OTL1.txt

jak usunąć reklamy "ads by keep now"

Witam serdecznie od pewnego czasu wyświetlają mi się reklamy na stronach www, wklejane sztucznie przez złośliwe oprogramowanie. Może ktoś się już z tym spotkał? jak więc usunąć reklamy "ads by keep now" ? poniżej zamieszczam logi OTL (podzielone ze względu na wolny internet)


OTL logfile created on: 2014-02-02 13:05:19 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Moje dokumenty\Downloads
Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

990,54 Mb Total Physical Memory | 224,18 Mb Available Physical Memory | 22,63% Memory free
2,88 Gb Paging File | 2,15 Gb Available in Paging File | 74,72% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 149,04 Gb Total Space | 26,13 Gb Free Space | 17,53% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: HP | User Name: Kwiatuszek | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Processes (SafeList) ==========[/color]

PRC - [2014-02-02 13:03:32 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Moje dokumenty\Downloads\OTL.exe
PRC - [2014-01-05 12:44:03 | 000,182,696 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe
PRC - [2013-12-04 03:48:06 | 000,863,184 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
PRC - [2013-07-02 09:16:32 | 000,507,264 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
PRC - [2013-04-04 14:50:32 | 000,701,512 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
PRC - [2013-04-04 14:50:32 | 000,532,040 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
PRC - [2013-04-04 14:50:32 | 000,418,376 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
PRC - [2012-08-21 11:12:26 | 004,282,728 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
PRC - [2012-08-21 11:12:25 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
PRC - [2008-04-14 21:51:18 | 001,035,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe


[color=#E56717]========== Modules (No Company Name) ==========[/color]

MOD - [2014-02-01 22:27:38 | 002,259,968 | ---- | M] () -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\14020101\algo.dll
MOD - [2013-12-04 03:48:04 | 000,399,312 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\31.0.1650.63\ppgooglenaclpluginchrome.dll
MOD - [2013-12-04 03:48:03 | 013,586,896 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\31.0.1650.63\PepperFlash\pepflashplayer.dll
MOD - [2013-12-04 03:48:02 | 004,055,504 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\31.0.1650.63\pdf.dll
MOD - [2013-12-04 03:47:08 | 001,619,408 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\31.0.1650.63\ffmpegsumo.dll
MOD - [2013-09-04 17:30:09 | 004,591,616 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\SwiftShader\1.0.5.0\libGLESv2.dll
MOD - [2013-09-04 17:30:09 | 000,112,128 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\SwiftShader\1.0.5.0\libEGL.dll
MOD - [2008-04-14 21:50:38 | 000,014,336 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\msdmo.dll


[color=#E56717]========== Services (SafeList) ==========[/color]

SRV - [2014-01-05 12:44:03 | 000,182,696 | ---- | M] (Oracle Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe -- (JavaQuickStarterService)
SRV - [2013-10-20 12:47:34 | 000,118,680 | ---- | M] (Mozilla Foundation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe -- (MozillaMaintenance)
SRV - [2013-04-04 14:50:32 | 000,701,512 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe -- (MBAMService)
SRV - [2013-04-04 14:50:32 | 000,418,376 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe -- (MBAMScheduler)
SRV - [2012-08-21 11:12:25 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) [Auto | Running] -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe -- (avast! Antivirus)


[color=#E56717]========== Driver Services (SafeList) ==========[/color]

DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (WDICA)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\UIUSYS.SYS -- (UIUSys)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (PDRFRAME)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (PDRELI)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (PDFRAME)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (PDCOMP)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] -- -- (PCIDump)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- D:\NTIOLib.sys -- (NTIOLib_1_0_C)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] -- -- (lbrtfdc)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] -- -- (i2omgmt)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] -- -- (Changer)
DRV - [2013-10-19 17:37:49 | 000,242,240 | ---- | M] (DT Soft Ltd) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\dtsoftbus01.sys -- (dtsoftbus01)
DRV - [2013-04-04 14:50:32 | 000,022,856 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) [File_System | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys -- (MBAMProtector)
DRV - [2012-08-21 11:13:15 | 000,729,752 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys -- (aswSnx)
DRV - [2012-08-21 11:13:15 | 000,355,632 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys -- (aswSP)
DRV - [2012-08-21 11:13:15 | 000,054,232 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswTdi.sys -- (aswTdi)
DRV - [2012-08-21 11:13:14 | 000,097,608 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswmon2.sys -- (aswMon2)
DRV - [2012-08-21 11:13:14 | 000,035,928 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr.sys -- (AswRdr)
DRV - [2012-08-21 11:13:13 | 000,025,256 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aavmker4.sys -- (Aavmker4)
DRV - [2012-08-21 11:13:13 | 000,021,256 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswFsBlk.sys -- (aswFsBlk)
DRV - [2010-10-12 17:39:16 | 000,032,872 | ---- | M] (REALTEK SEMICONDUCTOR Corp.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RTL2832UUSB.sys -- (RTL2832UUSB)
DRV - [2010-10-12 17:39:14 | 000,195,688 | ---- | M] (REALTEK SEMICONDUCTOR Corp.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RTL2832UBDA.sys -- (RTL2832UBDA)
DRV - [2010-01-29 11:40:04 | 000,082,320 | ---- | M] (EZB Systems, Inc.) [File_System | System | Running] -- C:\Program Files\UltraISO\drivers\ISODrive.sys -- (ISODrive)
DRV - [2010-01-05 03:31:32 | 001,714,176 | R--- | M] (Atheros Communications, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\athuw.sys -- (AR9271)
DRV - [2008-08-18 17:54:00 | 000,145,952 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvgts.sys -- (nvgts)
DRV - [2008-04-13 23:16:24 | 000,015,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\MPE.sys -- (MPE)
DRV - [2007-06-18 15:12:04 | 000,016,768 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HpqKbFiltr.sys -- (HpqKbFiltr)
DRV - [2006-07-27 13:44:42 | 000,581,632 | ---- | M] (Conexant Systems Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\CHDAud.sys -- (HdAudAddService)
DRV - [2006-07-01 22:32:26 | 000,043,520 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\AmdK8.sys -- (AmdK8)
DRV - [2006-06-28 08:54:00 | 000,009,472 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\CPQBttn.sys -- (HBtnKey)
DRV - [2006-03-05 22:49:36 | 000,011,136 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvsmu.sys -- (nvsmu)
DRV - [2006-03-02 23:31:04 | 000,013,056 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvnetbus.sys -- (nvnetbus)
DRV - [2006-03-02 23:31:02 | 000,034,176 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NVENETFD.sys -- (NVENETFD)
DRV - [2006-01-26 23:04:16 | 000,099,584 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvatabus.sys -- (nvatabus)
DRV - [2006-01-26 23:04:16 | 000,099,584 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvata.sys -- (nvata)


[color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== Internet Explorer ==========[/color]

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.com
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com
IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: " URL " = http://www.bing.com/search?q={searchTerms} & FORM=IE8SRC


IE - HKU\.DEFAULT\..\SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: " ProxyEnable " = 0

IE - HKU\S-1-5-18\..\SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: " ProxyEnable " = 0

IE - HKU\S-1-5-19\..\SearchScopes,DefaultScope =

IE - HKU\S-1-5-20\..\SearchScopes,DefaultScope =

IE - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.com
IE - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com
IE - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003\..\SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: " URL " = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms} & src=IE-SearchBox & Form=IE8SRC
IE - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003\..\SearchScopes\{E88E0043-C9D4-4e33-8555-FEE4F5B63060}: " URL " = http://go.mail.ru/search?q={searchTerms} & utf8in=1 & fr=ietb
IE - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: " ProxyEnable " = 0

[color=#E56717]========== FireFox ==========[/color]

FF - prefs.js..browser.search.useDBForOrder: true
FF - prefs.js..extensions.enabledAddons: %7Bf9d03c26-0575-497e-821d-f7956d23e0ca%7D:3.2
FF - prefs.js..extensions.enabledAddons: %7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:24.0
FF - user.js - File not found

FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin: C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll (Google)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2: C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2: C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\Adobe Reader: C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@vizlight.pl/deLight3D,version=1.4: C:\Program Files\deLight3D\npdelight3d.dll (vizLight)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\wrc@avast.com: C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2006-01-07 22:36:59 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 24.0\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 24.0\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2014-01-26 04:20:49 | 000,000,000 | ---D | M]

[2012-09-10 19:13:23 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Mozilla\Extensions
[2014-02-02 09:46:13 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ue75xous.default\extensions
[2014-02-02 09:46:13 | 000,000,000 | ---D | M] (IMAggeConVerter) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ue75xous.default\extensions\41vzut1@vpseuy.com
[2013-10-20 11:32:20 | 000,000,000 | ---D | M] (SearchNewTab) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ue75xous.default\extensions\lk47eyuyuye@oa-ahm.edu
[2014-01-09 18:21:18 | 000,000,000 | ---D | M] (deal4eME) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ue75xous.default\extensions\qepx@yoeigz-.edu
[2014-01-09 18:21:17 | 000,000,000 | ---D | M] (ProShoppper) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ue75xous.default\extensions\tyebat_lkr@w-lkkevj.com
[2013-10-20 11:32:20 | 000,000,000 | ---D | M] (DoewNLooad keeEpeer) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ue75xous.default\extensions\ueee@ozqv.org
[2014-01-23 12:35:36 | 000,002,842 | ---- | M] () (No name found) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ue75xous.default\extensions\{f9d03c26-0575-497e-821d-f7956d23e0ca}.xpi
[2013-10-20 12:47:21 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions
[2013-10-20 12:47:20 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\extensions
[2013-10-20 12:47:35 | 000,000,000 | ---D | M] (Default) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
[2012-06-28 16:42:00 | 000,012,800 | ---- | M] (Nullsoft, Inc.) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll

[color=#E56717]========== Chrome ==========[/color]

CHR - default_search_provider: Google (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms} & {google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:bookmarkBarPinned}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}ie={inputEncoding}
CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient} & q={searchTerms} & {google:cursorPosition}{google:zeroPrefixUrl}{google:pageClassification}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter},
CHR - homepage: http://google.pl/
CHR - Extension: IMAggeConVerter = C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dpbacgafgncimnmpgbgbadlhhonedfol\1.6_0\
CHR - Extension: Google Wallet = C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\0.0.6.0_0\

O1 HOSTS File: ([2001-10-26 18:45:16 | 000,000,742 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O2 - BHO: (Java(tm) Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (no name) - {8984B388-A5BB-4DF7-B274-77B879E179DB} - No CLSID value found.
O2 - BHO: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)
O2 - BHO: (Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll (Oracle Corporation)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)
O3 - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {09900DE8-1DCA-443F-9243-26FF581438AF} - No CLSID value found.
O4 - HKLM..\Run: [avast] C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe (AVAST Software)
O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll (NVIDIA Corporation)
O4 - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe (DT Soft Ltd)
O4 - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003..\Run: [uTorrent] C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\uTorrentPortable\uTorrent.exe (BitTorrent, Inc.)
O7 - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\S-1-5-21-220523388-436374069-1801674531-1003\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5DF977A6-3B97-4B00-BE8F-FAF4638B4745}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F6D04359-C221-4B40-A968-A33CADED0993}: NameServer = 192.168.0.1
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\WINDOWS\system32\userinit.exe) - C:\WINDOWS\system32\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O24 - Desktop Components:0 (Moja bie??ca strona g?ówna) - About:Home
O24 - Desktop WallPaper: C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp
O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2012-09-09 18:29:20 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O33 - MountPoints2\{3b164a02-27a1-11e3-b914-001636b87091}\Shell - " " = AutoRun
O33 - MountPoints2\{3b164a02-27a1-11e3-b914-001636b87091}\Shell\AutoRun\command - " " = G:\DTLplus_Launcher.exe
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35 - HKLM\..comfile [open] -- " %1 " %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- " %1 " %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- " %1 " %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- " %1 " %*
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)

[color=#E56717]========== Files/Folders - Created Within (All) ==========[/color]

