PCB inz.rar

ATmega644PA - Atmega grzeje się po podłączeniu zasilania - zwarcie

Witam wszystkich. Mam dość skomplikowany problem z zasilaniem i uruchomieniem sterownika uprawy roślin. Do rzeczy. Mam w nim zasilacz 12V i 3,3V. 12V jest dla wentylatorów natomiast 3,3V dla atmegi, czujników, zegarków RTC - jednym słowem dla wszystkiego prócz wentylatorów. Zasilanie 12V działa natomiast 3,3V nie za bardzo. Po podłączeniu całej "sekcji" urządzeń i scalakó na 3,3V stabilizator robi się nagle wrzący. Zdążam ledwo wyłączyć układ. Zacząłem więc szukać zwarcia na lini 3,3V - każdy kondensator itp. Zauważyłem jedną rzecz - strasznie grzeje się ATmega...tak jakby miała sie spalić. Coś takiego dzieje się gdy podłączam atmegę z 3,3V oraz gdy odłączam zasilanie 3,3V ze stabilizatora i podłączam programator pod ISP i zasilam układ z programatora. Wrzątek w mgnieniu oka. Stabilizator mimo nagrzewania gdy podłączam wszystko na 3,3V nie jest upalony - później normalnie ma na wyjściu 3,3V, no może nie do końca...Bo w całym układzie są duże spadki napięcia zasilania - zamiast 12V ze stabilizatora LM7812 mam 11,4V natomiast zamiast 3,3V z LF33CV mam 3,17V, nie wiem czy to robi jakąś różnicę. Czy możliwe jest że ATmega została spalona przy lutowaniu lub odlutowywaniu ? (miałem ją w innym układzie...odlutowywałem dość drastycznie. Nie wiem za bardzo gdzie szukać błędu - wiem narazie tylko tyle, po kilku godzinnych zmaganiach że jest zwarcie na obciążeniu 3,3V - podejrzewam uszkodzoną ATmegę. Czy mógłby ktoś doradzić jak przeprowadzić wstępną diagnostykę ? Nie wiem za bardzo jak brać się za szukanie błędu. Zamieszczam na koniec projekt Altiuma - niestety rar bo jest tam kilka schematów w osobnych plikach. Z góry dzięki za pomoc i jakieś rady odnośnie problemu.

 • PCB inz.rar
  • header 5mm 4 pins.PcbLib
  • komunikacja_RTC.SchDoc
  • header 5mm.PcbLib
  • Sterownik uprawy roslin.PrjPcb
  • atmega_wyprowadzenia.SchDoc
  • zasilacz.SchDoc
  • Sterownik uprawy roslin.pdf
  • Sterownik uprawy roslin.OutJob
  • Sterownik uprawy roslin.PrjPcbStructure
  • buzzer.PcbLib
  • uklady_mocy.SchDoc
  • buzzer_sch.SchLib
  • PCB.PcbDoc


Download file - link to post

PCB inz.rar > Sterownik uprawy roslin.pdf

1

2

COU1
U1
RESET PIU1040
40
NLBUZZER PIU1041 PB0 (XCK0/T0/PCINT8)
BUZZER 41
PB1 (T1/CLKO/PCINT9)
42
PIU1042 PB2 (AIN0/INT2/PCINT10)
43
PIU1043 PB3 (AIN1/OC0A/PCINT11)
NLS\S\
SS
44
PIU1044 PB4 (SS/OC0B/PCINT12)
NLMOSI
MOSI
1
PIU101 PB5 (PCINT13/MOSI)
NLMISO
MISO
2
PIU102 PB6 (PCINT14/MISO)
NLSCK
SCK
3
PIU103 PB7 (PCINT15/SCK)

A

NLRXD
RXD
9
PIU109
NLTXD
TXD
10
PIU1010
NL1Hz0signal
1Hz_signal 11
PIU1011
NLRTC0alarm
RTC_alarm 12
PIU1012
NLFAN10PWM
FAN1_PWM
13
PIU1013
NLFAN20PWM
FAN2_PWM
14
PIU1014

3.3V

PIR102
COR1
R1

PIR101

NLFAN30PWM
FAN3_PWM

10k

NLRESET
RESET

15
16
PIU1016

PD0 (PCINT24/RXD0)
PD1 (PCINT25/TXD0)
PD2 (PCINT/RXD1/26/INT0)
PD3 (PCINT/TXD1/27/INT1)
PD4 (PCINT28/XCK1/OC1B)
PD5 (PCINT29/OC1A)
PD6 (PCINT30/OC2B/ICP)
PD7 (PCINT31/OC2A)

