Extras.Txt

Minimalizowanie się gier i programów po kilku minutach

Witam. Moim problemem jest ciągłe minimalizowanie się gier i programów po kilku minutach ich 'użytkowania'. Przeczytałem już kilkadziesiąt tematów na Waszym forum związanych z tym problemem. Niestety nie udało mi się rozwiązać mojego przypadku. Z ramach zawężenia dostępnych możliwości: - nie mam zainstalowanej żadnej aplikacji związanej z TP-Link - żadnych zainstalowanych toolbar'ów tupu Bing, Delta - prócz mojego łącza internetowego korzystam jeszcze z internetu mobilnego T-Mobile, niestety nie mogę 'pozbyć' się jego oprogramowania i sterowników bo nie tylko ja korzystam z tego laptopa - z autostartu wyłączyłem już praktycznie wszystko Logi OTL w załącznikach. Dosyć obszerne ale nie wiem czy poprawnie skonfigurowałęm OTL. Z góry dziękuje za okazaną pomoc.


OTL Extras logfile created on: 2014-02-13 16:56:35 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\a\Downloads
64bit- Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

2,91 Gb Total Physical Memory | 1,00 Gb Available Physical Memory | 34,35% Memory free
5,81 Gb Paging File | 3,94 Gb Available in Paging File | 67,77% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 119,24 Gb Total Space | 28,40 Gb Free Space | 23,82% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 153,85 Gb Total Space | 74,53 Gb Free Space | 48,44% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: A-KOMPUTER | User Name: a | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1152441585-364643194-4004538650-1000\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\ieframe.dll " ,OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" cval " = 1

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
" VistaSp1 " = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]
" AntiVirusOverride " = 0
" AntiSpywareOverride " = 0
" FirewallOverride " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 0

