należy
zrealizować według jednego z niżej podanego sposobu.
2.3.1 PODŁĄCZENIE UNIFONÓW DO KASETY ELEKTRONIKI SYSTEMU CC-1000
Do podłączenia unifonów do kasety elektroniki w systemie CC -1000 przeznaczone są zaciski
oznaczone jako R01 - R16 i AGND1 - AGND8. Unifony w tym systemie są łączone matrycowo
do tych zacisków zgodnie z tabelą nr 2 i rysunkiem nr 2. Do wersji podstawowej modułu
centrali można w ten sposób podłączyć 128 unifonów, po dołączeniu dodatkowego modułu
rozszerzającego - dalsze 128.
Unifony podłączamy zgodnie z przyporządkowaną i m numeracjom lokali zwracając uwagę na
biegunowość przewodów: przewody unifonu oznaczone ,,+" do odpowiednich rzędów Rxx a
oznaczone ,,-" do odpowiednich kolumn A GNDx. Dla uniknięcia omyłek zalecane jest
stosowanie przewodów instalacyjnych o, oznaczonych kolorem, żyłach.
PRZYKŁAD.
Unifon mieszkania nr 15 jest łączony w następujący sposób:
zgodnie z tabelą przewód unifonu oznaczony ,,+" łączymy z rzędem R15 a przewód
oznaczony ,,-" z kolumną AGND1
Unifon mieszkania nr 44.
Zgodnie z tabelą przewód unifonu oznaczony ,,+" łączymy z rzędem R12 a przewód
oznaczony ,,-" z kolumną AGND3
2.3.2 PODŁĄCZENIE UNIFONÓW DO KASETY ELEKTRONIKI SYSTEMU CC-1500.
Do podłączenia unifonów do kasety elektroniki w systemie CC-1500 przeznaczone są zaciski
oznaczone R0 1 - R64. Unifony w tym systemie są łączone do tych zacisków ,,gorącymi"
końcami, oznaczonymi ,,+". Przewody masowe tych unifonów, oznaczone ,, -" są łączone do
dowolnych zacisków oznaczonych na płycie elektroniki jako AGND. Do wersji podstawowej
modułu centrali można w ten sposób podłączyć 64 unifony, po dołączeniu dodatkowego
modułu rozszerzającego - dalsze 64. Schemat połączeń jest pokazany np. na rys. 6.
2.4 PODŁĄCZENIE ZACZEPU ELEKTROMAGNETYCZNEGO.
Zaczep elektromagnetyczny jest podłączony do płytki centrali do pary zacisków o znaczonych jako
ZACZ1 (rysunki 5 i 6).
UWAGA:

W przypadku zastosowania elektrozaczepu o większym, niż oferowany przez firmę CYFRAL, poborze
prądu (typ. 0,3 A), zaleca się zastosowanie zasilacza o zwiększonej mocy.

Para zacisków oznaczona ZACZ2 jest wykorzystywana do dołączenia drugiego zaczepu
elektromagnetycznego w przypadku istnienia konfiguracji wielowejściowej (panel nadrzędny - panel
podrzędny) i obsługującego wejście przynależne do panela nadrzędnego. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w rozdziale poświęconemu systemom wielowejściowym (pkt.6)
2.5 PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO PRZYCISKU DO URUCHAMIANIA ZACZEPU ELEKTROMAGNETYCZNEGO.
Systemy CC-1000 i CC-1550 umożliwiają podłączenie zewnętrznego przycisku uruchamiającego zaczep
elektromagnetyczny na zaprogramowany w systemie czas. Zastosowanie takiego przycisku jest
niekiedy pożądane w sytuacjach, kiedy wymagane jest np. otwarcie drzwi nie posiadających klamek
bez zamontowanej kasety rozmównej. W tym celu należy wykorzystać zaciski płytki centrali oznaczone
jako WZ1 i GND.
UWAGA:

Zaciski oznaczone jako WZ2 i GND są wykorzystywane do dołączenia drugiego przycisku w przypadku
istnienia konfiguracji wielowejściowej (panel nadrzędny-panel podrzędny) i obsługującego zaczep
wejścia przynależnego do panela nadrzędnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 6

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

rozdziale poświęconemu systemom wielowejściowym (pkt.6)
2.6 PODŁĄCZENIE ZASILANIA DOMOFONU.
Po sprawdzeniu prawidłowości podłączenia kasety i linii można dołączyć zasilanie domofonu. Do
zasilania należy użyć transformatora 230/12,5V, 15VA oferowanego np. przez naszą firmę.
Po włączeniu zasilania po prawej stronie wyświetlacza powinna wyświetlić s ię pozioma kreska
świadcząca o gotowości systemu do pracy. Jeżeli jest to pierwsze włączenie najpierw należy
zaprogramować moduł centrali do pracy. Opis zamieszczono w części dotyczącej trybu programowania
domofonu (pkt. 2).
2.7 MONTAŻ PŁYTKI ROZSZERZENIA.
Jak wcześniej wspomniano systemy CC -1000 i CC-1500 umożliwiają zwiększenie ilości podłączanych
abonentów ponad ich nominalną wielkość, czyli ponad 128 abonentów dla centrali typu CC-1000 i 64
abonentów dla centrali typu CC-1500. Aby zwiększyć pojemność dowolnej z nich należy połączyć ze
sobą zaciski oznaczone MOD1 - MOD8 znajdujące się na płytkach centrali i rozszerzenia pamiętając o
tym, że:
a) należy łączyć ze sobą zaciski oznaczone tym samym numerem, czyli MOD1 centrali z MOD1
rozszerzenia, MOD2 centrali z MOD2 rozszerzenia, itd.
b) W przypadku systemu CC-1000 numeracja matrycy rozszerzenia jest oznaczona podobnie jak
numeracja matrycy centrali, czyli R01 do R16 oraz AGND1 do AGND8. Aby prawidłowo
identyfikować numer abonenta należy do jego numeru zdefiniowane mu poprzez przyłączenie
do odpowiednich rzędów (Rxx) i wierszy (AGNDx) rozszerzenia dodać 128, czyli np. poprzez
podłączenie unifonu do rzędu R07 i wiersza AGND3 rozszerzenia, jego numer to 128+39= 167
c) W przypadku systemu CC-1500 numeracja kolejnego abonenta rozszerzenia jest większa od
64 i zgodna z oznaczeniem podanym na płytce centrali systemu CC -1500.
Przykładowy sposób podłączenia centrali CC-1000 i odpowiadającej jej płytki rozszerzenia
pokazano na rys. 9.
3

PROGRAMOWANIE SYSTEMU DOMOFONOWEGO.
Dla wygodnego i szybkiego poruszania się w menu programowym oraz przyjaznego programowania
przyjęto następujące założenie:
klawisz oznaczony:
'*'
- umożliwia zatwierdzanie wybranej opcji lub programu;
'#'
- umożliwia cofanie wprowadzonych cyfr, wyjście z progra mu, wyjście z trybu programowania;
'0'...'9' - to wprowadzane cyfry;
'1' - w trybie wyboru programu umożliwia przełączenie (przewijanie) dostępnych programów w dół;
'3'
- w trybie wyboru programu umożliwia przełączanie dostępnych programów w górę;
Za każdym razem, aby wejść w tryb programowania, przy zgaszonym wyświetlaczu panela (powinna
świecić jedna pozioma kreska), należy nacisnąć następującą kombinację klawiszy:
' *' , ' 0' , '1' , ' *'
Przejście w tryb programowania panel potwierdzi pulsowaniem prawej poziomej kreski na wyświetlaczu.
Należy teraz podać numer seryjny centrali (6 cyfr), którą chcemy programować i zatwierdzić klawiszem
'*'.
UWAGA:

Niepowtarzalny nr centrali jest nadawany przez pr oducenta i umieszczany na nalepce naklejonej na
płytce centrali.

