LPS1500.pdf

CROWN LPS1500 - jak działa stopień mocy w tym sprzęcie?

Zobacz ten schemat: A szukając jeszcze dalej, natknąłem się na takie coś Yorkville A nawet kawałek LPS1500


5

4

Q2A
2SC4793
R22A
6.8 1/2W

D2A
FR156

COM.

V+A
R19A
19.1K 1/2W
8

R17A
15.4K 1/2W

510

3

HEADER 6

2
R15A
220K

-

R5A

JK1A
XLR

5

6

D_A

+4dB(1.23V)
V+A

2

R50A
39K

R7A
100

ZD2A
4.7V

JK4

-

R42
15K 2W

R46
47K

1
2
3
4
5

CN7
HEADER 2

TEMP.

1
2

2

R14B
470

C5B
47pF/2KV

8
3
2
R15B
220K
R3B
1K
5
6
C1B
100pF

R4B
10K

JK1B
XLR

+

IC1BB
5532
7

R36A

1.2K 2W

C14B
100uF/35V

R25B
0.22 5W
Q4B
2SA1987

V-B

HEAT SINK

D7B
KBPC2506
FUSE1B
8A 250VAC

2

3

VAC1B
C4

C3
0.1uF 250V

V--B

0.1uF 250V
V--B

B

L1B
1uH

R_OUT

C7B
0.0022uF
C10B
0.01uF

R35B
10 2W

COM.

Q5B
2SA1837

!
AC1
220V AC CORD

NTC1B
TTC050

Q6B
2SC5359

Q7B
2SC5359

TMP2
50'C
D6B
1N4004

SVR3B
500

R6B
7.5K

SVR1B
100
D5B
FR156

TEMP.

1
2

R32B
0.22 5W

R30B
22 1/2W

!

JP6
HEADER 2
CN6
HEADER 2

T1

150K

!

P4 P3

R9B
10K R11B
270

R28B
1K

ZD2B
4.7V

FN1
DC24V

R7B
100

HEADER 2

FN1
HEADER 2

1
2

R55
2.7 2W

(ON/OFF)

BK1
BREAKER

D8
PBM154

VAC1B
VAC2B

1
2

C21
10uF/50V
+

+
C20
470uF/35V

2

P6
F401

3

0V
UL=1A/250V

!

C17
A

P5

T.SW
X'MER

Q1B
C9012(KTC9012)

(220V TRANSFORMER)
2

JUMP1B
LIMIT

P2 P1

SW2
POWER SW
!

R54
100 2W
V-B

R10B
100

CHASSIS GND
!

115V

VAC1A

4

R50B
39K

AC IN

C18
0.001uF/275V Y1

VAC2A

13
14
16

15

B_B
V+B

R8B

C11B
0.1uF 250V

R29B
6.8 1/2W

1

+4dB(1.23V)

D_B

+
-

12

(SPEAKON)

V++B

C8B
4700uF/100V

D3B
1N4004

R

PG_R

VAC2B

R31B
0.22 5W

C3B
100uF/35V
+

NJM13700D(DIP)

JK3
1+
1-

R_OUT

D11B
FR156

IC2B

1

R39B
3.3K 2W

D11A
FR156

+

R26B
153K 1/2W

COM.

BINDING POST

R27B
153K 1/2W

VR1B
10KB
MASTER

3-B

V-B

C12B
0.022uF

V--B

R33B
0R(JUMP)

