rejestr_tankowania_paliwa.xls

excel kopiowanie - kopiowanie automatyczne komórek z wartościami

Samo przepisywanie jest załączniku, ale nie wiem na ile to się przyda w tym co chcesz osiągnąć... Każdorazowo obszar do którego dane są kopiowane jest czyszczony i są one dodawana od początku.


" REJESTR TANKOWANIA PALIWA " ,,,,,,,,,
" Koparko - ładowarka CASE " ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,, " Działalność " ,,,
" 2014 " , " Lp. " , " Data
tankowania " , " Stan licznika
z poprzedniego
tankowania " , " Stan licznika
w momencie
tankowania " , " Ilość
km / m-g " , " Ilość zatankowanego paliwa " , " Norma spalania " , " Średnie
zużycie

(6:5) " , " Różnica


(7-8) " , " WOD " , " KAN " , " POMOC " , " Uwagi "
, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 10 "
" styczeń " ,, " 41640 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41641 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41642 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41643 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41644 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41645 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41646 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41647 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41648 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41649 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41650 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41651 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41652 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41653 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41654 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41655 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41656 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41657 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41658 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41659 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41660 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41661 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41662 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41663 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41664 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41665 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41666 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41667 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41668 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41669 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41670 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem styczeń " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" luty " ,, " 02-02-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-03-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-04-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-05-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-06-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-07-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-08-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-09-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-10-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-11-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-12-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-13-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-14-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-15-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-16-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-17-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-18-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-19-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-20-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-21-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-22-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-23-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-24-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-25-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-26-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-27-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-28-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 03-01-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem luty " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" marzec " ,, " 41699 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41700 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41701 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41702 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41703 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41704 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41705 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41706 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41707 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41708 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41709 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41710 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41711 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41712 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41713 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41714 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41715 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41716 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41717 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41718 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41719 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41720 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41721 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41722 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41723 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41724 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41725 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41726 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41727 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41728 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41729 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem marzec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" kwiecień " ,, " 41730 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41731 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41732 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41733 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41734 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41735 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41736 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41737 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41738 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41739 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41740 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41741 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41742 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41743 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41744 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41745 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41746 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41747 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41748 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41749 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41750 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41751 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41752 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41753 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41754 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41755 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41756 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41757 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41758 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41759 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem kwiecień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" maj " ,, " 41760 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41761 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41762 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41763 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41764 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41765 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41766 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41767 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41768 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41769 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41770 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41771 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41772 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41773 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41774 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41775 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41776 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41777 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41778 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41779 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41780 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41781 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41782 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41783 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41784 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41785 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41786 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41787 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41788 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41789 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41790 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem maj " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" czerwiec " ,, " 41791 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41792 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41793 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41794 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41795 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41796 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41797 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41798 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41799 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41800 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41801 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41802 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41803 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41804 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41805 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41806 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41807 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41808 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41809 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41810 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41811 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41812 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41813 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41814 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41815 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41816 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41817 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41818 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41819 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41820 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem czerwiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" lipiec " ,, " 41821 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41822 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41823 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41824 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41825 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41826 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41827 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41828 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41829 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41830 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41831 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41832 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41833 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41834 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41835 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41836 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41837 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41838 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41839 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41840 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41841 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41842 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41843 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41844 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41845 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41846 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41847 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41848 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41849 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41850 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41851 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem lipiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" sierpień " ,, " 41852 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41853 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41854 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41855 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41856 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41857 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41858 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41859 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41860 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41861 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41862 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41863 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41864 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41865 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41866 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41867 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41868 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41869 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41870 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41871 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41872 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41873 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41874 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41875 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41876 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41877 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41878 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41879 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41880 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41881 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41882 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem sierpień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" wrzesień " ,, " 41883 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41884 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41885 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41886 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41887 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41888 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41889 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41890 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41891 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41892 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41893 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41894 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41895 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41896 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41897 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41898 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41899 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41900 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41901 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41902 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41903 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41904 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41905 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41906 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41907 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41908 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41909 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41910 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41911 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41912 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem wrzesień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" październik " ,, " 41913 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41914 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41915 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41916 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41917 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41918 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41919 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41920 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41921 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41922 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41923 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41924 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41925 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41926 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41927 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41928 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41929 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41930 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41931 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41932 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41933 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41934 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41935 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41936 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41937 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41938 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41939 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41940 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41941 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41942 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41943 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem październik " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" listopad " ,, " 41944 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41945 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41946 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41947 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41948 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41949 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41950 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41951 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41952 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41953 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41954 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41955 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41956 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41957 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41958 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41959 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41960 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41961 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41962 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41963 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41964 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41965 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41966 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41967 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41968 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41969 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41970 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41971 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41972 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41973 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem listopad " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" grudzień " ,, " 41974 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41975 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41976 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41977 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41978 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41979 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41980 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41981 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41982 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41983 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41984 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41985 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41986 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41987 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41988 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41989 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41990 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41991 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41992 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41993 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41994 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41995 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41996 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41997 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41998 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41999 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42000 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42001 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42002 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42003 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42004 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem grudzień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " ,,,, " 0 " , " 0 " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" REJESTR TANKOWANIA PALIWA " ,,,,,,,,,
" Koparko - ładowarka CAT " ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,, " Działalność " ,,,
" 2014 " , " Lp. " , " Data
tankowania " , " Stan licznika
z poprzedniego
tankowania " , " Stan licznika
w momencie
tankowania " , " Ilość
km / m-g " , " Ilość zatankowanego paliwa " , " Norma spalania " , " Średnie
zużycie

