manualKodakCX4230.pdf

KODAK CX 4230 instrukcja obsługi POLSKI

KODAK CX 4230 instrukcja obsługi POLSKI Producent: KODAK Model: CX 4230 Jezyk: POLSKI


KODAK EASYSHARE CX4230
Aparat Cyfrowy

Podręcznik użytkownika

Odwiedź nas w Internecie www.kodak.pl

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

WSTĘP
Co dalej ze zdjęciami wykonanymi aparatem cyfrowym?
Wykonanie zdjęć aparatem fotograficznym analogowym czy też
cyfrowym jest pierwszym etapem utrwalania wspomnień. Dalszą drogą jaką
do tej pory postępowaliśmy było oddanie naświetlonego negatywu do
laboratorium fotograficznego. Po odebraniu zdjęć z laboratorium
umieszczaliśmy je w albumie. Negatyw zostawał w celu wykonania
dodatkowych zdjęć, powiększeń.
A co możemy zrobić dalej ze zdjęciami wykonanymi aparatem
cyfrowym? W jaki sposób można przenieść zdjęcia na papier?
Są dwie podstawowe drogi przeniesienia zdjęć na papier mianowicie:
o Pierwszy sposób to skorzystanie z minilabów cyfrowych, które naświetlają
zdjęcia z plików elektronicznych na papierze fotograficznym. W tej opcji
jako wynik końcowy otrzymujemy dokładnie takie samo zdjęcie jak z
negatywu. Zdjęcia archiwizujemy w albumie tak jak dotychczas.
Negatywem będzie natomiast płyta CD.
o Jeśli w okolicy nie ma laboratorium Kodak Express a dysponujemy w
domu drukarką atramentową możemy wydrukować je na papierze. Kodak
posiada w swojej ofercie wiele papierów do wydruków w jakości
fotorealistycznej. Papiery są o zróżnicowanej gramaturze oraz
powierzchni. Wśród tych papierów są doskonale nadające się do
drukowania zdjęć, inne do prezentacji, oficjalnych pism i dokumentów.
W Polsce jest prawie 400 laboratoriów fotograficznych Kodak Express.
Pracują one zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi. Wysokie reżimy
gwarantują najwyższą jakość obrabianych materiałów fotograficznych. Wiele
z tych laboratoriów posiada minilaby cyfrowe. Zapraszamy do korzystania z
ich usług.

->

->

Gdy korzystamy z aparatu cyfrowego warto pamiętać o kilku
akcesoriach przydatnych w trakcie wykonywania zdjęć. Wszystkie aparaty
cyfrowe są urządzeniami pobierającymi sporo energii elektrycznej.
Dodatkowe ogniwa zasilające są wskazane w każdej sytuacji. Pamiętajmy
o karcie pamięci, będącej naszym nośnikiem do zapisu zdjęć. Dodatkowe
karty pamięci również są niezbędnym nośnikiem szczególnie przy
dłuższych wyjazdach.
2

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Front aparatu

1. Przycisk migawki
2. Lampa błyskowa
3. Włącznik
4. Okienko wizjera optycznego
5. Lampka samowyzwalacza
6. Obiektyw
7a. Gniazdo USB
7b. Gniazdo DC
Spód aparatu

1. Gniazdo połączeniowe ze stacją dokującą
2. Gwint statywu
3. Gniazdo baterii

3

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Tył aparatu

1. Wizjer optyczny
2. Lampka kontrolna stanu aparatu
3. Przycisk menu
4. Przycisk lampy błyskowej
5. Przycisk współdzielenia [share]
6. Spust migawki
7. Przycisk nawigacyjny
8. Gniazdo wyjścia video
9. Klips do paska
10. Gniazdo kart pamięci
11. Przycisk przeglądania
12. Przycisk usuwania
13. Przycisk zatwierdzania
14. Wyświetlacz LCD

4

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z APARATEM
UWAGA!
Przed rozpoczęciem pracy z aparatem i komputerem - podłączanie aparatu,
przesyłanie zdjęć, należy zainstalować oprogramowanie KODAK EASYSHARE
na komputerze, z którym będzie współpracował aparat.
Szczegóły dotyczące instalacji oprogramowania znajdują się w rozdziale INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA.
Jakie możliwości daje nam praca z aparatem KODAK EASYSHARE
CX4230?

Ustawienie aparatu na funkcji ,,Take pictures"
fotografii.

umożliwia wykonywanie

Funkcja ,,review"
daje nam możliwość obejrzenia wykonanych i
zapisanych w pamięci zdjęć oraz kasowanie tych, z których nie jesteśmy
zadowoleni.
Funkcja ,,Share" pozwala na wybranie zdjęć do wydruku, wysłania pocztą
elektroniczną, dodanie do zestawu ulubionych zdjęć
Ustawienia aparatu ,,Set up"
- używając tego trybu pracy mamy
możliwość ustawienia funkcji aparatu
Po zainstalowaniu oprogramowania KODAK EASYSHARE dostępne są
następujące funkcje aparatu:
,,Transfer" - przesyłanie zdjęć do komputera
,,Share" - automatyczny druk, zamawianie wydruków on-line lub
przesyłanie e-mailem wybranych zdjęć
,,Organize" - łatwa organizacja zdjęć oraz wyszukiwanie zdjęć na
komputerze
,,Edit" - edycja zdjęć przez dodawanie efektów specjalnych, tworzenie
pokazów slajdów, redukcja efektu czerwonych oczu, kadrowanie, obracanie i
wiele więcej.
,,Print" - wydruk zdjęć bezpośrednio na domowej drukarce. Po zakupie
opcjonalnego wyposażenia: KODAK Multimedia Card (MMC) lub SD(Secure
Digital) Card możliwe są następujące opcje: automatyczny wydruk na
drukarce posiadającej gniazdo MMC / SD, wydruk w punktach KODAK, lub
innych punktach usługowych umożliwiających wydruk z kart MMC/ SD.

5

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

ZESTAW ZAWIERA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aparat
Pasek na rękę
Kabel USB
Kabel Video
Podstawka do aparatu
2 baterie KODAK do aparatu
cyfrowego, AA lub baterie litowe
KODAK CRV3 (nie pokazane na
rysunku)
7. Podręcznik użytkownika,
oprogramowanie

ZAKŁADANIE PASKA NA RĘKĘ

Końcówkę paska przełożyć przez uszko w
bocznej części aparatu i zakładając jego
dłuższą część przez oczko krótszej
zacisnąć.

WKŁADANIE BATERII DO APARATU
Dwie baterie specjalnego przeznaczenia do aparatów cyfrowych KODAK lub
jedna bateria litowa KODAK CRV3 są załączone do zestawu z aparatem.
Aby włożyć baterie do aparatu należy:
o
o
o
o

Wyłączyć aparat
Otworzyć gniazdo baterii znajdujące się na
spodzie aparatu
Włożyć baterie sprawdzając czy wkładamy je
odpowiednimi biegunami
Zamknąć przykrywkę gniazda baterii
6

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE APARATU
1. Przełącz włącznik aparatu na pozycję
,,ON". Zielone światełko gotowości pracy
aparatu miga podczas wykonywania
autotestu aparatu. Następnie świeci
jednolitym zielonym światłem oznaczając
gotowość aparatu do pracy.
2. W celu wyłączenia aparatu przełącz
włącznik na pozycję ,,OFF".
Aparat posiada wbudowaną osłonę soczewki obiektywu osłaniającą przed
kurzem i zadrapaniami. Osłona otwiera się automatycznie w chwili włączenia
aparatu i zamyka w momencie wyłączenia.
POSŁYGIWANIE SIĘ PRZYCISKIEM NAWIGACYJNYM
Nawigacja - użyj przycisków
oraz
(W/T) w celu przewijania obrazu zdjęcia lub
funkcji menu.
Zoom cyfrowy - użyj przycisków
(W/T)
w celu użycia zooma w aparacie. Analogowego
oraz cyfrowego.

WYBÓR JĘZYKA
Możliwe jest wyświetlanie menu oraz komunikatów na wyświetlaczu LCD
aparatu w różnych językach. Ekran wyboru języka jest wyświetlany
automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aparatu. Jeśli aparat został
uruchomiony po raz pierwszy przejdź do punktu 4.
W celu zmiany wyboru języka:
1. W trybie pracy aparatu ,,wykonywanie zdjęć" (capture) lub
,,przeglądanie" (review) naciśnij przycisk Menu

7

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

2. Wybierz pozycję ustawienie aparatu (Setup)
wybór przyciskiem OK

, następnie potwierdź

3. Wybierz funkcję język (LANGUAGE)
potwierdź przyciskiem Ok.
4. Używając
OK.

,

wybierz język i zaakceptuj

5. Przyciskiem Menu wyłącz funkcję Menu.
Tekst będzie wyświetlony w wybranym języku do momentu zmiany
ustawień językowych.
USTAWIENIA ZEGARA
Ekran ustawiania czasu i daty (Date & Time) pojawi się podczas pierwszego
uruchomienia aparatu lub po dłuższej przerwie w pracy aparatu, gdy zostaną
wyciągnięte baterie. Jeśli aparat został uruchomiony po raz pierwszy idź do
punktu 4.
W celu ustawienia daty i czasu należy:
1. W trybie pracy aparatu ,,wykonywanie
zdjęć" (capture) lub ,,przeglądanie"
(review) naciśnij przycisk Menu
2. Wybierz pozycję ustawienie aparatu
(Setup)
, następnie potwierdź wybór
przyciskiem SELEKT.
3. Wybierz funkcję czasu i daty (Date &
, wybór potwierdź przyciskiem
Time)
SELEKT. Data jest w formacie
RRRR/MM/DD, czas w ustawieniu 24
godzinnym.
4. Używając przycisków
przesuwaj się po polach, przyciskami
dostosuj ustawienia.
5. Przyciskiem SELEKT zaakceptuj zmiany.
6. Przyciskiem Menu wyłącz funkcję menu.

8

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

UWAGA:
W zależności od używanego na Twoim komputerze system operacyjnego,
oprogramowanie KODAK EASYSHARE może pozwolić na automatyczne
ustawienie daty w aparacie podczas połączenia z komputerem. Szczegół
dostępne w Pomocy do oprogramowania.
SPRAWDZANIE STATUSU APARATU
W celu sprawdzenia statusu ustawień aparatu należy w trybie pracy
,,wykonywanie zdjęć" (CAPTURE) nacisnąć dolną strzałkę przycisku
nawigacyjnego lub przycisk lampy błyskowej.

Ikony statusu ustawienia aparatu.
Datownik

Pozostało zdjęć

Zbliżenie

Miejsce przechowywania
zdjęć (Wewnętrzna
pamięć aparatu, Karta)
Tryb pracy aparatu

Samowyzwalacz

Tryb pracy lampy
błyskowej

Stan baterii:
- niski poziom
naładowania

Jakość

Stan baterii:
bateria wyładowana
(migający symbol*)

9

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Status baterii:
Jeśli na wyświetlaczu LCD nie pojawia się żaden symbol baterii, oznacza to,
że baterie są naładowane.
*) Migająca ikona baterii oznacza, że bateria jest zbyt słaba by podtrzymać
pracę aparatu i nastąpi jego wyłączenie po 5 sekundach od momentu
zapalenia lampki gotowości pracy aparatu w kolorze czerwonym.
WKŁADANIE KART PAMIĘCI MMC / SD
Karty pamięci MMC / SD umożliwiają wielokrotne wykonywanie i
przechowywanie zdjęć.
UWAGA:
Karta pamięci może być włożona tylko w jeden określony sposób. Siłowe
wkładanie karty do jej gniazda może uszkodzić kartę lub / i aparat.
Nie wkładaj i nie wyjmuj karty, gdy lampa gotowości pracy aparatu miga na
zielono. Może to uszkodzić zdjęcia, kartę lub aparat.
1.
2.
3.
4.

