minidump1.txt

Lenovo Ideapad S110 - Win7 Starter. W autorun: cnosd.exe ...Co to jest?

Pojawił się znowu BS. Za pomocą BlueScreenView skopiowałam plik z minidump..mam nadzieję, że zrobiłam to prawidłowo.. . Żadne wynalazki BlueScreenView - załącz mały plik / pliki *.dmp ze wskazanego folderu.


==================================================
Filename : WUDFRd.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e000000
To Address : 0x9e02b000
Size : 0x0002b000
Time Stamp : 0x5010ac53
Time String : 2012-07-26 03:32:51
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector
File Version : 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\WUDFRd.sys
==================================================

==================================================
Filename : WudfPf.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e185000
To Address : 0x9e199000
Size : 0x00014000
Time Stamp : 0x5010ac87
Time String : 2012-07-26 03:33:43
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver
File Version : 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\WudfPf.sys
==================================================

==================================================
Filename : WMILIB.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x865bb000
To Address : 0x865c4000
Size : 0x00009000
Time Stamp : 0x4a5bbf1a
Time String : 2009-07-14 00:11:22
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : WMILIB WMI support library Dll
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\WMILIB.SYS
==================================================

==================================================
Filename : win32k.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8d8d0000
To Address : 0x8db21000
Size : 0x00251000
Time Stamp : 0x50aee5c0
Time String : 2012-11-23 03:56:00
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Współużytkowany sterownik Win32
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\win32k.sys
==================================================

==================================================
Filename : wfplwf.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a8a6000
To Address : 0x8a8ad000
Size : 0x00007000
Time Stamp : 0x4a5bc90f
Time String : 2009-07-14 00:53:51
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : WFP NDIS 6.20 Lightweight Filter Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\wfplwf.sys
==================================================

==================================================
Filename : WDFLDR.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x86496000
To Address : 0x864a4000
Size : 0x0000e000
Time Stamp : 0x5010ad36
Time String : 2012-07-26 03:36:38
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Kernel Mode Driver Framework Loader
File Version : 1.11.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\WDFLDR.SYS
==================================================

==================================================
Filename : Wdf01000.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86415000
To Address : 0x86496000
Size : 0x00081000
Time Stamp : 0x5010ac41
Time String : 2012-07-26 03:32:33
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Aparat wykonawczy struktury sterowników trybu jądra
File Version : 1.11.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
==================================================

==================================================
Filename : wd.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86dae000
To Address : 0x86db6000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4a5bbf23
Time String : 2009-07-14 00:11:31
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Microsoft Watchdog Timer Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\wd.sys
==================================================

==================================================
Filename : watchdog.sys
Address In Stack : watchdog.sys+107e
From Address : 0x8a179000
To Address : 0x8a186000
Size : 0x0000d000
Time Stamp : 0x4a5bc21a
Time String : 2009-07-14 00:24:10
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Watchdog Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\watchdog.sys
==================================================

==================================================
Filename : wanarp.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a8eb000
To Address : 0x8a8fe000
Size : 0x00013000
Time Stamp : 0x4ce79df1
Time String : 2010-11-20 11:07:45
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : MS Remote Access and Routing ARP Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\wanarp.sys
==================================================

==================================================
Filename : vwifimp.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e0d8000
To Address : 0x9e0e1000
Size : 0x00009000
Time Stamp : 0x4a5bc8a9
Time String : 2009-07-14 00:52:09
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Virtual WiFi Miniport Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\vwifimp.sys
==================================================

==================================================
Filename : vwififlt.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a8cc000
To Address : 0x8a8dd000
Size : 0x00011000
Time Stamp : 0x4a5bc8a3
Time String : 2009-07-14 00:52:03
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Virtual WiFi Filter Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys
==================================================

==================================================
Filename : vwifibus.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8bd5c000
To Address : 0x8bd66000
Size : 0x0000a000
Time Stamp : 0x4a5bc8a2
Time String : 2009-07-14 00:52:02
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik wirtualnej magistrali WiFi
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\vwifibus.sys
==================================================

==================================================
Filename : volsnap.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86db6000
To Address : 0x86df5000
Size : 0x0003f000
Time Stamp : 0x4ce788f5
Time String : 2010-11-20 09:38:13
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik kopiowania woluminów w tle
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\volsnap.sys
==================================================

==================================================
Filename : volmgrx.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86672000
To Address : 0x866bd000
Size : 0x0004b000
Time Stamp : 0x4a5bbf2d
Time String : 2009-07-14 00:11:41
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik rozszerzenia menedżera woluminów
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\volmgrx.sys
==================================================

==================================================
Filename : volmgr.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86662000
To Address : 0x86672000
Size : 0x00010000
Time Stamp : 0x4ce788ee
Time String : 2010-11-20 09:38:06
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Volume Manager Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\volmgr.sys
==================================================

==================================================
Filename : VIDEOPRT.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8a158000
To Address : 0x8a179000
Size : 0x00021000
Time Stamp : 0x4a5bc27d
Time String : 2009-07-14 00:25:49
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Video Port Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\VIDEOPRT.SYS
==================================================

==================================================
Filename : vga.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a14c000
To Address : 0x8a158000
Size : 0x0000c000
Time Stamp : 0x4a5bc27e
Time String : 2009-07-14 00:25:50
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : VGA/Super VGA Video Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\vga.sys
==================================================

==================================================
Filename : vdrvroot.sys
Address In Stack :
From Address : 0x865cc000
To Address : 0x865d7000
Size : 0x0000b000
Time Stamp : 0x4a5bc74b
Time String : 2009-07-14 00:46:19
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Główny moduł wyliczający dysku wirtualnego
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\vdrvroot.sys
==================================================

==================================================
Filename : usbvideo.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a069000
To Address : 0x8a08cc00
Size : 0x00023c00
Time Stamp : 0x4ce79c34
Time String : 2010-11-20 11:00:20
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : USB Video Class Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\usbvideo.sys
==================================================

==================================================
Filename : usbuhci.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8bd66000
To Address : 0x8bd71000
Size : 0x0000b000
Time Stamp : 0x4d8c04b4
Time String : 2011-03-25 03:57:56
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : UHCI USB Miniport Driver
File Version : 6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\usbuhci.sys
==================================================

