CPU_board.pdf

[Bascom][8051]AT89C2051 i 4xPCF8574AP - brak komunikacji

Schemat podzielony jest na dwie części. Pierwsza część z LCD, pamięcią i zegarem oraz przyciskami kontrolnymi (CPU Board) i druga - obejmująca zasilanie, układy PCF8574 i przyłącza do elementów wykonawczych oraz sterujących (Controler board). Wszystkie uwagi mile widziane.


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A
JP1

DIS1

2
4
6
8
10

TUXGR_16X2_R2
LCD DISPLAY 16x2

RESET

GND

1
2

IC2
DS1812

RST-VPP

5

XTAL1

4

XTAL2

2
3
6
7
8
9
11

C

AT89C2051P

AIN0-P1.0
AIN1-P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

12
13
14
15
16
17
18
19

C

GND

1
2

LCD_BCK
1

2

4148
D1

D2
4148

3
4

SDA
OOUT

7

INT

3

A0

VSS

VDD

OIN

SCL

1
2

5

BTN3
6

3
4

IC3
PCF8583

4

33pF

C3

1
2

D

GND

BTN2

8

Q2
32.768MHz

1
2

BATT

+5V

BTN1
3
4

P3.0-RXD
P3.1-TXD
P3.2-INTO/
P3.3-INT1/
P3.4-T0
P3.5-T1
P3.7

VCC

10

33pF

IC1
1

Q1

GND

C2

GND

1

RST
3

C1

VCC

33pF

2

+5V

B

20

B

S
A

R1
10kA

E

3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

+5V

+5V

GND
VCC
CONTR
RS
R/W
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
NC
NC

1
3
5
7
9

D

1
2

BTN4
3
4

1
2

GND

2

A1

3

A2

PTC

3
4

7

SDA

1
2

5

SCL

4

E

A0

VSS

1

VDD

8

BTN5

6

E

IC4
PCF8582C-2

GND

1

2

3

2010-03-31 13:09:38 D:\Dokumenty\eagle\Switch - koncepcja finalna\CPU_board.sch (Sheet: 1/1)

4

5

6

7

8


Download file - link to post