(6:5) " , " Różnica


(7-8) " , " WOD " , " KAN " , " POMOC " , " Uwagi "
, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 10 "
" styczeń " ,, " 41640 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41641 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41642 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41643 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41644 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41645 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41646 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41647 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41648 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41649 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41650 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41651 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41652 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41653 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41654 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41655 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41656 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41657 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41658 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41659 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41660 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41661 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41662 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41663 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41664 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41665 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41666 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41667 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41668 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41669 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41670 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem styczeń " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" luty " ,, " 02-02-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-03-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-04-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-05-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-06-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-07-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-08-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-09-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-10-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-11-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-12-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-13-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-14-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-15-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-16-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-17-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-18-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-19-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-20-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-21-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-22-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-23-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-24-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-25-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-26-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-27-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-28-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 03-01-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem luty " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" marzec " ,, " 41699 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41700 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41701 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41702 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41703 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41704 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41705 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41706 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41707 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41708 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41709 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41710 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41711 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41712 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41713 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41714 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41715 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41716 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41717 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41718 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41719 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41720 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41721 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41722 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41723 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41724 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41725 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41726 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41727 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41728 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41729 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem marzec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" kwiecień " ,, " 41730 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41731 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41732 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41733 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41734 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41735 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41736 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41737 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41738 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41739 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41740 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41741 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41742 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41743 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41744 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41745 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41746 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41747 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41748 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41749 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41750 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41751 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41752 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41753 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41754 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41755 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41756 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41757 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41758 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41759 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem kwiecień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" maj " ,, " 41760 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41761 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41762 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41763 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41764 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41765 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41766 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41767 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41768 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41769 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41770 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41771 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41772 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41773 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41774 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41775 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41776 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41777 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41778 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41779 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41780 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41781 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41782 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41783 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41784 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41785 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41786 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41787 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41788 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41789 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41790 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem maj " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" czerwiec " ,, " 41791 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41792 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41793 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41794 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41795 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41796 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41797 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41798 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41799 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41800 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41801 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41802 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41803 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41804 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41805 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41806 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41807 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41808 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41809 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41810 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41811 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41812 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41813 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41814 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41815 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41816 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41817 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41818 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41819 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41820 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem czerwiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" lipiec " ,, " 41821 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41822 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41823 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41824 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41825 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41826 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41827 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41828 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41829 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41830 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41831 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41832 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41833 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41834 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41835 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41836 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41837 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41838 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41839 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41840 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41841 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41842 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41843 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41844 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41845 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41846 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41847 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41848 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41849 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41850 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41851 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem lipiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" sierpień " ,, " 41852 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41853 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41854 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41855 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41856 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41857 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41858 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41859 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41860 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41861 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41862 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41863 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41864 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41865 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41866 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41867 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41868 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41869 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41870 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41871 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41872 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41873 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41874 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41875 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41876 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41877 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41878 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41879 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41880 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41881 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41882 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem sierpień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" wrzesień " ,, " 41883 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41884 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41885 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41886 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41887 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41888 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41889 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41890 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41891 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41892 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41893 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41894 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41895 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41896 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41897 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41898 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41899 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41900 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41901 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41902 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41903 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41904 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41905 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41906 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41907 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41908 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41909 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41910 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41911 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41912 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem wrzesień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" październik " ,, " 41913 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41914 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41915 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41916 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41917 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41918 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41919 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41920 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41921 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41922 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41923 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41924 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41925 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41926 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41927 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41928 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41929 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41930 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41931 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41932 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41933 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41934 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41935 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41936 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41937 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41938 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41939 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41940 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41941 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41942 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41943 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem październik " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" listopad " ,, " 41944 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41945 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41946 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41947 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41948 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41949 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41950 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41951 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41952 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41953 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41954 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41955 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41956 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41957 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41958 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41959 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41960 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41961 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41962 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41963 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41964 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41965 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41966 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41967 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41968 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41969 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41970 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41971 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41972 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41973 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem listopad " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" grudzień " ,, " 41974 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41975 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41976 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41977 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41978 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41979 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41980 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41981 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41982 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41983 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41984 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41985 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41986 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41987 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41988 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41989 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41990 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41991 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41992 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41993 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41994 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41995 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41996 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41997 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41998 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41999 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42000 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42001 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42002 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42003 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42004 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem grudzień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " ,,,, " 0 " , " 0 " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" REJESTR TANKOWANIA PALIWA " ,,,,,,,,,
" Ciągnik Renault Celtis " ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,, " Działalność " ,,,
" 2014 " , " Lp. " , " Data
tankowania " , " Stan licznika
z poprzedniego
tankowania " , " Stan licznika
w momencie
tankowania " , " Ilość
km / m-g " , " Ilość zatankowanego paliwa " , " Norma spalania " , " Średnie
zużycie