==================================================
Filename : USBSTOR.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8a052000
To Address : 0x8a069000
Size : 0x00017000
Time Stamp : 0x4d799e88
Time String : 2011-03-11 05:01:12
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : USB Mass Storage Class Driver
File Version : 6.1.7601.17577 (win7sp1_gdr.110310-1504)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS
==================================================

==================================================
Filename : USBPORT.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8bd71000
To Address : 0x8bdbc000
Size : 0x0004b000
Time Stamp : 0x4d8c04bd
Time String : 2011-03-25 03:58:05
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik portów USB 1.1 i 2.0
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\USBPORT.SYS
==================================================

==================================================
Filename : usbhub.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8e468000
To Address : 0x8e4ac000
Size : 0x00044000
Time Stamp : 0x4d8c04da
Time String : 2011-03-25 03:58:34
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Default Hub Driver for USB
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\usbhub.sys
==================================================

==================================================
Filename : usbehci.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8bdbc000
To Address : 0x8bdcb000
Size : 0x0000f000
Time Stamp : 0x4d8c04b6
Time String : 2011-03-25 03:57:58
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : EHCI eUSB Miniport Driver
File Version : 6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\usbehci.sys
==================================================

==================================================
Filename : USBD.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8d7f5000
To Address : 0x8d7f6700
Size : 0x00001700
Time Stamp : 0x4d8c04b1
Time String : 2011-03-25 03:57:53
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Universal Serial Bus Driver
File Version : 6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\USBD.SYS
==================================================

==================================================
Filename : usbccgp.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8e5d4000
To Address : 0x8e5eb000
Size : 0x00017000
Time Stamp : 0x4d8c04be
Time String : 2011-03-25 03:58:06
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : USB Common Class Generic Parent Driver
File Version : 6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys
==================================================

==================================================
Filename : umbus.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8e45a000
To Address : 0x8e468000
Size : 0x0000e000
Time Stamp : 0x4ce79c37
Time String : 2010-11-20 11:00:23
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : User-Mode Bus Enumerator
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\umbus.sys
==================================================

==================================================
Filename : tunnel.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a996000
To Address : 0x8a9b7000
Size : 0x00021000
Time Stamp : 0x4ce79db0
Time String : 2010-11-20 11:06:40
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik interfejsu tunelu firmy Microsoft
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\tunnel.sys
==================================================

==================================================
Filename : TSDDD.dll
Address In Stack :
From Address : 0x8db40000
To Address : 0x8db49000
Size : 0x00009000
Time Stamp : 0x4a5bcae4
Time String : 2009-07-14 01:01:40
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Framebuffer Display Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\TSDDD.dll
==================================================

==================================================
Filename : termdd.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a8fe000
To Address : 0x8a90f000
Size : 0x00011000
Time Stamp : 0x4ce7a116
Time String : 2010-11-20 11:21:10
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Remote Desktop Server Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\termdd.sys
==================================================

==================================================
Filename : tdx.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a1b7000
To Address : 0x8a1ce000
Size : 0x00017000
Time Stamp : 0x4ce78935
Time String : 2010-11-20 09:39:17
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : TDI Translation Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\tdx.sys
==================================================

==================================================
Filename : TDI.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8a1ce000
To Address : 0x8a1da000
Size : 0x0000c000
Time Stamp : 0x4ce78936
Time String : 2010-11-20 09:39:18
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : TDI Wrapper
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\TDI.SYS
==================================================

==================================================
Filename : tcpipreg.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9fda1000
To Address : 0x9fdae000
Size : 0x0000d000
Time Stamp : 0x506c5801
Time String : 2012-10-03 16:21:37
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : TCP/IP Registry Compatibility Driver
File Version : 6.1.7601.17964 (win7sp1_gdr.121003-0333)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
==================================================

==================================================
Filename : tcpip.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86c31000
To Address : 0x86d7d000
Size : 0x0014c000
Time Stamp : 0x506c4ddf
Time String : 2012-10-03 15:38:23
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik TCP/IP
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
==================================================

==================================================
Filename : swenum.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8bc0d000
To Address : 0x8bc0e380
Size : 0x00001380
Time Stamp : 0x4a5bc704
Time String : 2009-07-14 00:45:08
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Plug and Play Software Device Enumerator
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\swenum.sys
==================================================

==================================================
Filename : srvnet.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9fd80000
To Address : 0x9fda1000
Size : 0x00021000
Time Stamp : 0x4dba2670
Time String : 2011-04-29 03:46:08
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Server Network driver
File Version : 6.1.7601.17608 (win7sp1_gdr.110428-1525)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\srvnet.sys
==================================================

==================================================
Filename : srv2.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9fdae000
To Address : 0x9fdfe000
Size : 0x00050000
Time Stamp : 0x4dba2675
Time String : 2011-04-29 03:46:13
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Smb 2.0 Server driver
File Version : 6.1.7601.17608 (win7sp1_gdr.110428-1525)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\srv2.sys
==================================================

==================================================
Filename : srv.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e19d000
To Address : 0x9e1ef000
Size : 0x00052000
Time Stamp : 0x4dba2686
Time String : 2011-04-29 03:46:30
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Server driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\srv.sys
==================================================

==================================================
Filename : sptd.sys
Address In Stack :
From Address : 0x864a4000
To Address : 0x865bb000
Size : 0x00117000
Time Stamp : 0x5030035a
Time String : 2012-08-18 22:04:26
Product Name : SCSI Pass Through Direct
File Description : SCSI Pass Through Direct Host
File Version : 1.83.0.0 built by: WinDDK
Company : Duplex Secure Ltd.
Full Path : C:\windows\system32\drivers\sptd.sys
==================================================

==================================================
Filename : spldr.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86df5000
To Address : 0x86dfd000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4a084ebb
Time String : 2009-05-11 17:13:47
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : loader for security processor
File Version : 6.1.7127.0 (fbl_security_bugfix(sepbld-s).090511-0900)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\spldr.sys
==================================================

