Controler_board.pdf

[Bascom][8051]AT89C2051 i 4xPCF8574AP - brak komunikacji

Schemat podzielony jest na dwie części. Pierwsza część z LCD, pamięcią i zegarem oraz przyciskami kontrolnymi (CPU Board) i druga - obejmująca zasilanie, układy PCF8574 i przyłącza do elementów wykonawczych oraz sterujących (Controler board). Wszystkie uwagi mile widziane.


4

GND

1
2
3

2010-03-31 13:09:12 D:\Dokumenty\eagle\Switch - koncepcja finalna\Controler_board.sch (Sheet: 1/1)

4
5
6

PORT8

4

D

E

7
2

5
6

GND

+12V
4

4N35
2

5
6
1

OK8
4N35

4
2

5
6
1

OK7
4N35

1

OK6
4N35

4
2

5
6
1

OK5
4N35

4
2

5
6
1

OK4
4N35

4
2

5
6
1

OK3
4N35

4
2

5
6
1

OK2
4N35
2

5
6
1

OK1

JP2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

16

12
11
10
9
7
6
5
4

8

16

12
11
10
9
7
6
5
4

8

16

12
11
10
9
7
6
5
4

VSS

VSS

VSS

VDD

P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
P0

IC4

INT

SCL
SDA

A2
A1
A0

IC5

INT

SCL
SDA

A2
A1
A0

PCF8574P

VDD

P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
P0

INT

SCL
SDA

A2
A1
A0

IC3
PCF8574P

VDD

P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
P0

IC2

PCF8574P

VDD

INT

SCL
SDA

A2
A1
A0

13

14
15

3
2
1

13

14
15

3
2
1

13

14
15

3
2
1

13

14
15

3
2
1

C2
100n
+12V

10k

10k
R4

R3

10k

R2

10k

R1

6

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

IC7

9
8
7
6
5
4
3
2
1

8

16

P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
P0

F1

2
1

1AT

5

7
6
5
4
3
2
1

2
4
6
8
10
12
11
10
9
7
6
5
4

PCF8574P

C4

PORT7

JP1
CD+ GND
O8
I8
O7
I7
O6
I6
O5
I5
O4
I4
O3
I3
O2
I2
O1
I1

0,5k

10
11
12
13
14
15
16
17
18

+5V

R14

7
6
5
4
3
2
1

5VDC

ULN2083

1,2k

4

PORT6

12VDC

IC6

9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
VSS

220uF/25V

7
6
5
4
3
2
1

1
3
5
7
9

GND

CD+ GND
O8
I8
O7
I7
O6
I6
O5
I5
O4
I4
O3
I3
O2
I2
O1
I1

R13

10
11
12
13
14
15
16
17
18

8

PWR-2

PORT5

ULN2083

F2

+12V

1000u/25V

3

7
6
5
4
3
2
1

100n

PORT4

C

2

7
6
5
4
3
2
1

A
IC1
7805

PORT3

C3

7
6
5
4
3
2
1

C1
+

GND

PORT2

B
+12V

IN

7
6
5
4
3
2
1

+5V

PWR-1

PORT1

7
6
5
4
3
2
1

+

1
7
8

OUT

+5V

R12

8

A

F3
1
2

1AT
100mA

GND

B

1,2k
R5

1,2k
R6

C

1,2k
R7

1,2k
R8

1,2k
R9

D

1,2k
R10

1,2k
R11

1,2k

E


Download file - link to post