hijackthis.txt

Nie można uruchomić usługi Centrum Zabezpieczeń. Pomocy.

Witam. Jak w temacie, gdy uruchomię system (Windows Vista Home Basic) wyskakuje mi dymek iż Centrum Zabezpieczeń jest wył±czone, klikam więc w "Wł±cz teraz" po czym wyskakuje "Nie można uruchomić usługi centrum zabezpieczeń". Zał±czam skan z programu HijackThis. Proszę o wytłumaczenie czynno¶ci które muszę wykonać jasno ponieważ w tych sprawach jestem kompletnie zielony. Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki i spostrzeżenia. Pozdrawiam.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 22:22:56, on 2010-03-31
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Windows\PixArt\PAC7302\Monitor.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe
C:\Users\windows\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.intl.acer.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.intl.acer.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\ctbr.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\windows\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
O3 - Toolbar: Pasek & Crawler - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\ctbr.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [BkupTray] " C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] " C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [PAC7302_Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC7302\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] " C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] " C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] " C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe " /startup
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] " C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe " -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] " C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] " C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe "
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'US?UGA SIECIOWA')
O8 - Extra context menu item: & Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa & ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu
O8 - Extra context menu item: E & ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij & do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\ctbr.dll
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe
O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe
O23 - Service: Mened?er Google Desktop 5.9.909.30391 (GoogleDesktopManager-093009-130223) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Us?uga Google Update (gupdate1c9f1269a43c8c9) (gupdate1c9f1269a43c8c9) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 9212 bytes


Download file - link to post