(6:5) " , " Różnica


(7-8) " , " WOD " , " KAN " , " POMOC " , " Uwagi "
, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 10 "
" styczeń " ,, " 41640 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41641 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41642 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41643 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41644 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41645 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41646 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41647 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41648 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41649 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41650 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41651 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41652 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41653 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41654 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41655 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41656 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41657 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41658 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41659 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41660 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41661 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41662 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41663 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41664 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41665 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41666 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41667 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41668 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41669 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41670 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem styczeń " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" luty " ,, " 02-02-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-03-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-04-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-05-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-06-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-07-18 " ,,,, " 100 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 33.3333333333333 " , " 33.3333333333333 " , " 33.34 " ,
,, " 02-08-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-09-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-10-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-11-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-12-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-13-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-14-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-15-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-16-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-17-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-18-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-19-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-20-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-21-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-22-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-23-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-24-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-25-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-26-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-27-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-28-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 03-01-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem luty " ,,,, " 0 " , " 100 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 33.3333333333333 " , " 33.3333333333333 " , " 33.34 " ,
" marzec " ,, " 41699 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41700 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41701 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41702 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41703 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41704 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41705 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41706 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41707 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41708 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41709 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41710 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41711 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41712 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41713 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41714 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41715 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41716 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41717 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41718 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41719 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41720 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41721 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41722 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41723 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41724 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41725 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41726 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41727 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41728 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41729 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem marzec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" kwiecień " ,, " 41730 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41731 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41732 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41733 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41734 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41735 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41736 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41737 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41738 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41739 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41740 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41741 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41742 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41743 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41744 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41745 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41746 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41747 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41748 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41749 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41750 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41751 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41752 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41753 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41754 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41755 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41756 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41757 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41758 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41759 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem kwiecień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" maj " ,, " 41760 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41761 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41762 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41763 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41764 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41765 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41766 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41767 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41768 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41769 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41770 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41771 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41772 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41773 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41774 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41775 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41776 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41777 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41778 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41779 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41780 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41781 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41782 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41783 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41784 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41785 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41786 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41787 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41788 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41789 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41790 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem maj " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" czerwiec " ,, " 41791 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41792 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41793 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41794 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41795 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41796 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41797 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41798 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41799 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41800 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41801 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41802 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41803 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41804 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41805 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41806 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41807 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41808 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41809 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41810 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41811 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41812 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41813 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41814 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41815 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41816 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41817 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41818 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41819 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41820 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem czerwiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" lipiec " ,, " 41821 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41822 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41823 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41824 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41825 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41826 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41827 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41828 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41829 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41830 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41831 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41832 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41833 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41834 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41835 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41836 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41837 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41838 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41839 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41840 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41841 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41842 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41843 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41844 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41845 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41846 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41847 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41848 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41849 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41850 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41851 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem lipiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" sierpień " ,, " 41852 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41853 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41854 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41855 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41856 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41857 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41858 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41859 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41860 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41861 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41862 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41863 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41864 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41865 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41866 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41867 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41868 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41869 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41870 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41871 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41872 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41873 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41874 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41875 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41876 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41877 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41878 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41879 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41880 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41881 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41882 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem sierpień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" wrzesień " ,, " 41883 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41884 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41885 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41886 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41887 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41888 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41889 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41890 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41891 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41892 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41893 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41894 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41895 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41896 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41897 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41898 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41899 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41900 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41901 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41902 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41903 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41904 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41905 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41906 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41907 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41908 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41909 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41910 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41911 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41912 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem wrzesień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" październik " ,, " 41913 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41914 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41915 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41916 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41917 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41918 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41919 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41920 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41921 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41922 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41923 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41924 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41925 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41926 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41927 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41928 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41929 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41930 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41931 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41932 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41933 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41934 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41935 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41936 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41937 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41938 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41939 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41940 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41941 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41942 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41943 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem październik " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" listopad " ,, " 41944 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41945 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41946 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41947 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41948 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41949 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41950 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41951 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41952 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41953 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41954 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41955 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41956 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41957 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41958 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41959 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41960 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41961 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41962 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41963 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41964 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41965 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41966 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41967 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41968 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41969 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41970 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41971 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41972 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41973 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem listopad " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" grudzień " ,, " 41974 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41975 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41976 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41977 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41978 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41979 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41980 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41981 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41982 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41983 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41984 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41985 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41986 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41987 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41988 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41989 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41990 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41991 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41992 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41993 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41994 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41995 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41996 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41997 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41998 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41999 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42000 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42001 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42002 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42003 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42004 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem grudzień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " ,,,, " 0 " , " 100 " ,,,, " 33.3333333333333 " , " 33.3333333333333 " , " 33.34 " ,
" REJESTR TANKOWANIA PALIWA " ,,,,,,,,,
" Ciągnik Ursus C - 360 " ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,, " Działalność " ,,,
" 2014 " , " Lp. " , " Data
tankowania " , " Stan licznika
z poprzedniego
tankowania " , " Stan licznika
w momencie
tankowania " , " Ilość
km / m-g " , " Ilość zatankowanego paliwa " , " Norma spalania " , " Średnie
zużycie