==================================================
Filename : Sftvollh.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8d7f7000
To Address : 0x8d800000
Size : 0x00009000
Time Stamp : 0x4e85cfef
Time String : 2011-09-30 15:19:27
Product Name : Microsoft Application Virtualization
File Description : Microsoft Application Virtualization Volume Manager
File Version : 4.6.2.22610
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Sftvollh.sys
==================================================

==================================================
Filename : Sftredirlh.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9fc00000
To Address : 0x9fc09000
Size : 0x00009000
Time Stamp : 0x4e85d011
Time String : 2011-09-30 15:20:01
Product Name : Microsoft Application Virtualization
File Description : Microsoft Application Virtualization SystemGuard
File Version : 4.6.2.22610
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Sftredirlh.sys
==================================================

==================================================
Filename : Sftplaylh.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9fd4a000
To Address : 0x9fd80000
Size : 0x00036000
Time Stamp : 0x4e85d010
Time String : 2011-09-30 15:20:00
Product Name : Microsoft Application Virtualization
File Description : Microsoft Application Virtualization SystemGuard
File Version : 4.6.2.22610
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Sftplaylh.sys
==================================================

==================================================
Filename : Sftfslh.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9fcb6000
To Address : 0x9fd4a000
Size : 0x00094000
Time Stamp : 0x4e85cff4
Time String : 2011-09-30 15:19:32
Product Name : Microsoft Application Virtualization
File Description : Microsoft Application Virtualization File System
File Version : 4.6.2.22610
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Sftfslh.sys
==================================================

==================================================
Filename : secdrv.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x9fcac000
To Address : 0x9fcb6000
Size : 0x0000a000
Time Stamp : 0x45080528
Time String : 2006-09-13 14:18:32
Product Name : Macrovision SECURITY Driver
File Description : Macrovision SECURITY Driver
File Version : 4.03.086
Company : Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.
Full Path : C:\windows\system32\drivers\secdrv.SYS
==================================================

==================================================
Filename : SCSIPORT.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8afd7000
To Address : 0x8affd000
Size : 0x00026000
Time Stamp : 0x4ce799ff
Time String : 2010-11-20 10:50:55
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : SCSI Port Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\SCSIPORT.SYS
==================================================

==================================================
Filename : rtl8192Ce.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8bc10000
To Address : 0x8bd5c000
Size : 0x0014c000
Time Stamp : 0x4ef28ae8
Time String : 2011-12-22 02:42:00
Product Name : Realtek RTL81892CE Wireless LAN PCI-E NIC
File Description : Realtek RTL81892CE NDIS Driverr
File Version : 1005.31.1222.2011 built by: WinDDK
Company : Realtek Semiconductor Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\rtl8192Ce.sys
==================================================

==================================================
Filename : RTKVHDA.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8d418000
To Address : 0x8d753f40
Size : 0x0033bf40
Time Stamp : 0x4d5a4831
Time String : 2011-02-15 10:32:33
Product Name : Realtek(r) High Definition Audio Function Driver
File Description : Realtek(r) High Definition Audio Function Driver
File Version : 6.0.1.6309 built by: WinDDK
Company : Realtek Semiconductor Corp.
Full Path : C:\windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys
==================================================

==================================================
Filename : Rt86win7.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8af3e000
To Address : 0x8afb7000
Size : 0x00079000
Time Stamp : 0x4ecd0a3f
Time String : 2011-11-23 15:59:11
Product Name : Realtek 8136/8168/8169 PCI/PCIe Adapters
File Description : Realtek 8101E/8168/8169 NDIS 6.20 32-bit Driver
File Version : 7.050.1123.2011 built by: WinDDK
Company : Realtek
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Rt86win7.sys
==================================================

==================================================
Filename : rspndr.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a0fe000
To Address : 0x8a111000
Size : 0x00013000
Time Stamp : 0x4a5bc8f0
Time String : 2009-07-14 00:53:20
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Link-Layer Topology Responder Driver for NDIS 6
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\rspndr.sys
==================================================

==================================================
Filename : rdyboost.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86c00000
To Address : 0x86c2d000
Size : 0x0002d000
Time Stamp : 0x4ce78e17
Time String : 2010-11-20 10:00:07
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : ReadyBoost Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\rdyboost.sys
==================================================

==================================================
Filename : rdprefmp.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a196000
To Address : 0x8a19e000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4a5bcae5
Time String : 2009-07-14 01:01:41
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : RDP Reflector Driver Miniport
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
==================================================

==================================================
Filename : rdpencdd.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a18e000
To Address : 0x8a196000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4a5bcae3
Time String : 2009-07-14 01:01:39
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : RDP Encoder Miniport
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
==================================================

==================================================
Filename : RDPCDD.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a186000
To Address : 0x8a18e000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4ce7a15b
Time String : 2010-11-20 11:22:19
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : RDP Miniport
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\RDPCDD.sys
==================================================

==================================================
Filename : rdbss.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a90f000
To Address : 0x8a950000
Size : 0x00041000
Time Stamp : 0x4ce78a04
Time String : 2010-11-20 09:42:44
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik podsystemu buforowania przekierowanego dysku
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\rdbss.sys
==================================================

==================================================
Filename : rassstp.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8680d000
To Address : 0x86824000
Size : 0x00017000
Time Stamp : 0x4a5bc951
Time String : 2009-07-14 00:54:57
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : RAS SSTP Miniport Call Manager
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\rassstp.sys
==================================================

==================================================
Filename : raspptp.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a11f000
To Address : 0x8a136000
Size : 0x00017000
Time Stamp : 0x4a5bc947
Time String : 2009-07-14 00:54:47
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Peer-to-Peer Tunneling Protocol
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\raspptp.sys
==================================================

==================================================
Filename : raspppoe.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a800000
To Address : 0x8a818000
Size : 0x00018000
Time Stamp : 0x4a5bc94d
Time String : 2009-07-14 00:54:53
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : RAS PPPoE mini-port/call-manager driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys
==================================================

==================================================
Filename : rasl2tp.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8aa00000
To Address : 0x8aa18000
Size : 0x00018000
Time Stamp : 0x4a5bc939
Time String : 2009-07-14 00:54:33
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : RAS L2TP mini-port/call-manager driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\rasl2tp.sys
==================================================