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {23238A51-6A7B-42A6-AB42-FD9E82234E61} " = lport=808 | protocol=6 | dir=in | svc=nettcpactivator | app=c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\smsvchost.exe |
" {5FA6CD2B-E5B3-40B9-904B-498FDFB5B0DD} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | name=windows live communications platform (upnp) |
" {6444B039-D8AC-444B-A3E5-32C15278145B} " = lport=6004 | protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe |
" {BE4F4636-8314-4F0B-8748-702AF44E6B57} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | name=windows live communications platform (ssdp) |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {0FBB33B8-B639-4365-9956-CEAF368122A7} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\microsoft office\office14\onenote.exe |
" {13D109FD-9785-4CDB-9999-C718FD0C6128} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\contacts\wlcomm.exe |
" {144156C2-339A-4D78-A136-B530A7253151} " = protocol=6 | dir=in | app=d:\activision\call of duty 4 - modern warfare\iw3mp.exe |
" {145EA1C8-A270-4FBE-8D09-DEBD6229A28C} " = protocol=6 | dir=in | app=d:\games\fifa 13\game\fifa13.exe |
" {186E176F-38F3-4162-82E5-72232A82D8D0} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\microsoft office\office14\onenote.exe |
" {554083AA-1B2A-4211-A9FD-2F2C2F2ED640} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe |
" {55A90296-D690-46AF-9E66-1C2971C93581} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\mesh\moe.exe |
" {61316343-B783-4061-B70C-176417F82A54} " = protocol=17 | dir=in | app=d:\activision\call of duty 4 - modern warfare\iw3mp.exe |
" {6F31740B-AAD5-4B37-8A08-2AD123CB612C} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\microsoft office\office14\groove.exe |
" {9B25EEB4-CFF9-4710-A317-8FF0D13AACAF} " = protocol=17 | dir=in | app=d:\games\fifa 13\game\fifa13.exe |
" {A7B49020-FF66-4D2F-9315-8382F00C62C5} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\axence\nettools\5\nettools.exe |
" {A8AB57BE-1A00-4BF1-8506-10800383FFEF} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\utorrent\utorrent.exe |
" {B41DBCC6-0EE8-455B-8BED-B6E981943DB8} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\utorrent\utorrent.exe |
" {B7D252D3-986A-43F6-8EC1-A6253215DE48} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steam.exe |
" {BA728B4A-BE4B-4C89-9928-6E17DAE5D7CA} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\messenger\msnmsgr.exe |
" {E708A630-9EF3-4CD6-B200-D8AC4EFF0ECC} " = protocol=1 | dir=in | name=axence nettools icmp |
" {EFB698E9-FF1E-441D-A3A1-76B2DB3F20CB} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\microsoft office\office14\groove.exe |
" {F01C80B1-BB04-41BB-9116-ACFE4001EF39} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steam.exe |
" {F26A1DBE-59CA-4DCC-A24C-214BA5FE3615} " = dir=out | app=c:\program files (x86)\axence\nettools\5\nettools.exe |
" TCP Query User{5A013D43-6618-4BE7-822B-86695524817A}C:\windows\kmsemulator.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\kmsemulator.exe |
" TCP Query User{6B2BB911-A051-4DA7-8106-D372EB6729DC}C:\program files (x86)\fifa 12\game\fifa.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\fifa 12\game\fifa.exe |
" TCP Query User{7554800E-18C0-47C0-ACA0-CB2758EB012D}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |
" TCP Query User{B360F1D5-0297-47BD-89A9-CD049B9BD3CB}C:\users\a\appdata\local\temp\b693.tmp\kmservice.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\a\appdata\local\temp\b693.tmp\kmservice.exe |
" UDP Query User{511308EB-719B-4CBC-9A81-FC5548FB8F4F}C:\windows\kmsemulator.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\kmsemulator.exe |
" UDP Query User{5C50E3B2-A18A-4DBF-A19F-809DDB40BAB4}C:\users\a\appdata\local\temp\b693.tmp\kmservice.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\a\appdata\local\temp\b693.tmp\kmservice.exe |
" UDP Query User{EB1C4446-7B91-4122-AF16-603F256B4B93}C:\program files (x86)\fifa 12\game\fifa.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\fifa 12\game\fifa.exe |
" UDP Query User{FF4F1223-CEF8-4B20-877F-8CBC97914E6E}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {03E5CBD3-73E3-410D-890D-D3F48B2653A6} " = Windows Live Family Safety
" {071c9b48-7c32-4621-a0ac-3f809523288f} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {0E7EF678-587B-43E9-B13C-9F4B52ACFFCA} " = Windows Live Family Safety
" {0F872589-F781-4EAF-9CBC-BF6A9809F17D} " = Windows Live Family Safety
" {180C8888-50F1-426B-A9DC-AB83A1989C65} " = Windows Live Language Selector
" {19E42E62-8C05-42DE-9DC4-C606F9F8927B} " = Windows Live Family Safety
" {1ACC8FFB-9D84-4C05-A4DE-D28A9BC91698} " = Windows Live ID Sign-in Assistant
" {1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7} " = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
" {1E8F990F-A140-47D4-B266-402E9CF96FC3} " = Windows Live Family Safety
" {1FB31F44-D4D0-4D76-944A-A1A5D79FD321} " = Windows Live Family Safety
" {22AB5CFD-B3DB-414E-9F99-4D024CCF1DA6} " = Windows Live Remote Client Resources
" {2426E29F-9E8C-4C0B-97FC-0DB690C1ED98} " = Windows Live Remote Client Resources
" {27F3F8DE-AC95-4E10-90A6-EBA999DDBCAF} " = Windows Live Remote Service Resources
" {29CFD07F-4971-41B0-B14D-621ACCC264AC} " = Windows Live Remote Service Resources