(6:5) " , " Różnica


(7-8) " , " WOD " , " KAN " , " POMOC " , " Uwagi "
, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 10 "
" styczeń " ,, " 41640 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41641 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41642 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41643 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41644 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41645 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41646 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41647 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41648 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41649 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41650 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41651 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41652 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41653 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41654 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41655 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41656 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41657 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41658 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41659 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41660 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41661 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41662 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41663 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41664 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41665 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41666 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41667 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41668 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41669 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41670 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem styczeń " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" luty " ,, " 02-02-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-03-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-04-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-05-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-06-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-07-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-08-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-09-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-10-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-11-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-12-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-13-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-14-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-15-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-16-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-17-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-18-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-19-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-20-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-21-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-22-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-23-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-24-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-25-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-26-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-27-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-28-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 03-01-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem luty " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" marzec " ,, " 41699 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41700 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41701 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41702 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41703 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41704 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41705 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41706 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41707 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41708 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41709 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41710 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41711 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41712 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41713 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41714 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41715 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41716 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41717 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41718 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41719 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41720 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41721 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41722 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41723 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41724 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41725 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41726 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41727 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41728 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41729 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem marzec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" kwiecień " ,, " 41730 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41731 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41732 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41733 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41734 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41735 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41736 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41737 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41738 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41739 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41740 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41741 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41742 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41743 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41744 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41745 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41746 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41747 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41748 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41749 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41750 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41751 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41752 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41753 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41754 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41755 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41756 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41757 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41758 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41759 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem kwiecień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" maj " ,, " 41760 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41761 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41762 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41763 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41764 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41765 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41766 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41767 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41768 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41769 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41770 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41771 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41772 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41773 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41774 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41775 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41776 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41777 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41778 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41779 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41780 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41781 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41782 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41783 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41784 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41785 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41786 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41787 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41788 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41789 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41790 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem maj " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" czerwiec " ,, " 41791 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41792 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41793 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41794 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41795 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41796 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41797 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41798 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41799 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41800 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41801 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41802 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41803 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41804 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41805 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41806 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41807 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41808 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41809 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41810 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41811 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41812 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41813 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41814 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41815 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41816 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41817 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41818 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41819 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41820 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem czerwiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" lipiec " ,, " 41821 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41822 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41823 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41824 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41825 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41826 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41827 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41828 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41829 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41830 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41831 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41832 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41833 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41834 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41835 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41836 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41837 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41838 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41839 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41840 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41841 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41842 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41843 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41844 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41845 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41846 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41847 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41848 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41849 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41850 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41851 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem lipiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" sierpień " ,, " 41852 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41853 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41854 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41855 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41856 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41857 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41858 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41859 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41860 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41861 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41862 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41863 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41864 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41865 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41866 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41867 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41868 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41869 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41870 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41871 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41872 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41873 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41874 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41875 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41876 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41877 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41878 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41879 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41880 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41881 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41882 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem sierpień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" wrzesień " ,, " 41883 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41884 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41885 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41886 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41887 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41888 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41889 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41890 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41891 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41892 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41893 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41894 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41895 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41896 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41897 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41898 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41899 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41900 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41901 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41902 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41903 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41904 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41905 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41906 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41907 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41908 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41909 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41910 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41911 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41912 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem wrzesień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" październik " ,, " 41913 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41914 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41915 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41916 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41917 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41918 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41919 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41920 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41921 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41922 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41923 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41924 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41925 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41926 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41927 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41928 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41929 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41930 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41931 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41932 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41933 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41934 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41935 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41936 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41937 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41938 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41939 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41940 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41941 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41942 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41943 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem październik " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" listopad " ,, " 41944 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41945 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41946 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41947 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41948 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41949 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41950 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41951 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41952 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41953 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41954 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41955 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41956 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41957 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41958 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41959 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41960 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41961 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41962 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41963 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41964 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41965 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41966 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41967 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41968 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41969 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41970 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41971 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41972 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41973 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem listopad " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" grudzień " ,, " 41974 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41975 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41976 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41977 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41978 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41979 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41980 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41981 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41982 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41983 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41984 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41985 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41986 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41987 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41988 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41989 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41990 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41991 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41992 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41993 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41994 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41995 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41996 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41997 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41998 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41999 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42000 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42001 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42002 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42003 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42004 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem grudzień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " ,,,, " 0 " , " 0 " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" REJESTR TANKOWANIA PALIWA " ,,,,,,,,,
" Citroen Berlingo " ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,, " Działalność " ,,,
" 2014 " , " Lp. " , " Data
tankowania " , " Stan licznika
z poprzedniego
tankowania " , " Stan licznika
w momencie
tankowania " , " Ilość
km / m-g " , " Ilość zatankowanego paliwa " , " Norma spalania " , " Średnie
zużycie

(6:5) " , " Różnica


(7-8) " , " WOD " , " KAN " , " POMOC " , " Uwagi "
, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 10 "
" styczeń " ,, " 41640 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41641 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41642 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41643 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41644 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41645 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41646 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41647 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41648 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41649 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41650 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41651 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41652 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41653 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41654 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41655 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41656 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41657 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41658 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41659 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41660 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41661 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41662 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41663 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41664 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41665 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41666 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41667 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41668 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41669 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 41670 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
, " razem styczeń " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" luty " ,, " 02-02-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-03-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-04-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-05-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-06-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-07-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-08-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-09-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-10-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-11-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-12-18 " ,,,, " 60.0100390625 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 60.01 " ,, " 0 " ,
,, " 02-13-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-14-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-15-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-16-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-17-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-18-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-19-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-20-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-21-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-22-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-23-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-24-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-25-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-26-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-27-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 02-28-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
,, " 03-01-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " ,, " 0 " ,
, " razem luty " ,,,, " 0 " , " 60.01 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 60.01 " , " 0 " , " 0 " ,
" marzec " ,, " 41699 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41700 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41701 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41702 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41703 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41704 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41705 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41706 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41707 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41708 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41709 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41710 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41711 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41712 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41713 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41714 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41715 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41716 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41717 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41718 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41719 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41720 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41721 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41722 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41723 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41724 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41725 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41726 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41727 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41728 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41729 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem marzec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" kwiecień " ,, " 41730 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41731 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41732 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41733 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41734 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41735 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41736 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41737 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41738 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41739 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41740 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41741 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41742 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41743 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41744 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41745 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41746 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41747 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41748 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41749 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41750 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41751 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41752 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41753 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41754 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41755 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41756 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41757 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41758 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41759 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem kwiecień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" maj " ,, " 41760 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41761 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41762 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41763 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41764 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41765 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41766 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41767 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41768 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41769 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41770 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41771 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41772 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41773 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41774 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41775 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41776 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41777 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41778 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41779 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41780 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41781 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41782 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41783 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41784 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41785 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41786 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41787 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41788 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41789 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41790 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem maj " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" czerwiec " ,, " 41791 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41792 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41793 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41794 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41795 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41796 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41797 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41798 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41799 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41800 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41801 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41802 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41803 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41804 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41805 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41806 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41807 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41808 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41809 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41810 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41811 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41812 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41813 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41814 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41815 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41816 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41817 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41818 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41819 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41820 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem czerwiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" lipiec " ,, " 41821 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41822 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41823 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41824 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41825 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41826 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41827 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41828 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41829 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41830 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41831 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41832 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41833 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41834 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41835 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41836 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41837 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41838 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41839 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41840 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41841 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41842 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41843 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41844 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41845 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41846 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41847 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41848 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41849 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41850 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41851 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem lipiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" sierpień " ,, " 41852 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41853 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41854 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41855 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41856 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41857 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41858 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41859 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41860 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41861 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41862 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41863 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41864 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41865 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41866 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41867 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41868 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41869 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41870 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41871 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41872 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41873 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41874 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41875 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41876 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41877 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41878 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41879 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41880 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41881 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41882 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem sierpień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" wrzesień " ,, " 41883 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41884 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41885 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41886 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41887 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41888 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41889 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41890 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41891 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41892 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41893 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41894 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41895 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41896 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41897 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41898 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41899 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41900 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41901 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41902 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41903 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41904 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41905 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41906 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41907 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41908 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41909 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41910 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41911 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41912 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem wrzesień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" październik " ,, " 41913 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41914 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41915 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41916 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41917 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41918 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41919 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41920 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41921 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41922 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41923 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41924 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41925 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41926 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41927 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41928 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41929 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41930 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41931 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41932 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41933 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41934 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41935 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41936 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41937 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41938 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41939 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41940 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41941 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41942 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41943 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem październik " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" listopad " ,, " 41944 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41945 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41946 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41947 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41948 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41949 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41950 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41951 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41952 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41953 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41954 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41955 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41956 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41957 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41958 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41959 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41960 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41961 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41962 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41963 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41964 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41965 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41966 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41967 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41968 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41969 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41970 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41971 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41972 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41973 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem listopad " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" grudzień " ,, " 41974 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41975 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41976 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41977 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41978 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41979 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41980 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41981 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41982 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41983 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41984 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41985 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41986 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41987 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41988 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41989 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41990 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41991 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41992 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41993 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41994 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41995 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41996 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41997 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41998 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41999 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42000 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42001 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42002 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42003 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42004 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem grudzień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " ,,,, " 0 " , " 60.01 " ,,,, " 60.01 " , " 0 " , " 0 " ,
" REJESTR TANKOWANIA PALIWA " ,,,,,,,,,
" Lublin " ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,, " Działalność " ,,,
" 2014 " , " Lp. " , " Data
tankowania " , " Stan licznika
z poprzedniego
tankowania " , " Stan licznika
w momencie
tankowania " , " Ilość
km / m-g " , " Ilość zatankowanego paliwa " , " Norma spalania " , " Średnie
zużycie