==================================================
Filename : PSHED.dll
Address In Stack :
From Address : 0x82293000
To Address : 0x822a4000
Size : 0x00011000
Time Stamp : 0x4a5bdad0
Time String : 2009-07-14 02:09:36
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik błędów sprzętowych charakterystycznych dla platformy
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\PSHED.dll
==================================================

==================================================
Filename : portcls.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8d754000
To Address : 0x8d783000
Size : 0x0002f000
Time Stamp : 0x4a5bc864
Time String : 2009-07-14 00:51:00
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Port Class (Class Driver for Port/Miniport Devices)
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\portcls.sys
==================================================

==================================================
Filename : peauth.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9fc15000
To Address : 0x9fcac000
Size : 0x00097000
Time Stamp : 0x4a5bd2e0
Time String : 2009-07-14 01:35:44
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Protected Environment Authentication and Authorization Export Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\peauth.sys
==================================================

==================================================
Filename : pcw.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86a67000
To Address : 0x86a75000
Size : 0x0000e000
Time Stamp : 0x4a5bbf0e
Time String : 2009-07-14 00:11:10
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Performance Counters for Windows Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\pcw.sys
==================================================

==================================================
Filename : PCIIDEX.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x865d7000
To Address : 0x865e5000
Size : 0x0000e000
Time Stamp : 0x4a5bbf13
Time String : 2009-07-14 00:11:15
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : PCI IDE Bus Driver Extension
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\PCIIDEX.SYS
==================================================

==================================================
Filename : pci.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86614000
To Address : 0x8663e000
Size : 0x0002a000
Time Stamp : 0x4ce788e5
Time String : 2010-11-20 09:37:57
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Licznik NT Plug and Play PCI
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\pci.sys
==================================================

==================================================
Filename : partmgr.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8663e000
To Address : 0x8664f000
Size : 0x00011000
Time Stamp : 0x4f641b0c
Time String : 2012-03-17 06:03:08
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Partition Management Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\partmgr.sys
==================================================

==================================================
Filename : pacer.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a8ad000
To Address : 0x8a8cc000
Size : 0x0001f000
Time Stamp : 0x4a5bc916
Time String : 2009-07-14 00:53:58
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Harmonogram pakietów QoS
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\pacer.sys
==================================================

==================================================
Filename : nwifi.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a0a8000
To Address : 0x8a0ee000
Size : 0x00046000
Time Stamp : 0x4a5bc89f
Time String : 2009-07-14 00:51:59
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik NativeWiFi Miniport
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\nwifi.sys
==================================================

==================================================
Filename : Null.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8a13e000
To Address : 0x8a145000
Size : 0x00007000
Time Stamp : 0x4a5bbf10
Time String : 2009-07-14 00:11:12
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : NULL Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Null.SYS
==================================================

==================================================
Filename : ntoskrnl.exe
Address In Stack : ntoskrnl.exe+b58dd90
From Address : 0x81c39000
To Address : 0x8204c000
Size : 0x00413000
Time Stamp : 0x503f7f43
Time String : 2012-08-30 15:57:07
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : NT Kernel & System
File Version : 6.1.7601.17944 (win7sp1_gdr.120830-0333)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\ntoskrnl.exe
==================================================

==================================================
Filename : Ntfs.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8686e000
To Address : 0x8699d000
Size : 0x0012f000
Time Stamp : 0x5040cf60
Time String : 2012-08-31 15:51:12
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik systemu plików NT
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Ntfs.sys
==================================================

==================================================
Filename : nsiproxy.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a950000
To Address : 0x8a95a000
Size : 0x0000a000
Time Stamp : 0x4a5bbf48
Time String : 2009-07-14 00:12:08
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : NSI Proxy
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
==================================================

==================================================
Filename : Npfs.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8a1a9000
To Address : 0x8a1b7000
Size : 0x0000e000
Time Stamp : 0x4a5bbf23
Time String : 2009-07-14 00:11:31
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : NPFS Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Npfs.SYS
==================================================

==================================================
Filename : NETIO.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x86b35000
To Address : 0x86b73000
Size : 0x0003e000
Time Stamp : 0x5034f1ea
Time String : 2012-08-22 15:51:22
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Network I/O Subsystem
File Version : 6.1.7601.17939 (win7sp1_gdr.120822-0331)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\NETIO.SYS
==================================================

==================================================
Filename : netbt.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a81a000
To Address : 0x8a84c000
Size : 0x00032000
Time Stamp : 0x4ce7893a
Time String : 2010-11-20 09:39:22
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : MBT Transport driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\netbt.sys
==================================================

==================================================
Filename : netbios.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a8dd000
To Address : 0x8a8eb000
Size : 0x0000e000
Time Stamp : 0x4a5bc912
Time String : 2009-07-14 00:53:54
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : NetBIOS interface driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\netbios.sys
==================================================

==================================================
Filename : NDProxy.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8e4ac000
To Address : 0x8e4bd000
Size : 0x00011000
Time Stamp : 0x4ce79deb
Time String : 2010-11-20 11:07:39
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : NDIS Proxy
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\NDProxy.SYS
==================================================

==================================================
Filename : ndiswan.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a1da000
To Address : 0x8a1fc000
Size : 0x00022000
Time Stamp : 0x4ce79df4
Time String : 2010-11-20 11:07:48
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : MS PPP Framing Driver (Strong Encryption)
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys
==================================================

==================================================
Filename : ndisuio.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a0ee000
To Address : 0x8a0fe000
Size : 0x00010000
Time Stamp : 0x4ce79dac
Time String : 2010-11-20 11:06:36
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik NDIS I/O trybu użytkownika
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ndisuio.sys
==================================================

==================================================
Filename : ndistapi.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8ae23000
To Address : 0x8ae2e000
Size : 0x0000b000
Time Stamp : 0x4a5bc930
Time String : 2009-07-14 00:54:24
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : NDIS 3.0 connection wrapper driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ndistapi.sys
==================================================