[2014-02-02 12:48:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\AdwCleaner
[2014-02-02 12:10:37 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Malwarebytes
[2014-02-02 12:10:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Malwarebytes' Anti-Malware
[2014-02-02 12:10:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Malwarebytes
[2014-02-02 12:10:25 | 000,022,856 | ---- | C] (Malwarebytes Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mbam.sys
[2014-02-02 12:10:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
[2014-02-02 11:10:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\ProShoppper
[2014-02-02 11:07:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\SxsCaPendDel
[2014-02-02 11:03:21 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Config.Msi
[2014-02-01 10:49:42 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\IMAggeConVerter
[2014-02-01 10:49:40 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy
[2014-02-01 10:49:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\dpbacgafgncimnmpgbgbadlhhonedfol
[2014-01-23 12:37:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\AppData
[2014-01-13 20:14:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Sun
[2014-01-12 00:12:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\zaawansowana
[2014-01-05 13:13:57 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\PandoraRecovery
[2014-01-05 13:13:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Pandora Recovery
[2014-01-05 13:13:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Pandora Recovery
[2014-01-05 13:08:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\karta nowy
[2014-01-05 12:44:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Sun
[2014-01-05 12:44:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Common Files\Java
[2014-01-05 12:44:27 | 000,264,616 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\javaws.exe
[2014-01-05 12:44:27 | 000,145,408 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\javacpl.cpl
[2014-01-05 12:44:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Java
[2014-01-05 12:44:19 | 000,175,016 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\javaw.exe
[2014-01-05 12:44:19 | 000,174,504 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\java.exe
[2014-01-05 12:44:19 | 000,094,632 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\WindowsAccessBridge.dll
[2014-01-05 12:43:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Java
[2014-01-05 12:35:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Dane aplikacji\Sun
[2014-01-05 12:22:33 | 000,286,720 | ---- | C] (Indigo Rose Corporation) -- C:\WINDOWS\iun507.exe
[2014-01-05 12:22:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\RescuePRO
[2014-01-05 12:22:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\RescuePRO Deluxe
[2014-01-05 12:16:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Moje dokumenty\Nowy folder
[2013-12-28 19:06:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\15x21
[2013-12-26 20:02:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Grecja 2013 Fotograf
[2013-12-13 20:58:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\sandisk
[2013-12-10 22:30:44 | 000,065,536 | ---- | C] (Apple Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\QuickTimeVR.qtx
[2013-12-10 22:30:44 | 000,049,152 | ---- | C] (Apple Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\QuickTime.qts
[2013-11-02 18:08:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Moje dokumenty\My ISO Files
[2013-11-02 17:19:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\pen 4
[2013-10-20 11:47:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\MSI
[2013-10-20 09:15:39 | 000,466,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\imapi2fs.dll
[2013-10-20 09:15:39 | 000,466,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imapi2fs.dll
[2013-10-20 09:15:39 | 000,318,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\imapi2.dll
[2013-10-20 09:15:39 | 000,318,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imapi2.dll
[2013-10-20 09:15:39 | 000,062,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cdrom.sys
[2013-10-20 09:09:57 | 000,000,000 | R-SD | C] -- C:\WINDOWS\assembly
[2013-10-20 09:09:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\Microsoft.NET
[2013-10-19 17:47:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\pebuilder3110a
[2013-10-19 17:38:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\windows
[2013-10-19 17:37:49 | 000,242,240 | ---- | C] (DT Soft Ltd) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\dtsoftbus01.sys
[2013-09-29 18:41:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\Oblivion (2013) [1080p]
[2013-09-17 00:55:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\pen ksc
[2013-09-13 23:23:48 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\Paszke
[2012-12-30 19:43:30 | 001,714,176 | R--- | C] (Atheros Communications, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\athuw.sys
[2012-12-30 19:43:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\Options
[2012-12-29 01:47:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\Hit and Run
[2012-12-29 01:44:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\Looper (2012) [1080p]
[2012-12-25 17:00:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\famili
[2012-12-24 13:26:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\filmy
[2012-11-10 07:24:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\Sesja Agata
[2012-10-27 10:14:41 | 000,012,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mouhid.sys
[2012-10-27 10:14:41 | 000,012,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mouhid.sys
[2012-10-27 10:14:38 | 000,010,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\hidusb.sys
[2012-10-27 10:14:38 | 000,010,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hidusb.sys
[2012-10-21 18:50:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\NFSUG2
[2012-10-15 16:30:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\SUKNIA ŒLUBNA
[2012-10-09 18:30:04 | 000,521,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\jsdbgui.dll
[2012-10-09 18:29:26 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iecompat.dll
[2012-10-09 18:29:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\ie8updates
[2012-10-09 18:28:55 | 000,012,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\xpshims.dll
[2012-10-09 18:28:53 | 002,000,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iertutil.dll
[2012-10-09 18:28:53 | 000,630,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeeds.dll
[2012-10-09 18:28:53 | 000,247,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieproxy.dll
[2012-10-09 18:28:53 | 000,055,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeedsbs.dll
[2012-10-09 18:28:52 | 011,111,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieframe.dll
[2012-10-09 18:28:52 | 000,743,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iedvtool.dll
[2012-10-09 18:28:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\WBEM
[2012-10-09 18:28:19 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\ie8
[2012-10-09 18:25:38 | 062,968,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\MRT.exe
[2012-10-08 15:01:40 | 000,273,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\bthport.sys
[2012-10-08 15:01:40 | 000,273,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bthport.sys
[2012-10-08 14:59:31 | 000,456,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mrxsmb.sys
[2012-10-08 14:54:35 | 000,293,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\browserchoice.exe
[2012-10-08 14:49:04 | 002,194,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntoskrnl.exe
[2012-10-08 14:49:04 | 002,150,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntkrnlmp.exe
[2012-10-08 14:49:03 | 002,070,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntkrnlpa.exe
[2012-10-08 14:49:03 | 002,029,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntkrpamp.exe
[2012-10-08 14:46:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\PreInstall
[2012-10-08 14:46:32 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\$hf_mig$
[2012-10-06 15:39:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ptpusb.dll
[2012-10-06 15:39:24 | 000,159,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ptpusd.dll
[2012-10-06 15:39:23 | 000,015,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\usbscan.sys
[2012-10-06 15:39:23 | 000,015,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\usbscan.sys
[2012-09-10 19:14:58 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\RECYCLER
[2012-09-10 19:14:14 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Moje dokumenty\Pobieranie
[2012-09-10 19:12:54 | 018,551,816 | ---- | C] (Mozilla) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\Firefox Setup 15.0.1.exe
[2012-09-10 19:10:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\uTorrentPortable
[2012-09-09 21:56:50 | 000,015,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\MPE.sys
[2012-09-09 21:56:50 | 000,015,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mpe.sys
[2012-09-09 21:56:43 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bdaplgin.ax
[2012-09-09 21:56:43 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\BdaPlgIn.ax
[2012-09-09 21:56:43 | 000,011,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\BdaSup.sys
[2012-09-09 21:56:43 | 000,011,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bdasup.sys
[2012-09-09 21:54:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Moje dokumenty\BlazeVideo
[2012-09-09 21:48:53 | 000,195,688 | ---- | C] (REALTEK SEMICONDUCTOR Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\RTL2832UBDA.sys
[2012-09-09 21:48:53 | 000,032,872 | ---- | C] (REALTEK SEMICONDUCTOR Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\RTL2832UUSB.sys
[2012-09-09 21:48:53 | 000,031,872 | ---- | C] (Realtek) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\RTL2832U_IRHID.sys
[2012-09-09 21:48:49 | 005,775,436 | ---- | C] (Realtek) -- C:\WINDOWS\System32\RTKDAB.dll
[2012-09-09 21:48:49 | 000,352,335 | ---- | C] (Realtek) -- C:\WINDOWS\System32\RTKFM.dll
[2012-09-09 21:48:49 | 000,139,365 | ---- | C] (Realtek) -- C:\WINDOWS\System32\RTKDABSOURCE.dll
[2012-09-09 21:48:49 | 000,135,277 | ---- | C] (Realtek) -- C:\WINDOWS\System32\RTKFMSOURCE.dll
[2012-09-09 21:48:49 | 000,131,161 | ---- | C] (Realtek) -- C:\WINDOWS\System32\RTKISDBTSOURCE.dll
[2012-09-09 21:48:49 | 000,114,688 | ---- | C] (Realtek) -- C:\WINDOWS\System32\RTL283XACCESS.dll
[2012-09-09 21:48:49 | 000,090,213 | ---- | C] (Realtek) -- C:\WINDOWS\System32\SuperFrameSplitter.dll
[2012-09-09 21:48:49 | 000,069,632 | ---- | C] (Realtek) -- C:\WINDOWS\System32\RTKDABMWare.dll
[2012-09-09 21:44:41 | 000,043,520 | ---- | C] (Advanced Micro Devices) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\AmdK8.sys
[2012-09-09 21:43:53 | 000,006,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\splitter.sys
[2012-09-09 21:43:53 | 000,006,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\splitter.sys
[2012-09-09 21:43:52 | 000,083,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\wdmaud.sys
[2012-09-09 21:43:52 | 000,083,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wdmaud.sys
[2012-09-09 21:43:51 | 000,056,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\swmidi.sys
[2012-09-09 21:43:51 | 000,056,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\swmidi.sys
[2012-09-09 21:43:51 | 000,052,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\DMusic.sys
[2012-09-09 21:43:51 | 000,052,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dmusic.sys
[2012-09-09 21:43:50 | 000,142,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aec.sys
[2012-09-09 21:43:50 | 000,142,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\aec.sys
[2012-09-09 21:43:49 | 000,172,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\kmixer.sys
[2012-09-09 21:43:49 | 000,172,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kmixer.sys
[2012-09-09 21:43:49 | 000,002,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\drmkaud.sys
[2012-09-09 21:43:49 | 000,002,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\drmkaud.sys
[2012-09-09 21:43:48 | 000,060,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sysaudio.sys
[2012-09-09 21:43:48 | 000,060,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sysaudio.sys
[2012-09-09 21:43:35 | 000,146,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\portcls.sys
[2012-09-09 21:43:35 | 000,146,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\portcls.sys
[2012-09-09 21:43:35 | 000,060,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\drmk.sys
[2012-09-09 21:43:35 | 000,060,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\drmk.sys
[2012-09-09 21:42:32 | 000,208,896 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nvudisp.exe
[2012-09-09 21:42:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\nview
[2012-09-09 21:41:58 | 000,208,896 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nvuide.exe
[2012-09-09 21:41:48 | 000,101,888 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvtcp.sys
[2012-09-09 21:40:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\sterowniki dobre lan
[2012-09-09 21:27:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\appmgmt
[2012-09-09 21:22:49 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\DRVSTORE
[2012-09-09 21:21:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\Nowy folder
[2012-09-09 21:02:45 | 001,061,344 | ---- | C] (techPowerUp (www.techpowerup.com)) -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Pulpit\GPU-Z.0.6.4_[www.programosy.pl].exe
[2012-09-09 20:58:47 | 000,446,464 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nvunrm.exe
[2012-09-09 19:10:43 | 000,018,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\spmsg.dll
[2012-09-09 19:10:42 | 000,026,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\spupdsvc.exe
[2012-09-09 19:10:30 | 000,014,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\kbdhid.sys
[2012-09-09 19:10:30 | 000,014,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdhid.sys
[2012-09-09 19:10:25 | 000,009,472 | ---- | C] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\CPQBttn.sys
[2012-09-09 19:10:23 | 001,560,576 | ---- | C] (Hewlett-Packard Company) -- C:\WINDOWS\System32\BttnCmns_64.dll
[2012-09-09 19:10:23 | 001,560,576 | ---- | C] (Hewlett-Packard Company) -- C:\WINDOWS\System32\BttnCmns.dll
[2012-09-09 19:10:23 | 001,419,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wdfcoinstaller01005.dll
[2012-09-09 19:10:23 | 000,987,136 | ---- | C] (Hewlett-Packard Company) -- C:\WINDOWS\System32\BttnCmn.dll
[2012-09-09 19:10:23 | 000,016,768 | ---- | C] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HpqKbFiltr.sys
[2012-09-09 19:09:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\ReinstallBackups
[2012-09-09 19:09:43 | 000,213,696 | ---- | C] (Synaptics, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\SynTP.sys
[2012-09-09 19:09:43 | 000,196,608 | ---- | C] (Synaptics, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\SynCtrl.dll
[2012-09-09 19:09:43 | 000,163,840 | ---- | C] (Synaptics, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\SynCOM.dll
[2012-09-09 19:09:43 | 000,147,456 | ---- | C] (Synaptics, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\SynTPAPI.dll
[2012-09-09 19:09:43 | 000,110,592 | ---- | C] (Synaptics, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\SynTPCo4.dll
[2012-09-09 19:09:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\swsetup
[2012-09-09 19:03:04 | 000,453,152 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NVUNINST.EXE
[2012-09-09 18:40:05 | 002,806,272 | R--- | C] (RealTek Semicoductor Corp.) -- C:\WINDOWS\alcwzrd.exe
[2012-09-09 18:40:05 | 000,069,632 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\Alcmtr.exe
[2012-09-09 18:40:04 | 014,679,552 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe
[2012-09-09 18:40:04 | 009,699,328 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\RTLCPL.exe
[2012-09-09 18:40:04 | 003,851,264 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkHDAud.Sys
[2012-09-09 18:40:04 | 002,113,536 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\MicCal.exe
[2012-09-09 18:40:04 | 000,294,912 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\ALSndMgr.Cpl
[2012-09-09 18:40:04 | 000,262,144 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\RTSndMgr.Cpl
[2012-09-09 18:40:04 | 000,090,112 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\SoundMan.exe
[2012-09-09 18:40:04 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\RTCOM
[2012-09-09 18:39:55 | 000,487,424 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\RtlExUpd.dll
[2012-09-09 18:37:42 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\NVIDIA
[2012-09-09 18:36:25 | 000,026,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\USBSTOR.SYS
[2012-09-09 18:36:25 | 000,026,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\usbstor.sys
[2012-09-09 18:34:47 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Moje dokumenty\Moja muzyka
[2012-09-09 18:34:46 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\Kwiatuszek\Moje dokumenty\Moje obrazy
[2012-09-09 18:33:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution
[2012-09-09 18:33:53 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\WINDOWS\System32\Microsoft
[2012-09-09 18:33:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\Prefetch
[2012-09-09 18:32:22 | 000,156,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winzm.ime
[2012-09-09 18:32:22 | 000,156,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winsp.ime
[2012-09-09 18:32:21 | 000,156,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winpy.ime
[2012-09-09 18:32:20 | 000,072,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wingb.ime
[2012-09-09 18:32:20 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winime.ime
[2012-09-09 18:32:19 | 000,079,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winar30.ime
[2012-09-09 18:32:18 | 000,041,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\weitekp9.dll
[2012-09-09 18:32:18 | 000,031,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\weitekp9.sys
[2012-09-09 18:32:17 | 000,366,080 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3svc.dll
[2012-09-09 18:32:17 | 000,077,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wam51.dll
[2012-09-09 18:32:17 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wamreg51.dll
[2012-09-09 18:32:17 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wamps51.dll
[2012-09-09 18:32:16 | 000,086,073 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\voicesub.dll
[2012-09-09 18:32:16 | 000,074,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3ext.dll
[2012-09-09 18:32:16 | 000,048,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w32.dll
[2012-09-09 18:32:16 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3svapi.dll
[2012-09-09 18:32:16 | 000,004,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3ctrs51.dll
[2012-09-09 18:32:15 | 000,426,041 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\voicepad.dll
[2012-09-09 18:32:14 | 000,076,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\uniime.dll
[2012-09-09 18:32:13 | 000,103,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\uihelper.dll
[2012-09-09 18:32:13 | 000,065,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\unicdime.ime
[2012-09-09 18:32:12 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsprof.exe
[2012-09-09 18:32:11 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tools.dll
[2012-09-09 18:32:10 | 000,571,392 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tintlgnt.ime
[2012-09-09 18:32:10 | 000,455,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tintsetp.exe
[2012-09-09 18:32:10 | 000,185,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\thawbrkr.dll
[2012-09-09 18:32:10 | 000,044,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tintlphr.exe
[2012-09-09 18:32:10 | 000,010,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tmigrate.dll
[2012-09-09 18:32:09 | 000,021,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdipx.sys
[2012-09-09 18:32:09 | 000,019,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdspx.sys
[2012-09-09 18:32:09 | 000,013,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdasync.sys
[2012-09-09 18:32:07 | 000,047,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\svcext51.dll
[2012-09-09 18:32:07 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\status.dll
[2012-09-09 18:32:06 | 000,101,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srusbusd.dll
[2012-09-09 18:32:06 | 000,046,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sspifilt.dll
[2012-09-09 18:32:06 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssinc51.dll
[2012-09-09 18:32:05 | 000,143,422 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\softkey.dll
[2012-09-09 18:32:04 | 000,358,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpincl.dll
[2012-09-09 18:32:04 | 000,259,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpcl.dll
[2012-09-09 18:32:04 | 000,188,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpsmir.dll
[2012-09-09 18:32:04 | 000,039,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpthrd.dll
[2012-09-09 18:32:04 | 000,010,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpstup.dll
[2012-09-09 18:32:04 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmptrap.exe
[2012-09-09 18:32:04 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_snprfdll.dll
[2012-09-09 18:32:04 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpmib.dll
[2012-09-09 18:32:03 | 000,463,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpsvc.dll
[2012-09-09 18:32:03 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmp.exe
[2012-09-09 18:32:03 | 000,012,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_smtpctrs.dll
[2012-09-09 18:32:03 | 000,010,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpapi.dll
[2012-09-09 18:32:02 | 000,236,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smi2smir.exe
[2012-09-09 18:32:02 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smierrsm.dll
[2012-09-09 18:32:02 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smimsgif.dll
[2012-09-09 18:32:02 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smierrsy.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm9aw.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smb6w.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sma3w.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,029,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm8cw.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm93w.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm92w.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm90w.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm8dw.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm8aw.dll
[2012-09-09 18:32:01 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm89w.dll
[2012-09-09 18:32:00 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm87w.dll
[2012-09-09 18:32:00 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm81w.dll
[2012-09-09 18:32:00 | 000,025,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm59w.dll
[2012-09-09 18:31:59 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\simptcp.dll
[2012-09-09 18:31:55 | 000,221,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\seo.dll
[2012-09-09 18:31:55 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_seos.dll
[2012-09-09 18:31:54 | 000,057,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_scripto.dll
[2012-09-09 18:31:51 | 000,080,384 | ---- | C] (Ricoh Co., Ltd.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rwia330.dll
[2012-09-09 18:31:51 | 000,080,384 | ---- | C] (Ricoh Co., Ltd.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rwia001.dll
[2012-09-09 18:31:51 | 000,029,184 | ---- | C] (RICOH Co., Ltd.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rw330ext.dll
[2012-09-09 18:31:51 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rw001ext.dll
[2012-09-09 18:31:51 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rwnh.dll
[2012-09-09 18:31:50 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\romanime.ime
[2012-09-09 18:31:50 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rpcref.dll
[2012-09-09 18:31:49 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_regtrace.exe
[2012-09-09 18:31:49 | 000,014,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\register.exe
[2012-09-09 18:31:47 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\quick.ime
[2012-09-09 18:31:47 | 000,020,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ramdisk.sys