Wyłącz aparat
Otwórz gniazdo karty
Ustaw kartę jak pokazano na rysunku
Włóż kartę w gniazdo. W celu wyjęcia karty
z gniazda, pchnij ją lekko a następnie puść.
Wyciągnij częściowo wysuniętą kartę.
5. Zamknij gniazdo karty.

WYBÓR PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ APARATU LUB ZEWNĘTRZNEJ
KARTY PAMIĘCI MMC/ SD.
Aparat oferuje dwie możliwości przechowywania zdjęć:
Pamięć wewnętrzna (Internal Memory) - umożliwiająca przechowywanie
do 23 zdjęć (w najlepszej jakości) w 16 Mb pamięci wewnętrznej.
Karta Pamięci MMC/SD - Umożliwia przechowywanie dowolnej liczby
zdjęć. Liczba ta jest uzależniona od pojemności karty.

10

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Zmiana ustawień dotyczących miejsca przechowywania zdjęć.
Użyj funkcji ,,przechowywanie zdjęć" (IMAGE STORAGE) dostępnej w
) oraz ,,review" (

ustawieniach ,,capture / take pictures"(

).

1. Włącz aparat
2. Naciśnij przycisk Menu
3. Wybierz miejsce przechowywania zdjęć
, zaakceptuj przyciskiem SELEKT.
wybierz żądaną opcję:
4. Przyciskami
a. Auto (ustawienie domyślne) -
aparat wykorzystuje kartę, jeśli jest
ona umieszczona w aparacie
;
aparat wykorzystuje wewnętrzną pamięć, jeśli nie ma w nim
zewnętrznej karty pamięci
.
b. Pamięć wewnętrzna (Internal memory) - Aparat zawsze
wykorzystuje zasoby pamięci wewnętrznej, nawet wówczas, gdy
w aparacie jest karta zewnętrzna.
5. Wybierz ,,Continue", zatwierdź przyciskiem SELEKT.
Aparat zmienia miejsce przechowywania zdjęć. Ustawienia mają
zastosowanie we wszystkich trybach pracy aparatu i pozostaną
niezmienione do następnej zmiany.
6. Przyciskiem Menu wyłącz funkcję menu.
TRYBY PRACY APARATU
Aparat pracuje w czterech trybach ustawień:
Wykonywanie zdjęć (CAPTURE)
Wyświetlacz LCD jest pusty i czarny. Po
naciśnięciu dolnej strzałki na przycisku
nawigacyjnym, zostaje wyświetlony pasek
statusu aparatu i tryb pracy. Zobacz rozdział
2 - Wykonywanie zdjęć. Pamiętaj, możesz
nacisnąć przycisk migawki i wykonać zdjęcie w każdym momencie,
niezależnie od trybu pracy aparatu.

Przeglądanie zdjęć (REVIEW)
Ikona trybu pracy jest wyświetlona na
LCD. Zobacz Rozdział 3, Przeglądanie
zdjęć.
11

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Współdzielenie (Share) - opcje Drukuj,
Wyślij e-mailem, Ulubione pojawiają się na
pasku menu, zdjęcie jest widoczne na LCD.
Zobacz Rozdział 4, wybieranie zdjęć, Tryb
współdzielenia.
Ustawienia aparatu (SETUP) - Tryb
pracy dostępny w menu trybu Capture i
Review. Pasek menu jest jasno żółty,
zdjęcie nie wyświetla się. Zobacz Rozdział
5, Ustawienia aparatu.

12

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

2. WYKONYWANIE ZDJĘĆ - TRYB ZAPISU
Aparat jest ustawiony w trybie zapisu po jego włączeniu. Naciśnięcie
przycisku migawki wykonuje zdjęcie. Pamiętaj, możesz nacisnąć przycisk
migawki i wykonać zdjęcie, zawsze, bez względu na aktualnie ustawiony tryb
pracy aparatu.
Wykonywanie zdjęć
Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, czy miejsce przechowywania zdjęć
(pamięć aparatu, karta zewnętrzna) jest odpowiednio wybrane.
Celownik
optyczny

Przycisk migawki

1. Użyj celownika optycznego w celu
zlokalizowania i skadrowania
fotografowanego obiektu (lub
przyciskiem OK wybierz opcję
podglądu obrazu na wyświetlaczu
LCD).
2. Naciśnij przycisk migawki do połowy
w celu ustawienia czasu ekspozycji.
Lampka
kontrolna
pracy aparatu

3. Naciśnij przycisk migawki do końca w celu wykonania zdjęcia.
Lampka kontrolna miga na zielono podczas zapisywania obrazu. Lampka
kontrolna miga na pomarańczowo, gdy następuje ładowanie lampy błyskowej
lub występuje problem związany z auto-ekskozycją.

13

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

WYKORZYSTYWANIE WYŚWIETLACZA LCD DO PODGLĄDU I
KADROWANIA FOTOGRAFOWANEGO OBIEKTU (LIVEVIEW)
W tym trybie kadrowany obiekt / obraz jest widoczny ,,na żywo" na ekranie
wyświetlacza LCD.
1. Upewnij się, że aparat pracuje w
trybie zapisu (
na LCD).
2. Naciśnij przycisk SELEKT w celu
przejścia na podgląd LCD.
3. Wykadruj obiekt.
4. Zrób zdjęcie.
5. By wyłączyć podgląd LCD ponownie
naciśnij SELEKT.

UWAGA:
Podgląd LCD intensywnie wyczerpuje baterie aparatu, używaj go
oszczędnie. W celu oszczędzania baterii aparat samodzielnie wyłącza tryb
podglądu LCD po jednej minucie.
By zmienić ustawienia aparatu by podgląd LCD był ciągle włączony
podczas pracy aparatu, zobacz Rozdział 5.
SZYBKI PODGLĄD - PRZEGLĄDANIE WŁAŚNIE WYKONANYCH ZDJĘĆ
(QUICKVIEW)
Po wykonaniu zdjęcia, wyświetlacz LCD przez 5 sekund pokazuje tzw. szybki
podgląd sfotografowanego obrazu. Podczas wyświetlania zdjęcia możesz:

-

-

Obejrzeć zdjęcie - wykonane zdjęcie
zostanie automatycznie zachowane
jeśli nie zostanie wykonana żadna
czynność.
Usunąć zdjęcie - naciśnij przycisk
,,usuń" (DELETE) podczas wyświetlania
zdjęcia.

14

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

UWAGA:
W celu oszczędności baterii możliwe jest wyłączenie funkcji szybkiego
podglądu (QUICKVIEW). Zobacz Rozdział 5.
UŻYWANIE LAMPY BŁYSKOWEJ
Używaj lampę błyskową robiąc zdjęcia we wnętrzach, nocą, na zewnątrz
podczas dużego zacienienia. Działanie lampy błyskowej jest najbardziej
efektywne w odległościach aparatu 0,5 - 3,9 m od obiektu (szeroki kąt -
[Wide Angle]; 0,5 - 2,3 m tryb Telephoto).
Naciska przycisk
przewijając opcje lampy
błyskowej. Ikona lampy błyskowej pozostaje
aktywna na wyświetlaczu LCD.
LCD wyświetla również bieżące ustawienia
lampy. Wyświetlacz LCD wyłączy się po
upływie 3 sekund.
Auto flash - Lampa błyskowa uaktywnia się, gdy wymagają tego
czynniki zewnętrzne. Podczas wykonywania zdjęcia lampa
błyskowa błyska dwukrotnie - raz w celu ustalenia parametrów
ekspozycji, drugi raz w czasie fotografowania obiektu.
Flash off - Lampa błyskowa wyłączona
Błysk - Lampa błyskowa zapala się za każdym razem,
niezależnie od warunków fotografowania. Podczas wykonywania
zdjęcia lampa błyskowa błyska dwukrotnie - raz w celu ustalenia
parametrów ekspozycji, drugi raz w czasie fotografowania
obiektu.
Redukcja efektu czerwonych oczu - Lampa błyska dwukrotnie
- pierwszy raz w celu przyzwyczajenia źrenicy fotografowanego
obiektu (osoby lub zwierzęcia) do błysku flesza, drugi raz
podczas robienia zdjęcia. Opcja redukcji efektu czerwonych oczu
pozostaje aktywna do czasu jej zmiany. Opcja ta jest aktywna
również podczas fotografowania obiektów z włączonym trybem
fotografowania z bliska. Wówczas lampa błyska trzy razy -
pierwszy w celu ustawienia ekspozycji, drugi w celu redukcji
efektu czerwonych oczu, trzeci w czasie robienia zdjęcia.
15

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

UWAGA:
Wszystkie opcje lampy błyskowej (z wyjątkiem redukcji efektu czerwonych
oczu) powracają do ustawienia ,,Auto" po wyłączeniu aparatu.
Aparat pracuje z małą prędkości migawki gdy lampa błyskowa jest wyłączona
oraz występują niekorzystne warunki świetlne; By zdjęcie nie wyszło
poruszone lub zamazane unikaj wykonywania gwałtownych ruchów
aparatem; do fotografowania w takich warunkach używaj statywu lub
stabilnej podstawy.
UŻYWANIE OPCJI POWIEKSZENIA OPTYCZNEGO
Użyj powiększenia optycznego (optical zoom) by trzykrotnie przybliżyć
fotografowany obiekt. Po wyłączeniu aparatu ustawienia soczewek powracają
do trybu Wide Angle.

1. Naciśnij

Telephoto (T) by przybliżyć

fotografowany obiekt. Naciśnij
(W) by
oddalić fotografowany obiekt.
2. Używając podglądu LCD skadruj obraz a
następnie wykonaj zdjęcie.

UŻYWANIE OPCJI POWIEKSZENIA CYFROWEGO
Użyj powiększenia cyfrowego (digital zoom) by dwukrotnie przybliżyć
fotografowany obiekt. Podczas używania tej opcji, ustawienie soczewek
aparatu nie zmienia się.
UWAGA
Możliwe jest dostrzegalne obniżenie jakości drukowanych zdjęć
wykonywanych przy użyciu opcji zoomu cyfrowego.

16

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

1.

Naciśnij SELEKT w celu przejścia do trybu podglądu.
Telephoto (T)
2. Naciśnij
do końca, by maksymalnie
przybliżyć fotografowany
obiekt. Zwolnij przycisk a
następnie nacisnij go
ponownie. Wyświetlacz
pokazuje powiększony
obiekt oraz ikonę
zoomu cyfrowego.