(6:5) " , " Różnica


(7-8) " , " WOD " , " KAN " , " POMOC " , " Uwagi "
, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 10 "
" styczeń " ,, " 41640 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41641 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41642 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41643 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41644 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41645 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41646 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41647 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41648 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41649 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41650 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41651 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41652 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41653 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41654 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41655 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41656 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41657 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41658 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41659 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41660 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41661 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41662 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41663 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41664 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41665 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41666 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41667 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41668 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41669 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41670 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem styczeń " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" luty " ,, " 02-02-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-03-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-04-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-05-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-06-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-07-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-08-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-09-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-10-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-11-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-12-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-13-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-14-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-15-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-16-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-17-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-18-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-19-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-20-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-21-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-22-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-23-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-24-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-25-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-26-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-27-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-28-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 03-01-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem luty " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" marzec " ,, " 41699 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41700 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41701 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41702 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41703 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41704 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41705 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41706 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41707 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41708 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41709 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41710 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41711 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41712 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41713 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41714 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41715 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41716 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41717 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41718 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41719 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41720 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41721 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41722 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41723 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41724 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41725 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41726 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41727 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41728 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41729 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem marzec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" kwiecień " ,, " 41730 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41731 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41732 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41733 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41734 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41735 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41736 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41737 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41738 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41739 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41740 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41741 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41742 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41743 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41744 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41745 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41746 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41747 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41748 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41749 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41750 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41751 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41752 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41753 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41754 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41755 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41756 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41757 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41758 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41759 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem kwiecień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" maj " ,, " 41760 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41761 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41762 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41763 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41764 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41765 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41766 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41767 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41768 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41769 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41770 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41771 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41772 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41773 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41774 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41775 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41776 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41777 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41778 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41779 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41780 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41781 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41782 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41783 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41784 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41785 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41786 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41787 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41788 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41789 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41790 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem maj " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" czerwiec " ,, " 41791 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41792 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41793 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41794 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41795 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41796 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41797 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41798 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41799 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41800 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41801 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41802 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41803 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41804 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41805 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41806 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41807 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41808 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41809 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41810 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41811 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41812 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41813 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41814 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41815 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41816 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41817 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41818 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41819 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41820 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem czerwiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" lipiec " ,, " 41821 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41822 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41823 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41824 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41825 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41826 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41827 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41828 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41829 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41830 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41831 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41832 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41833 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41834 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41835 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41836 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41837 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41838 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41839 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41840 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41841 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41842 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41843 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41844 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41845 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41846 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41847 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41848 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41849 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41850 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41851 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem lipiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" sierpień " ,, " 41852 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41853 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41854 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41855 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41856 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41857 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41858 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41859 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41860 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41861 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41862 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41863 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41864 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41865 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41866 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41867 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41868 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41869 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41870 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41871 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41872 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41873 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41874 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41875 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41876 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41877 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41878 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41879 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41880 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41881 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41882 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem sierpień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" wrzesień " ,, " 41883 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41884 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41885 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41886 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41887 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41888 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41889 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41890 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41891 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41892 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41893 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41894 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41895 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41896 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41897 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41898 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41899 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41900 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41901 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41902 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41903 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41904 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41905 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41906 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41907 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41908 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41909 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41910 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41911 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41912 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem wrzesień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" październik " ,, " 41913 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41914 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41915 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41916 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41917 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41918 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41919 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41920 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41921 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41922 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41923 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41924 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41925 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41926 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41927 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41928 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41929 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41930 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41931 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41932 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41933 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41934 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41935 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41936 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41937 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41938 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41939 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41940 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41941 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41942 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41943 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem październik " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" listopad " ,, " 41944 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41945 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41946 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41947 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41948 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41949 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41950 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41951 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41952 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41953 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41954 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41955 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41956 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41957 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41958 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41959 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41960 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41961 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41962 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41963 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41964 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41965 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41966 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41967 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41968 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41969 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41970 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41971 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41972 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41973 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem listopad " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" grudzień " ,, " 41974 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41975 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41976 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41977 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41978 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41979 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41980 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41981 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41982 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41983 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41984 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41985 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41986 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41987 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41988 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41989 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41990 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41991 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41992 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41993 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41994 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41995 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41996 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41997 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41998 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41999 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42000 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42001 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42002 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42003 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42004 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem grudzień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " ,,,, " 0 " , " 0 " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" REJESTR TANKOWANIA PALIWA " ,,,,,,,,,
" W?z asenizacyjny Renault Premium " ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,, " Działalność " ,,,
" 2014 " , " Lp. " , " Data
tankowania " , " Stan licznika
z poprzedniego
tankowania " , " Stan licznika
w momencie
tankowania " , " Ilość
km / m-g " , " Ilość zatankowanego paliwa " , " Norma spalania " , " Średnie
zużycie