" {2F304EF4-0C31-47F4-8557-0641AAE4197C} " = Windows Live Remote Client Resources
" {33B98264-A889-4913-A0CA-C364A75032B3} " = ASUS Power4Gear Hybrid
" {34384A2A-2CA2-4446-AB0E-1F360BA2AAC5} " = Windows Live Remote Service Resources
" {3921492E-82D2-4180-8124-E347AD2F2DB4} " = Windows Live Remote Client Resources
" {456FB9B5-AFBC-4761-BBDC-BA6BAFBB818F} " = Windows Live Remote Client Resources
" {480F28F0-8BCE-404A-A52E-0DBB7D1CE2EF} " = Windows Live Remote Service Resources
" {5141AA6E-5FAC-4473-BFFB-BEE69DDC7F2B} " = Windows Live Remote Service Resources
" {5151E2DB-0748-4FD1-86A2-72E2F94F8BE7} " = Windows Live Remote Service Resources
" {553BB3BD-7A2A-4E5E-9B2F-2D14DC70093A} " = Windows Live Family Safety
" {5708148D-3A0E-4587-8311-DFCFA33F4D92} " = Windows Live Family Safety
" {5F44A3A1-5D24-4708-8776-66B42B174C64} " = Windows Live Remote Client Resources
" {5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
" {61407251-7F7D-4303-810D-226A04D5CFF3} " = Windows Live Remote Service Resources
" {641B32DB-8226-4250-86C9-34671162F5D5} " = Windows Live Remote Client Resources
" {656DEEDE-F6AC-47CA-A568-A1B4E34B5760} " = Windows Live Remote Service Resources
" {6A2482BC-733A-404A-939A-2D5BC636E6F9} " = Windows Live Remote Service Resources
" {6ce5bae9-d3ca-4b99-891a-1dc6c118a5fc} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {78654366-5889-4A70-90D9-04B00709EEE0} " = Windows Live Remote Client Resources
" {7D8BBAF2-E7C6-4BB6-9E35-31340373F699} " = Windows Live Family Safety
" {8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17
" {847B0532-55E3-4AAF-8D7B-E3A1A7CD17E5} " = Windows Live Remote Client Resources
" {8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2} " = Microsoft .NET Framework 4 Extended
" {90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Professional Plus 2010
" {90140000-0015-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Access MUI (Polish) 2010
" {90140000-0016-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2010
" {90140000-0018-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2010
" {90140000-0019-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Publisher MUI (Polish) 2010
" {90140000-001A-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Outlook MUI (Polish) 2010
" {90140000-001B-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2010
" {90140000-001F-0407-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (German) 2010
" {90140000-001F-0409-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (English) 2010
" {90140000-001F-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (Polish) 2010
" {90140000-002C-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proofing (Polish) 2010
" {90140000-0043-0000-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Office 32-bit Components 2010
" {90140000-0043-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared 32-bit MUI (Polish) 2010
" {90140000-0044-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office InfoPath MUI (Polish) 2010
" {90140000-006E-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2010
" {90140000-00A1-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2010
" {90140000-00BA-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Groove MUI (Polish) 2010
" {95120000-00B9-0409-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Application Error Reporting
" {97A295A7-8840-4B35-BB61-27A8F4512CA3} " = Windows Live Remote Service Resources
" {9ACF3FDB-C8E6-444C-8C64-13A221F7BFFD} " = Microsoft SQL Server Native Client
" {9E9C960F-7F47-46D5-A95D-950B354DE2B8} " = Windows Live Remote Service Resources
" {A2D54577-154D-4D8B-9ECF-D7D4553ECE63} " = Windows Live Family Safety
" {ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {B636C9B9-A3F2-4DCE-ADCC-72E095018385} " = Microsoft SQL Server VSS Writer
" {B680A663-1A15-47A5-A07C-7DF9A97558B7} " = Windows Live Remote Client Resources
" {B96C4CA9-FA40-490C-B3BB-50F84A44694E} " = Windows Live Family Safety
" {BCA3DCDA-170A-44DB-A888-78105ABACF43} " = Windows Live Family Safety
" {C78F2980-5905-44E0-BE02-BDFC3DD6FBB9} " = ESET NOD32 Antivirus
" {CEA21F20-DBF4-464C-8B81-28B8508AFDDD} " = Windows Live Family Safety
" {D157C6E7-5847-4FD1-BEDC-7389493874F6} " = Windows Live Remote Service Resources
" {D3E4F422-7E0F-49C7-8B00-F42490D7A385} " = Windows Live Remote Service Resources
" {D8F30372-43E3-4720-ABDE-11C95E562B71} " = Windows Live Family Safety
" {DA54F80E-261C-41A2-A855-549A144F2F59} " = Windows Live MIME IFilter
" {DF6D988A-EEA0-4277-AAB8-158E086E439B} " = Windows Live Remote Client
" {E02A6548-6FDE-40E2-8ED9-119D7D7E641F} " = Windows Live Remote Service
" {E10CB758-D5FD-4A2D-A1C9-459D6BB0C035} " = Windows Live Remote Client Resources
" {ED421F97-E1C3-4E78-9F54-A53888215D58} " = Windows Live Remote Client Resources
" {F0793412-6407-4870-9A8C-6FE198A4EB12} " = Windows Live Remote Client Resources
" {F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4} " = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
" Microsoft .NET Framework 4 Client Profile " = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
" Microsoft .NET Framework 4 Extended " = Microsoft .NET Framework 4 Extended
" Office14.PROPLUS " = Microsoft Office Professional Plus 2010
" SynTPDeinstKey " = Synaptics Pointing Device Driver
" TeamSpeak 3 Client " = TeamSpeak 3 Client