Następnie wpisujemy kod administratora wybranej centrali (6 cyfr) i zatwierdzamy klawiszem '*'.
UWAGA:
Predefiniowany, domyślny kod instalatora to 123456.
Poprawność wpisanych numerów potwierdzana jest przejściem panela w tryb programowania cent rali.
Pojawi się sygnał dźwiękowy oraz migający napis 'P-01', który jest pierwszym programem menu. Jeśli
źle podaliśmy numer seryjny centrali, panel nie otrzyma odpowiedzi od nieistniejącej centrali i po okresie
oczekiwania wyświetli błąd 'Er01' oraz wygeneruje niski, krótki sygnał dźwiękowy. W przypadku, gdy
zrobiliśmy błąd w kodzie administratora, panel wyświetli błąd 'Er02' i również wygeneruje krótki, niski
sygnał błędu. W obu przypadkach, procedurę wchodzenia w tryb programowania należy rozpocząć od
nowa.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 7

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

UWAGA:

Zbiorcza tabela błędów, jakie mogą pojawić się podczas używania systemu, jest podana w tabeli nr 1.
3.1 OPIS PROGRAMÓW.
UWAGA:

Za każdym razem, aby wejść w tryb programowania dowolnego z niżej podanyc h programów, należy
uprzednio zalogować się do systemu spełniając kolejno wyżej podane kroki, czyli:
? wybrać sekwencję klawiszy '*', '0', '1', '*'
? wprowadzić 6-cyfrowy numer seryjny centrali i zatwierdzić klawiszem '*'
? wprowadzić 6-cyfrowy kod instalatora i ponownie zatwierdzić klawiszem '*'
? wybrać żądany program zgodnie z niżej podanym opisem.
3.1.1 PROGRAM 01 (P-01). TYP PANELA.
Systemy domofonowe CC-1000 & 1500 przewidują 3 typy panela: nadrzędny (N), podrzędny
(P) oraz specjalny (S), których zdefiniowanie jest jednym z warun ków poprawnego działania
systemów. W trybie programowania te typy mają następujące oznaczenie:
cyfra '1' oznacza panel podrzędny (P)
cyfra '2' oznacza panel nadrzędny (N)
cyfra '3' oznacza panel specjalny (S)
Taka klasyfikacja panela jest spowodowana różnymi możliwymi konfiguracjami, w jakich może
być użyty system domofonowy. Poniżej zostaną przedstawione możliwe układy oraz
sposób ich rozwiązania z użyciem systemów CC-1000 & 1500.
UWAGA:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od wersji panela 1.3, została
zwiększona dostępna ilość paneli nadrzędnych do 4 szt., (realizujące w praktyce obsługę 4
niezależnych wejść). Osiągnięto to przy pomocy dodatkowego modułu ,,Komutatora Zaczepów
KZ-4 " . W związku z powyższym w menu 'typ panela' pojawiły się dodatkowe pozycje od '4'
do '7' dla przypisania fizycznych adresów użytych przez komutator zaczepów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji Komutatora Zaczepów KZ -4.
3.1.1.1. PANEL PODRZĘDNY, TYP 1. UKŁAD 1-WEJŚCIOWY Z JEDNĄ CENTRALĄ.
Najczęściej spotykanym przypadkiem układu połączeń systemu domofonowego jest
pojedynczy układ: 1 panel +1 centrala + n unifonów (patrz rys. 5 lub 6). W takim
przypadku panel powinien być ustawiony jako podrzędny z domyślnie przyjętym przez
system numerem budynku (1), który jest jednocześnie numerem centrali, do której jest
logowany panel.
Kolejność programowania jest więc następująca:
Po wykonaniu w/w punktów procedury wejścia w tryb programowania ( pkt.2.1), kiedy na
wyświetlaczu pojawi się napis 'P-01' należy:
1. zatwierdzić wybór klawiszem '*'. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra '1', która
domyślnie wskazuje na panel podrzędny.
2. należy ponownie zatwierdzić wybór klawiszem '*' a następnie, bez kontynuacji,
klawiszem '#' wyjść z PROGRAMU 01.
3.1.1.2. PANEL NADRZĘDNY, TYP 2. UKŁAD WIELOWEJŚCIOWY Z WIELOMA
CENTRALAMI.
Istnieją jednak takie przypadki, w których występuje 1 lub kilka paneli głównych,
zwanych nadrzędnymi (N), z których możemy połączyć się ze wszystkimi unifonami
występującymi w systemie, a także kilka paneli podrzędnych (P) z kasetami elektroniki
central i przyporządkowanymi im grupami unifonów zwany dalej systemem
wielowejściowym z hierarchicznym wejściem (patrz rys. ).
W tym przypadku należy prawidłowo zaprogramować oba typy paneli (N) i (P). Należy
przy tym pamiętać, że panel podrzędny musi być przypisany do jednej tylko centrali i
nadawany mu numer podczas programowania jest jednocześnie numerem
identyfikującym centralę. Panel podrzędny i centrala tworzą w ten sposób unikatową i
jednoznacznie identyfikowaną przez system grupę urządzeń, przypisaną do danej klatki
(budynku), itp.
Każdy z paneli podrzędnych (P) występujących w tej konfiguracji programujemy w
następujący sposób:
Po wykonaniu w/w punktów procedury wejścia w tryb programowania (pkt. 2.1), kiedy

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 8

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

na wyświetlaczu pojawi się napis 'P-01' należy:
1. zatwierdzić wybór klawiszem '*'. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra '1', która
domyślnie wskazuje na panel podrzędny.
2. ponownie zatwierdzić wybór klawiszem '*'. Na wyświetlaczu pojawia się domyślnie
przyjęty numer budynku (klatki) '1'. Można zaakceptować ten wybór klawiszem '*',
lub zmienić przyporządkowany automatycznie wybór na inny dowolny numer np.
skorelowany z faktycznym numerem klatki lub budynku (dopuszczalny zakres liczb
mieści się w zakresie 1-256). Wciśnięcie klawisza '3' zwiększa wyświetlaną wartość o
1, klawisza '6' o 10. Wybór zatwierdzamy klawiszem '*' i klawiszem '#' wychodzimy z
PROGRAMU 01.
Panel główny należy zaprogramować jako nadrzędny (N) zgodnie z podaną niżej
procedurą:
Po wykonaniu w/w punktów wejścia w tryb programowania (pkt. 2.1), kiedy na
wyświetlaczu pojawi się napis 'P-01' należy:
1. zatwierdzić wybór klawiszem '*'. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra '1', która
domyślnie wskazuje na panel podrzędny.
2. klawiszem '3' zwiększamy wartość wskazania do '2' (panel nadrzędny) i zatwierdzamy
wybór klawiszem '*'. Kończymy programowanie panela nadrzędnego wciskając
klawisz '#' wychodząc z PROGRAMU 01
3.1.1.3. PANEL SPECJALNY, TYP 3.
Ten typ panelu został zaprogramowany w specjalny sposób, aby umożliwić
skonfigurowanie systemu w różnych przypadkach ułatwiając elastyczne i wygodne
realizowanie wielu skomplikowanych układów.
Tak więc po wykonaniu w/w punktów procedury wejścia w tryb programowania (pkt.
2.1), kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis 'P-01' należy:
1. zatwierdzić wybór klawiszem '*'. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra '1', która
domyślnie wskazuje na panel podrzędny.
2. klawiszem '3' zwiększamy wartość wskazania do '3' i zatwierdzamy wybór klawiszem
'*'.
3. Pojawi się kolejna pozycja menu, określająca wybór jednego z dwóch dostępnych
torów AUDIO centrali, które będą aktywne po wywołaniu lokalu dołączonego do tej
centrali. Jak wiadomo, na płytce centrali są dwa tory audio (mikrofon i głośnik)
zdefiniowane jako podrzędne - GL1 i MIK1, oraz nadrzędne GL2 i MIK2. Ustawiając
w menu tor audio jako '1' deklarujemy aktywność toru podrzędn ego (GL1, MIK1), '2'
oznacza aktywność toru nadrzędnego (GL2, MIK2).
Z wyborem toru jest na stałe związany dźwięk wywołania, normalnie przypisany do
obu torów (akustycznie - szybszy dźwięk jest przypisany do toru nadrzędnego,
wolniejszy do podrzędnego)
Domyślną wartością jest '1'. Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem '*' automatycznie
wchodzimy do następnej pozycji menu
4. w której definiujemy aktywne zaciski elektrozaczepu, na których w momencie
wciśnięcia przycisku na unifonie pojawi się napięcie uruchamiające go. W menu d o
dyspozycji są pary zacisków ZACZ1 i ZACZ2 na płytce elektroniki CC1000 & CC1500
(odpowiednio pozycje w menu '1' i '2') oraz pary zacisków ZACZ1 do ZACZ4
umieszczone na płytce ,,Komutatora Zaczepów KZ4" (odpowiednie pozycje w menu
to: '4' - '7'). Domyślnie ustawiony jest zaczep podrzędny na płytce elektroniki.
Po dokonaniu wyboru, zatwierdzamy go klawiszem '*' przechodząc do ostatniej
pozycji menu panela specjalnego '3'.
5. Jest to sposób wybierania numeru:
- '1', podrzędny, z domyślnie przyjętym numerem budynku '1' automatycznie
dodawanym do wybieranego numeru (dla przypadku niepowtarzających się
numerów w systemie)
- '2', nadrzędny, z numerem budynku dodawanym ręcznie do numeru mieszkania
Komentarz do tego punktu jest szczegółowo omówiony w rozdziale ,,System
wielowejściowy", pkt.
Domyślnie sposób wybierania to podrzędny z domyślnie przydzielonym numerem
budynku " 1 " .
Tak więc znajdując się w tej pozycji menu,

