AdwCleaner_S0_.txt

usuwanie McAfee- jak zmienić tryb w jakim działa?

Acorus, niby już wszystko jest w porządku ... większość plików z folderu McAffe Security Scan Plus została usunięta, ale jeszcze jest w nim aplikacja SSScheduler - nie mogę jej usunąć i odinstalować - nawet przez panel sterowania. Zrobiłam jak napisałeś. Skrypt, a następnie sprzątanie po czym laptop musiał się zrestartować ... i miałam 'koniec świata' przed oczami - pojawiło się tylko czarne tło a po chwili komunikat 'all processes killed' już się przestraszyłam że moje wszystkie pliki zginęły. Ach, mam nadzieję że już nie będą mi wyskakiwały te okienka McAffe ;) Dzięki za pomoc! :)


# AdwCleaner v3.018 - Log utworzony 13/02/2014 o 19:30:07
# Aktualizacja 28/01/2014 przez Xplode
# System operacyjny : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Uzytkownik : Blondi - ME
# Sciezka : C:\Users\Blondi\Downloads\adwcleaner.exe
# Opcja : Usun

***** [ Uslugi ] *****

Usluga Usunieto : Application Updater

***** [ Pliki / Foldery ] *****

Folder Usunieto : C:\ProgramData\Babylon
Folder Usunieto : C:\ProgramData\Partner
[x] Nie Usunieto : C:\ProgramData\Tarma Installer
[x] Nie Usunieto : C:\Program Files (x86)\Application Updater
[x] Nie Usunieto : C:\Program Files (x86)\Conduit
[x] Nie Usunieto : C:\Program Files (x86)\Common Files\spigot
Folder Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Local\Conduit
Folder Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Local\OpenCandy
[x] Nie Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Local\SwvUpdater
[x] Nie Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\LocalLow\Conduit
[x] Nie Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\LocalLow\Search Settings
Folder Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\Babylon
Folder Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\OpenCandy
[x] Nie Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cekcjpgehmohobmdiikfnopibipmgnml
[x] Nie Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default\BrowserMngr_extensions.sqlite
[x] Nie Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default\browsermngr_prefs.js
Plik Usunieto : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\Babylon.xml
Plik Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default\searchplugins\BabylonMngr.xml
[x] Nie Usunieto : C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default\user.js

***** [ Skróty ] *****


***** [ Rejestr ] *****

Wartosc Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [BrowserMngr Start Page]
Wartosc Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [BrowserMngrDefaultScope]
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Wartosc Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [SearchSettings]
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_dla_x264-video-codec_RASAPI32
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_dla_x264-video-codec_RASMANCS
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B9C767DD-F66A-40B4-8F12-4199A9A4393C}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{13ABD093-D46F-40DF-A608-47E162EC799D}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B9C767DD-F66A-40B4-8F12-4199A9A4393C}
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Wartosc Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{B9C767DD-F66A-40B4-8F12-4199A9A4393C}]
Wartosc Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]
Wartosc Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{B9C767DD-F66A-40B4-8F12-4199A9A4393C}]
Klucz Usunieto : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B9C767DD-F66A-40B4-8F12-4199A9A4393C}
Klucz Usunieto : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Klucz Usunieto : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Wartosc Usunieto : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{B9C767DD-F66A-40B4-8F12-4199A9A4393C}]
Klucz Usunieto : HKCU\Software\DataMngr
Klucz Usunieto : HKCU\Software\ilivid
Klucz Usunieto : HKCU\Software\InstallCore
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Search Settings
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Softonic
Klucz Usunieto : HKCU\Software\AppDataLow\SProtector
Klucz Usunieto : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes
Klucz Usunieto : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Search Settings
Klucz Usunieto : HKLM\Software\Application Updater
Klucz Usunieto : HKLM\Software\Babylon
Klucz Usunieto : HKLM\Software\BrowserMngr
Klucz Usunieto : HKLM\Software\Conduit
Klucz Usunieto : HKLM\Software\DataMngr
Klucz Usunieto : HKLM\Software\Search Settings
Klucz Usunieto : HKLM\Software\SP Global
Klucz Usunieto : HKLM\Software\SProtector
Klucz Usunieto : [x64] HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer

***** [ Przegladarki internetowe ] *****

-\\ Internet Explorer v11.0.9600.16428

Ustawienie Przywrócono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
Ustawienie Przywrócono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [BrowserMngr Start Page]

-\\ Mozilla Firefox v26.0 (pl)

[ Plik : C:\Users\Blondi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5vfch5qn.default\prefs.js ]

Wpis usuniety : user_pref( " browser.search.order.1 " , " Search the web (Babylon) " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.5JR7MOEn.scode " , " (function(){try{var url=(window.self.location.href + document.cookie);if(url.indexOf(\ " acebook\ " ) & gt; -1||url.indexOf(\ " txtlnkusaolp00000800\ " ) & gt; -1||url.match(/ressb[...]
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.admin " , false);
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.aflt " , " babsst " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.appId " , " {BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB} " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.autoRvrt " , " false " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.babExt " , " " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.babTrack " , " affID=110823 & tt=270912_11_3912_2 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.bbDpng " , " 28 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.cntry " , " PL " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.dfltLng " , " en " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.dpk " , " " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.dpkLst " , " 1169821598,3855095921,302281469,2400444324,3654782829,1334533236,3874294282,3866767559,3224935090,3754950497,1766448872,2740670312,1029927063,1148409960,[...]
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.envrmnt " , " production " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.excTlbr " , false);
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.hdrMd5 " , " 03E87B553F9A72CEDC8FE0A6AF2220B3 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.hmpg " , false);
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.id " , " 9cc4901c000000000000000000000000 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.instlDay " , " 15611 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.instlRef " , " sst " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.lastVrsnTs " , " 1.8.0.79:23:34 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.mntrvrsn " , " 1.3.1 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.newTab " , false);
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.prdct " , " BabylonToolbar " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.prtnrId " , " babylon " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.sg " , " czb " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.smplGrp " , " czb " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.srcExt " , " ss " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.tlbrId " , " tb9 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.tlbrSrchUrl " , " hxxp://search.babylon.com/?babsrc=TB_def & mntrId=9cc4901c000000000000000000000000 & q= " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.vrsn " , " 1.8.0.7 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.vrsnTs " , " 1.8.0.79:23:34 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar.vrsni " , " 1.8.0.7 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar_i.babExt " , " " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar_i.babTrack " , " affID=110823 & tt=270912_11_3912_2 " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar_i.newTab " , false);
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp " , " none " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar_i.srcExt " , " ss " );
Wpis usuniety : user_pref( " extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs " , " 1.8.0.79:23:34 " );
Wpis usuniety : user_pref( " sweetim.toolbar.urls.homepage " , " hxxp://search.babylon.com/?affID=110823 & tt=270912_11_3912_2 & babsrc=HP_ss & mntrId=9cc4901c000000000000000000000000 " );

-\\ Google Chrome v32.0.1700.107

[ Plik : C:\Users\Blondi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]


*************************

AdwCleaner[R0].txt - [11018 octets] - [13/02/2014 19:20:15]
AdwCleaner[R1].txt - [11079 octets] - [13/02/2014 19:24:32]
AdwCleaner[S0].txt - [10076 octets] - [13/02/2014 19:30:07]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [10137 octets] ##########


Download file - link to post
  Search 5 million + Products