==================================================
Filename : ndis.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86a7e000
To Address : 0x86b35000
Size : 0x000b7000
Time Stamp : 0x5034f1da
Time String : 2012-08-22 15:51:06
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik NDIS 6.20
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ndis.sys
==================================================

==================================================
Filename : mup.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86b98000
To Address : 0x86ba8000
Size : 0x00010000
Time Stamp : 0x4a5bbfc6
Time String : 2009-07-14 00:14:14
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Multiple UNC Provider Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\mup.sys
==================================================

==================================================
Filename : mssmbios.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a95a000
To Address : 0x8a964000
Size : 0x0000a000
Time Stamp : 0x4a5bc0fd
Time String : 2009-07-14 00:19:25
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : System Management BIOS Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys
==================================================

==================================================
Filename : msrpc.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8699d000
To Address : 0x869c8000
Size : 0x0002b000
Time Stamp : 0x4a5bbf3f
Time String : 2009-07-14 00:11:59
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Kernel Remote Procedure Call Provider
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\msrpc.sys
==================================================

==================================================
Filename : msisadrv.sys
Address In Stack :
From Address : 0x865c4000
To Address : 0x865cc000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4a5bbf0d
Time String : 2009-07-14 00:11:09
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : ISA Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\msisadrv.sys
==================================================

==================================================
Filename : Msfs.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8a19e000
To Address : 0x8a1a9000
Size : 0x0000b000
Time Stamp : 0x4a5bbf1e
Time String : 2009-07-14 00:11:26
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Mailslot driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Msfs.SYS
==================================================

==================================================
Filename : msahci.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86600000
To Address : 0x8660a000
Size : 0x0000a000
Time Stamp : 0x4ce799f8
Time String : 2010-11-20 10:50:48
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : MS AHCI 1.0 Standard Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\msahci.sys
==================================================

==================================================
Filename : mrxsmb20.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e16a000
To Address : 0x9e185000
Size : 0x0001b000
Time Stamp : 0x4db77cb6
Time String : 2011-04-27 03:17:26
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Longhorn SMB 2.0 Redirector
File Version : 6.1.7601.17605 (win7sp1_gdr.110426-1503)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
==================================================

==================================================
Filename : mrxsmb10.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e12f000
To Address : 0x9e16a000
Size : 0x0003b000
Time Stamp : 0x4e17bd25
Time String : 2011-07-09 03:29:57
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Longhorn SMB Downlevel SubRdr
File Version : 6.1.7601.17647 (win7sp1_gdr.110708-1503)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys
==================================================

==================================================
Filename : mrxsmb.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e10c000
To Address : 0x9e12f000
Size : 0x00023000
Time Stamp : 0x4db77cb0
Time String : 2011-04-27 03:17:20
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Windows NT SMB Minirdr
File Version : 6.1.7601.17605 (win7sp1_gdr.110426-1503)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
==================================================

==================================================
Filename : mpsdrv.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e0fa000
To Address : 0x9e10c000
Size : 0x00012000
Time Stamp : 0x4a5bc8d4
Time String : 2009-07-14 00:52:52
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Microsoft Protection Service Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
==================================================

==================================================
Filename : mountmgr.sys
Address In Stack :
From Address : 0x866bd000
To Address : 0x866d3000
Size : 0x00016000
Time Stamp : 0x4ce788f1
Time String : 2010-11-20 09:38:09
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Menedżer punktów instalacji
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\mountmgr.sys
==================================================

==================================================
Filename : mouhid.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e1ef000
To Address : 0x9e1fa000
Size : 0x0000b000
Time Stamp : 0x4a5bc704
Time String : 2009-07-14 00:45:08
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik filtru myszy HID
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\mouhid.sys
==================================================

==================================================
Filename : mouclass.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8bc00000
To Address : 0x8bc0d000
Size : 0x0000d000
Time Stamp : 0x4a5bbf13
Time String : 2009-07-14 00:11:15
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik klasy myszy
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\mouclass.sys
==================================================

==================================================
Filename : monitor.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8e5c9000
To Address : 0x8e5d4000
Size : 0x0000b000
Time Stamp : 0x4a5bc286
Time String : 2009-07-14 00:25:58
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Monitor Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\monitor.sys
==================================================

==================================================
Filename : modem.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8e5eb000
To Address : 0x8e5f8000
Size : 0x0000d000
Time Stamp : 0x4a5bc96c
Time String : 2009-07-14 00:55:24
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik modemu
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\modem.sys
==================================================

==================================================
Filename : mcupdate.dll
Address In Stack :
From Address : 0x8220e000
To Address : 0x82293000
Size : 0x00085000
Time Stamp : 0x4ce7b876
Time String : 2010-11-20 13:00:54
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
==================================================

==================================================
Filename : luafv.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a08d000
To Address : 0x8a0a8000
Size : 0x0001b000
Time Stamp : 0x4a5bc020
Time String : 2009-07-14 00:15:44
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik filtru wirtualizacji plików LUA
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\luafv.sys
==================================================

==================================================
Filename : lltdio.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a9ee000
To Address : 0x8a9fe000
Size : 0x00010000
Time Stamp : 0x4a5bc8ee
Time String : 2009-07-14 00:53:18
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Link-Layer Topology Mapper I/O Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\lltdio.sys
==================================================

==================================================
Filename : LhdX86.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86ba8000
To Address : 0x86bb4000
Size : 0x0000c000
Time Stamp : 0x4b4b3e76
Time String : 2010-01-11 16:06:30
Product Name : Disk Driver
File Description : HD Disk Driver
File Version : 1.10.0.1
Company : Lenovo.
Full Path : C:\windows\system32\drivers\LhdX86.sys
==================================================

==================================================
Filename : ksecpkg.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86b73000
To Address : 0x86b98000
Size : 0x00025000
Time Stamp : 0x4fc97ecc
Time String : 2012-06-02 03:47:40
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Kernel Security Support Provider Interface Packages
File Version : 6.1.7601.17856 (win7sp1_gdr.120601-1505)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ksecpkg.sys
==================================================

==================================================
Filename : ksecdd.sys
Address In Stack :
From Address : 0x869c8000
To Address : 0x869db000
Size : 0x00013000
Time Stamp : 0x4fc9799f
Time String : 2012-06-02 03:25:35
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Kernel Security Support Provider Interface
File Version : 6.1.7601.17856 (win7sp1_gdr.120601-1505)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys
==================================================