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {047377C9-C74B-4345-82E8-03BAE5DF2C32} " = Windows Live Writer
" {0654EA5D-308A-4196-882B-5C09744A5D81} " = Windows Live Photo Common
" {073F306D-9851-4969-B828-7B6444D07D55} " = Windows Live Photo Common
" {0969AF05-4FF6-4C00-9406-43599238DE0D} " = ASUS Splendid Video Enhancement Technology
" {09922FFE-D153-44AE-8B60-EA3CB8088F93} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {09BCB9CE-964B-4BDA-AE46-B5A0ABEF1D3F} " = Sonic Focus
" {0A093C39-CBB3-4142-B93F-562F176B6305} " = Windows Live Mesh
" {0B0F231F-CE6A-483D-AA23-77B364F75917} " = Windows Live Installer
" {0B80A0FD-755A-4796-BFB0-A7B07366F33A} " = Windows Live Mail
" {0C1931EB-8339-4837-8BEC-75029BF42734} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {1168ECF1-2932-4E86-BC83-560C256C8022} " = Windows Live Photo Common
" {11778DA1-0495-4ED9-972F-F9E0B0367CD5} " = Windows Live Writer
" {122800FE-3AAF-4974-9FBD-54B023FA756A} " = ,,Windows Live Messenger"
" {17835B63-8308-427F-8CF5-D76E0D5FE457} " = Windows Live Essentials
" {18D10072035C4515918F7E37EAFAACFC} " = AutoUpdate
" {19ADD3BF-C42B-47DC-81C6-5E9731B668C4} " = ,,Windows Live Essentials"
" {19BA08F7-C728-469C-8A35-BFBD3633BE08} " = Windows Live Movie Maker
" {19CBDE24-2761-49A5-816B-D2BA65D0CA8D} " = Kontrola Windows Live Mesh ActiveX za daljinske veze
" {1D6C2068-807F-4B76-A0C2-62ED05656593} " = Windows Live Writer
" {1DA6D447-C54D-4833-84D4-3EA31CAECE9B} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {1DBD1F12-ED93-49C0-A7CC-56CBDE488158} " = ASUS LifeFrame3
" {1F6AB0E7-8CDD-4B93-8A23-AA9EB2FEFCE4} " = Junk Mail filter update
" {1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79} " = CyberLink Media Suite
" {1FC83EAE-74C8-4C72-8400-2D8E40A017DE} " = Windows Live Writer
" {200FEC62-3C34-4D60-9CE8-EC372E01C08F} " = Windows Live SOXE Definitions
" {216ACEC1-4556-4717-A8DE-3F7F5F9C6F63} " = Windows Live Mesh ActiveX-i juhtelement kaugühendustele
" {260E3D78-94E6-47EC-8E29-46301572BB1E} " = Control ActiveX Windows Live Mesh pentru conexiuni la distan?ă
" {26E3C07C-7FF7-4362-9E99-9E49E383CF16} " = Windows Live Writer Resources
" {2720009D-9566-45A7-A370-0E6DAC313F3F} " = ,,Windows Live Mail"
" {2750B389-A2D2-4953-99CA-27C1F2A8E6FD} " = Microsoft SQL Server 2005 Tools Express Edition
" {2902F983-B4C1-44BA-B85D-5C6D52E2C441} " = Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connections
" {2A3FC24C-6EC0-4519-A52B-FDA4EA9B2D24} " = Windows Live Messenger
" {2AFFFDD7-ED85-4A90-8C52-5DA9EBDC9B8F} " = Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (ELISOFT)
" {2BA5FD10-653F-4CAF-9CCD-F685082A1DC1} " = Windows Live Writer
" {2CC0789D-D31B-445F-8970-6E058BE39754} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {2D3E034E-F76B-410A-A169-55755D2637BB} " = Windows Live Mesh
" {2F54E453-8C93-4B3B-936A-233C909E6CAC} " = Windows Live Messenger
" {31CB0D80-1866-462A-9455-88614410971F} " = Driver: Parallel Lines
" {3336F667-9049-4D46-98B6-4C743EEBC5B1} " = Windows Live Photo Gallery
" {34F4D9A4-42C2-4348-BEF4-E553C84549E7} " = Windows Live Photo Gallery
" {3B8F240C-B75E-4A1E-BDCC-6C7F033078A3} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {3F5C371F-8EA2-4F25-9D3D-D0B4526E3AEA} " = NVIDIA PhysX
" {3FC7CBBC4C1E11DCA1A752EA55D89593} " = DivX Version Checker
" {40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658} " = CyberLink Power2Go
" {410DF0AA-882D-450D-9E1B-F5397ACFFA80} " = Windows Live Essentials
" {4264C020-850B-4F08-ACBE-98205D9C336C} " = Windows Live Writer
" {442032CB-900C-49C7-B4B4-2B76525DD403} " = Windows Live Photo Common
" {4444F27C-B1A8-464E-9486-4C37BAB39A09} " = ??????????? ?? Windows Live
" {458F399F-62AC-4747-99F5-499BBF073D29} " = Windows Live Writer Resources
" {4C378B16-46B7-4DA1-A2CE-2EE676F74680} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {4D141929-141B-4605-95D6-2B8650C1C6DA} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {517EAAB9-C35E-4949-B8C2-20C241162BBB} " = Windows Live Pošta
" {5275D81E-83AD-4DE4-BC2B-6E6BA3A33244} " = Windows Live Writer Resources
" {53F5C3EE-05ED-4830-994B-50B2F0D50FCE} " = Microsoft SQL Server Setup Support Files (English)
" {545192D4-E817-4EAA-834D-623EA50CF268} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {579684A4-DDD5-4CA3-9EA8-7BE7D9593DB4} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {5CF5B1A5-CBC3-42F0-8533-5A5090665862} " = Windows Live Mesh
" {5D163056-96B7-440F-A836-89BA5D3CFF2F} " = Windows Live Photo Common
" {5D2E7BD7-4B6F-4086-BA8A-E88484750624} " = Windows Live Writer Resources
" {5E627606-53B9-42D1-97E1-D03F6229E248} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {5EE7D259-D137-4438-9A5F-42F432EC0421} " = VC80CRTRedist - 8.0.50727.4053