3. Używając podglądu LCD skadruj obraz a następnie wykonaj zdjęcie.
Uwaga
Zoom cyfrowy wyłączany jest przez naciśnięcie przycisku SELEKT, wyłączenie
aparatu, włączenie lub wyłączenie trybu bliskiego fotografowania lub gdy
aparat przechodzi w stan Auto-off.
WYKONYWANIE ZDJĘĆ Z BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI - TRYB BLISKIEGO
FOTOGRAFOWANIA (CLOSE-UP)
Wykonywanie zdjęć w trybie bliskiego fotografowania pozwala na dokładne i
ostre odwzorowanie fotografowanego obrazu z zlokalizowanego w bardzo
bliskiej odległości od aparatu. Odległość fotografowania w tym trybie wynosi:
- Ustawienie Wide Angel [W] - 100 - 600 mm
- Ustawienie Telephoto [T] - 200 - 600 mm
By włączyć tryb bliskiego fotografowania:
1. Upewnij się, że aparat jest w trybie
rejestracji obrazu (CAPTURE). Naciśnij
przycisk Menu.
2. Wybierz
, potwierdź przyciskiem
SELEKT.
3. Wybierz ustawienie ON.
4. Naciśnij przycisk Menu w celu wyłączenia
ekranu menu.
Ikona bliskiego fotografowania (
) automatycznie pojawi się na pasku
menu a wyświetlacz LCD pokaże fotografowany obraz.
17

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

5. Kadrując obraz na wyświetlaczu LCD zrób zdjęcie jak zwykle przez
naciśnięcie migawki.
UWAGA:
Jeśli lampa błyskowa jest ustawiona w pozycji redukcji efektu czerwonych
oczu (Red-Eye), w momencie włączenia trybu bliskiego fotografowania,
lampa przejdzie w ustawienie Auto. Po wyłączeniu trybu bliskiego
fotografowania lampa wróci do pracy w trybie Red-Eye.

ZMIANA OPCJI WYKONYWANIA ZDJĘĆ
Używając trybu pracy (CAPTURE) możesz zmienić opcje wykonywania zdjęć.
Jeśli aparat jest ustawiony w trybie REVIEW, SHARE lub SETUP przed
wykonaniem jakichkolwiek zmian ustawień opcji wykonywania zdjęć, musisz
przejść do trybu rejestracji (CAPTURE).
By przejść do trybu rejestracji (CAPTURE) z innych trybów pracy aparatu:
- każdego trybu - naciśnij przycisk migawki by zrobić zdjęcie
- tryb REVIEW - naciśnij przycisk REVIEW
- tryb SHARE - naciśnij przycisk SHARE
- tryb SETUP - gdzie znalazłeś się przez tryb CAPTURE - naciśnij
przycisk Menu
- tryb SETUP - gdzie znalazłeś się przez tryb REVIEW - naciśnij przycisk
Menu a następnie przycisk REVIEW
By wyświetlić menu trybu rejestracji obrazy (CAPTURE)
1. W trybie CAPTURE (Wyświetlacz LCD jest czarny i pusty), naciśnij
przycisk Menu.
2. By wyłączyć opcję menu naciśnij przycisk Menu ponownie.
Funkcje menu trybu rejestracji (CAPTURE):
Tryb bliskiego fotografowania
Samowyzwalacz
Przechowywanie obrazów
Ustawienia ekspozycji
Jakość
18

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Datownik
Czujnik orientacji
Ustawienia

WYKONYWANIE ZDJĘĆ Z SAMOWYZWALACZEM
Samowyzwalacz jest to funkcja, która samodzielnie wyzwala migawkę
aparatu po 10 sekundach od momentu naciśnięcia przycisku migawki.
Funkcja ta pozwala na wykonanie fotografii na w sytuacjach gdy chcemy
sfotografować się wraz ze znajomymi lub rodziną, a nie ma w pobliżu osoby,
która mogłaby nam takie zdjęcie wykonać.
1. W trybie rejestracji obrazu (CAPTURE),
naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz funkcję Samowyzwalacza
(SELFTIMER)
, potwierdź przyciskiem
SELEKT.
3. Wybierz ustawienie ON, potwierdź
przyciskiem SELEKT.
4. Ponownie naciśnij przycisk Menu by
wyjść z menu.
Naciśnij
migawkę

Kontrolka
samowyzwalacza

5. Ustaw aparat na płaskiej powierzchni
lub użyj statywu
6. Naciśnij przycisk migawki

Czerwona kontrolka samowyzwalacza będzie świecić światłem ciągłym przez
8 sekund a następnie migać przez 2 sekundy. Po tym czasie aparat wykona
zdjęcie.
Samowyzwalacz wyłączy się po wykonaniu zdjęcia.
19

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

KOMPENSACJA EKSPOZYCJI
Kompensacja ekspozycji pozwala wprowadzać korekty naświetlania zdjęcia w
zakresie +2 do -2 EV ze stopniowaniem co 1/2 EV. Korekta przydaje się w
sytuacji gdy automatyka aparatu nie radzi sobie z ustawieniem poprawnej
ekspozycji, np. w przypadku gdy źródło światła jest za fotografowanym
obiektem lub do korekcji obrazów, które są zbyt jasne lub zbyt ciemne.
1. W trybie rejestracji obrazu (CAPTURE) naciśnij Menu
2. Wybierz funkcję kompensacji ekspozycji
SELEKT.

, potwierdź przyciskiem

3. Przyciskami
wybierz
ustawienie ekspozycji
a. Jeśli obraz jest zbyt jasny
(prześwietlony),
naciśnij
w
celu
zmniejszenia
wartości ekspozycji.
b. Jeśli obraz jest zbyt ciemny
(niedoświetlony), naciśnij
w celu zwiększenia wartości
ekspozycji.
4. Naciśnij przycisk SELEKT w celu zaakceptowania ustawień i powrotu do
ekranu menu
5. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z funkcji menu.
USTAWIANIE JAKOŚCI ZDJĘCIA
Wybór każdego z ustawień funkcji ,,jakość zdjęcia" ma wpływ na jego
rozdzielczość:
1. W trybie rejestracji (CAPTURE),
naciśnij Menu
2. Wybierz
funkcję
Jakość
(QUALITY)
, wybór potwierdź
przyciskiem SELEKT.

20

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

3. Wybierz jedną z opcji:
(2 MP)
- dla wydruków o wymiarach do 20,3 x 25,4 cm. Obrazy najwyższej
jakości i rozdzielczości, duże pliki.
pasku menu.
-

(1 MP)
dla wydruków o wymiarach 12,7 x 17,8 cm. Obrazy są w średniej
rozdzielczości a pliki mniejsze.

-

Ikona pojawi się na

Ikona pojawi się na pasku menu.

(0,5 MP)
jakość obrazów odpowiednia do przesyłania e-mailem lub podglądów
ekranowych. Obrazy są w najniższej rozdzielczości, rozmiary plików
najmniejsze.

Ikona pojawi się na pasku menu.

4. Naciśnij SELEKT w celu potwierdzenia wyboru.
5. Przyciskiem Menu wyjdź z funkcji menu.
DATA NA ZDJĘCIACH
Użyj funkcji Datownik (DATE STAMP) do naniesienia daty na zdjęciu.
1. Upewnij się, że ustawienia zegara są poprawne z zgodne z czasem
rzeczywistym.
2. W trybie rejestracji obrazu (CAPTURE), naciśnij przycisk Menu.
3. Wybierz

(DATE STAMP), potwierdź przyciskiem SELEKT.
4. Wybierz jedną opcji:
a. Off
b. YYYY MM DD
c. MM DD YY
d. DD MM YYYY
YYYY - ustawienie roku w formacie
RRRR (np. 2002);
MM - ustawienie miesiąca, np. 08;
DD - dzień, np. 05

21

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

5. Wybierz SELEKT
6. Naciśnij Menu by wyjść z tej funkcji.
Data pojawi się w prawym dolnym rogu wykonywanych zdjęć. Ustawienie
jest aktywne do momentu jego zmiany.
WYŁĄCZANIE CZUJNIKA ORIENTACJI
Kiedy obracasz aparat w czasie robienia zdjęcia (np. by wykonać portret lub
zdjęcie wysokiego obiektu), Czujnik orientacji (ORIENTATION SENSOR)
obraca obraz, by był zorientowany odpowiednio w czasie fotografowania w
wyświetlaczu LCD, podczas przeglądu zdjęć, transferu do komputera czy
podczas oglądania obrazu w ekranie telewizora.
Czujnik orientacji jest włączony w ustawieniu domyślnym. Możesz wyłączyć
tę funkcję, wówczas zdjęcia będą wyświetlane w takim położeniu w jakim był
fotografowany obiekt.
1. W trybie Rejestracji obrazu (CAPTURE) naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz funkcję
(ORIENTATION), potwierdź wybór przyciskiem
SELEKT.
3. Wybierz ,,Off", potwierdź SELEKT.
4. Naciśnij ponownie Menu by wyjść z trybu menu.

22

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

3. TRYB PRZEGLĄDANIA ZDJĘĆ
używamy do oglądania i pracy ze
Tryby przeglądania zdjęć (REWIEV)
zdjęciami zachowanymi w pamięci wewnętrznej lub karcie zewnętrznej
aparatu.
UWAGA:
Przeglądanie zdjęć na wyświetlaczy LCD szybko wyczerpuje baterie aparatu.
By temu zapobiec, używaj zasilacza dostępnego jako opcja do aparatu.
WEJŚCIE W TRYB PRZEGLĄDANIA ZDJĘĆ (REVIEW)
1. Naciśnij przycisk przeglądania zdjęć
(REVIEW). Na wyświetlaczu LCD
pojawi się ostatnio wykonane lub

Przycisk przeglądania
zdjęć (REVIEW)

oglądane zdjęcie oraz ikona
.
2. By wyjść z trybu REVIEW naciśnij
jeszcze raz przycisk trybu
przeglądania i powróć do trybu
rejestracji (CAPTURE).

Na przeglądanym zdjęciu pojawia się ikona informująca o zastosowanej
wobec zdjęcia czynności / funkcji aparatu.
Ikony informacyjne
E-mail
Dodanie do ulubionych
Wydruk, liczba kopii
Ochrona
Numer zdjęcia

23

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Miejsce przechowywania
(pamięć aparatu, karta)
Wskaźnik trybu pracy
aparatu
Słaba bateria
Bateria wyczerpana
(symbol migający)
WEJŚCIE W FUNKCJE MENU TRYBU PRZEGLĄDANIA ZDJĘĆ
Funkcji menu trybu przeglądania zdjęć używamy do pacy ze zdjęciami
przechowywanymi w aparacie lub na karcie pamięci.
1. Naciśnij przycisk trybu przeglądania zdjęć (REWIEV).
2. Naciśnij przycisk Menu.
3. Ponowne naciśnięcie tego przycisku, wyłącza menu.
Funkcje menu trybu przeglądania zdjęć
Ochrona
Miejsce przechowania zdjęcia
Pokaz slajdów
kopiowanie
Powiększenie
Przeglądanie miniaturek zdjęć

Informacje o zdjęciu
Ustawienia
24

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZYCH ZDJĘĆ
1. Naciśnij przycisk trybu przeglądania
zdjęć. Aparat pokaże zostanie zrobione
lub oglądane zdjęcie.
2. Używając przycisków
przewijaj
zdjęcia do przodu i do tyłu pokazu.
Tryb
przeglądania

PRZEGLĄDANIE MINIATUREK ZDJĘĆ
1. Naciśnij przycisk trybu przeglądania
zdjęć REVIEW.
2. Naciśnij
. Dziewięć miniaturek
zdjęć pojawi się na wyświetlaczu LCD.
Tryb
przeglądania

3. Naciskaj
w celu wyświetlenia następnego lub poprzedniego rzędu
trzech miniatur.
by przechodzić pomiędzy wyświetlanymi miniaturami.
4. Naciskaj
Aktualnie wybrane zdjęcie jest zaznaczone kolorem żółtym.
5. Naciśnij przycisk SELEKT w celu podglądu pojedynczego, wybranego
zdjęcia.
Możliwe jest dojście do opcji przeglądania miniaturek zdjęć przez wybór
jednej z funkcji Menu trybu przeglądanie zdjęć . Po wejście w
menu trybu REVIEW należy wybrać funkcję MULTI-UP, na wyświetlaczu
pojawi się dziewięć miniaturek zdjęć. Nawigacja odbywa się w taki sam
sposób jak opisany powyżej.

