h200.pdf

Poszukuje schematu rozrzadu do Hyundai H200

Proszę. http://obrazki.elektroda.net/21_1269960286_thumb.gif i z opisem


Ustawienie rozrządu
HYUNDAI - H-1 - 2.5 TD - D4BF

Informacje ogólne
Pozycja

Uwaga

Przed zdjęciem paska rozrządu nale?y zawsze sprawdzać oznaczenia
Demonta?
Pozycja

Uwaga

Odłączyć akumulator
Zdjąć dolną pokrywę silnika
Opró?nić układ chłodzenia
Wyjąć chłodnicę
Zdemontować obudowę wentylatora
Wyjąć wentylator z silnika
Wyjąć paski karbowane
Zdjąć obie pokrywy paska rozrządu
Zdjąć pokrywę zaworu
Zdemontować koło pasowe wału korbowego
Zdemontować dolną pokrywę paska rozrządu
Dopasować oznaczenia na zespole rozrządu

fig A

Obluzować naprę?acz

fig 1

Odwrócić koło naprę?acza od paska rozrządu
Dokręcić naprę?acz
Wymontować pasek rozrządu
Sprawdzić oznaczenia rozrządu

fig B

Zablokować oba wały wyrównujące
Odwrócić koło naprę?acza od paska rozrządu
Wymontować pasek rozrządu
Instalacja
Pozycja

Uwaga

Sprawdzić oznaczenia rozrządu
Przymocować pasek napędowy wałka wyrównującego
Dokręcić naprę?acz
Przymocować pasek rozrządu
Obluzować naprę?acz
Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty
Obluzować naprę?acz
Obrócić silnik; 2 zęby na kole pasowym wału rozrządczego
Dokręcić naprę?acz
Sprawdzić oznaczenia rozrządu
Ponownie zamontować wszystkie pozostałe części w kolejności odwrotnej do demonta?u
Ustawienia momentu obrotowego
Pozycja

Uwaga

Naprę?acz:

25 - 30 Nm

Koło pasowe wału korbowego:

170 - 190 Nm

Przyrządy specjalne
Pozycja

Uwaga

Nie są wymagane przyrządy specjalne
(C) Prawo autorskie, Vivid Automotive Data & Media


Download file - link to post