[2012-09-09 18:31:47 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\quser.exe
[2012-09-09 18:31:47 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\query.exe
[2012-09-09 18:31:45 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pwsdata.dll
[2012-09-09 18:31:44 | 000,482,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pintlgnt.ime
[2012-09-09 18:31:44 | 000,131,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pmxviceo.dll
[2012-09-09 18:31:44 | 000,070,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pintlphr.exe
[2012-09-09 18:31:44 | 000,067,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pmigrate.dll
[2012-09-09 18:31:44 | 000,053,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pintlcsd.dll
[2012-09-09 18:31:44 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pmxmcro.dll
[2012-09-09 18:31:44 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pmxgl.dll
[2012-09-09 18:31:43 | 000,079,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\phon.ime
[2012-09-09 18:31:43 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\permchk.dll
[2012-09-09 18:31:42 | 000,036,927 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\padrs411.dll
[2012-09-09 18:31:42 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pagecnt.dll
[2012-09-09 18:31:42 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\padrs404.dll
[2012-09-09 18:31:42 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\padrs804.dll
[2012-09-09 18:31:42 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\padrs412.dll
[2012-09-09 18:31:39 | 000,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_ntfsdrv.dll
[2012-09-09 18:31:38 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nsepm.dll
[2012-09-09 18:31:35 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nextlink.dll
[2012-09-09 18:31:34 | 000,229,439 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\multibox.dll
[2012-09-09 18:31:33 | 000,119,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtstocom.exe
[2012-09-09 18:31:30 | 000,040,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msiregmv.exe
[2012-09-09 18:31:29 | 001,875,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msir3jp.lex
[2012-09-09 18:31:29 | 000,098,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msir3jp.dll
[2012-09-09 18:31:20 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\migregdb.exe
[2012-09-09 18:31:19 | 000,092,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mga.sys
[2012-09-09 18:31:19 | 000,092,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mga.dll
[2012-09-09 18:31:18 | 000,086,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\metada51.dll
[2012-09-09 18:31:18 | 000,037,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\md5filt.dll
[2012-09-09 18:31:18 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mdsync.dll
[2012-09-09 18:31:17 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_mailmsg.dll
[2012-09-09 18:31:17 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lprmon.dll
[2012-09-09 18:31:16 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lpdsvc.dll
[2012-09-09 18:31:16 | 000,022,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logscrpt.dll
[2012-09-09 18:31:16 | 000,013,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lonsint.dll
[2012-09-09 18:31:15 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lmmib2.dll
[2012-09-09 18:31:14 | 000,070,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\korwbrkr.dll
[2012-09-09 18:31:13 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdth3.dll
[2012-09-09 18:31:13 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdth2.dll
[2012-09-09 18:31:13 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdvntc.dll
[2012-09-09 18:31:13 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdusa.dll
[2012-09-09 18:31:13 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdurdu.dll
[2012-09-09 18:31:13 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdth1.dll
[2012-09-09 18:31:13 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdth0.dll
[2012-09-09 18:31:13 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdsyr2.dll
[2012-09-09 18:31:13 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdsyr1.dll
[2012-09-09 18:31:12 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdnecat.dll
[2012-09-09 18:31:12 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdnecnt.dll
[2012-09-09 18:31:12 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdnec95.dll
[2012-09-09 18:31:12 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdlk41a.dll
[2012-09-09 18:31:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdlk41j.dll
[2012-09-09 18:31:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinpun.dll
[2012-09-09 18:31:12 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdintel.dll
[2012-09-09 18:31:12 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdintam.dll
[2012-09-09 18:31:11 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdibm02.dll
[2012-09-09 18:31:11 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinmar.dll
[2012-09-09 18:31:11 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinkan.dll
[2012-09-09 18:31:11 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinhin.dll
[2012-09-09 18:31:11 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinguj.dll
[2012-09-09 18:31:11 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdindev.dll
[2012-09-09 18:31:11 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdheb.dll
[2012-09-09 18:31:11 | 000,005,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdgeo.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdax2.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbd106n.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdfa.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbddiv2.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbddiv1.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbda3.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbda2.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbda1.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,005,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdarmw.dll
[2012-09-09 18:31:10 | 000,005,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdarme.dll
[2012-09-09 18:31:09 | 000,027,136 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iscomlog.dll
[2012-09-09 18:31:09 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\jupiw.dll
[2012-09-09 18:31:09 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iwrps.dll
[2012-09-09 18:31:09 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isapips.dll
[2012-09-09 18:31:09 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbd101a.dll
[2012-09-09 18:31:09 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbd101.dll
[2012-09-09 18:31:08 | 000,257,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\infocomm.dll
[2012-09-09 18:31:08 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iprip.dll
[2012-09-09 18:31:08 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\infoctrs.dll
[2012-09-09 18:31:07 | 000,471,102 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imskdic.dll
[2012-09-09 18:31:07 | 000,315,455 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imskf.dll
[2012-09-09 18:31:07 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetin51.exe
[2012-09-09 18:31:06 | 000,274,489 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjputyc.dll
[2012-09-09 18:31:06 | 000,262,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjputy.exe
[2012-09-09 18:31:06 | 000,233,527 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjprw.exe
[2012-09-09 18:31:06 | 000,208,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjpmig.exe
[2012-09-09 18:31:06 | 000,102,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imlang.dll
[2012-09-09 18:31:06 | 000,059,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imkrinst.exe
[2012-09-09 18:31:06 | 000,045,109 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjpuex.exe
[2012-09-09 18:31:05 | 000,811,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjp81k.dll
[2012-09-09 18:31:05 | 000,716,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjpcus.dll
[2012-09-09 18:31:05 | 000,368,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjpcic.dll
[2012-09-09 18:31:05 | 000,307,257 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjpdct.exe
[2012-09-09 18:31:05 | 000,155,705 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjpdsvr.exe
[2012-09-09 18:31:05 | 000,081,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjpdct.dll
[2012-09-09 18:31:05 | 000,057,398 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjpdadm.exe
[2012-09-09 18:31:04 | 000,340,023 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imjp81.ime
[2012-09-09 18:31:04 | 000,311,359 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imepadsv.exe
[2012-09-09 18:31:04 | 000,106,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imekrcic.dll
[2012-09-09 18:31:04 | 000,102,463 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imepadsm.dll
[2012-09-09 18:31:04 | 000,094,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imekr61.ime
[2012-09-09 18:31:04 | 000,086,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imekrmbx.dll
[2012-09-09 18:31:04 | 000,044,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imekrmig.exe
[2012-09-09 18:31:03 | 000,145,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iische51.dll
[2012-09-09 18:31:03 | 000,079,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iislog51.dll
[2012-09-09 18:31:03 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisclex4.dll
[2012-09-09 18:31:03 | 000,025,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisadmin.dll
[2012-09-09 18:31:03 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iiscrmap.dll
[2012-09-09 18:31:03 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisfecnv.dll
[2012-09-09 18:31:03 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iissync.exe
[2012-09-09 18:31:03 | 000,003,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iismui.dll
[2012-09-09 18:30:58 | 010,129,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hwxkor.dll
[2012-09-09 18:30:51 | 010,096,640 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hwxcht.dll
[2012-09-09 18:30:51 | 000,268,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\httpext.dll
[2012-09-09 18:30:51 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\httpod51.dll
[2012-09-09 18:30:51 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\httpmb51.dll
[2012-09-09 18:30:50 | 000,039,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hostmib.dll
[2012-09-09 18:30:49 | 000,036,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hanjadic.dll
[2012-09-09 18:30:48 | 000,032,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\gzip.dll
[2012-09-09 18:30:47 | 000,400,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsxp32.dll
[2012-09-09 18:30:47 | 000,194,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxswzrd.dll
[2012-09-09 18:30:47 | 000,155,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsui.dll
[2012-09-09 18:30:46 | 000,562,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsst.dll
[2012-09-09 18:30:46 | 000,397,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxstiff.dll
[2012-09-09 18:30:46 | 000,268,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxssvc.exe
[2012-09-09 18:30:46 | 000,246,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxst30.dll
[2012-09-09 18:30:46 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsevent.dll
[2012-09-09 18:30:46 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsroute.dll
[2012-09-09 18:30:46 | 000,023,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsmon.dll
[2012-09-09 18:30:46 | 000,023,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsext32.dll
[2012-09-09 18:30:46 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxssend.exe
[2012-09-09 18:30:46 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsperf.dll
[2012-09-09 18:30:46 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsres.dll
[2012-09-09 18:30:45 | 000,285,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxscomex.dll
[2012-09-09 18:30:45 | 000,233,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxscover.exe
[2012-09-09 18:30:45 | 000,142,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsclnt.exe
[2012-09-09 18:30:45 | 000,137,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsclntr.dll
[2012-09-09 18:30:45 | 000,072,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxscom.dll
[2012-09-09 18:30:45 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsdrv.dll
[2012-09-09 18:30:44 | 000,451,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsapi.dll
[2012-09-09 18:30:44 | 000,126,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftpsv251.dll
[2012-09-09 18:30:44 | 000,112,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxscfgwz.dll
[2012-09-09 18:30:44 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftpctrs2.dll
[2012-09-09 18:30:44 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftpmib.dll
[2012-09-09 18:30:44 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftlx041e.dll
[2012-09-09 18:30:43 | 000,618,605 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4autl.dll
[2012-09-09 18:30:43 | 000,024,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fpadmcgi.exe
[2012-09-09 18:30:43 | 000,020,541 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fpadmdll.dll
[2012-09-09 18:30:43 | 000,014,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\flattemp.exe
[2012-09-09 18:30:42 | 000,093,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\evntwin.exe
[2012-09-09 18:30:42 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_fcachdll.dll
[2012-09-09 18:30:42 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\exstrace.dll
[2012-09-09 18:30:42 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\f3ahvoas.dll
[2012-09-09 18:30:41 | 000,105,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\evntagnt.dll
[2012-09-09 18:30:41 | 000,057,856 | ---- | C] (SEIKO EPSON CORP.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\esuimgd.dll
[2012-09-09 18:30:41 | 000,045,056 | ---- | C] (SEIKO EPSON CORP.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\esunid.dll
[2012-09-09 18:30:41 | 000,031,744 | ---- | C] (SEIKO EPSON CORP.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\esucmd.dll
[2012-09-09 18:30:41 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\evntcmd.exe
[2012-09-09 18:30:41 | 000,025,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\et4000.sys
[2012-09-09 18:30:40 | 000,514,587 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\edb500.dll
[2012-09-09 18:30:31 | 000,078,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dayi.ime
[2012-09-09 18:30:30 | 000,042,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\davcdata.exe
[2012-09-09 18:30:29 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cprofile.exe
[2012-09-09 18:30:28 | 000,057,399 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cplexe.exe
[2012-09-09 18:30:28 | 000,056,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\convlog.exe
[2012-09-09 18:30:28 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\controt.dll
[2012-09-09 18:30:28 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\counters.dll
[2012-09-09 18:30:27 | 000,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\compfilt.dll
[2012-09-09 18:30:25 | 000,480,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cintsetp.exe
[2012-09-09 18:30:24 | 000,838,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chtbrkr.dll
[2012-09-09 18:30:24 | 000,198,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cintime.dll
[2012-09-09 18:30:24 | 000,097,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chtmbx.dll
[2012-09-09 18:30:24 | 000,056,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chtskdic.dll
[2012-09-09 18:30:24 | 000,021,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cintlgnt.ime
[2012-09-09 18:30:23 | 001,677,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chsbrkr.dll
[2012-09-09 18:30:23 | 000,078,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chajei.ime
[2012-09-09 18:30:23 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chgport.exe
[2012-09-09 18:30:23 | 000,014,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chgusr.exe
[2012-09-09 18:30:23 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chglogon.exe
[2012-09-09 18:30:23 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\change.exe
[2012-09-09 18:30:22 | 000,054,528 | ---- | C] (Philips Semiconductors GmbH) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cap7146.sys
[2012-09-09 18:30:21 | 000,218,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\c_g18030.dll
[2012-09-09 18:30:21 | 000,010,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\c_iscii.dll
[2012-09-09 18:30:21 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\c_is2022.dll
[2012-09-09 18:30:15 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\browscap.dll
[2012-09-09 18:30:13 | 000,373,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\asp51.dll
[2012-09-09 18:30:13 | 000,029,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\asptxn.dll
[2012-09-09 18:30:13 | 000,010,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\aspperf.dll
[2012-09-09 18:30:13 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\authfilt.dll
[2012-09-09 18:30:12 | 000,333,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\aqueue.dll
[2012-09-09 18:30:12 | 000,109,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\appconf.dll
[2012-09-09 18:30:12 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_aqadmin.dll
[2012-09-09 18:30:12 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0804.dll
[2012-09-09 18:30:12 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0412.dll
[2012-09-09 18:30:11 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0411.dll
[2012-09-09 18:30:11 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt040d.dll
[2012-09-09 18:30:11 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0404.dll
[2012-09-09 18:30:11 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0401.dll
[2012-09-09 18:30:10 | 000,050,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\adrot.dll
[2012-09-09 18:30:10 | 000,029,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\admexs.dll
[2012-09-09 18:30:10 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\admxprox.dll
[2012-09-09 18:30:10 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_adsiisex.dll
[2012-09-09 18:30:01 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wamregps.dll
[2012-09-09 18:30:00 | 000,032,827 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tcptest.exe
[2012-09-09 18:30:00 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tcptsat.dll
[2012-09-09 18:30:00 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\staxmem.dll
[2012-09-09 18:29:59 | 002,134,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpsnap.dll
[2012-09-09 18:29:59 | 000,189,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpadm.dll
[2012-09-09 18:29:56 | 000,020,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shtml.dll
[2012-09-09 18:29:56 | 000,016,437 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shtml.exe
[2012-09-09 18:29:50 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logui.ocx
[2012-09-09 18:29:50 | 000,068,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isatq.dll
[2012-09-09 18:29:49 | 000,836,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetmgr.dll
[2012-09-09 18:29:49 | 000,171,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisui.dll
[2012-09-09 18:29:49 | 000,133,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisrtl.dll
[2012-09-09 18:29:49 | 000,031,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisrstas.exe
[2012-09-09 18:29:49 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetsloc.dll
[2012-09-09 18:29:49 | 000,013,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\infoadmn.dll
[2012-09-09 18:29:49 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetmgr.exe
[2012-09-09 18:29:49 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisrstap.dll
[2012-09-09 18:29:48 | 000,212,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fpmmcsat.dll
[2012-09-09 18:29:48 | 000,068,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisext51.dll
[2012-09-09 18:29:48 | 000,064,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iismap.dll
[2012-09-09 18:29:48 | 000,020,538 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fpremadm.exe
[2012-09-09 18:29:48 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisreset.exe
[2012-09-09 18:29:48 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftpsapi2.dll
[2012-09-09 18:29:47 | 000,876,653 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4awel.dll
[2012-09-09 18:29:47 | 000,598,071 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fpmmc.dll
[2012-09-09 18:29:47 | 000,188,494 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fpcount.exe
[2012-09-09 18:29:47 | 000,109,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp98swin.exe
[2012-09-09 18:29:47 | 000,049,212 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4awebs.dll
[2012-09-09 18:29:47 | 000,020,541 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fpexedll.dll
[2012-09-09 18:29:47 | 000,014,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp98sadm.exe
[2012-09-09 18:29:46 | 000,184,435 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4amsft.dll
[2012-09-09 18:29:46 | 000,147,513 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4apws.dll
[2012-09-09 18:29:46 | 000,102,509 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4atxt.dll
[2012-09-09 18:29:46 | 000,082,035 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4anscp.dll
[2012-09-09 18:29:46 | 000,049,210 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4areg.dll
[2012-09-09 18:29:46 | 000,041,020 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4avnb.dll
[2012-09-09 18:29:46 | 000,032,826 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fp4avss.dll
[2012-09-09 18:29:45 | 000,278,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\certwiz.ocx
[2012-09-09 18:29:45 | 000,188,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cfgwiz.exe
[2012-09-09 18:29:45 | 000,095,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\certmap.ocx
[2012-09-09 18:29:45 | 000,076,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cnfgprts.ocx
[2012-09-09 18:29:45 | 000,046,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\coadmin.dll
[2012-09-09 18:29:44 | 000,290,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\adsiis51.dll
[2012-09-09 18:29:44 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\admwprox.dll
[2012-09-09 18:29:44 | 000,020,540 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\author.dll
[2012-09-09 18:29:44 | 000,016,439 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\author.exe
[2012-09-09 18:29:44 | 000,016,439 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\admin.exe
[2012-09-09 18:29:40 | 000,020,540 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\admin.dll
[2012-09-09 18:29:37 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\xircom
[2012-09-09 18:29:06 | 000,112,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mapi32.dll
[2012-09-09 18:28:17 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
[2012-09-09 18:28:17 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\WINDOWS\Offline Web Pages
[2012-09-09 18:27:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\DirectX
[2012-09-09 18:27:41 | 000,099,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\helphost.exe
[2012-09-09 18:27:41 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\notiflag.exe
[2012-09-09 18:27:41 | 000,021,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\brpinfo.dll
[2012-09-09 18:27:41 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\atrace.dll
[2012-09-09 18:27:41 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\atrace.dll
[2012-09-09 18:27:41 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hcappres.dll
[2012-09-09 18:27:31 | 000,118,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msg723.acm
[2012-09-09 18:27:31 | 000,047,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srdiag.exe
[2012-09-09 18:27:31 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nmevtmsg.dll
[2012-09-09 18:27:31 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmevtmsg.dll
[2012-09-09 18:27:30 | 000,040,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msinfo32.exe
[2012-09-09 18:27:30 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wb32.exe
[2012-09-09 18:27:30 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cb32.exe
[2012-09-09 18:27:29 | 000,067,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\acctres.dll