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 9

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

- przy wyborze sposobu wybierania numeru jako podrzędnego wpisujemy '1' i
zatwierdzamy klawiszem '*'. Pojawi się następna pozycja menu, określająca
numer budynku i przyjęta domyślnie jako '1'. Po zatwierdzeniu wartości
domyślnej klawiszem '*' opuszczamy PROGRAM 1.
- W przypadku wyboru sposobu wybierania numeru jako nadrz ędnego
zwiększamy wartość wyświetlaną do '2' i zatwierdzamy wybór klawiszem '*', co
kończy programowanie sposobu wybierania numeru.
3.1.1.4. PANELE NADRZĘDNE. UKŁAD WIELOWEJŚCIOWY (MAKS. 4 PANELE NADRZĘDNE WERSJI
1.3) Z JEDNĄ CENTRALĄ I DODATKOWYM MODUŁEM ,,KOMUTATOREM ZACZEPÓW
KZ-4 " .
Jak już wcześniej powiedziano, zwiększono ilość paneli nadrzędnych, mogących
występować w systemie, do 4. Stwarza to możliwości realizacji systemów
wielowejściowych opartych na maks. 4 wejściach niezależnych. Komutator zaczepów KZ-4
umożliwia niezależne sterowanie elektrozaczepami związanymi z tymi wejściami. Pełną
informację na ten temat można znaleźć w opisie instrukcji do modułu KZ-4.
UWAGI:

1.

2.
3.
4.

Przy programowaniu trzeba pamiętać, że:
Klawiszem '1' zmniejszamy wartości w dół o 1.
Klawiszem '4' zmniejszamy wartości w dół o 10.
Klawiszem '3' zwiększamy wartości w górę o 1.
Klawiszem '6' zwiększamy wartości w górę o 10.
Wybór zatwierdzamy klawiszem '*'.
Klawisz '#' oznacza rezygnację.
'1' oznacza panel podrzędny (P).
'2' oznacza panel nadrzędny (N).
'3' oznacza panel specjalny (S).
Panel nadrzędny nie jest skorelowany z żadną centralą, tzn. podczas jego
programowania można się zalogować do dowolnie wybranej jedne j z central
pracujących w systemie.
Czynność programowania panela nadrzędnego należy wykonać jako ostatnią po
uprzednim zaprogramowaniu wszystkich paneli podrzędnych.
Panel podrzędny musi być zalogowany do konkretnej centrali, obsługującej dany
budynek, wejście, klatkę, itp., czyli tam, gdzie fizycznie będzie montowany i panel i
centrala; dlatego najlepiej nadawać mu numer budynku, wejścia, czy klatki dla
łatwiejszej identyfikacji przestrzennej.

Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania sygnałem potwierdzenia (krótk i wysoki
ton).
Możliwe błędy to:
'Er01' brak odpowiedzi z centrali.
Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę programowania.
Więcej informacji na temat systemu wielowejściowego można znaleźć w rozdziale 6.
SYSTEM WIELOWEJŚCIOWY.
3.1.2 PROGRAM 02 (P-02). DODAWANIE NOWYCH ABONENTÓW.
1. Podać nowy numer abonenta. Maksymalnie mogą być 3 cyfry.
2. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
3. Podać numer unifonu: od 1 do 128 (z płytką rozszerzenia do 256).
4. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki, wysoki,
ton).
UWAGA:

Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.

Możliwe błędy sygnalizowane przez wyświetlacz to:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er03' - wpisany numer abonenta już jest używany. Usunąć numer z pamięci centrali
(PROGRAM-05), lub użyć innego numeru abonenta.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 10

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

Błąd ten może również oznaczać próbę użycia zajętego unifonu.
3.1.3 PROGRAM 03 (P-03). PROSTE INICJOWANIE TABLICY ABONENTÓW.
1. Wprowadzić ilość abonentów - maks. 128 (dla wariantu z rozszerzeniem do 256) dla
systemu CC-1000, lub 64 (dla wariantu z rozszerzeniami o dalsze 64 na każde
rozszerzenie) dla systemu CC-1500.
2. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki
ton).
UWAGA:

Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.
Kolejnym unifonom zostaną przyporządkowane kolejne numery abonentów począwszy od
numeru 1 a skończywszy na wprowadzonej ilości. Stare zapisy w tablicy abonentów
zostaną wymazane.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.

3.1.4 PROGRAM 04 (P-04). ZAAWANSOWANE INICJOWANIE TABLICY ABONENTÓW.
Ten program umożliwia dostosowanie numeracji mieszkań do indywidualnych potrzeb
instalatora (lokatorów) i dotyczy np. sytuacji z nietypowymi numerami mieszkań
(wysokimi numerami, nieciągłą numeracją, itd.)
Aby wykorzystać tę opcję należy, po wybraniu i potwierdzeniu PROGRAMU 04 należy:
1. Wprowadzić początkowy numer abonenta np. 100.
2. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
3. Podać krok inkrementacji (zwiększania) - np. 10.
4. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
5. Wprowadzić ilość abonentów np. 7.
6. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
7. Podać numer pierwszego unifonu np. 15.
8. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
9. Jeśli chcemy usunąć poprzednią zawartość tablicy - wprowadzić cyfrę 1.
Jeśli chcemy pozostawić poprzednią zawartość tablicy - wprowadzić cyfrę 0.
10. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki
ton).
UWAGA:
Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
Przykładowy efekt działania programu:
Numer_unifonu (w systemie):
15
16
17
18
19
20
21

numer_abonenta (po przesunięciu):
100
110
120
130
140
150
160

3.1.5 PROGRAM 05 (P-05). USUWANIE ABONENTA.
1. Podać numer abonenta.
2. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki
ton).

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 11

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

UWAGA:

Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er04' - błędny numer abonenta. Należy podać właściwy numer.
3.1.6 PROGRAM 06 (P-06). DODAWANIE KODÓW OTWARCIA.
1. Wpisać numer abonenta.
2. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
3. Wpisać nowy 4 - cyfrowy kod otwarcia.
4. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki
ton).
UWAGA:
Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er04' - błędny numer abonenta. Podać właściwy numer.
'Er07' - podany kod otwarcia jest już używany.
'Er06' - brak wolnego miejsca. Użytkownik posiada już 4 kody.
3.1.7 PROGRAM 07 (P-07). ZMIANA KODÓW OTWARCIA.
1. Wpisać numer abonenta.
2. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
3. Wpisać poprzedni kod otwarcia.
4. Zatwierdzić klawiszem '*'.
5. Wpisać nowy kod otwarcia.
6. Zatwierdzić klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zmiany dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki ton).
UWAGA:
Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er04' - błędny numer abonenta. Podać właściwy numer.
'Er05' - błędny kod otwarcia. Próba zmiany nieistniejącego kodu.
3.1.8 PROGRAM - 08 (P-08). USUWANIE WSZYSTKICH KODÓW ABONENTA.
1. Wpisać numer abonenta.
2. Zatwierdzić klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność usunięcia dźwiękiem pot wierdzenia (krótki wysoki ton).
UWAGA:

Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.

Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er04' - błędny numer abonenta. Podać właściwy numer.
3.1.9 PROGRAM 09 (P-09). WSPÓLNY KOD OTWARCIA DLA WSZYSTKICH ABONENTÓW.
1. Wprowadzić nowy kod wspólny.
2. Zatwierdzić klawiszem '*'.
3. Powtórzyć nowy, wspólny kod.
4. Ponownie zatwierdzić klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność wpisania nowego kodu wspólnego dla wszystkich oraz
usunięcia wszystkich dotychczas wprowadzonych dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 12

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

ton).
UWAGA:

Program służy do inicjalizacji pamięci kodów otwarcia użytkowników. Ponieważ wszystkie
dotychczasowe kody zostaną usunięte podczas uruchomienia tego programu nie należy
go używać po wprowadzeniu kodów indywidualnych przez użytkowników.
Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
3.1.10

PROGRAM 10 (P-10). DODAWANIE PASTYLEK DALLAS.
1. Wprowadzić numer abonenta.
2. Potwierdzić klawiszem '*'.
3. Przykładać kolejne pastylki do czytnika.
Każdorazowo panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia
(krótkie wysokie tony).
UWAGA:
Jednemu abonentowi można przypisać maksymalnie 8 pastylek Dallas .
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er04' - błędny numer abonenta. Podać właściwy numer.
'Er08' - próba powtórnego programowanie tej samej pastylki. Przyłożyć następną
pastylkę.
'Er09' - brak miejsca w pamięci na nowe pastylki dla podanego abonenta.

3.1.11

PROGRAM 11 (P-11). USUWANIE PASTYLEK DALLAS.
Przyłożyć pastylkę do czytnika.
Każdorazowo panel potwierdzi poprawność usunięcia dźwiękiem potwierdzenia (krótki
wysoki ton).
UWAGA:

Program usuwa pastylki abonenta jak i pastylki nie ewidencjonowane.
Klawiszem '#' wychodzimy z programu.

Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er10' - nie znaleziono takiej pastylki w pamięci centrali.
3.1.12

PROGRAM 12 (P-12). USUWANIE WSZYSTKICH PASTYLEK ABONENTA.
1. Wpisać numer abonenta.
2. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność usunięcia dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki ton)
Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er04' - błędny numer abonenta. Podać właściwy numer.

3.1.13

PROGRAM 13 (P-13). DODAWANIE PASTYLEK NIE EWIDENCJONOWANYCH.
Przykładać kolejne pastylki do czytnika.
Programowanie kolejnych pastylek jest potwierdzane krótkim wysokim tonem.
UWAGA:
Można dodać maksymalnie 768 nie ewidencjonowanych pastylek, które będą
zapamiętane niezależnie od pastylek abonenta.
Usunięcie pojedynczej pastylki nie ewidencjonowanej możliwe jest przy pomo cy
PROGRAMU P-11.
Możliwe błędy:

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 13

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er08' - powtórne programowanie tej samej pastylki. Przyłożyć następną pastylkę.
'Er09' - brak miejsca w pamięci na nowe pastylki.
3.1.14

PROGRAM 14 (P-14). USUWANIE WSZYSTKICH PASTYLEK NIE EWIDENCJONOWANYCH.
1. Po wybraniu programu wyświetlacz panelu wyświetli 4 poziome, migające kreski.
2. Zatwierdzić kasowanie klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność usunięcia dźwiękiem pot wierdzenia (krótki wysoki ton).
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.

3.1.15

PROGRAM 15 (P-15). KASOWANIE PAMIĘCI CENTRALI.
1. Po wybraniu programu wyświetlacz panelu wyświetli 4 poziome, migające kreski.
2. Zatwierdzić kasowanie klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność usunięcia wszystkich numerów abonentów wraz z ich
kodami otwarcia i pastylkami Dallas dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki ton).
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.

3.1.16

PROGRAM 16 (P-16). ZMIANA KODU ADMINISTRATORA.
1. Wpisać nowy kod 6 cyfrowy.
2. Zatwierdzić klawiszem '*'.
3. Ponownie wpisać nowy kod.
4. Zatwierdzić klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki
ton).
UWAGA:

Klawisz '#' krok po kroku cofa wprowadzone cyfry.

Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er13' - źle wpisany nowy kod administratora. Powtórzyć wpisywanie nowego kodu.
3.1.17

PROGRAM 17 (P-17). ZMIANA CZASU DZWONIENIA.
1. Wybrać program.
2. Panel odczyta aktualny czas dzwonienia i wyświetli go na wyświetlaczu.
- & gt; Klawiszem '1' zmniejszamy czas dzwonienia w dół z krokiem 5 sekund.
- & gt; Klawiszem '3' zwiększamy czas dzwonienia w górę z krokiem 5 sekund.
- & gt; Minimalny czas dzwonienia = 5 sekund.
- & gt; Maksymalny czas dzwonienia = 30 sekund.
3. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki
ton).
UWAGA:

Dostępny zakres czasu dzwonienia: 5 - 30 sekund z krokiem 5 sek.

Możliwe błędy:
'Er01' -brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę programowania.
3.1.18

PROGRAM 18 (P-18). ZMIANA CZASU TRWANIA ROZMOWY.
1. Wybrać program.
2. Panel odczyta aktualny czas rozmowy i wyświetli go na wyświetlaczu w formacie:
m:ss , gdzie: m - minuty, ss-sekundy
- & gt; Klawiszem '1' zmniejszamy czas rozmowy w dół z krokiem 30 sekund.
- & gt; Klawiszem '3' zwiększamy czas rozmowy w górę z krokiem 30 sekund.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 14

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

- & gt; Maksymalny dostępny czas rozmowy wynosi 5,0 min.
- & gt; Minimalny dostępny czas rozmowy wynosi 2,5 min.
3. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki
ton).
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
3.1.19

PROGRAM 19 (P-19). ZMIANA CZASU OTWARCIA ZACZEPU.
1. Wybrać program.
2. Panel odczyta aktualny czas otwarcia zaczepu i wyświetli go na wyświetlaczu.
- & gt; Klawiszem '1' zmniejszamy czas otwarcia w dół z krokiem 1 sekundy.
- & gt; Klawiszem '3' zwiększamy czas otwarcia w górę z krokiem 1 sekundy.
- & gt; Maksymalny dostępny czas otwarcia wynosi 7 sekund.
- & gt; Minimalny dostępny czas otwarcia wynosi 3 sekundy.
3. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem pot wierdzenia (krótki wysoki
ton).
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.

3.1.20

PROGRAM 20 (P-20). REGULACJA GŁOŚNOŚCI WYWOŁANIA.
1. Wybrać program
- & gt; Klawiszem '1' zmniejszamy głośność w dół.
- & gt; Klawiszem '3' zwiększamy głośność w górę.
- & gt; Dostępny zakres: 1 - 5.
2. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki
ton).
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.

3.1.21

PROGRAM 21 (P-21). WŁĄCZANIE /WYŁĄCZANIE SYGNALIZACJI OTWARCIA DRZWI
KODEM LUB PASTYLKĄ.
Domyślnie, przy otwieraniu drzwi kodem lokatora lub pastylką Dallas w unifonie lokatora
pojawia się seria dźwięków, informująca o otwarciu drzwi bez uprzedniego wywołania
lokatora. Domyślnie ta opcja jest włączona, aby ją wyłączyć, należy po wybraniu
PROGRAMU 21 i zatwierdzeniu wyboru klawiszem '*' klawiszem 1 zmniejszyć
pokazywaną na wyświetlaczu wartość 1 (opcja włączona) do 0 i zatwierdzić wybór
klawiszem '*'.
Panel potwierdzi poprawność zaprogramowania dźwiękiem potwierdzenia (krótki wysoki
ton). Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.

