example1.zip

Excel - Przeliczanie czasów (data, godzina)

Ad.2. Znalazłam prosty sposób formatowania warunkowego dla komórek (Narzędzia główne -> Formatowanie warunkowe -> Reguły wyróżniania komórek -> Więcej), ale potrzebowałabym jeszcze formuły na te zakresy czasowe (większe od i mniejsze od)... Ad.3. Spreparowałam dodatkowy materiał w arkuszu. Jeśli miałbyś chwilę, możesz tam zerknąć. Pokrótce chciałabym, żeby komórka G2 wyglądała tak jak teraz, ale zawierała liczbową wartość domyślną (prędkość = 1), bo miałaby być używana do dzielenia w E18 "dojście za" zamiast G3, ale wtedy się wykrzacza wynik- dzielenie przez tekst. Hmm... rzeczywiście brzmi to skomplikowanie. ;)

  • example1.zip
    • example(1).xlsx


Download file - link to post

example1.zip > example(1).xlsx

,,,,,prędkość,prędkość_2,1,,
wysyłka,godz. dojścia,czas przejścia,,,1,[wybierz],2,,
" śro,16.02.13 21:44:58  " ,3:00:00 ,29h 15m 02s ,16/02/13,21:44:58 ,,,3,,
" czw,14.02.13 1:58:56  " ,3:15:00 ,25h 16m 04s ,14/02/13, 1:58:56 ,,,,,
" czw,14.02.13 2:54:46  " ,3:00:05 ,24h 05m 19s ,14/02/13, 2:54:46 ,,,,,
" czw,14.02.13 4:04:39  " ,3:03:00 ,22h 58m 21s ,14/02/13, 4:04:39 ,,,,,
" czw,14.02.13 6:38:34  " ,3:35:00 ,20h 56m 26s ,14/02/13, 6:38:34 ,,,,,
" czw,14.02.13 11:28:42  " ,3:00:10 ,15h 31m 28s ,14/02/13,11:28:42 ,,,,,
" czw,14.02.13 11:54:45  " ,3:02:00 ,15h 07m 15s ,14/02/13,11:54:45 ,,,,,
,,,14/02/13 04:04:39,,,,,,
obliczenia dla wiersza 3:,,,14/02/13 02:54:46,,,,,,
16.02.13,21:44,0.21877314814814808,41322.125,,,,,,
,16/02/13 21:44:58,41322.125,16/02/13 21:44:58,,,,,,
,,czas przejścia,dojście,,dojście za:,,,,
,,1.2187731481481481,02/18/13 03:00,,0.33660601852170657,,,,