[2012-09-09 18:27:29 | 000,067,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\acctres.dll
[2012-09-09 18:27:26 | 000,073,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwtutor.exe
[2012-09-09 18:27:26 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwres.dll
[2012-09-09 18:27:26 | 000,040,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\trialoc.dll
[2012-09-09 18:27:26 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\icfgnt5.dll
[2012-09-09 18:27:26 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icfgnt5.dll
[2012-09-09 18:27:26 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\WINDOWS\Tasks
[2012-09-09 18:27:25 | 000,235,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mssoap1.dll
[2012-09-09 18:27:25 | 000,025,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wisc10.dll
[2012-09-09 18:27:25 | 000,023,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mssoapr.dll
[2012-09-09 18:27:25 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isignup.exe
[2012-09-09 18:27:24 | 000,094,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieinfo5.ocx
[2012-09-09 18:27:22 | 000,726,590 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srchui.dll
[2012-09-09 18:27:22 | 000,058,434 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srchctls.dll
[2012-09-09 18:27:21 | 003,166,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msgr3en.dll
[2012-09-09 18:27:21 | 000,758,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vgx.dll
[2012-09-09 18:27:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\srchasst
[2012-09-09 18:27:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\Macromed
[2012-09-09 18:27:19 | 000,774,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\setup_wm.exe
[2012-09-09 18:27:19 | 000,368,640 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mpvis.dll
[2012-09-09 18:27:19 | 000,221,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmpns.dll
[2012-09-09 18:27:19 | 000,098,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmpband.dll
[2012-09-09 18:27:18 | 000,786,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\migrate.exe
[2012-09-09 18:27:18 | 000,364,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.)) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\npdsplay.dll
[2012-09-09 18:27:18 | 000,226,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\npdrmv2.dll
[2012-09-09 18:27:18 | 000,073,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmplayer.exe
[2012-09-09 18:27:18 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\custsat.dll
[2012-09-09 18:27:18 | 000,010,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\npwmsdrm.dll
[2012-09-09 18:27:18 | 000,004,639 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mplayer2.exe
[2012-09-09 18:27:17 | 001,933,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuaueng.dll
[2012-09-09 18:27:17 | 001,933,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuaueng.dll
[2012-09-09 18:27:17 | 000,329,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wucltui.dll
[2012-09-09 18:27:17 | 000,329,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wucltui.dll
[2012-09-09 18:27:17 | 000,210,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuweb.dll
[2012-09-09 18:27:17 | 000,210,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuweb.dll
[2012-09-09 18:27:17 | 000,184,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuaueng1.dll
[2012-09-09 18:27:17 | 000,184,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuaueng1.dll
[2012-09-09 18:27:17 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuauserv.dll
[2012-09-09 18:27:17 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuauserv.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,577,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuapi.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,577,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuapi.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,219,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuaucpl.cpl
[2012-09-09 18:27:16 | 000,219,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuaucpl.cpl
[2012-09-09 18:27:16 | 000,168,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuauclt1.exe
[2012-09-09 18:27:16 | 000,168,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuauclt1.exe
[2012-09-09 18:27:16 | 000,053,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
[2012-09-09 18:27:16 | 000,053,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuauclt.exe
[2012-09-09 18:27:16 | 000,035,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wups.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,035,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wups.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\qmgrprxy.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qmgrprxy.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bitsprx2.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bitsprx2.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bitsprx4.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bitsprx4.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bitsprx3.dll
[2012-09-09 18:27:16 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bitsprx3.dll
[2012-09-09 18:27:15 | 000,409,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\qmgr.dll
[2012-09-09 18:27:15 | 000,409,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qmgr.dll
[2012-09-09 18:27:14 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2res2.dll
[2012-09-09 18:27:14 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2eres.dll
[2012-09-09 18:27:13 | 004,275,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2res.dll
[2012-09-09 18:27:13 | 000,502,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2fxa.dll
[2012-09-09 18:27:13 | 000,402,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2filt.dll
[2012-09-09 18:27:13 | 000,325,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2fxb.dll
[2012-09-09 18:27:13 | 000,167,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2ae.dll
[2012-09-09 18:27:13 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2ext.dll
[2012-09-09 18:27:12 | 003,558,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\moviemk.exe
[2012-09-09 18:26:56 | 000,566,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobmain.dll
[2012-09-09 18:26:56 | 000,122,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobcomm.dll
[2012-09-09 18:26:56 | 000,051,712 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oobebaln.exe
[2012-09-09 18:26:56 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobshel.dll
[2012-09-09 18:26:56 | 000,029,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msoobe.exe
[2012-09-09 18:26:56 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobweb.dll
[2012-09-09 18:26:56 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobdl.dll
[2012-09-09 18:26:53 | 000,151,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\uploadm.exe
[2012-09-09 18:26:53 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\safrslv.dll
[2012-09-09 18:26:53 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\safrslv.dll
[2012-09-09 18:26:53 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\safrcdlg.dll
[2012-09-09 18:26:53 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\safrcdlg.dll
[2012-09-09 18:26:53 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\racpldlg.dll
[2012-09-09 18:26:53 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\racpldlg.dll
[2012-09-09 18:26:53 | 000,029,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\safrdm.dll
[2012-09-09 18:26:53 | 000,029,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\safrdm.dll
[2012-09-09 18:26:52 | 000,102,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pchshell.dll
[2012-09-09 18:26:52 | 000,038,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pchsvc.dll
[2012-09-09 18:26:50 | 000,769,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\helpctr.exe
[2012-09-09 18:26:50 | 000,744,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\helpsvc.exe
[2012-09-09 18:26:50 | 000,171,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msconfig.exe
[2012-09-09 18:26:50 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hscupd.exe
[2012-09-09 18:26:49 | 000,382,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rstrui.exe
[2012-09-09 18:26:49 | 000,129,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\fltMgr.sys
[2012-09-09 18:26:49 | 000,129,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fltmgr.sys
[2012-09-09 18:26:49 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\fltMc.exe
[2012-09-09 18:26:49 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fltmc.exe
[2012-09-09 18:26:49 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\fltlib.dll
[2012-09-09 18:26:49 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fltlib.dll
[2012-09-09 18:26:49 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\Restore
[2012-09-09 18:26:48 | 000,240,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\srrstr.dll
[2012-09-09 18:26:48 | 000,240,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srrstr.dll
[2012-09-09 18:26:48 | 000,171,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\srsvc.dll
[2012-09-09 18:26:48 | 000,171,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srsvc.dll
[2012-09-09 18:26:48 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ils.dll
[2012-09-09 18:26:48 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ils.dll
[2012-09-09 18:26:48 | 000,073,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sr.sys
[2012-09-09 18:26:48 | 000,073,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sr.sys
[2012-09-09 18:26:48 | 000,067,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\srclient.dll
[2012-09-09 18:26:48 | 000,067,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srclient.dll
[2012-09-09 18:26:47 | 000,188,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msh261.drv
[2012-09-09 18:26:47 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msconf.dll
[2012-09-09 18:26:47 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msconf.dll
[2012-09-09 18:26:47 | 000,040,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dcap32.dll
[2012-09-09 18:26:47 | 000,034,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mnmdd.dll
[2012-09-09 18:26:47 | 000,034,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mnmdd.dll
[2012-09-09 18:26:47 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe
[2012-09-09 18:26:47 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mnmsrvc.exe
[2012-09-09 18:26:47 | 000,032,768 | ---- | C] (Intel Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\isrdbg32.dll
[2012-09-09 18:26:47 | 000,032,768 | ---- | C] (Intel Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isrdbg32.dll
[2012-09-09 18:26:47 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nmmkcert.dll
[2012-09-09 18:26:47 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmmkcert.dll
[2012-09-09 18:26:46 | 000,385,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\callcont.dll
[2012-09-09 18:26:46 | 000,229,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmas.dll
[2012-09-09 18:26:46 | 000,221,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nac.dll
[2012-09-09 18:26:46 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rrcm.dll
[2012-09-09 18:26:46 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\h323cc.dll
[2012-09-09 18:26:46 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmasnt.dll
[2012-09-09 18:26:45 | 000,274,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mst120.dll
[2012-09-09 18:26:45 | 000,188,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmwb.dll
[2012-09-09 18:26:45 | 000,151,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmft.dll
[2012-09-09 18:26:45 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmchat.dll
[2012-09-09 18:26:45 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmcom.dll
[2012-09-09 18:26:45 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mst123.dll
[2012-09-09 18:26:45 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\confmrsl.dll
[2012-09-09 18:26:44 | 001,036,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\conf.exe
[2012-09-09 18:26:44 | 000,252,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msoeacct.dll
[2012-09-09 18:26:44 | 000,252,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msoeacct.dll
[2012-09-09 18:26:44 | 000,172,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmoldwb.dll
[2012-09-09 18:26:44 | 000,105,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msoert2.dll
[2012-09-09 18:26:44 | 000,105,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msoert2.dll
[2012-09-09 18:26:44 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wab.exe
[2012-09-09 18:26:43 | 000,510,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wab32.dll
[2012-09-09 18:26:43 | 000,255,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wab32res.dll
[2012-09-09 18:26:43 | 000,086,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\directdb.dll
[2012-09-09 18:26:43 | 000,085,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wabimp.dll
[2012-09-09 18:26:43 | 000,049,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\inetres.dll
[2012-09-09 18:26:43 | 000,049,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetres.dll
[2012-09-09 18:26:43 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wabfind.dll
[2012-09-09 18:26:43 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wabmig.exe
[2012-09-09 18:26:42 | 001,315,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msoe.dll
[2012-09-09 18:26:42 | 000,692,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\inetcomm.dll
[2012-09-09 18:26:42 | 000,692,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetcomm.dll
[2012-09-09 18:26:42 | 000,104,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oeimport.dll
[2012-09-09 18:26:42 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msimn.exe
[2012-09-09 18:26:41 | 002,512,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msoeres.dll
[2012-09-09 18:26:41 | 000,073,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\setup50.exe
[2012-09-09 18:26:41 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oemig50.exe
[2012-09-09 18:26:41 | 000,035,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oemiglib.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,278,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mstask.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,278,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mstask.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,193,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\schedsvc.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,193,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\schedsvc.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,086,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\isign32.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,086,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isign32.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,073,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\icwdial.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,073,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwdial.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\icwphbk.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwphbk.dll
[2012-09-09 18:26:40 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mstinit.exe
[2012-09-09 18:26:40 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mstinit.exe
[2012-09-09 18:26:39 | 000,278,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\inetcfg.dll
[2012-09-09 18:26:39 | 000,278,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetcfg.dll
[2012-09-09 18:26:39 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwdl.dll
[2012-09-09 18:26:38 | 000,554,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dao360.dll
[2012-09-09 18:26:38 | 000,216,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwconn1.exe
[2012-09-09 18:26:38 | 000,176,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwhelp.dll
[2012-09-09 18:26:38 | 000,086,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwconn2.exe
[2012-09-09 18:26:38 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwconn.dll
[2012-09-09 18:26:38 | 000,049,152 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwutil.dll
[2012-09-09 18:26:38 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwrmind.exe
[2012-09-09 18:26:38 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetwiz.exe
[2012-09-09 18:26:37 | 000,487,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oledb32.dll
[2012-09-09 18:26:37 | 000,217,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sqlxmlx.dll
[2012-09-09 18:26:37 | 000,094,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdatl3.dll
[2012-09-09 18:26:37 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaosp.dll
[2012-09-09 18:26:37 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oledb32r.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,315,392 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdasql.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,233,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaora.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,204,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaps.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,200,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadox.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,180,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadomd.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,102,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msjro.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado27.tlb
[2012-09-09 18:26:36 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadrh15.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msador15.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msxactps.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdatt.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaorar.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdasqlr.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaurl.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdasc.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaer.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaenum.dll
[2012-09-09 18:26:36 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdadc.dll
[2012-09-09 18:26:35 | 000,536,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado15.dll
[2012-09-09 18:26:35 | 000,200,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaprst.dll
[2012-09-09 18:26:35 | 000,155,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadds.dll
[2012-09-09 18:26:35 | 000,118,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdarem.dll
[2012-09-09 18:26:35 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado26.tlb
[2012-09-09 18:26:35 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado25.tlb
[2012-09-09 18:26:35 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado21.tlb
[2012-09-09 18:26:35 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado20.tlb
[2012-09-09 18:26:35 | 000,036,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdfmap.dll
[2012-09-09 18:26:35 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msader15.dll
[2012-09-09 18:26:35 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msaddsr.dll
[2012-09-09 18:26:35 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaremr.dll
[2012-09-09 18:26:35 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaprsr.dll
[2012-09-09 18:26:34 | 000,331,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadce.dll
[2012-09-09 18:26:34 | 000,153,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\triedit.dll
[2012-09-09 18:26:34 | 000,143,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadco.dll
[2012-09-09 18:26:34 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcf.dll
[2012-09-09 18:26:34 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcs.dll
[2012-09-09 18:26:34 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcer.dll
[2012-09-09 18:26:34 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcor.dll
[2012-09-09 18:26:34 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcfr.dll
[2012-09-09 18:26:32 | 000,128,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dhtmled.ocx
[2012-09-09 18:26:31 | 000,068,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hmmapi.dll
[2012-09-09 18:26:31 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iedw.exe
[2012-09-09 18:26:30 | 000,638,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iexplore.exe
[2012-09-09 18:26:27 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje obrazy
[2012-09-09 18:25:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\Registration
[2012-09-09 18:25:35 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moja muzyka
[2012-09-09 18:25:26 | 001,817,687 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bckgres.dll
[2012-09-09 18:25:26 | 000,082,501 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bckg.dll
[2012-09-09 18:25:26 | 000,042,577 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bckgzm.exe
[2012-09-09 18:25:25 | 002,178,131 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shvlres.dll
[2012-09-09 18:25:25 | 000,781,397 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chkrres.dll
[2012-09-09 18:25:25 | 000,753,236 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rvseres.dll
[2012-09-09 18:25:25 | 000,066,113 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shvl.dll
[2012-09-09 18:25:25 | 000,048,706 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rvse.dll
[2012-09-09 18:25:25 | 000,042,575 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chkrzm.exe
[2012-09-09 18:25:25 | 000,042,574 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rvsezm.exe
[2012-09-09 18:25:25 | 000,042,573 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shvlzm.exe
[2012-09-09 18:25:25 | 000,042,573 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hrtzzm.exe
[2012-09-09 18:25:25 | 000,040,515 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chkr.dll
[2012-09-09 18:25:24 | 001,175,635 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hrtzres.dll
[2012-09-09 18:25:24 | 001,041,491 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmnresm.dll
[2012-09-09 18:25:24 | 000,057,409 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hrtz.dll
[2012-09-09 18:25:24 | 000,041,029 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zcorem.dll
[2012-09-09 18:25:24 | 000,032,339 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\uniansi.dll
[2012-09-09 18:25:24 | 000,013,894 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zonelibm.dll
[2012-09-09 18:25:24 | 000,004,677 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zeeverm.dll
[2012-09-09 18:25:23 | 000,217,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmnclim.dll
[2012-09-09 18:25:23 | 000,113,222 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zoneclim.dll
[2012-09-09 18:25:23 | 000,036,937 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zclientm.exe
[2012-09-09 18:25:23 | 000,029,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\znetm.dll
[2012-09-09 18:25:23 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\write.exe
[2012-09-09 18:25:23 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\write.exe
[2012-09-09 18:25:14 | 000,139,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sndvol32.exe
[2012-09-09 18:25:14 | 000,139,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sndvol32.exe
[2012-09-09 18:25:14 | 000,073,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\avwav.dll
[2012-09-09 18:25:14 | 000,073,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\avwav.dll
[2012-09-09 18:25:14 | 000,044,544 | ---- | C] (Hilgraeve, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\hticons.dll
[2012-09-09 18:25:14 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\avmeter.dll
[2012-09-09 18:25:14 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\avmeter.dll
[2012-09-09 18:25:14 | 000,013,312 | ---- | C] (Hilgraeve, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\htrn_jis.dll
[2012-09-09 18:25:13 | 000,231,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\avtapi.dll
[2012-09-09 18:25:13 | 000,231,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\avtapi.dll
[2012-09-09 18:25:13 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winchat.exe
[2012-09-09 18:25:13 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winchat.exe
[2012-09-09 18:25:06 | 000,605,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\getuname.dll
[2012-09-09 18:25:06 | 000,605,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\getuname.dll