3.1.22

PROGRAM 22 (P-22). TEST ZACZEPÓW.
Ten program umożliwia włączenie zaczepów na czas ich programowego załączenia w celu
szybkiego sprawdzenia ich działania. Po wyborze programu i potwierdzeniu wyboru '*' na
obu wyjściach: podrzędnym (para zacisków Z1) i nadrzędnym (para zacisków Z2)
pojawi się napięcie zmienne.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 15

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500
3.1.23

(v2.3 03.2012)

PROGRAM 23 (P-23). PODGLĄD WERSJI PROGRAMU CENTRALI.

P25
P26
EFEKT

1
1
1
1

USTAWIONE ZAKRESY
przykład
2 przykład
- 10
1 - 10
- 9999 (wartość domyślna)
12 - 20
- 9999
1 - 10 i 12 - 20

3
1
1
1

przykład
- 10
- 15
- 15

4
1
5
1

przykład
- 10
- 15
- 15

Po wyborze i zatwierdzeniu PROGRAMU 23 na wyświetlaczu zostanie wyświetlony numer
aktualnej wersji oprogramowania centrali CC2000
3.1.24

PROGRAM 24 (P-24). PODGLĄD WERSJI PROGRAMU PANELA.
Podobnie jak w programie P-23 w tym programie na wyświetlaczu zostanie wyświetlona
wersja oprogramowania panela

3.1.25

PROGRAMY 25 (P-25) I P-26. ZAKRES DOPUSZCZALNYCH NUMERÓW MIESZKAŃ DLA
PANELA.
Domyślnie panel przyjmuje wartości numerów mieszkań z zakresu 1-9999. Niekiedy
jednak korzystnie jest ograniczyć lub wyłączyć jakieś grupy lokatorów z zakresu mieszkań
,,obsługiwanych" przez panel. Do tego służą te dwa programy, w których można dowolnie
operować numerami mieszkań, eliminując te, które z danego panela nie powinny być
obsługiwane.
UWAGA:

Wartości wpisane w obu programach łącznie (suma logiczna) determinują zakres bądź
wyłączenia numerów obsługiwanych przez panel. Za przykład niech posłuży poniższa
tabela:
4

STROJENIE TORU ROZMÓWNEGO.
Po uruchomieniu systemu należy skorygować ustawienia głośności mikrofonu i głośnika panelu, które
choć są fabrycznie ustawiane, powinny być dostrajane do konkretnej konfiguracji.
W kasecie elektroniki centrali (obu systemów) zapewniony jest dostęp do trzech punktów
regulacyjnych:
1. wzmocnienie sygnału mikrofonu kasety rozmownej (potencjometr P2),
2. wzmocnienie sygnału głośnika kasety rozmownej (potencjometr P3) oraz
3. balans linii (potencjometr P1).
Aby prawidłowo ustawić balans, należy połączyć się z unifonem, który jest podłączony mniej więcej
w połowie długości linii. Następnie regulując potencjometrem balansu trzeba znaleźć punkt
najmniejszej podatności na wzbudzenia.
Proponowana kolejność operacji ostatecznego zestrojenia torów może być następująca:
1. ustawić potencjometry głośności torów w pozycjach zapewniających słyszalność rozmowy (P2 i
P3),
2. regulując potencjometrem balansu P1 w jedną stronę, znaleźć punkt, w którym następuje
wzbudzenie kasety - następnie znaleźć drugi taki punkt przy regulacji w stronę przeciwną,
3. ustawić potencjometr balansu w położeniu środkowym, pomiędzy znalezionymi punktami
wzbudzenia,
4. zwiększyć nieco głośność torów P2 i P3,
5. powtórzyć regulacje z punktu 2, 3, 4, aż do znalezienia takiego optymalnego położenia
regulatora balansu, w którym przy maksymalnych ustawieniach głośności w obu torach
rozmównych, nie będzie można poruszyć potencjometrem balansu ze względu na wzbudzenia
kasety. Po tej operacji można ustawić głośności torów rozmównych do wymaganych wartości.
Należy pamiętać jednak, żeby nie ustawiać zbyt dużych wzmocnień w poszczególnych torach
akustycznych, gdyż ze względu na rozrzuty wzmocnienia mikrofonów w unifonach, może
wystąpić efekt wzbudzenia dla niektórych unifonów.
W takim przypadku można, korzystając z regulatora balansu w unifonie, skorygować jego
ustawienie do odpowiedniej wartości, aby wyeliminować jego wzbudzanie się.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 16

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

Zalecane, praktyczne ustawienia głośności torów są następujące:
- wzmocnienie toru w górę do unifonu (mikrofon kasety) - P2 należy ustawić na minimalną
wartość zapewniającą wystarczającą słyszalność w słuchawce unifonu,
- wzmocnienie toru w dół (głośnik kasety) - P3 ustawić maksymalnie głośno (aż do progu
wzbudzenia), a następnie cofnąć potencjometr w stronę zmniejszenia sygnału o wartość
zapewniającą brak możliwości wzbudzania się toru.
5

UŻYTKOWANIE DOMOFONU CYFROWEGO CC-1000/CC-1500.
5.1

POŁĄCZENIE Z LOKALEM.
Aby uzyskać połączenie z danym lokalem należy wybrać jego numer poprzez kolejne wciśnięcie
cyfr, które składają się na numer lokalu i zatwierdzić wybór klawiszem '*'
Każde prawidłowe wybranie cyfry jest potwierdzane wyświetleniem cyfry oraz sygnałem
dźwiękowym z głośnika kasety. Po każdym naciśnięciu cyfry zegar systemowy odlicza czas ok. 3
sekund. Jeśli w tym czasie wybierzemy następną cyfrę program utworzy z kolejnych cyfr numer
lokalu, wyświetlając go na wyświetlaczu.
Brak wciśnięcia klawisza akceptacji '*' po wybraniu ostatniej cyfry spowoduje skasowanie całej
liczby i przejście systemu do oczekiwania na wprowadzenie nowej sekwencji.
UWAGA:

Począwszy od wersji oprogramowania nr 19 panela wcisnięcie klawisza '*' po zakończeniu
wybierania numeru mieszkania nie jest obligatoryjne. System dokona zestawienia połączenia
zarówno z użyciem jak i bez użycia klawisza '*'.

Po zatwierdzeniu wybranego numeru, system dokona połączenia z wybranym lokalem. Jeśli w
trakcie wprowadzania cyfr popełniony zostanie błąd, można wykasować zawarto ść wyświetlacza
poprzez naciśnięcie klawisza '#' i wprowadzić numer od początku.
Po połączeniu z lokalem domofon generuje sygnał dzwonienia, trwający zaprogramowany
uprzednio czas, domyślnie przez 15 sekund. Emitowany sygnał dźwiękowy składa się ze
zmodulowanych częstotliwościowo 2 sygnałów akustycznych trwających 1,5 s z przerwą ok. 2,4
s, w trakcie której system sprawdza stan słuchawki. Podniesienie słuchawki w lokalu spowoduje
zainicjowanie połączenia akustycznego pomiędzy unifonem a panelem rozmównym,
limitowanym czasowo do ok. 2,5 minut (wartość standardowa).
Dzwonienie, jak również oczekiwanie można w każdej chwili przerwać, wciskając klawisz
oznaczony '#'. Wybrany numer zostanie wtedy usunięty z wyświetlacza, a system domofonowy
jest przygotowany do przyjęcia innego numeru.
W trakcie rozmowy w każdej chwili można uruchomić zaczep elektromagnetyczny przez
przyciśnięcie przycisku uruchomienia zaczepu znajdującego się na unifonie.
UWAGA:

Niezależnie od czasu naciskania tego przycisku, zaczep otwierany jest na określony czas
(standardowo 4 sekundy).
Wszystkie podane wyżej czasy można zmienić wykorzystując odpowiednie procedury
instalacyjne, opisane w niniejszej instrukcji.
Rozłączenie następuje w wypadku odłożenia unifonu lub przekroczenia ustalonego czasu
rozmowy.
5.2