4
PIU104

PA0 (ADC0/PCINT0)
PA1 (ADC1/PCINT1)
PA2 (ADC2/PCINT2)
PA3 (ADC3/PCINT3)
PA4 (ADC4/PCINT4)
PA5 (ADC5/PCINT5)
PA6 (ADC6/PCINT6)
PA7 (ADC7/PCINT7)

RESET

PIU1015

PC0 (PCINT16/SCL)
PC1 (PCINT17/SDA)
PC2 (PCINT18/TCK)
PC3 (PCINT19/TMS)
PC4 (TDO/PCINT20)
PC5 (TDI/PCINT21)
PC6 (TOSC1/PCINT22)
PC7 (TOSC2/PCINT23)

6

18
PIU1018
28
PIU1028
39
PIU1039

COY1
Y1
2
1
PIY102 PIY101

COSocket1
Socket1

PIU1036

NLDS18B20
DS18B20

GND
GND
GND
SCK
GND
DATA
GND
VCC

NLSCK0SHT11
SCK_SHT11
NLDATA0SHT11
DATA_SHT11

19
PIU1019

SCL_I2C
SDA_I2C

20
PIU1020

NLTCK
TCK
NLTMS
TMS
NLTDO
TDO
NLTDI
TDI

21
PIU1021
22
PIU1022
23
PIU1023
24
PIU1024

1
2
3
PISocket103
4
PISocket104
5
PISocket105
6
PISocket106
7
PISocket107
8
PISocket108
PISocket101
PISocket102

DATA_SHT11
3.3V

RJ45 SHT11
DGND

25
26
PIU1026
PIU1025

3.3V

GND
GND
GND
GND

COL1
L1

COP11
P11
TDI
1
TDO
PIP1103 3
PIP1101

10uH

PIL102

2
4

TCK
TMS

PIP1102
PIP1104

Header 2X2

B

COP1
P1

100nF

ATmega644PA-AU
8MHz

PIC602
PIC601

COC6
C6
22pF

PIC702
PIC701

MOSI

DGND

PIP102
PIP104

COC7
C7
22pF

DGND
DGND

A

SCK_SHT11

PIL101

7
XTAL2
8
PIU108 XTAL1
PIU106

4

NLLAMP
LAMP

37
36
35
PIU1035
34
PIU1034
33
PIU1033
32
PIU1032
31
PIU1031
30
PIU1030
PIU1037

COC1
3.3VC1
5 PIC102 PIC101 COC2 100nF
C2
VCC PIU105
COC3
17
C3
VCC PIU1017 100nF PIC202 PIC201
38
PIC302 PIC301
VCC PIU1038
COC4
C4
100nF
27
PIC402 PIC401
AVCC PIU1027
COC5
C5
100nF
29 PIC502 PIC501
AREF PIU1029

PIU107

B

3

DGND

RESET
SCK
MISO

DGND

PIP106
PIP108
PIP1010

DGND

3.3V

2
4
6
8
10

1
3
5
7
9

PIP101
PIP103
PIP105
PIP107
PIP109

ISP
DGND

3.3V

PIR202
COR2
R2
C

PIR201
DS18B20

4k7

3.3V

COP2
P2

PIP201
PIP202
PIP203
PIP204

1
2
3
4

3.3V

BUZZER

Header 4

C

COBuzzer1
Buzzer1

PIBuzzer102
PIBuzzer101

COSocket2
Socket2
GND
GND
GND
SCL
GND
SDA
GND
VCC

1
2
3
PISocket203
4
PISocket204
5
PISocket205
6
PISocket206
7
PISocket207
8
PISocket208
PISocket201

