AdwCleaner[S1].txt

Chrome - Jak usun±ć delta search

www.delta-search.com Jak zaloguje się w Chrome z konta google to może dlatego to powraca bo jest gdzie¶ w ustawieniach ?? Odinstalowałem wcze¶niej Chrome Revo uninstaler i po ponownym logowaniu powraca.


# AdwCleaner v2.112 - Log utworzony 17/02/2013 o 20:27:09
# Aktualizacja 10/02/2013 przez Xplode
# System operacyjny : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# U?ytkownik : Marti - MARTI
# Tryb uruchomienia : Normalny
# Ście?ka : C:\Users\Marti\Downloads\adwcleaner0.exe
# Opcja [Usu?]


***** [Us?ugi] *****


***** [Pliki / Foldery] *****

Folder Usuni?to : C:\ProgramData\Partner
Plik Usuni?to : C:\user.js

***** [Rejestr] *****

Klucz Usuni?to : HKCU\Software\DataMngr
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\IM
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\ImInstaller
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\Softonic
Klucz Usuni?to : HKCU\Software\534d8dbb06ee946
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\Babylon
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\DataMngr
Klucz Usuni?to : HKLM\Software\IB Updater
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\incredibar_installer_RASAPI32
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\incredibar_installer_RASMANCS
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASAPI32
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASMANCS
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\534d8dbb06ee946
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{813A22E0-3E2B-4188-9BDA-ECA9878B8D48}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{BCFF5F55-6F44-11D2-86F8-00104B265ED5}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{813A22E0-3E2B-4188-9BDA-ECA9878B8D48}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BCFF5F55-6F44-11D2-86F8-00104B265ED5}
Klucz Usuni?to : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

***** [Przegl?darki Internetowe] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

Podmieniono : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.delta-search.com/?affID=119816 & babsrc=HP_ss & mntrId=82624b570000000000000026437477a9 -- & gt; hxxp://www.google.com

-\\ Google Chrome v24.0.1312.57

Plik : C:\Users\Marti\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Usuni?to [l.15] : urls_to_restore_on_startup = [ " hxxp://www.google.pl/ " , " hxxp://www.delta-search.com/?affI[...]
Usuni?to [l.2288] : urls_to_restore_on_startup = [ " hxxp://www.google.pl/ " , " hxxp://www.delta-search.com/?affID=1[...]

-\\ Opera v12.14.1738.0

Plik : C:\Users\Marti\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] Plik w porz?dku.

*************************

AdwCleaner[S1].txt - [2880 octets] - [17/02/2013 20:27:09]

########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [2940 octets] ##########


Download file - link to post