J-011.pdf

LED zapalające się kolejno

Jeszcze jedna propozycja ilość diód do 10 można dać więcej używając kolejnych CD4017, na wyjściach zamiast tyrystorów można przez tranzystory dać większą ilość diód ewentualnie przez rezystor po jednej diodzie.Download file - link to post
  Search 5 million + Products