DGND

PISocket202

NLSCL0I2C
SCL_I2C
NLSDA0I2C
SDA_I2C
3.3V

RJ45 TSL2561
DGND

D

Title

Size

D
Number

Revision

A4
Date:
File:
1

2

3

2012-12-13
Sheet of
C:\Users\..\atmega_wyprowadzenia.SchDocDrawn By:
4

1

2

3

USB_VCC

COC18
C18
COC19
C19
17
PIU5017

3V3OUT

2
D- PISocket302

16
PIU5016

USBDM

D+

3
PISocket303

15
PIU5015

USBDP

GND

4
PISocket304

19
PIU5019

U5
IC_FT232RL
1
TXD PIU501
5
RXD PIU505
2
DTR PIU502
9
DSR PIU509
3
RTS PIU503
11
CTS PIU5011
10
PIU5010
DCD
6
RI PIU506

RESET

DGND

PIC1902 PIC1901

DGND

100nF

27

DGND

DGND

PIU5027

28

PIU5028

26

PIU5026

CBUS0
CBUS1
CBUS2
CBUS3
CBUS4

OSCI

OSCO
TEST

AGND

USB type B

VCCIO

USB_VCC
1
VCC PISocket301

PIC1601

DGND

100nF

PIU502 PIU504 COU5

100nF

4

4.7uF

PIC1602

VCC

COSocket3
Socket3

COC16
C16

3.3V

A

NLTXD
TXD
NLRXD
RXD

23
PIU5023
22
13
14
PIU5014
12
PIU5012
PIU5022
PIU5013

GND
GND
GND
NC
NC

A

PIC1802
PIC1801

COC17
C17

20

electrolytic capacitor PIC1701
PIC1702

4

PIU5025 PIU507 PIU5018 PIU5021 PIU508 PIU5024

B

7
18
21
8
24

25

B

DGND

3.3V

COC20
C20

COY2
Y2
C

2

1

PIY202 PIY201
PIC2002 PIC2001

32768Hz

PID401
PID402
NLRTC0alarm

Diode 1N4148

NLSCL0I2C
SCL_I2C
NLSDA0I2C
SDA_I2C

C22
COC22
100nF

COD4
D4

10pF COU6
U6
1
8
PIU601 OSC1 VCC PIU608
2
7
PIU602 OSC2
INT PIU607
3
6
PIU603 A0
SCL PIU606
4
5
PIU604 GND
SDA PIU605

RTC_alarm

PIC2 01
PIC2 02

C

COD5
D5
PID502 PID501

Diode 1N4148

PIBT10 COBT1

BT1
Battery

PIBT102

PCF8583

COC21
C21

COY3
Y3
2

1

PIY302 PIY301
PIC2102

32768Hz

3.3V

PIC2101

10pF U7
COU7
1
PIU701 OSC1 VCC
2
PIU702 OSC2
INT
3
PIU703 A0
SCL
4
PIU704 GND
SDA

3.3V
8
7
PIU707
6
PIU706
5
PIU705
PIU708

NL1Hz0signal
1Hz_signal

PIC2301
PIC2302

COC23
C23
100nF

PCF8583
DGND

DGND

DGND

DGND

DGND
Title

D

Size

D
Number

Revision

A4
Date:
File:
1

2

3

2012-12-13
C:\Users\..\komunikacja_RTC.SchDoc

Sheet of
Drawn By:
4

1

2

3

4

VCC
A

A

COR3
R3
PIR301

1
PIU201

PIR402

470

A

A/K

2
PIU202

K
MOC3041

A/K

6

PIU206

PIR501

PIR502

360

4

PIU204

AC230
i

3
PIQ203

PIR901

GND

PIQ201

1

PIR902

G

COR9
R9
330

AC230
i

COQ2
Q2
BT139
100nF

PIR701
PIC802
PIC801

PIQ103COQ1

COR6
R6

NLHot0AC
Hot_AC

PIR702

PIQ20

2

PIR401

470

AC230
i
COR5
R5

M1
M2

NLLAMP
LAMP

COU2
U2

COR4
R4

PIR302

PIR601

PIR602

PIQ102

470

COR7
R7
360
COR8
R8

i AC230

NLFAN20PWMPIR801
FAN2_PWM

COC8
C8

PIR802

PIQ302

4k7

PI 402 PI 401

PIQ10

PIQ301COQ3

i FAN

Q3
BC547C

COP3
P3

PIQ30

PIP301
PIP302

NLNeutral0AC
Neutral_AC

1
2

FAN2
GND

GND

2
1

COP4
P4

Q1
BC327-25

B

B
LAMP

VCC
VCC

COR10
R10
PIR1001

COR11
R11
PIR1101

COR13
R13
PIR1301

470

NLFAN10PWM COR15
FAN1_PWM R15
PIR1501
4k7

PIR1502

PIQ702

PIQ701COQ7

PIR1302

PIQ502

COR12
R12

PIQ503COQ5

PIR1201

