EMUL4K.rar

modyfikacja emulatora AT89C2051

Oto modyfikacja emulatora AT89C2051 opisanego w Praktycznym Elektroniku. W zał±czniku opis przeróbki oraz wsad HEX do procesora "EMULAT" Po przeróbce umożliwia symulację AT89C4051. Układ sprawdzony.

  • EMUL4K.rar
    • EMUL4K.HEX
    • 2k_4k.txt


Download file - link to post

EMUL4K.rar > 2k_4k.txt

**********
* SQ6ADE *
**********

---------------------------------------------------------------------------------
Modyfikacja emulatora AT89C2051 z Praktycznego Elektronika 2kB na 4kB (AT89C4051)
---------------------------------------------------------------------------------
elementy potrzebne do przeróbki:

pamieae RAM 6116 1szt. (taka sama jak jest u?yta ju? w emulatorze)
ekspander PCF8574 1szt. (w ?adnym razie nie PCF8574A bo ma inny subadres na szynie I2C)
dioda LED 4szt. (do sygnalizacji statusu emulatora)
rezystor 560R 4szt. (do zasilania LED)
--------------------------------------
Proces przeróbki:

1.od??czamy od nó?ek US4 6,7,8 (AT89C2051) sygna?y A8,A9,A10
2.nowe funkcje nó?ek US4 6(P3.2)-SCL,7(P3.3)-SDA,8-niewykorzystane (SCL i SDA do sterowania PCF8574)
3.instalujemy PCF8574:
-nó?ki 1,2,3,8-GND
-nó?ki 4,5,6,7-odpowiednio jako A8,A9,A10,A11
-nó?ki 9,10,11,12 odpowiednio katody diod LED 1,2,3,4 anody do +5V przez rezystory
-nó?ki 13-wolna,14-SCL,15-SDA,16- +5V
4.od??czamy bramke " C " US7 nó?ki 9,10,11 i 8 i pod??czamy 9,10,11 do A11
5.nalutowujemy dodatkow? pamieae 6116 na pamieae US3, nó?ke 18 dodatkowej
pamieci zostawiamy lekko odgiet? do góry
6.od??czamy nó?ke 18 US3 od masy i pod??czamy do A11
7.pod??czamy wyjście bramki " C " (nó?ka 8 US7) do nó?ki 18 dodatkowej pamieci
8.pod??czamy nó?ke 24 procesora US1 do A11
9.no i oczywiscie nale?y wgraae do procesora emulatora nowe oprogramowanie EMUL4K.HEX
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sygnalizacja statusu:
LED1 LED2 LED3 LED4
gotowośae (po restarcie emulatora) ON OFF OFF OFF
?adowanie danych ON ON ON ON
emulacja do 1kB kodu ON ON OFF OFF
emulacja do 2kB kodu ON OFF ON OFF
emulacja do 4kB kodu ON OFF OFF ON
b??d CRC OFF ON ON OFF
b??d przekroczenia 4kB kodu OFF OFF ON ON
b??d przekroczenia czasu oczekiwania OFF ON ON ON
--------------------------------------------------------------------------------------------
Uk?ad dzia?a to?samo z opisem w artykule z Praktycznego Elektronika tzn. skompilowany plik
z kodem maszynowym .HEX wysy?amy na port szeregowy z predkościo? 19200bps
--------------------------------------------------------------------------------------------
Przeróbka sprawdzona - uk?ad dzia?a do dziś :) ... w/g w/w opisu mój kolega wykona? przeróbke bez
dodatkowych konsultacji wiec ....... ::::
?ycze owocnej przeróbki......
-------------------------------------------------------
kontakt & gt; & gt; & gt; sq6ade@wp.pl tel.0601705938 FM:145.250MHz
-------------------------------------------------------

  Search 5 million + Products