[2012-09-09 18:25:06 | 000,115,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\calc.exe
[2012-09-09 18:25:06 | 000,115,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\calc.exe
[2012-09-09 18:25:06 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\charmap.exe
[2012-09-09 18:25:06 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\charmap.exe
[2012-09-09 18:25:05 | 000,128,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mshearts.exe
[2012-09-09 18:25:05 | 000,128,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mshearts.exe
[2012-09-09 18:25:05 | 000,119,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winmine.exe
[2012-09-09 18:25:05 | 000,119,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winmine.exe
[2012-09-09 18:25:05 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sol.exe
[2012-09-09 18:25:05 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sol.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,055,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\freecell.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,055,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\freecell.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tsshutdn.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsshutdn.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tskill.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tskill.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rwinsta.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rwinsta.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tsdiscon.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsdiscon.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tscon.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tscon.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\shadow.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shadow.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\reset.exe
[2012-09-09 18:25:04 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\reset.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\regini.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\regini.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,022,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\qwinsta.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,022,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qwinsta.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,022,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msg.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,022,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msg.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\qappsrv.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qappsrv.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\logoff.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logoff.exe
[2012-09-09 18:25:03 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cdmodem.dll
[2012-09-09 18:25:03 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cdmodem.dll
[2012-09-09 18:25:03 | 000,004,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdpcfgex.dll
[2012-09-09 18:25:03 | 000,004,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpcfgex.dll
[2012-09-09 18:25:02 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmi2xml.dll
[2012-09-09 18:25:02 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtsadmin.tlb
[2012-09-09 18:24:59 | 000,076,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipicmp.dll
[2012-09-09 18:24:59 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmimsg.dll
[2012-09-09 18:24:59 | 000,052,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmitimep.dll
[2012-09-09 18:24:58 | 000,116,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\updprov.dll
[2012-09-09 18:24:58 | 000,061,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tmplprov.dll
[2012-09-09 18:24:58 | 000,059,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemdisp.tlb
[2012-09-09 18:24:58 | 000,059,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\trnsprov.dll
[2012-09-09 18:24:58 | 000,040,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpcons.dll
[2012-09-09 18:24:58 | 000,031,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemads.tlb
[2012-09-09 18:24:58 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winmgmtr.dll
[2012-09-09 18:24:58 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\unsecapp.exe
[2012-09-09 18:24:58 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winmgmt.exe
[2012-09-09 18:24:58 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemads.dll
[2012-09-09 18:24:57 | 000,273,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msiprov.dll
[2012-09-09 18:24:57 | 000,120,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dsprov.dll
[2012-09-09 18:24:57 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fwdprov.dll
[2012-09-09 18:24:56 | 000,283,136 | ---- | C] (Cinematronics) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pinball.exe
[2012-09-09 18:24:56 | 000,220,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wordpad.exe
[2012-09-09 18:24:56 | 000,188,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\accwiz.exe
[2012-09-09 18:24:56 | 000,188,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\accwiz.exe
[2012-09-09 18:24:56 | 000,132,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sndrec32.exe
[2012-09-09 18:24:56 | 000,132,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sndrec32.exe
[2012-09-09 18:24:56 | 000,070,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\access.cpl
[2012-09-09 18:24:56 | 000,070,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\access.cpl
[2012-09-09 18:24:55 | 000,545,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dialer.exe
[2012-09-09 18:24:55 | 000,351,744 | ---- | C] (Hilgraeve, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\hypertrm.dll
[2012-09-09 18:24:55 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mplay32.exe
[2012-09-09 18:24:55 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mplay32.exe
[2012-09-09 18:24:54 | 000,538,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\spider.exe
[2012-09-09 18:24:54 | 000,538,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\spider.exe
[2012-09-09 18:24:54 | 000,345,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mspaint.exe
[2012-09-09 18:24:54 | 000,345,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mspaint.exe
[2012-09-09 18:24:54 | 000,103,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\clipbrd.exe
[2012-09-09 18:24:54 | 000,103,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\clipbrd.exe
[2012-09-09 18:24:53 | 000,290,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rhttpaa.dll
[2012-09-09 18:24:53 | 000,290,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rhttpaa.dll
[2012-09-09 18:24:53 | 000,139,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\rdpwd.sys
[2012-09-09 18:24:53 | 000,139,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpwd.sys
[2012-09-09 18:24:53 | 000,136,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\aaclient.dll
[2012-09-09 18:24:53 | 000,136,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\aaclient.dll
[2012-09-09 18:24:53 | 000,094,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tscfgwmi.dll
[2012-09-09 18:24:53 | 000,094,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tscfgwmi.dll
[2012-09-09 18:24:53 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tsgqec.dll
[2012-09-09 18:24:53 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsgqec.dll
[2012-09-09 18:24:53 | 000,021,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\tdtcp.sys
[2012-09-09 18:24:53 | 000,021,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdtcp.sys
[2012-09-09 18:24:53 | 000,012,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\tdpipe.sys
[2012-09-09 18:24:53 | 000,012,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdpipe.sys
[2012-09-09 18:24:52 | 002,067,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mstscax.dll
[2012-09-09 18:24:52 | 002,067,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lhmstscx.dll
[2012-09-09 18:24:52 | 000,677,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mstsc.exe
[2012-09-09 18:24:52 | 000,677,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lhmstsc.exe
[2012-09-09 18:24:52 | 000,067,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdshost.exe
[2012-09-09 18:24:52 | 000,067,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdshost.exe
[2012-09-09 18:24:52 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\remotepg.dll
[2012-09-09 18:24:52 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\remotepg.dll
[2012-09-09 18:24:52 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdsaddin.exe
[2012-09-09 18:24:52 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdsaddin.exe
[2012-09-09 18:24:51 | 000,296,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\termsrv.dll
[2012-09-09 18:24:51 | 000,296,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\termsrv.dll
[2012-09-09 18:24:51 | 000,147,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdchost.dll
[2012-09-09 18:24:51 | 000,147,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdchost.dll
[2012-09-09 18:24:51 | 000,142,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sessmgr.exe
[2012-09-09 18:24:51 | 000,142,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sessmgr.exe
[2012-09-09 18:24:51 | 000,087,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdpwsx.dll
[2012-09-09 18:24:51 | 000,087,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpwsx.dll
[2012-09-09 18:24:51 | 000,062,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdpclip.exe
[2012-09-09 18:24:51 | 000,062,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpclip.exe
[2012-09-09 18:24:51 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdpsnd.dll
[2012-09-09 18:24:51 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpsnd.dll
[2012-09-09 18:24:50 | 000,161,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdtcuiu.dll
[2012-09-09 18:24:50 | 000,161,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtcuiu.dll
[2012-09-09 18:24:50 | 000,091,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mtxoci.dll
[2012-09-09 18:24:50 | 000,091,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtxoci.dll
[2012-09-09 18:24:50 | 000,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cfgbkend.dll
[2012-09-09 18:24:50 | 000,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cfgbkend.dll
[2012-09-09 18:24:50 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\qprocess.exe
[2012-09-09 18:24:50 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qprocess.exe
[2012-09-09 18:24:50 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\icaapi.dll
[2012-09-09 18:24:50 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icaapi.dll
[2012-09-09 18:24:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\MsDtc
[2012-09-09 18:24:49 | 000,956,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdtctm.dll
[2012-09-09 18:24:49 | 000,956,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtctm.dll
[2012-09-09 18:24:49 | 000,428,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdtcprx.dll
[2012-09-09 18:24:49 | 000,428,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtcprx.dll
[2012-09-09 18:24:49 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdtclog.dll
[2012-09-09 18:24:49 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtclog.dll
[2012-09-09 18:24:49 | 000,011,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xolehlp.dll
[2012-09-09 18:24:49 | 000,011,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\xolehlp.dll
[2012-09-09 18:24:49 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe
[2012-09-09 18:24:49 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtc.exe
[2012-09-09 18:24:48 | 000,034,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mtxlegih.dll
[2012-09-09 18:24:48 | 000,034,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtxlegih.dll
[2012-09-09 18:24:48 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mtxdm.dll
[2012-09-09 18:24:48 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtxdm.dll
[2012-09-09 18:24:48 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comrepl.exe
[2012-09-09 18:24:48 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dcomcnfg.exe
[2012-09-09 18:24:48 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dcomcnfg.exe
[2012-09-09 18:24:48 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comrereg.exe
[2012-09-09 18:24:48 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mtxex.dll
[2012-09-09 18:24:48 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtxex.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,195,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comadmin.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,110,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\clbcatex.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,110,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\clbcatex.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,097,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comrepl.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,097,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comrepl.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,085,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\catsrvps.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,085,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\catsrvps.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,060,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\colbact.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,060,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\colbact.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,059,392 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\stclient.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,059,392 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\stclient.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comaddin.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comaddin.dll
[2012-09-09 18:24:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\Com
[2012-09-09 18:24:46 | 001,267,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comsvcs.dll
[2012-09-09 18:24:46 | 001,267,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comsvcs.dll
[2012-09-09 18:24:46 | 000,625,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\catsrvut.dll
[2012-09-09 18:24:46 | 000,625,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\catsrvut.dll
[2012-09-09 18:24:46 | 000,539,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comuid.dll
[2012-09-09 18:24:46 | 000,539,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comuid.dll
[2012-09-09 18:24:46 | 000,226,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\catsrv.dll
[2012-09-09 18:24:46 | 000,226,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\catsrv.dll
[2012-09-09 18:24:45 | 000,498,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\clbcatq.dll
[2012-09-09 18:24:45 | 000,498,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
[2012-09-09 18:24:45 | 000,167,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comsnap.dll
[2012-09-09 18:24:45 | 000,167,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comsnap.dll
[2012-09-09 18:24:44 | 000,145,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmisvc.dll
[2012-09-09 18:24:44 | 000,098,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiutils.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,453,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiprvsd.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,367,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmic.exe
[2012-09-09 18:24:43 | 000,227,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiprvse.exe
[2012-09-09 18:24:43 | 000,197,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemupgd.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,196,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiadap.exe
[2012-09-09 18:24:43 | 000,156,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipcima.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,144,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiprov.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,140,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmidcprv.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,132,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipdskq.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,126,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiapsrv.exe
[2012-09-09 18:24:43 | 000,118,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemtest.exe
[2012-09-09 18:24:43 | 000,088,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiaprpl.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,062,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipjobj.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,061,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipiprt.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmicookr.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemsvc.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,041,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipsess.dll
[2012-09-09 18:24:43 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiapres.dll
[2012-09-09 18:24:42 | 000,531,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemcore.dll
[2012-09-09 18:24:42 | 000,273,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemess.dll
[2012-09-09 18:24:42 | 000,214,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemcomn.dll
[2012-09-09 18:24:42 | 000,199,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemcntl.dll
[2012-09-09 18:24:42 | 000,178,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemdisp.dll
[2012-09-09 18:24:42 | 000,131,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\viewprov.dll
[2012-09-09 18:24:42 | 000,086,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\stdprov.dll
[2012-09-09 18:24:42 | 000,071,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemcons.dll
[2012-09-09 18:24:42 | 000,036,352 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\scrcons.exe
[2012-09-09 18:24:42 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemprox.dll
[2012-09-09 18:24:41 | 000,237,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\provthrd.dll
[2012-09-09 18:24:41 | 000,212,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntevt.dll
[2012-09-09 18:24:41 | 000,178,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\repdrvfs.dll
[2012-09-09 18:24:41 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mofd.dll
[2012-09-09 18:24:41 | 000,092,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\policman.dll
[2012-09-09 18:24:41 | 000,047,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ncprov.dll
[2012-09-09 18:24:41 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mofcomp.exe
[2012-09-09 18:24:40 | 000,473,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fastprox.dll
[2012-09-09 18:24:40 | 000,247,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\esscli.dll
[2012-09-09 18:24:40 | 000,185,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\framedyn.dll
[2012-09-09 18:24:40 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\krnlprov.dll
[2012-09-09 18:24:39 | 001,359,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cimwin32.dll
[2012-09-09 18:24:39 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\licwmi.dll
[2012-09-09 18:24:39 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\licwmi.dll
[2012-09-09 18:24:39 | 000,056,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\servdeps.dll
[2012-09-09 18:24:39 | 000,056,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\servdeps.dll
[2012-09-09 18:24:39 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mmfutil.dll
[2012-09-09 18:24:39 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mmfutil.dll
[2012-09-09 18:24:36 | 000,187,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmprops.dll
[2012-09-09 18:24:36 | 000,187,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cmprops.dll
[2012-09-09 18:24:33 | 000,196,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\rdpdr.sys
[2012-09-09 18:24:32 | 000,040,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\termdd.sys
[2012-09-09 18:24:32 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje wideo
[2012-06-02 15:19:38 | 000,024,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wucltui.dll.mui
[2012-06-02 15:19:38 | 000,015,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuapi.dll.mui
[2012-06-02 15:19:34 | 000,045,080 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wups2.dll
[2012-06-02 15:19:30 | 000,016,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuaucpl.cpl.mui
[2012-06-02 15:19:18 | 000,018,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuaueng.dll.mui
[2011-09-26 10:41:54 | 000,614,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\uiautomationcore.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 004,422,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100u.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 004,397,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,421,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msvcp100.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,138,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\atl100.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,081,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfcm100u.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,081,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfcm100.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,064,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100fra.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,064,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100deu.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,063,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100esn.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,062,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100ita.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,060,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100rus.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,055,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100enu.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,051,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vcomp100.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,043,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100jpn.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,043,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100kor.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,036,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100cht.dll
[2011-02-19 22:03:12 | 000,036,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mfc100chs.dll
[2011-02-18 23:40:50 | 000,773,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msvcr100.dll
[2010-08-13 17:44:54 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xpsp4res.dll
[2009-11-27 18:14:09 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msyuv.dll
[2009-11-27 17:09:40 | 000,048,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iyuv_32.dll
[2009-11-27 17:09:40 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsbyuv.dll
[2009-10-20 17:20:16 | 000,265,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\http.sys
[2009-06-10 08:22:14 | 002,066,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mstscax.dll
[2009-03-08 13:15:16 | 001,294,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieframe.dll.mui
[2009-03-08 13:14:58 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msrating.dll.mui
[2009-03-08 13:14:40 | 000,002,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mshta.exe.mui
[2009-03-08 13:13:04 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\advpack.dll.mui
[2009-03-08 13:13:04 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ie4uinit.exe.mui
[2009-03-08 13:12:44 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\iedkcs32.dll.mui
[2009-03-08 03:39:48 | 011,111,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieframe.dll
[2009-03-08 03:34:48 | 000,208,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\WinFXDocObj.exe
[2009-03-08 03:32:52 | 000,036,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieudinit.exe
[2009-03-08 03:32:26 | 000,630,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msfeeds.dll
[2009-03-08 03:32:22 | 002,000,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\iertutil.dll
[2009-03-08 03:31:54 | 000,013,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msfeedssync.exe
[2009-03-08 03:31:52 | 000,059,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\icardie.dll
