tda8170.pdf

tv sony kvm2531k pion

Jesli to TDA8170(a tak mi sie zdaje) to zasilanka sa na 2 i 6 nodze.Dalej po "nitce do kłębka" i znajdziesz opór.Dołączam ci aplikacje.


%D]D 3RUDG 6HUZLVRZ\.K

TDA8170 - końcówka odchylania pionowego
Producent: SGS Thomson
Schemat blokowy z elementami aplikacji i opis wyprowadzeń
+VS

2

6

3
FLYBACK
GENERATOR

REFERENCE
VOLTAGE
1
POWER
AMPLIFIER

5
THERMAL
PROTECTION

7

TDA8170

4

Wejoecie nieodwracaj?ce i napi?cie odniesienia
Zasilanie stopnia wyjoeciowego

7

TDA8170

6
5
3
2

Wyjoecie
Masa
Generator powrotu
Zasilanie

1

Wejoecie odwracaj?ce

4

Po??czone z n.4

TDA8170
10.05

15.1

7

1

2.54

5.08

Obudowa: HEPTAWATT

Podstawowe parametry:
- napi?cie zasilania
- pobór pr?du
- pobór pr?du
- maks. pr?d cewek

V2
I2
I6
I5

10 ÷ 35V
& lt; 16mA (typ. 8mA) przy I3, I5 = 0
& lt; 36mA (typ. 16mA) przy I3, I5 =0
& lt; 2Ap-p

6(5:,6

(/(.7521,.,

Cewki odchylania
pionowego

%D]D 3RUDG 6HUZLVRZ\.K

Układ aplikacyjny
1N4001
VS

C1
0.1uF

C2
470uF

2

6

C7 1uF
7
V1

GND
to

5

C4
0.22uF

IN

R6
330

R4
C6
4.7uF

12k

R2
5.6k

8.2k

to

Ly
24.6mH

R7
1.5

4

4.7k
R3

V7

ly

1

10k

tfly

3

TDA8170

R1

RT1

C3
220uF

D1

Ry
9.6

C5
2200uF
R5 × ly
R5
1

to

Układ TDA8170 jako zamiennik układu TDA2170

TDA2170

TDA8170

+ Vs

+ Vs

8

?

5
Flyback
Generator

Power
Amplifier
+

3
Reference
Voltage
9

7

Thermal
Protection
6

10

6(5:,6

(/(.7521,.,

3
Flyback
Generator

Reference
Voltage
1

Cewki odchylaj?ce

2

6

2

5

Power
Amplifier

7

+
Thermal
Protection
4

Cewki odchylaj?ce

4


Download file - link to post
  Search 5 million + Products