Instrukcja_MAC-D_v3_0.pdf

domofony Cyfral instrukcje

Instrukcja montażu unifonu cyfrowego MAC-D. http://obrazki.elektroda.pl/9790597400_1428919510_thumb.jpg


-5-

-6-

MONTAŻ UNIFONU.

ADRESOWANIE UNIFONU CYFROWEGO.

Po demontażu pokrywy holdera unifonu przewody instalacyjne
LINE i GND przychodzące z centrali należy po przełożeniu ich
przez otwór obudowy podłączyć do zacisków oznaczonych
odpowiednio L+ i L- zgodnie z rysunkiem poniżej.
Na rysunku tym pokazane zostało też rozmieszczenie
ważniejszych elementów regulacyjnych i funkcyjnych.

W systemie magistrali dwuprzewodowej, w którym unifony
dołączane mogą być w dowolnym miejscu magistrali,
oczywiście z zachowaniem odpowiedniej biegunowości, każdy
unifon musi mieć swój unikalny adres. Adres ten jest
określany ustawieniem zwór w polu adresowym.

1.
2.

trójstopniowy przełącznik głośności dzwonienia
potencjometr regulacji tzw. efektu lokalnego,
fabrycznie ustawiany na minimum szkodliwych
sprzężeń akustycznych pomiędzy mikrofonem i
głośnikiem słuchawki unifonu,
2A. jw. Dla systemów innych niż Cyfral CC-2000
3. pole adresowe - zwory do ustawienia unikalnego
numeru unifonu w systemie
4. zaciski przyłączeniowe linii L+ i L5. dioda LED - świecąca podczas dzwonienia
6. ZW1, ZW2, ZW3, ZW5, ZW6 - zwory służące do
ustawienia systemu w jakim będzie pracował unifon

APARAT DOMOFONOWY
MAC-D
do systemu CYFRAL CC-2000
oraz innych systemów cyfrowych

W polu tym znajduj się osiem zworek, każda z nich ma
przypisaną wartość : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 i 128.
Numery unifonów w systemie zawierają się w przedziale od 1
do 255. Każdy z tych numerów można ustawić poprzez
zsumowanie podanych powyżej wartości.
Założenie zworki na kołki przy danej wartości powoduje
dodanie jej do ustawianego numeru.
Przykłady:

Numer unifonu 5:

Zakładamy zworki o wartościach: 1 i 4
1 + 4 = & gt; 5

Numer unifonu 153:

Zakładamy zworki: 1 , 8, 16, 128:
1 + 8 + 16 + 128 = & gt; 153

Numer unifonu 96:

Zakładamy zworki: 32, 64:
32 + 64 = & gt; 96

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY
Przycisk wielofunkcyjny służy do podłączenia dodatkowych
urządzeń (wyłączniki światła, sterowanie bramą, itp.)
Jest on niezależny od systemu domofonowego i jest zwykłym
przyciskiem zwiernym.
Maksymalne obciążenie: 200mA 12V AC/DC
W przypadku kłopotów z montażem, lub niewłaściwą pracą
aparatu prosimy o telefoniczny kontakt z działem serwisu
firmy 426399870.

Zakaz umieszczania zużytego sprzętu
łącznie z innymi odpadami

INSTRUKCJA OBSŁUGI
(3v0)

-2-

Producent:

CYFRAL Chabelska i Wspólnicy S.J.
ul. Konstantynowska 62/70
95 - 100 ZGIERZ
tel. 426399870
fax 426399877
e-mail: info@cyfral.pl
internet: www.cyfral.pl

Szanowni Państwo !

-3-

-41

Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowaliście się Państwo
na zakup aparatu domofonowego typu MAC-D. Wierzymy, że
dobra jakość i funkcjonalność naszego produktu spełni
Państwa oczekiwania.

HIGH

2

LOW
OFF

3
4

UWAGA:
Aparat jest przeznaczony dla systemu cyfrowego
CC-2000 firmy CYFRAL
po odpowiedniej konfiguracji może także współpracować z
systemami cyfrowymi innych producentów

ROZMIESZCZENIE I OPIS ELEMENTÓW FUNKCYJNYCH.
Na rysunku 1 przedstawiono rozmieszczenie
podstawowych elementów funkcyjnych aparatu, które
pozwalają na:
1. uruchomienie
zaczepu
elektromagnetycznego
przyciskiem 1
2. regulację sygnału wywołania, którego poziom
głośności
można
ustawić
trójstopniowym
przełącznikiem w pozycji:
? HIGH - głośno
? LOW - cicho
? OFF - wyłączony
3. optyczną
sygnalizację
wywołania
diodą
elektroluminescencyjną LED
4. sterowanie pracą innych urządzeń (uruchomienie
sterowania
bramy,
oświetlenia,
dodatkowy
dzwonek, itp.) - przycisk wielofunkcyjny.

DEMONTAŻ APARATU.
Aparat domofonowy MAC-D charakteryzuje się łatwym
demontażem holdera aparatu, którego dwie pokrywy
połączone są ze sobą plastykowymi zaczepami. Aby zdjąć
pokrywy holdera należy umieścić np. wkrętak kolejno w
jednym oraz w drugim otworze pokrywy holdera (wskazanym
przez strzałki B i C na rys. 2); naciskając wkrętakiem na
zaczepy i jednocześnie palcami odciągając pokrywy rozłożyć
holder.
Można sobie ułatwić rozłączenie umieszczając wkrętak w
prostokątnej szczelinie między pokrywami holdera
(strzałka A na rys. 2).

Rys. 1. Rozmieszczenie elementów funkcyjnych.
B

C

A

Rys 2. Rozmieszczenie zaczepów pokryw aparatu.

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY.
Aparat fabrycznie ustawiony jest do współpracy z
systemem firmy CYFRAL.
Aparat domofonowy MAC-D przystosowany jest do
współpracy z cyfrowym systemem domofonowym CC2000, ale może także współpracować w systemach
cyfrowych innych producentów.
Dlatego też przed podłączeniem należy skonfigurować
poprzez ustawienie odpowiednich zworek, w jakim
systemie będzie pracował unifon.
Ustawienie zworek opisane jest na płytce unifonu.
W niektórych systemach zwora ZW6 musi zostać zdjęta,
należy to ustalić po zamontowaniu unifonu w systemie.
UWAGA: unifon nie współpracuje z systemami Urmet.


Download file - link to post
  Search 5 million + Products