[2009-03-08 03:31:52 | 000,055,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msfeedsbs.dll
[2009-03-08 03:22:46 | 000,164,352 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieui.dll
[2009-03-08 03:11:12 | 000,445,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieapfltr.dll
[2009-02-06 20:07:58 | 003,698,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieapfltr.dat
[2009-01-07 17:20:54 | 000,134,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sqmapi.dll
[2009-01-07 17:20:38 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nlsdl.dll
[2009-01-07 17:20:36 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\idndl.dll
[2009-01-07 17:20:36 | 000,023,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\normaliz.dll
[2009-01-07 17:20:18 | 000,265,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdbg2.dll
[2008-08-25 02:22:00 | 000,011,136 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvsmu.sys
[2008-08-21 14:17:00 | 000,453,152 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nvusmu.exe
[2008-08-21 14:17:00 | 000,122,880 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NVCOSMU.DLL
[2008-08-20 17:35:00 | 000,176,128 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nvusmb.exe
[2008-08-20 17:35:00 | 000,122,880 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NVCOSMB.DLL
[2008-08-18 17:54:00 | 000,372,256 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nvraiins.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,372,256 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nvraidco.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,145,952 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvgts.sys
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,928 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoPtb.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,928 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoPt.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,928 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoIt.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,928 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoFr.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,928 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoEsm.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,928 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoEs.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,928 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoEl.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoTr.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoSv.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoSl.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoSk.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoRu.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoPl.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoNo.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoNl.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoHu.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoFi.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoDe.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,016,416 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoDa.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,015,904 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoTh.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,015,904 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoENU.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,015,904 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoEng.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,015,904 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoCs.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,015,904 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoAr.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,015,392 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoHe.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,014,880 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoJa.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,014,368 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoKo.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,013,856 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoZht.dll
[2008-08-18 17:54:00 | 000,013,856 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NvRCoZhc.dll
[2008-08-01 10:36:00 | 000,034,176 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\NVENETFD.sys
[2008-08-01 10:36:00 | 000,013,056 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvnetbus.sys
[2008-08-01 10:35:00 | 000,305,024 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvnrm.sys
[2008-08-01 10:35:00 | 000,203,776 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\fdco1ins.dll
[2008-08-01 10:35:00 | 000,203,776 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\fdco1.dll
[2008-08-01 10:34:00 | 000,009,728 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bdco1ins.dll
[2008-08-01 10:34:00 | 000,009,728 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bdco1.dll
[2008-07-29 12:33:00 | 000,035,840 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nvconrm.dll
[2008-07-25 10:17:02 | 000,041,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\netfxperf.dll
[2008-07-25 10:16:58 | 000,282,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll
[2008-07-25 10:16:58 | 000,158,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mscorier.dll
[2008-07-25 10:16:58 | 000,083,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mscories.dll
[2008-07-25 10:16:46 | 000,096,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dfshim.dll
[2008-04-14 23:51:58 | 000,294,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msh263.drv
[2008-04-14 23:51:58 | 000,023,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv
[2008-04-14 23:51:58 | 000,023,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wdmaud.drv
[2008-04-14 23:51:02 | 000,483,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wzcsvc.dll
[2008-04-14 23:51:02 | 000,052,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wzcsapi.dll
[2008-04-14 23:50:46 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\pid.dll
[2008-04-14 23:50:46 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\pjlmon.dll
[2008-04-14 23:50:40 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msyuv.dll
[2008-04-14 23:50:36 | 000,048,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\iyuv_32.dll
[2008-04-14 23:50:34 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\hid.dll
[2008-04-14 23:50:28 | 000,055,296 | ---- | C] (Microsoft Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\dmutil.dll
[2008-04-14 23:50:14 | 000,049,152 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cnbjmon.dll
[2008-04-14 23:03:04 | 000,080,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\parport.sys
[2008-04-14 23:03:00 | 000,046,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\p3.sys
[2008-04-14 22:59:34 | 002,029,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ntkrnlpa.exe
[2008-04-14 22:47:54 | 000,040,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\crusoe.sys
[2008-04-14 22:30:48 | 000,039,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\processr.sys
[2008-04-14 22:28:24 | 000,041,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdk7.sys
[2008-04-14 22:28:22 | 000,041,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdk6.sys
[2008-04-14 22:25:10 | 000,023,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mouclass.sys
[2008-04-14 22:24:52 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\modem.sys
[2008-04-14 21:56:18 | 000,332,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\netsetup.exe
[2008-04-14 21:56:18 | 000,332,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\netsetup.exe
[2008-04-14 21:52:26 | 000,092,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdpdd.dll
[2008-04-14 21:52:26 | 000,092,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpdd.dll
[2008-04-14 21:52:26 | 000,012,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tsddd.dll
[2008-04-14 21:52:26 | 000,012,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsddd.dll
[2008-04-14 21:52:18 | 004,190,352 | ---- | C] (Microsoft) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\luna.mst
[2008-04-14 21:52:06 | 000,258,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drmclien.dll
[2008-04-14 21:52:06 | 000,258,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\drmclien.dll
[2008-04-14 21:52:04 | 002,377,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\WMVCore.dll
[2008-04-14 21:52:04 | 002,377,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\WMVCore.dll
[2008-04-14 21:52:04 | 000,502,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drmv2clt.dll
[2008-04-14 21:52:04 | 000,502,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\drmv2clt.dll
[2008-04-14 21:52:02 | 000,364,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\MSSCP.dll
[2008-04-14 21:52:02 | 000,364,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msscp.dll
[2008-04-14 21:52:02 | 000,142,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msnetobj.dll
[2008-04-14 21:52:02 | 000,142,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msnetobj.dll
[2008-04-14 21:51:58 | 000,679,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sstext3d.scr
[2008-04-14 21:51:58 | 000,679,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sstext3d.scr
[2008-04-14 21:51:58 | 000,266,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\h323.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,266,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\h323.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,207,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\unimdm.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,207,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\unimdm.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,146,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winspool.drv
[2008-04-14 21:51:58 | 000,146,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winspool.drv
[2008-04-14 21:51:58 | 000,076,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\remotesp.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,076,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\remotesp.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ndptsp.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ndptsp.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,033,280 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kmddsp.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,033,280 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kmddsp.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\hidphone.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hidphone.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ipconf.tsp
[2008-04-14 21:51:58 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ipconf.tsp
[2008-04-14 21:51:56 | 000,708,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ss3dfo.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,708,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ss3dfo.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,610,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sspipes.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,610,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sspipes.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,393,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ssflwbox.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,393,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssflwbox.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,278,559 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmv8ds32.ax
[2008-04-14 21:51:56 | 000,278,559 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmv8ds32.ax
[2008-04-14 21:51:56 | 000,258,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmvds32.ax
[2008-04-14 21:51:56 | 000,258,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmvds32.ax
[2008-04-14 21:51:56 | 000,220,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\logon.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,220,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logon.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,047,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ssmypics.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,047,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssmypics.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vbisurf.ax
[2008-04-14 21:51:56 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vbisurf.ax
[2008-04-14 21:51:56 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ssmarque.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssmarque.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ssbezier.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssbezier.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ssmyst.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssmyst.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ssstars.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssstars.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\scrnsave.scr
[2008-04-14 21:51:56 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\scrnsave.scr
[2008-04-14 21:51:54 | 001,469,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\inetcpl.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 001,469,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetcpl.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,848,384 | ---- | C] (Intel Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ir41_32.ax
[2008-04-14 21:51:54 | 000,623,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mmsys.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,623,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mmsys.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,552,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\appwiz.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,552,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\appwiz.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,380,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\irprops.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,303,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sysdm.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,303,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sysdm.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,262,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mpg4ds32.ax
[2008-04-14 21:51:54 | 000,262,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mpg4ds32.ax
[2008-04-14 21:51:54 | 000,258,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nusrmgr.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,258,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nusrmgr.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,221,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msadds32.ax
[2008-04-14 21:51:54 | 000,221,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadds32.ax
[2008-04-14 21:51:54 | 000,199,680 | ---- | C] (Intel Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\iac25_32.ax
[2008-04-14 21:51:54 | 000,155,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\hdwwiz.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,155,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hdwwiz.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,154,624 | ---- | C] (Intel Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ivfsrc.ax
[2008-04-14 21:51:54 | 000,148,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wscui.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,148,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wscui.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,137,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\desk.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,137,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\desk.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,132,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\intl.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,132,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\intl.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,116,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\powercfg.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,116,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\powercfg.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,110,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bthprops.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,094,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\timedate.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,094,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\timedate.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\firewall.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\firewall.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msscds32.ax
[2008-04-14 21:51:54 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msscds32.ax
[2008-04-14 21:51:54 | 000,069,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\joy.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,069,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\joy.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\odbccp32.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\odbccp32.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,029,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\format.com
[2008-04-14 21:51:54 | 000,025,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\netsetup.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,025,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\netsetup.cpl
[2008-04-14 21:51:54 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\more.com
[2008-04-14 21:51:54 | 000,012,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tree.com
[2008-04-14 21:51:52 | 000,155,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wscript.exe
[2008-04-14 21:51:52 | 000,155,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wscript.exe
[2008-04-14 21:51:52 | 000,032,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wpabaln.exe
[2008-04-14 21:51:52 | 000,032,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wpabaln.exe
[2008-04-14 21:51:52 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xcopy.exe
[2008-04-14 21:51:52 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\xcopy.exe
[2008-04-14 21:51:52 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wscntfy.exe
[2008-04-14 21:51:52 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wscntfy.exe
[2008-04-14 21:51:52 | 000,011,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wpnpinst.exe
[2008-04-14 21:51:52 | 000,011,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wpnpinst.exe
[2008-04-14 21:51:50 | 000,510,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winlogon.exe
[2008-04-14 21:51:50 | 000,510,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winlogon.exe
[2008-04-14 21:51:50 | 000,285,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\winhlp32.exe
[2008-04-14 21:51:50 | 000,285,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winhlp32.exe
[2008-04-14 21:51:50 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winver.exe
[2008-04-14 21:51:50 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winver.exe
[2008-04-14 21:51:48 | 000,435,712 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wiaacmgr.exe
[2008-04-14 21:51:48 | 000,435,712 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wiaacmgr.exe
[2008-04-14 21:51:48 | 000,291,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe
[2008-04-14 21:51:48 | 000,291,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vssvc.exe
[2008-04-14 21:51:48 | 000,066,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wextract.exe
[2008-04-14 21:51:48 | 000,066,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wextract.exe
[2008-04-14 21:51:48 | 000,050,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\utilman.exe
[2008-04-14 21:51:48 | 000,050,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\utilman.exe
[2008-04-14 21:51:48 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\verclsid.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,260,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tracerpt.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,260,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tracerpt.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,208,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\unregmp2.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,139,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,139,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\taskmgr.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,082,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tlntsess.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,082,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tlntsess.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,079,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,079,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tasklist.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,078,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\taskkill.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,078,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\taskkill.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,078,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\telnet.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,078,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\telnet.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,075,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,075,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tlntsvr.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,063,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tlntadmn.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,063,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tlntadmn.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,046,080 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tzchange.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\userinit.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\userinit.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ups.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ups.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\upnpcont.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\upnpcont.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,012,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tracert.exe
[2008-04-14 21:51:46 | 000,012,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tracert.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,107,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sysocmgr.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,107,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sysocmgr.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,091,136 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\smlogsvc.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,091,136 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smlogsvc.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\spoolsv.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,050,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\smss.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,050,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smss.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sort.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sort.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,014,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\stimon.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,014,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\stimon.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\svchost.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\spnpinst.exe
[2008-04-14 21:51:44 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\spnpinst.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,078,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\shrpubw.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,078,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shrpubw.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,070,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sigverif.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,070,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sigverif.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\shmgrate.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shmgrate.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\setupn.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\setupn.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\skeys.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\skeys.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\shutdown.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shutdown.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\smbinst.exe