==================================================
Filename : ks.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8e426000
To Address : 0x8e45a000
Size : 0x00034000
Time Stamp : 0x4ce799d9
Time String : 2010-11-20 10:50:17
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Kernel CSA Library
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ks.sys
==================================================

==================================================
Filename : kdcom.dll
Address In Stack :
From Address : 0x81b13000
To Address : 0x81b1b000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4a5bdaaa
Time String : 2009-07-14 02:08:58
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Serial Kernel Debugger
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\kdcom.dll
==================================================

==================================================
Filename : kbdclass.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8bdf3000
To Address : 0x8be00000
Size : 0x0000d000
Time Stamp : 0x4a5bbf13
Time String : 2009-07-14 00:11:15
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik klasy klawiatury
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys
==================================================

==================================================
Filename : intelppm.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8ae04000
To Address : 0x8ae16000
Size : 0x00012000
Time Stamp : 0x4a5bbf07
Time String : 2009-07-14 00:11:03
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Processor Device Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\intelppm.sys
==================================================

==================================================
Filename : igdkmd32.sys
Address In Stack : igdkmd32.sys+20d5
From Address : 0x8aa27000
To Address : 0x8aa97000
Size : 0x00070000
Time Stamp : 0x4f4b6fca
Time String : 2012-02-27 12:58:02
Product Name : Intel Graphics Accelerator Drivers for Windows 7(R)
File Description : Intel (R) WDDM Kernel mode driver
File Version : 8.14.8.1075 built by: WinDDK
Company : Intel Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\igdkmd32.sys
==================================================

==================================================
Filename : igddim32.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8aa97000
To Address : 0x8abe3000
Size : 0x0014c000
Time Stamp : 0x4f4b715b
Time String : 2012-02-27 13:04:43
Product Name : Intel Graphics Accelerator Drivers for Windows 7(R)
File Description : Intel (R) WDDM Kernel Mode Driver
File Version : 8.14.8.1075
Company : Intel Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\igddim32.sys
==================================================

==================================================
Filename : iaStor.sys
Address In Stack :
From Address : 0x866d3000
To Address : 0x867d4000
Size : 0x00101000
Time Stamp : 0x4cd505bd
Time String : 2010-11-06 08:37:33
Product Name : Intel Rapid Storage Technology driver
File Description : Intel Rapid Storage Technology driver - x86
File Version : 10.1.0.1008
Company : Intel Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\iaStor.sys
==================================================

==================================================
Filename : i8042prt.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8bddb000
To Address : 0x8bdf3000
Size : 0x00018000
Time Stamp : 0x4a5bbf1b
Time String : 2009-07-14 00:11:23
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik portu i8042
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys
==================================================

==================================================
Filename : hwpolicy.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86bb4000
To Address : 0x86bbc000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4ce788cf
Time String : 2010-11-20 09:37:35
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Hardware Policy Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
==================================================

==================================================
Filename : HTTP.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e03d000
To Address : 0x9e0c2000
Size : 0x00085000
Time Stamp : 0x4ce78971
Time String : 2010-11-20 09:40:17
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Stos protokołu HTTP
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\HTTP.sys
==================================================

==================================================
Filename : hidusb.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e02b000
To Address : 0x9e036000
Size : 0x0000b000
Time Stamp : 0x4ce79c0a
Time String : 2010-11-20 10:59:38
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : USB Miniport Driver for Input Devices
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\hidusb.sys
==================================================

==================================================
Filename : HIDPARSE.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8d7ee000
To Address : 0x8d7f4480
Size : 0x00006480
Time Stamp : 0x4a5bc863
Time String : 2009-07-14 00:50:59
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Hid Parsing Library
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\HIDPARSE.SYS
==================================================

==================================================
Filename : HIDCLASS.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8d400000
To Address : 0x8d413000
Size : 0x00013000
Time Stamp : 0x4ce79c09
Time String : 2010-11-20 10:59:37
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Hid Class Library
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\HIDCLASS.SYS
==================================================

==================================================
Filename : HDAudBus.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8af1f000
To Address : 0x8af3e000
Size : 0x0001f000
Time Stamp : 0x4ce79c00
Time String : 2010-11-20 10:59:28
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : High Definition Audio Bus Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\HDAudBus.sys
==================================================

==================================================
Filename : hal.dll
Address In Stack :
From Address : 0x81c02000
To Address : 0x81c39000
Size : 0x00037000
Time Stamp : 0x4ce788d2
Time String : 2010-11-20 09:37:38
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Hardware Abstraction Layer DLL
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\hal.dll
==================================================

==================================================
Filename : fwpkclnt.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86d7d000
To Address : 0x86dae000
Size : 0x00031000
Time Stamp : 0x5034f1ca
Time String : 2012-08-22 15:50:50
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : FWP/IPsec Kernel-Mode API
File Version : 6.1.7601.17939 (win7sp1_gdr.120822-0331)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\fwpkclnt.sys
==================================================

==================================================
Filename : fvevol.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86bbc000
To Address : 0x86bee000
Size : 0x00032000
Time Stamp : 0x4ce78976
Time String : 2010-11-20 09:40:22
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : BitLocker Drive Encryption Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\fvevol.sys
==================================================

==================================================
Filename : Fs_Rec.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86a75000
To Address : 0x86a7e000
Size : 0x00009000
Time Stamp : 0x4f4eeb36
Time String : 2012-03-01 04:21:26
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : File System Recognizer Driver
File Version : 6.1.7601.17787 (win7sp1_gdr.120229-1502)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
==================================================

==================================================
Filename : fltmgr.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86829000
To Address : 0x8685d000
Size : 0x00034000
Time Stamp : 0x4a5bbf11
Time String : 2009-07-14 00:11:13
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Menedżer filtrów systemu plików firmy Microsoft
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys
==================================================

==================================================
Filename : fileinfo.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8685d000
To Address : 0x8686e000
Size : 0x00011000
Time Stamp : 0x4a5bc18f
Time String : 2009-07-14 00:21:51
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : FileInfo Filter Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\fileinfo.sys
==================================================