PIQ501

cable

FAN3_PWM
NLFAN30PWMPIR1401

PIGND01

PIP602

1
2

i GND

PIFANVC201

PIR1402 PIQ602

4k7

VCC

COP6
P6

FAN1
GND

COR14
R14

COGND
GND

i FAN

PIP601

PIR1202

470

Q5
BC327-25

Q7
BC547C

PIQ703

PIQ403COQ4

PIR1102

470

C

PIR1002

470

i FAN

PIQ402

Q4
BC327-25

PIQ401

PIQ601COQ6

C

i FAN

Q6
BC547C

COP5
P5

PIQ603

PIP501
PIP502

1
2

FAN3
GND

COFANVCC2
FANVCC2
cable

GND

GND
GND

Title

D

Size

D
Number

Revision

A4
Date:
File:
1

2

3

2012-12-13
C:\Users\..\uklady_mocy.SchDoc

Sheet of
Drawn By:
4

1

2

3

4

A

A

COP8
P8

AC230
i

NLHot0AC
Hot_AC
PIP801
PIP802

230V AC IN

primary winding

COD1
D1

NLNeutral0AC
Neutral_AC

PID102

i
AC230

AC12
i
NLAC1 secondary winding
AC1 secondary winding

COP9
P9

B

Diode 1N4007

PIBridge10 COBridge1

DCin
i

PIP901
PIP902

PIBridge104

secondary winding

NLAC2 secondary winding
AC2 secondary winding
i
AC12

cable
COFANVCC1
FANVCC1

RADIATOR

Bridge1

1
2

PID101

PIBridge103

PIBridge102

PIC10 1
PIC10 2

i GND

AGND

COU3
U3
1
PIU301 IN

NLVin
Vin

COC10
C10
electrolytic capacitor
1000uF / 25V

AGND

PIC1 02
PIC1 01

OUT
GND

2
PIU302

PIFANVC10

12V
B

PIU30

PIC1202
PIC1201

COC11
C11
ceramic capacitor
100nF

AGND

DC12
i

L7812CV

3

1
2

AC230
COP7
P7
i
PIF101
PIF102IP701 1
P
PIP701
PIP702 2
Fuse 1

COF1
F1

AGND

COC12
C12
ceramic capacitor
100nF

AGND

PIC901
PIC902

COC9
C9
electrolytic capacitor
220uF / 25V

AGND

COD2
D2
PID202 PID201

Diode 1N4007

COP10
P10 GND

OUT
GND

C13
COC13

3
PIU403

PIC1402
PIC1401

PIU402

2

PIC1302
PIC1301

DC3.3
i

LF33CV

ceramic capacitor
100nF

C14
COC14
ceramic capacitor
100nF

PIC1501
PIC1502

COC15
C15
electrolytic capacitor
100uF / 25V

Socket

COJ1
J1

3.3V

PID301
PID302
PIR1602

1
2

COU4
U4
1
PIU401 IN

12V

C

COD3
D3
LED0

C

PI 10 1 PI 10 2

PIJ10
AGND

DGND

AGND

COR16
R16
330

PIR1601
AGND

AGND
Stabilizator 3,3V:

AGND

AGND

AGND

LF33CV, MCP1825S-3302EA , LM2937ET-3.3

Title

D

Size

D
Number

Revision

A4
Date:
File:
1

2

3

2012-12-13
C:\Users\..\zasilacz.SchDoc

Sheet of
Drawn By:
4

COP3

COR10

PAR1002

COR12
PAR1201

COR5

COR7

PAR702

PAR1202

COQ4

PAQ601
COQ6 PAQ602
PAQ603

PAR502

COQ1

PAQ403
PAQ402
PAQ401

PAR1001

PAQ101
PAQ102
PAQ103

COP5

PAU203 PAU202 PAU201

PAR501

COQ2

COC13

PAC1301

COD3

PAU401

PAC801
COR9

PAP402PAR901

PAC902 PAC901

PAD202

PAR902

PAC1402

COP4
PAP401

COJ1

PAU403

PAJ101

COF1

PAC1501
PAC1502

COC15

PAF101

PAF102

COP8

COP7

PAP702 PAP701

PAFANVC 201

COR16

PAR1401

PAR801 PAR1501

PAFANVC 101
PAD101

COU7

PAD102

PAC2202

PASocket306

COU5

PAL101

PAC1602 PAC1601

COL1
PAC401 PAC502
PAC402 PAC501

PAL102
PABT102

COBT1

COC2

PASocket102 PASocket101
PASocket104 PASocket103
PASocket106 PASocket105
PASocket107

