hpl_kat_3140.pdf

Przekaźnik czasowy PCM-01 sklejające się styki

Można, stosując stycznik załączany przekaźnikiem. Ale musi to być specjalny stycznik. Co prawda stycznik z PDF-u służy do dużych baterii kondensatorów, ale jak masz mieć co chwile problemy, to może warto zainwestować W linku program cennikowy eatona http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=346 Może przekaźnik elektroniczny SSR,


5/32

Dane do zamówienia
Styczniki do kondensatorów

Styczniki do kondensatorów DILK

DILK

Moeller HPL0211-2007/2008

Kondensatory trójfazowe 50 - 60 Hz
bez obudowy
230 V
400 V
420 V
440 V
kvar
kvar

Symbol graficzny

525 V

Typ
Nr zam.

Opak.

DILK12-11(230V50HZ)
293988
DILK20-11(230V50HZ)
294010
DILK25-11(230V50HZ)
294032

1 szt.

690 V

kvar

http://catalog.moeller.net

kvar

z rezystorem szeregowym
Aparaty podstawowe
7.5

12.5

16.7

20

11

20

25

33.3

15

25

33.3

33.3

40

50

65

85

2 4 6 14 22

55

25

1 3 5 13 21

40

20

A1
A2

3 5 13

1

A2

Uwagi

A1

2 4 6 14

DILK33-10(230V50HZ)
294054
DILK50-10(230V50HZ)
294076

bez zgrzania styków z kondensatorami o impulsie prądu
załączenia do 180 x IN
L1 L2 L3

A1

135

A2

246

R11

R11
C1

R11

Wyposażenie dodatkowe
Obudowy
Wyposażenie dodatkowe
Inne napięcia sterownicze

a 5/42
a 5/58

Przy kompensacji centralnej, w zależności od potrzeb, do sieci dołączane są wielostopniowe baterie kondensatorów.
Między kondensatorami mogą przy tym płynąć prądy aż do 180 x Ie.
Poprzez styki pomocnicze o przyspieszonym działaniu i wbudowane druty oporowe ładuje się wstępnie kondensatory,
redukując w ten sposób prąd załączania. Następnie zamykają się styki główne przewodząc prąd ciągły.
Styczniki do kondensatorów, posiadając specjalne styki, mogą pracować bez zgrzania styków z kondensatorami o impulsie prądu załączenia
do 180 x Ie.
Do załączania układów kompensacyjnych z dławikami zwrócić uwagę na wskazówki projektowe a Projektowanie kompensacji mocy biernej.

5/58

Dane do zamówienia
Napięcia sterownicze
DILK,

Moeller HPL0211-2007/2008

Styczniki do kondensatorów DILK
Styczniki mocy DILMF

AC

http://catalog.moeller.net

DILK12-11(...)

DILK20-11(...)

DILK25-11(...)

DILK33-10(...)

DILK50-10(...)

Nr zam.1)

Nr zam.1)

Nr zam.1)

Nr zam.1)

Nr zam.1)

293985

294007

294029

294051

294073

293986

294008

294030

294052

294074

293988

294010

294032

294054

294076

293990

294012

294034

293997
293998

294019
294020

294041
294042

Napięcia standardowe
110V 50Hz,
120V 60Hz
190V 50Hz,
220V 60Hz
230V 50Hz,
240V 60Hz
400V 50Hz,
440V 60Hz
Napięcia specjalne oprócz wyżej
wymienionych2)
...V 50Hz (24 - 600V) 4)
...V 60Hz (24 - 600V) 4)
Uwagi

1)
2)
3)
4)

3)

-
-

3)

-
-

Numer zamówienia składa się z kombinacji typu i napięcia sterowniczego. Aparaty z cewkami dwunapięciowymi zamawia się pod jednym numerem zamówienia.
Przy napięciach specjalnych wymagane napięcie sterownicze musi zawierać się w podanym zakresie (...-...V)
na zapytanie
Najniejsza zamawiana ilość 10 szt.


Download file - link to post
  Search 5 million + Products