KORZYSTANIE Z KODÓW OTWARCIA.
Korzystając z wbudowanego w domofon cyfrowy funkcji kodu otwarcia lokator może wejść
na klatkę schodową, nie używając klucza do drzwi wejściowych. Kod otwarcia może być
ustalony zarówno przez instalatora w fazie programowania systemu (programy P -06, P07,
P09) jak również już po uruchomieniu systemu przez lokatora w sposób omówiony poniżej. Aby
skorzystać z funkcji zamka szyfrowego, należy:
1. wybrać na klawiaturze numer swojego lokalu - numer ten pojawi się na wyświetlaczu,
2. zatwierdzić wybór naciskając 2-krotnie klawisz '*' (2-krotne potwierdzenie jest konieczne
dla odróżnienia czynności dzwonienia, kiedy to po wybraniu numeru lokalu zatwierdzamy
wybór tym samym klawiszem '*').
3. Po dwukrotnym potwierdzeniu na wyświetlaczu pojawią się cztery poziome kreski,
Wtedy należy:
4. wybrać cztery cyfry swojego kodu otwarcia. Każda cyfra ze względu na poufność kodu jest
reprezentowana na wyświetlaczu znakiem 'c'.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 17

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

UWAGA:

Cyfra '0' w kodzie nie jest cyfrą znaczącą, o ile znajdują si ę na początku liczby i można ją
pominąć.
Począwszy od wersji oprogramowania nr 19 panela wcisnięcie klawisza '*' po zakończeniu
wybierania numeru mieszkania nie jest obligatoryjne. W związku z tym zatwierdzenie wyboru
może być wykonane jako pojedyncze wciśnięcie klawisza '*'.
Jeśli kod został wprowadzony poprawnie, zaczep elektromagnetyczny zostanie włączony na
określony, zaprogramowany czas.
5.3

ZMIANA KODU OTWARCIA.
System domofonowy umożliwia zmianę kodu otwierania drzwi bezpośrednio przez lokatora, bez
pomocy instalatora systemu. Aby jednak ktoś postronny nie dokonał tego poza wiedzą
mieszkańca, potrzebne są do tego dwie osoby - jedna w mieszkaniu, przy unifonie, druga przy
kasecie rozmównej. Aby zmienić kod danego lokalu należy:
1. wybrać na klawiaturze numer danego lokalu i zatwierdzić wybór klawiszem '*'
2. poczekać na połączenie z wybranym lokalem,
3. w trakcie rozmowy (po podniesieniu słuchawki unifonu) osoba stojąca przy kasecie
rozmownej powinna wpisać:
4. numer podprogramu 03 umożliwiającego zmianę kodu, używając klawiatury i wciskając
kolejno klawisze : '*', '0', '3', '*'.
5. następnie należy podać stary kod otwarcia.
6. zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
7. podać nowy kod otwarcia,
8. zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
9. osoba przy unifonie powinna teraz trzykrotnie nacisnąć przycisk zaczepu.
Panel potwierdzi zaprogramowanie wysokim tonem wygenerowanym przez głośnik.
W przypadku podania używanego już kodu otwarcia wyśw ietlacz panelu wyświetli sygnał błędu
'Er07'. Inne możliwe kody błędów to:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er05' - to błędny kod otwarcia (próba zmiany nieistniejącego kodu).

5.4

DODANIE NOWEGO KODU OTWARCIA.
Użytkownik może również dodać nowy kod otwarcia do już istniejących nie przekraczając
maksymalnie dozwolonej ilości 4 kodów, w następujący sposób (realizując uprzednio punkty 1-3
jw.):
4. osoba stojąca przy kasecie rozmównej powinna wpisać numer podprogramu 02
umożliwiającego dodanie nowego kodu, używając klawiatury i wciskając kolejno klawisze:
'*', '0', '2', '*'.
5. następnie należy podać nowy kod otwarcia.
6. zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
7. osoba przy unifonie powinna teraz trzykrotnie nacisnąć przycisk zaczepu.
Panel potwierdzi zaprogramowanie wysokim tonem wygenerowanym przez głośnik.
W przypadku podania używanego już kodu otwarcia wyświe tlacz panelu wyświetli sygnał błędu
'Er07'. Inny możliwy kod błędu to:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę programowania.
'Er06' - informujący o braku wolnego miejsca (użytkownik posiada już 4 kody otwarcia)

5.5

KASOWANIE OKREŚLONEGO KODU OTWARCIA.
Użytkownik może też selektywnie skasować wybrany kod otwarcia, lub też skasować wszystkie
swoje kody otwarcia. Aby skasować wybrany kod należy po zrealizowaniu 3 pierwszych punktów
jw. (patrz pkt.4.3) przejść do następnego punktu, w którym:
4. osoba stojąca przy kasecie rozmównej powinna wpisać numer podprogramu 04,
umożliwiającego selektywne skasowanie określonego kodu, używając klawiatury i wciskając
kolejno klawisze: '*', '0', '4', '*'.
5. następnie należy podać stary kod otwarcia.
6. zatwierdzić wybór klawiszem'*'.
7. osoba przy unifonie powinna teraz trzykrotnie nacisnąć przycisk zaczepu.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 18

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

Panel potwierdzi skasowanie podanego kodu wysokim tonem wygenerowanym przez głośnik.
Możliwy błąd to:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę programowania.
'Er05' - błędny kod otwarcia (próba usuwania nieistniejącego kodu).
5.6

6

KASOWANIE WSZYSTKICH KODÓW OTWARCIA.
Aby skasować wszystkie kody otwarcia należy po zrealizowaniu 3 pierwszych punktów jw. (patrz
pkt.4.3) przejść do następnego punktu, w którym:
4. osoba stojąca przy kasecie rozmównej powinna wpisać numer podprogramu 05,
umożliwiającego skasowanie wszystkich kodów otwarcia wciskając następujące klawisze:
'*', '0', '5', '*'.
5. Zatwierdzić wybór klawiszem '*'.
6. Osoba przy unifonie powinna teraz trzykrotnie nacisnąć przycisk zaczepu.
Panel potwierdzi skasowanie wszystkich kodów wysokim tonem wygenerowanym przez głośnik.
Możliwe błędy to:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę programowania.

SYSTEM WIELOWEJŚCIOWY.
Jak to wcześniej powiedziano, oprócz najczęściej spotykanego przypadku układu połączeń systemu
domofonowego, jakim jest układ 1 panel +1 centrala + unifony, mogą istnieć przypadki, w których
występuje 1 panel główny, zwany nadrzędnym, z którego możemy połączyć się z unifonami, a także
pewna ilość paneli podrzędnych z przyporządkowanymi im unifonami (patrz rys. 7,8).
System cyfrowy CC-1000/ CC-1500 zapewnia obsługę układu zarówno pojedynczego jak
wielowejściowego. Dla poprawnej pracy systemu w każdym z tych przypadków należy pamiętać o tym,
aby prawidłowo zaprogramować panel (patrz pkt. 2.1.1).
Aktualnie można zaprogramować panel jako nadrzędny w menu Programu 01 Typ panela
wybierając panel jako nadrzędny N (p.2.1.1.2) lub specjalny S (p. 2.1.1.3). Zasadnicze różnice między
nimi polegają na tym, że dla panela specjalnego można indywidualnie ustawić tor audio, oraz w
pewnych przypadkach tryb wybierania jako prosty (bez numeru budynku). Poniżej opisane zostały
szczegółowo procedury i przypadki zastosowania obu typów panela.
6.1

PANEL TYPU NADRZĘDNEGO WG PROCEDURY OPISANEJ W PUNKCIE 2.1.1.2.
Dotyczy on przypadku, kiedy liczba paneli nadrzędnych nie przekracza 1 (w przypadku
występowania ,,Komutatora Zaczepów KZ4" ilość panel nadrzędnych może być zwiększona o
dalsze 4) oraz numeracja mieszkań się powtarza. Panel nadrzędny programuje się wg opisu w
pkt. 2.1.1.2. (dla jednego panela) lub wg instrukcji zawartej w opisie ,,Komutatora Zaczepów
KZ4" dla sytuacji jego występowania w systemie. W przypadku systemu wielocentralowego
zmienia się sposób realizacji niektórych usług spowodowany faktem istnienia w systemie
większej liczby paneli, ich hierarchii w systemie (panel nadrzędny, panele podrzędne),
konieczności przełączania unifonów między panelami. Poniżej podany jest sposób realizacji
poszczególnych funkcji systemu.