PAP1101 PAP1102
PAP1103 PAP1104 COP11

COSocket1

PASocket10MH1
PASocket20MH2

PASocket202 PASocket201
PASocket203

PAD401

PAC2201
PAU608 PAU607 PAU606 PAU605

PASocket10MH2

COC16

PASocket108

COC4 COC5

COSocket3

PASocket301 PASocket304
PASocket302 PASocket303

PAU501 PAU502PAU503PAU504PAU50 PAU506PAU507PAU508PAU509 PAU501 PAU501 PAU5012PAU5013 PAU5014
PAU1033
PAU1032
PAU1031
PAU1030
PAU1029
PAU1028
PAU1027
PAU1026
PAU1025
PAU1024
PAU1023

PAC2101 PAU701 PAU702 PAU703 PAU704
PAC2001 PAY202
COU6
PAC2102 PAY301 PAY302
PAY201
COC21 COY3 COC20 PAC2002 COY2 PAU601 PAU602 PAU603 PAU604

PAU5028 PAU5027PAU5026PAU5025PAU5024 PAU5023PAU502 PAU5021PAU502 PAU5019PAU5018PAU5017PAU5016 PAU5015

PAC1902
PAC1901

PAC202 PAC201

COC22

COP9

PAP901 PAP902

COC19

PAU10 2 PAU10 3 PAU10 4 PAU10 5 PAU10 6 PAU10 7 PAU10 8 PAU10 9 PAU102 PAU1021 PAU102

PASocket305

PAC1702 PAC1701
COC18 PAC1801 PAC1802

PAU101
PAU102
PAU103
PAU104
PAU105
PAU106
PAU107
PAU108
PAU109
PAU1010
PAU1011

PAU708 PAU707 PAU706 PAU705

COC17

PAR1301

PAP109 PAP107 PAP105 PAP103 PAP101
PAP1010 PAP108 PAP106 PAP104 PAP102

PAR101

COFANVCC1

PABridge102

COR13

COR14 COR8 COR15
COBuzzer1
COU3
PABuz er102
PACOU1 PAC301 PAC302
Buz er101
COC3
PAC1202 PAR1601 COP10
COR1
PAU302
PAU104 PAU1043 PAU1042 PAU1041 PAU104 PAU1039 PAU1038 PAU1037 PAU1036 PAU1035 PAU1034

COD1

PAP802 PAP801

PAR802 PAR1502 COFANVCC2

PAQ501
PAR201
PAR202
PAQ502
COR2
PAQ503 COQ5

PAR1302

PAQ703
PAQ702
PAQ701

PAR601 PAR302

PAP1001 PAP1002 COC6
PAR102 PAC102
PAC1002 PAC1001
PAC101 COC1
COC12 PAC601 PAC602
COC10
COC7PAC701 PAC702 PAY102
COY1
PABridge104 PABridge103 PAC1102 PAC1101 COC23
PAC2302 PAC2301 PAY101
COC11
PABridge101