" {60C3C026-DB53-4DAB-8B97-7C1241F9A847} " = Windows Live Movie Maker
" {64376910-1860-4CEF-8B34-AA5D205FC5F1} " = Poczta usługi Windows Live
" {64452561-169F-4A36-A2FF-B5E118EC65F5} " = ASUS SmartLogon
" {6491AB99-A11E-41FD-A5E7-32DE8A097B8E} " = Windows Live Essentials
" {64B2D6B3-71AC-45A7-A6A1-2E07ABF58341} " = Windows Live Movie Maker
" {65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A} " = Intel(R) Management Engine Components
" {682B3E4F-696A-42DE-A41C-4C07EA1678B4} " = Windows Live SOXE
" {69C9C672-400A-43A0-B2DE-9DB38C371282} " = Windows Live Writer
" {6ABE832B-A5C7-44C1-B697-3E123B7B4D5B} " = Windows Live Mesh
" {6B3BAE39-4ED1-4EEB-9769-A3AA0AA58CB4} " = Windows Live Movie Maker
" {6B556C37-8919-4991-AC34-93D018B9EA49} " = Windows Live Photo Common
" {6DCE9C3E-3DB7-4C3C-8B80-BC55781BB7B6} " = Windows Live Writer Resources
" {6E29C4F7-C2C2-4B18-A15C-E09B92065F15} " = Windows Live Mesh ActiveX-vezérlő távoli kapcsolatokhoz
" {6F37D92B-41AA-44B7-80D2-457ABDE11896} " = Windows Live Photo Common
" {710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {71684DFF-CDED-450C-AF0C-4A1A6438A1A5} " = Windows Live Essentials
" {7272F232-A7E0-4B2B-A5D2-71B7C5E2379C} " = Windows Live Fotótár
" {7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {7373E17D-18E0-44A7-AC3A-6A3BFB85D3B3} " = Windows Live Movie Maker
" {749F674B-2674-47E8-879C-5626A06B2A91} " = InstantOn for NB
" {77BC9EAF-14C7-4338-9B1C-D5A3E142C0B8} " = Windows Live Photo Common
" {77DAF553-291A-4471-988C-5677D90DB57E} " = Windows Live Writer Resources
" {78906B56-0E81-42A7-AC25-F54C946E1538} " = Windows Live Photo Common
" {7A3C7E05-EE37-47D6-99E1-2EB05A3DA3F7} " = Skype(TM) 6.13
" {7A9D47BA-6D50-4087-866F-0800D8B89383} " = Podstawowe programy Windows Live
" {7AF8E500-B349-4A77-8265-9854E9A47925} " = Windows Live Movie Maker
" {7B63B2922B174135AFC0E1377DD81EC2} " = DivX Codec
" {7B9CC60A-9B81-46A3-A953-76B6BF9EEC97} " = Age of Empires III
" {7BA19818-F717-4DFB-BC11-FAF17B2B8AEE} " = Pošta Windows Live
" {7CB529B2-6C74-4878-9C3F-C29C3C3BBDC6} " = Windows Live Writer Resources
" {7D0DE76C-874E-4BDE-A204-F4240160693E} " = Windows Live Photo Common
" {7D916FA5-DAE9-4A25-B089-655C70EAF607} " = Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation
" {7E90B133-FF47-48BB-91B8-36FC5A548FE9} " = Windows Live Writer Resources
" {80E8C65A-8F70-4585-88A2-ABC54BABD576} " = Windows Live Mesh
" {826A9D28-CAB2-4950-8AAA-B639DCA444CE} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {82803FF3-563F-414F-A403-8D4C167D4120} " = Windows Live Mail
" {82C36957-D2B8-4EF2-B88C-5FA03AA848C7-111249233} " = Dream Vacation Solitaire
" {82C36957-D2B8-4EF2-B88C-5FA03AA848C7-115065740} " = Bubbletown
" {82C36957-D2B8-4EF2-B88C-5FA03AA848C7-117948443} " = Mahjong Memoirs
" {837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {83C292B7-38A5-440B-A731-07070E81A64F} " = Windows Live PIMT Platform
" {84267681-BF16-40B6-9564-27BC57D7D71C} " = Windows Live Photo Common
" {86E6D3A7-3ADC-44C0-B94E-85D2A9DD36B0} " = Windows Live Writer
" {8985AE5E-622A-4980-8BF8-0A1830643220} " = Windows Live Mesh ActiveX kontrola za daljinske veze
" {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00} " = Microsoft Silverlight
" {8C6D6116-B724-4810-8F2D-D047E6B7D68E} " = Mesh Runtime
" {8D33ECF4-1A77-4674-ABAE-DFF978C5BC0A} " = Windows Live Movie Maker
" {8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F} " = MSVCRT
" {8EFCE1F8-8ADB-40F2-BED7-7728BED00EC0} " = Windows Live Essentials
" {8F21291E-0444-4B1D-B9F9-4370A73E346D} " = WinFlash
" {8FB1B528-E260-451E-9B55-E9152F94B80B} " = Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable
" {9024FE65-46B8-4C8A-9D98-8DCB6BD5F598} " = ,,Windows Live Mesh ActiveX" nuotolini? ryši? valdiklis
" {92EA4134-10D1-418A-91E1-5A0453131A38} " = Windows Live Movie Maker
" {947EC1A7-B056-4D60-9D31-BD29BBBFC2B8} " = Kane and Lynch Dead Men
" {95140000-0070-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office 2010
" {97F77D62-5110-4FA3-A2D3-410B92D31199} " = Windows Live Fotogaléria
" {99BE7F5D-AB52-4404-9E03-4240FFAA7DE9} " = Windows Live Mesh
" {9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
" {9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
" {9D56775A-93F3-44A3-8092-840E3826DE30} " = Windows Live Mail
" {9E771D5B-C429-4CBC-8730-3EBD9EC99E4C} " = Windows Live Movie Maker
" {A0C91188-C88F-4E86-93E6-CD7C9A266649} " = Windows Live Mesh
" {A0EB195B-5876-48E6-879D-33D4B2102610} " = SonicStage 3.4
" {A101F637-2E56-42C0-8E08-F1E9086BFAF3} " = Windows Live Movie Maker
" {A1668729-C4D2-49AE-877B-FB608362FFF1} " = Windows Live Essentials