==================================================
Filename : fastfat.SYS
Address In Stack :
From Address : 0xabca6000
To Address : 0xabcd0000
Size : 0x0002a000
Time Stamp : 0x4a5bbfb9
Time String : 2009-07-14 00:14:01
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Fast FAT File System Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\fastfat.SYS
==================================================

==================================================
Filename : ewusbnet.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a032000
To Address : 0x8a052000
Size : 0x00020000
Time Stamp : 0x4c7752e8
Time String : 2010-08-27 06:53:44
Product Name : Huawei Technologies Co., Ltd. USB NDIS Miniport Driver
File Description : USB NDIS Miniport Driver
File Version : 1. 0. 4. 004
Company : Huawei Technologies Co., Ltd.
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ewusbnet.sys
==================================================

==================================================
Filename : ewusbmdm.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8e400000
To Address : 0x8e41a180
Size : 0x0001a180
Time Stamp : 0x4c5d2bf8
Time String : 2010-08-07 10:48:40
Product Name : Huawei Technologies Co., Ltd. USB Modem/Serial Device Driver
File Description : USB Modem/Serial Device Driver
File Version : 2. 0. 6. 704
Company : Huawei Technologies Co., Ltd.
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ewusbmdm.sys
==================================================

==================================================
Filename : ETD.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8afb7000
To Address : 0x8afd7000
Size : 0x00020000
Time Stamp : 0x4dd0e342
Time String : 2011-05-16 09:41:38
Product Name : ELAN Smart-Pad
File Description : ETD Kernel Center
File Version : 8, 2, 0, 41
Company : ELAN Microelectronics Corp.
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ETD.sys
==================================================

==================================================
Filename : dxgmms1.sys
Address In Stack : dxgmms1.sys+692c
From Address : 0x8aee6000
To Address : 0x8af1f000
Size : 0x00039000
Time Stamp : 0x4e263f0f
Time String : 2011-07-20 03:35:59
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : DirectX Graphics MMS
File Version : 6.1.7601.17653 (win7sp1_gdr.110719-1504)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
==================================================

==================================================
Filename : dxgkrnl.sys
Address In Stack : dxgkrnl.sys+8d07b
From Address : 0x8ae2f000
To Address : 0x8aee6000
Size : 0x000b7000
Time Stamp : 0x4e263f42
Time String : 2011-07-20 03:36:50
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : DirectX Graphics Kernel
File Version : 6.1.7601.17653 (win7sp1_gdr.110719-1504)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
==================================================

==================================================
Filename : Dxapi.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8d7d9000
To Address : 0x8d7e3000
Size : 0x0000a000
Time Stamp : 0x4a5bc265
Time String : 2009-07-14 00:25:25
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : DirectX API Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Dxapi.sys
==================================================

==================================================
Filename : dump_iaStor.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8e4bd000
To Address : 0x8e5be000
Size : 0x00101000
Time Stamp : 0x4cd505bd
Time String : 2010-11-06 08:37:33
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
==================================================

==================================================
Filename : dump_dumpfve.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8d7c8000
To Address : 0x8d7d9000
Size : 0x00011000
Time Stamp : 0x4a5bbf6f
Time String : 2009-07-14 00:12:47
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
==================================================

==================================================
Filename : drmk.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8d783000
To Address : 0x8d79c000
Size : 0x00019000
Time Stamp : 0x4a5bd2f5
Time String : 2009-07-14 01:36:05
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Microsoft Trusted Audio Drivers
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\drmk.sys
==================================================

==================================================
Filename : disk.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86bee000
To Address : 0x86bff000
Size : 0x00011000
Time Stamp : 0x4a5bbf20
Time String : 2009-07-14 00:11:28
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : PnP Disk Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\disk.sys
==================================================

==================================================
Filename : discache.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a964000
To Address : 0x8a970000
Size : 0x0000c000
Time Stamp : 0x4a5bc214
Time String : 2009-07-14 00:24:04
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : System Indexer/Cache Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\discache.sys
==================================================

==================================================
Filename : dfsc.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a970000
To Address : 0x8a988000
Size : 0x00018000
Time Stamp : 0x4ce789f8
Time String : 2010-11-20 09:42:32
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : DFS Namespace Client Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\dfsc.sys
==================================================

==================================================
Filename : crashdmp.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8d7bb000
To Address : 0x8d7c8000
Size : 0x0000d000
Time Stamp : 0x4a5bc72e
Time String : 2009-07-14 00:45:50
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Crash Dump Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\crashdmp.sys
==================================================

==================================================
Filename : CompositeBus.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8ae16000
To Address : 0x8ae23000
Size : 0x0000d000
Time Stamp : 0x4ce799dd
Time String : 2010-11-20 10:50:21
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Multi-Transport Composite Bus Enumerator
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\CompositeBus.sys
==================================================

==================================================
Filename : compbatt.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8664f000
To Address : 0x86657000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4a5bc0f6
Time String : 2009-07-14 00:19:18
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Composite Battery Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\compbatt.sys
==================================================

==================================================
Filename : cng.sys
Address In Stack :
From Address : 0x86a0a000
To Address : 0x86a67000
Size : 0x0005d000
Time Stamp : 0x4fc97e8e
Time String : 2012-06-02 03:46:38
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Kernel Cryptography, Next Generation
File Version : 6.1.7601.17856 (win7sp1_gdr.120601-1505)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\cng.sys
==================================================

==================================================
Filename : CmBatt.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8ae00000
To Address : 0x8ae03700
Size : 0x00003700
Time Stamp : 0x4a5bc0f6
Time String : 2009-07-14 00:19:18
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Control Method Battery Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\CmBatt.sys
==================================================

==================================================
Filename : CLFS.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x822ac000
To Address : 0x822ee000
Size : 0x00042000
Time Stamp : 0x4a5bbf0e
Time String : 2009-07-14 00:11:10
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Common Log File System Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\CLFS.SYS
==================================================

==================================================
Filename : CLASSPNP.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x869db000
To Address : 0x86a00000
Size : 0x00025000
Time Stamp : 0x4a5bbf18
Time String : 2009-07-14 00:11:20
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : SCSI Class System Dll
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
==================================================