25

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

USUWANIE ZDJĘĆ

Usuwanie
Przeglądanie

1. Naciśnij przycisk przeglądania zdjęć.
2. W widoku pojedynczym lub z miniaturek
wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć.
Naciśnij przycisk Usuwanie (DELETE).
3. Zaznacz żądaną opcję i potwierdź
przyciskiem SELEKT.
a. PICTURE - usuwa wybrane zdjęcie.
b. EXIT - wyście z funkcji usuwania zdjęć.
c. ALL - usuwa wszystkie zdjęcia z aktualnego miejsca
przechowywania.
UWAGA:
Zdjęcia wcześniej zabezpieczone nie zostaną usunięte. Zdejmij
zabezpieczenie przed usunięciem zdjęcia.
ZABEZPIECZANIE ZDJĘCIA PRZED USUNIĘCIEM
1. Naciśnij przycisk przeglądania zdjęć (REVIEW), następnie wybierz
zdjęcie, które chcesz zabezpieczyć.
2. Naciśnij przycisk Menu.
3. Wybierz funkcję
, a następnie naciśnij
SELEKT. Ikonka zabezpieczenia zdjęcia
wyświetli się ze zdjęciem. Zdjęcie nie
może być usunięte. (Formatowanie karty
usuwa nawet zabezpieczone zdjęcia -
zobacz rozdział 5 instrukcji).
4. W celu usunięcia zabezpieczenia, naciśnij przycisk SELEKT ponownie.
5. Naciśnij przycisk Menu, by wyjść z trybu menu.

26

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

POKAZ SLAJDÓW
Pokaz slajdów (SLIDE SHOW) jest funkcją umożliwiającą automatyczne
wyświetlenie zdjęć w porządku, w jakim były wykonywane. By użyć tej
funkcji do pokazu zdjęć na ekranie telewizora lub innego urządzenia
zewnętrznego, zobacz instrukcję poniżej w tym rozdziale.
By wykonać pokaz:
1. Naciśnij po kolei przycisk przeglądania zdjęć (REVIEW) oraz przycisk
Menu.
2. Wybierz funkcję SLIDE SHOW

, potwierdź przyciskiem SELEKT.

3. Wybierz ,,rozpocznij pokaz" (BEGIN SHOW)
a następnie potwierdź wybór przyciskiem
SELEKT. Każde ze zdjęć wyświetlane jest
raz w kolejności, w jakiem zostały
zrobione. Po zakończeniu okazu aparat
wraca do ekranu menu. Funkcja Ciągłego
wyświetlania została opisana w dalszej
części rozdziału.
4. By zatrzymać pokaz naciśnij SELEKT.
ZAMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI WYŚWIETLANIA ZDJĘĆ PODCZAS
POKAZU.
Ustawienia domyślne aparatu zakładają wyświetlanie każdego zdjęcia przez
czas 5 sekund. Możliwe jest wydłużenie czasu wyświetlania pojedynczego
zdjęcia do 60 sekund.
1. Z menu pokazu slajdów, wybierz
funkcję INTERVAL, naciśnij SELEKT.
2. Naciskając
wybierz żądany czas
wyświetlania zdjęcia.
3. Potwierdź ustawienie przyciskiem
SELEKT.

27

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

POKTAZ SLAJDÓW ZAPĘTLONY
Używając funkcji zapętlenia (ON LOOP) możesz ustawić pokaz slajdów na
odtwarzanie ciągłe - po zakończeniu pokazu rozpocznie się ponowne
odtwarzanie.
1. W menu pokazu slajdów naciskając
wybierz opcję LOOP, potwierdź wybór
SELEKT.
2. Wybierz ustawienie ON, potwierdź
SELEKT. Po rozpoczęciu pokazu slajdów
będzie się on odbywał nieustannie do
czasu zatrzymania przez naciśnięcie
przycisku SELEKT lub do chwili
wyczerpania baterii.
WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ NA EKRANIE TELEWIZORA
Możesz wyświetlić zdjęci pojedynczo lub w postaci pokazu na ekranie
telewizora, komputera lub projektora (każde urządzenie posiadające wyjście
Video).
1. Kablem video podłącz gniazdo wyjścia w
aparacie oraz gniazdo wejścia w
telewizorze. Wyświetlacz LCD gaśnie,
ekran telewizora staje się
wyświetlaczem aparatu.
2. Używając ekranu telewizora jak
wyświetlacza LCD aparatu możesz teraz
obejrzeć zdjęcia lub zastosować każdą z
funkcji aparatu.

KOPIOWANIE ZDJĘĆ
Możesz skopiować zdjęcia z karty zewnętrznej aparatu do pamięci
wewnętrznej lub z pamięci wewnętrznej aparatu na kartę zewnętrzną.
Przed kopiowaniem upewnij się, że:
- W aparacie znajduje się karta
- Ustawienia aparatu w zakresie przechowywania zdjęć wskazują
lokalizację, z której chcesz kopiować zdjęcia.
28

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

1. W trybie REVIEW naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz funkcję
wybór SELEKT.

, potwierdź

3. Wybierz jedną z opcji:
a. PICTURE- kopiuje oglądane
zdjęcie z wybranego miejsca
przechowywania zdjęć do
innego miejsca.
b. EXIT - wyjście z funkcji
kopiowania.
c. ALL - kopiuje wszystkie zdjęcia
z wybranego miejsca
przechowywania zdjęć do
innego miejsca.
4. Naciśnij przycisk SELEKT. Wskaźnik na ekranie informuje o postępach
procesu kopiowania.
UWAGA:
Powyżej opisana funkcja kopiuje zdjęcia do nowej lokalizacji, a nie przenosi z
jednoczesnym ich usuwaniem z lokalizacji pierwotnej. Z celu usunięcia
skopiowanych zdjęć należy je usunąć używając funkcji DELETE.
Zdjęcia zaznaczone do wysłania pocztą elektroniczną, wydruku czy
umieszczenia w katalogu ulubione nie zostaną skopiowane. Ustawienia
zabezpieczeń nie zostaną skopiowane.
POWIĘKSZANIE ZDJĘĆ
1. Wejdź w tryb przeglądania zdjęć (REVIEW), naciśnij SELEKT. Oglądane
zdjęcie zostanie wyświetlone w podwójnym powiększeniu. Ikona funkcji
powiększenia
oraz liczbowa wartość powiększenia jest pokazane
na wyświetlaczu LCD.
2. Kolejne naciśnięcie przycisku SELEKT pokaże oglądany obraz w 4krotnym powiększeniu.
3. Przyciskami
możesz oglądać poszczególne fragmenty
powiększonego zdjęcia.
4. Naciśnij SELEKT ponownie w celu wyświetlenia zdjęcia bez
powiększenia.

29

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

UWAGA:
Możliwe jest wejście w funkcję Powiększenia (MAGNIFY) poprzez menu:
przyciskiem przeglądanie wejdź w REVIEW, naciśnij przycisk Menu, wybierz
MAGNIFY

, następnie naciśnij SELEKT.

ODCZYTYWANIE INFORMACJI O ZDJĘCIU
Do każdego wykonanego przez nas zdjęcia zapisywane są jego dokładne
dane, które możemy w aparacie odczytać.
1. W trybie przeglądania zdjęć (REVIEW)
naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz funkcję PICTURE INFO
,
potwierdź SELEKT. Informacje
dotyczące oglądanego zdjęcia
zawierają: nazwę pliku, lokalizację
pliku, czas i datę wykonania zdjęcia,
ustawienia jakościowe.

3. Naciskając
przejdź do następnego / poprzedniego zdjęcia by
zobaczyć zapisane informacje.
4. Naciśnięcie SELEKT pozwala na wyjście z funkcji PICTURE INFO.

30

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

4. ZAZNACZANIE ZDJĘĆ - TRYB
WSPÓŁDZIELENIA [SHARE]

Naciśnięcie przycisku współdzielenia (SHARE)
pozwala na dodatnie zdjęcia do ulubionych,
automatyczny wydruk czy wysłanie e-mail'em.
Pamiętaj, że możesz w każdej chwili nacisnąć
przycisk migawki i wykonać zdjęcie, niezależnie
od trybu pracy aparatu.

UWAGA:
MACINTOSH OS 8.6 / 9.x mogą nie współpracować z funkcją SHARE aparatu.
Dla wykorzystania pełnej funkcjonalności rekomendujemy współpracę z
komputerem typu OS X.
KIEDY MOGĘ ZAZNACZYĆ ZDJĘCIE?
Zaznaczenie zdjęcia jest możliwe w każdej chwili, gdy jest ono wyświetlone
na wyświetlaczu LCD w trybie pracy REVIEW.
Dostęp do menu trybu SHARE oraz jego funkcji.
1. Naciśnij przycisk SHARE.
2. By wyjść z trybu SHARE naciśnij przycisk ponownie i wróć do trybu
REVIEW lub CAPTURE.
Funkcje trybu SHARE
Drukuj
Wyślij e-mail'em
Dodaj do ulubionych
Drukuj wszystkie
Anuluj drukowanie

31

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

WYBÓR ZDJĘĆ DO DRUKOWANIA
1. Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
SHARE.
2. Wybierz funkcję PRINT
,
potwierdź przyciskiem SELEKT.
3. Przyciskami
wybierz liczbę
kopii (0-99). Zero usuwa
zaznaczenie zdjęcia.
pojawia się
Ikona wydruku
wraz ze zdjęciem. Ustawienia
domyślne aparatu wskazują na
jedną (1) kopię. By zmienić te
ustawienia zobacz rozdział 5.
4. Potwierdź wybór przyciskiem SELEKT.
5. By zaznaczyć wszystkie zdjęcia na karcie lub w pamięci aparatu do
wydruku, wybierz funkcję PRINT ALL, potwierdź wybór SELEKT, wskaż
liczbę kopii w sposób opisany powyżej.
6. By usunąć zaznaczenie zdjęć wszystkich zdjęć z karty lub pamięci
wewnętrznej do wydruku, wybierz funkcję CANCEL PRINTS, potwierdź
SELEKT.
7. Naciśnij przycisk SHARE by wyjść z tego trybu i powrócić do trybu
rejestracji (CAPTURE).
WYDRUK ZAZNACZONYCH ZDJĘĆ
Procedurę wydruku zaznaczonych zdjęć omówiono w rozdziale nr 7.

32

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

ZAZNACZANIE ZDJĘĆ DO WYSŁANIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
By korzystać z tej funkcji aparatu, należy przy pomocy oprogramowania
KODAK EASYSHARE stworzyć książkę adresową w komputerze a następnie
przekopiować maksymalnie 32 adresy poczty elektronicznej do wewnętrznej
pamięci aparatu. Szczegóły zostały opisane w systemie pomocy
oprogramowania.
1. Wybierz zdjęcie a następnie naciśnij
przycisk SHARE.
2. Wybierz funkcję EMAIL
,
potwierdź wybór przyciskiem SELEKT.
3. Przyciskami
wybierz z listy
adres e-mail, potwierdź SELEKT. W
celu wysłania zdjęcia do więcej niż
jedna osoba, powtarzaj czynność z
punktu 3.
Wybrane adresy zostają odznaczone a
ikona
pojawia się przy zdjęciu.
4. By anulować wybór, zaznacz odznaczony adres e-mail i naciśnij
przycisk SELEKT. By usunąć wszystkie zaznaczenia wybierz funkcję
CLEAR ALL.
5. Wybierz EXIT, potwierdź przyciskiem SELEKT.
Wybór zdjęć zaznaczonych do wysłania zostanie zachowany.
6. Naciśnij przycisk SHARE by powrócić do trybu Rejestracji.
WYSYŁANIE ZAZNACZONYCH ZDJĘĆ
O przesłaniu zaznaczonych zdjęć do komputera, otworzy się ekran e-mail
oprogramowania KODAK EASYSHARE, który pozwoli na natychmiastową
wysyłkę wybranych zdjęć pod wskazane adresy.