PAR1101
COQ7

PAU303
PAU301 PAC1201

COBridge1

PAP204 PAP203 PAP202 PAP201

COP1

COC9 PAD301 PAD302

COC14 PAC1401 PAU402
COU4

PAP602 PAP601

COR11

COQ3

PAR1602

COC8

PAGND01
PAR1102

PAR1402

PAD201

PAC1302

COR6 COR3

PAR401

COD2

PAC802

COP2

PAR602 PAR301

COR4

PAR402

PAU204 PAU205 PAU206

PAR701

PAP301 PAP302

PAQ303 PAQ302 PAQ301

PAP502 PAP501

COU2

PAQ201 PAQ202 PAQ203

COP6
COGND

COD4

PAD502 PAD402

PASocket204
PASocket205
PASocket206
PASocket207
PASocket208

PASocket20MH1

COD5

PAD501

PABT101

COSocket2

2POC

6POC

3POC

01ROC

DNGOC

102PAP 202PAP 302PAP 402PAP

10DNGAP 3ROC

106PAP 206PAP

6ROC

203PAP 103PAP

103RAP 206RAP
105QAP
202RAP
102RAP
205QAP
2ROC
5QOC 305QAP

2031RAP

7QOC

3tekcoSOC

603tekcoSAP

2081CAP 1081CAP 81COC

61COC

701tekcoSAP

1HM01tekcoSAP
2HM02tekcoSAP

2tekcoSOC

2091CAP
1091CAP

1061CAP 2061CAP

101LAP
1LOC

801tekcoSAP

2011PAP 1011PAP
11POC 4011PAP 3011PAP

201LAP

402tekcoSAP
502tekcoSAP
602tekcoSAP
702tekcoSAP
802tekcoSAP

205CAP 104CAP
105CAP 204CAP

5COC 4COC

2 01UAP 1201UAP 02 1UAP 910 UAP 810 UAP 710 UAP 610 UAP 510 UAP 410 UAP 310 UAP 210 UAP

4ROC

104DAP

1022CAP
506UAP 606UAP 706UAP 806UAP

4DOC

204DAP 205DAP

6UOC

5DOC

105DAP

204RAP

203DAP 103DAP 9COC

107RAP
31COC

2031CAP

2QOC

208CAP

1031CAP
8COC

109CAP 209CAP

202DAP

104UAP

4UOC 204UAP

101C VNAFAP
1egdirBOC
1CCVNA0FDOC
1 1 AP

7UOC

304UAP

9ROC
109RAP204PAP

209RAP

2041CAP

4POC

101JAP

1051CAP
2051CAP

108CAP

1041CAP 41COC

104PAP

1JOC
1FOC

51COC

201FAP

101FAP

101egdirBAP

9POC

7POC

8POC

1DOC

407UAP 307UAP 207UAP 107UAP 1012CAP

202YAP 1002CAP

203YAP 103YAP 2012CAP
102YAP
406UAP 306UAP 206UAP 106UAP 2YOC 2002CAP 02COC 3YOC 12COC

201DAP

207RAP

302QAP 202QAP 102QAP

602UAP 502UAP 402UAP

102DAP

201egdirBAP

2022CAP

7ROC

205RAP

2DOC

2061RAP

22COC

5ROC

105RAP

2UOC

3DOC

61ROC

507UAP 607UAP 707UAP 807UAP

2COC

102UAP 202UAP 302UAP

105PAP 205PAP

2041RAP

1041RAP

106QAP
206QAP 6QOC
306QAP

5POC

103QAP 203QAP 303QAP
104RAP

1051RAP 108RAP

1021RAP

1001RAP

6COC 2001PAP 1001PAP 1021CAP 303UAP
201CAP 201RAP
1001CAP 2001CAP
1COC 101CAP
206CAP 106CAP 21COC 103UAP
01COC
201YAP 207CAP 107CAP7COC
1YOC
1011CAP 2011CAP 301egdirBAP 401egdirBAP
32COC
101YAP 1032CAP 2032CAP
11COC

102CAP 202CAP

1HM02tekcoSAP

304QAP
204QAP
104QAP

101RAP

101UAP
201UAP
301UAP
401UAP
501UAP
601UAP
701UAP
801UAP
901UAP
0101UAP
1101UAP

1TBOC

101TBAP

203RAP 106RAP

2CCVNAFOC 2051RAP 208RAP

3301UAP
2301UAP
1301UAP
0301UAP
9201UAP
8201UAP
7201UAP
6201UAP
5201UAP
4201UAP
3201UAP

201TBAP

102tekcoSAP 202tekcoSAP
302tekcoSAP

102C VNAFAP

101QAP
201QAP
301QAP

21ROC
2021RAP

4QOC

51ROC 8ROC 41ROC
1rezzuBOC
3UOC
203CAP 103CAP
201rez uBAP
11U10rOze CBuAP
1061RAP 2021CAP
3COC
1ROC
01POC
203UAP
4301UAP 5301UAP 6301UAP 7301UAP 8301UAP 9301UAP 04 1UAP 1401UAP 2401UAP 3401UAP 4 01UAP

4105UAP 3105UAP2105UAP1 05UAP01 5UAP 905UAP805UAP705UAP605UAP 50 UAP405UAP305UAP205UAP 105UAP

101tekcoSAP 201tekcoSAP
301tekcoSAP 401tekcoSAP
501tekcoSAP 601tekcoSAP

3QOC

11ROC

101PAP 301PAP 501PAP 701PAP 901PAP
201PAP 401PAP 601PAP 801PAP 0101PAP

91COC

5105UAP 6105UAP7105UAP8105UAP9105UAP 02 5UAP1205UAP2 05UAP3205UAP 4205UAP5205UAP6205UAP7205UAP 8205UAP

2011RAP

1POC

5UOC

2HM01tekcoSAP

1tekcoSOC

1031RAP

1071CAP 2071CAP

403tekcoSAP 103tekcoSAP
303tekcoSAP 203tekcoSAP

307QAP
207QAP
107QAP

31ROC

71COC

503tekcoSAP

1011RAP

2001RAP
1QOC

209PAP 109PAP

107PAP 207PAP

108PAP 208PAP