[2008-04-14 21:51:42 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smbinst.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,128,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sctasks.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,128,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\schtasks.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,111,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\services.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,111,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\services.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,098,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\scardsvr.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,098,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\scardsvr.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sdbinst.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sdbinst.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,033,280 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,033,280 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rundll32.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sethc.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sethc.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\setup.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\setup.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\secedit.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\secedit.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\runonce.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\runonce.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\savedump.exe
[2008-04-14 21:51:40 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\savedump.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,149,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\regedit.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,149,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\regedit.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,107,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rsnotify.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,107,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rsnotify.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rtcshare.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rtcshare.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\reg.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\reg.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rsh.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rsh.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rexec.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rexec.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe
[2008-04-14 21:51:38 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\regsvr32.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,421,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ntvdm.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,421,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntvdm.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,216,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\osk.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,216,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\osk.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,109,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\progman.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,109,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\progman.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\odbcconf.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\odbcconf.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\packager.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\packager.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,056,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rasphone.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,056,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rasphone.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,050,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\proquota.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,050,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\proquota.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,049,152 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\powercfg.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,049,152 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\powercfg.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,035,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rcimlby.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,035,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rcimlby.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\odbcad32.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\odbcad32.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,022,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rcp.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,022,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rcp.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ping.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ping.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\perfmon.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\perfmon.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\proxycfg.exe
[2008-04-14 21:51:36 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\proxycfg.exe
[2008-04-14 21:51:34 | 001,222,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ntbackup.exe
[2008-04-14 21:51:34 | 001,222,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntbackup.exe
[2008-04-14 21:51:34 | 000,079,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nslookup.exe
[2008-04-14 21:51:34 | 000,079,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nslookup.exe
[2008-04-14 21:51:34 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nppagent.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,176,640 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\napstat.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,176,640 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\napstat.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\net1.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\net1.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,114,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\netdde.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,114,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\netdde.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,087,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\netsh.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,087,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\netsh.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,070,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\notepad.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,070,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\notepad.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,055,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\narrator.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,055,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\narrator.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,042,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\net.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,042,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\net.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,038,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\netstat.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,038,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\netstat.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nddeapir.exe
[2008-04-14 21:51:32 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nddeapir.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,117,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,117,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mqtgsvc.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,078,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,078,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msiexec.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mshta.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mshta.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mqbkup.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mqbkup.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,004,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe
[2008-04-14 21:51:30 | 000,004,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mqsvc.exe
[2008-04-14 21:51:26 | 001,414,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mmc.exe
[2008-04-14 21:51:26 | 001,414,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mmc.exe
[2008-04-14 21:51:26 | 000,143,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mobsync.exe
[2008-04-14 21:51:26 | 000,143,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mobsync.exe
[2008-04-14 21:51:26 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mmcperf.exe
[2008-04-14 21:51:26 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mmcperf.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,515,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\logonui.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,515,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logonui.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,247,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\migwiz.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,241,152 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\migwiza.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,104,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\migload.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,096,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\logagent.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,096,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logagent.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,075,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\locator.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,075,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\locator.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,073,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\magnify.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,073,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\magnify.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\logman.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logman.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\makecab.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\makecab.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,013,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\lsass.exe
[2008-04-14 21:51:24 | 000,013,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lsass.exe
[2008-04-14 21:51:22 | 000,056,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ipconfig.exe
[2008-04-14 21:51:22 | 000,056,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ipconfig.exe
[2008-04-14 21:51:22 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ipv6.exe
[2008-04-14 21:51:22 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ipv6.exe
[2008-04-14 21:51:22 | 000,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ipxroute.exe
[2008-04-14 21:51:22 | 000,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ipxroute.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,174,080 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ie4uinit.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,174,080 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ie4uinit.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,150,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\imapi.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,150,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\imapi.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,114,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\iexpress.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,114,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iexpress.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,039,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\grpconv.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,039,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\grpconv.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\help.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\help.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,010,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hh.exe
[2008-04-14 21:51:20 | 000,010,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\hh.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 001,035,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\explorer.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 001,035,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,193,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\fsquirt.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,123,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\gprslt.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,123,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\gpresult.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\getmac.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\getmac.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,044,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ftp.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,044,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftp.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\findstr.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\findstr.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\extrac32.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\extrac32.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,021,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\fontview.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,021,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fontview.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\forcedos.exe
[2008-04-14 21:51:18 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\forcedos.exe
[2008-04-14 21:51:16 | 000,194,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\eudcedit.exe
[2008-04-14 21:51:16 | 000,194,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\eudcedit.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 001,298,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dxdiag.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 001,298,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dxdiag.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,225,280 | ---- | C] (Microsoft Corp., Veritas Software) -- C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,225,280 | ---- | C] (Microsoft Corp., Veritas Software) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dmadmin.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,180,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,180,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dwwin.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,083,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dpvsetup.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,083,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dpvsetup.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,029,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dplaysvr.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,029,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dplaysvr.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dpnsvr.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dpnsvr.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dvdupgrd.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dvdupgrd.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\dmremote.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dmremote.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,010,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dumprep.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,010,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dumprep.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,005,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe
[2008-04-14 21:51:14 | 000,005,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dllhost.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,164,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\diskpart.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,164,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,135,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cscript.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,135,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cscript.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,105,472 | ---- | C] (Microsoft Corp. i Executive Software International, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dfrgntfs.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,105,472 | ---- | C] (Microsoft Corp. i Executive Software International, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dfrgntfs.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,087,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\diantz.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,087,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\diantz.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,082,944 | ---- | C] (Microsoft Corp. i Executive Software International, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dfrgfat.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,082,944 | ---- | C] (Microsoft Corp. i Executive Software International, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dfrgfat.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ddeshare.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ddeshare.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,025,088 | ---- | C] (Microsoft Corp. and Executive Software International, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\defrag.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,025,088 | ---- | C] (Microsoft Corp. and Executive Software International, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\defrag.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ctfmon.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\csrss.exe
[2008-04-14 21:51:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\csrss.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,396,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmd.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,396,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,064,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmstp.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,064,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cmstp.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,039,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmmon32.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,039,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cmmon32.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,027,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\conime.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,027,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\conime.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,025,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmdl32.exe
[2008-04-14 21:51:10 | 000,025,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cmdl32.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,154,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bootcfg.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,154,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bootcfg.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,071,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\blastcln.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,071,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\blastcln.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,064,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cleanmgr.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,064,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cleanmgr.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,056,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cipher.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,056,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cipher.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,033,280 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\clipsrv.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,033,280 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\clipsrv.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cacls.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cacls.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cliconfg.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cisvc.exe
[2008-04-14 21:51:08 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
[2008-04-14 21:51:06 | 000,624,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\autoconv.exe
[2008-04-14 21:51:06 | 000,624,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\autoconv.exe
[2008-04-14 21:51:06 | 000,602,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\autofmt.exe
[2008-04-14 21:51:06 | 000,602,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\autofmt.exe
[2008-04-14 21:51:06 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\autolfn.exe
[2008-04-14 21:51:06 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\autolfn.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,610,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\autochk.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,610,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\autochk.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,339,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\zipfldr.dll
[2008-04-14 21:51:04 | 000,339,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zipfldr.dll
[2008-04-14 21:51:04 | 000,256,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agentsvr.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,098,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ahui.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,098,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ahui.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,044,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\alg.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,044,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\alg.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\asr_pfu.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\asr_pfu.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\asr_fmt.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\asr_fmt.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,025,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\at.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,025,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\at.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\auditusr.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\auditusr.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\attrib.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\attrib.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\atmadm.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\atmadm.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\actmovie.exe
[2008-04-14 21:51:04 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\actmovie.exe
[2008-04-14 21:51:02 | 000,384,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wzcdlg.dll
[2008-04-14 21:51:02 | 000,384,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wzcdlg.dll
[2008-04-14 21:51:02 | 000,129,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xmlprov.dll
[2008-04-14 21:51:02 | 000,129,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\xmlprov.dll
[2008-04-14 21:51:02 | 000,121,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xmllite.dll
[2008-04-14 21:51:02 | 000,091,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactsrv.dll