33

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

DODAWANIE ZDJĘĆ DO ULUBIONYCH
1. Wybierz zdjęcie a następnie naciśnij
przycisk SHARE.
2. Wybierz funkcję FAVORITE

,

pojawi się
naciśnij SELEKT. Ikona
wraz ze zdjęciem.
3. By usunąć zaznaczenie, naciśnij
SELEKT.
4. By wyjść z trybu SHARE naciśnij
ponownie przycisk SHARE.

Pomoc oprogramowania KODAK EASYSHARE szczegółowo opisuje możliwości
wykorzystania funkcji ,,ulubione" na Twoim komputerze.

34

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

5. PERSONALIZACJA USTAWIEŃ APARATU -
TRYB USTAWIEŃ [SET-UP]
pozwala na spersonalizowanie ustawień
Wykorzystanie trybu SETUP
aparatu wg preferencji użytkownika.
Dostęp do trybu STUP możliwy jest z poziomu menu trybu rejestracji
(CAPTURE) oraz przeglądania (REVIEW).

1. W trybie CAPTURE lub REVIEW naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz SETUP
i naciśnij SELEKT.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku pozwala na wyjście z trybu SETUP.
Funkcje trybu SETUP
Powrót
Domyślna ilość wydruków
Szybki podgląd
Podgląd na LCD
Data, czas
Wyjście Video
Język
Formatowanie
Informacja

35

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

POWRÓT DO POPRZEDNIEGO MENU
Funkcja RETURN pozwala na szybki powrót do ekranu / funkcji z której
nastąpiło przejście do trybu ustawień.
1. W menu trybu SETUP wybierz funkcję
RETURN

i naciśnij przycisk SELEKT.

ZMIANA DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ WYDRUKU
Ustawienie domyślne aparatu zakłada wydruk jednej kopii z poziomu trybu
SHARE. W tym miejscu możliwa jest zmiana tych ustawień.
1. W trybie CAPTURE lub REVIEW, naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz SETUP

, potwierdź SELEKT.
3. Wybierz funkcję DEFAULT PRINT
QUANTITY
SELEKT.

, a następnie przycisk

wskaż
4. Posługując się przyciskami
nową liczbę kopii, naciśnij SELEKT.
5. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.

WYŁĄCZANIE SZYBKIEGO PODGLĄDU
Po wykonaniu zdjęcia, funkcja szybkiego podglądu (QUICKVIEW) wyświetla
przez 5 sek. zachowane zdjęcie na wyświetlaczu LCD. Wg ustawień
domyślnych aparatu funkcja ta jest włączona. W celu oszczędności mocy
baterii możliwe jest wyłączenie funkcji QUICKVIEW.
1. W trybie CAPTURE lub REVIEW, naciśnij przycisk Menu.
36

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

2. Wybierz SETUP

, potwierdź SELEKT.

3. Wybierz funkcję QUICKVIEW
, wybór potwierdź SELEKT.
4. Wybierz ,,Off", potwierdź przyciskiem SELEKT.
5. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.
Od tej chwili zdjęcie nie będzie się automatycznie wyświetlało po jego
zrobieniu. By obejrzeć wykonane zdjęcie należy przejść do trybu
przeglądania (REVIEW).
PODGLĄD LCD (LIVEVIEW)
Funkcja podglądu fotografowanego obrazu na wyświetlaczu LCD umożliwia
kadrowanie zdjęcia przy użyciu wyświetlacza zamiast okienka wizjera
optycznego. W celu oszczędności baterii ustawienia domyślne aparatu
zakładają, iż funkcja ta jest wyłączona i dostęp do niej jest możliwy przez
naciśnięcie przycisku SELEKT.
Włączanie podglądu LCD
1. W trybie CAPTURE lub REVIEW, naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz SETUP

, potwierdź SELEKT.

3. Wybierz LIVEVIEW
, potwierdź SELEKT.
4. Włącz funkcję przez wybranie opcji ,,ON" i naciśnij przycisk SELEKT.
Obraz realny jest wyświetlany na LCD zawsze jeśli aparat jest włączony.
Funkcja podglądu LCD wyłącza się po minucie by oszczędzać moc baterii.
Można do niej powrócić przez naciśnięcie przycisku SELEKT.
5. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.
USTAWIENIA WYJŚCIA VIDEO
Funkcja ta pozwala na zgranie sygnału Video aparatu ze standardem
panującym w miejscu, w którym korzystasz z aparatu. Sygnał wyjścia video
powinien być ustawiony odpowiednio by było możliwe wykorzystywanie
urządzeń zewnętrznych jako ekranu do pokazu zdjęć (SLIDE SHOW).
1. W trybie CAPTURE lub REVIEW, naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz SETUP

, potwierdź SELEKT.

3. Wybierz funkcję VIDEO OUT

, potwierdź SELEKT.

37

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

4. Wybierz opcję:
a. NTSC - USA, Japonia oraz
większość krajów pozaeuropejskich.
b. PAL - kraje europejskie.
5. Naciśnij SELEKT, by zaakceptować
zmianę i powrócić do ekranu menu
6. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.

FORMATOWANIE PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ APARATU LUB KARTY
ZEWNĘTRZNEJ TYPU MMC / SD
UWAGA!
Formatowanie usuwa wszystkie dane z karty czy pamięci aparatu,
nawet zabezpieczone zdjęcia czy książkę adresową. Wyjmowanie
karty z gniazda podczas formatowania może nieodwracalnie ją
uszkodzić.
1. W trybie CAPTURE lub REVIEW, naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz SETUP

, potwierdź SELEKT.
, potwierdź
3. Wybierz funkcję FORMAT
SELEKT.
4. Wybierz opcję:
a. MEMORY CARD - usuwa
zewnętrznej zawartość karty
b. CANCEL - wyjście z funkcji bez
dokonywania zmian
c. INTERNAL - formatuje i usuwa
zawartość wewnętrznej pamięci
aparatu.

5. Naciśnij SELEKT
6. Wybierz CONTINUE, naciśnij SELEKT.
Gdy formatowanie pamięci się rozpoczęło, nie zatrzyma tego procesu
wyłączenie aparatu czy zmiana trybu pracy. Po zakończeniu formatowania
wyświetla się ekran menu trybu ustawień (SETUP menu).
7. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.
38

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

ODCZYTYWANIE INFORMACJI O APARACIE
Funkcja ,,O" (ABOUT) wyświetla informacje dotyczące aparatu, które są
użyteczne gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z serwisem.
1. W trybie CAPTURE lub REVIEW, naciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz SETUP

, potwierdź SELEKT.

3. Wybierz funkcję ABOUT
, potwierdź
SELEKT. Na wyświetlaczy pokazane są
informacje dotyczące aparatu.
4. Naciśnij przycisk Menu by wyjść z menu.

39

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

6. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
Wymagania systemowe
SYSTEM WINDOWS
- PC z systemem WINDOWS 98, 98SE, ME, 2000 LUB XP
- Procesor min. 233 MHz.
- 64 MB dostępnej pamięci Ram (128 MB dla Windows XP)
- 200 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
- Napęd CD- ROM
- Port USB
- Monitor kolorowy, rozdzielczość min. 800 x 600, 16-bit kolor, zalecane
24-bity (True Color).
- Dostęp do Internetu do wydruków on-line i wysyłki poczty
elektronicznej.
MACINTOSH OS X
- POWER MAC G3, G4, G5; iMAC; POWERBOSELEKT G3, G4; komputer
iBOOK
- MACINTOSH OS 10.1.2 minimum
- 64 MB dostępnej pamięci RAM
- 200 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
- Napęd CD- ROM
- Wbudowany port USB
- Monitor kolorowy, rozdzielczość min. 800 x 600, rekomendowana
paleta - tysiące albo miliony kolorów.
- Dostęp do internetu do wydruków on-line i wysyłki poczty
elektronicznej.
MACINTOSH OS 8.6/9.x
- Komputer POWER PC-based MACINTOSH
- MACINTOSH OS 8.6/9.x
- 64 MB dostępnej pamięci RAM
- 200 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
- Napęd CD- ROM
- Wbudowany port USB
- Monitor kolorowy, rozdzielczość min. 800 x 600, rekomendowana
paleta - tysiące albo miliony kolorów.
- Dostęp do internetu do wydruków on-line i wysyłki poczty
elektronicznej.
UWAGA:
System OS 8.6/9.x nie pozwala na pełne wykorzystanie możliwości trybu
SHARE. OS X jest system rekomendowanym dla uzyskania pełnej
funkcjonalności aparatu.
40

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
UWAGA:
Nie instaluj oprogramowania KODAK
EASYSHARE w czasie, gdy aparat lub stacja
dokująca aparatu są podłączone go komputera.
Może to spowodować niepoprawną instalację
oprogramowania. Upewnij się, czy aparat lub
stacja dokująca są odłączone od komputera
zanim rozpoczniesz instalację.

1. Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Włóż płytę z oprogramowaniem KODAK
EASYSHARE do napędu CD.
3. Rozpocznij instalację oprogramowania:
a. Komputery z system WINDOWS -
jeśli okno instalacji nie pojawi się
samoczynnie, rozpocznij instalację
przez napisanie d:\setup.exe w
poleceniu Uruchom z menu Start.
(d:\ - jeśli literą ,,d" oznaczony jest
napęd, w którym znajduje się płyta
instalacyjna)
b. Komputery z systemem OS 8.6/9.X - oknie instalacji naciśnij
przycisk kontynuacji (CONTINUE)
c. Komputery z system OS X - dwukrotnie kliknij ikonę CD na
pulpicie, a następnie ikonę instalacji (INSTALL).
4. Podczas instalacji postępuj zgodnie z komunikatami ekranowymi. Po
zakończeniu instalacji zrestartuj komputer.
a. Wybierz instalację TYPICAL, która automatycznie zainstaluje
wszystkie niezbędne aplikacje na komputerze z systemem
WINDOWS.
b. Gdy wybierzesz tryb instalacji CUSTOM, będziesz miał możliwość
zainstalowania wybranych aplikacji.
c. Podczas instalacji na komputerach z systemem OS X postępuj
zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

41

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

UWAGA:
Poświęć kilka minut na elektroniczną rejestrację Twojego aparatu i
oprogramowania. Rejestracja pozwoli Ci na otrzymywanie aktualnych
informacji dotyczących uaktualnień i nowych wersji oprogramowania.

42

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

7. PODŁĄCZENIE APARATU DO KOMPUTERA
Ważne:
Zainstaluj oprogramowanie zanim rozpoczniesz połączenie aparatu z
komputerem.
Możesz przenosić zdjęcia z aparatu do komputera używając aparatu albo
opcjonalnie stacji dokującej KODAK EASYSHARE. Połączenie stacji dokującej
z komputerem zostało opisane w dalszej części tego rozdziału.
Łączenie kablem USB
1. Wyłącz aparat
2. Końcówkę kabla USB oznaczoną
włóż do gniazda USB w Twoim
komputerze.
3. Drugą końcówkę kabla włóż w gniazdo
USB aparatu.