6.1.1 DZWONIENIE Z PANELA:
6.1.1.1. PODRZĘDNEGO.
Realizuje się je w sposób identyczny jak w przypadku systemu pojedynczego, a
mianowicie należy wpisać z klawiatury numer abonenta i zaczekać. Po chwili rozpocznie
się dzwonienie do abonenta. Klawiszem '#' rezygnujemy z dzwonienia, ale tylko wtedy,
jeśli abonent nie jeszcze podniósł słuchawki unifonu. Jeżeli słuchawka została
podniesiona, rozmowa może być przerwana po jej odłożeniu lub odliczeniu
maksymalnego czasu trwania rozmowy.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania. Błąd ten może również pojawić się wtedy, gdy numer budynku
panela jest różny od numeru budynku centrali. W takim wypadku należy
wykonać Program nr 01 instalatora w celu zsynchronizowania panela z centralą.
'Er-04' - zły numer abonenta.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 19

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

6.1.1.2. NADRZĘDNEGO.
Tym razem procedura dzwonienia jest nieco bardziej złożona, związana z większą ilością
paneli podrzędnych. Numer abonenta musi być teraz poprzedzony przydzielonym
wcześniej, numerem budynku centrali (patrz rozdział 2.1.1. typ panela). A więc należy:
1. Wpisać z klawiatury numer budynku centrali (można użyć 1,2 lub 3 cyfr).
2. Zatwierdzić numer klawiszem '*'.
3. Wpisać z klawiatury numer abonenta.
Po chwili rozpocznie się dzwonienie do abonenta.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er04' - zły numer abonenta.
6.1.2 OTWIERANIE KODEM Z PANELA:
6.1.2.1. PODRZĘDNEGO.
1. Wpisać z klawiatury numer abonenta.
2. Zatwierdzić numer klawiszem '*', co spowoduje przejście w tryb wpisywania
kodu otwarcia.
3. Wpisać kod otwarcia. Każda cyfra reprezentowana jest na wyświetlaczu
znakiem 'c'.
Poprawny kod sygnalizowany jest krótkim, wysokim tonem i otwarciem zaczepu.
Klawiszem '#' rezygnujemy z otwierania.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er12' - zły kod otwarcia.
'Er04' - zły numer abonenta.
6.1.2.2. NADRZĘDNEGO.
1. Wpisać z klawiatury numer budynku centrali (można użyć 1,2 lub 3 cyfr).
2. Zatwierdzić numer klawiszem '*'.
3. Wpisać z klawiatury numer abonenta.
4. Zatwierdzić numer klawiszem '*', co spowoduje przejście w tryb wpisywania
kodu otwarcia.
5. Wpisać kod otwarcia. Każda cyfra reprezentowana jest na wyświetlaczu
znakiem 'c'.
Poprawny kod sygnalizowany jest krót kim tonem wysokim i otwarciem zaczepu.
Klawiszem '#' rezygnujemy z otwierania.
Możliwe błędy:
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdzić kable, powtórzyć procedurę
programowania.
'Er12' - zły kod otwarcia.
'Er04' - zły numer abonenta.
6.2

PANEL TYPU NADRZĘDNEGO WG PROCEDURY OPISANEJ W PUNKCIE 2.1.1.3.
Jak powiedziano w pkt. 3.1.1.3. zaprogramowanie panela jako specjalnego pozwala na bardziej
elastyczne i wszechstronne korzystanie z możliwości systemu CC2000. Pozwala on, oprócz
wymienionych uprzednio zwiększeniem ilości paneli, indywidualnym przyporządkowaniem torów
audio i zaczepów (w tym na ,,Komutatorze Zaczepów KZ4") w pewnych przypadkach, na proste
wybieranie numerów (bez numeru budynku lub klatki) pod warunkiem nie powtarzania się
numerów mieszkań.

6.2.1 NIEPOWTARZAJĄCE SIĘ NUMERY MIESZKAŃ
W przypadku przedstawionym na rys. 8 pokazano sytuację, kiedy wewnątrz zamkniętego
obszaru z jednym lub kilkoma wejściami nadrzędnymi występuje obiekt(y), w którym numery
mieszkań nie powtarzają się. Wtedy można zaprogramować każdy z paneli nadrzędnych jako
specjalne z prostym wybieraniem patrz rozdz. 3.1.1.3 pkt. 5 wybierając w tej opcji cyfrę '1'

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 20

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

6.2.2 POWTARZAJĄCE SIĘ NUMERY MIESZKAŃ.
Na rys. 9 przedstawiono sytuację, kiedy wewnątrz zamkniętego obszaru z jednym lub kilkoma
wejściami nadrzędnymi występują budynki mieszkalne, w których numery mieszkań, co
prawda nie powtarzają się (każdy z budynków ma niepowtarzającą się numerację mieszkąń),
aczkolwiek jest ona taka sama w każdym budynku). Wtedy należy zaprogramować każdy z
paneli nadrzędnych jako specjalne z wybieraniem nadrzędnym (z numerem budynku) - patrz
rozdział 3.1.1.3 pkt.5 wybierając w tej opcji cyfrę '2'
6.2.3 FUNKCJE UŻYTKOWNIKA W SYSTEMACH WIELOCENTRALOWYCH.
Podobnie jak w systemach z pojedynczym panelem podrzędnym w systemach
wielocentralowych, z kilkoma różnymi panelami, jest możliwa zmiana niektórych funkcji
domofonu przez użytkownika, takich jak:
zmiana kodu szyfrowego, dodanie nowego kodu otwarcia, kasowanie określonego kodu
otwarcia czy kasowanie określonego kodu otwarcia. Należy pamiętać jednak o tym, że wszelkie
zmiany związane z funkcjami użytkownika są dostępne tylko z panela podrzędnego.

Tabela nr 1. TABELA KODÓW BŁĘDÓW I ICH INTERPRETACJA.
L.p. Kod błędu
Znaczenie
Uwagi:
1
Er1
brak odpowiedzi z centrali
Patrz uwaga nr 1
2
Er2
błędny kod administratora
w trybie programowania
3
Er3
numer abonenta jest już używany.
w trybie programowania
4
Er4
numer abonenta nie istnieje.
w trybie programowania
5
Er5
nie znaleziono kodu otwarcia.
w trybie programowania
6
Er6
brak wolnego miejsca na nowy kod otwarcia.
w trybie programowania
7
Er7
kod otwarcia jest już używany.
w trybie programowania
8
Er8
pastylka już jest zapisana w pamięci centrali.
w trybie programowania
9
Er9
brak miejsca w pamięci na nową pastylkę abonenta.
w trybie programowania
10
Er10
nie znaleziono pastylki w pamięci centrali.
11
Er11
linia zajęta
12
Er12
błędny kod otwarcia.
13
Er13
źle wpisany nowy kod administratora
14
Er14
zwarcie linii unifonu
15
Er15
źle wpisany wspólny kod otwarcia - błąd weryfikacji
16
Er16
Zły kod producenta
17
Er17
Numer lokatora poza dozwolonym zakresem panela
Uwaga 1:
Dla panela podrzędnego.
Kod ten występuje wtedy, gdy numer budynku panela nie jest zgodny z numerem budynku
centrali. W takim przypadku należy wejść do PROGRAMU 1, aby zsynchronizować panel z
centralą (pkt. 2.1.1).
Dla panela nadrzędnego.
Kod ten może wystąpić wtedy, kiedy użytkownik źle (lub wcale) nie wpisał numeru budynku
podczas wpisywania numeru abonenta.
Dla obu przypadków należy również sprawdzić połączenia kablowe.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 21

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

Tabela nr 2. TABELA KONWERSJI NUMERÓW MIESZKAŃ Z MATRYCOWEJ NA NUMERYCZNE.

AGND
R-XX

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 22

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

160
16

A-A

160

130

130

A-A

4x

?5

?