" {A29E18C2-7AB1-4b6b-848C-5D5E2C85F0C0} " = FIFA 13
" {A3389C72-1782-4BB4-BBAA-33345DE52E3F} " = Windows Live Messenger
" {A3A775C9-5A63-4C55-8FDD-427A5B8F5D2B} " = Windows Live Mesh ActiveX vad?kla att?lajiem savienojumiem
" {A7056D45-C63A-4FE4-A69D-FB54EF9B21BB} " = Windows Live Messenger
" {A726AE06-AAA3-43D1-87E3-70F510314F04} " = Windows Live Writer
" {A96E97134CA649888820BCDE5E300BBD} " = H.264 Decoder
" {A9BDCA6B-3653-467B-AC83-94367DA3BFE3} " = Windows Live Photo Common
" {AAAFC670-569B-4A2F-82B4-42945E0DE3EF} " = Windows Live Writer
" {AAC389499AEF40428987B3D30CFC76C9} " = MKV Splitter
" {AAF454FC-82CA-4F29-AB31-6A109485E76E} " = Windows Live Writer
" {AB5C933E-5C7D-4D30-B314-9C83A49B94BE} " = ATK Package
" {AB78C965-5C67-409B-8433-D7B5BDB12073} " = Windows Live Writer Resources
" {ABE2F2AA-7ADC-4717-9573-BF3F83C696AC} " = Windows Live Mail
" {AD001A69-88CC-4766-B2DB-3C1DFAB9AC72} " = Windows Live Mesh
" {AEF9DC35ADDF4825B049ACBFD1C6EB37} " = AAC Decoder
" {B04A0E2F-1E4C-4E61-B18E-3B2BD6779CA7} " = Formant ActiveX programu Windows Live Mesh odpowiedzialny za obsługę połączeń zdalnych
" {B0AD205F-60D0-4084-AFB8-34D9A706D9A8} " = Windows Live Essentials
" {B3BA4D1C-23EF-4859-9C11-1B2CCB7FADBB} " = ActiveX ???????? ?? Windows Live Mesh ?? ?????????? ??????
" {B480904D-F73F-4673-B034-8A5F492C9184} " = Nuance PDF Reader
" {B6190387-0036-4BEB-8D74-A0AFC5F14706} " = Ovládací prvek ActiveX platformy Windows Live Mesh pro vzdálená připojení
" {B7B67AA5-12DA-4F01-918D-B1BF66779D8A} " = Windows Live Writer Resources
" {B81722D3-0A95-4BDE-AA1A-A2A5D12FCDB2} " = Windows Live Foto-galerija
" {B9B66F77-9D00-4CA4-BDF1-BBA8236B4DB6} " = Windows Live Writer
" {BD0C3887-64E6-41D8-9A38-BC6F34369352} " = Windows Live Messenger
" {BD215FCB-27E8-4C86-9251-8B8C1D548743} " = Windows Live Messenger
" {BD4EBDB5-EB14-4120-BB04-BE0A26C7FB3E} " = Windows Live Photo Common
" {BF35168D-F6F9-4202-BA87-86B5E3C9BF7A} " = Windows Live Mesh
" {C01FCACE-CC3D-49A2-ADC2-583A49857C58} " = Windows Live Essentials
" {C08D5964-C42F-48EE-A893-2396F9562A7C} " = Windows Live Mesh
" {C1C9D199-B4DD-4895-92DD-9A726A2FE341} " = Windows Live Writer
" {C2A58219-DA75-4A46-B3C9-B24EA13F07C5} " = LEGO(R) Batman(TM) 2: DC Super Heroes DEMO
" {C2FD7DB5-FE30-49B6-8A2F-C5652E053C31} " = Ovládací prvok ActiveX programu Windows Live Mesh pre vzdialené pripojenia
" {C3C9EB3D-24FA-4462-B784-0EC6AAFCD2DD} " = Fable - The Lost Chapters
" {C454280F-3C3E-4929-B60E-9E6CED5717E7} " = Windows Live Mail
" {C4BC5A5F-4A97-47CC-99C3-AB8E10572AFE} " = Wireless Console 3
" {C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243} " = CyberLink LabelPrint
" {C66824E4-CBB3-4851-BB3F-E8CFD6350923} " = Windows Live Mail
" {C7DEE8F5-29D4-4A5E-823B-4A7850C5E53D} " = Windows Live'i fotogalerii
" {C8421D85-CA0E-4E93-A9A9-B826C4FB88EA} " = Windows Live Mail
" {C877E454-FA36-409A-A00E-1240CEC61BBD} " = ,,Windows Live" fotogalerija
" {C944B4C5-1C4D-4D95-8AC0-7CEF13914131} " = ASUS FancyStart
" {CA227A9D-09BE-4BFB-9764-48FED2DA5454} " = Kontrolnik Windows Live Mesh ActiveX za oddaljene povezave
" {CB3F59BB-7858-41A1-A7EA-4B8A6FC7D431} " = Galeria fotografii usługi Windows Live
" {CB66242D-12B1-4494-82D2-6F53A7E024A3} " = Galerie foto Windows Live
" {CE95A79E-E4FC-4FFF-8A75-29F04B942FF2} " = Windows Live UX Platform
" {CF936193-C584-458C-B793-15FA945621AF} " = Windows Live fotoatt?lu galerija
" {CF9DEFAA-12CD-4D04-AA45-F9F667D21E2E} " = Windows Live Movie Maker
" {CFB17307-B244-4EAD-AE8E-CDAF440477C2} " = OpenMG Secure Module 4.4.00
" {D06F10C5-3EDD-4B29-A3B5-16BBB9A047F8} " = Windows Live Mesh
" {D07B1FDA-876B-4914-9E9A-309732B6D44F} " = Windows Live Mail
" {D0B44725-3666-492D-BEF6-587A14BD9BD9} " = MSVCRT_amd64
" {D27DF849-C8C7-4892-A7F1-E0B381A1BD01} " = Windows Live Writer
" {D39F0676-163E-4595-A917-E28F99BBD4D2} " = ASUS AI Recovery
" {D436F577-1695-4D2F-8B44-AC76C99E0002} " = Windows Live Photo Common
" {D45240D3-B6B3-4FF9-B243-54ECE3E10066} " = Windows Live Communications Platform
" {D47C66BE-0EB5-4587-93FE-D1E176C4B25C} " = Windows Live Messenger
" {D5A4E5F3-9ACD-412E-B380-F838DF9787B9} " = Windows Live Writer Resources
" {D987098B-3AD4-4E88-B80E-CF27A32D1955} " = Windows Live Writer Resources
" {DDC8BDEE-DCAC-404D-8257-3E8D4B782467} " = Windows Live Writer Resources
" {DECDCB7C-58CC-4865-91AF-627F9798FE48} " = Windows Live Mesh
" {E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF} " = D3DX10
" {E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217} " = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM)
" {E4FB0B39-C991-4EE7-95DD-1A1A7857D33D} " = Asmedia ASM104x USB 3.0 Host Controller Driver