Transfer zdjęć do komputera oraz drukowanie zdjęć z wykorzystaniem
komputera zostało szczegółowo opisane w przewodniku QUICK START oraz
pliku pomocy oprogramowania KODAK EASYSHARE.
DRUKOWANIE Z KART PAMIĘCI MMC / SD
Możesz wydrukować zaznaczone zdjęcia bezpośrednio z zewnętrznej karty
pamięci z wykorzystaniem drukarki posiadającej gniazdo dla kart MMC/SD.
Szczegóły w instrukcji obsługi drukarki.

43

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

8. PRACA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ
Stacja dokująca jest urządzeniem, które w prosty i wygodny sposób pozwala
obsługiwać aparat z poziomu komputera i przesyłać pliki w obie strony.
Pozwala również na wygodne ładowanie akumulatorów umieszczonych w
aparacie. Z jej pomocą łatwiej utrzymać porządek na biurku, gdyż aparat ma
swoje stabilne miejsce, w którym może być bezpiecznie przechowywany z
jednoczesnym dostępem do wszystkich jego funkcji.
Wykaz elementów stacji dokującej:
1.
2.
3.
4.
5.

stacja dokująca
zasilacz, 7 Volt
uniwersalna wkładka
akumulatory
Przewodnik Szybkiego Startu (Quick Start
Guide - nie pokazany na rysunku)

INSTALOWANIE WKŁADKI UNIWERSALNEJ
Aparat cyfrowy KODAK EASYSHARE w zestawie zawiera
wkładkę mocującą aparat w stacji dokującej. Instalując
wkładkę w stacji dokującej należy dokładnie spasować
elementy stacji i wkładki jak pokazano na rysunku.

44

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

ŁĄCZENIE STACJI DOKUJĄCEJ
Po zainstalowaniu oprogramowania połącz stację dokującą z komputerem i
zewnętrznym źródłem zasilania. Potrzebne będą:
- Kabel USB (w zestawie z aparatem)
- Zasilacz 7-mio Voltowy (w zestawie ze stacją dokującą).
W czasie podłączania stacji dokującej nie może w niej znajdować się aparat.
1. Podłączyć do stacji dokującej odpowiednią
końcówkę zasilacza (3) i kabla USB (2)
2. Podłączyć druga końcówkę kabla USB do
odpowiedniego portu w komputerze
3. Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego
4. Teraz stacja jest gotowa do pracy i
przechowywania aparatu.

INSTALOWANIE BATERII W APARACIE FOTOGRAFICZNYM.
Aby zainstalować baterie w aparacie należy:
1. otworzyć klapkę znajdującą się na spodzie
aparatu.
2. zainstalować baterie w sposób, jaki pokazuje to
rysunek obok
3. nie należy instalować baterii na siłę - musi
wejść lekko w gniazdo
4. zamknąć klapkę chroniąca gniazdo baterii
UWAGA:
akumulatory dostarczone z aparatem nie są
naładowane! Po włożeniu do aparatu należy
naładować je z pomocą stacji dokującej.
45

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

DOKOWANIE APARATU W STACJI DOKUJĄCEJ
Kiedy bateria aparatu wymaga ładowania, aparat nie będzie nam aktualnie
potrzebny do pracy lub trzeba przesłać zdjęcia do komputera należy aparat
umieścić w stacji dokującej. W tym celu należy:
1. Wyłączyć aparat
2. Otworzyć zaślepkę gniazda stacji
dokującej

3. osadzić aparat w stacji dokującej.
Aparat powinien wejść do stacji bez
wyraźnych
oporów.
Nie
należy
dociskać aparatu na siłę. W momencie
osadzenia aparatu w stacji lampka
kontrolna powinna się zaświecić na
kolor zielony co oznacza gotowość
zestawu dokującego do pracy.
Lampka
kontrolna

Styki stacji
dokującej

Po zadokowaniu aparatu w stacji natychmiast rozpoczyna się ładowanie
baterii.
ŁADOWANIE BATERII
1. Wyłącz aparat
2. Upewnij się czy w aparacie są baterie a następnie umieść aparat w
stacji dokującej.
Trzy zielone lampki kontrolne wskazują stan
naładowania baterii.
słabe baterie
baterie częściowo naładowane
baterie naładowane
46

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Baterie ładują się około 2.5 godziny. W każdej chwili można przerwać proces
ładowania wyjmując aparat ze stacji dokującej.
Stacja ładuje tylko akumulatory. Jeżeli w aparacie umieszczone są zwykłe
baterie AA nie będą one ładowane. Uruchomienie aparatu w momencie gdy
przebywa w stacji dokującej przerywa proces ładowania.
WYKORZYSTANIE STACJI
APARATU DO KOMPUTERA

DOKUJĄCEJ

DO

TRANSFERU

ZDJĘĆ

Z

By przenieść zdjęcia a aparatu do pamięci komputera należy:
1. Zadokować aparat w stacji. Aparat
może być włączony lub wyłączony.
2. Naciśnij
przycisk
łączenia
(CONNECT).
Podczas
transferu
zdjęć
do
komputera
lampka
kontrolna stacji dokującej mruga na
zielono.

Mrugająca lampka
kontrolna

UWAGA:
Po 8 minutach od transferu fotografii aparat automatycznie przełącza się w
tryb ładowania baterii.
Prosimy nie podłączać statywu do stacji dokującej a bezpośrednio do aparatu
po wyjęciu go ze stacji.

47

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problemy z aparatem.
Problem
Nie udaje się włączyć
aparatu.

Nie udaje się wyłączyć
aparatu.

Przycisk spustu migawki
nie reaguje.

Przyczyna
Bateria jest
nieprawidłowo
zainstalowana.
Bateria jest
rozładowana.

Rozwiązanie
Wyjmij baterię i
zainstaluj ją poprawnie.

Wyłącznik jest w pozycji
pośredniej pomiędzy ON
i OFF
W aparacie są
umieszczone baterie
alkaliczne.

Wyłącz aparat i włącz go
ponownie

Aparat nie jest
włączony.
Aparat przetwarza
zdjęcie - świeci
kontrolka gotowości.
Karta pamięci lub
pamięć wewnętrzna jest
pełna.

Brakuje części zdjęcia.

Obiektyw był zasłonięty
w czasie wykonywanie
zdjęcia.

Wymień lub naładuj
baterię.

NIE UŻYWAJ BATERII
ALKALICZNYCH. Ustaw
wyłącznik w pozycji OFF,
wyjmij baterie alkaliczne
i włóż właściwe. Jeśli
podczas zmiany baterii
wyłącznik znajdował się
w pozycji ON, aparat
może nie dać się
włączyć, W takim
wypadku wyłącz, a
następnie włącz
ponownie aparat.
Włącz aparat.
Przed wykonaniem
kolejnego zdjęcia
poczekaj na zgaśnięcie
kontrolki gotowości.
Skasuj zdjęcia lub
przenieś je do
komputera, wybierz inne
miejsce zapisu albo włóż
nową kartę pamięci.
Zwróć uwagę, aby nic
nie zasłaniało obiektywu
podczas wykonywania
zdjęcia (dłonie, palce
itp.)

48

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Kadrowanie zdjęcia było
niewłaściwe.
W trybie REVIEW
wyświetlacz LCD nie
wyświetla zdjęcia.
W trybie REVIEW
zamiast zdjęcia jest
wyświetlany pusty
ekran.
Zdjęcie jest za ciemne.

Pozostaw wolną
przestrzeń wokół
fotografowanego obiektu

Zdjęcia przechowywane
są w innym miejscu niż
wskazują ustawienia
aparatu.
Zdjęcie zostało
wykonane aparatem
pracującym w innym
trybie.
Lampa błyskowa jest
wyłączona.
Fotografowany obiekt
jest zbyt odległy. Lampa
błyskowa jest
nieefektywna.

Wskaż właściwe miejsce
przechowywania zdjęć.

Fotografowany obiekt
jest na tle jasnego
światła (np. ,,pod
słońce")
Warunki oświetlenia są
niedostateczne.
Nie udaje się włączyć
aparatu po wymianie
karty pamięci.
Zdjęcie jest za jasne.

Zapisane zdjęcia uległy
zniszczeniu.
Zdjęcie jest niewyraźne.

Przenieś zdjęcie do
komputera lub skasuj.
Włącz lampę błyskową.
Zmniejsz odległość
między aparatem a
fotografowanym
obiektem. Zasięg lampy
błyskowej = 2.4 m.
Użyj lampy błyskowej w
trybie FILL lub zmień
pozycję względem źródła
światła.
Zwiększ kompensację
ekspozycji.

Wystąpiły błędy podczas Wyłącz i włącz ponownie
wymiany karty.
aparat. Przed wymianą
karty upewnij się, że
aparat jest wyłączony.
Lampa błyskowa została Ustaw tryb pracy lampy
użyta niepotrzebnie.
błyskowej na AUTO.
Fotografowany obiekt
Zwiększ odległość
jest za blisko pracującej aparatu od
lampy błyskowej.
fotografowanego
obiektu. Minimalna
odległość od lampy
błyskowej - 0.5 m.
Warunki oświetlenia są
Zmniejsz kompensacje
niewłaściwe.
ekspozycji.
Karta pamięci została
Przed wyjęciem karty
wyjęta w czasie pracy
upewnij się, że kontrolka
aparatu.
gotowości nie świeci się.
Szkło obiektywu jest
Wyczyść obiektyw.
brudne.
49

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Fotografowany obiekt
jest zbyt blisko aparatu.

Pokaz slajdów jest
niemożliwy na video lub
innym urządzeniu
zewnętrznym.

Pokaz slajdów jest
niemożliwy na
wyświetlaczu LCD.

Zwiększ odległość
aparatu od
fotografowanego obiektu
(min. = 0.5 m.) lub
włącz tryb CLOSE-UP.

Aparat pracuje w trybie
CLOSE-UP, a
fotografowany obiekt
jest zbyt daleki.
Aparat lub
fotografowany obiekt
poruszył się podczas
wykonywania zdjęcia.
Fotografowany obiekt
jest zbyt daleko alby
lampa błyskowa mogła
funkcjonować
efektywnie.
Ustawienia VIDEO OUT
są nieprawidłowe.

Wyłącz tryb CLOSE-UP.

Urządzenie zewnętrzne
jest nieprawidłowo
podłączone.
Zdjęcia przechowywane
są w innym miejscu niż
wskazują ustawienia
aparatu.

Trzymaj aparat
nieruchomo podczas
wykonywania zdjęć.
Zmniejsz odległość
między aparatem a
fotografowanym
obiektem. Zasięg lampy
błyskowej = 2.4 m.
Popraw ustawienia
VIDEO OUT (NTSC lub
PAL)
Podłącz urządzenie
zewnętrzne zgodnie z
jego instrukcją obsługi.
Wskaż właściwe miejsce
przechowywania zdjęć.

Problemy w komunikacji między aparatem a komputerem.
Nie można nawiązać
Problem konfiguracyjny
połączenia między
portu USB.
komputerem i aparatem.

Sprawdź ustawienie
portu USB.

Aparat jest wyłączony.
Baterie są rozładowane.

Włącz aparat.
Wymień lub naładuj
baterie.
Sprawdź ustawienia
System oszczędzania
energii w Twoim laptopie systemu zarządzania
energią w Twoim
odłączył Port
laptopie.
komunikacyjny.