30

36

A-A

Rys. 1 Wymiary obudowy podtynkowej wraz z rozmieszczeniem
otworów mocujących ją do ściany (4x ? 5 mm)

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 23

P2

GL1 MIK1 GL2 MIK2

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

P3

DAL

P1

GLO
MIK
GLI

MOD8 MOD7 MOD6 MOD5 MOD4 MOD3 MOD2 MOD1

MOD8
1

GND WZ2 GND WZ1

SERA

MOD1
8

AGND1 - AGND8

R16

SERB

R01

R16 - R01

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

+ZAS

(v2.3 03.2012)

PŁYTKA PANELA

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

GND

Rys. 2. Matrycowy sposób łączenia unifonów w systemie CC -1000.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 24

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

Rys. 3. Widok płytki panela
starszej wersji (1.1 i 1.2)

DAL
GLO
MIK
GLI
SERA
SERB
+ZAS
GND

PŁYTKA PANELA v. 1.3

i rozkład pinów gniazda
połączeniowego panela wersji 1.3

Rys. 4. Widok płytki elektroniki CC-1000

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 25

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

P2

GL1 MIK1 GL2 MIK2

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

P3

DAL

P1

GLO
MIK
GLI

MOD8 MOD7 MOD6 MOD5 MOD4 MOD3 MOD2 MOD1

MOD8
1

GND WZ2 GND WZ1

SERA

MOD1
8

AGND1 - AGND8

R16

SERB

R01

R16 - R01

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

+ZAS

PŁYTKA PANELA

Rys. 5. Widok płytki elektroniki CC-1500

GND

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

TRANSFORMATOR
230V/ 11,5V 0,8A

Rys. 6. Schemat połączeń systemu CC 1000 - wersja podstawowa.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 26

P2

GL1 MIK1 GL2 MIK2

SERA SERB

GND GND +ZAS

+ZAS

P3

DAL

P1
10 x AGND

MOD8 - MOD1
8

(v2.3 03.2012)

GND WZ2 GND WZ1

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

1

GLO
MIK
GLI

R64 R63 R62 R61 R60

R32 R33 R34 R33

SERA
R32 R31 R30 R29 R28

R04 R03 R02 R01

SERB
+ZAS

PŁYTKA PANELA

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

GND

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

TRANSFORMATOR
230V/ 11,5V 0,8A

Rys.7. Schemat połączeń systemu CC1500 - wersja podstawowa

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 27

P2

GL1 MIK1 GL2 MIK2

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

P3

DAL

P1

GLO
MIK
GLI

MOD8 MOD7 MOD6 MOD5 MOD4 MOD3 MOD2 MOD1

MOD8
1

GND WZ2 GND WZ1

SERA

MOD1
8

R16

SERB

R01

R16 - R01

AGND1 - AGND8

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

+ZAS

(v2.3 03.2012)

PŁYTKA PANELA

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

GND

DAL

P1

GLO
MIK
GLI

MOD8 MOD7 MOD6 MOD5 MOD4 MOD3 MOD2 MOD1

MOD8
1

GND WZ2 GND WZ1

SERA

MOD1
8

R16

SERB

R01

R16 - R01

AGND1 - AGND8

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

+ZAS

DAL

P1

GLO
MIK
GLI

MOD8 MOD7 MOD6 MOD5 MOD4 MOD3 MOD2 MOD1

MOD8
1

GND WZ2 GND WZ1

SERA

MOD1
8

AGND1 - AGND8

R16

SERB

R01

R16 - R01

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

+ZAS

SERB
+ZAS

PŁYTKA PANELA

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

P3

SERA

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

P2

MIK
GLI

GND

GND

GL1 MIK1 GL2 MIK2

DAL
GLO

PŁYTKA PANELA

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

P3

PŁYTKA PANELA

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

P2

GL1 MIK1 GL2 MIK2

GND

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

Rys. 8. Schemat połączeń 1 panela nadrzędnego do systemu 3 paneli podrzędnych systemu
CC-1000

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 28

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

P3

DAL

P1
10 x AGND

GLO

MOD8 - MOD1
8

GND WZ2 GND WZ1

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

1

MIK
GLI

R64 R63 R62 R61 R60

R32 R33 R34 R33

R32 R31 R30 R29 R28

R04 R03 R02 R01

SERA
SERB
+ZAS

PŁYTKA PANELA

P2

GL1 MIK1 GL2 MIK2

(v2.3 03.2012)

GND

DAL

P1
10 x AGND

GLO

MOD8 - MOD1
8

GND WZ2 GND WZ1

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

1

MIK
GLI

R64 R63 R62 R61 R60

R32 R33 R34 R33

SERA
SERB

R32 R31 R30 R29 R28

R04 R03 R02 R01

+ZAS

DAL

P1
10 x AGND

GLO

MOD8 - MOD1
8

GND WZ2 GND WZ1

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

1

MIK
GLI

R64 R63 R62 R61 R60

R32 R33 R34 R33

R32 R31 R30 R29 R28

R04 R03 R02 R01

SERA
SERB
+ZAS

SERB
+ZAS

PŁYTKA PANELA

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

P3

SERA

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

P2

MIK
GLI

GND

GND

GL1 MIK1 GL2 MIK2

DAL
GLO

PŁYTKA PANELA

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

P3

PŁYTKA PANELA

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

P2

GL1 MIK1 GL2 MIK2

GND

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

Rys. 9. Schemat połączeń 1 panela nadrzędnego do systemu 3 paneli podrzędnych systemu
CC-1500.

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 29

GLO

M4

MIK
GLI
P2

P3

P4

SERA
SERB
+ZAS
AC AC GND A

B

GND

DAL
GLO
MIK
GLI
SERA
SERB
+ZAS

DAL
GLO
MIK
GLI
SERA
SERB
+ZAS
GND

GND

P2

GL1 MIK1 GL2 MIK2

DAL

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

MIK

P1
MOD8 - MOD1
8

GND WZ2 GND WZ1

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

1

GLI
SERA
SERB

R64 R63 R62 R61 R60

R32 R33 R34 R33

R32 R31 R30 R29 R28

+ZAS

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

GLO

P3

10 x AGND

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

PŁYTKA PANELA

ZACZ1 ZACZ2 ZACZ3 ZACZ4

PŁYTKA PANELA

P1

PŁYTKA PANELA

M1

M2

M3

L1

L2

L3

L4

GND

DAL

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

GND

KZ4

(v2.3 03.2012)

PŁYTKA PANELA

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

R04 R03 R02 R01

TRANSFORMATOR
230V/ 11,5V 0,8A

DAL

GLI
SERA
SERB

ZASILACZ STAB.
230V/ 8-12V 1,5A

+ZAS

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY

GLO
MIK

PŁYTKA PANELA

GND

GND

Rys. 10. Schemat połączeń Komutatora Zaczepów KZ-4 w systemie CC1500 (4 panele nadrzędne)

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 30

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

87

(v2.3 03.2012)

MOD8 - MOD1
65432

1

MOD8 MOD7 MOD6 MOD5 MOD4 MOD3 MOD2 M OD1

RZĘDY R16 - R01

MASA UNIFONÓW AGND

12345678

R16 R15 R14 R13 R12

R05 R04 R03 R02 R01

A GND AGND AGND AGND AGND AGND AGND AGND

R16 R15 R14 R13 R12

R05 R04 R03 R02 R01

1

2

3

4

5

6

7

8

P2

GL1 MIK1 GL2 M IK2

SERA SERB GND GND +ZAS +ZAS

P3
P1

MOD8 MOD7 MOD6 MOD5 MOD4 MOD3 MOD2 MOD1

MOD 8
1

GND WZ2 GND WZ1

MOD1
8

A GND1 - A GND8

R16

R01

R 16 - R01

ZACZ ZACZ ZACZ ZACZ
2
2
1
1

AC AC

Rys. 11. Schemat podłączenia rozszerzenia na przykładzie elektroniki systemu CC -1000

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 31

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

(v2.3 03.2012)

str. 32

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

(v2.3 03.2012)

str. 33

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

(v2.3 03.2012)

str. 34

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

(v2.3 03.2012)

str. 35

Instrukcja instalacji , obsługi i programowania systemów CC-1000 / CC-1500

(v2.3 03.2012)

PRODUCENT
CYFRAL CHABELSKA I WSPÓLNICY SP. J.
ul. Konstantynowska 62/ 70 95 - 100 ZGIERZ
tel. (42) 639 98 70
mail : info@cyfral.pl

fax (42) 639 98 77
www: www.cyfral.pl

Mapka lokalizacji firmy

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70

str. 36


Download file - link to post