OTL3.txt

usuwanie McAfee- jak zmienić tryb w jakim działa?

Acorus, niby już wszystko jest w porządku ... większość plików z folderu McAffe Security Scan Plus została usunięta, ale jeszcze jest w nim aplikacja SSScheduler - nie mogę jej usunąć i odinstalować - nawet przez panel sterowania. Zrobiłam jak napisałeś. Skrypt, a następnie sprzątanie po czym laptop musiał się zrestartować ... i miałam 'koniec świata' przed oczami - pojawiło się tylko czarne tło a po chwili komunikat 'all processes killed' już się przestraszyłam że moje wszystkie pliki zginęły. Ach, mam nadzieję że już nie będą mi wyskakiwały te okienka McAffe ;) Dzięki za pomoc! :)


All processes killed
========== OTL ==========
Service McComponentHostService stopped successfully!
Service McComponentHostService deleted successfully!
File C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe not found.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2422741620-1399397133-545991203-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\\{88c7f2aa-f93f-432c-8f0e-b7d85967a527} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{88c7f2aa-f93f-432c-8f0e-b7d85967a527}\ not found.
Prefs.js: " Yahoo! " removed from browser.search.defaultenginename
Prefs.js: " Yahoo! " removed from browser.search.selectedEngine
Prefs.js: " http://search.yahoo.com/search?fr=greentree_ff1 & ei=utf-8 & ilc=12 & type=888596 & p= " removed from keyword.URL
C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default\extensions\zpubkao9vo@oaucza.edu\content folder moved successfully.
C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default\extensions\zpubkao9vo@oaucza.edu folder moved successfully.
C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\components\Scriptff.dll moved successfully.
C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\nationzoom.xml moved successfully.
File C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho\3.41.123.2_0\McChPlg.dll not found.
File C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\npmcffplg32.dll not found.
File c:\progra~2\mcafee\msc\npmcsn~1.dll not found.
64bit-Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\Locked deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\Locked deleted successfully.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2422741620-1399397133-545991203-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}\ not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ not found.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2422741620-1399397133-545991203-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Power2GoExpress deleted successfully.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\\mctadmin deleted successfully.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\\mctadmin deleted successfully.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2422741620-1399397133-545991203-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\\mctadmin deleted successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\OpenCandy\OpenCandy_EA3956E955464959897B715BC5A123D2 folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\OpenCandy\FD1289AD93D141C5950505DF4717CD58 folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\OpenCandy\5652C8384A134DFA80B4CFAF743C9F12 folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\OpenCandy\2B1CD21B5FE24CD2891FC9510DE30335 folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\OpenCandy folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default\searchplugins folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Babylon folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData\Roaming folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi\AppData folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Blondi folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\Partner folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Mozilla Firefox folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86) folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine\C folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Quarantine folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup\C\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup\C\Users\Blondi\AppData\Roaming folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup\C\Users\Blondi\AppData folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup\C\Users\Blondi folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup\C\Users folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup\C folder moved successfully.
C:\AdwCleaner\Backup folder moved successfully.
C:\AdwCleaner folder moved successfully.
C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\EurekaLog\napisy folder moved successfully.
C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\EurekaLog folder moved successfully.
C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\newnext.me\cache folder moved successfully.
C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\newnext.me folder moved successfully.
========== COMMANDS ==========

[EMPTYTEMP]

User: All Users

User: Blondi
- & gt; Temp folder emptied: 97634459 bytes
- & gt; Temporary Internet Files folder emptied: 20316050 bytes
- & gt; Java cache emptied: 1460082351 bytes
- & gt; FireFox cache emptied: 76703875 bytes
- & gt; Google Chrome cache emptied: 454393442 bytes
- & gt; Flash cache emptied: 2678 bytes

User: Default
- & gt; Temp folder emptied: 0 bytes
- & gt; Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: Default User
- & gt; Temp folder emptied: 0 bytes
- & gt; Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: Public

User: UpdatusUser
- & gt; Temp folder emptied: 0 bytes
- & gt; Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: wangzhisong

%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 67453491 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 165800 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes

Total Files Cleaned = 2 076,00 mb


OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 02132014_210226

Files\Folders moved on Reboot...
C:\Users\Blondi\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.
File move failed. C:\Users\Blondi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\counters.dat scheduled to be moved on reboot.
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173e5 not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173e6 not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173e7 not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173e8 not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173e9 not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173ea not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173eb not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173ec not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173ed not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173ee not found!
File\Folder C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_0173ef not found!
C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\index moved successfully.

PendingFileRenameOperations files...

Registry entries deleted on Reboot...


Download file - link to post
  Search 5 million + Products