[2008-04-14 21:51:02 | 000,091,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\xactsrv.dll
[2008-04-14 21:51:02 | 000,050,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xmlprovi.dll
[2008-04-14 21:51:02 | 000,050,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\xmlprovi.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 004,886,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmp.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 004,886,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmp.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 001,119,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmsdmoe2.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 001,119,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmsdmoe2.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 001,028,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\WMNetmgr.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 001,028,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\WMNetmgr.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 001,003,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmvdmoe2.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 001,003,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmvdmoe2.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,940,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmspdmoe.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,940,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmspdmoe.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,895,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmvdmod.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,895,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmvdmod.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,774,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmsdmod.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,774,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmsdmod.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,613,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wsecedit.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,613,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wsecedit.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,413,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmspdmod.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,413,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmspdmod.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,303,616 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmstream.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,303,616 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmstream.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,276,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmphoto.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,264,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wow32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,264,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wow32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,233,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmpdxm.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,233,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmpdxm.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,150,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmidx.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,150,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmidx.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,115,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmsdmoe.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,115,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmsdmoe.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,114,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmpasf.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,114,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmpasf.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,108,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wshbth.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,102,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmpshell.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,102,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmpshell.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,090,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wshext.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,090,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wshext.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,082,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ws2_32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,082,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ws2_32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wscsvc.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wscsvc.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,051,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wstdecod.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,051,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wstdecod.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,041,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wsnmp32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,041,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wsnmp32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,036,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wshcon.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,036,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wshcon.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wsock32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wsock32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmpui.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmpui.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmpcore.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmpcore.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmpcd.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmpcd.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ws2help.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ws2help.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wshtcpip.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wtsapi32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wtsapi32.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wship6.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wship6.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\WshRm.dll
[2008-04-14 21:51:00 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wshrm.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 001,212,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\urlmon.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 001,212,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\urlmon.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,999,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\syssetup.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,999,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\syssetup.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,916,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wininet.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,916,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wininet.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,860,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tapi3.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,860,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tapi3.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,732,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\userenv.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,732,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\userenv.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,716,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmadmoe.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,716,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmadmoe.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,714,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sxs.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,714,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sxs.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,592,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wiashext.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,592,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wiashext.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,580,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\user32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,580,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\user32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,463,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wiadefui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,463,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wiadefui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,430,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vssapi.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,430,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vssapi.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,420,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vbscript.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,420,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vbscript.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,406,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\usp10.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,406,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\usp10.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,396,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmadmod.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,396,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmadmod.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,388,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\themeui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,388,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\themeui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,358,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\termmgr.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,358,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\termmgr.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,354,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winhttp.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,354,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winhttp.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,334,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wiaservc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,334,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wiaservc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,316,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\untfs.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,316,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\untfs.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,296,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ulib.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,296,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ulib.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,293,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winsrv.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,293,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winsrv.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,249,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tapisrv.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,249,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tapisrv.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,247,326 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\strmdll.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,247,326 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\strmdll.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,239,616 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\upnpui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,239,616 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\upnpui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,236,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\webcheck.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,236,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\webcheck.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,227,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wmasf.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,227,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmasf.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,219,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,219,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\uxtheme.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,215,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wavemsp.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,215,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wavemsp.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,193,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sysmod.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,192,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\syncui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,192,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\syncui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,186,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\upnphost.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,186,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\upnphost.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,181,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tapi32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,181,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tapi32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,178,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winmm.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,178,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winmm.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,177,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wintrust.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,177,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wintrust.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,176,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\w32time.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,176,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w32time.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,173,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sysmoda.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,172,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wldap32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,172,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wldap32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,137,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sti_ci.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,137,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sti_ci.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,136,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\webvw.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,136,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\webvw.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,133,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\upnp.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,133,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\upnp.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,132,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,132,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wkssvc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,131,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsoc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wiadss.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wiadss.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,123,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\umpnpmgr.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,123,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\umpnpmgr.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,122,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\stobject.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,122,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\stobject.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,119,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\t2embed.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,119,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\t2embed.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,111,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wiavideo.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,111,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wiavideo.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,105,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\url.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,105,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\url.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,102,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\win32spl.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,102,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\win32spl.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,101,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\txflog.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,101,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\txflog.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,099,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,099,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srvsvc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,099,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winscard.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,099,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winscard.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,093,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,093,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wlnotify.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,090,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\trkwks.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,090,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\trkwks.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,078,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\unimdmat.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,078,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\unimdmat.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,075,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wiascr.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,075,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wiascr.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,075,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\strmfilt.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,075,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\strmfilt.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,071,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ssdpsrv.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,071,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssdpsrv.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,069,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wlanapi.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,069,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wlanapi.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,068,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sti.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,068,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sti.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,068,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\webclnt.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,068,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\webclnt.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,057,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\twext.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,057,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\twext.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,057,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\synceng.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,057,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\synceng.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,054,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wdigest.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,054,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wdigest.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,053,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winsta.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,053,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winsta.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,051,712 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vdmredir.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,051,712 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vdmredir.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,050,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tspkg.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,050,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tspkg.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,050,688 | ---- | C] (Grupa robocza Twain) -- C:\WINDOWS\twain_32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,050,688 | ---- | C] (Grupa robocza Twain) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\twain_32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,046,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tcpmonui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,046,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tcpmonui.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,046,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tcpmon.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,046,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tcpmon.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,043,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemperf.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,036,352 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\umandlg.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,036,352 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\umandlg.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,034,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ssdpapi.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,034,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssdpapi.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\WMDMPS.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmdmps.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tabletoc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,032,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winipsec.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,032,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winipsec.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,030,749 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vbajet32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,030,749 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vbajet32.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\WMDMLOG.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmdmlog.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\verifier.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\verifier.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\udhisapi.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\udhisapi.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vdmdbg.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vdmdbg.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\version.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\version.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winshfhc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winshfhc.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winrnr.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\usbmon.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\usbmon.dll
[2008-04-14 21:50:58 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll


Download file - link to post
  Search 5 million + Products