D4B
FR156

D9B
FR156

ZD4B
15V 1W

R34B
5.6 2W

IC1BA
V-B 5532

C

+

2+
2-

+

100pF

1GB

A

R39A
3.3K 2W

V++B

R22B
6.8 1/2W

D1B
FR156

1_B

3_B

10K

INPUT
3-

-

1

JK5

R37B
470 5W

2_B

C4B
100uF/16V

-

R5B
C2B

2+

R16B
4.7K

+

4

510

D8B
FR156

ZD3B
15V 1W

4

4

V+B

2+B

Q8
C1008

Q2B
2SC4793

D2B
FR156

C12A
0.022uF

CH2 -VSS

R20B
47

R19B
19.1K 1/2W

R2B
10K

ZD1B
4.7V

R43
6.8K

R23B
22 1/2W

SVR2B
500

PANEL PCB

R1B
10K

1
2

C13B
100uF/35V

ZD4A
15V 1W

CH1 -VSS

R24B
0.22 5W

V+B R21B
1K

R17B
15.4K 1/2W

R18B

BINDING POST
V++B

R37A
470 5W

D9A
FR156

V-A
C14A
100uF/35V

ZD5
15V 1W

LED9
RED

3

SIGNAL

R38B
3.3K 2W

V--A
Q9
2N5401

Q3B
2SA1987

D13
PBM154

2

CHA

-

SIGNAL

3

D8A
FR156

+1

CHB

LED6
GRN

1
2
3
4
5

C6B
0.0015uF/1KV C/C

B

D15
PBM154

+1

LED8
GRN

1
2
3
4
5

-

+1

4

-

CLIP/LIMIT

R36B

3

CN4
HEADER 5

1.2K 2W

+1

CHA

R14A
470
JP4
HEADER 5

4

CHB
CLIP/LIMIT

D12
PBM154

-

+1

TMP1
85'C

2

+
V+B

+

R47
6.8K +
C16
47uF/50V

CN3
HEADER 5

1
2
3
4
5

3

D10B
FR156

R

R44
150K

JP7
HEADER 2

2

R38A
3.3K 2W

C13A
100uF/35V

R45
150K

R13A
8.2K

ST
PL
BG

LED5
RED

V+A

D10A
FR156

ZD3A
15V 1W
R12A
820

JP3
HEADER 5

D14
PBM154

L

CH1 +VCC
CH2 +VCC

V++A

ST
PL
BG

LED7
RED

+1

V--A
R28A
1K

Q1A
C9012(KTC9012)

(ON/OFF)

L/R/ BRIDGE

(SPEAKON)
V-A

+

SW1
SW 4P3T
ST/PL/BG

2+
2-

R35A
10 2W

R6A
7.5K
150K

JUMP1A
LIMIT

ST
PL
BG

JK2
1+
1-

L_OUT

C11A
0.1uF 250V

PG_L

R9A
10K R11A
270

R10A
100

HEADER 6

ST
PL
BG

D6A
1N4004

R32A
0.22 5W

C15
4.7uF/250V

11

B_A

R34A
5.6 2W

R30A
22 1/2W

4
3
1

+
-

1GA

1GA
2+A
3-A
1GB
2+B
3-B

R8A

SVR1A
100
D5A
FR156

L_OUT

Q7A
2SC5359

+

1
2
3
4
5
6

R31A
0.22 5W
SVR3A
500

+

CN1

IC2A
NJM13700D(DIP)

NTC1A
TTC050

HEAT SINK

C3A
100uF/35V

V-A

3-A

1

L1A
1uH
Q6A
2SC5359

-

3-

1_A

COM.

1
2

2+

FAULT

R29A
6.8 1/2W
C7A
0.0022uF C/C Q5A
C10A
2SA1837
0.01uF M/C

D4A
FR156

100pF

C2A

INPUT
2+A

D1A
FR156

IC1AA
V-A 5532

VR1A
10KB
MASTER

10K

D

CHA
CHB

+

R4A
10K

3_A

LED3
YELLOW
LED4
YELLOW

+1

6
C1A
100pF

R2A
10K

2_A

C4A
100uF/16V

1

-

POWER

1
2
3
4
5
6

0R(JUMP)

-

+

R16A
4.7K

+

R40
150

LED1
BLUE

JP5
HEADER 6

1
2
3
4
5
6

VAC2A

4

5

IC1AB
5532
7

V--A

+

R3A
1K

CN5
HEADER 6

V--A

4700uF/100V

R1A
10K

R48
15K 2W

R41
150
R33A

4

R18A

PANEL PCB
R49
3K 1/2W

0.047uF/275V X2

1_A
2_A
3_A
1_B
2_B
3_B

1
2
3
4
5
6

VAC1A
D16
1N4004

R20A
47

CN2

C6A
0.0015uF/1KV C/C

C5A
47pF/2KV

+

R27A
153K 1/2W

SVR2A
500

D

C

R26A
153K 1/2W

FUSE1A
8A 250VAC
3
C2
0.1uF 250V

ZD1A
4.7V

1

D7A
KBPC2506

2

-

R21A
1K

C8A
3300uF/100V

+

D3A
1N4004

4

R25A
0.22 5W
Q4A
2SA1987

2

V++A

C1

R24A
0.22 5W
Q3A
2SA1987
V+A

3

V++A

22 1/2W

0.1uF 250V

R23A

C9A

6

3300uF/100V

7

C9B

8

A_G1 B_G1
R12B
820

B_G2 B_G2

R13B
8.2K

CROWN CORP.
Title

LPS1500 PRE_AMP & AMP
Size

A2
Date:
8

7

6

5

4

3

2

Document Number

Rev
A

LPS1500.SCH

Wednesday, February 27, 2008 Sheet
1

2

of

2


Download file - link to post