Release.7z

ATINY2313 - Zmiana z DS18S20 na DS1820

Witam. Jeśli się nie pomyliłem to będzie okey na wersji B.

  • Release.7z
    • termostat_marcin.eep
    • termostat_marcin.hex
    • termostat.eep
    • termostat.hex


Download file - link to post
  Search 5 million + Products