50

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Kabel USB jest
nieprawidłowo
podłączony.
Twój komputer ma
uruchomionych zbyt
wiele programów.
Nie można skopiować
zdjęć do komputera.
Instalator Nowego
Sprzętu nie może
zlokalizować
sterowników.
Nie można skopiować
zdjęć do komputera.

Sprawdź połączenie
kabla USB z aparatem i
komputerem.
Odłącz aparat. Zamknij
wszystkie programy i
podłącz ponownie
aparat.
Oprogramowanie nie jest Odłącz kabel USB lub
zainstalowane na
stację dokującą i
komputerze.
zainstaluj
oprogramowanie KODAK
EASYSHARE.
Oprogramowanie nie
zostało poprawie
zainstalowane.

Odłącz kabel USB lub
stację dokującą od
komputera. Odinstaluj
oprogramowanie [Start
- & gt; Settings - & gt; Control
Panel - & gt; Add/Remove
Programs]. Zainstaluj
ponownie
oprogramowanie
KODAK EASYSHARE.

Problem z kartami MMC/SD.
Aparat nie rozpoznaje
karty MMC/SD

Nie udaje się włączyć
aparatu po wymianie
karty pamięci.

Karta nie jest zgodna ze
standardem MMC/SD
Karta jest nieczytelna.

Użyj właściwej karty.
Przeformatuj kartę.
UWAGA: formatowanie
usunie z karty wszystkie
zdjęcia.

W aparacie nie ma karty Włóż prawidłowo kartę.
lub jest ona
nieprawidłowo włożona.
Wystąpiły błędy podczas Wyłącz i włącz ponownie
wymiany karty.
aparat. Przed wymianą
karty upewnij się, że
aparat jest wyłączony.

51

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Komunikaty błędów na wyświetlaczu LCD.
No images to display.
Memory card requires
formatting.
Memory card cannot be
read. (Please format
memory card or insert
another memory card)
Internal memory
requires formatting.
Internal memory cannot
be read. (Please format
internal memory)
No memory card. Files
not copied.

Brak zdjęć we wskazanej
lokalizacji.
Karta jest nieczytelna
lub niewłaściwie
sformatowana.

Wskaż poprawną
lokalizację źródła zdjęć.
Sformatuj kartę lub włóż
nową,

Wewnętrzna pamięć
aparatu nie działa
prawidłowo.

Sformatuj wewnętrzną
pamięć.

Brak karty w aparacie.
Zdjęcia nie zostały
skopiowane.
Not enough space to
Wewnętrzna pamięć lub
copy files.
karta nie posiada
wystarczającej ilości
wolnego miejsca do
skopiowania zdjęć.
Read only memory card, Karta pamięci jest
change to internal
zabezpieczona przed
memory to capture.
zapisem.
Memory card is
Karta jest zabezpieczona
protected. (Reset switch przed zapisem.
on memory card)
Card is locked,
Karta jest zablokowana
(ochrona przed
zapisem).
Date/Time.
Ustawienia daty i czasu.
High camera
Temperatura wewnątrz
temperature. (Camera
aparatu jest zbyt
will be turned off)
wysoka. Świeci
czerwona kontrolka.
Aparat wyłączy się w
ciągu 5 sekund.
Memory card is full.
Brak wolnego miejsca na
karcie pamięci.
Internal memory is full.

Brak wolnego miejsca w
pamięci wewnętrznej.

Włóż kartę.
Zwolnij miejsce poprzez
skasowanie części zdjęć
lub włóż nową kartę.
Włóż nową kartę lub
zapisz zdjęcie w pamięci
wewnętrznej.
Odblokuj przełącznik
broniący przed zapisem.
Włóż nową kartę lub
zapisz zdjęcie w pamięci
wewnętrznej.
Ustaw zegar.
Pozostaw aparat
wyłączony przez kilka
minut.

Zwolnij miejsce poprzez
skasowanie części zdjęć
lub włóż nową kartę.
Zwolnij miejsce poprzez
skasowanie części zdjęć
lub wskaż inne miejsce
52

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Unrecognized file
format.
No Address Book in
Camera. (Connect with
computer to import
address book)

Zdjęcie jest zapisane w
niewłaściwym formacie.
Aparat nie ma
utworzonej książki
adresowej.

zapisu zdjęć.
Przenieś zdjęcie do
komputera lub skasuj je.
Utwórz w Twoim
komputerze książkę
adresową, a następnie
skopiuj ją do aparatu
używając
oprogramowania ODAK
EASYSHARE.

Kontrolka gotowości pracy aparatu.

Kontrolka gotowości.

Kontrolka nie świeci i
aparat nie pracuje.

Kontrolka świeci na
zielono.
Kontrolka błyska na
czerwono.

Aparat nie jest
włączony.
Baterie są wyczerpane.

Włącz aparat.

Włącznik został
pozostawiony w pozycji
ON podczas ładowanie
baterii.
Aparat jest włączony i
gotowy do wykonywania
zdjęć.
Słabe lub rozładowane
baterie.

Wyłącz, a następnie
włącz ponownie aparat.

Wymień lub naładuj
baterie.

Aparat pracuje
normalnie.
Wymień lub naładuj
baterie.

53

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Kontrolka świeci na
czerwono.

Pamięć wewnętrzna lub Zwolnij miejsce poprzez
karta pamięci jest pełna. skasowanie części zdjęć,
przeniesienie ich do
komputera, włóż nową
kartę lub wskaż inne
miejsce zapisu zdjęć.
Pamięć operacyjna
aparatu jest
przeciążona.
Karta pamięci pracuje w
trybie READ ONLY.

Kontrolka błyska na
zielono.
Kontrolka błyska na
pomarańczowo.

Poczekaj chwile. Kiedy
kontrolka zaświeci na
zielono możesz
kontynuować.
Wskaż inne miejsce
zapisu zdjęć lub użyj
innej karty.
Aparat pracuje
normalnie.

Trwa proces
przetwarzania i
zapisywania zdjęcia.
Lampa błyskowa nie jest Poczekaj chwile. Kiedy
gotowa.
kontrolka zaświeci na
zielono możesz
kontynuować.
Zwolnij spust migawki i
Automatyka ekspozycji
przekadruj fotografię.
nie mogła wykonać
Spróbuj ponownie
prawidłowego pomiaru
wykonać zdjęcie.
oświetlenia.

Problemy ze stacją dokującą.
Nie można skopiować
zdjęć z aparatu do
komputera.

Kabel zasilający lub USB
jest niewłaściwie
podłączony.
Oprogramowanie nie
zostało zainstalowane.
Twój komputer ma
uruchomionych zbyt
wiele programów.
Aparat został odłączony
od stacji dokującej
podczas kopiowania
zdjęć.
Przycisk CONNECT nie
został wciśnięty.

Sprawdź połączenia
kabli.
Zainstaluj
oprogramowanie.
Odłącz aparat. Zamknij
wszystkie programy i
podłącz ponownie
aparat.
Podłącz aparat do stacji
dokującej i wciśnij
przycisk CONNECT.
Wciśnij przycisk
CONNECT.

54

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Kontrolki stacji dokującej.
Kontrolka ładowania
baterii
Kontrolka zasilania i
transmisji danych

Kontrolka zasilania i transmisji danych
Kontrolka świeci na
Aparat jest prawidłowo
zielono.
umieszczony w stacji
dokującej.
Kontrolka błyska na
Zdjęcia są przesyłane do
zielono.
komputera.
Kontrolka nie świeci.
Aparat nie jest
prawidłowo umieszczony
w stacji dokującej.
Kontrolka ładowania baterii
Kontrolka nie świeci.
Brak ładowania.

Jedna dioda świeci na
zielono.
Dwie diody świecą na
zielono.
Trzy diody świecą na
zielono.
Jedna dioda błyska na
czerwono.

Słaba bateria.

Aparat i stacja dokująca
pracują normalnie.

Wyjmij aparat i umieść
go poprawnie

1. Aparat nie jest
umieszczony w stacji
dokującej.
2. Aparat jest włączony.
Wyłącz aparat.
3. Używaj wyłącznie
baterii KODAK
EASYSHARE Ni-MH
Aparat i stacja dokująca
pracują normalnie.

Bateria częściowo
naładowana.
Bateria pełna.
Akumulator został
nieprawidłowo
umieszczony.
Akumulator lub styki
połączeniowe są
uszkodzone.
Akumulator lub aparat
zostały poddane
działaniu bardzo
wysokich lub bardzo
niskich temperatur.

Umieść akumulator
poprawnie.
Sprawdź uszkodzenia.
Poczekaj, aż aparat i
akumulator osiągną
temperaturę pokojową,

55

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Bateria w aparacie na
nadaje się do ładowania
lub w aparacie nie ma
baterii.

Umieść w aparacie
oryginalną baterie
KODAK EASYSHARE NiMH.

56

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

10. UZYSKIWANIE POMOCY
Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aparatu, możesz ją uzyskać w
następujących miejscach:
o Wskazówki i rozwiązywanie problemów
o Oprogramowanie ONLINE
o Informacja o produkcie za pośrednictwem faksu
o Miejsce zakupu
o Sieć WWW
o Pomoc techniczna
Pomoc dotycząca oprogramowania
Pomoc dotycząca dowolnego oprogramowania dostarczonego wraz z
aparatem może być uzyskana w postaci pomocy on-line lub poprzez
skontaktowanie się z wytwórcą.
Serwis on-line firmy Kodak
o Sieć WWW
http://www.kodak.com (kliknij Service and Support, tzn. serwis i pomoc)
Pomoc firmy Kodak za pośrednictwem faksu
o USA i Kanada 1-800-508-1531
o Europa 44-0-131-458-6962
Pomoc telefoniczna dla klientów
Jeśli masz pytania dotyczące funkcjonowania oprogramowania lub aparatu
KODAK, możesz rozmawiać bezpośrednio z przedstawicielem
odpowiedzialnym za pomaganie klientom.
Zanim zadzwonisz
Zanim zadzwonisz do przedstawiciela odpowiedzialnego za pomaganie
klientom, podłącz aparat do komputera, bądź przy tym komputerze i miej
przygotowane następujące informacje:

System operacyjny____________________________________________________
Szybkość procesora (MHz)__________________________________________________
Model _____________________________________________________________
Pojemność pamięci (MB)___________________________________________________
Dokładna treść komunikatu o błędzie__________________________________________
Wersja programu instalacyjnego na CD________________________________________
Numer seryjny aparatu_____________________________________________________

57

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Numery telefonów
o USA--połączenie bezpłatne, 1-800-235-6325, w godzinach 9.00-20.00
czasu E.S.T., od poniedziałku do piątku.
o Kanada--połączenie bezpłatne, 1-800-465-6325, w godzinach 9.0020.00 czasu E.S.T., od poniedziałku do piątku.
o Europa--wybierz numer bezpośredniego połączenia z Kodak Digital
Imaging Support Centre (ośrodkiem pomocy firmy Kodak związanym z
techniką obrazów cyfrowych) odpowiadającym miejscu Twojego pobytu
lub numer płatny w Wielkiej Brytanii 44-0-131-458-6714, w godzinach
od 9.00 do 17.00 (czasu GMT lub środkowo-europejskiego), od
poniedziałku do piątku.
Poza USA, Kanadą i Europą--rozmowy są płatne według stawek danego
państwa.
Austria/Osterreich
Belgia/Belgique
Dania/Danmark
Irlandia/Eire
Finlandia/Suomi
Francja
Niemcy/Deutschland
Grecja
Włochy/Italia
Holandia/Nederland
Norwegia/Norge
Portugalia
Hiszpania/Espana
Szwecja/Sverige
Szwajcaria/Schweiz/Suisse
Wielka Brytania
Międzynarodowa linia płatna
Międzynarodowy płatny numer faksu

