sc_201.rar

philips sc201(opel)

prosze

  • sc_201.rar
    • SC201.TXT
    • SC201.BIN
    • CHKLIST.MS


Download file - link to post

sc_201.rar > SC201.TXT

PHILIPS SC 201 CODE

0050 - PION 10 i 12 CODE 28 i 15
0050 - PION 11 i 13 11 i 11 CODE NO ACTIVE
0050 - PION 11 i 13 2F i 12 CODE ACTIVE

CODE - 8251
PROCESOR - uPD1723GF-656
EEPROM - X24C02

ACTYW I DEZAKTYW / 1- PRZY WLACZANIU PRZYTRZYMAC (AS)
/ 2 - WPISAC CODE I ZATWIRDZIC (AS)

  Search 5 million + Products