==================================================
Filename : CI.dll
Address In Stack :
From Address : 0x822ee000
To Address : 0x82399000
Size : 0x000ab000
Time Stamp : 0x4ce7b97d
Time String : 2010-11-20 13:05:17
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Code Integrity Module
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\CI.dll
==================================================

==================================================
Filename : cdrom.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8d79c000
To Address : 0x8d7bb000
Size : 0x0001f000
Time Stamp : 0x4ce788f1
Time String : 2010-11-20 09:38:09
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : SCSI CD-ROM Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\cdrom.sys
==================================================

==================================================
Filename : cdfs.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e0c2000
To Address : 0x9e0d8000
Size : 0x00016000
Time Stamp : 0x4a5bbf12
Time String : 2009-07-14 00:11:14
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : CD-ROM File System Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\cdfs.sys
==================================================

==================================================
Filename : cdd.dll
Address In Stack :
From Address : 0x8db70000
To Address : 0x8db8e000
Size : 0x0001e000
Time Stamp : 0x4ce7b773
Time String : 2010-11-20 12:56:35
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Canonical Display Driver
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\cdd.dll
==================================================

==================================================
Filename : btmusb.sys
Address In Stack :
From Address : 0xabc1d000
To Address : 0xabca6000
Size : 0x00089000
Time Stamp : 0x4d89aa16
Time String : 2011-03-23 09:06:46
Product Name : Motorola Bluetooth
File Description : Bluetooth Radio Driver
File Version : 3,0,3,303
Company : Motorola Solutions, Inc.
Full Path : C:\windows\system32\drivers\btmusb.sys
==================================================

==================================================
Filename : bowser.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9e0e1000
To Address : 0x9e0fa000
Size : 0x00019000
Time Stamp : 0x4d649164
Time String : 2011-02-23 05:47:32
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : NT Lan Manager Datagram Receiver Driver
File Version : 6.1.7601.17565 (win7sp1_gdr.110222-1630)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\bowser.sys
==================================================

==================================================
Filename : BOOTVID.dll
Address In Stack :
From Address : 0x822a4000
To Address : 0x822ac000
Size : 0x00008000
Time Stamp : 0x4a5bd9a2
Time String : 2009-07-14 02:04:34
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : VGA Boot Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\BOOTVID.dll
==================================================

==================================================
Filename : blbdrive.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a988000
To Address : 0x8a996000
Size : 0x0000e000
Time Stamp : 0x4a5bc1d8
Time String : 2009-07-14 00:23:04
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : BLB Drive Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\blbdrive.sys
==================================================

==================================================
Filename : Beep.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8a145000
To Address : 0x8a14c000
Size : 0x00007000
Time Stamp : 0x4a5bc6fc
Time String : 2009-07-14 00:45:00
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : BEEP Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\Beep.SYS
==================================================

==================================================
Filename : BATTC.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x86657000
To Address : 0x86662000
Size : 0x0000b000
Time Stamp : 0x4a5bc0f3
Time String : 2009-07-14 00:19:15
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : Battery Class Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\BATTC.SYS
==================================================

==================================================
Filename : ataport.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x867dd000
To Address : 0x86800000
Size : 0x00023000
Time Stamp : 0x4ce788e8
Time String : 2010-11-20 09:38:00
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : ATAPI Driver Extension
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ataport.SYS
==================================================

==================================================
Filename : atapi.sys
Address In Stack :
From Address : 0x867d4000
To Address : 0x867dd000
Size : 0x00009000
Time Stamp : 0x4a5bbf13
Time String : 2009-07-14 00:11:15
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : ATAPI IDE Miniport Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\atapi.sys
==================================================

==================================================
Filename : asyncmac.sys
Address In Stack :
From Address : 0x9fc09000
To Address : 0x9fc12000
Size : 0x00009000
Time Stamp : 0x4a5bc946
Time String : 2009-07-14 00:54:46
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : MS Remote Access serial network driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys
==================================================

==================================================
Filename : amdxata.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8660a000
To Address : 0x86613000
Size : 0x00009000
Time Stamp : 0x4ba3a3f5
Time String : 2010-03-19 17:19:01
Product Name : Storage Filter Driver
File Description : Storage Filter Driver
File Version : 1.1.2.5 (NT.091202-1711)
Company : Advanced Micro Devices
Full Path : C:\windows\system32\drivers\amdxata.sys
==================================================

==================================================
Filename : AgileVpn.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8abe3000
To Address : 0x8abf5000
Size : 0x00012000
Time Stamp : 0x4a5bc954
Time String : 2009-07-14 00:55:00
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
File Description : RAS Agile Vpn Miniport Call Manager
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\AgileVpn.sys
==================================================

==================================================
Filename : afd.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8a84c000
To Address : 0x8a8a6000
Size : 0x0005a000
Time Stamp : 0x4db4d9d8
Time String : 2011-04-25 03:18:00
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Ancillary Function Driver for WinSock
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\afd.sys
==================================================

==================================================
Filename : acw5v1w9.SYS
Address In Stack :
From Address : 0x8a9b7000
To Address : 0x8a9ee000
Size : 0x00037000
Time Stamp : 0x4a7c2c4d
Time String : 2009-08-07 14:29:49
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
==================================================

==================================================
Filename : AcpiVpc.sys
Address In Stack :
From Address : 0x8bdcb000
To Address : 0x8bddb000
Size : 0x00010000
Time Stamp : 0x4d40d0f1
Time String : 2011-01-27 02:57:05
Product Name : Lenovo
File Description : ACPI Virtual Power Controller Driver
File Version : 6.1.2601.0
Company : Lenovo Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\AcpiVpc.sys
==================================================

==================================================
Filename : ACPI.sys
Address In Stack :
From Address : 0x82399000
To Address : 0x823e1000
Size : 0x00048000
Time Stamp : 0x4ce788e0
Time String : 2010-11-20 09:37:52
Product Name : System operacyjny Microsoft(R) Windows(R)
File Description : Sterownik ACPI dla systemu NT
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\windows\system32\drivers\ACPI.sys
==================================================


Download file - link to post