(6:5) " , " Różnica


(7-8) " , " WOD " , " KAN " , " POMOC " , " Uwagi "
, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 10 "
" styczeń " ,, " 41640 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41641 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41642 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41643 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41644 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41645 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41646 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41647 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41648 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41649 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41650 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41651 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41652 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41653 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41654 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41655 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41656 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41657 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41658 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41659 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41660 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41661 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41662 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41663 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41664 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41665 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41666 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41667 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41668 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41669 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41670 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem styczeń " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" luty " ,, " 02-02-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-03-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-04-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-05-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-06-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-07-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-08-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-09-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-10-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-11-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-12-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-13-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-14-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-15-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-16-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-17-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-18-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-19-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-20-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-21-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-22-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-23-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-24-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-25-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-26-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-27-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-28-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 03-01-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem luty " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" marzec " ,, " 41699 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41700 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41701 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41702 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41703 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41704 " ,,,, " 40 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 13.3333333333333 " , " 13.3333333333333 " , " 13.34 " ,
,, " 41705 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41706 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41707 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41708 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41709 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41710 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41711 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41712 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41713 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41714 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41715 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41716 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41717 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41718 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41719 " ,,,, " 20 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 6.66666666666667 " , " 6.66666666666667 " , " 6.67 " ,
,, " 41720 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41721 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41722 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41723 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41724 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41725 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41726 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41727 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41728 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41729 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem marzec " ,,,, " 0 " , " 60 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 20 " , " 20 " , " 20.01 " ,
" kwiecień " ,, " 41730 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41731 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41732 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41733 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41734 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41735 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41736 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41737 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41738 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41739 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41740 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41741 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41742 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41743 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41744 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41745 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41746 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41747 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41748 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41749 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41750 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41751 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41752 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41753 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41754 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41755 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41756 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41757 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41758 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41759 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem kwiecień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" maj " ,, " 41760 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41761 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41762 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41763 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41764 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41765 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41766 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41767 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41768 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41769 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41770 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41771 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41772 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41773 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41774 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41775 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41776 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41777 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41778 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41779 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41780 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41781 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41782 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41783 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41784 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41785 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41786 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41787 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41788 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41789 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41790 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem maj " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" czerwiec " ,, " 41791 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41792 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41793 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41794 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41795 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41796 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41797 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41798 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41799 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41800 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41801 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41802 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41803 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41804 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41805 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41806 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41807 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41808 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41809 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41810 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41811 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41812 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41813 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41814 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41815 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41816 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41817 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41818 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41819 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41820 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem czerwiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" lipiec " ,, " 41821 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41822 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41823 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41824 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41825 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41826 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41827 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41828 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41829 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41830 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41831 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41832 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41833 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41834 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41835 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41836 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41837 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41838 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41839 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41840 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41841 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41842 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41843 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41844 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41845 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41846 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41847 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41848 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41849 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41850 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41851 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem lipiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" sierpień " ,, " 41852 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41853 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41854 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41855 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41856 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41857 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41858 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41859 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41860 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41861 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41862 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41863 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41864 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41865 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41866 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41867 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41868 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41869 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41870 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41871 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41872 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41873 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41874 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41875 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41876 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41877 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41878 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41879 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41880 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41881 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41882 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem sierpień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" wrzesień " ,, " 41883 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41884 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41885 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41886 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41887 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41888 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41889 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41890 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41891 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41892 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41893 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41894 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41895 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41896 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41897 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41898 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41899 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41900 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41901 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41902 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41903 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41904 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41905 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41906 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41907 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41908 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41909 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41910 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41911 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41912 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem wrzesień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" październik " ,, " 41913 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41914 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41915 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41916 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41917 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41918 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41919 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41920 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41921 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41922 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41923 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41924 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41925 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41926 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41927 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41928 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41929 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41930 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41931 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41932 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41933 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41934 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41935 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41936 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41937 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41938 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41939 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41940 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41941 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41942 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41943 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem październik " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" listopad " ,, " 41944 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41945 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41946 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41947 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41948 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41949 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41950 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41951 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41952 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41953 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41954 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41955 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41956 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41957 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41958 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41959 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41960 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41961 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41962 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41963 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41964 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41965 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41966 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41967 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41968 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41969 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41970 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41971 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41972 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41973 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem listopad " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" grudzień " ,, " 41974 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41975 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41976 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41977 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41978 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41979 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41980 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41981 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41982 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41983 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41984 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41985 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41986 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41987 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41988 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41989 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41990 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41991 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41992 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41993 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41994 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41995 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41996 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41997 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41998 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41999 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42000 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42001 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42002 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42003 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42004 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem grudzień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " ,,,, " 0 " , " 60 " ,,,, " 20 " , " 20 " , " 20.01 " ,
" REJESTR TANKOWANIA PALIWA " ,,,,,,,,,
" Agregaty " ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,, " Działalność " ,,,
" 2014 " , " Lp. " , " Data
tankowania " , " Stan licznika
z poprzedniego
tankowania " , " Stan licznika
w momencie
tankowania " , " Ilość
km / m-g " , " Ilość zatankowanego paliwa " , " Norma spalania " , " Średnie
zużycie