0179 567 357
02 713 14 45
3 848 71 30
01 407 3054
0800 1 17056
01 55 1740 77
069 5007 0035
0080044125605
02 696 33452
020 346 9372
23 16 21 33
021 415 4125
91 749 76 53
08 587 704 21
01 838 53 51
0870 2430270
+44 131 4586714
+44 131 4586962

58

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

11. ZAŁĄCZNIK
Załącznik zawiera informacje techniczne dotyczące aparatu cyfrowego
KODAK EASYSHARE CX4230, stacji dokującej KODAK EASYSHARE Camera
Dock II, kart MMC/CD, baterii oraz akcesoriów dodatkowych.
KODAK EASYSHARE CX4230 - specyfikacja
Rozdzielczość
Best - 2.0 MP
Better - 1.0 MP
Good - 0.5 MP
Paleta kolorów
Format zapisu plików
Nośnik pamięci
Wizjer
ISO
Zasięg
Wide
lampy
błyskowej Telephoto
Gniazdo statywu
Wyjście video
Temperatura pracy
Zasilanie

1632 x 1232,
1/5 kompresja JPG
1184 x 888,
1/5 kompresja JPG
816 x 616,
1/5 kompresja JPG

24-bit
EXIF 2.2 (kompresja JPEG)
16 MB pamięci wewnętrznej lub karta MMC albo
SD
Optyczny realny obraz
Automatycznie (100, 200)
0.5 m - 3.9 m
0.5 m - 2.3 m
6 mm
NTSC lub PAL
od 0°C do 40°C
Baterie

Battery Pack
(tylko w stacji
dokującej)
3V, prąd stały

2 x baterie Lit, AA
2 x KODAK AA Digital
Camera Batteries
KODAK CRV3 Lithium
Battery
2 x baterie Ni-MH, AA
akumulator
Nie należy używać baterii
alkalicznych.
KODAK EASYSHARE Ni-MH
Battery Pack.
Stacja dokująca zasila
aparat.
w zestawie nie ma zasilacza

59

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Obiektyw

Wymiary

Waga

szkło optyczne, tryb Wide f/2.7, tryb Teleohoto
f/4.6, zoom optyczny x3, zoom cyfrowy x2, ,
ogniskowa ekwiwalent dla 35 mm: 36 - 108 mm,
focus od 500 mm do nieskończoności, focus w
trybie CLOSE UP od 100 mm do 600 mm [W], i
200 - 600 mm [T]
szerokość
115 mm
długość
40 mm
wysokość
66 mm
220 gr. bez baterii i karty pamięci

Fabryczne ustawienia aparatu.
Data/Czas
Datownik
Kompensacja naświetlenia
Lampa błyskowa
Nośnik pamięci
Podgląd na ekranie LCD
Czujnik orientacji
Rozdzielczość
Szybki podgląd
Samowyzwalacz
Częstotliwość wyświetlania slajdów
Liczba wydruków
Wyjście video

2001/01/01 12:00
Wyłączony
0
Auto
Auto
Wyłączony
Włączony
Best - 2.0 MP
Włączony
Wyłączony
5 sekund
1
NTSC

Istnieje możliwość uaktualniania oprogramowania aparatu. Najnowsze wersje
można pobrać pod adresem: http://www.kodak.com/go/CX4230downloads
Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i utrzymania
aparatu
Należy stosować się do podstawowych zasad obchodzenia się ze sprzętem
elektronicznym.
o Nie należy stosować do czyszczenia aparatu (w szczególności optyki)
chemikaliów. Optykę należy czyścić tylko przyrządami przeznaczonymi
do tego celu. Ekran LCD należy czyścić czystą, miękką I suchą
szmatką, usuwając uprzednio kurz z jego powierzchni przez
zdmuchnięcie lub omiecenie pędzelkiem, (aby nie porysował szklanej
powierzchni).
o Aparat czyścić wyłącznie suchą i czystą szmatką.
o Nie wolno dopuszczać do kontaktu z obudową aparatu środków
chemicznych, olejków do opalania, farb itp.
60

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

o
o
o
o

Nie należy wystawiać aparatu na czynniki atmosferyczne takie jak
deszcz.
Jeżeli aparat zamoknie, należy usunąć z niego kartę pamięci, baterie i
pozostawić do wysuszenia na co najmniej 24 godziny (nie używać
suszarki).
Nie pozostawiać w aparacie baterii dłużej niż miesiąc, jeżeli przez ten
czas nie będzie on używany.
Transportować aparat tylko w specjalnie do tego celu przeznaczonej
torbie ochronnej.

Pojemność nośników pamięci

16 MB pamięć
wewnętrzna
8 MB MMC/karta
16 MB karta
32 MB karta
64 MB karta
96 MB karta
192 MB karta

Best
23

ilość zdjęć zależnie od jakości
Better
48

Good
95

12
23
48
95
144
288

23
48
95
192
288
576

48
95
192
383
576
1152

Lokalizacja zdjęć na kartach MMC/SD
Zdjęcia zachowywane są na kartach pamięci zgodnych ze standardem
MMC/SD. Dzięki temu mogą być używane w różnych typach aparatów
fotograficznych.
Jeśli używasz czytnika kart pomocny będzie poniższy opis struktury plików na
karcie:
MISC folder - zawiera pliki stworzone przez funkcję SHARE.
SYSTEM folder - używany do aktualizacji oprogramowania aparatu.
DCIM folder - w tym folderze gromadzone są katalogi z plikami i fotografie.
Zawiera folder 100K3900
100K4230 SUBFOLDER - podkatalog zawierający pliki zapisywane przez
aparat.
Schemat nazywania plików przez aparat.
Nazwy zdjęć mają format DCP_nnnn.JPG i są numerowane zgodnie z
kolejnością ich wykonywania. Pierwsze zdjęcie nosi nazwę DCO_0001.JPG.
Najwyższy możliwy numer to DCP_9999.jpg.

61

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Jeśli w katalogu \DCIM\100K4200 znajduje się zdjęcie o nazwie
DCP_9999.JPG, wówczas tworzony jest katalog \DCIM\101K4230, a w nim
zdjęcie o nazwie DCP_0001.JPG.
Jeśli część zdjęć przeniesiesz do komputera lub skasujesz, to następne
zdjęcia będą konsekwentnie nazywane kolejnymi cyframi. Przykład: Jeśli
usuniesz zdjęcie o nazwie DCP_0007.JPG to następne zdjęcie zostanie
zapisane jako DCP_0008.JPG.
Jeśli umieścisz w aparacie nową kartę pamięci, to nazwa zdjęcia jest
kolejnym numerem w stosunku do zdjęcia ostatnio wykonanego lub ostatnio
zapisanego w katalogu.
Baterie
Możesz używać następujących typów baterii:
o 2 x 1.5 volt AA bateria litowa
o 1 x KODAK CRV3 bateria litowa
o 1 x KODAK EASYSHARE Ni-MH Rechargeable Battery Pack
o (akumulatory do ładowanie w stacji dokującej)
o 2 x 1.2 volt AA bateria akumulatorowa Ni-MH
Nie należy używać baterii alkalicznych.
Aby maksymalnie wydłużyć żywotność baterii ogranicz korzystanie z
poniższych funkcji:
- używanie Liveview (korzystanie z wyświetlacza LCD, zamiast z wizjera)
- przeglądanie zdjęć na wyświetlaczu LCD
- nadmierne używanie lampy błyskowej.
Zarówno baterie jak i akumulatory szybciej wyczerpują się gdy pracują w
chłodnym otoczeniu.
System oszczędzania baterii.
Ekran LCD oraz aparat wyłączają się jeśli aparat pozostaje nieaktywny.
Stan aparatu
LCD wyłączony
LCD włączony;
dowolna funkcja
menu, Liveview
lub Review
Quickview
włączony
Dowolna funkcja

LCD wyłącza się
po:
Nie dotyczy
1 minuta

Aparat wyłącza
się po:
8 minut
(Auto Power - off)

Reaktywacja
aparatu:
Naciśnij dowolny
przycisk

1 godzina

Wyłącz i włącz
ponownie aparat

5 sekund
Nie dotyczy

62

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

Opcjonalny zasilacz 220 volt.
Używaj zasilacza (AC Adapter, 3 volt) podczas
kopiowania i przesyłania obrazów.
Podłącz zasilacz do gniazda DC-in w aparacie i do
gniazdka elektrycznego.
UWAGA!
Zasilacz Digital Camera AC Adapter NIE WSPÓŁPRACUJE ze stacją dokującą.
Charakterystyka stacji dokującej Camera Dock II
Komunikacja z
komputerem
Wymiary
Kontrolki świetlne

Napięcie
Zasilanie

USB
szer/wys/gł
waga
Power/Transfer
Charging (3 diody)

DC Input

Kabel USB w zestawie z
aparatem
150mm/104mm/35mm
156 g
Sygnalizuje tryb pracy
Sygnalizuje stan baterii i
informuje o błędach
7 ?0,7 V DC
Zasilacz w zestawie ze
stacją dokującą

Informacje dotyczące zgodności z przepisami.
Zgodność z przepisami FCC oraz porady dotyczące zakłóceń.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom zawartym w części 15
przepisów FCC. Jego używanie podlega dwóm następującym warunkom:
1) niniejsze urządzenie nie może być źródłem szkodliwych zakłóceń, oraz
2) musi przyjmować na siebie zakłócenia z zewnątrz, także takie, które mogą
powodować działanie niepożądane.
Niniejsze urządzenie zostało przebadane, w wyniku czego została
stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te
zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji na terenach mieszkalnych.
Urządzenie to generuje, używa i może wypromieniowywać energię o
częstotliwości radiowej, a jeśli nie będzie zainstalowane lub używane zgodnie
ze wskazówkami, może spowodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonej
instalacji.
Jeśli niniejsze urządzenie wywoła szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub
telewizyjnego, co można sprawdzić wyłączając i włączając to urządzenie,
zachęca się użytkownika do podjęcia próby zmniejszenia tych zakłóceń za
63

KODAK EASYSHARE CX4230 - Instrukcja obsługi aparatu

pomocą następujących środków: 1) zmiana orientacji lub położenia anteny
odbiorczej; 2) zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; 3)
podłączenie urządzenia do innego gniazda sieciowego niż to, do którego jest
podłączony odbiornik; 4) skonsultowanie się ze sprzedawcą lub
doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania
dodatkowej pomocy.
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostaną wyraźnie
zaakceptowane
przez
stronę
odpowiedzialną
za
zgodność
[elektromagnetyczną], mogą unieważnić prawo użytkownika do używania
urządzenia. W przypadku gdy razem z produktem zostały dostarczone
ekranowane kable interfejsu lub jeśli ustalone składniki dodatkowe lub
akcesoria zostały określone jako takie, które powinny być używane podczas
instalowania produktu, muszą one być zastosowane podczas instalacji w celu
zapewnienia zgodności z przepisami FCC.
Zgodność z kanadyjskimi wymaganiami DOC
Zgodność z wymaganiami DOC klasy B--Niniejsze urządzenie cyfrowe nie
przekracza ograniczeń klasy B odnoszących się do emisji szumów radiowych
przez aparaturę cyfrową i ustalonych przez przepisy Kanadyjskiego
Departamentu Łączności dotyczące zakłóceń radiowych.

64


Download file - link to post