Włączanie makr - instrukcja.doc

Wyszukiwanie - Wyszukiwanie / wyodrębnianie wielu plików

Czy jak najeżdżasz na przycisk, to kursor zmienia się w cztery strzałki? Prawdopodobnie nie masz poprawnie włączonej obsługi makr w Excelu. W zależności od tego, czy używasz wersji 2003 czy 2007 (czy jeszcze innych), spróbuj to zrobić według załączonej instrukcji.


włączenie obsługi makr w Excelu

Jeżeli jest ustawiony średni poziom zabezpieczeń i pokazuje się
pasek podobny do tego na obrazku (Excel 2007), należy kliknąć
przycisk Opcje, zaznaczyć " Włącz tę zawartość " i zatwierdzić
przyciskiem OK. W Excelu 2003 pojawia się okno pytające, czy
włączyć makra - należy je włączyć.

Excel 2007

Jeżeli wspomniany pasek nie pokazuje się lub chcemy włączyć makra
na stałe, należy:

Kliknąć Przycisk Office w lewym górnym rogu ekranu:

Na dole okienka, które się pojawi, kliknąć przycisk Opcje programu
Excel:

W kolejnym oknie z menu po lewej stronie wybrać: Centrum zaufania, a
następnie kliknąć przycisk po prawej stronie: Ustawienia centrum
zaufania:

W kolejnym oknie z listy po lewej stronie wybrać:

Ustawienia makr i zaznaczyć opcję Włącz wszystkie makra
(niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod).

Ustawienia formantów ActiveX i zaznaczyć opcję Włącz wszystkie
formanty bez ograniczeń i bez monitowania (niezalecane, mogą zostać
uruchomione niebezpieczne formanty)

,

& gt;

@

B

R

p

?

?

?

@

?

f

?

*

`

b

d

f

?

?

?

???????????Zamknąć plik i otworzyć go ponownie
(nie ma potrzeby zapisywania pliku). W przypadku innych błędów,
proszę skontaktować się z biurem informatyki.

Excel 2003

Jeżeli wspomniane okno nie pokazuje się lub chcemy włączyć makra
na stałe, należy:

Z paska menu wybrać Narzędzia & gt; Makro & gt; Zabezpieczenia

W okienku, które się pojawi, zaznaczyć opcję Niskie (niezalecane).
[...] - jak na załączonym obrazku - i zatwierdzić przyciskiem OK.

Zamknąć plik i otworzyć go ponownie (nie ma potrzeby zapisywania
pliku). W przypadku innych błędów, proszę skontaktować się z
biurem informatyki.


Download file - link to post