(6:5) " , " Różnica


(7-8) " , " WOD " , " KAN " , " POMOC " , " Rodzaj agragatu "
, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 10 "
" styczeń " ,, " 41640 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41641 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41642 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41643 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41644 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41645 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41646 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41647 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41648 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41649 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41650 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41651 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41652 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41653 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41654 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41655 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41656 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41657 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41658 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41659 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41660 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41661 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41662 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41663 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41664 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41665 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41666 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41667 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41668 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41669 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41670 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem styczeń " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" luty " ,, " 02-02-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-03-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-04-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-05-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-06-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-07-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-08-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-09-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-10-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-11-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-12-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-13-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-14-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-15-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-16-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-17-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-18-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-19-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-20-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-21-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-22-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-23-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-24-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-25-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-26-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-27-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 02-28-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 03-01-18 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem luty " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" marzec " ,, " 41699 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41700 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41701 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41702 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41703 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41704 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41705 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41706 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41707 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41708 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41709 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41710 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41711 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41712 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41713 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41714 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41715 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41716 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41717 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41718 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41719 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41720 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41721 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41722 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41723 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41724 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41725 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41726 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41727 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41728 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41729 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem marzec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" kwiecień " ,, " 41730 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41731 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41732 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41733 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41734 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41735 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41736 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41737 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41738 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41739 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41740 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41741 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41742 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41743 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41744 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41745 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41746 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41747 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41748 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41749 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41750 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41751 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41752 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41753 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41754 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41755 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41756 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41757 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41758 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41759 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem kwiecień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" maj " ,, " 41760 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41761 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41762 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41763 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41764 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41765 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41766 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41767 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41768 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41769 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41770 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41771 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41772 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41773 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41774 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41775 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41776 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41777 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41778 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41779 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41780 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41781 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41782 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41783 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41784 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41785 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41786 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41787 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41788 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41789 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41790 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem maj " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" czerwiec " ,, " 41791 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41792 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41793 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41794 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41795 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41796 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41797 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41798 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41799 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41800 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41801 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41802 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41803 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41804 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41805 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41806 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41807 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41808 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41809 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41810 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41811 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41812 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41813 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41814 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41815 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41816 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41817 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41818 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41819 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41820 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem czerwiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" lipiec " ,, " 41821 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41822 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41823 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41824 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41825 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41826 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41827 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41828 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41829 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41830 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41831 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41832 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41833 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41834 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41835 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41836 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41837 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41838 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41839 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41840 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41841 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41842 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41843 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41844 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41845 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41846 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41847 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41848 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41849 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41850 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41851 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem lipiec " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" sierpień " ,, " 41852 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41853 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41854 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41855 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41856 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41857 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41858 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41859 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41860 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41861 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41862 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41863 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41864 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41865 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41866 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41867 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41868 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41869 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41870 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41871 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41872 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41873 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41874 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41875 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41876 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41877 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41878 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41879 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41880 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41881 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41882 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem sierpień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" wrzesień " ,, " 41883 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41884 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41885 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41886 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41887 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41888 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41889 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41890 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41891 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41892 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41893 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41894 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41895 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41896 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41897 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41898 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41899 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41900 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41901 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41902 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41903 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41904 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41905 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41906 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41907 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41908 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41909 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41910 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41911 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41912 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem wrzesień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" październik " ,, " 41913 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41914 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41915 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41916 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41917 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41918 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41919 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41920 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41921 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41922 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41923 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41924 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41925 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41926 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41927 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41928 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41929 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41930 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41931 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41932 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41933 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41934 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41935 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41936 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41937 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41938 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41939 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41940 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41941 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41942 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41943 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem październik " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" listopad " ,, " 41944 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41945 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41946 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41947 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41948 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41949 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41950 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41951 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41952 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41953 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41954 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41955 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41956 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41957 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41958 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41959 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41960 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41961 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41962 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41963 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41964 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41965 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41966 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41967 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41968 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41969 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41970 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41971 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41972 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41973 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem listopad " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" grudzień " ,, " 41974 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41975 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41976 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41977 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41978 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41979 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41980 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41981 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41982 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41983 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41984 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41985 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41986 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41987 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41988 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41989 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41990 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41991 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41992 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41993 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41994 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41995 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41996 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41997 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41998 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 41999 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42000 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42001 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42002 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42003 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,, " 42004 " ,,,,,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " razem grudzień " ,,,, " 0 " , " 0 " ,, " ERROR " , " ERROR " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " ,,,, " 0 " , " 0 " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
" REJESTR TANKOWANIA PALIWA "
" Miesiąc " , " Data
tankowania " , " Ilość
zatankowanego
paliwa " , " WOD " , " KAN " , " POMOC " , " Tankowanie "