" {E5377D46-83C5-445A-A1F1-830336B42A10} " = Windows Live Galerija fotografija
" {E55E0C35-AC3C-4683-BA2F-834348577B80} " = Windows Live Writer
" {E59969EA-3B5B-4B24-8B94-43842A7FBFE9} " = Fotogalerija Windows Live
" {E5B21F11-6933-4E0B-A25C-7963E3C07D11} " = Windows Live Messenger
" {E5B77685-3AEB-432D-8F73-29FEEEE89613} " = Twierdza Krzyżowiec
" {E9AD2143-26D5-4201-BED1-19DCC03B407D} " = Windows Live Messenger
" {EA777812-4905-4C08-8F6E-13BDCC734609} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {EAB1BDF2-734A-4D44-9169-7615D185C974} " = Windows Live Mesh
" {EC20FB81-9B5E-4B97-92A2-8DC52548EFCE} " = Windows Live Mesh
" {EC8BD21F-0CA0-4BBF-97D9-4A52B30041A1} " = ASUS Virtual Camera
" {F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8} " = Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
" {F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5} " = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219
" {F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA} " = Intel(R) Processor Graphics
" {F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC} " = Realtek High Definition Audio Driver
" {F2979AAA-FDD7-4CB3-93BC-5C24D965D679} " = Windows Live Messenger
" {F35DC85A-E96B-496B-ABE7-F04192824856} " = Windows Live Messenger
" {F4BEA6C1-AAC3-4810-AAEA-588E26E0F237} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {F66430D8-08E6-4C96-B9B7-90E66E27D58C} " = Windows Live Mail
" {F783464C-C7C6-4E9B-AC40-BC90E5414BAF} " = Windows Live Messenger
" {F80E5450-3EF3-4270-B26C-6AC53BEC5E76} " = Windows Live Movie Maker
" {F8A9085D-4C7A-41a9-8A77-C8998A96C421} " = Intel(R) Control Center
" {F97E3841-CA9D-4964-9D64-26066241D26F} " = Microsoft Games for Windows - LIVE
" {FA20D803-14E5-4B00-8F03-B519D46F9D4A} " = Windows Live Messenger
" {FA540E67-095C-4A1B-97BA-4D547DEC9AF4} " = ASUS Live Update
" {FA6CF94F-DACF-4FE7-959D-55C421B91B17} " = Windows Live Mail
" {FB3D07AE-73D0-47A9-AC12-6F50BF8B6202} " = Windows Live Movie Maker
" {FB79FDB7-4DE1-453D-99FE-9A880F57380E} " = Windows Live Fotogalerie
" {FE044230-9CA5-43F7-9B58-5AC5A28A1F33} " = Windows Live Essentials
" {FE62C88B-425B-4BDE-8B70-CD5AE3B83176} " = Windows Live Essentials
" {FEEF7F78-5876-438B-B554-C4CC426A4302} " = Windows Live Essentials
" {FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
" {FF737490-5A2D-4269-9D82-97DB2F7C0B09} " = Windows Live Movie Maker
" 7-Zip " = 7-Zip 9.20
" Adobe Flash Player ActiveX " = Adobe Flash Player 10 ActiveX
" Adobe Flash Player Plugin " = Adobe Flash Player 11 Plugin
" Asus Vibe2.0 " = AsusVibe2.0
" ASUS WebStorage " = ASUS WebStorage
" ASUS_Screensaver " = ASUS_Screensaver
" Axence NetTools_is1 " = Axence NetTools 5
" DivX Plus DirectShow Filters " = DivX Plus DirectShow Filters
" Dzielenie i łączenie plików_is1 " = Dzielenie i łączenie plików v1.2.2
" EVEREST Home Edition_is1 " = EVEREST Home Edition v2.20
" FIFA 12 (c) EA_is1 " = FIFA 12 (c) EA version 1
" Gadu-Gadu 10 " = Gadu-Gadu 10
" Heroes III Armageddon's Blade " = Heroes III Armageddon's Blade
" Heroes III The Restoration of Erathia " = Heroes III The Restoration of Erathia
" Heroes III The Shadow of Death " = Heroes III The Shadow of Death
" Ignite Demo_is1 " = Ignite Demo 1.0.0
" InstallShield_{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79} " = CyberLink Media Suite
" InstallShield_{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658} " = CyberLink Power2Go
" InstallShield_{7B9CC60A-9B81-46A3-A953-76B6BF9EEC97} " = Age of Empires III
" InstallShield_{C3C9EB3D-24FA-4462-B784-0EC6AAFCD2DD} " = Fable - The Lost Chapters
" InstallShield_{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243} " = CyberLink LabelPrint
" InstallShield_{CFB17307-B244-4EAD-AE8E-CDAF440477C2} " = OpenMG Secure Module 4.4.00
" InstallShield_{E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217} " = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM)
" Internet Manager " = Internet Manager
" KLiteCodecPack_is1 " = K-Lite Codec Pack 5.4.4 (Basic)
" Microsoft SQL Server 2005 " = Microsoft SQL Server 2005
" Might and Magic Heroes VI_is1 " = Might and Magic Heroes VI
" Mozilla Firefox 26.0 (x86 pl) " = Mozilla Firefox 26.0 (x86 pl)
" MozillaMaintenanceService " = Mozilla Maintenance Service
" OpenAL " = OpenAL
" OpenMG HotFix4.4-05-12-06-01 " = OpenMG Limited Patch 4.4-06-13-19-01
" Origin " = Origin
" RealAlt_is1 " = Real Alternative 2.0.2
" Saveditor Drakensang 2_is1 " = DTRoT
" Steam " = Steam
" uTorrent " = uTorrent
" Warblade v1.2Y.6_is1 " = Warblade v1.2Y.6
" WinLiveSuite " = Windows Live Essentials
" WinRAR archiver " = WinRAR 4.10 (32-bitowy)
" X-VCD Player_is1 " = X-VCD Player

