katalog.doc

makro w Wordzie - osobny plik pod nazwą z tekstu

Ok. W załączeniu przesyłam plik z przykładowymi protokołami. Makro "idzie" z góry na dół, więc kursor musi być ustawiony na pierwszej stronie żeby dobrze zadziałało. I chodzi mi o to, żeby zamiast nazwy "prot. 1" makro nadawało nazwę "prot. Kowalski", "prot. Krawczyk" itd. czyli z wyrazu przed "- nie stawił się, wezwany prawidłowo."


Sygn. akt II Ko 1/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny

Sprawa Jana Kowalskiego

FORMDROPDOWN z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 09:00

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Jan Kowalski - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 1/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 09:15

Przewodniczący: Protokolant:Sygn. akt II Ko 2/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny

Sprawa Michała Krawczyka

FORMDROPDOWN z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 09:15

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Michał Krawczyk - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 2/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 09:30

Przewodniczący: Protokolant:Sygn. akt II Ko 3/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny

Sprawa Zbigniewa Dąbrowskiego

FORMDROPDOWN z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 09:30

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Zbigniew Dąbrowski - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 3/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 09:45

Przewodniczący: Protokolant:Sygn. akt II Ko 4/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny

Sprawa Tomasza Mazura

FORMDROPDOWN z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 09:45

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Tomasz Mazur - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 4/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 10:00

Przewodniczący: Protokolant:Sygn. akt II Ko 5/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny

Sprawa Marcina Nowaka

FORMDROPDOWN z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 10:00

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Marcin Nowak - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 5/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 10:15

Przewodniczący: Protokolant:Sygn. akt II Ko 6/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

???

???

2

?

?

?

?

?

?

?

?

???

?????

?

8

j

?

?

?

?

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???? z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 10:15

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Bogusław Wróbel - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 6/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 10:30

Przewodniczący: Protokolant:Sygn. akt II Ko 7/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny

Sprawa Mirosława Kalinowskiego

FORMDROPDOWN z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 10:30

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Mirosław Kalinowski - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 7/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 10:45

Przewodniczący: Protokolant:Sygn. akt II Ko 8/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny

Sprawa Piotra Cieślika

FORMDROPDOWN z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 10:45

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Piotr Cieślik - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 8/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 11:00

Przewodniczący: Protokolant:Sygn. akt II Ko 9/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny

Sprawa Łukasza Wysockiego

FORMDROPDOWN z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 11:00

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Łukasz Wysocki - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 9/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 11:15

Przewodniczący: Protokolant:Sygn. akt II Ko 10/13

Protokół z posiedzenia

Dnia 16 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny

Sprawa Mateusza Piotrowskiego

FORMDROPDOWN z art. 178a § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący:

Protokolant:Prokurator Prok. Rej. nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.

Kurator zawodowy: nie stawił się nikt, zawiadomiono prawidłowo.Sprawę wywołano o godzinie: 11:15

Posiedzenie odbyło się jawnie - z wyłączeniem jawności *)

Na posiedzenie stawili się skazany (a):

Mateusz Piotrowski - FORMDROPDOWN .

Przewodniczący poinformował o przedmiocie posiedzenia.

W celach dowodowych ujawniono akta II Ko 10/13.

Sąd uznał sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał postanowienie.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Zakończono: 11:30

Przewodniczący: Protokolant:


Download file - link to post