" STYCZEŃ " , " 01-02-18 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 01-03-18 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 01-04-18 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 01-05-18 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 01-06-18 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41645 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41646 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41647 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41648 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41649 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41650 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41651 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41652 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41653 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41654 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41655 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41656 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41657 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41658 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41659 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41660 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41661 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41662 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41663 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41664 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41665 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41666 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41667 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41668 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41669 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41670 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" LUTY " , " 41671 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41672 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41673 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41674 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41675 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41676 " , " 100 " , " 33.3333333333333 " , " 33.3333333333333 " , " 33.34 " , " TAK "
, " 41677 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41678 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41679 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41680 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41681 " , " 60.01 " , " 60.01 " , " 0 " , " 0 " , " TAK "
, " 41682 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41683 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41684 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41685 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41686 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41687 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41688 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41689 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41690 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41691 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41692 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41693 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41694 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41695 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41696 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41697 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41698 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 160.01 " , " 93.3433333333333 " , " 33.3333333333333 " , " 33.34 " ,
,,,,,,
" MARZEC " , " 41699 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41700 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41701 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41702 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41703 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41704 " , " 40 " , " 13.3333333333333 " , " 13.3333333333333 " , " 13.34 " , " TAK "
, " 41705 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41706 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41707 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41708 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41709 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41710 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41711 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41712 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41713 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41714 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41715 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41716 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41717 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41718 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41719 " , " 20 " , " 6.66666666666667 " , " 6.66666666666667 " , " 6.67 " , " TAK "
, " 41720 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41721 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41722 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41723 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41724 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41725 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41726 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41727 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41728 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41729 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 60 " , " 20 " , " 20 " , " 20.01 " ,
,,,,,,,,
" KWIECIEŃ " , " 41730 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41731 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41732 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41733 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41734 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41735 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41736 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41737 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41738 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41739 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41740 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41741 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41742 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41743 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41744 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41745 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41746 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41747 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41748 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41749 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41750 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41751 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41752 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41753 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41754 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41755 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41756 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41757 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41758 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41759 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" MAJ " , " 41760 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41761 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41762 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41763 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41764 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41765 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41766 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41767 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41768 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41769 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41770 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41771 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41772 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41773 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41774 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41775 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41776 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41777 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41778 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41779 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41780 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41781 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41782 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41783 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41784 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41785 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41786 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41787 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41788 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41789 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41790 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" CZERWIEC " , " 41791 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41792 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41793 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41794 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41795 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41796 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41797 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41798 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41799 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41800 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41801 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41802 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41803 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41804 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41805 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41806 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41807 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41808 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41809 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41810 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41811 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41812 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41813 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41814 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41815 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41816 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41817 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41818 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41819 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41820 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" LIPIEC " , " 41821 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41822 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41823 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41824 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41825 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41826 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41827 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41828 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41829 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41830 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41831 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41832 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41833 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41834 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41835 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41836 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41837 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41838 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41839 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41840 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41841 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41842 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41843 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41844 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41845 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41846 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41847 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41848 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41849 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41850 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41851 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" SIERPIEŃ " , " 41852 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41853 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41854 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41855 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41856 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41857 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41858 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41859 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41860 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41861 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41862 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41863 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41864 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41865 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41866 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41867 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41868 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41869 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41870 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41871 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41872 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41873 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41874 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41875 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41876 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41877 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41878 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41879 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41880 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41881 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41882 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" WRZESIEŃ " , " 41883 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41884 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41885 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41886 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41887 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41888 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41889 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41890 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41891 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41892 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41893 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41894 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41895 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41896 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41897 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41898 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41899 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41900 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41901 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41902 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41903 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41904 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41905 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41906 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41907 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41908 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41909 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41910 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41911 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41912 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" PAŹDZIERNIK " , " 41913 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41914 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41915 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41916 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41917 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41918 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41919 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41920 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41921 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41922 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41923 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41924 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41925 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41926 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41927 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41928 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41929 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41930 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41931 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41932 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41933 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41934 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41935 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41936 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41937 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41938 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41939 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41940 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41941 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41942 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41943 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" LISTOPAD " , " 41944 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41945 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41946 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41947 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41948 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41949 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41950 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41951 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41952 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41953 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41954 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41955 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41956 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41957 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41958 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41959 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41960 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41961 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41962 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41963 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41964 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41965 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41966 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41967 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41968 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41969 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41970 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41971 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41972 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41973 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" GRUDZIEŃ " , " 41974 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41975 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41976 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41977 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41978 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41979 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41980 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41981 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41982 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41983 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41984 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41985 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41986 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41987 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41988 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41989 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41990 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41991 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41992 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41993 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41994 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41995 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41996 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41997 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41998 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 41999 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 42000 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 42001 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 42002 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 42003 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " 42004 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
, " RAZEM " , " 0 " , " 0 " , " 0 " , " 0 " ,
,,,,,,
" OGÓŁEM 2014 " ,, " 220.01 " , " 113.343333333333 " , " 53.3333333333333 " , " 53.35 " ,
" ZAKUP PALIWA " ,,,,,,, " ZUŻYCIE PALIWA " ,,,,,,,, " ROZLICZENIE " ,,
" Lp. " , " Data
zakupu " , " Firma " , " Nr
faktury " , " Wartość
faktury
netto " , " Cena
za litr " , " Ilość
zakupionego
paliwa " , " Data
tankowania " , " Stan
licznika
początkowy " , " Stan
licznika
końcowy " , " Działalność " ,,, " Razem " , " Różnica
(licznik) " , " Pozostało do rozliczenia " ,,
,,,,,,,,,, " WOD " , " KAN " , " POMOC " ,,, " ilość
litrów " , " wartość " , " cena
za litr " ,,,
" 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 10 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 14 " , " 15 " , " 16 " , " 17 " , " 18 " ,,,
" 1 " , " 02-05-18 " , " Pol Petro " , " 465/H/02/2014 " , " 10371.36 " , " 4.182 " , " 2480 " ,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,


Download file - link to post
  Search 5 million + Products