[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]

[ Application Events ]
Error - 2014-02-13 10:49:48 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xf38 Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28cad78b0caf Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 1541b97e-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

Error - 2014-02-13 10:49:53 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xd04 Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28cada8bfbe1 Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 1854aa54-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

Error - 2014-02-13 10:49:58 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xd3c Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28cadd8b646e Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 1b4daa28-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

Error - 2014-02-13 10:50:03 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xff8 Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28cae08aa5ea Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 1e408f66-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

Error - 2014-02-13 10:50:08 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x9d0 Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28cae388d5f2 Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 214c5431-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

Error - 2014-02-13 10:50:13 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xd24 Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28cae695ac31 Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 245a8a05-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

Error - 2014-02-13 10:50:18 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xfc4 Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28cae9990c6c Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 274eced8-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

Error - 2014-02-13 10:50:23 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xf94 Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28caec97b1a6 Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 2a4d25f0-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

Error - 2014-02-13 10:50:28 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xf98 Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28caef956c7c Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 2d51708f-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

Error - 2014-02-13 10:50:33 | Computer Name = a-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe_CryptSvc, wersja: 6.1.7600.16385,
sygnatura czasowa: 0x4a5bc3c1 Nazwa modułu powodującego błąd: ESENT.dll, wersja:
6.1.7601.17577, sygnatura czasowa: 0x4d79bfba Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie
błędu: 0x0000000000006a38 Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xf20 Godzina
uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf28caf2960d8d Ścieżka aplikacji powodującej
błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\ESENT.dll
Identyfikator
raportu: 304c6c3b-94be-11e3-812a-5404a64cf9cf

[ Media Center Events ]
Error - 2012-07-31 08:46:03 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 14:46:02 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 14:46:03
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-07-31 08:46:13 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 14:46:08 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 14:46:08
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-07-31 09:46:19 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 15:46:18 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 15:46:19
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-07-31 09:46:25 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 15:46:24 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 15:46:24
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-08-01 05:49:51 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 11:49:51 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 11:49:51
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-08-01 05:50:03 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 11:49:57 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 11:49:57
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-08-01 06:50:08 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 12:50:07 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 12:50:08
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-08-01 06:50:14 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 12:50:13 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 12:50:13
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-08-01 07:51:56 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 13:51:56 - Nie można pobrać pakietu Directory (Błąd: Połączenie podstawowe
zostało zakończone: Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału
SSL/TLS.)

Error - 2012-08-02 06:09:42 | Computer Name = a-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 12:09:42 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 12:09:42
- Nie można skontaktować się z serwerem..

[ System Events ]
Error - 2014-02-13 10:49:48 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 197.

Error - 2014-02-13 10:49:53 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 198.

Error - 2014-02-13 10:49:58 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 199.

Error - 2014-02-13 10:50:03 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 200.

Error - 2014-02-13 10:50:08 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 201.

Error - 2014-02-13 10:50:13 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 202.

Error - 2014-02-13 10:50:18 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 203.

Error - 2014-02-13 10:50:23 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 204.

Error - 2014-02-13 10:50:28 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 205.

Error - 2014-02-13 10:50:33 | Computer Name = a-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa Usługi kryptograficzne niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło
to razy: 206.


& lt; End of report & gt;


Download file - link to post
  Search 5 million + Products