ssr_lu__17.08.2012.pdf

Przekaźnik czasowy PCM-01 sklejające się styki

Można, stosując stycznik załączany przekaźnikiem. Ale musi to być specjalny stycznik. Co prawda stycznik z PDF-u służy do dużych baterii kondensatorów, ale jak masz mieć co chwile problemy, to może warto zainwestować W linku program cennikowy eatona http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=346 Może przekaźnik elektroniczny SSR,


SSR LU PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE
CECHY
UŻYTKOWE:

o Bezstykowe załączanie mocy.

Sterow.

o Prąd wyjściowy do 50 A.

Załącz/
wyłącz

o Sterowanie sygnałem impulsowym.

PKWiU 33.20.70-90.00

P " #$% & o' #o()*(*+o,oo
WEJŚCIE:

Piec piekarniczy

Czujnik
temperatury
Pt100

WYJŚCIE:
Przekaźnik
typu LU

SSR
50 A

Regulator
RE22

Regulator
RE55

Zasilanie

Regulacja temperatury w piecu.
Woooooo
Typ wejścia

0/3 .. 32 V d.c.

Typ wyjścia

IZOLACJA
GALWANICZNA:

Zakres

Wejście impulsowe

Właściwości

W$ooooo
Kod wykonania

Wyjście bezstykowe

Supply

PD14

LU001 JDA 242500

1-fazowy 40 A, 240 V

LU001 JDA 244000

Wyjście bezstykowe
Interface

1-fazowy 25 A, 240 V

Wyjście bezstykowe

1-fazowy 40 A z radiatorem, 240 V

LU DIN 30D 244000

Wyjście bezstykowe

3-fazowy 3 x 25 A, 480 V

LU012 JDA 482500

Wyjście bezstykowe

3-fazowy 3 x 50 A, 480 V

LU012 SJDA 485000

Dział Sprzedaży:
Informacja techniczna
Tel: 68 32 95 /180/260
/306/374
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
Przyjmowanie zamówień
Tel: 68 32 95 /207/209
/218/341
Fax: 68 32 55 650
,,LUMEL" S.A.
ul. Słubicka 1
65-127 Zielona Góra

WWW.LUMEL.COM.PL

Z,o & lt; o*,*+o +o " =,%o = & gt; $)%*+o,oo
Napięcie zasilania

24...240 V a.c. 47 .. 63 Hz - LU001 i LU DIN

Temperatura

50 .. 480 V a.c. 47 .. 63 Hz
- LU012

pracy: -30...25...80°C

W$ & lt; oFo,oo Go#Mooo#oO()+o o %* & lt; Mo)$GoQ,*ooo
Kompatybilność
elektromagnetyczna
Napięcie pobiercze
Kategoria użytkowania

odporność na zakłócenia
emisja zakłóceń
2500 V a.c.
AC51 - LU001 i LU DIN

AC51, 52a, 53a - LU012

SSR LU PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE
S% & '()*+ ,-/0%1'2
ZOBACZ
TAKŻE:

LU DIN 30D 244000

Regulatory
temperatury i innych
wielkości fizycznych.

LU001 JDA 242500, LU001 JDA 244000, LU001 JDA 482500

Czujniki temperatury.

NASZA OFERTA

LU012 JDA 482500, LU012 SJDA 485000

www.lumel.com.pl

Więcej informacji
o naszych wyrobach
można znaleźć
na naszej stronie
internetowej:
www.lumel.com.pl
Dział Sprzedaży:

Pod??czenia elektryczne wykonywaae
przy u?yciu przewodów o nast?puj?cych
oerednicach:
- obwód sterowania: 0,5... 2,5 mm 2
- obwód odbiornika: 6... 16 mm 2

Informacja techniczna
Tel: 68 32 95 /180/260
/306/374
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
Przyjmowanie zamówień
Tel: 68 32 95 /207/209
/218/341
Fax: 68 32 55 650
,,LUMEL" S.A.
ul. Słubicka 1
65-127 Zielona Góra

WWW.LUMEL.COM.PL


Download file - link to post
  Search 5 million + Products